fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 18 oktober 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

REDAKTIONELLT

Asylnytt 21-10-18:

Höstens utgåvor - mycket om pushbacks och om barns rättigheter till sidans topp

Två predaterade utgåvor utkommer samtidigt med det aktuella nyhetsbrevet för 18 oktober

Asylnytts referat av rättsliga dokument finns som alltid samlade på praxissidan!

Ur de predaterade utgåvorna:

Asylnytt för 21 september: Är aghaner välkomna någonstans?

+ Säkerhetsrapporter om Afghanistan från EASO, Storbritannien och Migrationsverket

+ Gränsrapporter från Grekland, Polen, Österrike, Storbritannien, USA med flera

+ Tusentals afghaner ännu i limbo - inga politiska åtgärder i sikte

+ Ledarskribent i DN: Sex år efter 2015 låter EU som en kör ledd av Viktor Orbán

Asylnytt för 6 oktober: Barnets rätt: Treårige Tims öde upprör

+ Dödsfall vid polska gränsen stoppar inte pushbacks - undantagstillstånd förlängt

+ FN fördömer brott mot mänskligheten i Libyen - samtidigt nya massgripanden

+ Treårige Tim som ska utvisas från familjehem väcker diskussion om barns rätt

+ FARR: info om verkställighetsstopp och bistånd - och ny hemsida för Artikel 14

Asylnytt 21 september (Extern länk)

Asylnytt 6 oktober (Extern länk)

Asylnytt praxis-sida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 21-10-06:

Regeringens budgetproposition, Utgiftsområde 8 - Migration till sidans topp

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i, vistas och arbeta i Sverige, mottagandet av asylsökande, medborgarskap samt återvändande av personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Utgiftsområdet innefattar myndigheterna Migrationsverket, Sveriges Domstolar, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Inom utgiftsområdet finansieras Migrationsverkets förvaltningsutgifter, utgifter för ersättningar och bostadskostnader, utgifter för offentliga biträden och utgifter för avvisade och utvisade. Vidare finansieras verksamheten vid migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen, deltagande i EU-samarbete och annat internationellt samarbete samt EU-fonder inom området.

Läs propositionen om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Se även:

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (Extern länk)

Budgetpropositionen för 2022 i dess helhet (Extern länk)

Se även partimotioner som lagts i anslutning till budgeten:

Motion 2021/22:3206 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Motion 2021/22:4214 av Hans Eklind m.fl. (KD): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Motion 2021/22:2550 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD): En ansvarsfull migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:3208 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V): Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (Extern länk)

Motion 2021/22:919 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V): Stärkt statligt ansvar för nyanländas etablering (Extern länk)

Motion 2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. (M): Så får vi ordning på Sverige - Integration (Extern länk)

Motion 2021/22:3965 av Johan Pehrson m.fl. (L): Liberal integrationspolitik (Extern länk)

Fler motioner från den allmänna motionstiden finns nedan, under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Uppdaterat ställningstagande om familjeåterförening vid tidsbegränsat tillstånd till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat ställningstagande RS/080/2021 med titeln "Kravet på välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid". Detta handlar om möjligheterna att vara anknytningsperson för familjeåterförening för personer som inte har permanent uppehållstillstånd. För att detta ska vara möjligt krävs dels att personen har tillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, dels att det bedöms som troligt att uppehållstillståndet kommer att finnas kvar under en längre tid. Ställningstagandet handlar om hur den bedömningen ska göras. De enda skillnaderna i version 2 består i att det på flera ställen har förtydligats att personen måste ha fått tillstånd på grund av vissa paragrafer (5:1, 5:6 eller 12:18). Personer som har tidsbegränsade tillstånd på grund av arbete, studier eller anknytning kan alltså inte vara anknytningspersoner om de inte har permanent tillstånd.

Hämta det uppdaterade ställningstagandet RS/080/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Uppdaterat ställningstagande om försörjningskravet vid familjeåterförening till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt ställningstagande om försörjningskravet vid anhöriginvandring. Ställningstagandet har ändrats på ett par ställen som rör situationen när en person som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning i sin tur behöver vara anknytningsperson för en annan nära anhörig. Ett exempel är när en förälder till ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd och det även finns syskon i familjend. I det förra ställningstagandet fanns ett resonemang om att föräldern som anknytningsperson för syskonen i ett sådant fall kunde undantas från försörjningskrav av "särskilda skäl". Detta hjälper dock inte förrän efter flera år eftersom en person som fått tillstånd på grund av anknytning över huvud taget inte kan bli anknytningsperson så länge det egna tillståndet är tidsbegränsat. (Se notisen om RS/080/2021). I version 2 av ställningstagandet om försörjningskravet finns istället ett resonemang om att syskonet skulle kunna få uppehållstillstånd enligt en undantagsparagraf om "särskild anknytning till Sverige" om det finns synnerliga skäl. Detta om en familjesplittring skulle oproportionerligt kränka rätten till familjeliv. Eftersom denna paragraf rör anknytning till Sverige, alltså inte en person, så ställs inget försörjningskrav. Detsamma gäller om den paragrafen kommer till användning av andra skäl.

Häömta ställningstagandet RS/081/2021, version 2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-10-15:

Polen/ Poland legalizes pushbacks in a move that violates international law till sidans topp

As the humanitarian and political crisis at Poland's border deepens, the Polish parliament has done what just a few months ago would seem unthinkable, but now seems all too predictable: on Thursday, it legalized pushbacks of people on the move from its borders. The legislation, which openly flouts international humanitarian law, allows authorities to immediately expel people who enter Polish territory irregularly.

Polish officials also plan to build a ¤350m wall on the Belarusian border. The permanent barrier will replace the temporary barbed wire that currently stands along much of the border, and will come with a "surveillance system of cameras and movement sensors," media reported.

Activists are increasingly warning of potential mass deaths along the border, as temperatures drop lower each night. This Wednesday, a Polish police helicopter found the body of a 24-year-old Syrian man in a field near the Belarusian border. The man was the seventh recorded person to die along this border since the Poland 'border crisis' began this summer.

"What is happening at the border is some sort of hunger games, it's one big concentration camp," one activist told media.

"The number of attempts to cross the border is growing," the Polish government said in an attempt to justify the legislation.

Media also reported that up to 150 people per night were arriving from Belarus to Eisenhuettenstadt, a German camp near the Polish border.

Human rights advocates and legal experts are clear on the illegality of Poland's new legislation. "Forcing people back who are trying to claim asylum without an individual assessment of their protection needs is against European and international law," Eve Geddie of Amnesty International said in late September.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-14:

Polen/ Ny polsk lag ska stoppa migranter till sidans topp

Polens parlament har godkänt en lagändring som ska göra det möjligt att stoppa migranter direkt vid gränsen. Dessutom ska asylansökningar som kommer från människor som kommit till landet på olagligt sätt kunna ignoreras.

Enligt den nya lagen ska en utlänning som stoppas efter att ha korsat gränsen på ett olagligt sätt bli tvungen att lämna polsk mark.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-10-11:

Storbritannien/ UNHCR Observations on the Nationality and Borders Bill till sidans topp

1. The Nationality and Borders Bill follows almost to the letter the Government's New Plan for Immigration Policy Statement, issued on 24 March 2021, in some cases adding further restrictions on the right to claim asylum and on the rights of refugees. UNHCR must therefore regretfully reiterate its considered view that the Bill is fundamentally at odds with the Government's avowed commitment to upholding the United Kingdom's international obligations under the Refugee Convention and with the country's long- standing role as a global champion for the refugee cause.

2. We set out below our main areas of concern, reflecting our supervisory role with regard to the 1951 Convention and its 1967 Protocol (together, "the Refugee Convention"). Due to the length and complexity of the Bill, it has not been possible to respond to all of its clauses in the limited time available. Our lack of comment on any particular clause of the Bill should not be construed as expressing tacit endorsement of it.

The "first safe country" concept is unworkable and would undermine global cooperation

3. The Bill is based on the premise that "people should claim asylum in the first safe country they arrive in". This principle is not found in the Refugee Convention and there is no such requirement under international law. On the contrary, in international law, the primary responsibility for identifying refugees and affording international protection rests with the State in which an asylum-seeker arrives and seeks that protection.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Asylos 21-10-14:

Från Afghanistan/ Afghanistan COI Repository from Asylos - updated weekly till sidans topp

On this page, you can download our Afghanistan Country of Origin Information (COI) Repository, developed jointly by Asylos, ARC Foundation and Clifford Chance. This repository contains a list of national, regional and international sources and presents relevant and current country information on Afghanistan under research headings. This initiative is an emergency response to the crisis in Afghanistan and will be updated on a weekly basis - every Thursday - until further notice.

To download this week's edition of the report which covers the research period of 1st September - 13th October, please click below.

The research covers the following chapters:

+ Control of Territory

+ Taliban's reach i.e. to track individuals of interest

+ Coercion / Forced Recruitment to join Taliban

+ Leaving and 'defecting' from Taliban

+ Justice, Law and Order in Taliban-controlled Territory

+ Livelihood

+ Medical Care

+ Women

+ Children

+ Persons with disabilities (stigma, discrimination, harassment, violence)

+ Freedom of Movement

+ Situation of IDPs

+ Documentation

+ Targeted groups

If you would like to suggest additional research topics or sources to include that would assist you in supporting your Afghan clients, please do share them with us by emailing the address above so that others can benefit from them too.

Hämta rapporten, återrapportera användning, föreslå nya ämnen för granskning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-10-11:

Från Afghanistan/ The Fall of Kabul: Protection in the Armed Conflict and Violence till sidans topp

By Dr Christel Querton, University of the West of England

The Armed Conflict in Afghanistan and Forcible Displacement

Afghanistan has been characterised by an almost continuous situation of armed conflict since 1978. More recently, the main actors involved in the conflict included the Afghan National Security Forces (ANSF), supported by the NATO-led International Security Assistance Force/Resolute Support Mission, fighting against the Taliban. However, in the last few months, the Taliban gained control of an increasing number of provinces, including provincial capitals. Things moved fast. On 15 August 2021, President Ashraf Ghani fled Kabul leaving the Taliban to take over the Presidential Palace and announce the restoration of the Islamic Emirate of Afghanistan.

As a direct consequence of the violence that has characterised the conflict in Afghanistan for several decades, Afghans constitute the second largest refugee population in the world. In the European Union (EU), asylum seekers from Afghanistan have been in the top three countries of origin since 2015. Despite the prolonged conflict in Afghanistan, Governments of EU Member States have regularly returned or attempted to return Afghans. Even whilst the Taliban were overtaking a large amount of territory and only 10 days before they took over Kabul, Ministers from Austria, Belgium, Denmark, Germany, Greece and the Netherlands wrote to the European Commission to emphasise "the urgent need to perform returns, both voluntary and non-voluntary, to Afghanistan".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Free Movement comment 21-10-11:

Från Afghanistan/ Who can be sent back - comment on UK Home Office position till sidans topp

Two months ago, the Home Office withdrew all but one of its country policy and information notes (CPINs) relating to Afghanistan. New decisions on Afghan asylum claims were halted, and in the immigration tribunals, Presenting Officers sought adjournments in all existing cases. Where adjournments were refused, Presenting Officers indicated that they were unable to give any submissions as to the current country situation in Afghanistan, leaving judges in the unenviable position of navigating an uncertain country situation without any assistance from Home Office representatives.

As of 6 October 2021, this passive approach has ended. The Home Office has formally confirmed its position in two new Afghanistan CPINs covering the humanitarian and security situation and fear of the Taliban. These documents seem to confirm that there will be no blanket "amnesty" for existing Afghan asylum seekers in the UK. But they do make important concessions as to the risk posed to claimants on return to Afghanistan in light of the Taliban's takeover.

What is a CPIN?

A CPIN is a policy position set out by the Home Office to assist their caseworkers when considering claims for international protection. Whilst not all asylum seekers will have their claims determined by reference to a CPIN, the Home Office will normally provide guidance for countries that are a common source of asylum claims.

CPINs will normally follow existing case law and will also include research by an independent advisory group. CPINs should be regularly updated, but practitioners can find and rely upon evidence that postdates them, as well as instruct experts.

A CPIN is only the Home Office's opinion. A refusal letter may follow the CPIN closely, but a judge is not obliged to follow or even prefer the CPIN on appeal.

Overview

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även de ställningstaganden från departementet som nämns:

UK Home Office: Afghanistan: country policy and information notes (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Från Etiopien/ Landinformation: Kraftigt försämrad situation för eritreaner i Etiopien till sidans topp

Migrationsverket har den 4 oktober publicerat en ny rapport: "Landinformation: Etiopien - Situationen för eritreanska asylsökande och flyktingar (version 2.0)". Rapporten innehåller uppdateringar med anledning av det pågående kriget i Tigray. Det beräknas finnas ca 150.000 eritreanska flyktingar i Etiopien. Möjligheten för eritreaner att söka asyl i Etiopien har nu i princip upphört. Asylsökande och flyktingar utsätts för godtyckliga gripanden och frihetsberövanden. Ett par av flyktinglägren förstördes i början av konflikten. UNHCR har rapporterat om att flyktingar dödats, förts bort, deporterats eller utsatts för sexuellt våld. Tiotusentals flyktingar ska ha flytt för sina liv när de blivit trängda mellan de stridande parterna. Även Human Rights Watch har rapporterat om utomrättsliga avrättningar, våldtäkter och andra övergrepp. Regeringen planerar ett nytt permanent läger. Situationen blev lugnare efter att regeringsstyrkorna drog sig ut Tigray i somras, men den humanitära situationen har samtidigt försämrats dramatiskt då tillgången till förnödenheter har stypts. Många har flytt till Sudan och en del har tagit sig till Addis Abeba.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 21-10-06:

Från Georgien/ Georgierna som är flyktingar i sitt eget land till sidans topp

Det har gått mer än tretton år sedan det korta kriget mellan Ryssland och Georgien och många georgier som tvingades fly då hoppas fortfarande att kunna återvända till sina hem i Sydossetien, ett utbrytarområde som fortfarande stöds av Ryssland.

Över 300 000 georgier är flyktingar i sitt eget land.

Vår korrespondent åkte till Tserovani, som utvecklats från enkelt läger till en hel liten stad.

Nioåriga Mariam Amairanisjvili kliver bland höns, kaniner och katter under vinrankorna, som inramar hennes hem. Huset ett enkelt grått betonghus med plåttak, precis likadant som alla andra i flyktingstaden Tserovani.

Men idag är husen inramade med grönska och nya staket. Idag syns det inte att det här var ett kalt flykingläger utslängt på ett torrt fält.

Bredvid huset har familjen ordnat en enkel affär för secondhand kläder. Utanför sitter 74 åriga farmor Natella.

- Vi köper kläderna på en marknad i Tbilisi, men nu har fler kommit på samma sak så konkurrensen är hård här, säger Natella, som varit matematiklärare hemma i Akhalgori, staden där familjen har två hus och ännu större odlingar.

Avståndet dit är bara några mil fågelvägen, men även om Natella säger att det går att åka dit är det i praktiken omöjligt.

Sedan kriget vaktas utbrytarrepubliken Sydossetien med stöd av rysk militär och höga stängsel har satts upp längs det som inte är en erkänd gräns. Utbrytarna har bara erkänts av fyra länder i världen förutom Ryssland. Som pensionerad lärare har Natella en låg pension:

- 270 lari är pensionen och det räcker inte till, säger hon och är glad att hon har söner, som har arbete och kan hjälpa till.

270 lari motsvarar drygt 755 svenska kronor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylytt 21-10-18:

Från Gaza/ Domstol: Ömmande omständigheter för barn medför flyktingstatus till sidans topp

En kvinna och två barn från Gaza sökte asyl på grund av hot mot kvinnans make. De fick dock avslag eftersom hoten inte ansågs vara tillräckligt allvarliga och inte heller den allmänna situationen i Gaza. Migrationsverket prövade också de särskit ömmande omständigheter som framfördes för barnen, men dessa ansågs inte heller tillräckliga. Beslutet fattades under den tillfälliga lagen, då särskilda villkor gällde för att tillämpa särskilt ömmande omständigheter. (Före den tillfälliga lagens tillkomst beviljades barn från Gaza ofta uppehållstillstånd på den grunden.) Migrationsdomstolen som nu tagit upp fallet inleder med att konstatera att familjen stått under beskydd av FN:s organ för palestinier, UNRWA, samt att om det skyddet upphör ska de betraktas som flyktingar. Denna princip gäller oavsett av vilket skäl skyddet har upphört, om personerna inte har möjlighet att få tillgång till skyddet igen. Domstolen anser att den humanitära situationen i Gaza är så svår att det föreligger särskilt ömmande omständigheter för alla barnen. Denna situation kommer enligt domstolen rimligtvis inte att förbättras under den närmaste tiden. Därmed föreligger ett hinder både för dem och för mamman att återvända, som innebär att de ska beviljas flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Från Libyen/ Statslös som inte släpps in i Libyen är flykting enligt Migrationsdomstol till sidans topp

En familj från Libyen som är statslösa palestinier har levt i Sverige med utvisningsbeslut samtidigt med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Deras berättelse om attentat mm har inte räckt för att de ska bedömas ha skyddsbehov. Migrationsverket medger att Libyen inte släpper inte palestinier, men anser att detta verkställighetshinder är tillfälligt. När ett barn föddes i familjen ansökte föräldrarna om asyl även för honom och Migrationsverket gav barnet samma beslut. Det ansågs vara barnets bästa att följa med föräldrarna till hemlandet. Migrationsdomstolen gör dock en helt annan bedömning av situationen i Libyen. Enligt Migrationsdomstolen pekas palestinier ut som syndabockar för situationen i landet med en tillskriven radikal politisk uppfattning och detta drabbar även barn. Dessutom anser domstolen att förbudet mot att återvända till det land där någon haft sin vistelseort och intressesfär i sig är så diskriminerande att ska anses som förföljelse. De sammanlagda riskerna på grund av den väpnade konflikten, tillhörigheten till en utsatt grupp och inreseförbudet gör att barnet har en välgrundad fruktan för förföljelse. Det finns inget myndighetsskydd. Därför beviljas barnet flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-10-11:

Från Venezuela/ Authorities continue to deny protection to people fleeing the crisis till sidans topp

The Curaįaoan and Dutch authorities have violated the rights of Venezuelans seeking international protection in Curaįao, Amnesty International said today in the new report, Still no Safety: Venezuelans denied protection in Curaįao. The organization documented 22 cases of Venezuelans, including children, who have been subjected to human rights violations such as automatic detention under inhumane conditions, ill-treatment, family separations and the denial of their right to seek asylum.

Almost 5.7 million Venezuelans have fled the human rights crisis in their country, making it one of the largest forced displacement crises in the world. Curaįao, a nearby Caribbean island that is part of the Kingdom of the Netherlands, is one of the destination countries. It is estimated that 17,000 Venezuelans live with irregular migratory status on the island.

"It's unacceptable that the Kingdom of the Netherlands has supported the Curaįaoan authorities in rounding up, detaining and deporting people who fled Venezuela in search of safety. Instead of turning a blind eye while people's human rights are being violated, the Dutch authorities should ensure that they receive the international protection they need," said Erika Guevara-Rosas, Americas director at Amnesty International.

Still no protection

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

ECRE News 21-10-08:

Cypern/ Families separated by pushbacks to Lebanon - Cyprus calls for solidarity till sidans topp

Unlawful pushback practices from Cyprus to Lebanon have generated cases of family separation which the Cypriot Government refuses to address. These returns have raised concern as Syrian refugees in Lebanon face dire conditions and potential chain-refoulement to Syria. Speaking ahead of the EU Home Affairs Council in Luxembourg, Cyprus says it will present its own proposals and continue to press for "fair allocation" of arrivals to Europe.

As Syrians face rapidly deteriorating living conditions in Lebanon, many are seeking to flee to Europe. Those arriving in Cyprus are facing pushbacks. NGOs and the UN Refugee Agency (UNHCR) say such pushbacks are generating family separation and breaching international law. When a boat was intercepted at sea on 22 August, a heavily-pregnant 25-year old Syrian woman was taken to Cyprus while her husband and two children - aged one and three - were returned to Lebanon. After giving birth to her son the next day, she urged the Cypriot authorities to "show compassion" and allow her to be reunited with her family. In response, the government has said that only those with refugee status can benefit from family reunification. Yet, of the 7,700 Syrians arriving in Cyprus seeking asylum since 2018, less than two per cent have been granted refugee protection. On 21 September, Interior Minister Nicos Nouris rejected calls for family reunification, saying that "it would it would mean that should the 24,000 asylum seekers currently in the Republic request that we bring the rest of their families here, then we'd have to bring them over."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

OHCHR 21-10-06:

Polen/ UN: Belarus and Poland: Stop sacrificing migrant lives to political dispute till sidans topp

Belarus and Poland must work together to keep more migrants from dying on their border as victims of a political dispute, UN Special Rapporteurs* said today.

"It is absolutely tragic that six people have already died; not one more person must be allowed to die as a result of this political dispute," they said. "Belarus reportedly has encouraged refugees and other migrants from as far away as Iraq and Afghanistan to cross its borders into the European Union, while Poland and other EU countries have declared 'states of emergency' in an attempt to deny asylum-seekers access to protection in their countries, but now they must work together to save the lives of all those stranded at their common border."

They called on the two countries to offer life-saving medical assistance, food, clean water and - as temperatures fall close to zero -- shelter adequate for the conditions.

They spoke after the deaths of six migrants, including a 16-year-old boy, in the border zone in September, as record numbers of migrants, including asylum-seekers, poured across Belarus's EU frontier into Latvia, Lithuania and Poland.

"Above all, the human rights of all these individuals must be respected," the Special Rapporteurs said. "No matter how they have travelled and arrived at international borders, all migrants, regardless of status, have the right to seek and enjoy protection," the Special Rapporteurs said. "The rights of migrants to a prompt, individual examination of their circumstances must also be respected. We remind countries that international law prohibits arbitrary or collective expulsions and refoulement."

Several weeks before the deaths, the Special Rapporteurs expressed concern to Belarus and Poland about the dire conditions of people, including children, stranded at the border without adequate shelter and food, clean water, sanitation facilities or medical care. They were not being allowed to seek asylum and other protection under international human rights law. They continue to discuss the issue with the two countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-10-08:

Polen/ Poland ignores commission pressure for Frontex deployment till sidans topp

Poland refuses European Commission push for a Frontex deployment at its border with Belarus as pressure on the government grows. Lithuania has proposed the legalisation of pushbacks at the EU level in "extreme" situations. Belarus suspends return agreements with the EU and people on the move are caught in the middle.

Poland is facing critique by the UN Human Rights Office (OHCHR) and NGOs over pushbacks as well as demands from the European Court of Human Rights (ECtHR) for the provision of support at the border where at least six people have lost their lives. The influential Catholic church appealed on 4 October for humanitarian assistance and the launch of humanitarian corridors for refugees from Iraq, Syria and elsewhere. "Medical and humanitarian aid for migrants should be a priority for both the state and non-governmental organisations," stated an appeal by Archbishop Stanis?aw G?decki, noting also "The inalienable dignity of every human being, regardless of their status, origin or religion, and the law of brotherly love, urge us to help them".

EU Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson also raised "the issue and importance of transparency" at the border with Polish Interior Minister Mariusz Kami?ski in order to make sure that "when we protect our borders, we also protect our values and the EU acquis". The Commissioner also pushed for direct EU involvement at the border saying: "I think it could be a good idea to invite Frontex to be part at the Polish-Belarusian border to also visibly show that this is an European protection of the border and also because we have expertise in Frontex". However, the meetings with Kami?ski didn't result in deployment of the agency. Meanwhile, Frontex Executive Director Fabrice Leggeri was "impressed" with Polish security measures and thanked Poland for its cooperation with his agency when visiting the border on 4 October.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 21-10-13:

Polen/ Belarus skjuter ifrån sig anklagelser om att ha skapat migrantström till sidans topp

Ordkriget fortsätter mellan EU och Belarus vad gäller de flyktingar och migranter som de senaste månaderna har korsat den belarusiska gränsen och tagit sig in i Polen och Litauen.

Det har blivit lättare att ta sig till Belarus från en rad länder, bland annat Irak, Syrien och Jordanien.

Reportage av Ekots korrespondent Johanna Melén.

På en innergård, innanför Karl Marxgatan, finns ett litet vandrarhem.

Husam och Baha, från staden Daraa i södra Syrien, kommer ut därifrån.

De anlände med flyg till Belarus huvudstad Minsk fyra dagar tidigare. De hade flugit från Jordanien.

Hit till Hrodna tog de en taxi, nu väntar de på vidare transport mot gränsen. Till Polen är det bara ett par mil.

- Vår plan är att ta oss härifrån, säger Baha. På det sätt som det går.

En annan syrier, Ahmed, som pratar ryska hjälper till och översätter.

- Målet är bara att nå fram till Europa och få dit våra familjer.

- Vart som helst där vi kan bygga en framtid. Vi lämnade våra kvinnor och barn hemma.

Husam och Baha säger att de fick höra talas om möjligheten att ta sig till EU via Belarus för någon månad sedan. Så här långt har allt gått smidigt, även om själva resan varit kostsam. 3000 dollar, drygt 26 000 svenska kronor. I priset ingår turistvisum till Belarus.

- Vi är här lagligt, säger de.

Det är vid gränsen till EU som svårigheterna börjar - och informationskriget.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 21-10-06:

Tyskland/ Nya flyktingläger längs gränsen mellan Polen och Tyskland till sidans topp

Allt fler migranter tar sig via Lukasjenkas Vitryssland, genom Polen och sedan vidare in i Tyskland.

Det är människor som kommer från bl.a Afghanistan och Syrien och antalet har ökat snabbt under de senaste dagarna.

Hör Ekots Tysklandskorrespondent Caroline Salzinger på plats vid Eisenhuttenstatt, vid gränsen till Polen där det finns ett mottagningsläger. Hör också Lubna El-Shanti, Ekots Östersjökorrespondent och Susanne Palme, Ekots EU-kommentator.

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 21-10-13: Fler migranter kommer via Belarus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-10:

Storbritannien/ Fler än 1100 migranter stoppade till sidans topp

Storbritannien har på två dagar stoppat fler än 1 100 migranter som försökt korsa Engelska kanalen, säger landets inrikesminister Priti Patel.

Spänningar mellan Storbritannien och Frankrike har stegrat då antalet migranter som försökt ta sig över kanalen sedan Storbritannien lämnade EU har ökat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lighthouse reports 21-10-06:

Europa/ Unmasking Europe's shadow armies till sidans topp

Lighthouse Reports led a joint investigation with Der Spiegel, SRF, Rundschau, ARD Monitor, ARD Studio Wien, Libération, RTL Croatia, Novosti and Pointer, spent eight months gathering testimony, tracing chains of command, tracking social media and satellite imagery and following the money trails back to EU funds. The visual evidence was corroborated by interviews with more than a dozen serving and former police and coast guard officers, as well as witness accounts by pushback victims across the three EU countries.

What emerges is the most detailed picture yet of a previously deniable campaign of illegal, violent pushbacks in Croatia, Greece and Romania by masked men whose uniforms have been stripped of any identifying details.

EU governments deny the existence of a violent campaign by masked men to turn away asylum seekers at EU borders. A months-long investigation by @LHReports & leading media unmasks these groups, reveals who commands & finances them

Getting the visual evidence that removes the layer of plausible deniability from illegal pushbacks of asylum seekers in the Balkans and Aegean

The hardest edge of Europe's migration policy is encountered on land and at sea in the form of masked men. Their violent actions against vulnerable people on the move, often seeking international protection, are far removed from discussions on managed migration in Brussels, Berlin or Warsaw.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se videos via twitter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-07:

Europa/ EU om våld vid gränser: "Chockerande" till sidans topp

"Chockerande", säger EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson om hur flyktingar och migranter med våld pressas tillbaka vid EU:s yttre gränser.

En utredning krävs - samtidigt som hon själv får kritik för att ha agerat för mjukt mot medlemsländerna.

"Skuggarméer" av maskerade män trycker tillbaka flyktingar och migranter i Kroatien, Grekland och Rumänien, enligt en rapport i onsdags från journalistgruppen Lighthouse, som publicerats av flera europeiska tidningar och tv-kanaler.

Lighthouse har bland annat filmat så kallade "pushbacks" vid kroatisk-bosniska gränsen och sedan noga granskat vilka som låg bakom.

"Männen hade utrustning och uniformer som används av den kroatiska polisens kravallpolisgren. Tyska (tv-kanalen) ARD har intervjuat visselblåsare från samma styrka, som säger att de här insatserna är en del av den nationella insatsen Koridor, som delvis finansieras av EU-medel", skriver Lighthouse bland annat.

"Organiserat våld"

Uppgifterna har snabbt fördömts av exempelvis Amnesty International, som anklagar EU-kommissionen för att blunda för "förbluffande brott mot EU-regler".

Ansvariga inrikeskommissionären Ylva Johansson lovar dock en omedelbar undersökning.

- Jag reagerar väldigt starkt på det här. Vissa av de här uppgifterna är chockerande. Naturligtvis måste det här utredas. Det verkar visa ett organiserat våld vid våra yttre gränser och det verkar finnas övertygande bevisning för att EU-medel missbrukas. Det här är väldigt oroande, säger Johansson på en pressträff i Bryssel.

Möter ministrar

Inrikeskommissionären har redan planerat in möten med inrikesministrarna från Grekland och Kroatien för att diskutera rapporten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-10-12:

Panama/ Unicef: 19 000 migrantbarn har korsat farlig djungel till sidans topp

Rekordmånga barn har under året korsat den förrädiska djungelsträckan mellan Colombia och Panama som kallas Darien-gapet. Närmare bestämt 19 000 har vandrat norrut mot USA, varav hälften var under fem år gamla, rapporterar Reuters.

Antalet barn som passerade Darien-gapet 2021 är nästan tre gånger högre än de föregående fem åren, totalt. En av fem migranter över gränsen är barn, skriver Unicef i ett pressmeddelande.

Unicef fortsätter med att minst fem barn hittats döda i djungeln. Fler än 150 barn anlände till Panama utan sina föräldrar - några av dem är nyfödda barn - en ökning med nästan 20 gånger jämfört med förra året. Migrerande barn reser ibland med släktingar eller i händerna på människosmugglare.

Djungel fylld av faror

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

IOM 21-10-08: More than 91,000 migrants have crossed Darien gap on way to North America this year (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-10-07:

USA/ Biden administration falls far short of US refugee admissions cap till sidans topp

Bill Frelick

When US President Donald Trump announced an annual refugee admissions ceiling of 15,000 for fiscal year 2021 (FY21), outraged refugee rights advocates lamented the wholesale dismantling of a program that had rescued millions of refugees since the 1975 fall of Saigon. In May, President Joe Biden revised the FY21 admissions cap to 62,500, saying this would "remove any lingering doubt in the minds of refugees around the world who have suffered so much, and who are anxiously waiting for their new lives to begin."

But the numbers are in, and doubts remain.

The United States admitted 11,411 refugees in FY21, which ended on September 30, not even close to hitting Trump's meager ceiling. More than 51,000 places that could have been used to save lives and restore hope were lost forever.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-10-11:

USA/ 126 migranter räddades ur övergiven container i Guatemala till sidans topp

Lokal polis lyckades på lördagen rädda 126 personer som var inlåsta i en fraktcontainer vid sidan av en väg i västra Guatemala. Enligt polisens teori var samtliga migranter på väg till USA som hade övergivits av människosmugglare.

Det var på lördagskvällen lokal tid som polis larmades om att det hördes skrik inifrån en fraktcontainer som stod övergiven mellan städerna Nueva Concepciķn och Cocales i västra Guatemala.

När containern bröts upp påträffades 126 personer - män, kvinnor och barn - som, enligt polisens teori, hade övergivits av människosmugglare.

- Vi hörde gråt och knackningar inifrån containern. När vi öppnade dörrarna påträffade vi 126 papperslösa personer, säger en polistalesperson enligt BBC.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Blekinge 21-10-06:

Migrationsverket: Därför stänger vi asylboendet till sidans topp

Antalet nya asylsökande i Sverige fortsätter att successivt minska - och Migrationsverket har därför ett överskott av bostäder. Det är anledningen till att asylboendet på Folkparksvägen nu kommer att avvecklas.

- Det är klart att det väcker oro, frågor och funderingar hos de som måste flytta, säger Liselotte Ingesson Politis, sektionschef på Migrationsverket.

Samma dag som SVT Nyheter Blekinge rapporterade om de omfattande bristerna på asylboendet i Ronneby sade Migrationsverket upp hyresavtalet med fastighetsägaren. Men avvecklingen beror enligt myndigheten inte på bristerna i fastigheten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Blekinge 21-10-06: Oro bland asylsökande efter flyttbeskedet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 21-10-08:

Lättade restriktioner bryter isolering på Spenshult till sidans topp

Nu är aktiviteterna i full gång igen på Sveriges näst största asylboende, Spenshult utanför Oskarström i Halmstad, efter att ha varit både hårt begränsade och inställda under pandemin.

Röda Korset var på plats på tisdagen och på schemat stod pingis, bullbak och att rita med barnen.

"Det är för bra!", säger Huda Abdi som bor på Spenshult.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 21-10-14:

Misstänkt mordbrand på asylboende - Boende: "Barnen vågar inte sova" till sidans topp

En brand utbröt i en byggnad på asylboendet på Restad gård i Vänersborg under torsdagskvällen. En person har, enligt polisen, förts till sjukhus med lättare rökskador. I byggnaden bor ett 80-tal asylsökande som blev utan tak över huvudet.

Polisen misstänker att branden är anlagd och har inlett en förundersökning om grov mordbrand.

"Mina barn är rädda för att sova", säger Amina, en av de boende som för andra gången är med om en brand på ett asylboende.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 21-10-14: Branden på asylboendet: "Folk kastade sina barn från fönstren" (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 21-10-14: Migrationsverkets utmaning: 70 asylsökande behöver tak över huvudet (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 21-10-15: Ännu ingen gripen för branden på Restad gård (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-06

Australien/ Australien stänger kritiserat flyktingläger till sidans topp

I slutet av året kommer ett av de två hårt kritiserade flyktingläger som Australien har på öar i Stilla havet att stängas.

Enligt Australiens hårda invandringspolitik har asylsökande som försöker nå landet med båt sedan 2013 skickats till interneringsläger på ön Manus i Papua Nya Guinea eller till önationen Nauru i södra Stilla havet.

I ett gemensam uttalande från Australien och Papua Nya Guinea meddelas nu att kontraktet gällande lägret på Manus går ut den 31 december i år och att det inte kommer att förnyas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-10-12:

Bangladesh/ UNHCR ändrar sig om omstridd flyktingö till sidans topp

UNHCR har kommit överens med Bangladesh regering om att erbjuda hjälp och tjänster för att flytta tiotusentals rohingya flyktingar. Flytten går till ett mycket omstritt flyktingläger på en avlägsen ö i bengaliska viken.

Det handlar om 100 000 rohingya flyktingar från Myanmar som ska placeras på ön som ligger tre timmars båtresa ut från Bangladesh kust i Bengaliska viken

Flyktingar som redan finns på ön välkomnar UNHCR:s beslut och berättar för Reuters att man behöver all hjälp man kan få när det gäller utbildning och sjukvård.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 21-10-07:

Georgien/ Belarusiska flyktingar i Georgien till sidans topp

Det senaste året har strömmen av oliktänkande och aktivister från Belarus och Ryssland ökat kraftigt i Georgien och Ukraina.

En del fortsätter sitt motstånd mot hemlandets regimer i exil och hoppas att de snart kan återvända. Men inte ens i exil känner de sig helt säkra.

Andra vill bara bygga upp ett nytt liv och har inga tankar på att återvända så länge nuvarande regim har makten. Hör Maria Persson Löfgrens reportage.

- Leve Belarus, Leve, Leve Belarus....

Insvepta i rödvita flaggor och med rökgranater i samma färger står en liten grupp belarusier samlade i en demonstration i centrum av Tbilisi på Pusjkintorget.

Just denna dag med ett foto på en 31 årig IT-konsult i mitten, omgivet av nejlikor i rött och vitt.

- Idag vill vi minnas det som hände när han dödades i sitt eget hem, civilklädda bröt sig in i lägenheten, han trodde de var brottslingar, ringde polisen, men ingen kom, så han sköt med sitt jaktgevär mot dem när de kom in, berättar Sergej.

En KGB-man dödades förutom 31-åringen i skottlossningen. Händelsen diskuteras intensivt bland belarusierna i Georgien. De är nära 1 500, som kommit under senaste åren, på flykt från den diktatoriska regimen i hemlandet.

Sergej deltog i protesterna efter fuskvalet i augusti förra året. De fredliga protesterna betonar han.

- Jag stack redan i våras, efter att jag hade gripits på väg till läkaren och hållits 15 dagar. Jag visste att jag riskerade fängslas igen, fortsätter Sergej.

På populära Samba, ett kafé, bokhandel och mötesplats vid Rustaveliavenyn sitter Andrej Miljosjka från Grodna, staden knappt två mil från både polska och litauiska gränsen. Han är radiojournalist och har precis som redaktionen gått i exil för att slippa fängslas. Radio Racyja är en oberoende radiokanal, med huvudsäte i Polen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-10-11:

Libyen/ People stuck in Libya still seek protection at UNHCR Center till sidans topp

People in Libya seek and demand protection, while EU turns a blind eye and continues support for so-called Libyan Coast Guards

The topic gets little international media, but we will make sure to keep you updated on the unfolding events in Libya.

According to sources from the ground some 3000 people are currently gathering in front of a UNHCR Community Day Centre in Tripoli, in fear of arbitrary arrests and in demand of evacuation and security. Among them are many women, some of them pregnant, and children. Videos published in the morning showed freezing people, some gathering around a burned down fire, some wrapped in thin blankets sleeping on the ground (see feature photo).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 21-10-18:

Migrationsverket uppdaterar om undantag från passkravet till sidans topp

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande "Kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd" har uppdaterats. En inledning har lagts till i avsnitt 4 som beskriver avsnittets struktur. Ett nytt avsnitt 9 har tillkommit som rör Utlänningsförordningens undantag från skyldigheten att ha giltigt pass för personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Under den tillfälliga lagen fanns en bestämmelse om att de som fått tillstånd enligt den lagen inte behövde ha pass för vistelsen i Sverige. I samband med ändringarna i utlänningslagen 20 juli 2021 ändrades denna paragraf så att det generella undantaget nu gäller personer som fått tillstånd av vissa skäl, bland annat de som har skyddsbehov eller ömmande omständigheter. För vissa andra typer av uppehållstillstånd, bland annat de som beviljats enligt gymnasielagen, gäller undantaget numera med villkoret "om han eller hon inte har någon handling som gäller som pass och saknar möjlighet att inom rimlig tid skaffa en sådan handling". Det som nu införts i ställningstagandet handlar om en övergångsregel: De som nu har tillstånd som givits enligt den tillfälliga lagen behöver inte ha pass i Sverige. Detsamma gäller vid överklagande av ett beslut enligt den tillfälliga lagen. Men när det handlar om ett nytt uppehållstillstånd ska de nya formuleringarna tillämpas.

Migrationsverkets ställningstagande om gymnasielagen har uppdaterats med ett stycke om hur undantaget ser ut för dem som får nya tillstånd enligt denna lag.

Hämta version 3 av ställningstagandet om identitet och pass, RS/032/2021 (Extern länk)

Hämta version 3 av ställningstagandet om uppehållstillstånd för gymnasiestudier, RS/018/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Migrationsverket: Afghanska medborgare kan inte få hemlandspass till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande där det framgår att afghanska medborgare för närvarande inte kan skaffa nya pass från hemlandet.. De flesta beskickningarna är stängda och exempelvis ambassaden i Stockholm har ingen kontakt med varken den förra regeringen eller den nuvarande. Passkontoren i Afghanistan väntas återöppnas inom kort. Men det är oklart om handlingar som utfärdas nu skulle kunna godtas som pass. Detta får betydelse för ärenden om uppehållstillstånd där det normalt gäller ett passkrav men där det går att göra undantag om personen inte har möjlighet att skaffa pass inom rimlig tid. Det får också betydelse för beslut om främlingspass för personer som har uppehållstillstånd, eftersom främlingspass i vissa fall kan utfärdas för personer som inte kan få hemlandspass. Eftersom situationen kan förändras ska främlingspass som utfärdas nu enligt Migrationsverket inte ha för lång giltighetstid. Giltighetstiden bör stämma överens med uppehållstillståndet.

Hämta ställningstagandet. RS/087/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-10-15:

UNHCR calls on states to expedite family reunification procedures for Afghan refugees till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is urging states to facilitate and expedite family reunification procedures for Afghans whose families are left behind in Afghanistan or who have been displaced across the region.

While recent political developments in Afghanistan have not led to large-scale cross-border displacement, many among pre-existing Afghan refugee and asylum seeker populations remain separated from their families owing to the inaccessibility of family reunification procedures.

Many are approaching UNHCR offices, desperately concerned for the safety and welfare of their family members who remain in Afghanistan or neighbouring countries.

To ensure the preservation of family unity and to help protect lives on account of the exceptionally challenging situation in the country, UNHCR is urging states to prioritize and simplify family reunification admission procedures.

The principle of family unity is protected under international law and in binding regional legal instruments. Domestic legislation in many countries also gives effect to this principle.

While many countries have specific legal frameworks that provide for refugee family reunification and offer specific safeguards and waivers, UNHCR is worried that many Afghan refugees could face considerable administrative barriers in realising this legal right.

Some of these barriers include prohibitive costs, lengthy waiting times and inflexible documentation requirements.

While a few countries have recently committed to fast-tracking, including through the adoption of humanitarian visa programmes, and prioritizing reunification procedures for Afghan families, UNHCR is urging states to ease, expand and expedite these arrangements.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 21-10-07:

Fack ger upp om uppehållstillstånd till sidans topp

Hotell- och Restaurangfacket slutar bedöma inkomstuppgifter för uppehållstillstånd. Migrationsverket ser inga problem med beslutet. Men andra fackförbund tvivlar om vägvalet.

Den som söker permanent uppehållstillstånd i Sverige måste visa bevis på försörjning. För det krävs lönespecifikationer och anställningsbevis, och svenska fack ges möjlighet att reagera på uppgifterna via yttranden till Migrationsverket.

Men nu har Hotell- och Restaurangfacket (HRF) beslutat att sluta lämna yttrande om försörjning till Migrationsverket, vid ansökan av permanenta uppehållstillstånd. Avtalssekreterare, Per Persson, på HRF menar att det är resurskrävande och osäkert om uppgifterna ens stämmer.

- Om vi ska yttra oss om vad man har fått i lön bakåt i tiden, alltså retroaktivt, så krävs att vi får allt underlag för att kunna göra en professionellt yttrande om det. Vi har lagt ner timmar på att få fram rätt underlag, och det är ändå osäkert om vi får rätt uppgifter. Det är tid som vi inte kan arbeta med våra medlemmar, säger Per Persson.

Det handlar framförallt om att säkerställa lön och försäkring. Om uppgifterna inte är sämre än kollektivavtalen och lönestatistiken i branschen utgår Migrationsverket från att villkoren är uppfyllda. Men Tove Nandorf som är arbetsmarknadsutredare på LO håller med om att få fram rätt uppgifter är svårt. Vilket kan leda till bristfälliga bedömningar:

- Förbunden uppmanas att yttra sig om den anställdes inkomster under flera år, vilket är svårt att göra utifrån de ofta ofullständiga underlag som skickas in. När en människas möjlighet till permanent uppehållstillstånd ligger i vågskålen är det viktigt att det blir rätt.

Men Migrationsverket menar att de underlag som kommer från facken inte är helt avgörande. Deras bidrag utgör en viss del i bedömningen, men inte hela.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 21-10-18:

Europadomstolen tillåter inte utvisning av 24-åring efter 20 år i Danmark till sidans topp

Målet rör en man som kommit som fyraåring från Somalia till Danmark, där han fick asyl tillsammans med sin mor. Senare återförenades även hans far och syskon i Danmark. Mannen hade gripits och åtalats för olaga vapeninnehav i en kontext som ansågs farlig för omgivningen. Frågan var om fängelsestraffet för detta skulle följas av utvisning till Somalia och ett livslångt återreseförbud, vilket Danmarks högsta domstol beslutat. De lägre instanserna hade avstått från ovillkorlig utvisning. Mannen bodde fortfarande med famlijen. Han hade som minderårig dömts för ett rån och ett inbrott, därefter för trafikbrott och narkotikainnehav. Han har talat danska i hemmet och kan endast rudimentär somaliska. Han har inte heller några anknytning i föräldrarnas hemland. Danmark anser att utvisningen visserligen kränker mannens privatliv, men att åtgärden är en legitim åtgärd för att förebygga kriminalitet och nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Europadomstolen gör dock inte samma bedömning. Med tanke på att de tidigare brotten i vuxen ålder var relativt lindriga och att mannen inte hade fått någon varning om utvisning, anser domstolen att utvisningen i kombination med livslångt återreseförbud är oproportionerlig.

Application no. 41643/19, case of Abdi v. Denmark (Extern länk)

Läs Migrationsverkets sammanfattning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

EU-advokat: Asylansökan kan behöva behandlas trots asyl i annat EU-land till sidans topp

En person från Syrien hade fått asyl i Österrike. Men det visade sig att hans barn hamnat i Belgien och hade fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande där. Mannen tog sig dit och sökte asyl, men ansökan avvisades där på grund av att han redan hade skydd i ett EU-land, detta trots att han bodde med barnen och som ensam förälder hade tillerkänts vårdnaden om dem. Asylprocedurdirektivet ger rätt att avvisa ansökningar från personer som redan har skydd. Men EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna innehåller en skyldighet att beakta barnets bästa. Den belgiska domstolen har frågat EU-domstolen om inte detta och principen om familjesammanhållning borde göra att föräldern ska beviljas skydd i den stat där barnen bor. EU-domstolens generaladvokat anser att asylprocedurdirektivet ska tolkas så att möjligheten att avvisa asylansökan inte får utnyttjas om det skulle leda till att personen behandlas i strid med skyddet för familjeliv och för barnets bästa enligt stadgan. Detta innebär enligt generaladvokaten inte att personen måste beviljas asyl i egenskap av familjemedlem, men att asylansökan ska kunna prövas i sak. Generaladvokatens yttrande är ett förslag. EU-domstolen kommer att fatta ett beslut som kan skilja sig från förslaget.

Läs yttrandet i mål nr C-483/20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

FN:s kommitté mot tortyr fann inget fel vid utvisning av konvertit till Afghanistan till sidans topp

En person sökte asyl på grund av förföljelse från talibaner i Ghazni, Afghanistan. Hans berättelse blev trodd och Migrationsverket bedömde att han var flykting i förhållande till hemorten - men att han kunde klara sig i internflykt, till exempel i Herat. Mannen hade tidigt vid sin vistelse i Sverige börjat intressera sig för kristendomen och i samband med överklagande till migrationsdomstolen tog han upp sin konversion som ett skäl. Han fick en muntlig förhandling i domstolen men målet återförvisades inte. Det blev avslag även i domstolen som inte ansåg att hans konversion var genuin. De trodde inte heller att hans famlij skulle ha nåtts av uppgifter om hans konversion till exempel via sociala medier. Senare avslogs en ansökan om ny prövning med motivering att konversionen inte var en ny omständighet. Mannen vände sig till FN:s kommitté mot tortyr eftersom han ansåg att han riskerar död eller tortyr på grund av sin konversion, att han inte har fått en fullständig prövning och att den muntliga förhandlingen och därmed hans förmåga att uttrycka sig verbalt har vägt för tungt i förhållande till skriftliga bevis. Men FN-kommittén har inga invändningar mot proceduren. De menar att han har haft all möjlighet att kommentera skriftligt och muntligt och har haft tillgång till offentligt biträde. Kommittén ser därför ingen anledning att ifrågasätta de svenska myndigheternas slutsats. Mannens utvisning verkställdes redan 2019.

Hämta kommitténs utlåtande No 908/2019 från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

FN-kommitté för personer med funktionsnedsättning stoppar utvisning till Afghanistan till sidans topp

En ung man flydde Afghanistan på grund av en konflikt med en mäktigare familj. Han fick avslag men beslutet kom att preskriberas och han sökte asyl på nytt, nu främst på grund av sina psykiatriska symptom, inklusive PTSD, som han inte skulle kunna få behandling för. Han fick åter avslag. När han kompletterade med att han diagnosticerats med paranoid schizofreni ansågs det först inte tillräckligt dokumenterat och när detta skett var det inte nya omständigheter. Detta överklagades men domstolen ansåg att symptomen var ungefär desamma och därför spelade den nya diagnosen ingen roll. Sexuella övergrepp mannen utsatts för som barn men ansågs ligga för långt tillbaka i tiden för att medföra någon risk. Han led av hallucinationer och självmordsrisken ansågs hög men kunde inte få adekvat behandling utan uppehållstillstånd. Inför FN-kommittén hävdade Sverige att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte gäller utvisningar. Men kommittén anser att om personen riskerar att behandlas i strid med konventionen efter en utvisning kan ärendet tas upp. Kommittén underkänner Sveriges argument om att mannens tillstånd skulle bero på besvikelse efter utvisningsbeslutet, och påpekar att de rapporter som Sverige hänvisar till inte alls visar att mannen skulle kunna få vård i Afghanistan. Enligt kommittén skulle det ha behövts specifika garantier från Afghanistan, särskilt som mannen lämnade landet för 13 år sedan. Sammantaget anser kommittén att Sverige inte har uteslutit risken för irreparabel skada. Mannen har därför rätt till kompensation och en ny prövning med hänsyn tagen till konventionen.

Hämta kommitténs utlåtande i mål No. 58/2019 från Migrationsverket (Extern länk)

Länk till målet från OHCHR (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

FN-ärenden för personer med funktionsnedsättning läggs ned då de preskriberats till sidans topp

FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning hade tillfälligt hejdat utvisning från Sverige i två fall som kommittén ville granska. Det ena gällde en man som led av PTSD och funktionshinder som kunde bero på autism, utvecklingsstörning, hjärntumör, huvudskada och/eller epilepsi. Personen har varit intagen för psykiatrisk vård efter självmordsförsök i förvar. Det andra fallet gäller en ung person som under barndomen varit utsatt för en rad övergrepp, både i Iran där han levde som papperslös och i Grekland där han befunnit sig innan han kom till Sverige. Pojken hade diagnosticerats med PTSD, depression, ångestsyndrom och andra stressreaktioner som begränsat hans liv. Han har försökt begå självmord flera gånger. Båda hade utvisningsbeslut till Afghanistan. För ca två år sedan begärde FN-kommittén att Sverige inte skulle verkställa utvisningarna under deras utredning. Men i och med att ärendena har preskriberats och utvisningarna inte längre är verkställbara har kommittén nu avslutat ärendena.

Läs beslutet om mannen med eventuell hjärnskada, ärende nr 74/2019 (Extern länk)

Läs beslutet om pojken som utsatts för övergrepp, ärende nr 66/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P3 Nyheter 21-10-12:

Utpekad islamist anklagar Sverige för brott mot mänskliga rättigheter till sidans topp

En av de sex misstänkta islamister, som av Säpo klassats som ett hot mot rikets säkerhet och som regeringen beslutade att utvisa 2019, har skickat in en klagan mot Sverige till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, kan P3 Nyheter avslöja.

Mannens utvisningsärende fick stor uppmärksamhet efter en granskning av Ekot - en granskning som senare kritiserats efter att det framkommit att den granskande reportern och mannen haft en relation.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Migrationsöverdomstolen upphäver dom som inte grundats på landinformation till sidans topp

En familj som fått beslut om utvisning till Eritrea överklagade till domstol. Migrationsverket meddelade i sitt yttrande att en son nu ska betraktas som alternativt skyddsbehövande eftersom han riskerar att kallas in till nationaltjänsten. Migrationsdomstolen anser att faderns aktivitet för ett oppositionsparti och risken för könsstympning av döttrarna inte är tillräckligt för skyddsbehov. Beträffande sonen avfärdar domstolen risken för inkallelse helt med en lång motivering om en väntade omvälvning i Eritrea och att nationaltjänstgöringen i sin nuvarande form säkert kommer att avskaffas. Domstolen anser även att sonen - om han skulle inkallas - åter kan lämna landet och söka asyl, eftersom han har pass. Dessa uppgifter grundas inte i någon anförd landinformation. Målet avgjordes av nämndemännen mot rådmannens reservation. Migrationsöverdomstolen anser, i likhet med migrationsdomstolens rådman, att det är "uppenbart att migrationsdomstolen inte beaktat eller grundat sin bedömning på aktuell och relevant landinformation i målet". Dessutom har det inte gjorts någon riskbedömning av de individuella skyddsskälen. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Politisk uppfattning kan utgöra grundläggande del av identiteten enligt domstol till sidans topp

En familj från Iran hade vistats i Sverige ett par år då kvinnan var studerande. Då uppehållstillstånden inte kunde förlängas sökte de asyl på grund av främst kvinnans politiska aktiviteter gentemot regimen. Deras uppgifter om vad som hänt i Iran ansågs vaga och de kunde inte bevisa att regimen skulle vara intresserad av dem. Kvinnan hade även varit verksam i Sverige, men Migrationsverket ansåg inte att detta nått hemlandet och de fick avslag. Migrationsdomstolen gör en annan bedömning som främst bygger på att även en politisk uppfattning - liksom en religiös övertygelse - för vissa personer kan utgöra en grundläggande del av personens identitet. Detta leder till att personen inte bör avkrävas att dölja sin övertygelse. Domstolen håller med om att famlljen inte riskerar förföljelse på grund av aktiviteter i hemlandet. Men framför allt kvinnans aktivitet i Sverige för radiokanaler, i ett oppositionsparti, vid möten, på sociala medier osv, tillsammans med hennes berättelse om bakgrunden till engagemanget, gör att domstolen anser att hon har en genuin oppositionell politisk övertygelse mot den iranska regimen som hon inte ska behöva göra avkall ifrån. Landinformationen visar att politiska aktiviteter medför risk för förföljelse. Därmed bedöms kvinnan som flykting. Familjemedlemmar är flyktingar på grund av risken för tillskriven politisk övertygelse. Domarna är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Domstolar gör olika bedömning av hur säkerhetsläget i Afghanistan ska hanteras till sidans topp

Migrationsdomstolen i Luleå har återförvisat en rad ärenden som rör utvisning till Afghanistan till Migrationsverket för ny behandling med tanke på den förändrade situationen efter talibanernas maktövertagande. Även från Malmö har åtminstone något ärende återförvisats. Men andra domstolar har fattat beslut om avslag.

Ett ärende gäller en ung man vars bror beviljats flyktingstatus. De båda hade lämnat hemlandet tillsammans. Mannen hävdar att han riskerar förföljelse bl.a. på grund av hedersskäl, västernisering och kopplingen till brodern. Migrationsverket har i sitt beslut utgått från landinformation från 2015. Trots detta avslogs överklagan i början av oktober utan att domstolen i Stockholm över huvud taget nämner det förändrade säkerhetsläget.

Domstolen i Göteborg skriver i ett ärende om en ung ateist som är hazara att läget har förändrats men det finns inte någon aktuell landinformation som tyder på att hazarer riskerar skyddsgrundande behandling samt att "I nuläget saknas aktuell landinformation att tillföra målet då situationen får anses vara föränderlig, oklar och oviss". Domstolen beslutar om utvisning men påpekar att det råder verkställighetsstopp och att mannen kan ansöka om ny prövning om Migrationsverket antar ett förändrat ställningstagande.

Domstolen i Göteborg har tagit flera utvisningsbeslut med liknande resonemang om att säkerhetsläget inte gör att alla är hotade. Det finns dock även exempel på att domstolen i Göteborg har beviljat flyktingstatus till en ateist med motivering att risken för dem som bryter mot religiösa normer framstår som större efter talibanernas maktövertagande.

Ett annat ärende från Göteborg tillmättes det ändrade säkerhetsläget inte stor betydelse men situationen bedömdes ha blivit svårare för barn. En barnfamilj ansökte på nytt efter preskription med skäl om konversion, hedersrelaterade hot mm De kunde inte bevisa personligt skyddsbehov och enligt domstolen råder inte urskillningslöst våld. Men ett av barnen anses ha tillbringat sina formativa år i Sverige och har psykiatriska behov. Barnets behov kommer inte att kunna tillgodoses nu enligt domstolen och därför beviljas uppehållstillstånd till barnet och övriga familjen på grund av ömmande omständigheter.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Kvinna från Tigray-provinsen i Etiopien är alternativt skyddsbehövande enligt domstol till sidans topp

En kvinna tick utvisningsbeslut till Etiopien i början av 2021. Hon var då här på besök hos sin man som är svensk medborgare. Hon sökte asyl med anledning av den konflikt som utbrutit i Etiopien och som främst drabbat Tigray, varifrån kvinnan kommer. Hon framförde både individuella omständigheter angående släktingar som hotats och dödats och det urskillningslösa våldet i hemprovinsen. Migrationsverket bedömde inte att hon visat att hon riskerade personlig förföljelse och ansåg inte vid den tidpunkten att det pågick en väpnad konflikt i Etiopien. Inför domstolavgörandet hade Migrationsverket uppdaterat sin information och höll nu med om att det råder väpnad konflikt i Tigray och att kvinnan har skyddsbehov gentemot det området. Hon kan enligt verket inte heller som ensam kvinna av tigreansk etnicitet med ett litet barn hänvisas till internflykt. Migrationsdomstolen gör samma bedömning, vilket leder till att utvisningsbeslutet hävs och kvinnan beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Migrationsdomstol: Utsatt för hedersförtryck ska inte utvisas med familjen till sidans topp

En flicka som sökte asyl i Sverige för knappt tio år sedan tillsammans med sin familj har sökt asyl på nytt, forfarande minderårig, efter att ett tidigare utvisningsbeslut preskriberats. Flickan har under tiden i Sverige utsatts för hedersrelaterat våld och kränkningar av sina föräldrar. Hotbilden har gjort att hon omhändertagits enligt lagen om vård av unga (LVU). Hon hävdar att hon skulle riskera tvångsgifte och förföljelse genom att släktingarna i Uzbekistan fått veta hur hon levt i Sverige och frånfallit islam, samt att de kommer att vilja återupprätta sin heder. Migrationsverket ansåg att hotet bara utgått från modern och att det övriga var spekulationer. Migrationsverket anser även att hon skulle kunna klara sig själv i hemlandet. Migrationsdomstolen däremot anser att hotbilden som ostridigt finns i Sverige skulle finnas även i hemlandet och påpekar att även föräldrarna har fått beslut om utvisning. Även föräldrarna har uttryckt att de inte kommer att kunna skydda henne mot släktingar. Enligt domstolen är lagstiftningen i Uzbekistan bristfällig och det finns inget egentligt myndighetsskydd. Hon är ett barn och saknar möjlighet till internflykt. Därför beviljar domstolen uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Återföreningsärenden återförvisade på grund av nya regler för svenska medborgare till sidans topp

Migrationsdomstolarna har återförvisat en rad ärenden till Migrationsverket för ny bedömning på grund av en justering i utlänningslagen som trädde i kraft den 20 juli. Det gäller familjer där anknytningspersonen är svensk medborgare eller EES-medborgare. Enligt utlänningslagen 5 kap 3 c § ska det inte bli något försörjningskrav om den som ansöker är make eller sambo till anknytningspersonen och "paret har sammanbott utomlands en längre tid eller det på annat sätt står klart att förhållandet är väletablerat". Regeländringen infördes efter att många utlandssvenskar påtalat svårigheten för dem att återvända till Sverige med en familj som bildats i utlandet om de måste ha försörjning i Sverige redan innan hemkomsten. Men eftersom det kan framgå att förhållandet är väletablerat på andra sätt än sammanboende utomlands, så kan ändringen få betydelse även för andra slags relationer. I de fall som nu återförvisats har anknytningen ännu inte bedömts i sak eftersom Migrationsverket avslagit redan i och med att försörjningskravet inte varit uppfyllt.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Uppehållstillstånd i EU utan skyddsstatus inte skäl att neka sakprövning enligt domstol till sidans topp

En familj med två vuxna och ett litet barn sökte asyl i Sverige trots att föräldrarna beviljats flyktingstatus i Grekland. Migrationsverket avvisade ansökningarna för alla tre med motivering för föräldrarna att de redan fått skydd i ett EU-land, enligt Utlänningslagen 5 kap 1 b §. Även barnet avvisades på samma grund trots att barnets uppehållstillstånd i Grekland, "Isochronous Residence Permit", inte innebar flyktingstatus eller alternativ status. Enligt Migrationsverket har Grekland upplyst att barn som fötts i Grekland och får detta tillstånd har samma rättigheter som föräldrarna. Men migrationsdomstolen godtar inte resonemanget. Domstolen har inhämtat att denna typ av tillstånd kan upphöra med automatik, till exempel om den familjemedlem som har en skyddsstatus dör, eller om barnet fyller 18. Därför kan tillståndet enligt domstolen inte likställas med en statusförklaring. Migrationsverket hade inte fog för att avvisa barnets asylansökan. Vidare så ska även föräldrarnas asylansökningar prövas i sak om barnets ansökan skulle leda till en skyddsstatus. Därför upphävs beslutet i sin helhet och ansökningarna ska prövas i Sverige. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Statslös palestinier som inte släpps in i Libyen är flykting enligt Migrationsdomstol till sidans topp

En familj från Libyen som är statslösa palestinier har levt i Sverige med utvisningsbeslut samtidigt med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Deras berättelse om attentat mm har inte räckt för att de ska bedömas ha skyddsbehov. Migrationsverket medger att Libyen inte släpper inte palestinier, men anser att detta verkställighetshinder är tillfälligt. När ett barn föddes i familjen ansökte föräldrarna om asyl även för honom och Migrationsverket gav barnet samma beslut. Det ansågs vara barnets bästa att följa med föräldrarna till hemlandet. Migrationsdomstolen gör dock en helt annan bedömning av situationen i Libyen. Enligt Migrationsdomstolen pekas palestinier ut som syndabockar för situationen i landet med en tillskriven radikal politisk uppfattning och detta drabbar även barn. Dessutom anser domstolen att förbudet mot att återvända till det land där någon haft sin vistelseort och intressesfär i sig är så diskriminerande att ska anses som förföljelse. De sammanlagda riskerna på grund av den väpnade konflikten, tillhörigheten till en utsatt grupp och inreseförbudet gör att barnet har en välgrundad fruktan för förföljelse. Det finns inget myndighetsskydd. Därför beviljas barnet flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18

Migrationsdomstol godkänner inte att flyktingstatus dras in för funktionshindrat barn till sidans topp

En pojke från Irak med en funktionshindrande cp-skada sökte asyl i Sverige som 12-åring. Han hade visserligen familj i Irak, men Migrationsverket bedömde att situationen för vissa funktionsvariationer i Irak är sådan att det ska betraktas som förföljelse. I Sverige har han bott med sin farbror som också var den som ordnade resan hit. Han får behandling och går nu i gymnasiet. När pojken var 14 ansökte farbrodern om pass för honom och de gjorde en resa till Irak för att träffa släktingar. När pojken ansökte om förlängning av uppehållstillståndet drogs istället hans status in på grund av att han fått hemlandspass och varit i Irak. Han fick beslut om utvisning. Migrationsdomstolen erinrar om flyktingen ska anses ha "frivilligt begagnat sig av hemlandets skydd" så ska agerandet vara just frivilligt och medvetet och personen måste ha fått ett effektivt skydd. Domstolen ifrågasätter om pojken själv kan anses ha skaffat passet eller haft för avsikt att begagna sig av hemlandets skydd. Dessutom anser domstolen att skyddsbehovet för pojken som funktionshindrad kvarstår. Därför får han behålla sin status och beviljas istället permanent uppehållstillstånd i enlighet med de nya reglerna. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-10-14:

Utvisas efter 20 år med jobb och skola i Sverige till sidans topp

De har fast jobb, bor i bostadsrätt och de svenskfödda barnen - 7 och 9 år - går i skolan.

- Vi har levt öppet hela tiden, vi har kämpat och skaffat oss ett liv, säger Mehvan som kom till Sverige från Irak för 20 år sedan.

Nu ska de utvisas. "Bisarrt", menar deras juridiska ombud.

Hemma hos familjen Mohammad i Saltsjö-Boo har tiden stannat. Den 28 september kom utlänningslagen ikapp dem när Migrationsdomstolen beslutade att Mehvan, 40, ska ut ur Sverige. Han har varit här i 20 år och har svenskt personnummer sedan 2006. Han jobbar, betalar skatt, har gjort bostadskarriär och bildat familj.

Hans fru Jihan, 35, kom till Sverige 2011. Då hade Mehvan arbetstillstånd och Jihan fick tillstånd att resa in i Sverige som medsökande. Sedan dess har hon utbildat sig till barnskötare, sedan två år har hon fast jobb på en förskola i Nacka och parets svenskfödda barn - Sheila, 9 och Milan, 7, går i skolan.

Men varken den långa vistelsetiden i Sverige eller det faktum att barnen är födda här ger dem enligt Migrationsdomstolen rätt att stanna, vare sig enligt utlänningslagen eller Barnkonventionen.

Två av domstolens ledamöter var dock skiljaktiga - så beslutet att familjen ska utvisas fattades med minsta möjliga marginal.

Familjens juridiska ombud advokat Karin Gyllenring kommer i dagarna att begära prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen.

- I somras trädde den nya utlänningslagens paragraf om särskilt och synnerligen ömmande omständigheter i kraft. Om varken den eller Barnkonventionen är tillämplig när det gäller den här familjen, då vet jag inte vad vi ska ha de lagarna till, säger hon.

Får de inte prövningstillstånd ser hon en möjlighet att driva fallet vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio P4 21-10-13: Milan, 7, och Sheila, 9, föddes i Sverige - nu utvisas de till Irak (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Norrbotten 21-10-08:

Tre års fängelse för anlagd brand på asylboende till sidans topp

En man som anlade en brand i sin lägenhet i ett asylboende i Boden i augusti döms nu för mordbrand till tre års fängelse och utvisning.

Den dömdes hade hällt ut brandfarlig vätska av typen motorbensin i lägenheten och sedan tänt eld på kläder, textilier, böcker, papper och annat brännbart material.

Mannen har själv inte velat berätta vad som hände och valt att inte svara på åklagarens frågor.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-10-08:

Libyen/ Unlawful lethal force and mass arrests in unprecedented migrant crackdown till sidans topp

Libyan security forces and militias in Tripoli have used unlawful lethal force and other violence in an unprecedented roundup of over 5,000 men, women and children from Sub-Saharan Africa and are holding them in horrid conditions where torture and sexual abuse are rampant, said Amnesty International.

On 1 October, armed men from militias and security forces affiliated with Libya's Interior Ministry violently broke into homes and temporary shelters in the Gargaresh area in Tripoli, home to a sizable population of refugees and migrants, firing rounds of live ammunition, damaging belongings and stealing valuables. Terrified migrants and refugees, including several registered with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), were then transferred to detention centres in Tripoli, where they are denied regular and confidential access to UNHCR and other humanitarian agencies and subjected to torture and other ill-treatment.

"Libyan forces have a harrowing record of subjecting refugees and migrants to unimaginable horrors with impunity. Using unlawful lethal force to capture thousands of unarmed men, women and children solely on the basis of their race is a new low and lays bare the authorities' utter disregard for the lives and dignity of refugees and migrants," said Diana Eltahawy, Deputy Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International.

"We urge the Libyan authorities to immediately release all those arbitrarily detained solely on the basis of their migration status and to launch investigations into all incidents of unlawful use of force, torture and sexual violence. In the interim, authorities should ensure that those in detention are treated humanely, held in conditions that meet international standards and granted unimpeded access to UNHCR and other humanitarian actors without delay."

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Utrikes 21-10-09: Sex ihjälskjutna i migrantförvar i Libyen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Studio Ett 21-10-08:

Afghaner som fått asylavslag men inte kan avvisas till sidans topp

Sedan talibanerna tog makten i Afghanistan är det många människor som vill lämna landet, och många vill till Sverige.

Svensk migrationspolitik har skiftat, men genom åren har det kommit hit över 70 000 afghaner som på olika sätt påverkas av det som händer i Afghanistan. Migrationsverket har tillfälligt stoppat alla avvisningar och utvisningar till Afghanistan.

Så många afghaner i Sverige väntar nu på ett nytt så kallat rättsligt ställningstagande som ska vara vägledande i beslut om asyl. Vår reporter Randi Mossige-Norheim åkte till Karlstad. Hör också samtal med Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 21-10-14:

Nu slutar Erfan från Afghanistan gömma sig - hoppas på ny chans till sidans topp

Erfan är en av de papperslösa afghaner som gömt sig i Sverige efter att Migrationsverket beslutat om utvisning. Sedan i somras har myndigheten beslutat att inte utvisa fler personer till Afghanistan och nu lever han i ovisshet om framtiden.

SVT har träffat Erfan tidigare. Då ville han gömma sig i fyra år och därefter söka asyl igen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mitt i Mälarö 21-10-08:

Fast i Kabul: "Som att sitta i fängelse" till sidans topp

I tre år bodde Hussain på Ekerö, och framtiden såg ljus ut. Men efter att ha utvisats till Afghanistan är han nu fast i ett land där talibanerna har makten. Samtidigt fortsätter lokalborna hemma i Sverige att kämpa för honom.

- Det en mörk framtid som väntar på oss. Det finns inte något ljus.

Det säger Hussain från sitt rum i Kabul. Vi pratar via en chatt eftersom Hussain inte vågar prata i telefon. Riskerna med att prata svenska är alltför stora säger han.

- Man kan inte ens klä sig som man vill. Det är helt klart farligt att prata svenska.

Bodde i Svartsjö

Han kom till Sverige som flykting 2015. Då skulle han snart fylla 15 år och blev placerad på ett HVB-hem i Svartsjö på Färingsö.

När det stängde flyttade han vidare till ett familjehem på Ekerö. Beskedet om uppehållstillstånd dröjde, men Hussain gick i skolan och drömde om framtiden.

Men så kom beskedet till slut. Hussain omfattades inte av nya gymnasielagen som skulle göra det möjligt för honom att gå ut gymnasiet och få vara kvar om han fick fast anställning.

Utvisades på juldagen

Juldagen 2018 utvisades han till Kabul, trots att många redan då ansåg att Afghanistan var alltför farligt.

- Men vem skulle ha lyssnat på oss? Själva presidenten kom till Europa och sa att han kunde ta hand om flyktingarna som återvänder till Afghanistan. Och sedan gav han själv över makten till talibanerna. Så vi flyktingar blev offer till politiken, säger Hussain.

Exakt vad som hände den 15 augusti i år när talibanerna stormade Kabul vet han inte.

- Inom några timmar hade talibanerna tagit sig in slottet. Vi förstår inte vad som hänt med hela armén. Man tänker att regeringen själva sålde hela landet på en gång.

Pl?tsligt var tillvaron upp och nedv?nd, och alla planer f?r?ndrades.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-10-08:

Frankrike/ Enforced misery - The degrading treatment of migrant children and adults till sidans topp

Five years after French authorities dismantled a sprawling migrant encampment on the edge of Calais, large numbers of migrants continue to arrive in northern France, many in the hope of crossing the Channel to reach the United Kingdom. Today, some 2,000 migrants-including hundreds of unaccompanied children-are living in wooded areas, in and around disused warehouses, and under bridges in and around Calais. Several hundred more are staying in a forest in Grande-Synthe, a commune adjacent to the northern French town of Dunkerque (Dunkirk).

Repeated mass evictions from encampments and other policing efforts to push migrant adults and children out of Calais and Grande-Synthe have not discouraged new arrivals and do not appear to have reduced irregular Channel crossings. But policing practices in these two towns, along with policies that restrict distributions of food, water, and other essentials by humanitarian groups, have made migrants' lives increasingly miserable. Policing operations in Calais and Grande-Synthe have left the adults and children living in encampments "constantly on alert" and "visibly in a state of physical and mental exhaustion," the French Defender of Rights observed after a September 2020 visit.

Police undertake routine eviction operations that require migrants to move off the land they occupy temporarily while police confiscate tents migrants have not managed to take with them-often cutting them open so that they are unusable-along with other belongings left behind. "We do this every other day," Abel N., an Eritrean man, told Human Rights Watch in October 2020 after we observed people moving their tents off a field in preparation for one such eviction. Usually the migrants have to leave their temporary settlement for no more than 20 minutes to half an hour, before returning to set up again. Most Calais encampments were subject to these routine eviction operations every 48 hours in 2020 and the first half of 2021. In Grande-Synthe, these evictions took place once or twice a week.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Asylrättscentrum 21-09-14:

Torsdagar, jämna veckor, Stockholm: Asylrättscentrum öppnar drop-in-rådgivning till sidans topp

Asylrättscentrum ökar tillgängligheten i den juridiska rådgivningen och startar drop-in-rådgivning i ABF-huset i Stockholm. Verksamheten kommer att prövas under två torsdagar i september och sedan utvärderas. Förhoppning är att personer som tidigare haft svårt att få hjälp nu ska få bättre stöd i sina migrationsprocesser.

Asylrättscentrum har sedan 1991 arbetat för att människor som söker asyl i Sverige ska få en rättssäker asylprocess. Genom åren har organisationen gett gratis juridisk rådgivning till hundratusentals människor som vill förstå sina rättigheter och vilka möjligheter de har i asylprocessen. För att öka tillgängligheten till juridisk rådgivning testar nu Asylrättscentrum drop-in-rådgivning.

- Vi får ofta höra att det först är efter direktkontakt med våra jurister som asylsökande verkligen förstått ett beslut eller hur de kan gå vidare, och vi vet samtidigt att vår digitala- och telefonrådgivning haft sina begränsningar. Vår förhoppning är att en drop-in-rådgivning på plats ska göra att fler kan få hjälp i sina ärenden och nå nya grupper, säger Mårten Löfberg, generalsekreterare på Asylrättscentrum.

Rådgivningen är gratis och man får möjligheten att träffa och prata direkt med en jurist om sitt ärende och ställa sina frågor. I dagsläget ger Asylrättscentrum juridisk rådgivning över telefon och via mail, men kommer nu att pröva drop-in-rådgivning på ABF-huset i Stockholm.

- Vi är väldigt glada över detta samarbete med ABF Stockholm. Genom sådana här samarbeten kan vi hjälpa så många fler. Vårt mål är att Asylrättscentrum ska vara mer närvarande ute i samhället där behovet finns, menar Mårten Löfberg.

Mer information om rådgivningen

Nästa gång: torsdag den 21 oktober

Tid: 16.00-18.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, rum Spånga på plan 4.

Uppdatering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-10-10:

Hundratusentals rasar mot utvisning av treåriga Tim till sidans topp

Treåriga Tim är född i Sverige och ska ensam utvisas till Nigeria.

Nästan 170 000 människor kräver nu att beslutet stoppas.

- Vi har fått frågan om det här verkligen är sant. Och det är det tyvärr, säger familjehemsmamman Sandra.

Gråa höstmoln hänger tungt över Mynttorget mellan Gamla stan och Riksdagshuset när organisationen Brinn för barnen sätter upp sina banderoller.

Vid Slottskajen intill springer Stockholm maraton-löparna mot efterlängtat mål. Vänner och förbipasserande står längs trottoaren och hejar på.

30 meter bort är stämningen något helt annat. Där har ett 40-tal personer samlats för att demonstrera och heja på treåriga Tim och hans familj. Deras maraton består av en kamp mot Migrationsverket och migrationsdomstolen.

"Måste bara kämpa"

"Rädda Tim, Rädda Tim", ropar folksamlingen i kör.

Treåriga Tim från Brösarp ska utvisas. Han är född i Sverige, bor i familjehem på en gård med två syskon och mamma Sandra och pappa Victor. Han har levt med dem sedan han var fyra månader gammal.

Senast i januari ska han flygas till Nigeria dit hans biologiska mamma har blivit utvisad sedan tidigare. Men hon anses inte lämplig att ta hand om honom. Antingen hamnar han hos släktingar han aldrig mött eller på barnhem, berättar Sandra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Brinn för barnen 21-09-13:

Tim ska utvisas ensam till Nigeria till sidans topp

Hjälp Tim 3 år att få stanna i Sverige! SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN!

Nu sker det igen och vi behöver ER hjälp. Det är bråttom! Tim som bott hela sitt treåriga liv i Sverige med sitt familjehem, placerad bara några veckor gammal, ska ut ur SITT land. Tim har hela sitt liv här, men nu anser Migrationsverket att han ska ut ur sitt land och bort från sin familj. Till ett land han aldrig varit i. Till ett barnhem eller till människor han aldrig träffat och som talar ett språk han inte kan. Migrationsverket ska ta honom från sin trygghet och kärlek här hemma i Sverige och lämna honom i Nigeria.

Är detta verkligen i linje med barnkonventionen?

NEJ, såklart det inte är!

Barnkonventionen är lag i Sverige. I den står det bland annat att alla beslut som rör barnet ska vara till barnets bästa. Det gör att Migrationsverket i det här fallet bryter mot lagen genom att utvisa treåriga Tim. Vi anser att detta beslut går emot allt som har med barnets rättigheter att göra. Detta strider mot allt som har med mänskliga rättigheter att göra.

Skrivet av: Brinn för barnens styrelse

Läs mer och skriv på namninsamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Europeiska unionens råd 21-10-08:

RIF-rådet, 7-8 oktober 2021. De viktigaste resultaten till sidans topp

/Utdrag:/

Den externa dimensionen av migration

Kommissionen och ordförandeskapet underrättade ministrarna om hur arbetet fortskrider med att ta fram handlingsplaner för att stärka övergripande migrationspartnerskap med prioriterade ursprungs- och transitländer. Diskussioner har redan hållits på teknisk nivå inom rådet om handlingsplaner för Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Tunisien, Niger, Nigeria och Irak.

Ministrarna diskuterade också situationen längs olika migrationsrutter. EU kommer att fortsätta att noggrant övervaka situationen längs med alla rutter.

Screening och förvar vid gränserna

Inrikesministrarna diskuterade frågan om screening och förvar av migranter vid gränserna. De enades om att de växande säkerhets- och hälsoutmaningarna kräver snabba gemensamma insatser. Harmoniserade regler om säkerhets- och hälsokontroller vid de yttre gränserna är avgörande för att uppnå målet att säkerställa säkerhet inom Schengenområdet. Vissa medlemsländer tog även upp behovet av en viss nivå av flexibilitet att göra anpassningar till de yttre gränsernas olika karaktär och nationella omständigheter.

Flera ministrar belyste också behovet av att säkerställa enhetlighet med den övergripande asylreformen och att arbeta på alla förslag parallellt. Ordförandeskapet konstaterade att lösningar står att finna inom ramen för förslaget till screeningförordning och kommer att fortsätta att leda arbetet med att hitta lösningar på teknisk nivå.

Läget i Afghanistan

(...)

Läs pressmeddelandet i dess helhet (Extern länk)

Riksdagen 21-10-01: Läs uppteckningar från EU-nämndens sammanträde inför ministermötet (Extern länk)

Se även EU-nämndens diskussion inför EU:s toppmöte tillsammans med länderna på västra Balkan den 6 oktober

EU-nämndens uppteckningar från sammanträde 21-10-05 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-07:

FN till EU: Ta emot 42500 afghaner till sidans topp

FN vill att EU-länderna tar emot 42 500 kvotflyktingar från Afghanistan under de kommande fem åren.

EU:s inrikeskommissionär varnar för svält och statskollaps i landet.

Läget för "särskilt utsatta" i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande avhandlades vid ett digitalt stormöte i EU på torsdagen, lett av inrikesansvariga Ylva Johansson och utrikeschefen Josep Borrell.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-10-13:

ETIAS - The European Travel Authorisation and Information System till sidans topp

Around 1.4 billion people from over 60 countries around the world benefit from visa-free travel to the European Union. Starting at the end of 2022, these visa-exempt travellers will be required to apply for an ETIAS travel authorisation before they start their trip.

The EU will not be the first to introduce such a system: for many years now, visa-exempt travellers have had to apply for a travel authorisation to enter the US, Canada or Australia.

The European Travel Information and Authorisation System - ETIAS - is being developed to maintain a high level of internal security of the European Union, while ensuring smooth border crossings for travellers.

Currently, border authorities in Europe assess whether visa-exempted travellers pose a security, public health, or migratory risk when they have already arrived at the border. ETIAS will allow for that assessment to be done before the travellers start their trip.

"ETIAS is an important part of the digitalisation process of our border management, helping to ensure the resumption of international mobility in the post-COVID world with higher security and safety standards," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-10-14:

Frontex tests aerostat systems in Greece for border surveillance till sidans topp

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, is currently in the final stage of testing aerostat systems for maritime surveillance in Greece together with Hellenic authorities.

During the trial, the aerostats have been patrolling 24/7 in the vicinity of Alexandroupoli and on the island of Limnos, at various altitudes and in different weather conditions. Frontex examined how they could be used to detect unauthorised border crossings, support search and rescue operations and combat cross-border crime.

The aerostats are equipped with sensors, electro-optical and thermal cameras, as well as radar and automatic identification system receivers. Using satellite communication and a remote information portal, the situational picture at sea can be broadcasted in real time to Frontex and national authorities, allowing for an immediate reaction.

This four month-trial, which will be completed in November, is being carried out in partnership with the Hellenic Coast Guard and other Greek authorities. The technology used in the trial is supported entirely by European providers. Frontex is developing modern and efficient technological solutions for border control to support EU Member States. The agency continues to test a variety of technologies, including seamless border crossing systems, advanced surveillance and search and rescue platforms, as well as sensors and technologies for the disruption of criminal activities at EU borders.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / VK 21-10-08:

EU-betalda murar - nytt vapen vid gränsen? till sidans topp

Hjälp oss att bygga fysiskt starkare gränser, kräver tolv medlemsländer av EU-kommissionen på grund av trycket från migranter och flyktingar. Fast det kan de redan göra - och betala själva, anser Sverige.

Det växande flykting- och migranttrycket vid EU:s gräns mot Belarus är huvudämne när EU-ländernas migrationsansvariga samlas i Luxemburg under fredagen.

Regimen i Minsk anklagas öppet av EU för att hämta in personer från Afrika och Asien och sedan trycka dem över gränsen.

- Den här sommaren har varit väldigt svår. Det är en hybridattack mot Litauen och hela Europa, säger Litauens inrikesminister Agne Bilotaite på väg in till mötet.

Brev till EU

Hon har tagit initiativ till ett gemensamt brev från tolv medlemsländer, främst i Östeuropa, som nu vill se tydligare regler för hur liknande lägen ska mötas i framtiden.

Ett av önskemålen är EU-pengar till staket och murar.

"Fysiska barriärer verkar vara en effektiv gränsskyddssåtgärd som är i hela EU:s intresse. Den här legitima åtgärden borde finansieras tillräckligt och med mer medel från EU-budget", heter det bland annat.

Brevet är skrivet som ett inspel inför de förslag till uppdaterade gränsregler som EU-kommissionen ska lägga fram i början av november.

"Betala själv"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-10-08: Vill bygga murar med EU-pengar för att stoppa illegal migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 21-10-07:

The new EU action plan against migrant smuggling is failing migrants till sidans topp

The renewed EU action plan against migrant smuggling (2021-2025), presented by the European Commission at the end of September, risks exacerbating all the reasons why migrant smuggling happens in the first place.

At the EU level, migrant smuggling is defined as the facilitation of irregular entry, transit or stay into a country, and is often portrayed as a very lucrative business operated by powerful criminal networks that exploit migrants. In reality, research has shown time and time again that most people convicted for smuggling are in fact individuals, often helping friends and family, or migrants themselves trying to reach a certain country. We also know that people who want to reach Europe often have no other way to get here in a regular manner, and have to rely on other people who help them cross irregularly.

The Action Plan furthers these common misconceptions and uses them to justify measures that are actually counter-productive and harm the fundamental rights of migrants. Crucially, it fails to recognise that restrictive migration policies often incentivise smuggling activities: the more limited the regular pathways, the more people will be forced to rely on smugglers to access Europe.

In line with such biases, the Plan focuses on stemming irregular migration through stepping up returns, and on increasing pressure on third countries to prosecute and punish smugglers, with little consideration for basic safeguards.

No attention is paid to the root cause of smuggling, which evidence shows is linked to the lack of regular pathways to cross borders. International calls to create such regular pathways, also included in the Global Compact for Migration, are not heeded either.

Cooperation with and sanctions of third countries

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Dagens Nyheter 21-10-11:

Adam jobbade med för låg lön - utvisades till Australien till sidans topp

Adam Coombs från Australien arbetade med för låg lön. Trots att hans arbetsgivare korrigerade sitt misstag blev den nyblivne pappan utvisad från Sverige.

Nu uppmanar han andra att hålla koll på sina avtal.

- Det är svårt att förstå varför Adam ska få lida för någon annans misstag, säger hans fru Rebecka Coombs.

Sex månader gamle Jack fyrar av ännu ett leende. Pappa Adam har svårt att släppa honom ifrån sig. Den 32-årige snickaren är tillbaka hos sin familj i Jonsered utanför Göteborg och efter två års känslomässig berg-och-dalbana vågar han äntligen se ljust på framtiden.

En kollega registrerade hans inkomstuppgift felaktigt. Sedan började hans och hustrun Rebeckas långa kamp för att han skulle få stanna i Sverige.

- Det känns ändå som vi haft tur. Jag kunde tvingats vara borta från mitt barn mycket längre, säger Adam, som uppmanar alla att hålla koll på sina avtal.

Han och Rebecka träffades i Australien 2016. De bestämde sig för att starta ett liv tillsammans i Sverige. Bara någon vecka efter att Adam anlänt till landet fick han arbete hos en byggfirma i Göteborg. När ägarna senare tvingades återvända till Australien, den ene permanent, kom Adam att fungera som arbetsledare.

2019 skulle det arbetsvisum han fått två år tidigare förnyas.

En anställd på firman hade vid anställningen skickat in Adams löneuppgifter till fackföreningen Byggnads och angett att han tjänade 32 400 kronor i månaden, men när Migrationsverket jämförde med Adams lönespecifikationer såg man att hans lön var lägre och inte i nivå med kollektivavtalet. Det handlade om att han fått 4,85-8,58 kronor för lite i timmen under den aktuella perioden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 21-10-08:

Reportage: Doktoranden Louis Adde drabbas av nya migrationslagen till sidans topp

Det kan bli svårt för doktorander och forskare från länder utanför EU att stanna i Sverige och forska efter sina studier.

Det sedan den nya migrationslagstiftningen röstades igenom i juli i år.

Det här drabbar ett 30-tal doktorander på Karlstads universitet, en av dem är Louis Addo från Ghana.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUROPP blogg 21-10-11:

Using refugees as leverage? Greece and the instrumentalisation of the migrant crisis till sidans topp

How does forced migration feature in the foreign policy approaches of EU member states and how does it affect their bargaining strategies? Drawing on a new study, Gerasimos Tsourapas and Sotirios Zartaloudis assess the foreign policy response of Greece during the 2015-16 migrant crisis. They detail how the Greek government first adopted a 'blackmailing' strategy focused on threats, before shifting to a 'backscratching' strategy of co-operation once the numbers of asylum seekers within its territory were reduced.

The Syrian refugee crisis has been one of the gravest outcomes of the Syrian Civil War, which has been ongoing since 2011. Currently, the conflict has resulted in over 6 million internally displaced persons as well as over 5.6 million forced migrants seeking shelter abroad. As the EU became implicated in this during the 2015-16 European migrant crisis, EU member states pursued a range of diverse strategies that have yet to be adequately discussed.

In this blog post, we summarise the findings of a research project aiming to expand upon existing understandings of the interplay between forced migration and EU member states' bargaining strategies within the context of the 2015-16 European migrant crisis. We focus on Greece, an EU member state particularly affected by forced migration, arguing that it explicitly adopted an issue-linkage strategy that relied, firstly, on blackmailing and, secondly, on backscratching over two time periods.

Initially, between January 2015 and March 2016, the SYRIZA-ANEL coalition government was able to pursue a coercive foreign policy strategy of blackmailing based on threats. This was due to the country's strategic geopolitical position vis-ā-vis the EU: Greece served as the initial point of the 'Balkan corridor,' while transfers of asylum seekers to Greece under the Dublin Regulation had been suspended, further strengthening the country's position as a 'transit' rather than a 'host' state.

However, from March 2016 onwards, Greece shifted to a non-coercive bargaining approach via backscratching, which sought to secure economic payoffs based on co-operation necessitated by the diminished geopolitical importance of the country vis-ā-vis the EU: implementation of the 2016 EU-Turkey Statement led to a dramatic decrease of refugee inflows, while the closure of the Balkan corridor and the resumption of Dublin transfers effectively transformed Greece into a migrant-host state.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se studien: Leveraging the European Refugee Crisis: Forced Displacement and Bargaining in Greece's Bailout Negotiations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Blekinge 21-10-07:

Samstyrets fortsatta arbete för att kunna neka flyktingmottagning till sidans topp

Samstyret i Sölvesborg, som består av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Solpartiet, har lämnat sin årliga rapport för hur långt de kommit i sitt handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022.

Av programmets 220 punkter återstår 112 att genomföra. Däribland den omstridda motsättningen av bosättningslagen som innebär att kommuner vill säga nej till att ta emot flyktingar.

"Vi är beredda att gå väldigt långt för att hitta gråzonerna om det kan gynna våra kommuninvånare", säger Louise Erixsson (SD).

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

REDO 21-10-13:

Tusen ungdomar! Ett delmål är uppnått men kampen fortsätter till sidans topp

Nu har 1000 ungdomar fått permanent uppehållstillstånd av Migrationsverket! Det är ungdomar som fått uppehållstillstånd via gymnasielagen, tidigare kallad nya gymnasielagen. Kampanjen REDO vill nu gratulera dessa ungdomar, deras hjälpare, företagen som anställt dem - och Sverige som får behålla kraften dessa unga människor utgör!

Kampanjen REDO, som drivs av den ideella föreningen Arbetskraftsförmedlingen, har startat samarbeten med en rad etablerade organisationer och företag för att tillsammans dra nytta av alla de motiverade unga som omfattas av Gymnasielagen. Där kravet bl.a är en anställning som måste påbörjas senast sex månader efter avslutade studier.

Idag samarbetar Rädda Barnen, Ensamkommandes Förbund, War Child, IKEA, Coor Sverige AB, Nordisk Kompetens, Manpower m.fl. med Arbetskraftsförmedlingen i kampanjen REDO. Till det finns hundratals företag som fattat värdet av att anställa motiverad arbetskraft.

Sedan den första ungdomen fick permanent uppehållstillstånd, PUT, genom Gymnasielagen, i juli 2020, har ytterligare 68 ungdomar erhållit PUT per månad. Och nu har alltså 1000-strecket passerats.

Vi kan inte nog uppmärksamma den betydelse det engagemang gjort och gör från alla de ideellt engagerade runt om i Sverige. De "hjälpare" som dag och natt gör sitt yttersta för att stötta de ungdomar, deras vänner, som befunnit sig i en mycket osäker situation under sin tid i Sverige.

Vi på REDO säger ett STORT grattis till alla er som nu efter över sex års tid erhållit det efterlängtade permanenta uppehållstillståndet. Vi är så imponerade! Vi säger även grattis till era arbetsgivare och vi säger grattis till Sverige - ni behövs!

För alla er andra 6763 ungdomar som omfattas av Gymnasielagen och som ännu inte nått fram - kampanjen REDO har bara börjat.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 21-10-06:

Apotea sparkade nio unga afghaner när provanställning skulle bli fast till sidans topp

Nio ungdomar från Afghanistan som i princip fått löfte om fast anställning fick sparken från Apotea precis innan deras provanställning skulle övergå i fast jobb. Det innebär att deras möjligheter att få uppehållstillstånd har försämrats betydligt.

Apotea har länge fått hård kritik för sina brister i arbetsmiljö och undermåliga arbetsvillkor för logistikpersonalen. Nu berättar flera källor med insyn i processen för Syre att nio ungdomar från Afghanistan har blivit uppsagda från Apotea precis innan deras provanställning skulle övergå i fast anställning.

Personerna ifråga har fått stanna i Sverige med hjälp av gymnasielagen som kräver att man hittar ett jobb inom sex månader efter att man gått ut skolan. För att få förlängt uppehållstillstånd krävs tillsvidareanställning eller minst två års anställning.

Falska förhoppningar

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 21-10-06:

De fick sparken från Apotea: "Utnyttjade och lurade oss" till sidans topp

Asif och Vali var två av flera afghanska ungdomar som fick sex månaders provanställning på Apotea - med gott hopp om fast anställning. Men istället blev de uppsagda, drygt två veckor innan provanställningen gick ut. "De utnyttjade oss, varför sa de inte som det var från början?", säger Asif.

Asif, 22, kom till Sverige för sex år sedan som ensamkommande flykting från Afghanistan. Efter att ha nekats asyl fick han ändå stanna, eftersom han omfattades av gymnasielagen som från 2018 gjorde det möjligt för ensamkommande ungdomar som hunnit fylla 18 år i väntan på beslut från Migrationsverket, att gå ut gymnasiet i Sverige. För att därefter kunna få förlängt uppehållstillstånd krävs dock att ungdomarna inom sex månader kan uppvisa en minst två års tidsbestämd anställning eller en tillsvidareanställning.

I vintras gick Asif ut gymnasiet, men hans jobbsökande började redan sommaren 2019. Han sökte på alla tänkbara ställen för att kunna få en anställning som kunde ge honom en chans att stanna, efter att ha lärt sig språket och slitit i flera år. I våras lyckades han tillslut, trots coronapandemin, få tre arbetsintervjuer inbokade.

- Det var hemtjänst och ett äldreboende, som sa att jag kunde ha goda chanser till förlängt eller tillsvidare, berättar Asif.

Det tredje var nätapoteket Apotea, som erbjöd Asif och flera andra ensamkommande ungdomar från Afghanistan en provanställning på sex månader. De hade goda möjligheter att bli tillsvidareanställda om de gjorde bra ifrån sig under denna period, fick de veta. Ungdomarna, som intervjuades fem i taget, förklarade hur avgörande en tillsvidareanställning var för dem.

- Vi frågade vad vi behövde göra för att vi skulle bli tillsvidareanställda. De förklarade att så länge vi jobbar bra och inte hamnar i konflikt och så vidare, så skulle det säkert gå bra. Så jag tänkte att det var jättebra för mig och tog jobbet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Syre 21-10-07: Apoteas vd: "Inte vår intention att utnyttja någon" (Extern länk)

Syre 21-10-14: Apotea sa upp unga afghaner - facket och Stadsmissionen kräver svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 21-10-08:

Hon ska hjälpa unga afghaner till jobb: "Börjar bli stressigt nu" till sidans topp

Maud Haag är projektledare för att hjälpa ungdomar som berörs av gymnasielagen att hitta jobb - men tiden är knapp.

Det handlar om drygt 30 unga män som har fram till december på sig att hitta ett fast jobb - annars riskerar de utvisning.

"Jag ska visa dem hur de hittar jobb - de får själva gå runt och söka", säger Maud Haag.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 21-10-06:

Partimotioner mm från den allmänna motionstiden till sidans topp

/Här följer ett urval av motioner rörande asylfrågor mm som lämnats in under den allmänna motionstiden, som avslutades den 6 oktober./

Asyl- och flyktingfrågor:

Motion 2021/22:2594 av Christina Höj Larsen m.fl. (V): Svensk flyktingpolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:448 av Christina Höj Larsen m.fl. (V): EU:s migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:1688 av Magnus Manhammar (S): Fler lagliga vägar för att söka asyl (Extern länk)

Motion 2021/22:1663 av Magnus Manhammar (S): Stärkt asylrätt för hbtqi-flyktingar (Extern länk)

Motion 2021/22:1280 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S): Migrationsverkets kompetens (Extern länk)

Motion 2021/22:3759 av Abraham Halef m.fl. (S): EBO-lagen (Extern länk)

Motion 2021/22:3516 av Jonny Cato m.fl. (C): Migration och mottagande (Extern länk)

Motion 2021/22:3377 av Robert Hannah m.fl. (L): En liberal migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:4004 av Barbro Westerholm m.fl. (L): Liberal hbtq-politik, för allas rätt att vara sig själva (Extern länk)

Motion 2021/22:2984 av Christian Carlsson (KD): En ansvarsfull migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:3357 av Magnus Jacobsson (KD): Utvärdera Migrationsverkets hantering av asylsökande afghaner (Extern länk)

Motion 2021/22:488 av Michael Anefur och Magnus Jacobsson (båda KD): Asylansökningsområden (Extern länk)

Motion 2021/22:4189 av Andreas Carlson m.fl. (KD): Tydliga reaktioner mot brott (Extern länk)

Motion 2021/22:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): En målstyrd och långsiktigt hållbar migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:3842 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): Ett väl fungerande återvändande (Extern länk)

Motion 2021/22:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): Arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Motion 2021/22:3048 av Fredrik Schulte (M): En långsiktigt hållbar migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:2088 av Viktor Wärnick (M): Återvändandearbetet vid avslagsbeslut (Extern länk)

Motion 2021/22:3282 av Boriana Åberg (M): Gör beslut om asylsökandes ålder icke överklagningsbara (Extern länk)

Motion 2021/22:1451 av Boriana Åberg (M): Reglerna för arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Motion 2021/22:3046 av Boriana Åberg (M): Avslag på asylansökan för personer som begår brott (Extern länk)

Motion 2021/22:3066 av Boriana Åberg (M): Återkallande av uppehållstillstånd (Extern länk)

Motion 2021/22:1963 av Lars Jilmstad (M): Omprövning av uppehållstillstånd (Extern länk)

Motion 2021/22:3604 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M): Brott under tiden som asylsökande (Extern länk)

Motion 2021/22:1504 av Boriana Åberg (M): Avskaffa EBO (Extern länk)

Motion 2021/22:2549 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Asylpolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige (Extern länk)

Motion 2021/22:2927 av Markus Wiechel (SD): Återkallade uppehållstillstånd för hemvändare (Extern länk)

Motion 2021/22:2530 av Adam Marttinen m.fl. (SD): En effektiv lag om särskild utlänningskontroll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 21-10-06:

Carsten Jensen: Europas flyktingfria stater kan byta namn till taggtrådsstaterna till sidans topp

"Människor på flykt" har blivit ett uttryck politiker helst undviker. I stället talar de om migranter eller "illegala migranter", absurda begrepp som gör förbrytare av desperata människor. Författaren Carsten Jensen skriver om hur våldet börjar i språket.

Språket har vi för att kunna kommunicera, samarbeta, förstå och leva oss in i varandra. Språket har vi också av motsatta skäl, för att kunna förminska, ignorera, skada, avhumanisera eller kanske till och med slå ihjäl varandra.

Det är inte bara lagen som styr hur vi behandlar andra. Det gör också språket. Om vi talar om en bestämd grupp människor uteslutande i nedsättande ordvändningar blir det också lättare att tillfoga dem skada. Våld börjar i språket.

Ta ett uttryck som "människor på flykt". Det är ett så obekvämt uttryck. Det inbjuder till besvärlig inlevelse. Vi kan se dem framför oss, en far och en mor som håller sina barn i handen eller kanske bär dem på armen. Resväskan med de sista ägodelarna har de för länge sedan varit tvungna att göra sig av med. Krafterna räckte inte längre till. Nu går de ensamma längs en väg, men det är inte vår herre som vägleder dem. Vår herre har för länge sedan vänt dem ryggen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 21-10-12:

Between asylum and return, space is closing for permits for undocumented migrants till sidans topp

Under international and EU law, there are several human rights reasons for which people who do not qualify for asylum cannot be deported. These include the principle of non-refoulement, the protection of family and private life, the best interests of the child and the prohibition of arbitrary detention. In addition, several circumstances that are outside of an individual's control can make deportation or return impossible.

For people who for whom return is impossible, or undesirable, many EU countries foresee residence permits that go outside the scope of international protection.

But in recent years, EU migration policies have been consistently focusing on increasing returns and closing access to these national residence permits. Such an approach rests on the mistaken belief that for undocumented people, the only option is to return - either by force or "voluntarily". The EU Pact on Migration and Asylum is built on this assumption and attempts to entrench it throughout the EU's immigration and asylum procedures.

Three recent proposals, the Recast Return Directive, the Screening Regulation and the amended Asylum Procedures Regulation go one step further in this direction, by assuming that all people who arrive or reside in the EU irregularly and whose asylum applications are unsuccessful should immediately return or be deported.

In reality, people continue to reside irregularly for a wide range of reasons, and may indeed have other grounds for residence than an asylum application. According to official estimates, every year 300,000 people cannot return from the EU for different reasons, including human rights and factual considerations.

60 national protection statuses exist in the EU, in addition to international protection (i.e. asylum and subsidiary protection). The Pact proposals would risk practically closing access to these and other national-level residence permits.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Briefing paper: Why is the Commission's push to link asylum and return procedures problematic and harmful? (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydöstran insändare 21-10-06:

Återkalla fler uppehållstillstånd till sidans topp

Åsa Coenraads, Maria Malmer Stenergard (M)

Gång på gång framkommer det uppgifter om att personer som beviljats asyl i Sverige reser tillbaka till sina hemländer - trots att skälen till deras uppehållstillstånd här är att de kan utsättas för risker eller faror i sina hemländer.

Det kan vara risk för förföljelse, omänsklig eller förnedrande behandling eller att skadas på grund av en väpnad konflikt. Sannolikt har personer som reser tillbaka till sina hemländer i många fall undanhållit omständigheter, lämnat felaktiga uppgifter, eller i vart fall kraftigt överdrivit skälen till att de ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Svensk asylpolitik måste fokusera på de allra mest utsatta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-10-06:

Rädda de kvinnliga domarna från talibanerna till sidans topp

Fler än 200 kvinnliga domare fruktar för sina liv i talibanernas Afghanistan. Sverige och likasinnade länder bör göra sitt yttersta för att rädda dem.

Efter en dryg månad med talibanerna vid makten kommer de dåliga nyheterna slag i slag. Det gäller inte minst kvinnors rättigheter, som förtrampas systematiskt, trots löften om motsatsen.

Kvinnor har jagats bort från många arbetsplatser. Tonårsflickor har tills vidare stängts ute från skolorna. Frågan är om dessa miljontals flickor någonsin får komma tillbaka till klassrummen igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens ETC debatt 21-10-14:

Alla barn i Sverige ska få permanenta uppehållstillstånd till sidans topp

Andra partier kommer gå till val på att stänga gränserna och tävla om att göra det svårare för människor att bli en del av det svenska samhället. Vi i Grön ungdom vill göra det motsatta.

Barn som flytt undan bomber och förtryck måste få bygga upp sina nya liv här i Sverige i trygghet.

I somras beslutade riksdagen om Sveriges nya migrationspolitik, en politik som är långt ifrån det Miljöpartiet och Grön ungdom vill se. Bland annat infördes tillfälliga uppehållstillstånd som norm, vilket innebär att du som asylsökande bara får veta att du får stanna i Sverige i några år åt gången. Men vi vet hur världen ser ut, de flesta konflikter tar inte slut på något år. Skyddsbehovet kommer sannolikt vara detsamma när tillståndet löper ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-10-11:

Sverige kan förlora konstnärlig spetskompetens efter ny lag till sidans topp

Det kan bli betydligt svårare för utländska forskare och akademiker att göra karriär i Sverige framöver och detta oroar bland andra musikhögskolorna.

Orsaken är en lagändring som sedan 20 juli kräver minst 18 månaders anställningskontrakt för att få permanent uppehållstillstånd för utomeuropéer.

"Det är ett uselt beslut", säger Johannes Landgren, professor och prorektor på Kungliga musikhögskolan som befarar att det kan bli svårare för Sverige att locka till sig lovande musiker.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-10-11:

Föreslår undantag i lagen för att behålla spetskompetens till sidans topp

Efter kritiken från bland annat flera musikhögskolor kan ett undantag bli aktuellt i utlänningslagen.

Kritikerna menar att kravet på 18 månaders anställning för att få permanent uppehållstillstånd minskar Sveriges attraktionskraft för så väl spetsforskning som för kulturlivet i stort.

Liberalerna har föreslagit ett undantag från reglerna för doktorander och forskare.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 21-10-13:

"Det måste kunna finnas fall då barnets bästa går före utlänningslagen." till sidans topp

Domstolars beslut i enskilda fall kan inte, och ska inte, ändras i efterhand av politiker. Men vi som har fått politiskt förtroende av medborgarna måste dra slutsatser för framtiden. Det skriver Juno Blom, Liberalernas talesperson i barnrättsfrågor, och hennes partikollega Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

De flesta föräldrar vill sina barns bästa och har förmåga att förse dem med det. De ger barnen fysisk och emotionell trygghet. Mat på bordet och godnattsaga på kvällen. Men det finns situationer då föräldraskapet brister och därför har Sverige en lagstiftning som ska garantera att barn får den omsorgen på annat sätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-10-09:

L har inte koll på sin egen migrationspolitik till sidans topp

Liberalerna vill nu göra om den nyss antagna lagstiftningen om uppehållstillstånd. Det är genant att ett parti tvärvänder efter bara ett par månader, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling.

När vi politiker fattar beslut som får livsavgörande konsekvenser för människors liv måste vi tänka steget längre.

De senaste veckorna har migrationspolitikens konsekvenser för människor uppmärksammats i två frågor. Dels den treårige Tim, som riskerar utvisning från sitt trygga familjehem i Sverige till Nigeria där han aldrig varit. Dels situationen för utländska forskare och doktorander, som med den nya migrationslagstiftningen inte får permanenta uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf krönika 21-10-07:

Migrationsverkets påhittade "beslutsstopp" berövar flyktingar sina rättigheter till sidans topp

Emilie Hillert

Sedan mitten av juli råder "beslutsstopp" i afghanska asylärenden på Migrationsverket. Motiveringen är att säkerhetsläget i Afghanistan förändrats fort och att verket behöver mer information för att kunna göra bedömningar. Beslutsstoppet berövar flyktingar deras rättigheter och skapar en ohållbar inhuman situation då människor försätts i limbo på obestämd tid, utan några rättigheter.

Dessutom torde Migrationsverket redan i sina egna rapporter ha tillgång till tillräckligt med information för att kunna göra adekvata bedömningar. Så vad väntar de på?

Låt oss ta det från början. I maj 2021 konstaterar Migrationsverket i en rapport, avseende en utsatt minoritet i Afghanistan, att det internationella trupptillbakadragandet som ska vara fullbordat den 11 september 2021 innebär stor förändringspotential.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-15:

S-politiker: Inga flyktingar till Eskilstuna till sidans topp

Eskilstuna kommun ska enligt gällande förslag ta emot 16 flyktingar nästa år, efter flera år utan någon flyktingmottagning alls.

Men det motsätter sig kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), rapporterar Eskilstuna-Kuriren.

I ett inlägg på Facebook skriver han att Eskilstuna ska vara fråntaget ansvar för att ta emot flyktingar "under överskådlig tid".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aktuellt i politiken debatt 21-10-12:

Tre förslag för en bättre migrationspolitik till sidans topp

Dagens migrationspolitik bygger på en värld som sen länge blivit förändrad. Systemet är inhumant och orättvist, och Socialdemokraterna borde reformera systemet i grunden. "Därför föreslår jag tre reformer för en mer rättvis och hållbar migrationspolitik". Det skriver Elliot Blixt, SSU:are och ombud till S-kongressen.

När Danmarks socialdemokratiska regering tidigare i år lanserade sitt nya migrationspolitiska förslag blev det omedelbart en stor debatt i media och företrädare från vårt parti hade motstridiga åsikter. Precis som det ska vara. En folkrörelse som socialdemokratin trivs bäst när åsikter sätts mot varandra och vi kan ta fram förslag gemensamt med sikte mot framtiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

FRA 21-10-15:

New Fundamental Rights Charter e-learning courses till sidans topp

FRA launched its new Charter e-learning courses. These courses provide judges and other legal practitioners with practical guidance on when and how the EU Charter of Fundamental Rights applies at the national level. It includes the Charter e-guidance.

This tool for judges offers step-by-step guidance on the scope of the Charter and key elements for judgements. It also contains an online case study-based training course for self-learning. There is a dedicated trainers' area for legal experts who wish to host workshops on the application of the Charter. Users can also find a comprehensive trainer's manual with practical advice on the design and methodology that can be used in training, additional training material, and much more.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylgruppen i Malmö 2021:

20 oktober, Malmö: Information och kunskapsutjämning om den nya asyllagen till sidans topp

Den 20e oktober bjuder Asylgruppen, i samarbete med Asylkommissionen och Hela Malmö, in till en öppen träff med information och kunskapsutjämning om de nya asyllagarna. Vi kommer att hålla ett kortare föredrag som tolkas till dari, farsi, pashto och arabiska. Därefter kommer vi att lämna mycket tid till frågor och diskussion. Vi vet att det finns mycket kunskap hos er alla som är bra att dela och där vi tillsammans kan bli klokare och bättre rustade för att möta och göra motstånd mot en allt mer restriktiv asyllagstiftning.

Hoppas vi ses!

Asylgruppen i Malmö, Asylkommission och Hela Malmö

Var: ABF Malmö, Spånehusvägen 47

När: den 20e oktober kl 18-20.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Den onödiga flyktingkrisen 2021:

25 oktober, 31 oktober, Stockholm resp Göteborg: Boksläpp till sidans topp

Stockholm måndag 25 oktober. tid: 16.30-20.

Plats: Haninge kulturhus, Poseidons torg, Handens centrum.

Arrangör: Redaktionen och Haninge frivilliga familjehem.

Ur programmet:

+ Åsa Tysén, Österåker, berättar om erfarenheterna från de frivilliga familjehemmen.

+ Pierre Schori, f.d. minister (S), ger en aktuell internationell överblick samt jämförelse med migrationspolitiken då Balkankriget bröt ut för 30 år sedan.

+ Solveig Freudenthal och Brita Landoff, Etikkommissionen i Sverige, berättar om utvisningar av barn med funktionsnedsättningar.

+ Emilie Hillert, advokat, talar om rättsosäkerheten i asylprocesserna.

Göteborg 31 oktober

Tid: Söndagen den 31 oktober 2021 kl 13.00 - 16.00 samt avslutning med mingel och lätt förtäring. (Obs! Övergång till vintertid natten mellan lördag och söndag.)

Plats: Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, Amerikagatan 2.

Ur programmet:

+ Birgitta Göransson, Skyddsvärnet och redaktionen för boken Den onödiga flyktingkrisen, rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021.

+ Vårt sätt att hantera flyktingar. Henry Ascher, professor i folkhälsa, pediatriker, människorättskämpe, medicinskt ansvarig för Rosengrenska stiftelsen.

+ En vitbok - 50 författare möter flyktingarna i det dagliga livet. Ingrid Eckerman, specialist i allmänmedicin, Master of Public Health, redaktör och initiativtagare till boken Den onödiga flyktingkrisen

+ "Med handskar och halsduk kan du gömma dina ateistiska tatueringar". Om konventionsbrott i svenska asylärenden. Jan Stattin, fil.dr. i historia och religionskunskap, skolledare

Läs mer om hur du anmäler dig och om kommande event i Norrköping, Umeå, Lund (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2021:

17 november, online: Den papperslösa barndomens politik till sidans topp

Kl 19.00

Jacob Lind, projektforskare på Malmö Universitet, presenterar sin avhandling The politics of undocumented migrant childhoods: Agency, Rights, Vulnerability

Avhandlingen undersöker hur vardagen ser ut för barn och familjer som lever i papperslöshet och under ständigt hot om utvisning, och hur de påverkas av myndighetsbeslut och nationella politiska lagar. Specifikt studeras hur barns rättigheter och "utsattheter" används för att styra och kontrollera deras mobilitet och territoriella närvaro. Studien jämför situationen för barn i Malmö och Birmingham mellan 2014 och 2017.

Jacob Lind, från Malmö Universitet, är forskare inom projektet Horizon 2020 Empowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY) (mimy-project.eu)

Länk till seminariet kommer i Rosengrenskas nyhetsbrev, samt på Facebook.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-10-06:

Folkmord i fokus i ny utställning till sidans topp

En del vill bara glömma och gå vidare, för andra hjälper det att prata och minnas. Vad får brott mot mänskligheten för konsekvenser?

Det är en av frågorna som undersöks i en ny utställning på Mångkulturellt centrum i Fittja.

- Det känns otroligt viktigt, det är ett stort arbete för oss på Mångkulturellt centrum, säger Leif Magnusson som är verksamhetschef på centrumet utanför Stockholm.

Traumat av ett folkmord kan både upplevas och ärvas. När krutröken lagt sig sedan länge lever erfarenheterna kvar. Spänningar och uteblivna erkännanden av folkmord får konflikter att blossa upp på nytt.

I Botkyrka kommun, där Mångkulturellt centrum ligger, lever många som kommit till Sverige med svåra erfarenheter. På fredag invigs utställningen "Vi är ju grannar - om folkmord och brott mot mänskligheten" som tar avstamp i berättelser från människor på plats.

- Frågan har stor betydelse för många som lever där, och vi kommer att fortsätta samla in berättelser även när utställningen öppnat, säger Leif Magnusson och berättar att man hittills tagit emot ett 30-tal redogörelser.

"Del av svenska samhället"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 21-10-10:

Bibliotekarie debuterar med barnbok om asyl till sidans topp

För femton år sedan jobbade Lena Wall med asylsökande familjer. Då skrev hon ner de första anteckningarna till en bok men de glömdes bort i en byrolåda. Nu femton år senare har bibliotekarien debuterat med sin barnbok om den utvisningshotade pojken Samir.

Inspirationen hittade hon tillbaka till när hon började jobba som bibliotekarie.

- Jag tänkte att kan de författarna som jag läser så kan väl jag, säger Lena Wall.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-09- 14:

Podd: Afghaner i limbo - vad händer med dem som är här? till sidans topp

Den 16 juli meddelade Migrationsverket att man stoppar alla utvisningar till Afghanistan och hänvisade till det osäkra läget i landet, och den 23 juli meddelande de ett totalt beslutsstopp. Det har snart gått två månader, men vilka konsekvenser har stoppen fått för de afghaner som är i Sverige?

I höstens första avsnitt pratar vi om oroligheterna i Afghanistan och hur verkställighets- och beslutsstoppet påverkar dem som är här. Asylrättscentrums generalsekreterare Mårten Löfberg och juristen Siri Sandin reder ut vilka möjligheter de afghanska medborgarna har att försörja sig under tiden de väntar på Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande. Får de arbeta och vilka har rätt att få ekonomiskt stöd medan de väntar? Hur länge kommer det dröja innan det nya rättsliga ställningstagandet kommer och får Migrationsverket låta bli att utreda asylskäl?

I avsnittet diskuterar vi även vad som händer med dem som utvisats till Afghanistan och den stora skillnaden i beviljandegrad som Migrationsverket haft jämfört med andra EU-länder. Hur har Sverige kunnat utvisa kvinnor till Afghanistan och hänvisat dem till skydd av manligt nätverk?

Podden programleds och produceras av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-10-06:

Tusse om sitt nya uppdrag: "Det viktigaste jag gjort" till sidans topp

Tusse blir ambassadör för Sverige för UNHCR och ser fram emot att hjälpa andra så som han själv fick hjälp som barn.

- Att kunna ge tillbaka på det här sättet är det viktigaste jag har gjort, säger han.

När Tusse fick förfrågan om att bli ambassadör för Sverige för UNHCR så var det självklara svaret ja. Han flydde själv från Kongo som barn och berättar att UNHCR under tiden innebar en otrolig trygghet för honom.

- Jag har mycket att tacka UNHCR för. De var mina skyddsänglar och nu får jag chansen att förhoppningsvis hjälpa någon där ute på samma sätt som de hjälpte mig, säger artisten.

Tusse kommer dels att hjälpa organisationen samla in pengar, men även arbeta för att öka medvetenheten om situationen för flyktingar runtom i världen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 21-10-07:

Compassion not barbed wire should greet migrants, Nobel winner Gurnah says till sidans topp

Europe should greet migrants with compassion rather than barbed wire and the British government is "rather nasty" about those who seek asylum, said Tanzanian writer Abdulrazak Gurnah, who won the 2021 Nobel Prize in Literature on Thursday.

Gurnah, who explored the legacies of imperialism on uprooted individuals in his books, said he was so shocked when he was phoned by the Swedish Academy to tell him of the prize that he thought it was a cold caller.

Born in Zanzibar, now Tanzania, Gurnah moved to Britain as a student in 1968. His novels, the first published in 1987, have repeatedly portrayed displaced people - outsiders who are coming to terms with an identity in constant flux.

He spoke poetically about the experience of migration - of leaving behind family and part of one's life for a life in a new society where one would always feel partly foreign.

He said he felt the British government seemed nasty about those seeking asylum.

"Currently, it seems the government is rather nasty about people seeking asylum or people seeking admittance into this country," Gurnah, 73, told Reuters in his garden beside an Acer tree in Canterbury, southern England.

"It seems such a surprise to them that people coming from difficult places would want to come to a country that is prosperous. Why would they be surprised? Who wouldn't want to come to a country that is more prosperous? There is a kind of meanness in this response."

He casts his work as filling the gap between the academic work on colonialism and popular knowledge of it.

"This is where fiction can play a part: not by educating but by informing, by engaging, by speaking about things, by making people live," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter krönika 21-10-12:

Nadia Jebril: 2015 visade sig Malmö från sin allra starkaste sida till sidans topp

Världen brakade in över våra gränser, upp genom rulltrapporna och ut i Malmö city. DN:s Nadia Jebril glömmer aldrig hoppets och förtvivlans 2015.

Jag har inte slutat tänka på hösten 2015 sen jag för några veckor sen hörde Stefan Löfven säga att vi aldrig ska tillbaka till 2015.

Skulle situationen i Afghanistan kunna leda till en ökad ström av flyktingar till Europa? Kanske. Men Sverige ska aldrig igen ta emot lika många flyktingar som vi gjorde under krisen i samband med Syrienkriget.

Jag bor 700 meter från centralstationen och det som hände där den hösten. Det var inte längesen ändå känns det gammalt, journalfilmsaktigt. Jag letade fram anteckningar från då och tog en promenad i höstsolen, det blev som en stadsvandring i hoppets tecken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-10-06:

Asylrättscentrum söker jurister inom migrationsområdet till sidans topp

Om Asylrättscentrum

Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar) har sedan 1991 arbetat för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet i migrationsprocesser. Vi är en politisk och religiöst obunden organisation och finansieras via våra huvudmän, medlemmar och privata donationer.

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda. Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde och driver som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt.

Om tjänsten

Vi söker nu jurister både för tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning, med möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid Asylrättscentrums kontor i Stockholm eller Göteborg alternativt på annan ort efter överenskommelse. Vi är en flexibel arbetsplats och du kommer att kunna arbeta hemifrån i stor utsträckning om du önskar. Resor kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter kommer i första hand utgöras av att ge juridisk rådgivning och vägledning inom det migrationsrättsliga området och agera som ombud och offentligt biträde i asylärenden, men kan beroende på dina tidigare erfarenheter och organisationens behov också innefatta att:

medverka inom Asylrättscentrums utbildningsverksamhet,

medverka vid utarbetandet av remissvar, yttranden och rapporter,

medverka till bevakning av lagstiftning och praxis,

medverka vid rättsutredningar och analyser,

vid behov företräda organisationen externt

i övrigt medverka i Asylrättscentrums verksamhet.

Vi vill att du har

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.