fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Afghanistan

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210226:

IOM 21-02-15:

Från Afghanistan/ Explosion damages IOM centre, stalls services to returnees till sidans topp

A catastrophic fire on the border between Afghanistan and Iran, which injured 17 people according to Afghan officials, and caused USD hundreds of millions worth of destruction on Saturday, also damaged the International Organization for Migration (IOM) Islam Qala Reception Centre. The facility provided humanitarian assistance to tens of thousands of returning Afghans in 2020.

The fire at the Islam Qala border point, located 120 kilometres to the west of Herat city, was sparked when small arms fire ignited hundreds of oil tankers parked at the border crossing's customs depot, causing multiple explosions.

An initial assessment of the reception facility for returnees revealed extensive damage to the roof and ceiling. A more detailed structural assessment is to be carried out in coming days. Neither IOM staff nor returning migrants were injured in the blaze.

"Fortunately, all returnees who registered that day at our reception centre already had moved onward to their next destination before the fire began," explained Nick Bishop, programme manager of IOM's cross-border return response.

Rates of return have significantly increased over the past year as COVID-19 caused many Afghans working in neighbouring Iran to lose jobs and livelihoods. 2020 was the largest return year on record, with nearly 860,000 undocumented Afghan migrants coming back from Iran. Approximately 15,000 people cross the Islam Qala border point daily, while nearly 1,500 per day are in need of humanitarian assistance.

"We hope to rapidly repair all damage to the reception facility as soon as possible and continue vital humanitarian services to Afghans returning through this major transit route, but we will require increased support to do so," Bishop added.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

EASO 21-01-29:

Från Afghanistan/ EASO publishes new country guidance note on Afghanistan till sidans topp

EASO has published the second update of the 'Country Guidance: Afghanistan' (December 2020), replacing its previous version from June 2019. The document reflects the common assessment of the situation in Afghanistan by EU Member States and has been endorsed by the EASO Management Board. It aims to support asylum decision-makers and policy-makers in the EU and beyond, by means of in-depth analysis and guidance on the main elements in the examination of applications for international protection by applicants from Afghanistan. Without replacing the individual assessment required in each case, this practical tool aims to foster convergence in the context of the Common European Asylum System, ensuring that similar cases are treated and decided on in a similar manner and in accordance with the applicable international and EU legislation.

In this update, most sections of the document have been reviewed in light of up-to-date common country of origin information, published by EASO in 2020. The reader will find updated analysis and guidance with regard to the main actors of persecution or serious harm in the country, the potential qualification for refugee status of some of the most commonly encountered profiles of applicants from Afghanistan, the applicability of subsidiary protection, the capacity of the Afghan State to provide protection, the potential internal protection alternative, and the applicability of exclusion clauses.

The 'Country Guidance: Afghanistan' is available in a user-friendly electronic book format, as well as in pdf. It can be accessed here.

Country guidance is currently available on the following countries: Afghanistan, Iraq, Nigeria, and Syria. For more information about EASO's role in fostering Member States' efforts towards convergence in the assessment of international protection needs and the work on country guidance, visit here.

Pressmeddelandet med länk till dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-02-05:

Från Afghanistan/ New EU agreement amid deteriorating security situation till sidans topp

A new agreement called the "Joint Declaration on Migration Cooperation between Afghanistan and the EU' (JDMC) is set to be approved by the Council of the EU. The agreement which is leaked by Statewatch aims to increase deportations amid a deteriorating security situation for the civilian population and increased attacks by insurgent groups in Afghanistan.

The JDMC is the successor of the Joint Way Forward (JWF) on Migration between the EU and Afghanistan, which was signed on the 6 October 2016 during the Brussels donor conference on Afghanistan. The JWF was originally signed for a two-year period and expired in October 2020 after a two-year extension. Unlike the JWF, the JDMC provides the framework for cooperation for an indefinite period with the option for each party to suspend it only after prior consultation on an annual basis on the date of its signing. There are some changes in the new agreement compared to the JWF most of which reduce protection safeguards for individuals, particularly vulnerable groups, and introduces a set of measures that make it easier for Member States (MS) to deport Afghan nationals at a time of increasing instability and a deteriorating security situation in Afghanistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-08:

Från Afghanistan/ Par som fått barn utanför äktenskapet är flyktingar enligt domstol till sidans topp

Ett ungt par i Afghanistan träffades vid sina sysslor och fattade tycke. När mannen bad om kvinnans hand påskyndades istället hennes äktenskap med en kusin som hon var bortlovad till. Efter bröllopet reste maken till Pakistan där han arbetade. Det förälskade paret fortsatte träffas vilket ledde till att kvinnan blev gravid och att maken uppenbart inte kunde vara far. De båda misshandlades svårt av makens släktingar och låstes in i väntan på hans hemkomst. De fick hjälp att fly och tog sig till Iran men har blivit uppsökta även där. De har nu två barn. Migrationsverket har misstrott berättelsen för att den inte varit tillräckligt detaljerad eller tillförlitlig. Migrationsdomstolen gör efter muntlig förhandling motsatt bedömning. Berättelserna är sammanhängande och detaljrika och oförändrade och oklarheter har retts ut. De stämmer överens med landinformation. Paret har alltså gjort sannolikt att de är flyktingar samt att barnen som är födda utanför äktenskapet riskerar skyddsgrundande behandling. Internflyktsalternativ saknas på grund av att mannen inte är fullt arbetsför och det inte finns ett nätverk utanför den hotande familjen. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

Asylnytt 21-01-11:

Från Afghanistan/ Aktivister kan vara hotade även om de lämnat lagligt enligt domstol till sidans topp

Afghanistan: Aktivister kan vara hotade även om de lämnat landet lagligt enligt domstol

Ett par från Afghanistan tog sig till Sverige för studier och sökte asyl när tillstånden löpt ut. Mannen är välutbildad och har arbetat som tolk, har varit politiskt aktiv och tagit ställning för hazarernas sak och mot rådande normer. Kvinnan som är psykolog har arbetat för kvinnors rättigheter och utsatts för övergrepp på grund av detta. Mannen hade blivit förhörd och dödshotats av säkerhetstjänsten som också trakasserat kvinnan. De bestämde sig för att fly efter ett kidnappningsförsök mot mannen. Deras dokument var av för dålig kvalitet för att bevisa något enligt Migrationsverket, som även höll emot dem att de tidigare rest ut ur landet och återvänt samt inte sökt asyl omedelbart i Sverige. Mannen och kvinnan har skiljt sig i Sverige vilket stärker hotet särskilt mot kvinnan. Migrationsdomstolen bedömer, i var sitt ärende, att det finns en överhängande risk för att mannen skulle uppmärksammas igen och att kvinnan riskerar upprepad förföljelse. Enligt domstolen har den afghanska säkerhetstjänsten inte haft något intresse av att hindra dem att lämna landet. Domstolen påpekar att det framstår som högst rimligt att en person som har en genuiin politisk övertygelse väljer att återvända till hemlandet trots att det föreligger en risk - och att kriteriet "välgrundad fruktan" även har en objektiv del. Båda beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

FARR 20-12-11:

Från Afghanistan/ Återupptagna tvångsutvisningar - den första stoppades till sidans topp

På kvällen den 15 december var en tvångsutvisning till Afghanistan planerad, den första på länge. Men i sista stund ställdes flygningen in. Det brev som sju svenska organisationer nyligen sände till Afghanistans flyktingminister kan ha varit en bidragande orsak, enligt Blankspots tidigare bevakning. - men senare har orsaken uppgivits vara Corona-smitta bland personalen (Blankspot 16 dec).

Pressmeddelandet från sju organisationer:

Den 15 december återupptar Sverige tvångsutvisningarna till Afghanistan. Det sker mitt i en allvarlig pandemi, till ett land söndertrasat av krig, terror och fattigdom.

Läget i det konflikthärjade Afghanistan är värre än någonsin. Taliban erövrar mark, fredssamtalen hotas och befolkningen är hårt drabbad av fattigdom till följd av coronapandemin. Mitt i detta kaos har Sverige för avsikt att återuppta tvångsutvisningarna. Återtagandeavtalet mellan Afghanistan och Sverige anger att tvångsutvisningarna ska vara ordnade, värdiga och säkra, men det är diskutabelt om det ens är möjligt att säkerställa denna typ av ordnade förhållanden i ett land där full väpnad konflikt råder. Utvisade behandlas enligt egen utsago inte med medkänsla och respekt mer än i undantagsfall. Utvisningar har exempelvis genomförts utan någon som helst förberedelsetid för den enskilde. Slutligen sker ingen uppföljning från Sverige huruvida utsatta grupper erhåller tillräckligt skydd under återvändandeprocessen, något som Sverige är skyldiga att göra enligt avtalet med Afghanistan med Afghanistan.

Detta skriver sju svenska organisationer som i ett gemensamt försök att få stopp på de avtalsvidriga utvisningarna har vänt sig till Afghanistans flyktingminister, Mr. Noor Rahman Akhlaqi, med en vädjan om att den afghanska regeringen ska säga nej till att ta emot tvångsutvisade människor från Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

#Vistårinteut 20-11-12:

Från Afghanistan/ Sverige vid skampålen till sidans topp

Ännu ett klagomål har skickats in till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (HCR).

Saken handlar om Abdolah "Abbe" Hoseini som kom som minderårig och utan sin familj till Sverige 2015. Abbe är afghan som har vuxit upp som papperslös flykting i Iran och han är öppet homosexuell.

FN har nu bekräftat att de kommer att ta upp hans fall, samtidigt jagas han av gränspolisen här i Sverige.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter består av 18 oberoende människorättsexperter från olika länder. De övervakar FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. När en sådan anmälan görs får Sverige möjlighet att yttra sig och då är det Utrikesdepartementet (UD) som som står för yttrandet.

Abbe är alltså gay och han har rest land och rike runt och pratat om hur det är leva som homosexuell och att vara afghan. Sommaren 2019 talade han inför tusentals personer på invigningen av Pride West i Göteborg. Abbe är en välkänd HBTQ-person och han har blivit intervjuad i tidningar, radio, Nyhetsmorgon på TV4 och synts på sociala medier som når ut till väldigt många.

I augusti 2020 fick Abbe, tillsammans med Samaiullah "Sami" Amiri, utmärkelsen Ungt Kurage av Raoul Wallenberg Academy. Motiveringen från juryns sida var att de "med mod, empati, handlingskraft och kreativitet har agerat och tagit ställning för ett medmänskligare samhälle i sin vardag." Utmärkelsen Ungt Kurage syftar till att uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang vilket Abbe verkligen har gjort.

Under 2019 mottog Abbe och Sami "Jörn Svensson-priset" för att "de och deras föreläsningar utmanar normer och visar att ett liv i öppenhet är möjligt. Genom sin kamp utmanar de rådande värderingar i Afghanistan och bland afghaner i Sverige."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Från Afghanistan/ Domstol: Tvivelsmålets fördel gör att en person bedöms som barn till sidans topp

En pojke som är född i Afghanistan men har växt upp i Iran sökte asyl på grund av att han tagit avstånd från islam, att han är hazar och att han riskerar drabbas av det väpnade våldet i sin hemprovins. En medicinsk åldersbedömning visade att lårbenets nedre tillväxtzon uppnått slutstadiet, däremot inte visdomstanden. I Grekland hade han bedömts som barn och ombudet påpekade att hans sätt att svara visar att han är mycket ung. Han bedömdes dock som vuxen och asylskälen prövades mot hela Afghanistan. Avståndstagandet från islam bedöms inte som genuint och övriga skäl är inte tillräckliga. Migrationsdomstolen gör i flera delar samma bedömning. Men domstolen påpekar att om det fortfarande råder tveksamhet om åldern efter en medicinsk bedömning ska staten utgå från att den sökande är underårig, enligt EU:s asylprocedurdirektiv. Även av UNHCR:s riktlinjer framgår att barnets uppgivna ålder ska ges tvivelsmålets fördel i tveksamma fall. Därför bedömer domstolen att pojken är minderårig. Eftersom barn utan nätverk i Afghanistan är särskilt utsatta t.ex. för våld, barnarbete, utnyttjande och rekrytering riskerar han omänsklig eller förnedrande behandling. Domstolen beviljar uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

UNHCR 20-10- 21:

Från Afghanistan/ UNHCR calls for protection, support for civilians affected by violence till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, calls for urgent protection and assistance for tens of thousands of civilians displaced by recent escalation of violence in Afghanistan's southern Helmand Province.

Men, women and children have been forced from their homes in Nahr-e-Saraj, Nawa-e-Barakzaiy, Nad-e-Ali/Marja and Lashkargah districts by a fresh wave of fighting between the Taliban and government forces. Many ran for their lives with no belongings. Although the exact extent of new displacement is unknown, local authorities estimate more than 5,000 families (nearly 40,000 people) have fled in the last 10 days since clashes erupted.

''This latest eruption of violence and displacement reflects the multitude of challenges Afghanistan is facing today.'' said Caroline Van Buren, UNHCR Representative for Afghanistan. "More support is urgently needed as the country grapples with insecurity in some parts, on top of the ongoing COVID-19 pandemic."

UNHCR, as part of the government-led joint humanitarian response, is helping affected people in Helmand. Initial assessments have identified more than 5,000 displaced people in need of immediate assistance. The number is expected to rise as teams continue assessments.

In the last few days, UNHCR has dispatched emergency shelter kits and essential household items such as blankets, plastic sheets, water buckets, cooking utensils and hygiene kits. In addition, UNHCR is providing cash assistance for particularly vulnerable individuals, such as the elderly, children and women at risk, people with disabilities, and those with serious medical conditions. Our initial assessment found that many displaced families urgently need food, water, shelter, hygiene kits, latrines, and cash for rent and other purposes.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

FARR 20-10-05:

Från Afghanistan/ Afghanistan is not safe! 41 organisationer vill stoppa utvisningar till sidans topp

EU-ländernas överenskommelse med Afghanistan om utvisningar löper ut den 6 oktober. FARR är en av 41 organisationer som uppmanar länderna att stoppa tvångsutvisningarna och istället bidra till fred och säkerhet. Bakom ställningstagandet ligger den allvarliga säkerhetssituationen i Afghanistan, situationen för afghaner i grannländerna och de som utvisas därifrån, och även de stora skillnaderna mellan EU-ländernas behandling av asylsökande från Afghanistan.

Det var den 2 oktober 2016 som representanter för EU-länderna undertecknade en överenskommelse om utvisningar till Afghanistan. Överenskommelsen fick namnet "Joint Way Forward on migration issues". Konferensen om detta hölls i marginalerna av en givarkonferens. EU-länderna åtog sig alltså samtidigt att ge Afghanistan visst bistånd. Detta avtal löper ut den 6 oktober i år och förhandlingar pågår om att förlänga det.

I uttalandet mot fortsatta tvångsutvisningar som samorganisationen ECRE har tagit initiativ till nämns bland annat att Afghanistan numera rankas som det minst fredliga landet i värden. Många civila dödas och skadas. Samtidigt har Talibanrörelsen fått kraftigt ökad kontroll i stora delar av landet medan regeringens inflytande minskat. Afghaner är en stor grupp asylsökande i EU-länderna. Nästan hälften av de 27.000 människor som hålls kvar i miserabla förhållanden på den grekiska öarna är till exempel afghaner. Hur stor andel som får uppehållstillstånd av dem som söker asyl i EU-länderna varierar från 94 procent i Italien till 4 procent i Bulgarien, vilket tyder på brister i rättssäkerheten.

Den 5 oktober 2016, bara några dagar efter EU-ländernas konferens, undertecknade Sverige ett eget återtagandeavtal med Afghanistan. Avtalet möjliggör att Afghanistan utfärdar resehandlingar till dem som inte har pass och att utvisningar kan verkställas med tvång. Avtalet förlängs med automatik vartannat år.

(...)

Läs mer och hämta uttalandet, finns på flera språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ministry of Refugees and Repatriations 20-10-19:

Från Afghanistan/ Deputy minister meets representative of Swedish embassy till sidans topp

Mr. Anders Schogster and Ms. Nina Johansson from the Swedish Embassy, paid a courtesy Vice Minister for Refugee Affairs Wafiullah Kakar visit on Monday, 19 October 2020. Vice Minister for Refugee Affairs Wafiullah Kakar appreciated the Swedish Government's engagement in Afghanistan.

In this meeting, both sides agreed to further advance the good cooperation between both countries in the area of migration. HE Wafiullah Kakar informed Mr. Anders Schogster that an inter-governmental committee has approved the resumption of non-voluntary return but COVID-19 precautionary measures must be considered at all stages by deporting country.

Further, Deputy Minister Kakar shared the concerns of Afghan asylees in Sweden which were received by the office of the President of the Islamic Republic of Afghanistan and requested the Swedish Embassy an official response in this regard.

Läs mer (Extern länk)

Statewatch 20-10-01: Member states want to simplify expulsion of "vulnerable groups" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Från Afghanistan/ Utsatt ung kvinna övertygade domstolen under muntlig förhandling till sidans topp

En kvinna vars make dött i strid i Afghanistan fick bo hos sin makens familj, där hon uppger att hon behandlats illa och misshandlats. Parets dotter placerades hos en faster i Iran, men kallades tillbaka då hon var 14 och flickans farfar ansåg att hon skulle gifta sig med en kusin. Varken kvinnan eller dottern gick med på detta, vilket ledde till att båda misshandlades och låstes in. De fick hjälp att rymma och få med sig värdesaker av en släkting och sedan av en vän till maken/fadern. Migrationsverket trodde inte på berättelsen för att uppgifterna om misshandeln ansågs vaga och detaljfattiga och att det inte var trovärdigt att kvinnorna skulle kunnat resa själva och ha ekonomi för flykten. De kunde utvisas eftersom de hade ett nätverk i makens/faderns familj. Vid den muntliga förhandlingen i domstol två år senare fick dottern komma till tals, idag 19 år. Hon berättade på ett självupplevt och detaljerat sätt om sin och mammans situation vilket övertygade Migrationsverkets processförare som medgav bifall. Berättelsen stämde också överens med landinformation. Domstolen bedömde att både riskerar förföljelse på grund av kön och beviljade flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Från Afghanistan/ Uppehållstillstånd för homosexuell man efter muntlig förhandling till sidans topp

En ung man hade först på ett sent stadium i asylproceduren berättat att han är homosexuell och skulle riskera förföljelse på den grunden om han utvisades till Afghanistan. Migrationsverket avslog med motivering att han inte förmått reflektera över sin läggning så som han borde med tanke på att homosexualiserat i hemlandet. Han har inte heller kunnat reflektera tillräckligt över sina känslor, tvivel och sin framtid. Migrationsdomstolen som hållit muntlig förhandling går igenom mannens beskrivning av hur han kom fram till sin läggning och orsakerna till att han försökt dölja den, bland annat på grund av inställningen hos kamrater och personal på boendet. Sammantaget är det en tydlig och detaljrik berättelse som innehåller reflektion och eftertanke. Mannen beviljas flyktingstatus och tre års uppehållstillstånd.

Domen innehåller förutom resonemang om beviskravet i denna typ av mål även ett utförligt avsnitt om tillämpning av EU-rättens krav på "benefit of the doubt" i fråga om ålderbedömning (ett resonemang som inte var till den sökandes fördel i detta fall). Vidare problematiserar domaren Migrationsverkets val att pröva skyddsbehovet mot varje del av landet för att en vistelseort inte kunde bevisas. Enligt domaren bör skyddsbehovet prövas mot den verkliga destinationen. Domen är dock inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Från Afghanistan/ Domstol underkänner utpekade internflyktsorter som rimliga till sidans topp

En ung man från Afghanistan som sökt asyl på nytt efter preskription framförde sin konversion som skyddsskäl. Migrationsverket anser att mannen inte kunnat göra sannolikt att hans konversion är genuin. Mannen kommer från Helmand, där det urskillningslösa våldet är så allvarligt att han inte kan skickas dit, men MIgrationsverket ansåg att Kabul, Mazar-e-Sharif eller Harat är rimliga och relevanta internflyktsalternativ. Migrationdomstolen delar efter muntlig förhandling Migrationsverkets bedömning av konversionen. Däremot underkänner domstolen internflyktalternativen. Domstolen anser i likhet med UNHCR att Kabul inte är ett godtagbart internflyktsalternativ. Herat eller Mazar-e-Sharif skulle kunna vara relevant alternativ (dvs tillräckligt säkert). Men domstolen anser inte att Migrationsverket, har utvecklat varför dessa orter skulle vara rimliga (dvs att personen kan klara sig där). Domstolen hänvisar till hur EU:s asylbyrå EASO resonerar kring internflykt utan nätverk och kommer fram till att Migrationsverket inte gjort sannolikt att det finns ett relevant och rimligt internflyktsalternativ. Därför beviljas mannen status som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Från Afghanistan/ Domstol: Familj med fem döttrar har ömmande omständigheter till sidans topp

En familj från Afghanistan med fem döttrar, nu mellan två och fjorton år gamlaframförde skyddsskäl som utgick från en svår familjekonflikt i hemlandet. Fadern har skador i benen samt svårt nedsatt syn. Föräldrarna blev inte trodda på grund av många motstridigheter i berättelsen. Vid domstolsförhandlingen uppstod ytterligare oklarheter, varför inte heller domstolen ansåg att skälen var trovärdiga. Säkerhetsläget i deras hemprovins ansågs inte heller vara så allvarlig att de av den anledningen skulle vara skyddsbehövande. Mannens skador var inte sådana att de kunde räknas som synnerligen ömmande omständigheter. Men när domstolen bedömde döttrarnas situation vägdes det in att de tillbringat fyra år i Sverige, för åtminstone två av dem i en formativ ålder. Situationen i deras hemprovins är instabil, kvinnor och barn har har drabbats hårt. Diskriminering mot kvinnor och hedersbaserat våld är utbrett, barns rättigheter är åsidosatta, barnäktenskap är vanliga mm. Döttrarna riskerar illabehandling på grund av kön. Pappan utgör ett manligt nätverk men det är svagt på grund av hans funktionsnedsättning. Vid en samlad bedömning är omständigheterna särskilt ömmande. En utvisning skulle enligt domstolen strida mot Barnkonventionen. Familjemedlemmarna beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt respektive synnerligen ömmande omständigheter. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

ECRE 20-09-15:

Från Afghanistan/ Joint statement: The joint way forward means two steps back till sidans topp

Afghanistan is Not Safe

The European Union (EU) is currently negotiating the prolongation of the Joint Way Forward (JWF) on migration issues with the government of Afghanistan. The JWF, which is set to expire on 6 October 2020, was signed on the side-lines of the Brussels donor conference in 2016; as is often the case with informal agreements, it was concluded without the involvement of the European Parliament and with no transparent reporting mechanism envisaged for its implementation. The agreement aims to facilitate the deportation to Afghanistan of Afghans who came to Europe to seek protection. It is believed that the EU used the leverage of its development aid to pressure the Afghan government to sign this informal deal.

We are concerned that the EU's disproportionate focus on returning and deporting Afghans from Europe will continue to shape the negotiations. Cooperation with Afghanistan on returns and broader migration management should not undermine the EU's overall approach to Afghanistan which should go beyond a predominant focus on returns to acknowledge the complex dynamics of migration from Afghanistan and within the region, and should primarily address the underlying drivers of instability and violent conflict in Afghanistan.

The EU's disproportionate focus on returns and deportations to Afghanistan is counter-productive and inhumane for the following reasons:

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Översättning till svenska (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Nordic Journal of Human Rights 20-09-21: Studie av Maja Janmyr, Özlem Gürakar Skribeland: Human rights references in readmission agreements: (How) do they protect? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 20-09-21:

Från Afghanistan/ Varför vill inte barnfamiljerna och de unga "återvända"? till sidans topp

Vi är många som gråter nu - för de lämnar oss. Facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan! är full av sorg, klagan och - ja, förbannelser över de politiker och myndigheter som låter detta ske.

(...)

DELMI (Delegationen för integrationsstudier) har fått i uppgift att ta reda på varför det går så trögt med "återvändandet" av flyktingar som inte fått uppehållstillstånd. Inför sin andra delrapport har de intervjuat tvångsdeporterade i Kabul.

Detta är de preliminära resultaten:

Det finns sociala problem, som svårigheter att hitta boende och arbete, vilket har en negativ inverkan på återintegreringsprocessen, återvändarnas psykiska hälsa och deras möjlighet att börja om på nytt.

I konfliktområden saknas det många gånger resurser för att tillgodose grundläggande behov. I Afghanistan befinner sig halva befolkningen i konfliktområden som präglas av fattigdom och stor livsmedelsosäkerhet och det beräknas att ca 80 % av befolkningen ligger under fattigdomsstrecket.

Det finns en klyfta mellan vilket stöd återvändarna förväntar att de kommer att få när de återvänder frivilligt och hur deras verklighet faktiskt ser ut. Detta hänger ihop med att återvändarna kan saknar information, blir felinformerade eller att det sker förändringar av regler och stödsystem som förvirrar - och i sin tur försvårar möjligheten att ta del av de stödstrukturer som finns.

Jag brukar uttrycka det lite enklare: De föredrar att sova på gatan i Stockholm (eller Paris) än att sova på gatan i Kabul.

Här lite fler punkter:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket yyy 20-09-22:

Från Afghanistan/ Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar (version 2.1) till sidans topp

Denna rapport utgör en mindre uppdatering av en tidigare rapportversion (2.0)som i sin tur är uppdatering av rapportversion (1.1).

Rapporten innehåller bland annat information om medborgarskapslagstiftning, folkbokföring och utfärdande av olika typer av identitetshandlingar såsom tazkira och pass.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-09-29:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: Security Situation (2020 update) till sidans topp

On 28 September 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan, Security Situation'

The EASO COI report Afghanistan: Security Situation (2020 update) aims to provide information on the security situation in Afghanistan, which is relevant for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection.

The security situation in Afghanistan remained volatile during the reference period (1 March 2019 - 30 June 2020), while the conflict continued to be described as one of the deadliest in the world for civilians. On 29 February 2020, after more than 18 years of conflict, the US and the Taliban signed in Doha an 'agreement for bringing peace' to Afghanistan. Despite significant fluctuations in violence during the peace talks and periods of reduction in violence following the Doha agreement, several sources reported a spike in violence during the first six months of 2020, with an increase in the number of civilian casualties, particularly in the northern and north-eastern regions. After the agreement, the Taliban issued a statement declaring that fighting will continue regardless of the deal with the US; in some areas of the country, the group has reportedly intensified attacks against the Afghan National Security Forces.

The first part of the report provides a general overview of the security situation in Afghanistan, including conflict background and actors involved, main security incidents and their impact on the civilian population. The second part holds a geographic subdivision (Kabul city, plus 34 provinces), focusing in greater detail on the security situation in Kabul city and in each province, including a description of the armed actors active, recent security incidents, data on civilian casualties, and conflict-induced displacements.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ned rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-02:

Från Afghanistan/ Barn utanför äktenskap ska leda till ny prövning enligt domstol till sidans topp

En kvinna som fått beslut om utvisning har ett förhållande med en man som är norsk medborgare. De har fått ett barn tillsammans. Kvinnan anförde verkställighetshinder eftersom hon skulle riskera förföljelse på grund av det utomäktenskapliga förhållandet samt att även hennes dotter som är norsk medborgare skulle tvingas följa med henne vid en utvisning. Migrationsverket avslog ansökan om anknytning till dottern och dotterns far på grund av att saken inte gällde att bosätta sig i Sverige. Risken vid en utvisning helt kort med att det hon anfört bara är "vaga uppgifter om en hotbild från din familj". Migrationsdomstolen däremot anser att det som är känt om förhållandena i Afghanistan för kvinnor som haft utomäktenskapliga relationer och fått barn gör att situationen skulle kunna utgöra bestående hinder mot verkställighet. Därför beviljar domstolen en ny prövning och målet lämnas över till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200913:

Amnesty International 20-08-19:

Från Afghanistan/ Four million internally displaced - poverty during the pandemic till sidans topp

There are more than four million Internally Displaced People (IDPs) in Afghanistan. Let that sink in.

Now, imagine a potentially deadly disease wreaking havoc in the IDP camps. As of August 17, there have been 37, 600 COVID-19 positive patients identified in Afghanistan with 1,375 deaths reported. Due to the paucity of testing, the true figures are likely to be far higher. Today, on World Humanitarian Day, as we look to honour humanitarian efforts globally, and promote the idea of supporting people in crisis, it is important to bring some of the stories of IDPs to light.

The world is facing the largest humanitarian crisis this year. The Global Humanitarian Review 2020 states that around 168 million people are in need of humanitarian assistance. While humanitarian workers carry a heavy burden, millions of people in need face a daily struggle to survive, to support their families.

Among them are the victims of Afghanistan's enduring conflict, which has forcibly displaced people for more than four decades and continues to claim thousands of civilian lives each year. Amnesty International has been highlighting the tribulations of internally displaced people in Afghanistan for the past decade. But despite the introduction of a new IDP Policy in 2013, little has changed for them. And now, amid a pandemic, many of the problems they face have been exacerbated.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-08-31:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: State Structure and Security Forces till sidans topp

The focus of this report is on state structure, security institutions and state judiciary in Afghanistan. It is divided into three parts. The first part focuses on presenting an overview of the state structure in Afghanistan, including governance, corruption, and the latest developments on the 2019 elections. The second part focuses on the state security institutions, their mandate and structure, integrity, and the main reported cases of violations perpetrated by these security forces. The third part of the report provides a general overview of the state judiciary, focusing on its capacity, integrity, effectiveness in prosecution, as well as prison conditions.

The Afghan government continues to be involved in multiple and overlapping non-international armed conflicts between government forces and Anti-Government Elements (AGEs), mainly against the Taliban and Islamic State Khorasan Province (ISKP), among others. Governance in Afghanistan continues to be weak, mainly due to corruption within the government, insecurity, unemployment, violation of human rights, lack of rule of law, illiteracy and lack of capacity into administrative reforms.

The report was drafted by EASO COI Sector and produced in line with the EASO COI Report Methodology; it was reviewed by experts from The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice.

With 2.7 million refugees as of the end of 2019, Afghanistan was the third largest country of origin of refugees in the world. Afghan continued to be the second most common citizenship of asylum applicants in the EU+ as of June 2020.

The 'Afghanistan, State Structure and Security Forces' report is part of a series of EASO COI reports on Afghanistan due to be published in 2020.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

EASO 20-08-11:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: Anti-Government Elements (AGEs) till sidans topp

On 10 August 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan, Anti-Government Elements (AGEs)'

The EASO COI report Afghanistan, Anti-Government Elements (AGEs) provides an overview of the main Anti-Government Elements (AGEs) in Afghanistan, primarily the Taliban and Islamic State Khorasan Province (ISKP), with a focus on describing their modus operandi, structure and activities with respect to targeted killings and attacks on particular profiles.

The Taliban is an AGE that has been active in Afghanistan for decades. The Taliban leadership ruled Afghanistan from 1996 until 2001, when it was removed from power by US and international forces. The group has continued to conduct an insurgency following its removal. Since 2001, the Taliban have preserved some key principles including a strict interpretation of sharia law in areas under their control. On 29 February 2020, in Doha, the US and the Taliban signed an 'Agreement for Bringing Peace to Afghanistan', after 18 years of war. Despite the agreement with the US, the Taliban have continued their attacks against the Afghan government forces in particular.

Other AGEs operating in Afghanistan and described in this report include Al Qaeda, Haqqani Network and foreign armed groups.

The report was drafted by EASO COI Sector in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was reviewed by experts from Denmark, Danish Immigration Service, The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice and by ACCORD, the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-08-17:

Från Afghanistan/ Key socio-economic indicators on Kabul, Mazar-e Sharif and Herat till sidans topp

On 14 August 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan: Key socio-economic indicators. Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City'.

During 2016, EASO initiated a pilot project to facilitate Member States' cooperation on the development of country guidance notes on Afghanistan. In the context of this project, the need for updated information was identified on topics of relevance for the consideration of Internal Protection Alternative (IPA) in Afghanistan, with a focus on the cities of Kabul, Herat and Mazar-e Sharif. This choice of focus was also kept for the 2020 update of Country Guidance on Afghanistan.

After providing some background information on these three cities, the 2020 EASO COI report Afghanistan, Key socio-economic indicators looks into several socio-economic indicators, including poverty, food security, housing, access to employment, education and healthcare, freedom of movement. The information is provided for the country, and where available for the three cities separately. Additional attention is paid to specific vulnerable groups such as IDPs, returnees, women and children.

The report was drafted by EASO COI Sector in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was reviewed by experts from Denmark, Danish Immigration Service and by ACCORD, the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation.

At the end of 2019, with 2.7 million refugees, Afghanistan was the third largest country of origin of refugees in the world. Afghan continued to be the second most common citizenship of asylum applicants in the EU+ as of June 2020.

This report is part of a series of EASO COI reports on Afghanistan due to be published in 2020.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-31:

Från Afghanistan/ Kvinnor beviljades ny prövning vid graviditet till sidans topp

En ogift kvinna från Somalia hade ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Hon blev gravid och ansökte då om en ny prövning på grund av de hot som skulle uppstå i familjen och hemlandet om hon skulle föda ett barn utom äktenskapet. Migrationsverket påpekade att det inte uttalats något hot mot henne och såg inget skäl varför hon inte skulle kunna föda sitt barn i hemlandet. Kvinnan från Afghanistan hade utvisats med hänvisning till manligt nätverk i hemlandet. Redan inför överklagandet i grundärendet hade hon anfört att hon haft samlag med en man som hon inte var gift med och att det innebar ett hot. Kvinnan blev gravid men fick missfall. I samband med det fick hennes föräldrar reda på förhållandet och har förskjutit henne. Därefter har hon blivit gravid på nytt. Migrationsverket tvivlar på uppgifterna om vad som blivit känt och anser att övriga omständigheter inte är nya jämfört med det som redan var prövat. Dessutom hade kvinnan sagt till en mottagningshandläggare att hon gift sig. Om hon är gift innebär graviditeteten inget skyddsbehov, enligt Migrationsverket.

I båda fallen är kvinnorna sammanboende med barnafadern. Domstolen (olika domare) anser ändå att det rör sig om nya omständigheter som kan innebära bestående hinder mot verkställighet. Därför beviljas ny prövning. Domarna är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Reliefweb 20-07-18:

Från Afghanistan/ Coming back to Afghanistan: Deported minors' at a time of COVID-19 till sidans topp

Unaccompanied children on the move have become more common. This demographic shift calls for a transition to child-sensitive return programmes and policies - yet despite increased returns and deportations, support has decreased over the last decade in Afghanistan. COVID-19 has increased the risks of returns, and the response to the pandemic remains insufficient to meet the needs at the border - especially for children and women. This research was conducted by Samuel Hall for War Child UK and UNICEF to assess the impact of COVID-19 on minor deportees and returnees. It provides actionable learning to inform more effective and relevant design, implementation, and adjustment of future interventions targeting minor deportees.

This note is based on research conducted by Samuel Hall for War Child UK and UNICEF in 2019, as well as follow-up calls in April 2020 to assess the impact of COVID-19 on minor deportees and returnees.

The original study was conducted with 403 phone surveys with deportee children, and over 80 qualitative interviews deported children/youth or their parents/guardians across two western provinces - Herat and Badghis. In addition, 29 key informant interviews were conducted with government representatives, CPAN, UN and NGO representatives throughout the course of the research.

In 2020, due to the spread of COVID-19 reaching all 34 provinces of Afghanistan, and with specific concerns in the Western region, additional interviews were conducted with some of the same social workers, guardians and family members. This brief summarises the data available to date.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-07-22:

Från Afghanistan/ Criminal law, customary justice and informal dispute resolution till sidans topp

On 22 July 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan - Criminal law, customary justice and informal dispute resolution'.

The newly released report provides an overview of the pluralistic legal system of codified and uncodified, formal and informal (customary) norms which govern Afghan society. The report also focusses on the topic of land dispute as one of the main sources of conflict in Afghanistan, providing information on formal and informal mechanism of dispute resolution, including Taliban's involvement in resolving land disputes. Finally, it describes the practices of blood feuds and revenge killing, including customary blood feud resolution and compensation, and prosecution by the state.

In Afghanistan, justice is administered on the basis of a mixture of overlapping and sometimes contradictory legal codes, which include the 2004 Constitution, international law, statutory law, sharia law, and customary (informal, traditional) law. Many disputes, ranging from disagreements over land to criminal acts, are settled outside of the formal court system, in informal institution such as local jirgas and shuras. Punishment is largely based on the concept of retribution and the type of punishment can differ significantly, but typically it is decided in a manner that is equal to how the perpetrator injured the victim. In territories under their control, the Taliban continued to operate a parallel judicial system, based on a strict interpretation of sharia. In the past years, Taliban courts have become significantly widespread and they are also reported to reach far beyond Taliban-held areas.

The report was drafted by EASO COI Sector in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was reviewed by experts from The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Från Afghanistan/ Ung man med funktionsnedsättningar ska inte utvisas enligt domstol till sidans topp

En ung man med afghanskt ursprung men uppvuxen i Iran sökte asyl efter en familjefejd som lett till misshandel och hot om ytterligare hämnd från personer både i Iran och i Afghanistan. Han registrerades som ensamkommande barn men skrevs upp i ålder. Enligt Migrationsverket fanns inte en tillräckligt konkret personlig hotbild. Pojken omhändertogs år 2017 enligt LVU då han hade behov av vård och stöd som en minderårig. Han har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, med autistiska drag, tvångsmässiga tendenser och ett gränsöverskridande beteende, eventuellt även PTSD. Migrationsverket hävdar att han kan få stöd i Afghanistan t.ex. genom ERIN och att man kan utgå från att han även har ett socialt nätverk. Migrationsdomstolen däremot konstaterar att mannen, som aldrig varit i Afghanistan och inte har några släktingar där, skulle ha betydande svårigheter att klara sin vardag och försörjning och även bli särskilt utsatt för det våld som förekommer. Han beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Från Afghanistan/ Europadomstolen: Ung man med psykiska problem får utvisas till sidans topp

En ung man av hazara-etnicitet lämnade Afghanistan när han var fem och bodde i Iran, tillsammans med fosterföräldrar sedan de biologiska föräldrarna avlidit. Då pojken var 15 avled även fostermodern och fadern fick uppehållstillstånd i USA. Då pojken inte kunde bevisa att han var adopterad fick han inte komma efter utan klarade sig själv i Iran. Efter att ha utsatts för övergrepp tog han sig till Europa och sökte asyl i Finland 2015. Där har han stridit i upprepade procedurer för att slippa utvisas till Afghanistan. Han har bland annat hävdat att han tillhör en utsatt grupp på grund av posttraumatiskt stressyndrom och depression och kommer inte att klara sig utan nätverk och utan tillgång till vård. Europadomstolen konstaterar till att börja med att situationen i Afghanistan inte är sådan att det finns ett generellt hinder mot utvisning, utan det krävs individuella skäl. Domstolen påpekar att mannen levt i Afghanistan till fem års ålder och är bekant med kulturen. Hans modersmål är dari och han kan bevisligen arbeta eftersom han har två jobb i Finland. Det övergrepp han utsatts för skedde för länge sedan i ett annat land och hans hälsotillstånd är enligt domstolen inte särskilt allvarligt. Grundläggande vård är fritt tillgängligt i Afghanistan. Därmed bedömer domstolen ansökan som uppenbart ogrundad.

M.H. against Finland, application no. 42255/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Från Afghanistan/ Danmark prickas för utvisning av par med barn utanför äktenskap till sidans topp

Paret har berättat att de träffades som mycket unga och i hemlighet hade en relation. Vid två tillfällen hade de sex i flickans hem när hennes familj var borta. De rymde när de insåg att de väntade barn. En bror till mannen ska ha mördats för att han hjälpt dem fly, men detta har de inte lyckats bevisa. Danmark avslog ansökan, dels för att det ansågs osannolikt att paret skulle ha vågat träffas, dels på grund av en rad motstridigheter och luckor i berättelserna rörande händelseförloppet och datum. Paret som nu är gifta och har tre barn, har förklarat bristerna med att kvinnan är analfabet och att datumen inte varit viktiga. FN:s kommitte för mänskliga rättigheter poängterar att asylbedömningen inte i första hand ska värdera berättelserna utan riskerna vid ett återsändande. Eftersom det är ostridigt att paret fått ett barn som avlats medan de var kvar i hemlandet som ogifta, anser kommittén att de riskerar att utsättas för livsfara eller omänsklig behandling om de återsänds. En minoritet i kommittén är oenig. De menar att bedömningen borde ha utgått från Danmarks utredning samt att det inte visats att ett gift par riskerar förföljelse i Afghanistan på grund av sin relation före giftermålet. Danmark är dock skyldigt att rätta sig efter majoritetens utslag.

Läs eller hämta dokumentet, communication No. 2685/2015, R.M. and F.M. v Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ FN:s mr-kommitté accepterar utvisning av kristet uppfostrad pojke till sidans topp

Målet gäller en ung man som hävdar att han tillbringade sina första tio år i en kristen familj i Ghazni. Han och hans bror hörde skottlossning och såg bilar utanför huset. När bilarna försvunnit kunde bröderna inte finna sina föräldrar. De fick hjälp att ta sig till iran. Där bodde de i en fabrik där de arbetade i flera år. De bad och hade sina kors under kläderna men uppträdde inte annars som kristna. Men pojken blev misshandlad en gång då korset syntes. Senare lånade han pengar och tog sig till Europa. Brodern var skadad och kunde inte följa med. I Sverige har han blivit döpt och levt som kristen. Migrationsverket och domstolarna i Sverige har inte bedömt berättelsen om den kristna familjen trovärdig, då mannen inte kunnat berätta tillräckligt om detta. Han har inte heller lyckats visa för svenska myndigheter att hans tro är genuin eller att det som kommit ut om honom i media skulle göra honom hotad i Afghanistan. Mannen har kritiserat att han krävts på förklaringar som en konvertit trots att han är uppvuxen som kristen. Efter flera misslyckade försök att påtala verkställighetshinder vände sig mannen till FN:s mr-kommitté som bad Sverige att tillfälligt stoppa utvisningen. Men kommittén har nu kommit fram till att de litar på Sveriges procedur och bedömer att mannen inte har visat att han riskerar förföljelse i Afghanistan. En ledamot av kommittén var oense med beslutet.

Läs eller hämta yttrandet om communication No. 3032/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ Kvinna som flytt religiöst förtryck bedöms som konvertit av domstol till sidans topp

En kvinna som är född i Afghanistan men har bott i Iran sedan hon var fem år gammal, flydde tillsammans med sin dotter. Kvinnan hade blivit bortgift när hon var fjorton med en betydligt äldre kusin som misshandlade henne. Maken och dennes far ska ha kontaktat kvinnans familj och hotat skada henne. Migrationsverket bedömde att berättelsen var för vag för att i brist på skriftliga bevis räcka som asylskäl. Kvinnan har i Sverige konverterat till kristendom och har beskrivit hur islam med sina regler kändes som något påvingat medan hon i Sverige fick kärlek och vänskap från personerna runt henne och kunde själv lära känna gud. Migrationsverket anser bland annat att kvinnans berättelse handlar om otillfredsställelse med situationen för en muslimsk flicka snarare än sökande efter tro och att hon borde ha reflekterat över att det kan finnas fler tolkningar av islam. Efter muntlig förhandling i domstolen bedömer domstolen att berättelsen om konversionen är tillförlitlig. Hon har lämnat utförliga och konkreta uppgifter och det är enligt domstolen naturligt att hon kopplar sin barndomsreligion till tvångssituationen. Det hindrar inte att hon närmade sig kristendomen av genuint intresse. Kvinnan och dottern beviljas uppehållstillstånd som flyktingar. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

/Asylnytt: Det förekommer liknande domar rörande konversion. Detta kan ses som ett exempel. Domen är dock inte vägledande./

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ Muntlig förhandling övertygade domstol om ateism, sexuell läggning till sidans topp

En person från Afghanistan hävdade bland annat att han riskerar förföljelse på grund av att han är homosexuell, något han upptäckte redan som barn. Han har även tagit avstånd från islam. Enligt Migrationsverket har han lämnat vaga uppgifter om sin sexuella läggning och om sin apostasi och har inte kunnat svara på frågor eller visat att han har behov av att visa vad han tycker och känner. Migrationsdomstolen däremot bedömer att berättelsen om hans läggning är sammanhängande, detaljerad och konsekvent. Han berättar om tankar och reflektioner på ett självupplevt sätt. De tillägg som gjorts påverkar inte trovärdigheten. Han har berättat om motstridiga känslor när han kom till insikt om sin läggning, om skillnaden när han kom till Sverige och även om sin relation till en person i Sverige. Av mannens berättelse under den muntliga förhandlingen framgick också att han inte avser att praktisera islam vid ett återvändande. Utredningen talar enligt domstolen för att detta har starkt samband med hans sexuella läggning och den intolerans mot homosexuella som finns i Afghanistan. Domstolen bedömer att det rör sig om en genuin och personlig övertygelse. Han har enligt domstolen gjort sannolikt att han riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning och sin religiösa uppfattning. Det finns inget internflyktsalternativ och han beviljas uppehållstillstånd som flykting. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

/Asylnytt: Det förekommer flera liknande domar rörande ateism eller konversion och/eller sexuell läggning. Detta kan ses som ett exempel. Domen är dock inte vägledande. /

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ Domstol: Sammanvägning ger ung man med PTSD uppehållstillstånd till sidans topp

En ung man som sökte asyl i december 2015 fick avslag i maj 2018. Mannen som är född i Afghanistan men har växt upp i Iran, motsatte sig den åldersbedömning som gjorts. Förutom säkerhtetsläget i Afghanistan särskilt för hazarer och shiiter åberopade han hedersrelaterade hot från sin svåger och att han misshandlats i sin familj. Han tog också upp sin normbrytande livsstil, till exempel att han är rappare och sprider sina åsikter genom musiken. Han har genomgått en traumascreening och fått diagnosen PTSD. Intyget om detta avvisades som bevis av Migrationsverket eftersom det var skrivet av en sjuksköterska, inte en läkare. Efter ytterligare två år har saken behandlats i migrationsdomstol. Inte heller domstolen anser att det finns en individuell hotbild mot mannen i Afghanistan. Domstolen menar att en ateist kan bosätta sig någonstans där det inte leder till förföljelse att utebli från ritualer. Att vara hazar är inte heller tillräckligt. Men därefter gör domstolen en bedömning där PTSD-diagnosen och annan psykiatrisk problematik som tillkommit vägs samman med mannens religiösa och politiska uppfattning, säkerhetsläget, att han är hazar samt saknar nätverk i landet. Den sammanvägda bedömningen gör att mannen beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ Ställningstagande från Migrationsverket utan större förändringar till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande för medborgare från Afghanistan. Det bygger på landrapportrn om säkerhetsläget från april samt aktuella UNAMA-rapporter. Det mesta i ställningstagandet är oförändrat förutom de uppdaterade avsnitten om säkerhetsläget. Detta handlar främst om läget i Kabul, Nangarhar och Helmand. Trots intensifierat konfliktvåld i landet, ökande upprorsaktiviteter i vissa delar och många attentat så har antalet civila offer minskat. Migrationsverkets sammanfattande bedömning av säkerhetsläget är oförändrad, med urskillningslöst våld enbart i Nangarhar och Helmand. I listan över riskprofiler har hazarer och shiiter tillförts, men detta följs av ett längre stycke om varför det inte finns en generell risk för förföljelse för dessa grupper. Män och kvinnor som riskerar hedersrelaterat våld har även införts bland riskprofilerna utan att detta utvecklats närmare. Ett nytt avsnitt har införts om ömmande omständigheter och barnets bästa. I ett kortare nytillkommit stycke framgår att unga vuxna utan nätverk generellt inte har skyddsbehov om det inte finns tillkommande utsatthet exempelvis genom funktionshinder. Ett ensamkommande barn utan nätverk som bedömts som alternativt skyddsbehövande behöver ha ytterligare skyddsbehov om inte skyddsstatusen ska dras in då barnet fyllt 18. Ställningstagandet ersätter SR 03/2019 och SR 29/2019.

Hämta ställningstagandet RS/007/2020 (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 20-06-17: Chefsjuristen Anna Lindblad kommenterar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

EASO 20-05-29:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report on the situation of Afghan refugees till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published the Country of Origin Information (COI) report "Pakistan - Situation of Afghan refugees". The report provides relevant information on the situation of registered and unregistered Afghan refugees in Pakistan.

Afghanistan has a long history of protracted international displacement, and historically, there has always been movement of persons and groups across the border between Afghanistan and Pakistan. The developments in the recent history of Afghanistan have generated successive waves of displacement of Afghan refugees to Pakistan. According to sources interviewed for this report in February 2020, although there is no reliable data available on the population of Afghan refugees in the country, nearly three million Afghan refugees (registered and unregistered) are currently being hosted by Pakistan. The majority of Afghan refugees in Pakistan are children and adolescents who are born and raised in the country.

The report provides a brief historical overview of Afghan migration to Pakistan. It describes the legal status of Afghans living in Pakistan and its impact on their ability to access education, employment, health services, housing, financial and communication services, and legal aid. Furthermore, the report provides information on the attitude of the Government of Pakistan as well as on the general attitude of Pakistan's population towards Afghan refugees.

As of mid-2019, the majority of registered Afghan refugees continued to be hosted by Pakistan (1.4 million), while Afghanistan remained the second largest country of origin of refugees in the world, with 2.7 million refugees in the first half of 2019. Afghans continued to be the second most common citizenship of asylum applicants in the EU+ as of March 2020.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 20-06-09:

Från Afghanistan/ Raoul Wallenberg pristagare riskerar utvisning till sidans topp

Samtidigt som de får veta att de är pristagare skickas ett klagomål mot Sverige till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avseende Abdolah Hoseinis utvisningsbeslut. Även Samaiullah Amiri har ett utvisningsbeslut, vilket nyligen är överklagat till domstolen.

Två av de ungdomar som Raoul Wallenberg Academy i år har tilldelat utmärkelsen Ungt Kurage är Abdolah "Abbe" Hoseini och Samaiullah "Sami" Amiri.

Priset delas varje år ut till några unga personer i åldern 13 - 20 år som har gjort skillnad i sin vardag.

Med mod, empati, handlingskraft och kreativitet har de agerat och tagit ställning för ett medmänskligare samhälle. Utmärkelsen Ungt Kurage vill uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang vilket Abbe och Sami verkligen har gjort.

De är bägge två välkända profiler för många här i Sverige då de har rest runt och föreläst på skolor och Pridefestivaler om hur det är att vara ung och homosexuell i Afghanistan. Vi har sett dem som öppningstalare på Pride West och i TV4 Nyhetsmorgon, de har träffat partiledare och riksdagsledamöter, berättat i radio och varit med i tidningar.

Abbe och Sami riskerade mycket då de valde att öppet prata om vilka tabun som finns kring homosexualitet i Afghanistan och bland afghaner. Att vara gay är förenat med livsfara och du riskerar inte bara att straffas av myndigheterna och i arbetslivet utan även av grannar, vänner och din egen familj.

Abbe kom ut och berättade om sin sexuella läggning redan under sitt första år i Sverige och Sami har stöttat honom som kompis då han såg hur utfryst och baktalad Abbe blev. De kom bägge två till Sverige hösten 2015 som minderåriga på flykt utan sin familj.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-06-16:

Från Afghanistan/ Oförändrat säkerhetsläge, enligt nytt rättsligt ställningstagande till sidans topp

Säkerhetsläget i Afghanistan bedöms vara i stort sett oförändrat jämfört med 2019. Det framgår av Migrationsverket nya rättsliga ställningstagande.

- De förändringar vi ser utifrån aktuell landinformation är inte så långsiktigt säkra att de leder till en annan bedömning än i det förra rättsliga ställningstagandet från januari 2019, säger rättschef Fredrik Beijer.

Enligt det nya rättsliga ställningstagandet råder det fortsatt konflikt i hela Afghanistan, men konfliktnivån skiljer sig alltjämt starkt mellan landets provinser.

- Vår bedömning är att säkerhetsläget fortfarande är allvarligast i provinserna Nangahar och Helmand. Provinserna Panjshir och Bamyan befinner sig, som tidigare, i andra änden av konfliktskalan, säger Fredrik Beijer.

Ny landinformation

Att Migrationsverket tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande beror på att det sedan januari 2019 publicerats ny och relevant landinformation om Afghanistan.

- Vi har analyserat den nya landinformationen och utifrån den bedömt att säkerhetsläget i stort sett är oförändrat. Det betyder att den rättsliga styrningen gentemot verksamheten som handlägger afghanska asylärenden också lämnas oförändrad, säger Fredrik Beijer.

Bland annat innebär det att Migrationsverket fortsatt anser att internflykt, för vissa grupper och efter en individuell bedömning, kan vara relevant och rimligt till städerna Kabul, Herat och Mazar e-Sharif.

"Splittrad bild"

De viktigaste källorna för bedömningen är enligt Fredrik Beijer dels års- och kvartalsrapporter från FN:s hjälpinsats i Afghanistan, UNAMA, dels en ny landrapport från Migrationsverkets funktion för migrationsanalys.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Från Afghanistan/ Domstol: Regeringsanställd som bevakat talibaner är flykting till sidans topp

En man från Ghazni i Afghanistan arbetade åt finansdepartementet bland annat med skatteindrivning. Men han hade också ett uppdrag åt säkerhetstjänsten att rapportera om talibaner. När familjens hus attackerades av talibaner var mannen inte hemma, men dokument från hans verksamhet upptäcktes. Därefter fick han hotbrev och huset attackerades på nytt. Efter att mannen flytt attackerades huset ännu en gång. Senare har hans son dödats. Mannen hade många dokument från ministeriet och trots att bevis saknades för samarbetet med säkerhetstjänsten trodde Migrationsverket på berättelsen. Mannen fick ändå avslag med hänvisning till internflykt i Kabul dit han regelbundet reste i arbetet och tidigare hade bott. Migrationdomstolen däremot bedömer utan muntlig förhandling att risken är stor att fienderna får kännedom om mannen i Kabul. Enligt domstolen skulle han riskera skyddsgrundande behandling även där. Därför är han flykting och får uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Från Afghanistan/ Domstol: Polischefens son som varit kidnappad ska inte till interflykt till sidans topp

En ung man från Afghanistan flydde efter att ha varit kidnappad av talibaner som utpresning mot hans far. Fadern är en högt uppsatt polis, chef för en avdelning som arbetar mot terrorism. Han har livvakter, men hans tjänstebil har beskjutits och vid det tillfället skadades sonen och hans mor. Migrationsverket har inte ifrågasatt dessa uppgifter och anser att den unge mannen har flyktingskäl gentemot hemorten, men gav ändå utvisningsbeslut med hänvisning till internflyktsalternativ. Övriga skäl som brist på nätverk, västernisering, ateism och mannens hälsotillstånd ansågs inte hindra utvisning till internflykt. Migrationsdomstolen anser att faderns höga profil gör att talibaner och andra motståndsgrupper kan ha ett stort intresse för honom och hans familj. Familjeband är viktiga i Afghanistan och det skulle vara svårt för mannen att leva i någon av städerna utan att hans bakgrund kom fram. Därför utgör de inte något relevant internfllyktsalternativ. Vidare anser domstolen att mannen riskerar förföljelse genom tillhörigheten till sin fars familj och dessutom riskerar att tillskrivas en politisk uppfattning. Det gör att han ska betraktas som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Från Afghanistan/ 13-åring med föräldrar i Grekland ska inte utvisas till Afghanistan till sidans topp

Pojken är afghansk medborgare men född och uppvuxen i Iran. Han har berättat att familjen lämnade Iran på grund av hot från moderns före detta make. De kom dock ifrån varandra under flykten så att föräldrarna och syskon är kvar i Grekland. Migrationsverket beslutade att han skulle avvisas. Berättelsen om en hotbild ansågs inte tillförlitlig och det fanns enligt Migrationsverket inga andra skäl, då han inte kunnat bevisa att föräldrarna är i Grekland. Det skulle också finnas en halvbror (son till den hotfulle f.d. maken) och en farbror i Afghanistan. Pojken har lämnat in grekiska telefonnummer till familjemedlemmarna och handlingar om dem från Grekland. Farbrodern känner han inte och vet inte var han bor. Migrationsverket anser ändå att det finns ett ordnat mottagande i Afghanistan. Domstolen däremot anser att det inte finns några konkret skäl att ifrågasätta det pojken berättat om flykten från Iran, att familjen splittrats och att de övriga nu är i Grekland. Uppgifter om att det någonstans i Afghanistan kanske finns en halvbror eller en farbror som han aldrig träffat är inte tillräckliga för att bedöma att han har ett ordnat mottagande enligt domstolen. Eftersom han är ett barn som saknar nätverk skulle han utsättas för sådana risker i Afghanistan att han ska bedömas som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Götebog

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Stoppa utvisningarna 20-05-12:

Från Afghanistan/ Är Afghanstan säkert 2020? till sidans topp

Vid den internationella konferensen How safe is Afghanistan? i Stockholm oktober 2018 konstaterades att "Afghanistan inte är säkert, det finns inga säkra områden och det blir värre" och att EU undervärderar hur farligt landet är.

Våren 2019 varnade Lifos, Migrationsverkets experter, i sin rapport om för vad som kan hända om USA drar tillbaka sina trupper: "Ett alltför snabbt trupptillbakadragande, utan att pågående fredssamtal lett in i regelrätta förhandlingar mellan huvudparterna talibanrörelsen och den afghanska regeringen, riskerar att bidra till våldseskalering. I ett värsta scenario skulle detta kunna medföra en situation liknande den som uppstod i Afghanistan efter att Sovjetunionen lämnat landet 1989. Detta värsta scenario skulle kunna innebära statskollaps, sönderfall, fraktionalisering utifrån etniska skiljelinjer och i förlängningen fullskaligt inbördeskrig."

Den 25 februari 2020 undertecknade USA och talibanerna en fredsöverenskommelse, utan att regeringen konsulterats . Den innefattade att regeringen ska släppa 5 000 talibanfångar, att talibanerna ska släppa 1 000 fångar från regeringsstyrkorna, att talibanerna och regeringen ska börja samtala med varandra, och att talibanerna ska upphöra med sitt samarbete med IS. Dessutom fanns en "informell" överenskommelse om att talibanerna skulle minska våldet med 80 % .

Fakta om Afghanistan

Afghanistan är Asiens fattigaste land. 55 % lever under fattigdomsgränsen. Spädbarnsdödligheten är högst och medellivslängden lägst i världen, enligt SIGAR. Stora delar av befolkningen har inte tillgång till sjukvård. 40 % av barnen i Afghanistan är tillväxthämmade. Arbetslösheten är 30 %, bland unga 40 %, och förväntas öka när utländska trupper försvinner. Torka och befolkningsökning har lett till brist på vatten, bland annat i Kabul.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Från Afghanistan/ Domstol: Inget krav på giltig ursäkt innan skälen är tillräckligt starka till sidans topp

En familj från Afghanistan som begärt ny prövning på grund av att två familjemedlemmar konverterat till kristendomen och det hot detta skulle innebära för dem, fick avslag. De hade i tidigare prövningar tagit upp att de planerade konvertera men de var då inte döpta. Enligt de klagande hade dessutom deras tidigare ombud blandat ihop ärenden och inte klargjort deras väg till en kristen tro. Den nya ansökan grundade sig på att personerna nu var döpta och intyg om processen fram till detta. MIgrationsverket avslog den nya ansökan men migrationsdomstolen påpekar att enligt Migrationsöverdomstolens praxis att om något nytt inträffat som kan medföra skyddsbehov så får det förutsättas att han eller hon inte anser sig ha haft skyddsbehov på den grunden tidigare. I det här fallet kan de nya omständigheterna nu antas vara ett bestående hinder mot verkställighet och familjemedlemmarna beviljas en ny prövning. Saken återförvisas till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Från Afghanistan: Domstol: Otillåtet giftermål kan leda till förföljelse på grund av kön till sidans topp

Ett afghanskt par har bland annat åberopat att de konverterat samt att deras relation är utomäktenskaplig. Kvinnan har varit bortlovad till sin kusin varför hon är hotad av sin farbror. Både mannen och kvinnan är uppvuxna i Iran. De har nu en son som är född i Sverige. Varken Migrationsverket eller domstolen anser att paret gjort sannolikt att de konverterat av övertygelse eller att de kommer att tillskrivas en religion om de återvänder. Migrationsverket tror inte heller att deras relation utgör ett hot. Parets skäl prövas mot hela Afghanistan och Migrationsverket tror inte att farbrodern har inflytande överallt. Enligt verket tenderar hederskonflikter att svalna över tid. Migrationsdomstolen anser däremot att landinformationen visar att det är hedersbrott att vägra ingå tvångsäktenskap och att ingå opassande relationer. Det kan trigga hedersvåld och även mord. Därför går det inte att utesluta att familjen riskerar förföljelse från kvinnans släkt. Eftersom de inte har något socialt nätverk i Afghanistan - utom de släktingar som hotet kommer från - kan de inte etablera sig i någon annan del av landet. Deras skäl prövas visserligen mot hela landet, men enligt domstolen är situationen densamma som när det rör sig om internflykt. Därför beviljas familjemedlemmarna flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

UNHCR 20-04-14:

Från Afghanistan/ Corona - Now is not the time to forget Afghanistan and its neighbours till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, urges greater support to Afghanistan, Pakistan and Iran in the context of the COVID-19 pandemic, warning that leaving Afghans and their host communities behind will have a far-reaching and negative impact on global efforts to fight the virus.

The coronavirus poses a very great threat to developing nations. An outbreak would put extraordinary strain on already fragile local health-care services and likely result in avoidable suffering and death.

As the race against time continues globally, UNHCR appeals to the international community to boost solidarity with all three countries, and have at this critical time to prevent a larger-scale outbreak of the coronavirus among the most vulnerable communities.

Despite persistent risks and insecurity, Afghans continue to return from both Iran and Pakistan. Tens of thousands of Afghan citizens have crossed over from Pakistan to Afghanistan since the temporary re-opening of the border last week. From Iran, while the number of Afghans nationals returning peaked at some 60,000 in March, around 1,500 individuals are currently returning every day.

Afghanistan faces the prospect of overwhelmed medical and social services, with a dramatic increase in Afghans returning home, hundreds of thousands of people living in displacement sites and rising poverty levels.

Pakistan and Iran, which host some 90 per cent of the world's 2.7 million Afghan refugees are experiencing immense strain on their health systems and economies. Lockdown measures and a sharp downturn in economic activity have left many Afghan refugees confronted with an inability to meet even their most basic needs.

For Afghan refugees in Iran and Pakistan, the impacts of COVID-19 go far beyond health. In both countries, those who are employed are commonly hired as daily labourers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-04-14:

Från Afghanistan/ Landinformation: Säkerhetsläget i Afghanistan (version 2.0) till sidans topp

/Ur rapportens avslutande analys:/

Efter 40 år av konflikt var Afghanistan under 2019 den dödligaste508 konflikten i världen. Det gångna året har kännetecknats av intensifierat våld mellan parterna, samtidigt som betydande politiska ansträngningar pågått i syfte att nå ett genombrott i en process mot fred.

Säkerhetsutvecklingen 2019 - med fokus på provinser med högt eller markant försäm- rat konfliktläge

När det gäller säkerhetsutvecklingen i landet har det under det senaste året inte skett några avgörande förändringar i styrkeförhållandena mellan regeringssidan och upprorsgrupperna. Konfliktläget kan på ett övergripande plan alltjämt beskrivas som ett dödläge mellan parterna. Läget i flera distrikt har dock varit volatilt och i många områden har distriktskontrollen skiftat händer, om än tillfälligt.

Även om regeringssidan visat sig något mer kapabel under året är bilden komplex. Kapa- citeten att pressa tillbaka upprorsgrupperna till minskat initiativ i krigföringen är något som varit märkbart endast i vissa provinser, såsom Helmand, Nangarhar och Ghazni. I andra delar av landet har bilden sett annorlunda ut. Exempelvis har talibanrörelsen markant utökat sin aktivitet i de norra delarna av landet där tidigare relativt stabila provinser sett en starkt försäm- rad säkerhetssituation, provinserna Balkh och Takhar utgör exempel på detta. I Takhar speglas det försämrade läget framförallt genom massiva internflyktsrörelser under 2019. Även Kunduz och Baghlan är provinser i norr där läget tydligt försämrats under 2019.

Även om den nordliga provinsen Faryab såg sjunkande incidentnivåer och något minskat våld mellan parterna hör provinsen alltjämt till en av de mest konfliktdrabbade i landet.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Från Afghanistan/ Migr-domstol: Internflykt inte relevant för apostat som redan hotats till sidans topp

En person från Afghanistan hade blivit hotad redan i hemlandet på grund av att han tagit avstånd från islam. Migrationsverket höll med om att han riskerade förföljelse på hemorten men avslog asylansökan med hänvisning till internflyktsalternativ. Migrationsdomstolen resonerar i sitt beslut kring om detta alternativ är relevant, varvid det avgörande är om det finns konkret risk för förföljelse. Enligt domstolen kan personen som gjort sannolikt att han tagit avstånd från islam inte förväntas delta i religiösa ritualer. Om han står fast vid avståndstagandet löper han en påtaglig risk för skyddsgrundande behandling. Migrationsverket har enligt domstolen inte uppfyllt sin bevisbörda rörande internflyktsalternativets relevans. Personen hade begärt muntlig förhandling och lämnat in intyg för att han visa att han numera konverterat till kristendom. Men domstolen ansåg inte att det behövdes mer bevis eller muntlig förhandling då utgången ändå blir flyktingstatus. Mannen beviljas tre års uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa Förvaltningsrätten i Göteborg

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Från Afghanistan/ Sikher från Afghanistan kan utvisas enligt Europadomstolen till sidans topp

Två barnfamiljer sökte asyl i Nederländerna främst på grund av förföljelse de upplevt och kunde förvänta sig i framtiden som sikher i Kabul. En viktig del var att barnen inte kunde gå i skolan, enligt föräldrarna. De fick avslag bland annat på grund av trovärdighetsbrister. De kunde inte visa att de faktiskt lämnat Afghanistan nyligen. Familjerna hävdade att oavsett så bör sikher inte utvisas som det är nu i Kabul. Vid en andra ansökan beviljades de inte en full prövning. UNHCR Nederländerna yttrade i ärendet bland annat att asylbedömningen är framåtsyftande, dvs det spelar ingen roll om familjerna var i Afghanistan nyss. De säger också att sikher enligt Nederländernas riktlinjer inte borde behöva bevisa individuell förföljelse utöver gruppens sårbarhet. Europadomstolen anser dock att sikherna har visst stöd, det finns till exempel en statligt stödd skola i Kabul. Domstolen påpekar att UNHCR:s officiella riktlinjer inte räknar sikherna till dem som behöver skydd oavsett individuella skäl. Vidare anser domstolen att de individuella skäl som framförts inte når upp till brott mot artikel 3. Tre ledamöter har en skiljaktig mening i avseendet att de anser att den prövningen borde gjorts nationellt men att familjerna inte fått en fullständig prövning i Nederländerna.

Case of A.S.N. and Others v. the Netherlands, Applications nos. 68377/17 and 530/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Från Afghanistan/ Migr-domstol: Hedershot från släktingar kan finnas i hela landet till sidans topp

Ett par med två barn har sökt asyl i Sverige. De är medborgare i Afghanistan men har bott större delen av sina liv i Iran. Det finns en hotbild från kvinnans släktingar i Afghanistan beroende på att deras äktenskap ses som otillåtet. Migrationsverket har bedömt berättelsen som sannolik, men gav ändå avslag eftersom hotbilden bara fanns i de områden där släktingarna bor. Eftersom familjen bott i Iran prövas skyddsbehovet mot hela landet. Någon internflyktsbedömning behövde därför inte göras, enligt Migrationsverket. Paret anförde att deras släktingar bor utspridda i Afghanistan. Domstolen refererar landinformation om behovet av ett socialt nätverk för att klara sig. Eftersom familjen har bott i Iran och hoten kommer från släktingar så saknar familjen nätverk, enligt domstolen. Domstolen påpekar att även om internflykt inte blir aktuellt, så är situationen för en barnfamilj som återvänder utan nätverk densamma som för en familj som flyr internt. På grund av detta och att släktingarna kan få kännedom om återvändandet så upphäver domstolen utvisningen och beviljar familjemedlemmarna flyktingstatus och permanenta uppehållstillstånd. Källa: Förvaltningsrätten i Göteborg

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol: Homosexuell med tillförlitlig berättelse är flykting till sidans topp

En ung man från Afghanistan, men har bott i Iran, anförde bland andra skäl att han är homosexuell, något han vetat om sedan han var ung och blev förälskad i en kille. I Iran var han tvungen att dölja känslorna för alla, även sin mor. I Sverige har han kunnat leva öppet. Mannen fick avslag av Migrationsverket för att han borde kunna lämna mer detaljerade och klara uppgifter om sina känslor. Han har t.ex. inte kunnat redoföra för sin identitet i förhållande till sin sexuella läggning. Migrationsdomstolen anser att mannen har beskrivit sina tankar på ett sammanhängande och oförändrat sätt, berättat om hur han måste hålla sin läggning dold och rädslan för att straffas om den skulle komma ut. Domstolen bedömer att han lämnat en tillförlitlig berättelse och gjort sin läggning sannolik. Eftersom han riskerar förföljelse i Afghanistan beviljas han uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

Migrationsverket 20-02-25:

Från Afghanistan/ Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar till sidans topp

Denna rapport utgör en uppdatering av en tidigare rapportversion (1.1), vilken publicerats av Lifos, Migrationsverkets dåvarande expertorgan för land- och omvärldsanalys, vars verksamhet sedan 1 maj 2019 istället ingår i den nya funktionen Migrationsanalys.

Version 2.0 har framförallt uppdaterats i de avsnitt som rör befolkningsregistrering, digitalisering av befolkningsregister samt information kopplad till den nationella identitetshandlingen tazkira.

Kapitel 3, 7 och 9 (medborgarskap; andra officiella dokument; konsekvenser av dokumentlöshet) har inte genomgått någon uppdatering i version 2.0.

Migrationsanalys har i uppdateringen också försökt få med detaljinformation som efter- frågats av prövningsverksamheten. Det rör exempelvis information relaterad till tazkira och tazkira-utfärdande, krav för passutfärdande för afghaner i Iran samt passutfärdande vid det afghanska generalkonsulatet i Bonn för afghaner som vistas i Europa samt Turkiet.

Uppdateringen bygger i stor utsträckning på intervjuer som under 2019 och 2020 genomförts med initierade källor i Kabul

Inledning

Afghanska myndigheter har på senare år lagstiftat och initierat en rad åtgärder i syfte att förbättra arbetet med befolkningsregistrering i landet. Åtgärder har vidtagits för att öka det låga antalet registrerade födslar, och efter stor fördröjning har också utfärdandet av den elektroniska tazkiran (e-tazkiran) påbörjats under 2018. Den traditionella pappers-tazkiran är dock alltjämt den dominerande typen av tazkira som utfärdas i landet. Det sker även ett intensivt arbete med digitalisering av gamla manuella tazkira-register, och afghanska myndigheter har sedan 2012 också infört nya maskinläsbara pass vars data samlas i ett digitalt register.

(...)

Hämta rapporten, dokument nr 44055 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

FARR 20-02-17:

Från Afghanistan/ UNHCR om internflykt till Kabul till sidans topp

UNHCR (FN:s flyktingorgan) har publicerat en ny rapport om olika typer av internflykt till Kabul i Afghanistan. Med denna rapport upprepar och förstärker UNHCR sin tidigare position från augusti 2018, nämligen att på grund av situationen då det gäller säkerhet, mänskliga rättigheter och humanitära förhållanden är Kabul generellt sett inte för någon ett alternativt för internflykt eller internförflyttning. Sedan augusti 2018 har förhållandena i Kabul enligt UNHCR förvärrats. Migrationsverket gör hittills en annan bedömning och svenska myndigheter tvångsdeporterar såväl ungdomar som andra med ökad effektivitet till Kabul.

Rapportens fullständiga namn är: Afghanistan: Compilation of Country of Origin Information (COI) Relevant for Assessing the Availability of an Internal Flight, Relocation or Protection Alternative (IFA/IRA/IPA) to Kabul, December 2019. Den kan hämtas från UNHCR: https://www.refworld.org/docid/5def56204.html. Dokumentet kompletterar den allsidiga landrapporten från 2018, som fortfarande är giltig: https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html

Enligt UNHCR ger det nya dokumentet beslutsfattare information för att bedöma huruvida bosättning i Kabul är relevant för afghaner som ursprungligen kommer från andra delar av Afghanistan och som har välgrundade skäl att frukta förföljelse eller våld i sina hemtrakter. Den 23-sidiga rapporten från december 2019 är indelad i tre huvudkapitel:

säkerhetssituationen för civila i Kabul

den socio-ekonomiska situationen i Kabul

situationen för återvändande afghaner i Kabul

1. Säkerhetssituationen för civila i Kabul

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Från Afghanistan/ FN:s mr-kommitté kräver att Sverige omprövar utvisning av ateist till sidans topp

Saken gäller en ung man från Afghanistan som växt upp som shiamuslim i Iran. Han kom till Sverige 2015. Han slutade praktisera sin religion eftersom han inte trodde på Gud efter allt han sett. Detta var väl känt i hans omgivning. Han fick avslag på asylansökan och togs i förvar under 2017. Där påtalade han verkställighetshinder och tog upp att han var ateist men fick ingen ny prövning. Domstolen bedömde ateismen som en ny omständighet, men menar att om övertygelsen hade varit genuin så skulle mannen ha tagit upp den tidigare. Detta bedömdes alltså utan muntlig förhandling. Mannens historia kom ut media och han skrev även till afghanska ambassaden. Verkställighet av utvisningen stoppades i sista stund efter att mr-kommittén beslutat ta upp ärendet. Sveriges regering hävdade att mannen inte visat att ateismen är seriös - och att det finns möjlighet att ångra sig och återuppta islam.

Kommitténs inställning är att staten borde pröva en konversion grundligt och ta hänsyn till att personens agerande kan få allvarliga konsekvenser oavsett hur genuin övertygelsen är. Kommittén kritiserar att de svenska myndigheterna bedömt att mannen är apostat, hazar, i avsaknad av nätverk och hans mentala hälsa var för sig men inte vägt samman sårbarheten. Sammantaget med att mannens identitet kommit ut bedömer kommittén att en utvisning kan få irreparabla konsekvenser. Slutsatsen är att Sverige skall bevilja mannen en ny prövning. Tre ledamöter av kommittén var skiljaktiga och anser att de svenska myndigheternas redan bedömt saken i detalj. De påpekar också att det talar emot mannen att han skrivit till ambassaden och angivit sig själv.

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta: Communication No. 3070/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Röda Korset december 2019:

Från Afghanistan/ Tvångsutvisningar till Afghanistan till sidans topp

Svenska Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.

Uppdaterad december 2019

Svenska Röda Korset har sedan 2017 haft positionen att ingen utvisning ska verkställas med tvång till Afghanistan, detta utifrån det föränderliga och svåröverskådliga säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen i landet. Svenska Röda Korset har följt händelseutvecklingen i Afghanistan men har inte fram tills nu sett någon anledning att ändra denna tidigare position.

Under juli 2019 registrerades det högsta antalet civila offer i konflikten sedan maj 2017. Internationella rödakorskommittén (ICRC) tvingades i april 2019 avbryta ett antal aktiviteter med anledning av att organisationens utsatthet blivit allt för stor. Aktiviteterna inkluderade bland annat första hjälpen på svåråtkomliga platser, transport och vård av krigsskadade patienter, transport av krigsoffer till familjer, fängelsebesök och familjeåterförening.

Svenska Röda Korset och rödakorsrörelsen menar att för lite uppmärksamhet ägnas åt de civilas lidande och att de måste skyddas och respekteras i alla lägen. Bomber och andra attacker utförs både dag- och nattetid, såväl på landsbygden som i tätbefolkade områden och dödar och skadar kvinnor, män och barn som inte har någon del i striderna. Hem, moskéer, skolor, marknader och sjukvårdsanläggningar drabbas runt om i landet.

Migrationsverket har den 3 oktober 2019 publicerat en rättslig kommentar angående det ökade våldet under sommaren 2019. Verkets slutsats är att den senaste tidens våldsutveckling inte ger anledning att ändra myndighetens inställning när det gäller möjligheten att utvisa personer till Afghanistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-01-07:

Från Afghanistan/ FN:s mr-kommitté stoppar utvisning av tidigare militär från Danmark till sidans topp

En person som arbetat som läkare för afghanska och amerikanska styrkor i Afghanistan sedan 2007 hotades av talibanerna vid flera tillfällen. Han fick hotbrev och blev beskjuten. 2012 kidnappades han och hölls fången, utsattes för tortyr, men lyckades undanhålla talibanerna sin identitet. Han flydde i samband med en flygattack. Efter att han flytt kom hotbrev till hans familj adresserade till honom. Han söktes också av militären på grund av sin långa frånvaro. Han sökte asyl i Danmark 2013 och hävdade att han riskerar förföljelse av talibanerna men även från den nationella militären eftersom han kommer att misstänkas för samröre med fienden. I Danmark sågs hans berättelse först inte som trovärdig men senare i proceduren accepterades de flesta uppgifter som fakta. Han fick ändå avslag eftersom kidnappningen inte var kopplad till hans arbete och övriga hot inte var så allvarliga. FN-kommittén påpekar att den nationella bedömningen ska väga tungt men anser ändå att de faktiska omständigheterna talar för att personen löper en stark personlig risk för behandling i strid med FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. UNHCR:s riskbedömning för personer associerade med utländsk militär vägdes in. Tre ledamöter var dock oeniga och ansåg att Danmarks bedömning skulle respekteras.

Hämta eller läs communication No. 2603/2015, A.B.H. v Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Rädda Barnen 19-12-03:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen: Flickor och pojkar riskerar grovt våld, hot, diskriminering till sidans topp

Rädda Barnen har precis kommit ut med rapporten "Tankar om att återvända". Rapporten lyfter barns och ungas, men även föräldrars, erfarenheter av en bristfällig och osäker asyl- och återvändandeprocess, samt deras tankar inför att återvända till ett av världens farligaste länder, Afghanistan.

I rapporten har röster samlats från barn, unga och föräldrar som ännu inte har återvänt, samt från skolpersonal som mött barn och unga som riskerar utvisning. Erfarenheter från ungdomar som redan har återvänt från Sverige lyfts också. Syftet med rapporten är att ge en röst åt de barn och unga som på olika sätt kommit i kläm i det svenska asylsystemet, och att kommunicera till regering, riksdag samt berörda myndigheter, att situationen i Afghanistan är allt för allvarlig för att barn och unga ska utvisas dit. Samtidigt vill rapporten belysa hur vuxna kan ge stöd till barn som ändå tvingas återvända.

- Det mest akuta är nu att utvisningarna av barn och unga stoppas, eftersom Afghanistan är ett av världens farligaste länder och barn är särskilt utsatta, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Många av barnen och ungdomarna som riskerar utvisning har dessutom varit i Sverige i många år och är väldigt etablerade i landet. De kan svenska, vill gå i skolan och arbeta här.

- De är mycket oroliga inför ett eventuellt återvändande och många uppger att de hellre lever utan papper i Sverige än återvänder. Olika former av tidsbegränsade uppehållstillstånd gör också att barn och unga lever i en konstant rädsla för att deras tillstånd inte ska förlängas. Detta är ingen varaktig lösning, fortsätter Helena Thybell.

Rapporten beskriver även vilka utmaningar barnen har att vänta om de återvänder till Afghanistan. Nedan följer några citat från barnen som intervjuats om situationen i landet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR December 2019:

Från Afghanistan/ Assessing Internal Flight, Relocation or Protection Alternative till sidans topp

This document provides decision-makers with relevant country of origin information (COI) for assessing the availability of an internal flight, relocation or protection alternative (IFA/IRA/IPA) in Kabul for Afghans who originate from elsewhere in Afghanistan and who have been found to have a well-founded fear of persecution in relation to their home area, or who would face a real risk of serious harm in their home area.

UNHCR recalls its position that given the current security, human rights and humanitarian situation in Kabul, an IFA/IRA is generally not available in the city.

1. The relevance of Kabul as an IFA/IRA: the security situation for civilians in Kabul

1.1 Security Trends and Impact on Civilian Population in 2019

In its 2019 Quarterly Report covering the period from 1 January to 30 September 2019, UNAMA documented the "highest number of civilian casualties that it has recorded in a single quarter since it began systematic documentation in 2009". According to UNAMA, civilians living in Kabul, Nangarhar, Helmand, Ghazni, and Faryab were most directly impacted by the conflict within this reporting period, with the highest number of civilian causalities reported in Kabul province, namely 1,491.

Similarly, for the period from 1 January - 31 May 2019, the NATO Resolute Support Mission reported that 15 percent of the total civilian casualties in Afghanistan occurred in Kabul Province (402 causalities).

Action on Armed Violence reported that there were 1,013 civilian casualties from explosive violence across Afghanistan in July 2019, reportedly the highest number recorded since AOAV began monitoring casualties in October 2010. According to AOAV, Kabul was the city most impacted, "with almost a third of all civilian casualties occurring in the capital (30%)".

Timeline of Security Incidents in Kabul: January - September 2019

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Migrationsverket 19-11-28:

Från Afghanistan/ Samarbete med organisation i Afghanistan återupptas till sidans topp

Migrationsverket återupptar utbetalningar till en samarbetsorganisation inom ERRIN-programmet i Afghanistan. De som ansökt om stöd ska nu skyndsamt få beslut i sitt ärende och ta del av programmet. Programmet ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant eller med tvång till sitt hemland, efter att ha fått avslag på sin asylansökan.

I januari 2019 pausades utbetalningarna till Afghanistan efter att samarbetsorganisationen inom ERRIN-programmet*, IRARA, inte kunnat redovisa sina fakturor på ett tillfredsställande sätt.

Organisationen ska se till att stödet når rätt person och används enligt planen. Då Migrationsverket inte kunde vara säker på att utbetalningarna hanterades korrekt stoppades det.

Efter en omfattande och tät dialog kan Migrationsverket nu se att kraven på den ekonomiska återrapporteringen uppfylls. Därför kan samarbetet nu återupptas.

De cirka 190 personer som återvänt men ännu inte fått ta del av stödet får nu information om detta och hanteringen ska ske skyndsamt.

- Det är glädjande att vi kan återuppta arbetet med projektet, samtidigt som det såklart är beklagligt att personer fått vänta. Vi ska arbeta så effektivt och snabbt som möjligt så att de personer som väntar, både i Sverige och Afghanistan, ska få ta del av stödet, säger regionchef Jonas Krantz.

Stödet ges inte i form av kontanter utan det kan exempelvis handla om utbildning, jobbrådgivning eller hjälp och stöd att starta eget företag i hemlandet. De pausade utbetalningarna till Afghanistan har inte berört övriga länder som Sverige har tecknat avtal med gällande återintegreringsinsatser inom ramen för ERRIN-programmet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

AMASO 19-10- 22:

Från Afghanistan/ Fact-finding mission to Kabul - Finnish Immigration Service till sidans topp

A Finnish fact finding mission was in Kabul few months ago to find out about the situation of deportees/returnees after their return to Afghanistan. The mission interviewed several stakeholders in the field of migration, mental health and minority rights. AMASO had also a meeting with the mission and provided with first hand and up to date information about the situation of those deported, the kind of problems they face post deportation to Afghanistan, the situation of minorities and the overall deteriorating security situation in the country.

The report indicates that the security situation in Afghanistan has deteriorated and that there is very limited services available for those deported to Afghanistan. Here is few of our comments taken from the report;

9. According to several sources, security is indeed the biggest concern in Afghanistan for returnees and civilians in general.

10. The overall security situation has been deteriorating since 2013-2014. People have grown tired of the deteriorating security, and in the last years large numbers of Afghans have left the country for Iran, Turkey, and Europe.

11. There are hardly any places available to rent for people living on their own. To rent a place in Afghanistan, people need family and other connections that the landlords will trust. Landlords are not eager to rent places to people they do not know because there have been, for example, cases where the Taliban has been firing rockets from rented places in Kabul. People need friends and a network to find some place to go to. Afghanistan is all about many kinds of networks, mostly based on relatives and extended family ties.

12. Another source says that skills acquired in Europe, for example in restaurants or car wash services and such, are not useful in Afghanistan. In Afghanistan everything is about referrals, and this applies even for the educated people

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Finnish Immigration Service 19-10-15: Fact-Finding Mission to Kabul in April 2019 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00:

Från Afghanistan/ Europadomstolen fördömer utvisning av konvertit till Afghanistan till sidans topp

En hazarisk pojke från Ghazni sökte asyl i Schweiz och berättade att han konverterat till kristendomen och spritt biblar redan i hembyn, och att polisen sökt honom. Han fick avslag eftersom han inte kunde beskriva detaljerat vad som hänt eller redogöra för kristendomen. Senare lämnade han in brev från fadern om att familjen tvingats lämna landet och dopbevis från sin församling i Schweiz. Den schweiziska domstolen bedömde att han faktiskt konverterat, men i Schweiz. Apostasi kan leda till förföljelse och även dödsstraff enligt domstolen, men avslog ändå eftersom så få kunde känna till saken, i varje fall inte den unge mannens släktingar i Kabul. Han var nu myndig. Inte heller Europadomstolen tror att konversionen skedde i hemlandet. Men även om asylskälen uppstått "sur place" måste staten utreda riskerna. Schweiz har inte utrett om personen kan utöva sin tro i hemlandet, utan har utgått från att han ska hålla religionen privat. Dessutom borde hans situation som hazar ha vägts. Därför skulle utvisningen bryta mot Europakonventionens artikel 3.

Läs domen på franska L'affaire A.A. c. Suisse, Requête no 32218/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Afghanistan/ Kommentar från Migrationsverket om antalet offer under juli 2019 till sidans topp

Migrationsverkets analyssektion har publicerat en kort lägesrapport med anledning av att konflikten i Afghanistan plötsligt krävt fler civila dödsoffer, efter att färre civila dödats under första halvåret. Under juli månad var antalet civila offer fler än 1500, om även skadade räknas med. Enligt rapporten beror det eskalerade våldet på att talibanerna vill störa presidentvalet som ska hållas i slutet av september och positionera sig inför ett fredsavtal med USA. Talibanrörelsen har hotat att angripa civila som deltar i valprocessen och en av attackerna i juni riktade sig mot en vicepresidentkandidat och hans kontor. Trots den våldsamma utvecklingen målar Migrationsverket upp ett positivt "bästa scenario" som skulle kunna inträffa om USA och talibanrörelsen sluter avtal. Det skulle enligt rapporten kunna leda till vapenvila och en ny intern fredsdialog med regeringen (något talibanerna hittills nekat). Rapporten nämner även ett möjligt negativt scenario "på kort sikt" om USA drar sig tillbaka utan åtföljande vapenvila eller dialog med regeringen. Det skulle istället kunna leda till eskalerat våld.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-09-00

Från Afghanistan/ Migr-domstol: Ingen internflykt för barnfamllj utan nätverk på orten till sidans topp

En barnfamilj flydde Afghanistan på grund av en marktvist. Fadern hade misshandlats och hotats av en släkting och anförde att släktingens kontakter gjorde att de var förföljda även av talibaner. Mannen hade anmält trakasserierna till polisen. Migrationsverket avslog ansökan. Det framgick att familjen bott en kortare tid i Kabul och att modern är från Herat. Migrationsdomstolen anser att familjen visat att de löper risk att utsättas för skyddsgrundande behandling om de återsänds till hemorten och att det inte finns något myndighetsskydd. För att internflyktsalternativ ska tillämpas för en barnfamilj krävs nätverk på tillflyktsorten. Föräldrarnas tidigare bostättning i Kabul och Herat medför inte att de har ett nätverk enligt domstolen. Därför får familjemedlemmarna uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Från Afghanistan/ Eskalering av konflikten ändrar inte Migrationsverkets bedömning till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en ny rättslig kommentar angående det ökade våldet i Afghanistan under sommaren 2019. I ställningstagandet konstateras att första halvåret 2019 minskade antalet civila offer och hamnade på den lägsta nivån sedan 2012. Men därefter ökade antalet incidenter, bland annat med flyganfall mot mål i Helmand och Ghazni. Talibanrörelsen genomförde attacker i exempelvis Kabul, Kandahar och Ghazni med många civila offer som följd. Juli månad dödades eller skadades över 1500 civila på grund av konflikten, vilket är den högsta siffran för en enskild månad sedan maj 2017. Utöver detta har fredsförhandlingarna brutit samman. De mest drabbade provinserna är sådana som Migrationsverket redan bedömde ha ett svårt säkerhetsläge. Migrationsverket anser att det inte går att se sommarmånaderna som en trend ännu. Perioden är för kort och statistiken för osäker. Det går inte att säga ännu om konflikten under hela året drabbar fler civila än 2018 enligt Migrationsverket och därför ändras inte den rättsliga styrningen.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

FARR 19-09-09:

Från Afghanistan/ Stoppa tvångsutvisningen! till sidans topp

Det är en stor skam att svenska myndigheter just nu planerar för den största tvångsutvisningen hittills av människor till Afghanistan. Transporten den 10 september planeras samtidigt som våldet mot civila eskalerat dramatiskt sedan i juli. Den planeras samtidigt som talibanerna placerar riktade bomber för att skrämma människor från att delta i Afghanistans val om ett par veckor. Talibanrörelsen mobiliserar för att ta över makten i en ännu större del av landet. Tvångsutvisningen planeras samtidigt som USA just hoppat av "fredsprocessen" - en fredsprocess där landets regering inte ens sitter med vid bordet.

80 människor som inte har kunnat bevisa att de har personliga asylskäl fanns på listan som den svenska gränspolisen överlämnat till sina kollegor i Afghanistan. Polisen tar i med råge så att planet ska fyllas minst med de 50 utvisade som återvändaravtalet tillåter.

Den som står på listan ser framför sig utvisning till kriget, ISIS bomber, förtryck från fundamentalister eller att fly vidare än en gång. Den som i sista stund plockas bort från listan på grund av advokatens sista insatser, sjukdom, att medborgarskapet inte kan fastställas eller bara att man inte fick plats kommer då att ha upplevt något som liknar en skenavrättning.

De flesta är ungdomar, några är sjuka och alla är livrädda. Några av dem rymde från förvaret igår. Efter en massiv polisinsats - då fanns resurser - fångades de flesta in.

Samtidigt, i Stockholm och på många andra orter, demonstrerar kvinnor och barnfamiljer som också fått beslut om utvisning till Afghanistan trots krigsläget och trots att barnen rotat sig i Sverige i flera år. Vänner och familjer till ungdomarna som utvisas sätter ut symboliska kvarlämnade skor, andra placerar sig i cirklar på torgen för att visa sin sammanhållning och protest.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-09-10:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen kommenterar utvisning av barn och unga till sidans topp

Nästan 2000 personer i barnhushåll lever under ett överhängande hot om utvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Många av barnen har levt här länge, i familjehem eller med sina familjer. Flera är födda här och många har aldrig varit i det land som de ska utvisas till.

Upprördheten och desperationen är stor hos familjehem, bland våra aktiva medlemmar, hos volontärer, gode män och i familjerna. Det är oacceptabelt att Sverige behandlar en grupp barn och unga på detta sätt.

Bakgrunden är den signalpolitik som Sverige riktar mot andra EU-länder, den förlängda begränsningslagen och de löften om vissa volymer i utvisningar som ledande politiker ställde 2015, en tydlig signal till Migrationsverket om politikens förväntningar på myndigheten. I detta spel blir barn och unga levande pjäser.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat (From Europe to Afghanistan, 2018) att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt möjligheten till skolgång. Enligt Rädda Barnens "Girls opportunity index" är Afghanistan ett särskilt farligt land för flickor, bland annat på grund av förekomsten av tvångsgifte.

Utvisning av barn och unga från Afghanistan står i starkt strid med principen om barnets bästa. Vi delar självfallet inte Migrationsverkets bedömning att det är säkert att utvisa till Afghanistan.

Regeringen bör omedelbart se över situationen för afghanska barn i familj samt för de unga ensamkommande som inte omfattats av gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

EASO 19-07-04:

Från Afghanistan, Irak/ EASO publishes two new country guidance notes till sidans topp

EASO has published the 'Country Guidance: Iraq' and the updated 'Country Guidance: Afghanistan'. The documents reflect the common assessment of EU Member States of the situation in two of the main countries of origin for applicants applying in the EU. They are based on recently published EASO Country of Origin Information Reports and provide a detailed analysis in terms of international protection needs and qualification in accordance with the applicable EU asylum legislation.

The 'Country Guidance: Iraq' is the third country guidance document, produced since the pilot development was completed in June 2018. It adds to the series of tools for policy-makers and decision-makers, with a country-specific analysis regarding the main actors of persecution or serious harm in Iraq, refugee status and subsidiary protection needs of some of the relevant profiles of applicants from Iraq, actors of protection, and the possibility of internal protection alternative in particular parts of the country. Exclusion from international protection is also addressed.

The 'Country Guidance: Afghanistan' updates and replaces the pilot country guidance document, published in June 2018.

This update focuses on the sections concerning indiscriminate violence in a situation of an armed conflict (Article 15(c) QD), and internal protection alternative. Some additional changes have been made with reference to the available up-to-date country of origin information, in particular with regard to the profiles of applicants of Hazara ethnicity. Minor changes have also been introduced in parts of the horizontal framework of the common analysis. These changes do not generally impact the assessment of the situation in Afghanistan as per the previous version of the guidance from June 2018.

(...)

Läs mer och hämta riktlinjerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-07-06:

Från Afghanistan/ 40 Years On: Strengthening International Solidarity & Solutions till sidans topp

Large-scale displacement from, and within, the Islamic Republic of Afghanistan is now in its 40th year, having first erupted during the civil war that broke out in 1979. Since 2002, more than 5.2 million Afghan refugees have returned to Afghanistan from the Islamic Republics of Iran and Pakistan, facilitated through the largest voluntary repatriation programme in UNHCR's history. Yet in 2019, Pakistan and Iran continue to host 1.4 million and 950,000 registered refugees respectively.

In the migration context, Pakistan has, in close collaboration with Afghanistan, registered and is providing documentation to some 880,000 undocumented Afghans in Pakistan, and Iran has conducted a headcount exercise for 850,000 undocumented Afghans. Significant numbers of additional Afghans, uncounted and undocumented, exist in both countries. At the same time, an estimated 2 million Afghans have been internally displaced within Afghanistan by ongoing conflict, and large numbers of Afghans continue to leave the country, either seeking asylum, better economic opportunities or both.

At this complex juncture, the international community cannot walk away from the Afghan people or the countries that have hosted them for decades. Rather, it is imperative that we redouble our collective efforts to find solutions for Afghans, and more equitably share the responsibility with Afghanistan and generous hosting countries like Pakistan and Iran.

2012 Solutions Strategy for Afghan Refugees

In 2012, the Islamic Republics of Afghanistan, Iran and Pakistan, together with UNHCR, launched the Solutions Strategy for Afghan Refugees (SSAR). The strategy has promoted responsibility-sharing at regional and global levels, with the primary objectives of easing pressure on hosting communities, and creating the conditions for voluntary repatriation and sustainable reintegration in Afghanistan.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Wiley Online Library 19-07-07:

Från Afghanistan/ A temporal autobiographical approach to Afghan return migration till sidans topp

Back in Time - A temporal autobiographical approach to Afghan return migration

Marieke van Houte

Abstract

Repatriation programmes for refugees and asylum seekers are based on the assumption that going 'home' is the most desirable thing to do to restore the social order that was disrupted by conflict. Yet the often?limited success of these programmes as migration management solutions, shown in poor reintegration results and re?emigration, shows that there is a need for a better understanding of the lived experiences of (return) migrants. This article studies Afghan managed and "spontaneous" return migrants from Europe through an innovative temporal autobiographical approach, using both verbal and creative participatory narrative methods. I find that some migration movements were experienced as disruptive, while others were not, and that return sometimes meant a return to a previous life, sometimes a continuation, and sometimes the start of something new. I conclude that migration management programmes aimed towards "durable solutions" and the wellbeing of returnees should enable rather than constrain post?return mobility.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR, Word Bank 19-07-14:

Från Afghanistan/ Afghan returnees face economic difficulties, unemployment till sidans topp

Kabul, 14 July 2019 - Afghan refugees who returned to Afghanistan between 2014 and 2017 tend to be worse off financially and face multiple economic difficulties compared to refugees who stayed in Pakistan, finds a new joint report by the World Bank and UNHCR in Afghanistan.

The report entitled "Living Conditions and Settlement Decisions of Recent Afghan Returnees" is the first joint report resulting from the collaboration between UNHCR Afghanistan and the World Bank. The report analyzes the living conditions of the large Afghan refugee population that returned from Pakistan between 2014 and 2017.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-07-20:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen om situationen för barn som hotas av utvisning till sidans topp

Sverige är i princip stängt för semester och allt för få människor hör nödropen från de barn och unga från Afghanistan som nu hotas av utvisning. Vi får dagliga samtal och rapporter om små barn i familjer som fått sitt slutgiltiga avslag.

Vi får nödrop från unga, som var under 18 när de kom till Sverige, men inte omfattas av gymnasielagen och nu hotas av utvisning så snart de blivit myndiga.

Över 2000 personer i barnhushåll lever under ett överhängande hot om utvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Många av barnen har levt här länge, i familjehem eller med sina familjer. Flera är födda här och många har aldrig varit i det land som de ska utvisas till.

Upprördheten och desperationen är stor hos familjehem, bland våra aktiva medlemmar, hos volontärer, gode män och i familjerna. Det är oacceptabelt att Sverige behandlar en grupp barn och unga på detta sätt.

Bakgrunden är den signalpolitik som Sverige riktar mot andra EU-länder, den förlängda begränsningslagen och de löften om vissa volymer i utvisningar som ledande politiker ställde 2015, en tydlig signal till Migrationsverket om politikens förväntningar på myndigheten. I detta spel blir barn och unga levande pjäser.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat (From Europe to Afghanistan, 2018) att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt möjligheten till skolgång. Enligt Rädda Barnens "Girls opportunity index" är Afghanistan ett särskilt farligt land för flickor, bland annat på grund av förekomsten av tvångsgifte.

Utvisning av barn och unga från Afghanistan står i starkt strid med principen om barnets bästa. Vi delar självfallet inte Migrationsverkets bedömning att det är säkert att utvisa till Afghanistan.

Regeringen bör omedelbart se över situationen för afghanska barn i familj samt för de unga ensamkommande som inte omfattats av gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Amnesty International 19-06-20:

Från Afghanistan/ Pakistan: A chance to show leadership on refugee rights till sidans topp

Forty years ago, Afghan refugees began streaming into Pakistan, driven there by the abuses of the Communist-led regime. More than 400,000 had arrived by the time of the Soviet invasion on Christmas Eve in 1979. By the end of the following year, the numbers had swelled to more than four million - making Pakistan the largest host of refugees in the world.

That number has dwindled sharply over recent years. In the wake of the horrific school massacre at the Army Public School in Peshawar, Pakistan's authorities initiated a crackdown that subjected these refugees to harassment and surveillance. They were punished for the actions of the armed group responsible, which had links to Afghanistan, and demonized variously as "criminals", "terrorists", and "anti-Pakistani".

Perhaps the most iconic Afghan refugee is Sharbat Gula, the so-called "Afghan girl", who featured on a 1985 cover of National Geographic. Her unflinching stare seared into popular consciousness the plight of a conflict-affected population that was forced to abandon their lives to seek sanctuary in a refugee camp near Peshawar.

For decades, the Steve McCurry photograph was a reminder of Pakistan's generosity. Over that time, many Afghans were able to return to their homes and resume their lives - until a fresh eruption of conflict displaced them once again. By some estimates, one in four Afghans have at some point in their lives been driven out of their homes by conflict.

In 2016, Sharbat Gula was arrested for allegedly possessing a fake identity card and swiftly deported to Afghanistan. She was suddenly forced to leave behind a life of 25 years, during which she had gotten married, raised children and became part of a community. Sharbat Gula was one of more than 600,000 people expelled to Afghanistan in 2016, in what Human Rights Watch described as the "world's largest unlawful mass forced return of refugees in recent times".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-06-20:

Från Afghanistan/ Afghanistan's refugees: forty years of dispossession till sidans topp

Forty years ago, Afghans began fleeing the violence in their country and seeking refuge across nearby borders. More than 400,000 people fled the violence of the Communist-led Taraki and Amin government, crossing over into Pakistan. The numbers progressively swelled after the Soviet invasion on Christmas Eve in 1979. By the end of 1980, there were more than four million Afghan refugees in Pakistan. Over the next four years, that number grew further still, with more than five million refugees in Pakistan and Iran.

Afghan refugees represent one of the world's largest protracted refugee population. Over the past four decades, many have been forced from their homes to never see them again. Some were able to return, for a while, but had their lives upended by a fresh eruption of conflict and violence - either to be displaced elsewhere in the country, or to become refugees yet again. There are refugee camps where successive Afghan generations have lived, long forming part of the local fabric of society, and yet they have been denied their rights, demonized and constantly threatened with deportation.

There are also those who have made successful journeys to faraway lands, like the United States of America and Europe, finally finding the peace and dignity that had long eluded them. And there are others, who were less fortunate, who were forcibly returned to a country that is now more dangerous than when they left it, or detained in inhumane conditions - where they still languish.

There are currently more than 2.6 million registered refugees in the world from Afghanistan - more than one in ten of all refugees, and the second highest number after Syria. There are many more who haven't been registered or who are currently asylum-seekers. And there are more than two million people who have been internally displaced by the ongoing conflict.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Amnesty International 19-06-17:

Från Afghanistan/ Norway: 'Callous decision' to deport family must be reversed till sidans topp

Taibeh Abbasi, a 20-year-old whose case ignited huge protests, deported on Saturday

The Norwegian government must immediately halt the dangerous deportation of Taibeh Abbasi and her family back to Afghanistan, Amnesty International said today.

Taibeh (20) and her brothers Eshan (16) and Yasin (22) were flown from Norway to Istanbul on Saturday together with their mother. Due to a health condition, their mother is expected to be returned to Norway, but the children are at imminent risk of being flown to Kabul.

Ten Norwegian immigration police in Istanbul are reportedly escorting the siblings to Kabul. The Norwegian government has justified the family's deportation by claiming that Afghanistan is safe for returns. This claim is contradicted by the record-high levels of violence documented across Afghanistan.

The whereabouts of the family in Istanbul remain unknown, but it is believed that they have had no access to information or contact with the outside world since they were put on a plane early on Saturday.

Massimo Moratti, Amnesty International's Deputy Europe Director, said:

"Uprooting these three young siblings from the communities where they have lived for more than seven years and deporting them alone to a warzone is an unconscionable abuse of power.

"Afghanistan is not a safe country for returns. If this heartless and unnecessary deportation is completed it will split the family, endanger these three young people's live and rob them of their futures.

"This deportation is emblematic of the cruel and dehumanising policies of many European governments, who are turning a blind eye to the reality of life in Afghanistan in order to increase the number of returns.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-06-18:

Från Afghanistan/ Afghanistan - Security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan - Security situation'. The report is a fifth update of the version first published in February 20151 and provides a comprehensive overview of the security situation in Afghanistan.

In 2018, Afghanistan ranked second in the top countries of origin in EU+ countries,2 with 45 300 asylum applicants. Overall, some 32 735 cases were pending at first-instance for Afghan applicants at the end of March 2019.

The 'Afghanistan - Security situation' report provides a general description of the security situation in Afghanistan, covering the following topics: a brief context of the situation; actors in the conflict; security trends and armed confrontations; impact of the violence on the civilian population; and the geographical overview of the security situation.

The report also provides a description of the security situation in each of the 34 provinces and Kabul City. In these chapters, a general overview of the province is given, followed by a background on the conflict and actors in the province, and recent security trends including data on violent incidents and civilian casualties. Finally, a brief overview of conflict-induced displacement is provided.

The report was co-drafted by COI researchers from the national asylum authorities of Austria, Belgium, France and EASO in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by COI researchers from Norway and Slovakia and EASO. In addition, a review of the report was carried out by the Austrian Red Cross/ACCORD and Asylum Research Centre (ARC).

The terms of reference of this report were defined by EASO based information needs identified by asylum policy experts in EU+ countries and UNHCR. The report presents information until 28 February 2019.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

IOM 19-05-21:

Från Afghanistan/ A third of Afghans have migrated or been displaced since 2012 till sidans topp

One in three Afghans has migrated or been displaced in the past six years, according to a new Displacement Tracking Matrix report published by the International Organization for Migration (IOM) in Afghanistan.

The Displacement Tracking Matrix (DTM) is a system that captures information on the movements and evolving needs of displaced populations, whether on site or en route. In the most recent round of data collection completed in December 2018, IOM covered 11,443 communities in 390 districts of all 34 provinces of Afghanistan.

The study found that since 2012, 3.2 million Afghan migrants and refugees have returned from abroad. The vast majority (95%) returned from neighbouring Iran and Pakistan. The remaining 5 per cent came mainly Europe and Turkey (170,000).

While they settled in all 34 provinces, many of them (15% or 49,000) stayed in the eastern province of Nangarhar on the border with Pakistan.

"Providing these returnees with economic opportunities is a key driver for their successful reintegration," said Head of IOM Afghanistan Laurence Hart. "This is why IOM, with the financial support of the European Union, has been actively engaging in the creation of self-employment opportunities and private sector support in areas of high return, including Nangarhar."

Over the same six-year period, 3.5 million Afghans were internally displaced due to armed conflict, generalized violence, human rights violations or natural disasters. In 2016 and 2017 alone, an estimated over a million Afghans were displaced each year, based on IOM interviews.

"According to a recent UN report, 2018 also saw a record high in civilian casualties in Afghanistan - another key driver of displacement," Hart noted.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet yyy 19-05-29:

Från Afghanistan/ Regeringsbeslut om anvisningar till en ny strategi för Afghanistan till sidans topp

Idag beslutade regeringen att Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) ska ta fram underlag till en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan.

Anvisningarna ges i en tid då det finns ett ökat utrymme för fredsbyggande. Situationen är dock osäker och förutsättningarna för fred och utveckling kan snabbt förändras. Regeringen har givit Sida ett brett uppdrag att lämna förslag på vad som kan uppnås inom områdena fredliga och inkluderande samhällen; mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer; utbildning och hälsa; jämställdhet; inkluderande ekonomisk utveckling och hållbar försörjning; samt miljö, klimat och hållbar naturresurshantering. FBA har fått i uppdrag att lämna förslag på vad som kan uppnås inom området fredliga och inkluderande samhällen.

Afghanistan har befunnit sig i krig och konflikt i 40 år. Landet är i stort behov av internationellt stöd på sin väg mot fred och utveckling. Sverige bidrar bilateralt och inom ramen för EU till arbetet för en inkluderande och hållbar fred, som respekterar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Sverige är idag den femte största bilaterala givaren i landet och Afghanistan är Sveriges till volymen största samarbetsland.

Förslaget ska utgå från ett indikativt volymspann för Sida om mellan 3,6-5,2 miljarder kronor för perioden 2020-2024 och för FBA upp till 50 miljoner kronor.

Sida och FBA ska redovisa sina anvisningar för regeringen senast den 30 september 2019.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-06-05:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Afghanistan - säkerhetsläget i Ghazni (version 2.0) till sidans topp

Rapport som behandlar säkerhetsläget i Ghazni-provinsen, särskilt utvecklingen 2018 och därefter. Rapporten är en uppdaterad och utökad ny version av en tidigare rapport på samma tema (publicerad i augusti 2018). I rapporten behandlas också resvägar.

/Ur slutkapitlet:/

Sammanfattningsvis kan sägas att år 2018 kom att bli ett år av intensifierad konflikt i Ghazni, vilket inte minst manifesterades genom markanta ökningar av civila offer, nya internflyktingar samt dödsoffer hos konfliktparterna, liksom en geografisk spridning av konflikten till tidigare relativt säkra områden i provinsen.

Enligt Lifos bedömning kommer 2019 sannolikt att bli ett likaledes konfliktintensivt år för Ghaznis del. Talibanrörelsen har ett starkt fäste och inflytande i de flesta av provinsens distrikt, och Ghazni har under vinterperioden varit i fokus för de afghanska säkerhetsstyrkorna och deras upptrappade flygattacker. Intensiva stridigheter har också rapporterats i provinsen under talibanrörelsens våroffensiv. Därtill planeras genomförande av både presidentval samt parlamentsval (vilket sköts upp i provinsen förra året på grund av bland annat säkerhetsläget). Valdatumet är satt till den 28 september 2019, varför en eskalering av våldet från upprorssidan sannolikt är att vänta i linje med tidigare etablerade mönster i valtider. Troligen kommer dock årets siffror över civila offer i provinsen minska jämfört med 2018, om inte en ny storskalig attack mot Ghazni stad skulle ske.

(...)

Pågående fredsansträngningar, krigströtthet och förra årets vapenvila gör dock i nuläget att en fredlig lösning på lite längre sikt, enligt Lifos bedömning, ter sig som mer sannolik idag än på många år. Vägen dit är dock lång och kantad av många svårigheter. Talibanrörelsen har med all tydlighet visat att man avser fortsätta strida tills man gjort reella genombrott i fredssamtalen.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

EASO 19-04-01:

Från Afghanistan/ Afghanistan in Focus till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan Key socio-economic indicators. Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City'. In 2018, Afghanistan ranked second in the top countries of origin in EU+ countries1, with 45 300 applicants.

The report is an update of a similar EASO COI report published in 2017. It provides a general description of the socio-economic situation in Afghanistan, for the country as a whole, and where available for the three cities - Kabul, Mazar-e Sharif and Herat - separately covering the following topics: economic growth; employment; poverty; food security; access to education; health care; housing. Travel into these three cities has also been researched by looking into travel restrictions or requirements in Afghanistan and ways of travelling by domestic air traffic. Additional attention is paid to specific groups such as IDPs, returnees, women and children.

The report was co-drafted by COI researchers from the national asylum authorities of Finland and Romania in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by COI researchers from Denmark, Luxembourg and the Netherlands, EASO, and UNHCR. In addition, a review of the report was carried out by Fabrizio Foschini, analyst from the Afghanistan Analysts Network.

The terms of reference of this report were defined by EASO-based information needs identified by asylum policy experts in EU+ countries and UNHCR. It is EASO's intention to continue to produce such reports on important countries of origin and to update them regularly in order to raise and harmonise COI standards in the EU and to further support the practical implementation of the Common European Asylum System.

A further update of the EASO COI Report Afghanistan - Security Situation (May 2018) is expected shortly.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-29:

Från Afghanistan/ Interpellationsdebatt: Återtagandeavtalet med Afghanistan till sidans topp

Interpellation 2018/19:127 av Christina Höj Larsen (V)

I oktober 2016 tecknade Sverige avtal med Afghanistan om återtagande av människor som lever i Sverige och saknar asylskäl. Avtalet öppnar också för att ensamkommande barn ska kunna deporteras. Avtalet gällde i två år, och om avtalet inte sas upp en månad innan det löpte ut skulle det förlängas i ytterligare två år.

Avtalet bygger på ett annat avtal mellan EU och Afghanistan som kom till dagarna före en stor givarkonferens. Under konferensen lovade EU motsvarande 10 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan årligen under en fyraårsperiod. Läckta dokument till The Guardian visar att biståndet villkorats med avtalet om återtagande.

Afghanistan är så pass beroende av utländskt bistånd att landets regering hade svårt att stå emot pressen från EU. I efterhand har landets flyktingminister och biträdande flyktingminister vädjat till Sverige och övriga EU-länder att säga upp avtalen. Att de själva inte vill säga upp dem beror sannolikt på risken att biståndet dras in.

Vänsterpartiet hade hoppats att regeringen tagit det ständigt försämrade säkerhetsläget på allvar och sagt upp avtalet före den 5 september 2018. Men man valde att inte göra det. Ingen utvärdering av avtalet och dess konsekvenser har redovisats. Troligen har ingen sådan utvärdering gjorts. Regeringen har därmed inte förklarat hur man ser på att omkring 85 procent av de som återvänder till Afghanistan tvingas fly igen.

Sedan FN-organet Unama började föra statistik 2009 har det skadats och omkommit fler personer för varje år som gått. Afghanistan är i dag världens farligaste land. Konflikten är blodigare än kriget i Syrien.

(...)

Hela interpellationen, samt debatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-04-15:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol: Operation av klumpfot kommer inte att följas upp till sidans topp

En familj som försökt återvända till Afghanistan från Iran flydde på nytt efter en marktvist och andra konflikter. Migrationsverket anser att berättelsen inte är trovärdig och i alla händelser har det gått 10 år. Ett av familijens fyra barn har sedan födseln en svår form av klumfot i båda fötterna, som felbehandlades i Iran med förödande följder. Vid ankomst till Sverige hade han svåra smärtor och kunde knappast stå eller gå. Han har genomgått komplicerade operationer och gipsbehandlingar. Smärtorna har minskat och funktionen är bättre, men eftersom skelettet växer behöver behandlingen följas upp regelbundet av expertis. Enligt Migrationsverket utgör detta inte särskilt ömmande omständigheter eftersom det finns vård i Afghanistan. Migrationsdomstolen däremot skriver att sjukhusen generellt är oförmögna att erbjuda adekvat vård. Dessutom blir personer med funktionshinder ofta stigmatiserade. Domstolen anser att detta sammantaget med de negativa konsekvenserna för barnets hälsa av avbrott i den planerade behandlingen och barnets anpassning till Sverige gör att det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Familjen beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

UNHCR 18-12-13:

Från Afghanistan/ Austria Supreme Court condemn internal flight alternative till sidans topp

The applicant is an Afghan national and member of the ethnic group of Hazaras who was born and raised in Iran. He lodged an application for international protection in Austria in July 2015 which was rejected in first instance in September 2017.

The Federal Administrative Court dismissed his appeal on 03/09/2018, arguing that even though the applicant cannot return to Sar-e Pol (where his family was originally from), there was an IFA available in Kabul or Mazar-e Sharif. It elaborated that the applicant had already gathered professional experience, had grown up in an Afghan family and was native speaker of one of the official languages and concluded that the applicant was familiar with the cultural circumstances in Afghanistan.

The Austrian Supreme Administrative Court annulled this decision. It stated that the Federal Administrative Court's conclusion that the applicant was familiar with the cultural circumstances in Afghanistan was not evidence-based and emphasized that the applicant had explicitly contested this. Furthermore the Supreme Administrative Court criticized that the Federal Administrative Court did not take into account and analyse the UNHCR-Afghanistan guidelines. A respective obligation derives from the respective Austrian case law as well as from European Union Law.

The Court emphasized that according to UNHCR there was in general no IFA available in Kabul and that the availability of an IFA in other cities was questionable and needed to be assessed in a thorough manner on a case-to-case basis.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International Sverige 19-03-13:

Från Afghanistan/ Kommentar till Migrationsverkets utkast till nytt ställningstagande till sidans topp

Amnesty International gavs möjlighet att ge kommentarer på Migrationsverkets utkast till nytt ställningstagande om Afghanistan. Kommentarerna går att läsa här. Observera att kommentarerna gäller ett utkast och att det rättsliga ställningstagande som sedan publicerades i vissa delar har ändrats. Ändringarna gäller dock enbart enskildheter. Amnestys Internationals generella inställning är att ingen person från Afghanistan som sökt asyl ska återsändas till landet med tvång. Amnesty anser vidare att det i princip inte föreligger några rimliga och relevanta internflyktsalternativ i Afghanistan.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

ECRE 19-02-22:

Från Afghanistan/ ECRE Policy note: No reason for returns to Afghanistan till sidans topp

ECRE published a Policy Note this week which looks at the treatment of applications for international protection from Afghan nationals, considering recent policies and guidelines and the approach of national courts.

Afghan nationals were the second highest group to seek international protection in Europe in 2018. They face the largest variation in recognition rates in Europe, with the rate varying from 6% to 98%, depending on the country, with no apparent reason for the divergence lying in the nature of the cases. This persisting divergence and the risk of human rights violations that results has prompted an increasing number of courts to suspend Dublin transfers of asylum seekers to countries where they would be at risk of onward deportation. In 2018, for example, domestic courts - mainly in France - ruled against transfers of Afghan asylum seekers to Germany, Austria, Belgium, Sweden, Finland and Norway.

The Policy Note has a particular focus is the internal protection alternative (IPA). In EASO's first country guidance note: 'Country Guidance: Afghanistan', EASO concluded that Kabul, Herat and Mazar-e Sharif could be considered as a reasonable location for an IPA for single, able-bodied adult men and for married couples of working age with no children, i.e. persons with these profiles from elsewhere in Afghanistan could be transferred to these cities, regardless of whether they have a support network there. The UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Afghanistan published in the same year, concluded that, after considering the negative trends in the security situation, the overall situation of conflict and human rights violations, and the adverse impact on the broader socio-economic context, an IPA is generally not available in Kabul.

(...)

Artikeln med länk till uttalandet (Extern länk)

Se även:

ECRE February 2019: Case law on return of asylum seekers to Afghanistan, 2017-2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

Migrationsverket 19-02-18:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Afghaner i Iran (version 3.1) till sidans topp

Iran utgör värdland för en av de största och mest långvariga flyktingpopulationerna i världen - afghanerna. Landet härbärgerar cirka 950 000 registrerade afghanska flyktingar som assisteras av UNHCR. Därtill finns också en grupp om cirka 620 000 afghaner som vistas legalt i landet med pass och visering, liksom uppskattningsvis ytterligare 1,5-2 miljoner afghaner som saknar dokument och registrering och därmed vistas illegalt i landet.

Många av de afghaner som ansöker eller har ansökt om asyl i Europa har en bakgrund som födda, eller långvarigt bosatta, i Iran. Migrationsverkets prövningsverksamhet har i kommunikation med Lifos uttryckt att det finns ett informationsbehov kopplat till denna sökandegrupp. Informationen som efterfrågas handlar om exempelvis afghanernas rättsliga status i landet, deras kontakter med hemlandet, deras rättigheter, levnadsvillkor, möjligheter till att utfå olika typer av dokument eller tillgången till basal service i landet. Generellt sett gäller det alltså huvudsakligen information som kan vara till stöd för bedömningar av identitet, identitetshandlingar samt hemvist, och inte information med direkt koppling till skyddsskäl.

Det är svårt att finna aktuell och detaljerad information om afghaner i Iran genom öppna källor på internet. Lifos genomförde därför en informationsinhämtningsresa till landet tillsammans med norska Landinfo under november månad 2017. Föreliggande rapport är en uppdatering av en tidigare Lifosrapport med samma titel, och innehåller nu även aktuell information som inhämtades på den gemensamma resan. Informationen som inhämtades ligger också till grund för Landinfos rapport Afghanere i Iran - kulturelle forhold , vilken fokuserar på sociala och kulturella aspekter av livet för afghaner som är bosatta i Iran, så som anpassning till det iranska samhället, relationen till hemlandet och hur kontakten kan se ut med kvarvarande släkt i Afghanistan.

Denna version (3.1) har uppdaterats med ny information gällande utfärdande av ID-nummerdokument (Tasbite Hoveiyat) vid Afghanistans ambassad i Teheran. Sådant dokument kan utgöra underlag för utfärdande av maskinläsbart pass.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Migrationsverket 19-01- 24:

Från Afghanistan/ Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan till sidans topp

Säkerhetssituationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån skiljer sig liksom tidigare mellan de olika provinserna. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om säkerhetssituationen i landet.

- Förändringarna jämfört med det rättsliga ställningstagande som har gällt sedan augusti 2017 är små, men flera händelser och rapporter har lett till ett behov att justera bedömningen, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

I provinsen Nangarhar, i östra delen av landet, bedöms säkerheten nu ha försämrats så att alla och envar riskerar att drabbas av våldet vilket innebär att Migrationsverket anser att ingen bör utvisas dit.

I likhet med det tidigare rättsliga ställningstagandet kvarstår samma bedömning för provinsen Helmand, i södra delen av landet. Nangarhar och Helmand är de två provinser som vid halvårsskiftet 2018 hade flest antal registrerade civila offer per tusen invånare samtidigt som upprorsgrupper utövar stark kontroll och har stort inflytande.

Situationen i provinsen Uruzgan, i centrala Afghanistan, anses ha förbättrats något. I det tidigare rättsliga ställningstagandet gjordes bedömningen att våldet i provinsen riskerar att drabba alla och envar. Men mot bakgrund av en markant nedgång av antalet civila offer och internflyktingar under 2018 bedömer Migrationsverket att den inre väpnade konflikten där inte längre riskerar att drabba alla och envar.

- Vi anser alltså att det kan bli aktuellt att återvända till Uruzgan för vissa grupper. Men även om situationen i provinsen inte är lika allvarlig som tidigare är konfliktintensiteten fortsatt hög. Det behöver vi ta hänsyn till i bedömningen av om den sökande kan återvända dit, säger Fredrik Beijer.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet SR 03/2019 (Extern länk)

Migrationsverket 19-01-24 (uppdatering): Frågor och svar om Afghanistan (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 19-02- 07: Lifosrapport: Inrikesflyg i Afghanistan (version 3.1) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-02-00:

Från Afghanistan/ Marginella förändringar i ställningstagande från Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan som ersätter såväl ställningstagandet 31/2017 som kommentaren 03/2018. Nangarhar och Helmand ses nu som provinser dit ingen skall skickas på grund av att våldet är så utbrett. Detta är nytt för Nangarhar. I gengäld räknas inte längre Uruzgan som en provins dit ingen får skickas. Den som kan visa att den har sin hemvist i Nangarhar och har ett utvisningsbeslut skulle kunna påtala verkställighetshinder. Men i många fall kan personen i så fall hänvisas till internflykt. Migrationsverket ser fortfarande Kabul, Mazar-e-Sharif och Herat som möjliga internflyktsalternativ. Dock betonas i något större utsträckning än 2017 att barnets bästa måste beaktas vid internflykt. Ett annat tillägg är att ett lite äldre syskon inte är tillräckligt stöd för ett barn. Det lämnas även något större utrymme för att inflytelserika fiender i hemtrakten skulle kunna utgöra hot även på andra orter om den sökande lyckas bevisa ett personligt hot och det finns landinformation som stödjer räckvidden. Listorna över riskprofiler och särskilt utsatta har justerats. Det har förtydligats vad som gäller vid svåra medicinska problem - dessa kan åberopas enbart i mycket speciella fall och då den sökande kan bevisa att adekvat vård saknas.

I ställningstagandet påpekas att en skyddsstatusförklaring kan återkallas då en person som haft tillfälligt tillstånd ansöker om förlängning. (Detta tillämpas redan till exempel för ensamkommande barn som fyllt 18.)

Hämta det rättsliga ställningstagandet SR 03/2019 (Extern länk)

Migrationsverkets pressmeddelande med sammanfattning (Extern länk)

FARR 19-02-07: Små förändringar i ställningstagande om Afghanistan (längre referat och jämförelse med ställningstagande från 2017 samt länkar till andra rapporter) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

FARR 19-01-14:

Från Afghanistan/ Landinformation Afghanistan nov-dec 2018 till sidans topp

I början av december publicerade Migrationsverket en ny landrapport om säkerhetsläget i Afghanistan. I denna konstaterar verket att säkerhetsläget har försämrats även om offren främst är militära. Det framgår att få civila offer i ett område kan bero på att alla civila flytt eller att talibanerna har makten och håller ett hårt styre. Det är alltså en mörk bild. Samtidigt är Migrationsverkets grundbedömning fortfarande att den långsiktiga utvecklingen i Afghanistan är positiv. Det återstår att se om rapporten kommer att följas av ett uppdaterat rättsligt ställningstagande som skulle få betydelse i asylärenden. FARR publicerar här ett referat av rapporten samt tips om ett antal andra aktuella Afghanistanrapporter från andra källor.

Nya säkerhetsrapporter följs ofta av nya rättsliga ställningstaganden, men när detta skrivs gäller fortfarande Migrationsverkets ställningstagande från augusti 2017 samt lägesanalysen som kom strax därefter. Migrationsverket har dock efter detta publicerat en rad delrapporter om olika ämnen, som apostasi och konversion, hedersproblematik, marktvister, situationen i Ghazni, situationen i Kabul mm. Se även de nya rapporterna från andra källor, längre ned på denna sida. Vi tackar Anna Lindberg, tidigare föreståndare för Sydasienstudier på Lunds universitet, för sammanställningen.

Läs sammanställningen i sin helhet (Extern länk)

Tidigare artiklar på hemsidan, från 18 oktober 2018:

UNHCR om läget i Afghanistan, inklusive FARR:s kommentar (Extern länk)

Att tänka på för asylsökande från Afghanistan, innehåller fler länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Asylnytt 18-12-31:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol: Särskilt ömmande för familj att sakna nätverk till sidans topp

En barnfamilj av afghanskt ursprung bodde i Iran men lämnade landet sedan fadern ställts inför valet att rekryteras till kriget i Syrien eller deporteras till Afghanistan. Ingen av föräldrarna har bott i Afghanistan. De har anfört en marktvist och ett rykte om att fadern skulle ha tjänstgjort i Syrien som skäl, men har inte kunnat bevisa dessa. Migrationsverket bedömde att familjen kan bosätta sig i Afghanistan. Eftersom de inte kan bevisa sin hemvist i Afghanistan behöver internflyktsalternativ inte övervägas. Men migrationsdomstolen anser att bedömningarna som görs vid internflykt är relevanta även för dem som inte bott i Afghanistan. I brist på fungerande nätverk skulle särskilt barnen utsättas för otillbörliga humanitära umbäranden. Därför beviljas uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter. Detta är möjligt eftersom asylansökan gjordes före 24 november 2015. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö).

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Från Afghanistan/ Praxis rörande hemvist och internflykt utmanas i domstolsbeslut till sidans topp

I ett ärende rörande en ung man från Afghanistan bedömde Migrationsverket att det fanns ett hot på hemorten och hänvisade mannen till Kabul som internflyktsalternativ. Domstolen (förvaltningsrätten i Malmö) ansåg dock att Kabul inte är ett rimligt alternativ på grund av den humanitära situationen, trots att mannen bedömdes som frisk och arbetsför. Herat eller Mazar-e-Sharif bedömdes som relevanta alternativ. Ett annat ärende rörde en man som inte ansetts trovärdig rörande sin hemvist beroende på att han lämnat olika uppgifter. Domstolen (förvaltningsrätten i Malmö) resonerar dock att det inte är rimligt att den som inte kan bevisa en bestämd hemort av den anledningen ska få en avsevärt högre bevisbörda genom att prövas mot hela landet. Om ansökan inte prövas mot en bestämd ort kommer inte heller ett eventuellt internflyktsalternativ att prövas. Domstolen valde därför att pröva skälen gentemot Herat och Mazar-e-Sharif som är relativt säkra platser som går att ta sig till, istället för att pröva gentemot hela landet. Domarna är inte vägledande. (Källor privat samt förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Migrationsverket 18-12-04:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Säkerhetsläget i Afghanistan till sidans topp

Rapporten syftar främst till att ge en lägesbild av säkerhetssituationen i Afghanistan. Fokus ligger på indikatorer som är av relevans för bedömning av konfliktens intensitet och påverkan på civilbefolkningen. Dessa indikatorer inbegriper säkerhetsincidenter, civila offer för konflikten, internflyktingar, konfliktparternas metoder och taktik, konfliktens geografiska utbredning, territoriell kontroll, konfliktaktörernas eventuella övergrepp mot civilbefolkningen, och konfliktens påverkan på den humanitära situationen.

/Rapporten innehåller följande avsnitt:

+ Politisk kontext - övergripande utmaningar och valår

+ Övergripande om konfliktutvecklingen sedan 2014, huvudaktörer och aktuell konfliktkontext

+ Aktuellt säkerhetsläge

+ Konfliktläget i olika områden

+ Territoriell kontroll

+ Internflyktingar och återvändare - trender och nuläge

+ Återvändare från Europa

+ Den humanitära situationen - särskilt för internflyktingar och återvändare

+ Lifos avslutande kommentar och analys/

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-12-11:

Från Afghanistan/ Ovärdig grupputvisning väntas enligt FARR till sidans topp

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) protesterar mot att ännu en grupp människor utvisas till Afghanistan idag, trots att Migrationsverket just nu förbereder ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i landet. Utvisningen sker dessutom inte på ett värdigt sätt, enligt FARR.

Alla som ska utvisas har suttit i förvar en kortare eller längre tid, men oftast i total ovisshet om vilken dag de ska tvingas lämna Sverige. Det har nyligen uppmärksammats att utvisningar sker med överraskning och att det även är ovisst för Migrationsverket när dessa utvisningar sker. Detta trots att Migrationsverket har ansvaret enligt EU:s återvändandedirektiv att övervaka tvångsavvisningar.

Den övergripande målsättningen både enligt svenska normer och enligt återtagandeavtalet med Afganistan är att när människor tvingas lämna Sverige ska det ske med värdighet och i säkerhet. Detta är definitivt inte fallet när de som väntar i förvar inte får besked eller får oklara besked om när en resa kan ske, påpekar FARR:s ordförande advokat Emma Persson.

I praktiken vet de svenska myndigheterna att utvisningar till Afghanistan ska planeras minst 3-4 veckor i förväg och oftast längre, i synnerhet om utvisningar sker i samarbete med EU:s gränsmyndighet FRONTEX.

- Att berövas sin frihet är en stor kränkning av en människas integritet och kan ha negativa påverkan på en människas hälsa, säger Emma Persson. - Att under den tiden inte få klarhet när man ska lämna Sverige späder på plågan att vara inlåst och minskar möjligheten att kunna förbereda sin ankomst genom att kontakta släkt och vänner i förväg.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

Norwegian Refugee Council 18-11-27:

Från Afghanistan/ Returning to what? The challenges in securing durable solutions till sidans topp

This policy brief explores the situation faced by returnees and internally displaced persons (IDPs) in Afghanistan, calling for a collective approach across the humanitarian-development- peace nexus.

Displaced persons in Afghanistan face ever-worsening situations as three studies presented in this policy brief highlight:

1. Returnees and IDPs suffer from worsening displacement-related protection needs;

2. the support to mass number of recent returnees in Jalalabad remains short-term and focused on life-saving needs; and

3. the lack of a systemic response to services and market integration all point to a lacking conducive and responsive environment for durable solutions.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

FARR 18-11-16:

Från Afghanistan/ Utvisade i livsfara - stoppa transporten till Afghanistan! till sidans topp

Enligt information från flera källor planerar gränspolisen att verkställa en stor grupputvisning till Afghanistan, troligen den 19:e november. Utvisningen strider mot Sveriges återtagandeavtal med Afghanistan genom att särskilt sårbara personer är med på listan och genom utvisningar till krigsområden. FARR har i direkt samtal med flyktingministern i Afghanistan fått bekräftat att ministeriet inte kan ta ansvar för de som utvisas till krigsområden eller till internflykt och inte heller utvisningar av sårbara personer

Bland dem som Sverige nu planerar att sända till Afghanistan finns unga människor som behöver vård, trots att de varken har pengar eller något nätverk till stöd. Bland dem finns en ung man med svår epilepsi, som behöver daglig medicinering.

Ett antal av dem som utvisas kommer från områden där kriget blossat upp på nytt. I Ghazni befinner sig tusentals människor idag sig på flykt från orter som attackerats av talibanerna. De som kommer från Ghazni riskerar att hamna i brinnande konflikt där de själva i många fall tillhör särskilt utsatta grupper. Alternativet är att tvingas stanna som internflyktingar i Kabul, vilket FN:s flyktingorgan UNHCR bestämt avrått från.

FARR har tidigare avslöjat att ett tiotal personer vittnat om att de blivit misshandlade vid tidigare utvisningsförsök. Personal från transportenheten nekar till anklagelserna. Några av de skadade personerna planerar nu polisen att skicka ut med den kommande charterutvisningen, vilket hindrar dem från att överklaga nedlagda polisanmälningar.

FARR i samtal med flyktingministern

Den 14 november samtalade FARR:s ordförande Emma Persson och styrelseledamoten Ahmad Zaki Khalil direkt via telefon med Afghanistans flyktingminister (Minister of Refugees and repatrations) Sayed Hussain Alemi Balkhi.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-00:

Från Afghanistan/ Skild kvinna ska inte utvisas utan nätverk enligt domstol till sidans topp

En kvinna från Afghanistan växte upp hos sin farbror i Kabul där hon och hennes bror behandlades illa. För att komma ifrån detta ville hon gifta sig, men farbrodern tillät inte äktenskapet. Paret rymde och bosatte sig i makens hemby i Wardak där de bodde i sju år, men efter det i Kabul ett år då de fruktade nomaderna som regelbundet angrep byn. Därefter flydde de till Sverige med sina tre barn. Kvinnan och hennes familj fick dock avslag. Migrationsverket ifrågasatte inte att kvinnan blivit illa behandlad av farbrodern men trodde inte att det fanns någon risk för att han fortfarande skulle hota dem när inget hänt på åtta år. De ansågs inte heller riskerar personlig förföljelse av nomaderna eller som hazarer. Efter avslaget har kvinnan valt att separera från mannen (som är betydligt äldre) och bor nu ensam med barnen. Migrationsdomstolen anser att även om farbrodern inte utgör något hot så kan han inte anses utgöra ett manligt nätverk för kvinnan. Som ensam kvinna i Afghanistan riskerar hon förföljelse på grund av kön och får därför uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Migrationsverket 18-09-26:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Inrikesflyg i Afghanistan (version 3.0) till sidans topp

Rapporten syftar till att ge en överblick över inrikes civil flygtrafik i Afghanistan med information om flygplatser, flygbolag och destinationer. Rapporten har tillkommit utifrån ett identifierat behov från Migrationsverkets prövningsverksamhet.

Rapporten är främst avsedd att ge vägledning till vidare efterforskning av aktuell information om destinationer och avgångar vid ett givet tillfälle. För närvarande är det två flygbolag som bedriver kommersiell flygtrafik i Afghanistan: statliga Ariana Afghan Airlines och privatägda Kam Air. Det är viktigt att observera att flygtidtabeller i Afghanistan är föränderliga och att flygbolagen inte alltid har uppdaterad information om destinationer och avgångar på sina webbplatser. Reguljär flygtrafik från Kabul till Herat, Mazar-e Sharif respektive Kandahar har emellertid mer eller mindre kontinuerligt existerat under en längre tid, medan avgångar till mindre destinationer, såsom Bamyan, varierat över tid och därför är svåra att uttala sig om.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skatteverket 18-10-01:

Från Afghanistan/ Registrering av uppgifter med stöd av handlingar från Afghanistan till sidans topp

Den afghanska statens kontroll över sitt territorium och sina offentliga institutioner är svag. Afghanistan har oklar lagstiftning och ingen enhetlig rättstillämpning. Det är stora brister i den afghanska befolkningsregistreringen. Enligt Skatteverkets bedömning har därför afghanska handlingar ett lågt bevisvärde.

Skatteverket bedömer att en handling som är utfärdad av en afghansk myndighet normalt inte styrker en födelse, ett dödsfall, en civilståndsuppgift eller en relation till make, barn eller föräldrar när en person begär registrering, ändring eller rättelse av personuppgifter i folkbokföringen med stöd av afghanska handlingar.

Kvalitetssäkringen av de personuppgifter som afghanska myndigheter skriver in i afghanska pass är bristfällig. Afghanska pass och identitetshandlingar kan anskaffas på otillbörliga sätt och det går att få tag på både falska och äkta handlingar med oriktiga uppgifter. Skatteverket anser därför att afghanska pass och identitetskort (tazkira) inte styrker personuppgifter eller en persons identitet.

När en person flyttar till Sverige första gången kan Skatteverket registrera personuppgifter i folkbokföringen även om uppgifterna inte har styrkts med godtagbara handlingar, men sökanden måste ha gjort det sannolikt att uppgifterna är korrekta.

Ställningstagandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 18-10-14:

Från Afghanistan/ Do the migration authorities in EU underestimate the insecurity? till sidans topp

How dangerous is Afghanistan?

The opinion about the security situation in Afghanistan seem to differ not only between different countries, but also between different authorities within a country.

Within EU, the recognition rate for asylum applications from Afghan citizens varies from 1,5 % to 100 %. Some courts consider Kabul is too dangerous for deportation.

The outcome from the conference How safe is Afghanistan? on Oct 4, 2018, was that the European migration authorities underestimate the dangerous situation in Afghanistan, for inhabitants as well as for returnees. The violence is today unpredictable. No place in Kabul is protected from suicide bombers, and no place in Afghanistan is safe from Taliban or ISIS attacks. Civilians are hit hardest. Schools are bombed, and parents don't dare to send their children to school or let them play outside the home. Returnees without social networks face very difficult lives.

This verifies what has already been published in different reports. It was also verified by Irene Horejs, DG ECHO, at the round table discussion in EU parliament, Oct 10, at EU. Afghanistan 2018 is expected to be the most dangerous country of the world.

The Unama report of Oct 10, 2018, sais: "In the first nine months of 2018, the UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) continued to document extreme levels of harm to civilians from the armed conflict, including recording the most civilian deaths during the same nine-month period since 2014. From 1 January to 30 September 2018, UNAMA documented 8,050 civilian casualties (2,798 deaths and 5,252 injured), reflecting the same extreme levels of harm to civilians as during the same period in 2017. Civilian deaths increased by five per cent while the number of civilians injured decreased by three per cent. "

Recommendations to travelers

(...)

Pressmeddelandet med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-10-18:

Från Afghanistan/ UNHCR om läget i Afghanistan till sidans topp

FN:s flyktingorgan UNHCR kom i september med uppdaterade riktlinjer rörande asylsökande från Afghanistan. Migrationsverket meddelade strax därefter i en rättslig kommentar att verkets ställningstagande om Afghanistan inte behöver uppdateras med anledning av UNHCR:s riktlinjer. FARR anser ändå att det kan vara av intresse i asylärenden att analysera UNHCR:s riktlinjer och undersöka vad som sägs rörande säkerhetsläget och olika utsatta grupper.

Följande analys utgör en jämförelse mellan UNHCR:s riktlinjer 2016 och 2018 och riktlinjerna från EU:s asylbyrå: EASO Country Guidelines for Afghanistan juni 2018. Vi ger även synpunkter på Migrationsverkets rättsliga kommentar från den 17 september 2018. Vi tackar Anna Lindberg, tidigare föreståndare för Sydasienstudier på Lunds universitet (SASNET, the South Asian Studies Network), för större delen av texten.

Inledning

UNHCR:s riktlinjer, Eligibility Guidelines (EG), utfärdas för att hjälpa beslutsfattare, regeringar och privata organisationer att bedöma asylsökandes skyddsbehov. Den 30:e augusti 2018 gavs nya riktlinjer ut beträffande Afghanistan, som ersatte de tidigare riktlinjerna som publicerades i april 2016.

Migrationsverket använder sig till viss del av UNHCR:s riktlinjer, men använder även en mängd andra källor när de ska bedöma säkerheten i ett land då det gäller skyddsbehov för asylsökande och möjligheten till internflykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

FARR 18-10-18: Att tänka på för asylsökande från Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

Från Afghanistan/ Kvinna som vägrat giftermål riskerar "hedersvåld" enligt domstol till sidans topp

En kvinna i Afghanistan vägrade gifta sig med den man som hennes bror, familjens överhuvud, lovat henne till. Mannen blev arg och utsatte henne för övergrepp som han fotograferade. Kvinnan rymde och tog sig till Iran. Där har hon senare gift sig och fått flera barn. Hon hävdar att hon fortfarande hotas av sin familj. Migrationsverket fann henne helt trovärdig men anser inte att det hon utsatts för har med någon flyktinggrund att göra. Det ansågs inte heller troligt att hon skulle utsättas för någon skada 11.5 år senare. Därför är hon inte skyddsbehövande enligt verket. Migrationsdomstolen däremot anser att även uppgifterna om hotbilden är trovärdiga och att hederskonflikten fortfarande är aktuell. Eftersom det i Afghanistan är ett moralbrott att gå emot familjens överhuvud riskerar kvinnan förföljelse på grund av kön. Migrationsverket hade i andra hand föreslagit internflykt i Kabul, men domstolen anser inte att det är rimligt för en barnfamilj. Kvinnan (samt make och barn) får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 18-10-16:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen: Stora risker för barn och unga som återvänder till sidans topp

På torsdag samlas EU:s ledare i Bryssel för att diskutera unionens framtida migrationspolitik. I anslutning till mötet larmar Rädda Barnen om en ohållbar situation för många barn och unga som återvänder från Europa till Afghanistan. Stater i Europa återsänder tusentals barn och unga till Afghanistan utan att garantera deras säkerhet. Barn och unga återvänder till ett liv i isolering på grund av säkerhetssituationen, de utsätts för rekryteringsförsök till väpnade grupper och till att begå våldshandlingar. Majoriteten planerar att fly igen.

Rapporten "From Europe to Afghanistan: Experiences of Child Returnees" belyser återvändandeprocessen de senaste fem åren i europeiska länder; Norge, Sverige och Tyskland. Studien inkluderar 53 barn och unga som återvänt till Afghanistan, samt dussintals intervjuer med föräldrar och vårdnadshavare samt med viktiga aktörer i Afghanistan.

Studiens huvudsakliga slutsatser:

+ Närmare tre fjärdedelar av de barn och unga som intervjuats framhåller att de inte känt sig trygga under återvändandeprocessen. Mer än hälften rapporterade olika former av tvång eller våld, även bland barn och unga som uppgett att de återvänt frivilligt.

+ Nästan en av fem angav att de efter återvändande hade blivit utsatta för försök till tvångsrekryteringar till olika väpnade grupper.

+ Ungefär hälften anlände till Afghanistan ensamma eller i sällskap enbart av polis.

+ Enbart tre ensamkommande fick en specifik återintegreringsplan.

+ Tre fjärdedelar överväger att migrera på nytt.

+ Medan 45 av 53 gick i skola i Europa, gjorde bara 16 det efter återvändandet till Afghanistan.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Asylnytt 18-09-26:

Från Afghanistan/ UNHCR publicerar nya riktlinjer för bedömning av asylsökande till sidans topp

UNHCR eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan

Riktlinjerna ersätter motsvarande dokument från 2016. UNHCR avråder inte generellt från utvisning till Afghanistan. Stora delar av dokumentet är närmast identiskt med det föregående. Men det upptrappade våldet och talibanernas utökade kontroll över stora områden speglas. Förutom ett utbyggt avsnitt om säkerhetsläget så har uppgifter om attacker och allvarligare våld, riktat mot utsatta grupper, lagts till i många avsnitt, till exempel rörande religiösa ledare, journalister (särskilt kvinnliga), religiösa minoriteter, skolelever (särskilt flickor) etc. Det påpekas också att kvinnor och flickor förtrycks i områden som styrs med parallella rättssystem. Större skillnader återfinns i analysen av internflyktsalternativ. Enligt UNHCR är presumtionen för dem som förföljts av sin omgivning på grund av brott mot sociala normer att det inte finns något relevant internflyktsalternativ. En lång genomgång av situationen för internflyktingar i de större städerna pekar på att internflykt måste övervägas med stor försiktighet både vad gäller relevans och rimlighet, på grund av attackerna mot civila och de stora bristerna. UNHCR avråder generellt från Kabul som internflyktsalternativ men gör ingen generell avrådan från all hänvisning till internflykt.

Migrationsverket skriver i en kommentar att verkets ställningstagande om Afghanistan inte behöver ändras. Beträffande internflykt till Kabul stödjer sig Migrationsverket på rapporten från EU:s asylbyrå EASO som kom i somras och som inte utesluter all internflykt till Kabul.

Läs eller hämta UNHCR:s riktlinjer (Extern länk)

ECRE 18-09-07: Afghan capital not safe for return, according to UNHCR's newest guidelines (Extern länk)

Rädda Barnen 18-09-07: Rädda Barnen uppmanar Migrationsverket att stoppa utvisningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-09-17:

Från Afghanistan/ Ingen ändrad bedömning av Kabul som internflyktsalternativ till sidans topp

Med anledning av att UNHCR:s nya riktlinjer angående säkerhetssituationen i bland annat Kabul har Migrationsverket kommit med en ny rättslig kommentar. Migrationsverket anser liksom tidigare att våldet och det humanitära läget i Kabul inte är så omfattande och allvarligt att det motiverar en ändring av det nuvarande rättsliga ställningstagandet.

Migrationsverkets bedömning är därför att det fortfarande är möjligt med internflykt till Kabul för vissa grupper. Med internt flyktalternativ menas möjligheten för en person att söka skydd i ett annat område inom landet än de tidigare bott. Det interna flyktalternativet går ut på att en person som är i behov av skydd i första hand hänvisas till en annan, mer säker, del av sitt land.

Den rättsliga kommentaren stödjer sig bland annat på den bedömning som den europeiska asylmyndigheten EASO kom fram till i juni 2018. EASO gör bedömningen att våldet i Kabul inte är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson bara genom att vistas i det berörda området löper en verklig risk att utsättas för hot mot liv och lem. EASO anser även att det kan vara rimligt med internflykt till Kabul för vissa särskilt angivna grupper.

Migrationsverkets anser att det inte finns något generellt hinder mot att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut till eller via Kabul.

Det ska dock som alltid göras en individuell prövning av om det föreligger ett internt flyktalternativ i ärendet. Det innebär att man tittar på omständigheterna för just personen det gäller.

I samband med att UNHCR publicerade sin rapport, pausade det finska Migrationsverket (Migri) tillfälligt alla utvisningar till Afghanistan. Efter en analys av rapporten har Finland hävt det generella stoppet. Det framgår av ett beslut som meddelades den 12 september.

(...)

Läs mer och hämta den rättsliga kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ung i Sverige 18-09-18:

Är det här ett rop på hjälp, Migrationsverket? till sidans topp

Ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket gällande Afghanistan kom idag den 17 september. Våldets upptrappning i huvudstaden Kabul och det markant ökade antalet civila dödsoffer har frammanat en översyn av säkerhetsläget i Afghanistan. Migrationsverket oss besvikna, utvisningar av sårbara ungdomar kommer att fortsätta. Myndigheten lutar sig fortfarande mot internflykt som ett alternativ till skydd undan krig och tar inte hänsyn till de senaste rapporterna.

?Migrationsverket förbiser de senaste riktlinjerna och uppmaningarna från FN som är mycket tydliga kring situationen i Afghanistan, särskilt när det gäller internflykt och unga ensamkommande flyktingars utsatthet. I stället bygger man sin argumentation på en rapport från EU som är jämförelsevis daterad och bristfällig.?

1. För det första så skriver UNHCR om att "barn och män i stridande ålder" löper risk för rekrytering till stridande grupper vilket bör ligga till grund för asyl, eftersom det talar för att även unga ensamkommande bör ses som en särskilt sårbar grupp som inte kan hänvisas till internflykt. I rapporten kan man också läsa att de som bryter mot sociala sedvänjor kan beviljas asyl, vilket gäller majoriteten av de ensamkommande. Rapporten nämner bland annat politisk åsikt eller tillhörighet till en särskild social grupp. Många av de ensamkommande har anammat västerländska idéer och levnadsvanor som gör dem till måltavlor i Afghanistan.

Jurister har även lyft det faktum att UNHCR påpekar att användandet av principen om internt flyktalternativ inte får leda till att en ytterligare bevisbörda läggs på den asylsökande. Bevisbördan skall ligga på den som påstår något. Om beslutsfattaren påstår att det finns ett internt flyktalternativ som både är relevant och rimligt rekommenderar UNHCR att det också är beslutsfattaren som bär bevisbördan för detta. Detta efterlevs inte hos migrationsverket.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-09-19:

Afghanistan är inte säkert - stoppa tvångsutvisningarna! till sidans topp

Den 17 september meddelade Migrationsverket att principerna för utvisningar från Sverige till Afghanistan inte behöver ändras. Uttalandet kom efter att FN:s flyktingorgan UNHCR publicerat nya riktlinjer. Dessa innebär bland annat att människor från andra delar av Afghanistan inte ska hänvisas till att bosätta sig i huvudstaden Kabul. Det är både för farligt och för omöjligt att leva i Kabul som återsänd flykting, enligt UNHCR. (Eller med asylrättsliga termer: Internflyktsalternativet är varken "relevant" eller "rimligt".)

Migrationsverket lutar sig istället mot EU:s asylbyrå som i juni kom med egna riktlinjer utan samma kategoriska bedömning av Kabul som FN nu gjort. Eftersom antalet dödade civila inte är högre i Kabul första halvåret 2018 än 2017 anser Migrationsverket att människor fortfarande kan utvisas dit.

Vi som inte har makt att besluta över utvisningar men som följer utvecklingen i Afghanistan är mer oroliga än så.

Av UNHCR:s gedigna rapport framgår inte bara dödssiffror utan också hur talibanerna tagit över makten i en allt större del av landet, hur provinshuvudstäder kan intas tillfälligt som maktdemonstration, hur både talibaner och IS systematiskt attackerar civila. Säkerhetsläget har sakta men säkert förvärrats under de två år som gått sedan UNHCR:s förra riktlinjer 2016. Bomberna riktas fortfarande mot regeringsanställda och militär, men allt oftare kan de utlösas i en moské, en skola, en vallokal, en idrottsklubb... Även regeringssidans aktioner drabbar civila.

Ungdomar som redan utvisats kontaktar sina vänner i Sverige med skakande berättelser om attacker de blivit vittnen till. Att se människor splittras mitt i livet är lika fasansfullt i Kabul som om det skulle hända i Stockholm.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

Från Afghanistan/ Migr-överdomstolen: Inga ömmande omständigheter för ung vuxen till sidans topp

En pojke som är shiit och hazar hade flytt med sin familj till Iran när han var två-tre år gammal. Han hävdade att han riskerar att hamna hos talibaner eller utnyttjas som danspojke. Migrationsverket bedömde honom som vuxen och han fick avslag. Migrationsdomstolen bedömde honom också som vuxen men gav uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Domstolen nämner att han fortfarande är mycket ung och skulle hamna i en socialt utsatt situation. Han har bott två och ett halvt år i Sverige och har anpassat sig till västerländskt levnadssätt. Migrationsverket överklagade och påpekade att domstolen inte visat att en utvisning skulle strida mot ett internationellt åtagande, något som krävs enligt den tillfälliga lagen. Nu upphäver Migrationsöverdomstolen domen. MiÖD anser att det är vistelsetiden som skulle kunna utgöra en synnerligen ömmande omständighet, men efter att ha jämfört med tidigare praxis för synnerligen ömmande omständigheter och Europadomstolens praxis för skydd för privatlivet så är slutsatsen att tiden pojken vistats som asylsökande inte är tillräcklig.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

Från Afghanistan/ Storebror utvisas men lillebror får stanna efter domstolsbeslut till sidans topp

Två unga pojkar flydde tillsammans till Sverige från Afghanistan. Deras familj hade varit i konflikt med talibaner. Pappan hade misshandlats på grund av att han vägrat lämna ut myndighetspersoner som han kört i sitt yrke som chaufför. Efter att pojkarna flytt har pappan dödats och en äldre bror skadats. Pojkarna blev trodda i sina berättelser men Migrationsverket ansåg att det inte finns något individuellt hot mot dem. Den äldre som fyllt 18 fick beslut om utvisning och därmed ansågs även den yngre kunna utvisas med sin bror som "manligt nätverk" trots att den övriga familjen nu lämnat landet. Migrationsdomstolen höll med om bedömningen när det gällde storebror. Men migrationsdomstolen anser inte att den äldre pojken, som varit utomlands i tre år och som varken har bostad eller arbete, kan skydda sin lillebror från de risker han löper. Även om lillebror inte växt upp utanför landet anser domstolen att han som barn utan manligt nätverk löper en individuell och specifik risk att utsättas för våld och andra övergrepp. Därför får han uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

AIDA 18-08-06:

Från Afghanistan/ Developments in the treatment of asylum claims in Bulgaria till sidans topp

Bulgaria introduced new policies concerning the treatment of claims from Afghanistan following a riot in the reception centre of Harmanli on 24 November 2016. Afghan applicants started to be arbitrarily considered as "manifestly unfounded" cases. This was not the first time when the authorities misused the status determination procedure to deter asylum seekers from applying or remaining in Bulgaria. A similar approach was undertaken towards Iraqi asylum seekers in 2010-2011 when the number of applications from that country increased significantly.

While the Harmanli events at the end of 2016 were used as a reason to justify the discriminatory approach towards Afghan nationals, the main driver behind this approach related to the fact that Afghanistan had become the top country of origin of all asylum seekers arriving to Bulgaria from Turkey since 1993.

Afghan asylum seekers were, and still are, issued overwhelmingly negative decisions in the regular procedure, with the exception of cases where they - unlawfully - had their cases determined in pre-removal detention centres under the accelerated procedure. The poor recognition rate for Afghan asylum seekers dropped from 2.5% in 2016 to 1.5% in 2017. The "striking discrepancy between the Bulgarian and the EU average recognition rate for Afghans" has been raised by the European Commission, as well as jurisdictions in other Member States, as a matter of concern. Even evidently credible cases were refused by the State Agency for Refugees (SAR) with blank arguments, which were neither addressed nor redressed by the courts, subject to minor, isolated exceptions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-08-17:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Afghanistan - situationen i Ghazni till sidans topp

/Utdrag ur Lifos avslutande analys och framåtblick:/

Liksom tidigare attacker mot provinshuvudstäder som exempelvis Kunduz föregicks attacken mot Ghazni city av en kontinuerlig försämring av säkerheten i provinsen där talibanrörelsen successivt flyttat fram sina positioner och infiltrerat områden i staden och dess omgivningar.

Den nu avvärjda attacken mot staden innebär inte att situationen i provinsen kommer att präglas av förbättrade säkerhetsförhållanden. Snarare visar tidigare mönster från till exempel Kunduz att ett över tid etablerat starkt inflytande i en provins också innebär förutsättningar för en fortsatt hög konfliktaktivitet samt eventuellt nya attacker mot provinshuvudstaden när rörelsen alstrat ny kraft. Det är dock enligt Lifos bedömning mindre sannolikt att en ny sådan attack skulle ske i närtid. Talibanrörelsen har under attacken mot Ghazni city lidit stora personella förluster, men man har samtidigt själva uttalat att man ser operationen som lyckad då man menar att det gett ett tydligt styrkebesked gällande både rörelsens kapacitet och USA:s misslyckade strategi för Afghanistan. Enligt Lifos bedömning indikerar detta att man för stunden är nöjda med den markering man lyckats göra genom attacken mot Ghazni city.

(...)

Bland positiva inslag i konfliktutvecklingen under året återfinns en unik vapenvila under tre dagar i juni månad. Den utlystes unilateralt av både regeringssidan och talibanrörelsen men sammanföll i tid, och respekterades väl av parterna vilket medförde historiskt låga incidentnivåer i landet. USA har också under året ändrat hållning och inlett samtal med företrädare för talibanrörelsen, något man inte tidigare velat göra då man hävdat att samtal istället måste ske med den afghanska regeringssidan som tillsammans med talibanrörelsen utgör huvudaktörer i konflikten.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Asylnytt 18-08-04:

Från Afghanistan/ Minderårig konvertit fick flyktingstatus efter muntlig förhandling till sidans topp

En ung pojke från Afghanistan sökte asyl och uppgav att han lämnade hemmet som 14-åring efter "krig" i hemtrakten, där personer ur hans folkgrupp halshöggs. Familjen beslöt att han som äldsta son skulle fly och en morbror betalade för resan. Hans ålder ifrågasattes inte i Sverige och han betraktas fortfarande som minderårig. Han fick beslut om avslag eftersom inget konkret hade hänt honom eller familjen. Familjen kunde fortfarande utgöra ett ordnat mottagande. Under tiden i Sverige hade han bott i en utövande kristen familj och så småninom bestämt sig för att konvertera. Detta kom inte fram förrän inför domstolen. Målet återförvisades till Migrationsverket, som gav avslag på nytt eftersom konverteringen inte ansågs som genuin. Domstolen däremot ansåg att pojken kunde förklara varför han från början sett religionen som en privatsak. Han kunde också berätta om kristendomen på ett sätt som verkar självupplevt och övertygande. Att hans uppfattning präglas av en viss naivitet anser domstolen naturligt då han är mycket ung. Eftersom konvertiter riskerar skyddsgrundande behandling och det inte finns något myndighetsskydd i Afghanistan beviljas pojken uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

EASO 18-07-02:

Från Afghanistan/ EASO publishes first country guidance till sidans topp

The 'Country Guidance: Afghanistan' is the result of a pilot development, aimed at fostering convergence in Member States' decision practices.

In its 28th meeting of 6-7 June 2018, the EASO Management Board endorsed the first country guidance note. This guidance note is the result of a pilot process, in which EASO coordinated the efforts of senior-level policy officials from Member States in producing a joint assessment of the situation in Afghanistan. The pilot process was launched in accordance with the Outcome of the 3461st Council meeting of 21 April 2016, and is a step in the preparation for the enhanced mandate envisaged for the Agency under the proposed Regulation on the European Union Agency for Asylum (EUAA).

The country guidance is based on common up-to-date country of origin information (COI), produced in accordance with the EASO COI methodology. This information is analysed in accordance with EU legislation on qualification for international protection (Directive 2011/95/EU), the case law of the Court of Justice of the European Union and, where appropriate, of the European Court of Human Rights. It also takes into account general EASO guidance on the examination of applications for international protection (EASO practical tools) and takes note of the relevant UNHCR Eligibility Guidelines.

It is a non-binding document, which aims at assisting decision-makers from the national asylum authorities in examining the applications from the particular country of origin and, ultimately, at fostering convergence in the decision practices of Member States.

Läs mer om EASO (asylbyrån) och dess mandat och hämta riktlinjerna (Extern länk)

Direktlänk till "Country Guidance Afghanistan" (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-07-16:

Från Afghanistan/ Record high civilian casualties make returns unjustifiable till sidans topp

The international community cannot abandon the Afghan people who have fled conflict and violence at a time when civilian casualties continue at record highs, Amnesty International said today, calling on governments to halt forced returns to Afghanistan.

According to UN figures just released, 1,692 people were killed in the first six months of 2018 - more than at any comparable period of time since records began being compiled a decade ago. Over that same period of time, 3,430 people were also injured.

"Given the numbers of people who continue to be killed and injured in Afghanistan, it is unconscionable to claim that the country is safe enough to send people back to. Callously diverting their eyes from the bloodshed, states that once pledged their support for the Afghan people are now putting their lives in immediate danger, in brazen violation of international law. The international community cannot abandon Afghans fleeing conflict and violence at this time," said Omar Waraich, Deputy Director for South Asia at Amnesty International.

More than 10,000 people have been killed or injured each year in Afghanistan since 2014. There are fears that this year will lead to the same situation.

Over the past two years, forced returns have escalated, with tens of thousands forcibly returned from the EU, Turkey and other countries.

The case of Taibeh Abbasi

Despite the horrific situation on the ground in Afghanistan, the Norwegian authorities appear determined to proceed with the deportation of Taibeh Abbasi and her family.

Taibeh Abbasi is a 19-year-old woman with Afghan nationality, who has just graduated from high school in Norway. Days after she celebrated this achievement, the authorities rejected her appeal to stay. Taibeh has never been to Afghanistan, and fears for her own and her loved ones's safety. She dreams of continuing her studies and becoming a doctor.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-07-04:

Från Afghanistan/ Ett år i Kabul förändrade hans syn på återvändande till sidans topp

Terje Torvik är tillbaka i Sverige efter ett år som återvändandesambandsman i Kabul.- På plats i Kabul blev en sak särskilt tydlig. Att återvändarna har så mycket att vinna på att förbereda sig för livet i Afghanistan. Tyvärr kommer många tillbaka helt oförberedda, säger han.

I Kabul arbetade Terje Torvik på svenska ambassaden. Hans huvuduppgift var att förmå myndigheter och organisationer i Afghanistan att samverka så bra som möjligt när de hjälper personer som återvänder. Han var anställd av Migrationsverket inom ramen för EU-projektet EURLO*.

Under året i Kabul hade Terje mycket tid att fundera över återvändandearbetet.

- Jag såg att afghaner faktiskt återvänder till Afghanistan från olika europeiska länder. Från de personer som träffar återvändare fick jag veta att de som inte förberett sig hade mycket svårare att etablera sig. De som har planerat i förväg kan ha både pengar** och ett tillfälligt boende som väntar, men de måste ha ansökt om det före avresan. Och lika viktigt är att de har en plan för sin fortsatta försörjning.

Terje säger att han förstår de många unga afghaner som inte vill resa till Afghanistan, men många måste trots allt göra det om de inte bedöms ha skyddsbehov.

- Jag är inte naiv, det är inte lätt att återvända. Men de flesta kan etablera sig som entreprenörer. Det råder brist på exempelvis elektriker, plåtslagare, snickare, bilmekaniker, kockar, personer som talar engelska och it-tekniker, säger han.

Han menar att det ofta kan räcka med en kortare praktisk utbildning i Sverige och någon slags affärsplan för att kunna starta eget. Dessutom finns det organisationer på plats som ger stöd och råd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland 18-06-28:

Från Afghanistan/ Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland ifrågasätter internflykt till sidans topp

Migrationsverket hade ansett att afghanistanska medborgaren A, som var av hazara-ursprung, kände välgrundad fruktan för förföljelse i sin hemregion i provinsen Wardak på det sätt som avses i 87 § 1 mom. i utlänningslagen. Ärendet gällde huruvida han skulle anses ha en i 88 e § i utlänningslagen avsedd möjlighet till intern flykt till Kabul.

Migrationsverket hade bedömt utgående ifrån landinformation som gällde Afghanistan och Kabul att det var möjligt för A att säkert och lagligt förflytta sig till Kabul för att bo där och att han inte i Kabul riskerade att bli utsatt för förföljelse eller allvarlig skada på grund av sina individuella egenskaper. Förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären över Migrationsverkets beslut och ansett att A rimligen kunde förutsättas ty sig till det interna flyktalternativet till Kabul.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med Migrationsverket och förvaltningsdomstolen att det i sig var möjligt för A att resa till och nå Kabul på ett säkert och lagligt sätt. I ärendet skulle ännu bedömas om A rimligen kunde förutsättas uppehålla sig i Kabul. Därmed skulle det bedömas om A i Kabul skulle kunna leva ett relativt normalt liv som inte på ett betydande sätt skulle avvika från den genomsnittliga situation som rådde för personer inom samma befolkningsgrupp.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att i princip kan en frisk, ogift och arbetsför man förutsättas uppehålla sig i Kabul även om han inte har släktingar eller övrigt nätverk i staden. Vid bedömningen av interflyktalternativet skulle uppmärksamhet emellertid fästas vid personens omständigheter i sin helhet. Säkerhetssituationen i destinationen för intern flykt var även av betydelse, eftersom förutsättningarna för ett relativt normalt liv försvåras när säkerhetssituationen försämras.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

FARR 18-06-13:

Från Afghanistan/ Stora skillnader i Afghanistan-policy till sidans topp

90% i Italien, 16% i Danmark - stora skillnader mellan västeuropeiska länder vad gäller afghanska asylsökande

Den norska organisationen NOAS har i rapporten "Strengest i klassen?", som släpptes för några veckor sedan, kartlagt praxis kring afghanska asylsökande i olika västeuropeiska länder och konstaterar stora skillnader.

Medan Italien beviljar 90% av alla sökande uppehållstillstånd så är det bara 16% som får det i Danmark, och 27% i Norge. Italien är också det enda land som bedömer hela Afghanistan som osäkert, och därför inte heller ser internflykt som ett alternativ.

Majoriteten av länderna bedömer delar av landet som säkert, vanligen Kabul, Herat och Mazar-e Sharif.

10 av 16 länder tvångsutvisar afghaner som fått avslag. Flest skickar Norge, följt av Storbritannien och Nederländerna. 2016 stod Norge för 65 % av alla tvångsutvisningar från Europa till Afghanistan. Norge är också, tillsammans med Danmark och Nederländerna, de enda länder som i praktiken utvisar afghanska barnfamiljer.

Under åren 2015 - 2017 sökte över 420 000 afghaner asyl i Europa. Allra flest, 170 000 personer, sökte i Tyskland, därefter kommer Sverige med strax över 46 000 sökande. Det totala antalet afghanska asylsökande har sjunkit under tidsperioden, med undantag för Grekland där antalet sökande har ökat markant.

Flest ensamkommande barn har under 2015 - 2017 kommit till Sverige, 24 000 (därefter kommer Tyskland med 21 000 och Österrike med 8 500). Sverige, liksom Norge, Danmark och Storbritannien utfärdar tillfälliga uppehållstillstånd som gäller till dess att personen fyllt 18 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta NOAS rapport här! (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Från Afghanistan/ Domstol gör internflyktsbedömning för familj som bott i grannlandet till sidans topp

Ett ungt par med ett litet barn sökte asyl efter en familjekonflikt som skulle utsätta dem för livsfara. Föräldrarna har sitt ursprung i Afghanistan men var bosatta i Iran. Deras asylskäl prövades därför mot hela Afghanistan. Varken Migrationsverket eller domstolen bedömde deras flyktberättelse som trovärdig. Deras etnicitet eller de allmänna förhållandena i Afghanistan räcker inte heller som asylskäl. Men domstolen påpekar att familjens situation i hemlandet helt utan nätverk blir densamma som om de hade utvisats med hänvisning till internflykt. Domstolen citerar Migrationsverkets rättsliga ställningstagande enligt vilket barnfamiljer utan nätverk inte ska hänvisas till internflykt i Afghanistan. Tillsammans med de övriga omständigheterna blir slutsatsen att det finns särskilt ömmande omständigheter för barnet. Eftersom familjen sökte asyl före 24 november 2015 tillämpas inte den tillfälliga lagen. I och med att barnet beviljas uppehållstillstånd ska även föräldrarna få stanna. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Från Afghanistan/ Multisjuk 70-åring har ömmande omständigheter enligt domstol till sidans topp

En man som fyller 70 i år flydde från Afghanistan. Enligt mannens berättelse hade hans enda kvarvarande son haft ett olovligt förhållande som ledde till att sonen dödades och mannen hotades till livet och måste fly. Han hade inga andra som kunde stötta honom och bodde en period på gatan i Kabul. Mannen lider också av flera sjukdomar och har svårt att gå. Varken Migrationsverket eller domstolen har trott på berättelsen och bedömer inte att säkerhetsläget eller mannens situation som hazar är skäl nog för att utgöra skyddsbehov. Men när saken nått domstolen har fler läkarintyg tillkommit. Mannen lider av atarakt, lumbago, hosta, gastroesofagal reflux, hypotyreos och sömnstörning och är i behov av livsnödvändig medicinering. Eftersom det inte finns någon offentlig äldreomsorg i Afghanistan bedömer domstolen att situationen utgör synnerligen ömmande omständigheter. En utvisning skulle även utsätta honom för ett sådant lidande att det skulle bryta mot artikel 3 i Europakonventionen. Därför beviljas han uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-06-15:

Från Afghanistan/ Migrationsverket om vårdnad av barn till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat flera rapporter om vårdnad av barn i olika länder. Rapporterna tar upp sådant som familjerätt, äktenskapslagstifning, vårdnadslagstiftning, vårdnad efter skilsmässa, adoption och motsvarande sedvänjor, barn födda utom äktenskapet, registrering.

Afghanistan - vårdnad av barn (version 1.0) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Asia Pacific Refugee Rights Network 18-05-14:

Från Afghanistan/ Afghanistan remains unsuitable and unsafe for returning refugees till sidans topp

The Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) continues to have serious concerns over the severe lack of protection available to refugees upon returning to Afghanistan. According to local and international NGOs based in Afghanistan, returning refugees face a wide array of complex issues both immediately upon, and long-after their return. This includes but is not limited to: employment, land access, education, identification (Tazkira card), threats from warlords and Islamic State of Khorasan Province, child marriage and terrorism. Security concerns are expected to further increase with the upcoming parliamentary elections (in late 2018). The sheer abundance of issues facing returnees indicates that Afghanistan is not able to absorb yet more refugees to return in safety and dignity.

Since the beginning of 2018, more than 242,000 undocumented returnees have returned to Afghanistan from the Islamic Republic of Iran according to IOM. The people coming from Iran include a mixture of voluntary returnees and deportees i.e. individuals that have been forcibly sent back to Afghanistan despite their potential protection concerns. Many of these individuals are returning to a country where they haven't lived for many years and where they're now effectively a stranger within their own national borders. For the vast majority, they have become - and will remain - internally displaced persons (IDPs), forced to live in another city for safety and security. According to recent UNHCR statistics, there are more than 951,000 registered Afghan refugees in Iran and a further two million undocumented Afghan citizens living in refugee-like situations[1].

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 18-05-30:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report on the Security Situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan Security situation - Update'. The report is an update of the EASO COI Afghanistan Security Situation Report, published in December 20171. It provides an update of some of the information found to be time-sensitive, while still referring to the December 2017 report for more long-term, contextual information.

In 2017, Afghanistan ranked third in the top countries of origin of applications received by EU+ countries2 with more than 47,000 asylum applications. In the first four months of 2018, more than 12,000 applications have been lodged in the EU+ by Afghans, thus remaining in third position in the overall applications to date. In addition, Afghan applications constitute an important backlog in EU+ countries. At the end of April 2018, more than 32,000 applications from Afghan nationals were awaiting a first instance decision in the EU+3.

The 'Afghanistan Security situation - Update' provides a description of the general security situation in Afghanistan, as well as the situation in each of the 34 provinces and Kabul City. In these provincial chapters, a subchapter is dedicated to the actors in the conflict in this province. A second subchapter describes the recent security trends and the impact on the civilian population.

The terms of reference of this report were defined based on information needs identified by asylum policy experts in EU+ countries and UNHCR. The report presents information until 31 March 2018.

The report is drafted in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was based on information provided by the Country of Origin Information (COI) department from the Austrian Federal Office for Immigration and Asylum, completed with information added by the EASO COI sector. The report was reviewed and commented upon by COI researchers from Belgium, Denmark, France, Italy, Slovakia and Sweden.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-02:

Från Afghanistan/ Return continues to Afghanistan in crisis till sidans topp

According to the International Organization for Migration (IOM) 285.000 Afghans have returned from Iran over the last five month constituting a 150.000 increase from the same period last year. 12,000 undocumented Afghans have returned or been deported from Pakistan since the beginning of the year, and 8,000 Afghans were deported from Turkey in April and early May. They return to an unstable country defined by armed conflict, lack of protection of civilians and poverty and with 360,000 people internally displaced in 2017.

More than 600,000 Afghans returned or were deported from Iran and Pakistan in 2017 and the pattern continues. Estimates from IOM suggest that 30 percent of returnees are in need of life-saving humanitarian assistance but available funding only covers 7 percent. Italy have donated 1. Million Euros to assist returnees in Herat and Nimroz provinces, bordering Iran described by Italian Ambassador to Afghanistan Roberto Cantone as "extremely poor and in need of protection, humanitarian and reintegration support. Among them there are people who have been victims of violence or whose rights have been violated during arrest and detention."

The latest annual report from United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) illustrates the volatile security situation in Afghanistan with 10,453 civilian casualties (3,438 deaths and 7,015 injured) in 2017 and according to the World Bank country overview: "A surge in returnees from Iran and Pakistan (over 296,000 in 2017) has brought mounting pressure on humanitarian assistance."

(...)

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

IOM 18-05-11:

Från Afghanistan/ 3.5 Million Internally Displaced, Returnees in 15 Provinces till sidans topp

One in six people is either a returnee or an internally displaced person (IDP) in the 15 Afghan provinces of Baghlan, Balkh, Farah, Herat, Kabul, Kandahar, Khost, Kunar, Kunduz, Laghman, Logar, Nangarhar, Nimroz, Paktya, and Takhar, according to the third round of IOM's Afghanistan's Displacement Tracking Matrix (DTM) Baseline Mobility Assessment.

In the 15 provinces assessed, which are believed to host the nation's highest levels of returnee and displaced populations, a total of 3,549,168 individuals either returned from abroad or were internally displaced during the six years between January 2012 and December 2017. This represents roughly 18 per cent of the total base population of 16,699,381 in these provinces.

The DTM tracks mobility, determines the numbers and locations of forcibly displaced people and provides basic demographic information. It aims to explain the reasons behind their displacement and their migration history, as well as their vulnerabilities and priority needs.

The main objective of the DTM in Afghanistan is to supply the Government of Afghanistan and humanitarian partners with comprehensive data, enabling them to provide timely, targeted, and cost-effective assistance to conflict and displacement affected populations.

According to the survey, the returnees from abroad included 1,355,488 people from Pakistan and 398,521 from Iran. Another 67,002 Afghans returned from non-neighbouring countries. This includes 38,620 people who returned from Europe and Turkey.

With 499,194 individuals returning between 2012 and 2017, Nangarhar, a province bordering Pakistan, hosts the highest number of returnees, receiving over 25 per cent of all returnees recorded in the 15 assessed provinces.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-05-16:

Från Afghanistan/ Samarbetsavtal mellan EU-länderna och Afghanistan till sidans topp

Riksdagen sa ja till ett avtal om partnerskap och utveckling mellan EU-länderna och Afghanistan. Riksdagen sa samtidigt nej till en följdmotion, alltså en motion som kommit till följd av förslaget om samarbetsavtal.

Samarbetsavtalet ska ligga till grund för EU:s och EU-ländernas förbindelser med Afghanistan de kommande tio åren. Det grundas i bindande åtaganden om respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer och skyldigheter när det gäller icke-spridning av massförstörelsevapen. Avtalet syftar till att stärka dialogen och samarbetet mellan å ena sidan EU och EU-länderna och å andra sidan Afghanistan.

Sedan 2017 gäller samarbetsavtalet provisoriskt. Detta i väntan på att alla EU-länders nationella parlament har ratificerat, alltså godkänt, avtalet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

/Asylnytt: Detta innebär att vänsterpartiets reservation om att säga upp återtagandeavtalet med Afghanistan avslogs/

Samlingssida: Läs betänkandet med beslutsförslag och reservationer, hitta omröstningar och beslut (Extern länk)

Lyssna till riksdagsdebatten eller läs protokollet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-05-23:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Irans rekrytering av afghaner till kriget i Syrien till sidans topp

Denna rapport syftar till att belysa Irans rekrytering av afghaner i Iran till kriget i Syrien. Den behandlar ämnen så som rekryteringsmetoder och träning i Iran; stationeringsorter och roll i konflikten; liksom eventuella risker vid ett återvändande till Afghanistan. Iran har länge hållit en låg profil avseende sin inblandning i Syrien, och man har inte varit helt öppen med det engagemang man faktisk har haft i landet, exempelvis gällande rekryteringen av afghaner. Tillgången på tillförlitlig information om detaljer kring fenomenet är därmed i viss mån begränsad, i vart fall i engelskspråkig media. Det finns dock en hel del fotografier och videoklipp i olika sociala medier föreställande afghaner som strider i Syrien eller som har tillfångatagits av rebellgrupper i landet. Det saknas vidare, enligt Lifos kännedom, detaljerad rapportering om kända fall av afghanska krigare som återvänt till Afghanistan efter tjänstgöring i Syrien. Föreliggande rapport bör läsas i ljuset av dessa begränsningar, och skall inte ses som en uttömmande redogörelse av fenomenet.

Vidare så avgränsas rapporten till att fokusera på den rekrytering av afghaner till Syrienkonflikten som sker i Iran. Det har enligt vissa uppgifter också skett rekrytering på afghansk mark, men informationen om detta är mycket begränsad, varför denna avgränsning görs. Rapporten tar inte heller upp den rekrytering som skett i Syrien av afghaner som befann sig i landet redan 2011 när konflikten bröt ut eller de som eventuellt rekryterats i andra länder.

Version 1.1 av denna rapport har uppdaterats utifrån Afghanistans reviderade strafflag (Penal Code 2017) samt något i de avsnitt som rör islamiska staten.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

EASO 17-12-22:

Från Afghanistan/ EASO: Country of Origin Information report on the security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan - security situation'. The report is a third update of the version first published in February 2015 and provides a comprehensive overview of the security situation in Afghanistan, information relevant for the protection status determination of Afghan asylum seekers.

In the first ten months of 2017, more than 40,000 applications have been lodged in the EU+ by Afghans, ranking third in the top countries of origin in EU+ countries. In addition, Afghan applications constitute the largest backlog of all countries of origin. At the end of October 2017, there were more than 64,000 asylum applications from Afghan nationals in the EU+ pending at first instance.

The 'Afghanistan security situation' report provides a general description of the security situation in Afghanistan, covering the following topics: a brief context of the situation; actors in the conflict; security trends and armed confrontations; description of tactics and arms used; state ability to secure law and order; impact of the violence on the civilian population; and the geographical overview of the security situation.

The report also provides a description of the security situation in each of the 34 provinces and Kabul City. In these chapters, a general overview of the province is given, followed by a background on the conflict and actors in the province, and recent security trends including data on violent incidents and qualitative information on the type of violence. Finally, a brief overview of violence-induced displacement is given.

The terms of reference of this report were defined based on information needs identified by asylum policy experts in EU+ countries and UNHCR. The report presents information until 31 August 2017.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol: Resvägen till hemorten i Ghazni farlig för 14-åring till sidans topp

En tolvåring flydde från Afghanistan efter att hans två äldre bröder hade försvunnit och befarades rekryterade av talibanerna. När även han kontaktades av en främmande man beslöt fadern att han skulle lämna landet. Migrationsverket ansåg inte att det fanns något individuellt hot och att pojken kunde utvisas eftersom han fortfarande hade sin familj i hembyn i Ghazni. Migrationsverket hänvisar till att en annan resväg än huvudvägen från Kabul kan väljas och att en farbror i Kabul skulle kunna hjälpa till. Enligt Migrationsdomstolen visar landinformation från Migrationsverket att intensiva strider pågått i Ghazni under 2017 och att inga distrikt kan undantas. Enligt domstolen kan en släkting som pojken inte haft kontakt med inte utgöra ett manligt nätverk. Tillsammans med pojkens utsatthet som hazar, shiamuslim och minderårig anser domstolen att säkerhetsläget under resvägen gör att han ska få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Från Afghanistan/ Domstol: Internflykt inget alternativ för bröder trots att en fyllt 18 till sidans topp

Två bröder från Ghazni i Afghanistan flydde efter att fadern försvunnit. Efter att bröderna kommit till Sverige dödades deras farbror som var ledare för en viss grupp av hazarer. Om de återvände skulle bröderna vara hotade genom att de utpekades som närmast följande ledare i gruppen. Inget av detta ansågs utgöra skyddsbehov. Brödernas handlingar kunde inte bevisa deras identitet och därmed inte heller kopplingen till den man som dödats. Bröderna kan enligt Migrationsverket välja en annan resväg till Ghazni än huvudvägen från Kabul. Alternativt kan de klara sig i internflykt eftersom en av dem fyllt 18. Migrationsdomstolen bedömer att resvägen till Ghazni är för farlig för så unga som är hazarer och shiiamuslimer. Domstolen anser inte heller att det är rimligt att den äldre brodern skulle utgöra ett manligt nätverk. De får därför stanna som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-01-19:

Från Afghanistan/ 14-åring med funktionshinder ska inte utvisas enligt domstol till sidans topp

En elvaåring sökte asyl i Sverige sedan han påträffats hos en person som han uppgav var en bekant till hans far. Enligt pojken hade föräldrarna omkommit i en bombattack i Afghanistan. Hans släktingar ville inte ha med honom att göra, möjligen beroende på faderns yrkesroll. Han fick klara sig på egen hand och sov i moskéer, tills faderns bekant tog med honom till Sverige. Migrationsverket trodde inte på att föräldrarna avlidit. Verket hänvisade till landinformation om att det är storfamiljen som brukar ta beslut om att skicka barn till utlandet och att det därför kunde antas att pojken har familj. Pojken har haft svårigheter i skolan och enligt psykologintyg behöver han fortsatt gå i särskola. Domstolen tar hänsyn till detta och utgår från hans berättelse. Som minderårig utan nätverk och dessutom funktionsnedsatt är han alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

Asylnytt 17-12-29:

Från Afghanistan/ Temarapport från Migrationsverket om apostasi och konversion till sidans topp

MIgrationsverkets landinformationsenhet Lifos har publicerat en rapport om apostasi mm i Afghanistan, som bygger på research och olika källor. Apostasi innebär att avfalla från islam, oavseett orsak. Det framgår att det är svårt att finna information i synnerhet rörande personer som antas inte vara genuina apostater eller konvertiter. Apostasi är belagt med dödsstraff. Regeringen och statliga institutioner vill helst vill undvika konfrontation med internationella aktörer genom att följa sharialag, men de kan vara pressade av inhemska krafter att agera. Lifos bedömer att centralregeringen därför inte har något intresse av att aktivt söka efter apostater eller att fall ska bli medialt uppmärksammade. Vidare bedömer Lifos att det generellt främsta hotet mot en verklig eller förmodad apostat utgår från familjen, samhället eller väpnade motståndsgrupper. Lynchning har förekommit. Rapporten avslutas med att det är svårt att dra generella slutsatser om vilken typ av reaktion eller bestraffning en enskild individ som misstänks för apostasi eller för att ha kränkt islam eventuellt riskerar. "Individuella omständigheter, så som familjebakgrund, hemort, personliga relationer, konflikter samt vilka handlingar personen företagit och vem som har fått kännedom om dessa, kan förväntas vara avgörande."

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Migration Policy Institute November 2017:

Från Afghanistan/ From forced migration to forced returns: Policy implications till sidans topp

By Nassim Majidi

With as many as 1 million people forcibly returned to Afghanistan in 2016 alone, where insecurity and instability greet them, the nature of return policies and reintegration assistance from European governments and others merits significant attention. These returns have significant implications for the individuals returned, Afghan society, and the migration-management and development objectives of the countries initiating returns, as this report explores.

The report draws on field research on Afghan returnees that the Co-Founder of Samuel Hall has carried out since 2008. Beyond examining current return trends to Afghanistan and the characteristics of those returning, chiefly from Europe, it considers the return and reintegration policies employed and the obstacles that limit their effective implementation. As more and more Afghans and others sought asylum in Europe in 2015 and 2016, European policymakers looked for ways to forestall new arrivals. They have favored two approaches: (1) attempting to address the root causes of migration through development and humanitarian assistance, and (2) facilitating repatriation through return and reintegration programs for those who are judged not to have legitimate protection needs.

Many returnees choose to leave again-a trend that suggests such policies are not achieving their goals. The report finds that reintegration assistance programs face numerous limitations, including the inability to see beyond economic integration to address returnees' more complex health care, psychological support, housing, and education needs. The programs also are hampered by limited coordination within the Afghan government and with international partners, lack of consultation and information-sharing with returnees, and a post-return focus that ignores the fact that engagement pre-return assures better outcomes.

Läs mer och ladda ner rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

Migrationsverket 17-11-20:

Från Afghanistan/ Så hanterar andra EU-länder utvisningar med tvång till Afghanistan till sidans topp

Flera av de länder i Europa som tagit emot många afghanska asylsökande genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Det visar en kortrapport från svenska kontaktpunkten för EMN, Europeiska migrationsnätverket.

- Rapportens syfte är att bidra med fakta och statistik till en aktuell debatt, säger Bernd Parusel, expert inom EMN Sverige.

Ett syfte med EMN är att kunna ta fram tillförlitlig och jämförbar information om migrationsfrågor i EU-medlemsländerna.* Mot bakgrund av den pågående debatten om utvisningar till Afghanistan har EMN:s kontaktpunkt i Sverige ställt frågor till samtliga 28 länder som deltar i EMN om hur de arbetar med återvändande med tvång till Afghanistan.

17 av 28 medlemsländer svarade på frågorna. Några medlemsländer som tagit emot större antal asylsökande afghaner, såsom Tyskland och Frankrike, har inte svarat.

- Framför allt när det gäller Tyskland är det för jämförbarhetens skull förstås synd att de inte svarat, eftersom de är det största mottagarlandet av alla. Det kan finnas olika orsaker till att medlemsländer inte svarar. Det kan handla om att EMN-kontaktpunkterna i de olika länderna är hårt belastade, att de inte har tillräckligt bra underlag för att kunna svara, men uteblivna svar kan också ha politiska orsaker, säger Bernd Parusel.

Större mottagarländer utvisar med tvång

Av länderna som svarat finns det trots detta flera större mottagarländer, såsom Österrike, Belgien, Sverige, Norge och Nederländerna.

- Alla dessa större mottagarländer som har svarat på våra frågor uppger att de i dagsläget genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Sju länder, bland dem Kroatien och Tjeckien, uppger att de inte gör det. Den främsta orsaken är då att de har mycket få asylsökande från Afghanistan, eller i varje fall mycket få eller inga som är aktuella för utvisning, säger Bernd Parusel.

(...)

Hela artikeln med länk till rapporten (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-11-21: Från Afghanistan/ Stor skillnad mellan EU-länder i asylbeviljande till afghaner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset november 2017:

Från Afghanistan/ Nytt från Svenska Röda Korset om tvångsutvisningar till sidans topp

Säkerhetsläget i Afghanistan försämras och förändras ständigt och situationen i landet är svår att förutspå. Detta sammantaget gör att Röda Korset ur ett humanitärt perspektiv anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan.

Svenska Röda Korset konstaterar att säkerhetsläget i Afghanistan ständigt försämras och förändras vilket medför att situationen i landet är svår att förutspå. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har under 2017 beslutat att drastiskt dra ner på sin verksamhet i Afghanistan med anledning av att organisationens utsatthet har blivit allt för stor. I februari 2017 dödades sex Röda Korsmedarbetare i landet och två kidnappades.

Internationella Rödakorskommittén, ICRC, har i oktober 2017 uttalat att Afghanistan befinner sig - både säkerhetsmässigt och ur ett humanitärt perspektiv - i en ytterst svår situation och att det därför inte är ett land som är säkert nog att utvisa individer till. Uttalanden som detta från ICRC är ytterst ovanliga, något som i sig visar på hur allvarligt organisationen ser på läget i landet.

Migrationsverket har under hösten 2017 publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande avseende Afghanistan. Svenska Röda Korset välkomnar att Migrationsverket noga följer i utvecklingen i landet. Detta ställningstagande är vägledande för beslut om uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket skriver att situationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig men att konfliktnivåerna skiljer sig åt och att det finns områden som är säkrare än andra. Internflyktsalternativet kommer att fortsätta att tillämpas vilket betyder att det inte blir stopp för avvisningar till Afghanistan.

Svenska Röda Korset delar uppfattningen att säkerhetsläget i Afghanistan kraftigt har försämrats under de senaste åren. Det urskillningslösa våldet drabbar särskilt civila och antalet civila dödsoffer är högre än på många år. Vi menar däremot att konflikten numera drabbar civila i hela landet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Svenska Kyrkan 17-10-26:

Från Afghanistan/ Svenska kyrkan och Rädda Barnen: stoppa utvisningarna till sidans topp

Svenska kyrkan och Rädda Barnen framför i ett brev till migrationsministern och Migrationsverket tre krav för att ensamkommande barn och unga ska kunna få stanna i Sverige under värdiga och lagliga former.

Situationen i Sverige för ensamkommande unga från Afghanistan är outhärdlig. Insatser måste till för att stoppa den ökade utsattheten och hopplösheten hos denna grupp unga människor. Rädda Barnen och Svenska kyrkan lämnar härmed tre förslag för att de berörda barnen och ungdomarna ska kunna stanna i vårt land under värdiga och lagliga former.

Samtliga utvisningar till Afghanistan måste stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar har skett.

Uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter behöver återinföras.

Gymnasielagen behöver utvidgas till att gälla fler unga.

Svenska kyrkan och Rädda Barnen får regelbundet in vittnesmål från ungdomarna själva, medarbetare och ideella men också från skolpersonal, socialarbetare, psykologer och gode män om den hopplöshet och utsatthet som breder ut sig bland dessa ungdomar. De lever under hård press med stor oro och stress inför framtiden. Vi ser också tendenser till ett ökat alkohol- och drogmissbruk hos vissa i gruppen, som ett desperat försök att döva ångesten och oron. Hos en del är desperationen så stor att de till och med tar sina liv. Medmänniskor som följt ungdomarna under en lång tid i Sverige lider med dem. Utöver det lidande som de ensamkommande ungdomarna utsätts för ser vi också med allvar på ett växande missmod hos dessa engagerade medmänniskor. Vi ser därför ett akut behov av att åtgärda denna ovärdiga och ohållbara situation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Dagens Integration 17-11-03: Svenska kyrkan och Rädda Barnen vill träffa Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-10-31:

Från Afghanistan/ Family at risk of deportation must not be sent back to danger till sidans topp

The Norwegian government will be putting a teenage girl and her family at grave risk of serious human rights violations if it goes ahead with plans to return them to Afghanistan, Amnesty International said today.

Eighteen-year-old Taibeh Abbasi, who has never even visited Afghanistan, is in danger of being returned at any moment along with her mother and two brothers. Amnesty International is backing a grassroots campaign to stop their return, led by classmates at Taibeh's school in Trondheim.

"Taibeh Abbasi is a popular, well-integrated teenager who dreams of becoming a doctor. But her life could be about to change forever. Like thousands of other Afghans who have found safe homes in European countries, she now faces being uprooted and sent to a war zone," said Charmain Mohamed, Head of Refugees and Migrants Rights at Amnesty International.

"The vast outpouring of support from Taibeh's peers shows just how out of touch Norway's government is with young people. Through their determination to protect their friend and her family, these students have set a shining example, reminding us that we can all do something to welcome people fleeing war and persecution."

Taibeh Abbasi was born in Iran to Afghan parents and fled to Norway with her mother and brothers in 2012. The Norwegian government has justified the family's deportation by claiming that Afghanistan is safe for returns. This claim is contradicted by the findings of both Amnesty International and numerous other organizations.

European governments are forcing increasing numbers of asylum-seekers back to the dangers from which they fled, in brazen violation of international law. Last month, Amnesty International's report Forced back to danger documented the sharp increase in the number of Afghans being forcibly returned from Europe, at a time when civilian casualties in Afghanistan are at their highest rate ever.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Taibeh's plea to Norway: Don't send me and my family to Afghanistan! (Extern länk)

Take action: Tell Norway: Stop returning people to Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Asylnytt 17-10-00:

Från Afghanistan/ 17-åring från Ghazni visade domstolen att han saknar nätverk till sidans topp

En tonåring från Ghazni i Afghanistan berättade att han är född och uppvuxen i Iran. Hans familj hade försökt återvända, men det fanns en hotbild mot hans mamma. När mamman tillfångatagits av talibaner flydde han med sin far till Iran igen, men han kom ifrån fadern. Migrationsverket accepterade pojkens ålder och att han kom från Ghazni, men trodde över huvud taget inte på flyktberättelsen. Därför antog Migrationsverket också att pojkens föräldrar fanns kvar och kunde ta emot honom. När saken kom till domstol hade pojken fått kontakt med båda föräldrarna som åter befinner sig i Iran. Domstolen tror inte på den ursprungliga berättelsen, men eftersom han berättat detaljerat om den återupptagna kontakten med föräldrarna och visat handlingar som stödjer att de är i Iran så anser domstolen att han sannolikt saknar nätverk. På grund av de risker ett barn utan nätverk löper i Afghanistan beiljas han uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

Förvaltningsrätten i Göteborg 17-10-04:

Från Afghanistan/ 106-åring får tidsbegränsat uppehållstillstånd till sidans topp

Migrationsdomstolen har idag ändrat Migrationsverkets beslut och gett en 106-årig kvinna tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Anledningen till att tillståndet begränsats i tid är att kvinnan omfattas av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som gäller under perioden 20 juli 2016 - 19 juli 2019.

Migrationsdomstolen anser vid en samlad bedömning av den 106-åriga kvinnans situation att det finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid denna bedömning har särskilt beaktats kvinnans extremt höga ålder i kombination med hennes mycket dåliga hälsotillstånd samt hennes synnerligen sårbara situation vid ett återvändande till hemlandet Afghanistan, vilket gör att det skulle framstå som stötande ur ett humanitärt perspektiv att nu hänvisa henne till att resa till hemlandet.

På grund av risken för att kvinnans redan mycket dåliga hälsotillstånd kan komma att försämras drastiskt samt de mycket svåra umbäranden som en utvisning till hemlandet kan antas innebära finns det också enligt migrationsdomstolen sådana exceptionella omständigheter att en utvisning av kvinnan till Afghanistan kan anses utgöra omänsklig och förnedrande behandling av henne och därmed strida mot artikel 3 i Europakonventionen.

Rätten var enig i sin dom. Målnummer UM 5521-17

Pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-10-05:

Från Afghanistan/ Governments return nearly 10,000 to risk of death and torture till sidans topp

European governments have put thousands of Afghans in harm's way by forcibly returning them to a country where they are at serious risk of torture, kidnapping, death and other human rights abuses, Amnesty International said today in a new report.

At a time when civilian casualties in Afghanistan are at their highest levels on record, the new report says, European governments are forcing increasing numbers of asylum-seekers back to the dangers from which they fled, in brazen violation of international law.

The new report, Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan, details harrowing cases of Afghans who have been returned from Norway, the Netherlands, Sweden and Germany only to be killed, injured in bomb attacks, or left to live in constant fear of being persecuted for their sexual orientation or conversion to Christianity.

"In their determination to increase the number of deportations, European governments are implementing a policy that is reckless and unlawful. Wilfully blind to the evidence that violence is at a record high and no part of Afghanistan is safe, they are putting people at risk of torture, kidnapping, death and other horrors," said Anna Shea, Amnesty International's Researcher on Refugee and Migrant Rights.

Afghans forcibly returned from Europe, the report says, include unaccompanied children and young adults who were children at the time when they arrived in Europe. Several people Amnesty International interviewed for the report were sent to parts of Afghanistan they had never known, despite the dangerous situation and impunity for crimes such as torture.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-10-09:

Från Afghanistan/ Utvisning till Afghanistan trots nya larm - men många räddades till sidans topp

Den 10 oktober skedde en ny grupputvisning till Afghanistan. Men mer än hälften av de tidigare asylsökande som var bokade på planet fick sin utvisning inställd och är kvar i Sverige, se nedan.

Grupputvisningen hade planerats trots flera nya larm om allvarliga konsekver av tvångsutvisningarna. Amnesty International anklagar till exempel EU-länderna för att utsätta 10.000 människor för risk för livsfara genom att utvisa dem till Afghanistan. Abdul Ghafoor, grundare av en hjälporganisation i Kabul, säger att de flesta utvisade som saknar nätverk lämnar landet igen.

Svidande kritik från Amnesty International

Den 4 oktober 2016, undertecknades "the EU-Afghanistan Joint Way Forward on Migration issues" där Afghanistan förbinder sig att ta tillbaka sina medborgare, oavsett om de återvänder frivilligt eller under tvång. Överenskommelsen undertecknades helt oblygt i samband med en givarkonferens där Afghanistan utlovades bistånd om 15 miljarder euro.

Den 5 oktober 2017, ett år efter att "Joint way forward" undertecknats, publicerade Amnesty en rapport med svidande kritik mot de utvisningar som följt. Rapporten "Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan" beskriver upplevelser afghaner haft efter att återsänts till hemlandet från Europa. Vissa har skadats i bombattacker, dödats eller är tvungna att leva i rädsla att bli förföljda på grund av sin sexuella läggning eller konvertering.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-13:

Från Afghanistan/ Långvarigt religiöst engagemang gör konvertering trovärdig till sidans topp

En ung man från Afghanistan som fått slutligt utvisningsbeslut anförde verkställighetshinder på grund av att han konverterat till kristendomen. Migrationsverket bedömde inte att konversionen var genuin, bland annat för att han inte berättat om den långt tidigare. Dessutom har han enligt verket inte kunnat beskriva Guds närvaro med mer än att han känner hans närvaro innerligt i sitt hjärta och att han känner en inre frid. Det framgår inte hur Guds närvaro bör beskrivas enligt Migrationsverket. Inför domstolen vittnade tre nuvarande och tidigare pastorer om mannens aktiva medverkan i församlingen sedan flera år och om samtalen med honom. Enligt Migrationsdomstolen är det mindre troligt att mannen skulle upprätthållit ett religiöst engagemang enbart för syns skull under så lång tid. Domstolen anser att det är rimligt att man inte berättar om sin tro förrän man är säker på sin sak, och att människors tankar om sin religion varierar från person till person. Mannens tro bedöms som genuin, och han beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-13:

Från Afghanistan/ Domstol: Trovärdigt att arbete för kvinnoorganisation lett till hot till sidans topp

En kvinna som arbetat för en kvinnoorganisation i Afghanistan hade försökt hålla det hemligt och låtsades arbeta som sjuksköterska. Men talibanerna fick veta om uppdraget. Hemmet attackerades men kvinnan och barnen lyckades fly. Migrationsverket misstrodde kvinnan på punkt efter punkt och anser inte ens att hon arbetat för organisationen eftersom hon inte kunnat redogöra för exakta antalet anställda eller antalet medlemmar, anställningkrav på olika nivåer etc. Hon kunde inte heller förklara varför talibanerna attackerat trots att hon slutat sitt arbete efter det första hotet. Migrationsdomstolen däremot anser att berättelsen är sammanhängade, detaljrik och oförändrad. Hon har kunnat redogöra för sina dagliga uppgifter, resor, sammanträffanden med ledare etc och även för organisationens struktur. Hon beskriver attacken på ett självupplevt sätt. Domstolen anser inte att hon behöver kunna redogöra för hur talibanerna resonerat. Kvinnan och därmed även barnen får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Migrationsverket 17-09-28:

Från Afghanistan/ Lägesanalys: Afghanistan till sidans topp

/Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos har publicerat en lägesanalys om Afghanistan. Utdrag ur den avslutande analysen:/

(...) Även om olika initiativ till en förhandlingslösning mellan regeringen och den väpnade oppositionen har initierats så ter sig en förhandlingslösning i nuläget mycket avlägsen. Talibanrörelsen torde inte ha något större intresse av att inleda seriösa förhandlingar så länge som de ser en möjlighet att successivt utöka sin territoriella kontroll på landsbygden samt erövra nya distriktcenter. Konfliktaktivitet, säkerhetsincidentnivåer och antalet civila offer för konflikten kommer möjligen att nå nya rekordsiffror under 2017 eller i vart fall kvarstanna på samma nivåer som tidigare. Sannolikt kommer vi också under det närmsta året att se en fortsatt successiv försämring av läget i Afghanistan eller i vart fall en fortsättning av rådande nuläge. Det finns dock ett antal osäkerhetsfaktorer som medför att läget är svårbedömt och att situationen snabbt skulle kunna förvärras.

En sådan faktor är exempelvis om ISKP skulle lyckas med sitt uppsåt att sätta igång en sekteristisk våldsspiral i landet med uppblossat våld mellan olika folkgrupper som följd.

En drastiskt förändrad strategi i Afghanistan från USA:s sida är en annan sådan faktor. En ökad inblandning i konflikten med en stark truppförstärkning skulle exempelvis kunna bana väg för ett eskalerande proxykrig mellan olika externa aktörer med skilda agendor i landet, beroende på de regionala aktörernas respons. Om USA å andra sidan, vilket inte är troligt, skulle välja att helt dra tillbaka sina kvarvarande trupper i Afghanistan skulle det troligen innebära en långsam förlust för regeringssidan i konflikten.

Vidare så skulle en regeringskollaps i den splittrade politiska ledningen också kunna kasta in landet i ett politiskt kaos som i förlängningen riskerar leda till en utveckling där befolkningen helt faller tillbaka på sina beskyddarnätverk, ofta utifrån etniska skiljelinjer, med möjliga etniska konflikter som följd.

Det troligaste scenariot är dock enligt Lifos bedömning i nuläget en fortsatt succesiv försämring av situationen i landet.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 17-09-13: Temarapport: Tatueringar i Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-09-13:

Från Afghanistan/ Svar på skriftlig fråga: Svårigheter att få främlingspass till sidans topp

Fråga 2016/17:1892 av Sara Karlsson (S)

Personer som har fått uppehållstillstånd på skyddsgrund i Sverige och som inte har något pass kan ansöka om att få ett främlingspass. Det ger personen i fråga möjlighet att röra sig till andra länder, även om det är begränsat i förhållande till svenska medborgares rörlighet.

År 2014 skedde en praxisändring hos Migrationsverket, som är beslutande myndighet, som innebär att det numera alltid görs en individuell prövning vid ansökan om främlingspass. De personer som fått uppehållstillstånd av skyddsskäl som saknar koppling till hemlandets myndigheter hänvisas till dessa för att ordna pass.

Denna praxisändring är i sig inget att invända mot. Däremot finns vittnesmål om hur personer från Afghanistan hamnat i en moment 22-liknande situation och inte lyckas få ut något pass. Migrationsverket avslår ansökan med hänvisning till nämnda praxis, och den afghanska ambassaden förklarar att personen i fråga inte kan få hemlandspass på grund av brist på identitetshandlingar.

Undertecknad antar att samma typ av vittnesmål även nått statsrådet och vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Har några initiativ tagits, eller planeras några initiativ, för att avhjälpa denna situation?

Svar av statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-09-22:

Från Afghanistan/ Germany restarts unsustainable deportations to unstable country till sidans topp

Last week, the first deportation from Germany to Afghanistan was carried out after the country temporarily suspended deportations of Afghans in May following an attack close to the German Embassy. The deportation concerned eight Afghan nationals. On the same day an attack was reported to have killed three civilians in Kabul. The most recent Country of Origin report from the European Asylum Support Office (EASO) reveals an Afghanistan defined by instability and lack of support and protection of the civilian population.

According to the EASO report 69 per cent of the Afghan population fear for their personal safety while the number for urban residents is as high as 73.5 per cent. According to the report the number of security incidents between January and October last year reached the highest level since 2007. A report released in August by the Human Rights Unit of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) confirms that the level of civilian casualties remains equally high in 2017 with 5,243 civilian casualties (1,662 deaths and 3,581 injured) between 1 January and 30 June 2017. The EASO report also addresses issues of corruption, poverty, lack of support, opportunities and protection of the civilian population.

A series of problems particularly affecting young male Afghan returnees arriving from Europe has been identified in a report published by Asylos last month. Those include state and societal attitudes towards them, insufficient provision of food and basic services, lack of network and housing linked partly to the mass returns of Afghans from Iran and Pakistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-01:

Från Afghanistan/ Konflikt med talibaner trovärdig efter muntlig förhandling till sidans topp

En afghansk man som bott i Iran under lång tid återvände med sin familj till Herat i Afghanistan, där hans bror hade ett hus. Brodern sysslade med affärer med talibanerna och det visade sig sedan att han därigenom försökt slippa bli rekryterad. Senare kom talibanerna ändå efter brodern, men han hann fly. Mannen som fanns i huset misshandlades och fick ultimatum att hitta sin bror. Istället flydde familjen. Migrationsverket tvivlade på att de varit tillbaka i Afghanistan och ansåg dessutom att Herat inte längre var deras hemvist, varför deras skyddsbehov skulle prövas mot hela landet. De beviljades muntlig förhandling i domstolen. Där lyckades de förklara oklarheterna. Domstolen bedömer nu att de har skyddsbehov gentemot Herat. I och med att de har en hemvist (vilket även Migrationsverket nu medger) så skulle en utvisning till annat område betraktas som ett internflykt. Som barnfamilj ska de inte utsättas för internflykt och familjen får därför stanna som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-01:

Från Afghanistan/ Kvinna utan manligt nätverk får stanna till sidans topp

InfoTorg 17-09-11:

MIG: Kvinnan har separerat från sin make och saknar manligt nätverk i hemlandet. Hon och barnen får därför permanent uppehållstillstånd.

En kvinna från Afghanistan, men boende i Iran, gör gällande att hon och hennes barn vid ett återvändande till sitt hemland riskerar att dödas på grund av en hedersrelaterad hotbild från hennes tidigare makes familj samt att barnen skulle utsättas för faror på grund av talibanema. Hon gör också gällande att hon och barnen inte kan återvända till Afghanistan eftersom hon har separerat från sin nuvarande make, polisanmält honom för misshandel och saknar manligt nätverk i hemlandet.

Sammantaget bedömer domstolen att kvinnan har gjort sannolikt att hon har bott i Iran och att hon och barnen saknar manligt nätverk i Afghanistan. Dessa uppgifter ska ligga till grund för domstolens prövning av kvinnans och hennes barns skyddsbehov.

Sammantagt finner domstolen att kvinnan har gjort sannolikt att hon och hennes barn känner en välgrundad fruktan för att, vid ett återvändande, utsättas för förföljelse som är könsrelaterad. Det finns därför grund för att bevilja kvinnan och hennes barn flyktingstatusförklaring och permanent uppehållstillstånd som flyktingar.

FAKTA

Identifikationsnr: UM 2857-17

Rättsområde: Asyl/Uppehållstillstånd

Källdokument: Dom

Instans: Migrationsdomstolen

Datum: 2017-08-29

Saken: Uppehållstillstånd efter ny prövning

Domare/Beslutsfattare: Karl Lundberg

Erica Krabbe

Adress: https://www5.infotorg.se/rb/premium/migration/article236588.ece

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

EASO 17-08-23:

Från Afghanistan/ EASO report on the situation in Kabul, Mazar-e Sharif and Herat cities till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan Key socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, Mazar-e Sharif, and Herat City'. In 2016, Afghanistan ranked second in the top countries of origin in EU+ countries ([1]), with more than 175,000 applicants. In the first seven months of 2017, more than 28.000 applications have been lodged in the EU+ by Afghans, still ranking second. In addition, the Afghan applications constitute the largest backlog of all countries of origin. At the end of July 2017, there were more than 93,000 asylum applications from Afghan nationals in the EU+ pending at first instance.

The report provides a general description of the socio-economic situation in three cities in Afghanistan - Kabul, Mazar-e Sharif and Herat - covering the following topics: economic growth; employment; poverty; food security; access to education; health care; housing; and coping strategies. The report also looks into actors of protection, focussing both on different branches of the Afghan National Security Forces and the formal justice system. Finally, travel into these three cities is researched by looking into restrictions or requirements on travel in Afghanistan and ways of travelling by domestic air traffic.

Special attention is paid to the fate of women and displaced people - IDPs and returnees - throughout the report and a seperate chapter is dedicated to children.

The report was co-drafted by a COI researcher from the national asylum authority of Poland and COI researchers from EASO in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by COI researchers from Belgium, Sweden, Finland, the Netherlands, EASO, and UNHCR. In addition, a review of the report was carried out by Afghanistan expert Antonio Giustozzi, Samuel Hall Consulting, and the Asylum Research Consultancy.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylos August 2017:

Från Afghanistan/ Situation of young male 'Westernised' returnees to Kabul till sidans topp

Endorsed and peer-reviewed by the Asylum Research Consultancy (ARC) and the Dutch Council for Refugees, Asylos has compiled a new COI research report on the situation of young male 'Westernised' returnees to Kabul, Afghanistan. This report was compiled to meet an increased demand by legal representatives who are representing young Afghan asylum seekers in Europe. These asylum seekers have spent their teenage years in Europe and are denied a new form of protection after turning 18 on the basis that the security situation in Afghanistan has improved and that return to or internal relocation to Kabul will be both reasonable and relevant. Our report serves to counterbalance a general lack of understanding and lack of country information about the relevant issues at stake and contribute with this report to a more informed debate about the situation of young 'Westernised' returnees to Afghanistan. It is also intended as a tool to assist legal practitioners and to help ensure that decision-makers consider all relevant material.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Utvisningar till Afghanistan kan fortsätta enligt Migrationsverket till sidans topp

Situationen i Afghanistan är fortsatt allvarlig. Det konstaterar Migrationsverket i ett nytt rättsligt ställningstagande. Verkets senaste säkerhetsrapport visade ett försämrat läge och att fundamentalistiska motståndsgrupper har flyttat fram sina positioner - ofta följt av våldsamma strider. Alla provinser utom två är nu i väpnad konflikt. Men bedömningarna i enskilda ärenden kommer av allt att döma inte att ändras särskilt mycket. Enligt ställningstagandet kan de som är hotade i sin hemtrakt ofta klara sig i internflykt i Kabul, Herat eller Mazar-e-Sharif. Ett antal utsatta grupper pekas ut, men att tillhöra en utsatt grupp betyder inte i sig att det finns ett skyddsbehov. Ensamkommande barn som inte har ett ordnat mottagande ska få stanna i Sverige som alternativt skyddsbehövande, i enlighet med en dom från Migrationsöverdomstolen, eftersom de riskerar att utnyttjas eller rekryteras. Migrationsverkets anser nu att detta kan tillämpas även på en person med ett funktionshinder. Men annars kan den som bedöms som vuxen fortfarande utvisas även utan att ha något nätverk.

Migrationsverkets pressmeddelandet med länk till det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-08-29:

Från Afghanistan/ Fortsatt allvarligt säkerhetsläge i Afghanistan till sidans topp

Situationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig. Det konstaterar Migrationsverket i ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetssituationen i landet. Konfliktnivåerna i alla Afghanistans 34 provinser skiljer sig dock och det finns områden som bedöms som säkrare än andra.

- Vår bedömning är att konflikten inte nått en nivå där den drabbar alla i hela landet, alltså den nivå som lag och praxis kräver för att alla som är afghanska medborgare ska ha rätt att stanna, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Migrationsverket ska därför enligt lag fortsätta att tillämpa principen om ett så kallat internt flyktalternativ, för de personer som inte kan återvända till sin hemort.

- Det går fortfarande att återvända till flera områden, och därför kommer det även i fortsättningen krävas en individuell prövning av varje ärende, tillägger han.

Ett rättsligt ställningstagande är en analys av exempelvis säkerhetssituationen i ett land och det fungerar som ett juridiskt stöd för handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket.

Sedan det förra rättsliga ställningstagandet om säkerhetssituationen i Afghanistan, som publicerades den 8 december 2016, har situationen delvis förändrats.

- Vi följer utvecklingen noga i Afghanistan och gör kontinuerligt bedömningar av säkerhetsläget. Detta görs även utan att ett nytt rättsligt ställningstagande publiceras. Men de förändringar vi sett nu har aktualiserat behovet av ett nytt rättsligt ställningstagande, säger Fredrik Beijer.

Ställningstagandet har även tagit hänsyn till de nya rapporter och analyser som berör situationen i landet, däribland från FN:s Afghanistanmission UNAMA och EASO, EU:s stödkontor för migrationsfrågor. I mars 2017 meddelades också en dom i Migrationsöverdomstolen, som uttalar sig om hur ensamkommande barn ska bedömas.

(...)

Pressmeddelandet med länk till det nya rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

ETC 17-08-30: Migrationsverkets besked: Delar av Afghanistan är säkra (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-08-31:

Från Afghanistan/ FARR om Migrationsverket och Afghanistan till sidans topp

Det som står i Migrationsverkets egna rapporter om Afghanistan borde ha lett till ändrade riktlinjer för vilka utvisningar som kan verkställas. Den situation som beskrivs borde innebära att utvisningarna till internflykt stoppas, liksom utvisningarna av unga utan anknytning. Det skriver Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, idag i en kommentar till Migrationsverkets nya ställningstagande om Afghanistan. FARR har redan tidigare krävt stopp för alla tvångsutvisningar. Nu kräver FARR av regeringen att återtagandeavtalet med Afghanistan inte missbrukas genom tvångsutvisning av stora grupper vars säkerhet inte kan garanteras.

Kommentar till Migrationsverkets ställningstagande om Afghanistan, SR 31/2017

Tisdagen den 29 augusti dödades 17 civila av ett flyganfall mot ett talibanfäste i provinsen Herat i Afghanistan. Samma dag sprängde en självmordsbombare en bank i huvudstaden Kabul. Flera civila omkom. Talibanrörelsen tog på sig detta dåd medan IS låg bakom en attack i Kabul bara några dagar tidigare som tog 40 människors liv. Sådana händelser är numera vardag i storstäderna Kabul, Herat och Mazar-i-Sharif - som räknas till de säkraste platserna.

Tisdagen den 29 augusti kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan. För några veckor sedan kom en rapport om säkerhetsläget.

Säkerhetsrapporten visar att läget har försämrats och att fundamentalistiska motståndsgrupper har flyttat fram sina positioner - ofta följt av våldsamma strider. Migrationsverket bedömer att alla provinser utom två nu befinner sig i väpnad konflikt. Det rättsliga ställningstagandet pekar ut utsatta grupper och förklarar vilken försiktighet som måste tillämpas innan någon hänvisas till internflykt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Akademikerförbundet SSR 17-08-10: Öppet brev: Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (Extern länk)

Svenska Afghanistan-Kommittén 17-08-18: Tal av Andreas Stefansson, generalsekreterare (Extern länk)

Svenska Dagbladet 17-08-09: Expert: "Ökad oro för säkerheten i Afghanistan" (Extern länk)

Magnus Jägerskog, Bris, Ann Svensén,, IM i ETC 17-08-30: Stoppa utvisningarna till Afghanistan omedelbart (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Från Afghanistan/ Domstol anser att ung vuxen utan nätverk har skyddsbehov till sidans topp

Målet rör en pojke som hävdar att han är minderårig. Detta har han inte lyckats bevisa varken för Migrationsverket eller domstolen. Hans berättelse om hot från taliban mot föräldrarna och en familjekonflikt anses inte tillräckliga. Pojken är uppvuxen i Iran och har aldrig bott i Afghanistan. Eftersom han inte har någon anknytning prövas skyddsbehovet mot hela landet. Migrationsverket avslag hans ansökan men Migrationsdomstolen upphäver det beslutet och gör samma bedömning som Migrationsöverdomstolen i våras gjorde om ett barn. Ett barn utan nätverk riskerar barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, sexuellt utnyttjande och tvångsrekrytering. Enligt domstolen kommer pojken att hamna i en liknande situation som ett barn. Han tillhör en utsatt minoritet samt saknar nätverk och lokalkunskaper. Han löper därför en konkret, individuell risk för omänsklig eller förnedrande behandling och är alternativt skyddsbehövande. Pojken får uppehållstillstånd i 13 månader.

Förvaltningsrätten i Göteborg har dömt på samma sätt i flera liknande fall men domarna är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Från Afghanistan/ Konvertit bland dem som inte övertygade FN:s tortyrkommitté till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har från sin session i maj publicerat beslut om tio utvisningar som anmälts strida mot tortyrkonventionen. Två av dem ledde till att staten förbjöds verkställa utvisningen.

Den enda anmälningen mot Sverige ledde inte till någon prickning. Den gällde en afghan vars berättelse om distribution av biblar i hembyn i Ghazni inte ansågs trovärdig. Mannen hade inte heller lyckats visa att han konverterat i Sverige eller att detta skulle ha kommit ut i hemlandet.

Hämta eller läs beslutet om utvisning till Afghanistan 677/2015, A.N.M. mot Sverige (Extern länk)

Sök övriga ärenden från CAT (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-09-01:

Från Afghanistan/ ECHR: Kommunistregimens säkerhetspoliser mfl får utvisas till sidans topp

Europadomstolen har behandlat en rad ärenden som rör afghaner som arbetat för någon av säkerhetstjänsterna Khad/WAD eller en närstående organisation, och som sökt asyl i Nederländerna. Säkerhetstjänsterna under kommunistregimen i Afghanistan mellan 1978 och 1992 var kända för sina grymma metoder. Männen hävdar att de riskerar hämnd men har fått avslag på grund av att deras verksamhet har bedömts som brott mot mänskligheten vilket uteslutit dem från flyktingstatus. Europadomstolen anser att de inte riskerar förföljelse i hemlandet idag och påpekar att personer med koppling till Khad/WAD inte finns med bland de grupper som UNHCR betraktar som utsatta. Alla männen har familj som bor lagligt i Nederländerna, men Europadomstolen bedömer att familjerna kan träffas på annat sätt och att makarna måste ha varit medvetna om vad männens arbete innebar. Därför utgör utvisningarna inte heller något brott mot Europakonventionens skydd för privatlivet.

Applications nos. 43538/11 and 63104/11 (Extern länk)

Application no. 72586/11 (Extern länk)

Application no. 77691/11 (Extern länk)

Application no. 41509/12 (Extern länk)

Application no. 46051/13 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

UNAMA 17-07-17:

Från Afghanistan/ Extreme harm to civilians continues as suicide attacks worsen till sidans topp

The number of civilians killed and injured in the Afghanistan conflict during the first six months of 2017 persisted at the same record high levels as last year, according to a mid-year report from the United Nations. Extreme harm to civilians continued amid a worsening toll from suicide attacks, and a greater impact on women and children.

A total of 1,662 civilian deaths were confirmed between 1 January and 30 June - an increase of two per cent on the same period last year, according to figures from the UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). The number of civilians injured in the same period fell one per cent to 3,581.

"The human cost of this terrible conflict in Afghanistan - loss of life, destruction and immense suffering - is far too high," said Tadamichi Yamamoto, the Secretary-General's Special Representative for Afghanistan and head of UNAMA. "The continued use of indiscriminate, disproportionate and illegal improvised explosive devices is particularly appalling and must immediately stop."

The reports highlights that 40 per cent of all civilian casualties during the six-month period were killed or injured by anti-government forces using improvised explosive devices (IEDs), such as suicide bombs and pressure-plate devices, which were responsible for the deaths of 596 civilians and injured 1,483. These figures include civilian casualties from suicide and complex attacks -involving more than one perpetrator and two or more forms of weaponry, including suicide IEDs- which killed 259 civilians and injured 892, a 15 per cent increase on comparable figures for the first six months of 2016.

Many of those casualties occurred in a single attack in Kabul city on 31 May, when a truck bomb killed at least 92 civilians and injured nearly 500, the deadliest incident documented by UNAMA since 2001.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-07-21:

Från Afghanistan/ UNHCR welcomes registration of a million undocumented in Pakistan till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomes the pilot launched this week of the Pakistan government's programme to register undocumented Afghans living in the country, currently estimated between 600,000 to one million.

This significant step will help regularize the stay for many Afghans at a time when return to their home country may not be possible.

Afghans registered under this new scheme will receive Afghan Citizen (AC) cards, providing them legal protection from arbitrary arrests, detention or deportation under Pakistan's Foreigner's Act. The AC cards will allow Afghans to stay in Pakistan for the time being, until they can be issued documents, such as passports, by the Government of Afghanistan. The initiative will bring much needed relief for many Afghan families where some were registered refugees, while others had no legal status.

The registration of undocumented Afghans follows three years of consultations between the governments of Afghanistan and Pakistan and UNHCR. It forms part of Pakistan's Comprehensive Policy on the Repatriation and Management of Afghans, which was endorsed by its cabinet in February this year. Other components of the plan include: extending the validity of the Proof of Registration cards to some 1.4 million registered Afghans refugees until the end of 2017; a commitment to adopt a national refugee law; and a visa regime for different categories of Afghan refugees who have the Proof of Registration (PoR) cards.

The six-month registration programme began yesterday (20 July) with the launch of a pilot in the country's capital Islamabad and the north-western city of Peshawar, which hosts the largest number of undocumented of Afghans. The programme is expected to be rolled out in all four provinces from 16 August.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol tror på att par lyckats träffas trots hedersregler till sidans topp

En kvinna i Afghanistan tvingades gifta sig med en kusin som redan var gift och använde narkotika. Hon flydde tillsammans med en man som hon träffat i smyg och de lyckades gifta sig i en annan stad med hjälp av släktingar som stödde kvinnan och imamer som lät sig mutas. Men de hotades till livet av familjemedlemmar och tvingades fly först till Iran och sedan till Sverige. Migrationsverket anser att det är osannolikt att de skulle ha lyckats träffas och anser dessutom att de berättat för lite om hur de känt inför riskerna och att andra familjemedlemmar kunde straffas. Migrationsdomstolen bedömer efter muntlig förhandling att berättelserna är trovärdiga eftersom de varit samstämmiga och detaljerade och att makarna redogjort för varför de inte ansåg den första vigseln giltig. Förklaringarna är inte orimliga. De beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-07-28:

Från Afghanistan/ Skiljaktigt om alternativt skydd för ungdom som snart fyller 18 till sidans topp

En pojke som skulle fylla 18 inom sex månader fick avslagsbeslut med uppskjuten verkställighet. Pojken bodde hos sin farbror i Afghanistan sedan fadern gått bort. Han berättade att farbrodern vill döda honom eftersom pojken fått tag på dokument om faderns mark. Detta trodde inte Migrationsverket på och bedömde att den enda hotbilden är att farbrodern "är arg på dig" vilket är otillräckligt för att vara skyddsgrundande. Eftersom pojken kommer att vara 18 vid verkställighet är inte heller resvägen så farlig att han skulle vara alternativt skyddsbehövande. Migrationsdomstolen påpekar att muntlig förhandling avslagits och att domstolen därför bara bedömer om skälen är tillräckliga - men utgår trots det från att farbrodern inte hotat pojken. Domstolen beviljar ändå uppehållstillstånd eftersom pojken är minderårig och levt utanför Afghanistan inder lång tid och att resvägen till hemprovinsen är för farlig för ett barn. En nämndeman är skiljaktig och vill bara bevilja tillstånd fram till 18-årsdagen som nu är nära förestående. Domen är inte vägledande (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170712:

IOM 17-07-07:

Från Afghanistan/ IOM: Displaced and returnees over 2.4 million in nine provinces till sidans topp

One in six people is either a returnee or an internally displaced person (IDP) in the nine Afghan provinces of Baghlan, Balkh, Kabul, Kunar, Kunduz, Laghman, Nangarhar, Paktia, and Takhar, according to the second round of IOM's Afghan Displacement Tracking Matrix (DTM) published today (7/7).

In the nine provinces, which are believed to have the highest levels of displacement and return in the country, a total of 2,416,570 individuals either returned from abroad or were internally displaced during the five years between 2012 and June 2017. This represents roughly 20 per cent of the provinces' total base population of 11,851,822.

The DTM tracks mobility, determines numbers and locations of forcibly displaced people and provides basic demographic information. It aims to explain the reasons behind their displacement and their migration history, as well as their vulnerabilities and priority needs. Its main objective is to provide the government and humanitarian partners with comprehensive data, enabling them to deliver timely, targeted, and cost-effective assistance to conflict and displacement affected populations.

According to the survey, the returnees from abroad included 1,200,721 people from Pakistan and over 222,000 from Iran. Another 41,803 people returned from Europe, including Turkey.

Many returned to extreme poverty and some 73,850 returnees are now living in tents or open air holes dug into the ground and covered by tarpaulins. Many others rent or live in semi-ruined, abandoned houses. With 518,066 individuals returning between 2012 and 2017, Nangarhar has the highest number of returnees.

The survey also identified a total of 945,182 IDPs in the nine provinces assessed. Nearly all of them - 97.38 per cent - had been displaced by conflict. Another 1,141,334 people had returned to their homes. Some 658,743 individuals had been forced to leave their settlements and had fled to another district or province.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-07-04:

Från Afghanistan/ Migrationsverket och Afghanistan - vad gäller? till sidans topp

Kort fakta om Migrationsverkets bedömningar gällande Afghanistan

Säkerhetsläget

Migrationsverket bedömer att situationen i Afghanistan är allvarlig och att läget i landet har försämrats det senaste året. Som konstaterades i det senaste rättsliga ställningstagandet från december 2016 råder det andra svåra motsättningar enligt utlänningslagens definition i de tre provinser som är minst drabbade av våld: Panjshir, Bamyan och Daikundi. I övriga 31 provinser råder det inre väpnad konflikt, där våldet i provinsen Helmand är så omfattande att alla som återvänder riskerar att drabbas av våldet. Samtidigt finns det fortsatt stora skillnader mellan olika delar av landet och mellan olika provinser, och en individuell bedömning måste göras i varje enskilt ärende. Situationen är trots en gradvis försämring inte sådan att alla som kommer från Afghanistan, i likhet med exempelvis situationen i Syrien, enligt lagstiftningen per automatik kan få skydd i Sverige.

Domstolar

Domstolarna, som gör egna juridiska bedömningar i asylärenden, har inte fattat några andra beslut kring säkerhetssituationen i Afghanistan än Migrationsverket.

I mars i år meddelade Kammarrätten i Stockholm en dom som innebär att fler ensamkommande barn från Afghanistan som beviljats uppehållstillstånd på grund av ömmande skäl eller fått uppehållstillstånd på grund av tillfälliga verkställighetshinder nu i större utsträckning får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, det innebär alltså att de får en skyddsklassning. De ensamkommande barn som domen berör är framförallt de som vuxit upp utanför sitt hemland och därför inte har familj, släkt, nätverk eller lokalkännedom i hemlandet.

Återtagandeavtalet

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Migrationsverket 17-06-16:

Från Afghanistan/ Ny analys av läget i Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en ny analys av situationen i Afghanistan, en så kallad lägesanalys. Den bygger bland annat på uppgifter från en utredningsresa som medarbetare från Lifos - center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet*, gjorde i april-maj 2017.

- Som vi tidigare har konstaterat är situationen i Afghanistan allvarlig och läget i landet har försämrats det sista året. Den här lägesanalysen vittnar om en fortsatt successiv försämring av läget i Afghanistan, samtidigt som det finns fortsatt stora skillnader mellan olika delar av landet, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Migrationsverket fortsätter att noggrant följa utvecklingen i Afghanistan och den här analysen utgör en av flera informationskällor när ett nytt rättsligt ställningstagande tas fram.

- Det är viktigt att komma ihåg att analysen inte är en juridisk bedömning och medför i sig inte någon förändring av gällande rättsliga styrdokument. Vi fortsätter att göra individuella bedömningar i varje enskilt ärende. Många asylsökande som kommer från Afghanistan får idag skydd i Sverige, säger Fredrik Beijer.

Frågor och svar om den senaste lägesanalysen om Afghanistan

Vad bygger den här lägesanalysen på för uppgifter?

Analysen bygger bland annat på uppgifter från en utredningsresa som medarbetare från Lifos* gjorde i april-maj 2017 men också till stor del på allmän rapportering från Afghanistan från internationella organisationer, FN-organ och analytiker. Analysen är en del av Migrationsverkets arbete med att kontinuerligt följa och analysera situationen i Afghanistan.

Vad innebär den här lägesanalysen för den sökande?

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Temarapport: Afghanistans ismailiter - en shiaminoritet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 17-06-20:

Från Afghanistan/ Afghanistan - Stoppa utvisningarna! till sidans topp

Gemensamt ställningstagande av Rädda Barnen och Svenska kyrkan:

Migrationsverket och Sveriges regering hävdar att det är möjligt att utvisa människor till Afghanistan. Säkerhetsläget i landet har dock försämrats och utsikterna för att en förbättring skulle ske är obefintliga. Migrationsverkets center för landinformation och analys, Lifos, konstaterar i sin senaste bedömning att: "Det troligaste scenariot är dock [...] en fortsatt succesiv försämring av situationen i landet". Det måste därför finnas anledning att förnya bedömningarna kring Afghanistan genom ett nytt rättsligt ställningstagande. Samtidigt behöver det göras uppföljningar av tidigare utvisningar.

I Afghanistan pågår inre konflikt i de flesta provinser; talibanerna växer sig starkare; det finns 1,5 miljoner internflyktingar i landet och hittills i år har nästan 213 000 personer tvingats från Iran och Pakistan tillbaka till Afghanistan. Många av dessa har bott i årtionden i grannländerna.

Många experter anser att det idag inte finns några säkra områden i Afghanistan. Den del av Afghanistan som Sverige hävdar är den säkraste, Kabul, har under den senaste tiden drabbats av flera allvarliga terrorattacker. Det är också det område i landet där flest civila dödsoffer skördas. Mot bakgrund av detta stoppade flera delstater i Tyskland tvångsutvisningar redan i början av året och Tyskland som helhet har, efter attacken den 31 maj, stoppat tvångsutvisningar i avvaktan på att det görs en ny analys av säkerhetsläget och därmed av afghaners skyddsskäl. Situation är allvarlig för alla människor i Afghanistan, men speciellt utsatta är barn och unga personer utan nätverk.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Från Afghanistan/ Domstol: 18-årig kvinna ska inte behöva klara sig med 70-årig far till sidans topp

En äldre man med två barn, varav en vuxen son och en yngre dotter, sökte asyl och åberopade även anknytning till hustrun och två andra vuxna barn som redan hade uppehållstillstånd. Målet gäller dottern, som nu fyllt 18. Migrationsverket hade beslutat om utvisning till Kabul, eftersom familjemedlemmarna inte kunde bevisa sitt skyddsbehov. Anknytningen till modern var tillräcklig för uppehållstillstånd men detta ska sökas från utlandet. För att en ung kvinna ska kunna utvisas krävs att det finns ett manligt nätverk. Enligt Migrationsverket skulle nätverket uppstå genom att fadern och den äldre brodern utvisades samtidigt. Migrationsdomstolen anser inte att fadern, som nu är 70 och har hälsoproblem, kan erbjuda det skydd och stöd som en kvinna i Afghanistan behöver. Brodern saknar i likhet med systern annan anknytning till Afghanistan och kan därför inte heller tjäna som stöd. Kvinnans situation är synnerligen ömmande och hon får därför permanent uppehållstillstånd. Den tillfälliga lagen tillämpas inte eftersom kvinnan var minderårig vid Migrationsverkets beslut. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

#vistårinteut 17-05-31:

Från Afghanistan/ Vi kräver att UD gör en ny säkerhetsbedömning till sidans topp

Igår tvångsdeporterades ett antal unga afghaner till Kabul varav minst en åldersuppskriven suicidbenägen ungdom. Vid ankomsten till Kabul möttes de av förödelse och död. En bilbomb exploderade i ambassadkvarteren nära flygplatsen.

Rörelsen #vistårinteut kräver att UD omgående gör en ny säkerhetsbedömning av läget i Afghanistan och att Migrationsverket följer upp med ett nytt rättsligt ställningstagande. Vi uppmanar även Sveriges socialdemokratiska statsminister Stefan Löfven att stötta oss i kampen för humanitet och arbeta för att Sverige omgående upphör med tvångsutvisningar av ensamkommande barn och unga.

Två av de förvarstagna unga som var på väg att deporteras fick i sista stund besked om att stanna i förvaret. Den ena är en 21-årig kristen konvertit vid namn Ali Ahmed Hosseini som gärna talar med media. Den andra är en åldersuppskriven ungdom. Vi försöker få information om denna ungdom och återkommer med info när vi har den.

Enligt den svenska mamman till den suicidbenägne ungdom som blev tvångsdeporterad blev han akut intagen på sjukhus söndag kväll. Måndag eftermiddag fick hon besked om att han skulle stanna på sjukhuset fram till fredag den 2 juni. Med kort varsel fick hon under måndagen ett ändrat besked; nu hade han istället både besöks- och telefonförbud. Förvarsombudet kontrollerade då om han var bokad på deportationsplanet vilket visade sig vara fallet. Under tisdagen försökte mamman och ombudet söka information om var ungdomen befann sig utan resultat. Man lämnade även in ett verkställighetshinder angående ungdomens dåliga psykiska hälsa vilket avslogs.

Vid femtiden på tisdagen ringde ungdomen från ett enskilt rum han själv benämnde "cell". Han var enligt mamman förvirrad; han sluddrade och visste inte vilken dag det var.

Vi vet alltså med säkerhet att en suicidbenägen ensamkommande ungdom blev tvångsdeporterad.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-06-06:

Från Afghanistan/ Afghanistan är inte säkert! till sidans topp

Den grupp asylsökande som utvisades från Sverige till Afghanistan den 30 maj hamnade i ett inferno. Kabul drabbades samma dag de anlände av den största självmordsattacken på åratal. Ett par dagar senare besköt och dödade polisen människor som demonstrerade mot bristen på säkerhet. När ett av offren skulle begravas attackerade självmordsbombare begravningen med ytterligare dödsoffer som följd.

FARR protesterar mot utvisningarna till Afghanistan - Afghanistan är inte säkert!

Sverige har fortsatt att utvisa människor med tvång eller övertalning till krigets Afghanistan. Trots rapporter om allt fler civila offer och obefintligt skydd för mänskliga rättigheter hamnar varje månad ett hundratal människor i Afghanistan trots att de sökt skydd i Sverige. De flesta reser i obemärkthet. Ibland tvingas en större grupp iväg med en stor polisansats till väntande charterplan. Bland dem har funnits mycket unga pojkar som saknar nätverk i Afghanistan.

De senaste attackerna har bland annat beskrivits av den oberoende organisationen Afghanistan Analysts Nework: "A black week in Kabul".

Enligt ett uttalande av president Ashraf Ghani den 6 juni hade dödssiffran bara från attacken den 31 maj stigit till över 150 människor. Afghanistans vice flyktingminister har vädjat till väst att stoppa utvisningarna. Amnesty International uttalade redan före dessa attacker att antalet civila offer visar hur farligt det är att bli utvisad till Afghanistan.

Förra året dödades eller skadades fler civila i Afghanistan än på många år, enligt FN-missionen UNAMA. Första kvartalet i år rapporterades en svag minskning - men med de senaste attackerna vänder trenden uppåt igen. Enligt kvartalssiffrorna drabbas kvinnor och barn allt värre.

(...)

Hela artikeln med adresser som du kan protestera till (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

Från Afghanistan/ Utvisningsbeslut upphävs enligt ny praxis för minderårig till sidans topp

En pojke av hazara-etnicitet och shiamuslim föddes i Iran, dit hans föräldrar flytt undan en konflikt med talibanerna. Farföräldrarna har dödats. Fadern var med i kriget mot Pakistan. Pojken hävdade att han behöver skydd för att han tillhör en utsatt minoritet och för att talibanerna kommer ihåg hans familj. Han var sjutton år då han fick beslut. Migrationsverket trodde på berättelsen och accepterade även att pojken var minderårig, men ansåg inte att det fanns något individuellt skyddsbehov. Som vuxen man skulle han kunna försörja sig och etablera sig i någon av provinshuvudstäderna. Han fick avslag med uppskjuten verkställighet till 18-årsdagen, men överklagade beslutet. När migrationsdomstolen tog upp målet hade Migrationsöverdomstolen kommit med den vägledande domen som slog fast att en minderårig utan familj eller annat nätverk i Afghanistan är alternativt skyddsbehövande på grund av de faror som barn utsätts för. Migrationsverket ändrade därför sin ståndpunkt inför domstolsförhandlingen och yrkade på att pojken ska bedömas som alternativt skyddsbehövande. Så blev även domstolens beslut. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

Afghanistan Analysts Network 17-05-19:

Från Afghanistan/ Returns in 2016/17: Trends, statistics and experiences till sidans topp

While hundreds of thousands of Afghans sought protection in Europe throughout 2015/16, an increasing number have been returning to Afghanistan, both voluntarily and involuntarily. The number of voluntary returnees from Europe picked up significantly throughout 2016, with additional returns in the first four months of 2017, reaching a total figure of over 8,000. By contrast, the number of deportations has been significantly lower, at only around 350 over the same period. AAN's Jelena Bjelica and Thomas Ruttig examine the trends, policies and practices relevant to those who have returned. They found that services available to those returning - in both categories - are patchy.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Afghanistankommittén 17-05-23:

Från Afghanistan/ Omvärlden måste betänka konsekvenserna för det afghanska folket! till sidans topp

Uttalande antaget av Svenska Afghanistankommitténs årsmöte 20 maj 2017

Konflikten mellan regimen i Afghanistan och olika väpnade oppositionsgrupper har intensifierats och under 2016 rapporterades det största antalet civila offer på många år. Alltfler distrikt kontrolleras av väpnade motståndsgrupper. Arbetslösheten är hög, fattigdom och korruption utbredda. Rättssäkerheten är mycket svag, i synnerhet för kvinnor. Statsmaktens legitimitet är fortsatt ifrågasatt. Den ekonomiska tillväxten är svag samtidigt som biståndet minskar. Befolkningen har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Många afghaner flyr, både inom och utom landet.

Under 2015 sökte runt 42 000 afghanska flyktingar asyl i Sverige. Efter det att Sverige, liksom Europa, tillslutit sina gränser har betydligt färre anlänt. För närvarande riktas uppmärksamheten främst mot det stora antal afghaner som nekas asyl och skall utvisas och återsändas.

SAK arbetar för utveckling i Afghanistan och är inte en asylpolitisk organisation. SAK:s biståndsverksamhet syftar till drägligare villkor för folket i Afghanistan och på lång sikt till undanröjande av orsakerna till människors flykt från landet. Enligt stadgans portalparagraf ska SAK "sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk". Att sprida kunskap och information om landet är alltså en hörnsten i SAK:s arbete.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-05-26:

Från Afghanistan/ Barn utan nätverk i Afghanistan har skyddsbehov till sidans topp

Ett barn utan nätverk i Afghanistan som inte bott i landet på länge ska få uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande". Barnet ska alltså få asyl och inte "bara" stanna på grund av att det inte finns något ordnat mottagande. Detta var innebörden i en dom från Migrationsöverdomstolen den 17 mars i år.

Här refererar vi domen samt några kommentarer kring vad den kan innebära för andra. (Det är alltså inte en ny dom, utan densamma som redan har kommenterats i flera medier.)

En pojke från Afghanistan fick permanent uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter eftersom han inte har något ordnat mottagande i hemlandet. Hans ombud överklagade och hävdade att han ska bedömas som flykting eller i varje fall som skyddsbehövande. Pojken har bott större delen av livet i Iran och saknar nätverk i Afghanistan.

Migrationsdomstolen höll med om att pojken som ensamt barn och hazar utan nätverk skulle riskera sådan behandling att han är alternativt skyddsbehövande. Överklagande gick alltså igenom. Men det ledde till att Migrationsverket i sin tur överklagade till Migrationsöverdomstolen. Migrationsverket ansåg att skyddsbehov inte skulle erkännas, eftersom pojken inte tillhör någon uttalad riskgrupp.

Migrationsöverdomstolen bedömer att barn i Afghanistan är särskilt utsatta för våld och att de riskerar barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, annat sexuellt utnyttjande och dessutom riskerar rekrytering. Det finns ingen aktör som kan skydda barnen. Genom att pojken inte har något nätverk eller lokalkunskap löper han en individuell och specificerad risk för att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling och är därför alternativt skyddsbehövande.

(...)

Hela artikeln med länkar till domen, referat och kommentarer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-30:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol underkänner internflykt för 19-åring utan nätverk till sidans topp

En familj lämnade Helmand i Afghanistan efter en våldsam lokal konflikt som lett till flera dödsfall. Den pojke som nu sökt asyl var ca åtta år gammal när familjen bosatte sig i Iran. När deras fiender fick reda på deras bostadsort tvingades de flytta. Migrationsverket trodde inte på berättelsen om det individuella hotet och skrev upp pojken i ålder. Eftersom han inte kunde bevisa varifrån familjen kom prövades hans skyddsskäl mot hela landet. I domstolen trodde två nämndemän på berättelsen och ansåg att pojken genom det individuella hotet är alternativt skyddsbehövande. De blev nedröstade i den delen. Men domstolen är överens om att pojkens uppgifter om bostadsorten är trovärdiga. Därför bedöms skyddsbehovet mot Helmand, där situationen är så allvarlig att ingen ska återsändas. Internflyktsalternativ anses inte rimligt eftersom pojken är hazar, en utsatt grupp. Han är vuxen men mycket ung, har aldrig arbetat eller gått i skola, har bott i Iran och saknar kontaktnät i Afghanistan. Domstolen påpekar att Migrationsverket har bevisbördan för att det finns ett internflyktsalternativ, men att det enda som anförts är att pojken haft praktik i Sverige och är frisk. Han beviljas uppehållstillstånd med alternativ skyddsstatus. Domen är inte vägledande. (Källa förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-30:

Från Afghanistan/ Åldern vid beslutet gäller för att bedöma barns skyddsbehov till sidans topp

En pojke från Wardak i Afghanistan flydde med sin mor till Pakistan efter strider då hans far dödats. Han var då ungefär sex år gammal och har bott i Pakistan sedan dess. Migrationsverket ansåg inte att han har några individuella skyddsbehov. Därför fick han avslag med en verkställighetsföreskrift som innebar att utvisningen inte kunde verkställas förrän han skulle fylla 18 åtta månader senare. Åldern är inte ifrågasatt. Migrationsdomstolen anser att pojken som ensamt barn utan nätverk och hazara riskerar allvarliga övergrepp, som tvångsrekrytering, barnarbete och sexuellt utnyttjande. Han är därför alternativt skyddsbehövande. Eftersom det är förhålladena vid prövningstillfället som är avgörande anser domstolen att det saknar relevans att pojken om några månader inte kommer att vara ett barn. Han får därför uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och det finns inget utrymme för ett utvisningsbeslut. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-30:

Från Afghanistan/ Domstol: Syskon fick uppehållstillstånd efter tredje försöket till sidans topp

Mamman och syskonen till ett barn från Afghanistan som fått uppehållstillstånd i Sverige ansökte om anknytning. Mamman fick avslag av Migrationsverket medan syskonens ansökningar avvisades (dvs behandlades inte) eftersom mamman inte kunnat visa att hon var deras ställföreträdare. Migrationsdomstolen beviljade dock mamman uppehållstillstånd. Syskonens ärenden återförvisade för ny utredning. De var inskrivna i mammans pass, vilket talade för att hon var vårdnadshavare enligt domstolen. Migrationsverket avslog barnens ärenden en gång till, eftersom faderns medgivande saknades. Ett intyg om hans försvinnande 2011 var inte tillräckligt. Även domstolen avslog den gången. Barnen har nu ansökt på nytt, nu på anknytning till mamman. Ett av dem har intervjuats på ambassaden i Islamabad och bekräftat pappans försvinnande 2011. Modern uppgav i sin intervju att hon fått kännedom om sin mans död 2015 och identifierat kvarlevorna vid ett besök i hemlandet. Hon hade dock inget dödsbevis. Migrationsverket trodde inte på berättelsen och avslog barnens ansökningar en gång till. Inte heller domstolen tror på de senaste uppgifterna. Men domstolen anser att beviskravet ska sänkas eftersom svårigheterna med skriftlig dokumentation inte får hindra rätten till familjeliv. Domstolen anser att det gjorts sannolikt att fadern är försvunnen och påpekar att detta inte ifrågasattes när sonen i Sverige sökte asyl. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

UNHCR 17-04-25:

Från Afghanistan/ UNHCR urges for sustainable solutions to displaced Afghans till sidans topp

The United Nations Assistant High Commissioner for Protection, Mr. Volker Türk, during his visit to Afghanistan, urged the international community and the Government to ensure that the immediate and longer term needs of returnees, internally displaced people and affected communities are given the necessary attention and support to address the need of these populations comprehensively.

The surge in returns last year, with more than 370,000 registered Afghan refugees and a similar number of undocumented arriving, has placed an additional strain on already overstretched services and resources in the country. According to UNHCR's return monitoring, access to basic services, land and employment are major concerns, in addition to security.

In the past decade, Afghanistan has also seen increased internal displacement due to the ongoing conflict. 2016 saw an estimated 660,500 new conflict-induced Internally Displaced Persons (IDPs). An estimated 1.3 million IDPs remain in a protracted situation, needing both continuous humanitarian assistance and efforts to find sustainable solutions including through access to shelter and livelihood.

Mr Türk acknowledged the challenges the country faces in absorbing large numbers of returnees in 2016. He emphasized that it is "key that returns to Afghanistan take place based on a free and informed choice, are voluntary, gradual and respect the principles of safety and dignity. The challenges that Afghanistan faces today are enormous.

The Chief Executive of Afghanistan and other senior government officials reaffirmed the Government's strong engagement, through the adoption of National Priority Programmes, and the Citizen's Charter in particular, to resolve the displacement challenges and pursue sustainable reintegration efforts to assist returning Afghan refugees and IDPs.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-15:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol: Utbildad kvinna skyddsbehövande till sidans topp

En kvinna från Kabul som är universitetsutbildad, har fortbildat sig utomlands och arbetat två år som lärare sökte asyl och berättade att hennes kusin som ska ha varit en mäktig person krävt att få gifta sig med henne, samt varnat henne för att fortsätta arbeta. Kusinen ska ha misshandlat och senare dödat hennes bror då han inte fått sin vilja fram. Migrationsverket ansåg att berättelsen var vag och trodde inte på den. Det gör inte heller migrationsdomstolen. Men domstolen anser att en högutbildad kvinna är särskilt utsatt i det nuvarande säkerhetsläget och med risk för en återupplivad konservativ trend. Hon är också utsatt geom att hon motsätter sig talibanernas tolkning av islam och utmanar afghanska sedvänjor. Detta tillsammans gör att hon löper en personlig risk att skadas i den väpnade konflikten. Att hon har ett manligt nätverk ger inte tillräckligt skydd. Hon beviljas därför uppehållstillstånd med alternativ skyddsstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Jurdidik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-15:

Från Afghanistan/ Rådman nedröstad när snart vuxen bedömdes ha skyddsbehov till sidans topp

En 17-åring afghan sökte asyl i Sverige men fick avslag, med uppskjuten verkställighet till 18-årsdagen. Inför domstolsförhandlingen berättade han mer om den dramatiska familjekonflikten med dödsfall i båda lägren, som gjort att familjen flydde till Iran när han var liten, och hur han nu hotas av hämnd. Migrationsdomstolen anser att berättelsen trappats upp. Men eftersom pojken har bott i Iran större delen av sitt liv och saknar nätverk i Afghanistan så bedömer nämndemännen att han som barn skulle riskera att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling. Därför är han alternativt skyddsbehövande och ska få permanent uppehållstillstånd i enlighet med Migrationsöverdomstolens dom i ett snarlikt fall. Rådmannen är skiljaktig. Han anser att pojken visserligen är skyddsbehövande, men eftersom skyddsbehovet är kopplat till att han är minderårig och han fyller 18 inom några veckor ska tillståndet tidsbegränsas. Pojken beviljas permanent uppehållstillstånd med majoritetsbeslut. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-15:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol avfärdar åldersuppskrivning till sidans topp

En afghansk pojke som sökte asyl som 15-åring skrevs upp i ålder av Migrationsverket trots en rad intyg från personer som känner honom väl. Han hade även skolbetyg, vaccinationsintyg, intyg från moskén, brev från en släkting och fotografier från Iran där han är född. Socialnämnden begärde i en särskild skrivelse att verkets bedömning av åldern skulle omprövas. Eftersom pojken inte kunde visa ett individuellt skyddsbehov i föräldrarnas hemland fick han beslut om utvisning. Migrationsdomstolen gör den samlade bedömningen att pojken gjort sannolikt att han är minderårig. Eftersom hans föräldrar är avlidna och han inte har något annat nätverk och är hazar anser domstolen att han skulle hamna i en mycket svårt och riskfylld situation vid ett återvändande, med risk för våld och anra övergrepp. Han får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Amnesty International 17-04-27:

Från Afghanistan/ Civilian casualties show how unsafe it is for refugees to be returned till sidans topp

Attacks on civilians in the first three months of this year and the inability of the Afghan government to ensure their adequate protection show that Afghanistan remains an unsafe country for refugees to be returned to, Amnesty International said today.

"At a time when civilian casualties remain high, with women and children suffering the worst of the violence, it is reckless of governments to claim that Afghanistan is safe for refugees to return," said Horia Mosadiq, Amnesty International's Afghanistan Researcher.

Since the withdrawal of the international military forces from Afghanistan at the end of 2014 the security situation in the country has seriously deteriorated with increased civilian casualties and a growing internal displacement crisis in the country. The Taliban now control more territory than at any point since 2001.

The UN Mission in Afghanistan (UNAMA) recently released a report on civilian casualties containing data documenting 715 deaths and 1,466 injuries during the first quarter of 2017.

Kabul, the Afghan capital, had suffered the highest levels of civilian casualties, followed by Helmand, Kandahar and Nangarhar provinces.

During the same period, tens of thousands of Afghan refugees have been returned against their will from Pakistan, Iran, and countries in the European Union. Hundreds of thousands are estimated to have been returned to Afghanistan in 2016.

The UNAMA report comes just two weeks after the USA dropped the world's largest non-nuclear bomb on Nangarhar province, targeting a complex of caves operated by the armed group calling itself the Islamic State.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-04:

Från Afghanistan/ Hembyn fanns inte enligt Migr-verket men domstolen hittade den till sidans topp

En pojke från Afghanistan berättade att han var eftersökt av talibaner bland annat för att han arbetat för en utländsk organisation med ett vaccinationsprogram och för att hans bror var militär. Brodern hade dödats i en hämndattack efter att en mulla dödats. Han uppgav att han var minderårig, men hade registrerats med födelsedatum 97-01-01 i Ungern. Migrationsverket dömde ut de flesta uppgifter som vaga och ansåg bland annat att pojkens uppgivna hemby och andra platser inte finns på kartan. Han skrevs upp till vuxen och bedömdes inte ha skyddsbehov. Migrationsdomstolen bedömer tvärtom att pojken berättat tydligt och detaljrikt och att det inte finns någon anledning varken att betvivla åldern eller berättelsen. Domstolen fann de uppgivna platserna på kartan även om stavningen kan skifta. Pojken hade även tillfört vissa dokument inför domstolsförhandlingen. Han beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-04:

Från Afghanistan/ Snart 18-årig pojke utan nätverk alternativt skyddsbehövande till sidans topp

En pojke från Afghanistan som bott i Iran sedan sex års ålder beviljades inte uppehållstillstånd av Migrationsverket. Hans planer på att konvertera till kristendomen var inte tillräckligt långt gångna medan faderns markkonflikt låg för långt tillbaka. Att vara hazar eller barn anses inte i sig utgöra risk för förföljelse. Även om säkerhetsläget är svårt skulle han kunna klara sig i Kabul. Eftersom pojken levt i en afghansk kontext skulle han enligt Migrationsverket kunna klara sig där på egen hand. Utvisningen fick dock inte verkställas förrän pojken fyllt 18. Migrationsdomstolen bedömer på liknande sätt att det inte finns någon risk för förföljelse på någon av de grunder som anförts. Däremot anser domstolen att pojken som minderårig som inte har vistats i Afghanistan på så lång tid riskerar omänsklig eller förnedrande behandling i form av våld, barnarbete, sexuellt utnyttjande eller rekrytering som han inte kan få skydd för. Därför är han alternativt skyddsbehövande och beviljas permanent uppehållstlllstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

Asylnytt 17-04-24:

Från Afghanistan/ Resvägen till hemorten i Ghazni för farlig för att utvisa minderårig till sidans topp

En pojke från provinsen Ghazni i Afghanistan sökte asyl och berättade att han var hotad av talibanerna och riskerade att kidnappas efter en indicent. Han hävdar att han som barn och hazara är särskilt utsatt, och att även vägen till hemtrakten är farlig eftersom det är en viktig led som talibanerna attackerar. Hans mor är ensam och sjuk och kan inte hämta honom. Migrationsverket tror inte att det finns ett särskilt stort hot, och säger beträffande vägen att pojkens mamma klarat av att uppfostra fem barn och skicka de två äldsta till Iran - därför finns antagligen släktingar. Dessutom hävdar Migrationsverket att IOM kan hjälpa honom till familjen eller till ett annat boende. Migrationsdomstolen tror inte heller att pojken är personligen hotad i hemdistriktet som är relativt lugnt. Men säkerhetsläget utmed vägen från Kabul till hemmet för en minderårig hazar är så allvarligt att pojken bedöms som alternativt skyddsbehövande. Eftersom han är minderårig och inte har nätverk på annan plats finns inget internflyktsalternativ. Han beviljas permanent uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Asylnytt 17-04-10:

Från Afghanistan/ Hazar som misstänks för samröre med taliban har skyddsbehov till sidans topp

En pojke av hazara-etnicitet som sökte asyl i april 2015, då sexton år, uppgav att hans far anklagats för samröre med talibaner och därefter dödats. Den som anklagade fadern, en kommendant, kunde därigenom även komma åt faderns kiosk. Migrationsverket trodde inte på uppgifterna och ansåg att pojken kunde återvända till hemorten i Ghazni. Om inte så finns internflyktsalternativ i Kabul, Mazar eller Herat. Migrationsdomstolen anser däremot efter muntlig förhandling att berättelsen är sammanhängande och logisk. Det är trovärdigt att kommendanten attackerats av talibaner. Om bybefolkningen, som huvudsakligen är hazarer, tror att pojken har med talibanerna att göra är han hotad. Internflykt skulle kunna tillämpas, men eftersom han inte har något nätverk, är så pass ung och dessutom lider av psykisk ohälsa som han inte skulle kunna få behandling för, så skulle internflykt innebära "otillbörliga umbäranden". Pojken beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg).

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

Asylnytt 17-03-30:

Från Afghanistan/ Migrationsöverdomstolen: Barn utan nätverk har skyddsbehov till sidans topp

En pojke från Afghanistan som fått permanent uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter eftersom han inte har något ordnat mottagande i hemlandet, överklagade och hävdade att han ska bedömas som flykting eller i varje fall som skyddsbehövande. Pojken har bott större delen av livet i Iran och saknar nätverk i Afghanistan. Migrationsdomstolen höll med om att han som ensamt barn och hazar utan nätverk skulle riskera sådan behandling att han är alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket överklagade detta med motivering att pojken inte tillhör någon uttalad riskgrupp. Migrationsöverdomstolen bedömer inte att hazarer generellt riskerar förföljelse. Däremot anser domstolen att barn i Afghanistan är särskilt utsatta för våld och att de riskerar barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, annat sexuellt utnyttjande och dessutom riskerar rekrytering. Det finns ingen aktör som kan skydda barnen. Genom att pojken inte har något nätverk eller lokalkunskap löper han en individuell och specificerad risk för att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling och är därför alternativt skyddsbehövande. Domen är vägledande.

Målnummer UM 911-16, MIG 2017:6

Hämta domstolens referat (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-30:

Från Afghanistan/ Migrationsverkets kommentar till domen om barn utan nätverk till sidans topp

Migrationsöverdomstolen kom den 17 mars 2017 med en dom som innebar att ett barn som saknade nätverk och lokalkännedom om hemlandet Afghanistan skulle betraktas som alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar med en analys av domen och riktlinjer för tillämpningen. Där analyseras vilka risker för barn som enligt domen skulle kunna utgöra omänsklig eller förnedrande behandling samt vilka faktorer som gör barnet särskilt sårbart. En individuell bedömning ska alltid göras. Rättschefen konstaterar:

"Det faktum att H är hazar verkar inte ha haft någon betydelse för bedömningen ifråga om han är alternativt skyddsbehövande. Det är uteslutande på grund av den kumulativa effekten av att vara barn i avsaknad av nätverk, skydd och lokalkännedom samt risken att utsättas för våld och andra övergrepp i Afghanistan som han blir alternativt skyddsbehövande."

Även om hazarer inte anses generellt vara flyktingar kan det finnas enskilda hazarer som är förföljda på grund av etnicitet, politisk uppfattning eller tillskriven politisk uppfattning. Det kan även finnas barn med vissa egenskaper som utgör en viss samhällsgrupp som är utsatt för förföljelse.

Ensamkommande som har fått uppehållstillstånd på grund av brist på ordnat mottagande kan enligt kommentaren ansöka om statusförklaring, vilket kan ha effekt på uppehållstillståndets längd. Ensamkommande som fått beslut om utvisning med ett tidsbegränsat tillstånd eller uppskjuten verkställighet kan begära omprövning, men de som fyllt 18 räknas inte längre som barn.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-30:

Från Afghanistan/ Domstol underkände åldersuppskrivning och lät 17-åring stanna till sidans topp

En pojke från Afghanistan som levt större delen av livet i Afghanistan flydde därifrån på grund av hot från sin styvfar. Han hävdar att styvfaderns släkt kan hota honom även i Afghanistan, att han inte kan få den vård han behöver där och att han riskerar förföljelse av talibaner på grund av sin livsåskådning. Migrationsverket avfärdade dessa skäl och skrev upp honom i ålder och beslutade om utvisning. Migrationsdomstolen hittar inget skäl att utgå från något annat födelsedatum än pojken själv uppgivit. Domstolen håller med Migrationsverket beträffande asylskälen men eftersom pojken saknar anknytning, har påbörjat en process mot ett sekulärt synsätt och hans psykiska status är bräcklig så ger en sammantagen bedömning att det finns synnerligen ömmande omständigheter. Pojken får permanent uppehållstillstånd. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Migrationsverket 17-03-08:

Från Afghanistan/ Så arbetar Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul till sidans topp

Kjell-Terje Torvik är tillfälligt hemma i Sverige. Annars arbetar han sedan årsskiftet som återvändandesambandsman i Kabul, Afghanistan.

- Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan, säger han.

I 15 år har Kjell-Terje Torvik arbetat med återvändandefrågor på Migrationsverket. Under 2017 är han tjänstledig från sitt vanliga arbete för att på plats i Kabul underlätta återvändandet för personer med utvisningsbeslut. Han är nu anställd av Migrationsverkets internationella avdelning för att arbeta i Afghanistan inom ramen för EU-projektet EURLO*.

- Jag har ingen direktkontakt med de enskilda individerna. Mitt jobb går ut på att förmå myndigheter och organisationer i Afghanistan att samverka så bra som möjligt när de hjälper personer som återvänder. Det innebär också att jag ofta finns på flygplatsen när utvisade från Sverige anländer - i fall mottagandet skulle krångla på något sätt, berättar han.

Unga vuxna får särskilt mottagande

En stor grupp bland återvändarna som kommer från Sverige* är unga vuxna. Enligt Kjell-Terje Torvik finns det ett bra mottagande för dem den första tiden.

- Vid behov blir de hämtade på flygplatsen av IOM och körs till ett boende med 100 platser där de kan vara de första två veckorna. Sedan får de möjlighet att träffa en handledare som hjälper dem att ordna bostad och arbete. Det är svårt att få avlönade jobb, så ofta handlar det om att starta en liten rörelse.

Dessutom finns det en grupp unga återvändare som reser vidare till sina familjer i Iran.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-20:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol tror på att pojke förlorat kontakt med förälder till sidans topp

En pojke som flytt från Afghanistan på grund av oroligheter i hemtrakten fick avslag av Migrationsverket eftersom skälen inte ansågs tillräckliga och han inte kunnat visa att han inte kan tas emot av sin far. Dessutom avfärdade Migrationsverket den inlämnade medicinska åldersbedömningen som visade att han var minderårig, eftersom röntgenbilderna teoretiskt kunde komma från en annan person. Migrationsdomstolen däremot accepterar den medicinska åldersbedömningen. Pojkens berättelse om att att han förlorat kontakten med familjen som antagligen lämnat området, betraktas också som sannolik av domstolen och han får uppehållstillstånd av särskilt ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg).

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

US Department of State 2017:

Från Afghanistan/ Country Reports on Human Rights Practices for 2016 till sidans topp

Afghanistan is an Islamic Republic with a directly elected president, a bicameral legislative branch, and a judicial branch. Based on the electoral calendar specified in the constitution, parliamentary elections should have taken place in 2015; however, they did not take place in either 2015 or 2016.

Civilian authorities generally maintained control over the security forces, although there were occasions when security forces acted independently.

The most significant human rights problems were widespread violence, including indiscriminate attacks on civilians by armed insurgent groups; armed insurgent groups' killings of persons affiliated with the government; torture and abuse of detainees by government forces; widespread disregard for the rule of law and little accountability for those who committed human rights abuses; and targeted violence and endemic societal discrimination against women and girls.

Other human rights problems included extrajudicial killings by security forces; ineffective government investigations of abuse and torture by local security forces; poor prison conditions; arbitrary arrest and detention, including of women accused of so-called moral crimes; prolonged pretrial detentions; judicial corruption and ineffectiveness; violations of privacy rights; restrictions on freedom of speech, press, religion, and movement; pervasive governmental corruption; underage and forced marriages; abuse of children, including sexual abuse; trafficking in persons, including forced labor; discrimination against persons with disabilities; discrimination and abuses against ethnic minorities; societal discrimination based on race, religion, gender, sexual orientation, and HIV/AIDS status; and abuse of workers' rights, including child labor.

Widespread disregard for the rule of law and official impunity for those who committed human rights abuses were serious problems. The government did not consistently or effectively prosecute abuses by officials, including security forces.

(...)

Läs rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol upphäver utvisning av minderårig till Afghanistan till sidans topp

En tolvåring flydde med sin familj från Afghanistan till Iran, efter en konflikt om mark och betesdjur. En äldre bror hade dödats. Fadern är numera försvunnen, modern är kvar i Iran. Pojken lämnade Iran då han ställts inför tvånget att rekryteras till Syrien. Han är nu 17. Migrationsverket ansåg att berättelsen om hembyn, konflikten och flykten var för vag för att vara trovärdig. Därmed hade pojken inte heller gjort sannolikt att han inte har famllj i Afghanistan. Han fick beslut om utvisning med uppskjuten verkställighet. Domstolen håller med om att berättelsen är vag men tycker att det är naturligt med tanke på att pojken var liten då konflikten inträffade. Domstolen anser att det saknas en personlig hotbild, men därav följer inte att pojken har familj i Afghanistan. Eftersom det inte finns något ordnat mottagande föreligger ett verkställighetshinder. Med hänsyn till pojkens svåra upplevelser och det allvarliga säkerhetsläget i Afghanistan beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Två nämndemän var oeniga och domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Från Afghanistan/ Domstol beviljar tillstånd på grund av hot mot kvinna och barn till sidans topp

En kvinna sökte asyl med ett barn och har fått ett barn till I Sverige. Hon arbetade i hemlandet med poliovaccinering. En släkting till maken hotade henne på grund av arbetet, men övergick till att begära att kvinnan skulle placera en väska med okänt innehåll på sin arbetsplats. Kvinnan och hennes man utgick från att det kunde vara en bomb och hon vägrade. Familjen flyttade till Kabul men fick även där motta hot från släktingen. Familjen flydde men maken kom ifrån de övriga i Turkiet. Migrationsverket trodde inte på hennes berättelse och anser att hon kan återvända till hemlandet eftersom hon har manliga släktingar där. Domstolen däremot bedömer berättelsen självupplevd och hotet reellt. Dessutom väger domstolen in att kvinnan riskerar förföljelse från makens släktingar på grund av att hon fött ett barn i Sverige sedan familjen splittrats. Kvinnan och de två barnen får uppehållstillstånd som flyktingar. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Europeiska rådet 17-02-13:

Från Afghanistan/ EU to sign a cooperation agreement on partnership and development till sidans topp

On 13 February 2017, the Council decided to sign a cooperation agreement on partnership and development between the EU and Afghanistan. The agreement will be signed on Saturday, 18 February 2017 at 18.20 in Munich by the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini and the Minister of Finance of Afghanistan Eklil Ahmad Hakimi, in presence of President of Afghanistan Ashraf Ghani.

The cooperation agreement on partnership and development will constitute a new framework for EU-Afghan relation. It formalises the EU's commitment to Afghanistan's development under the "decade of transformation" (2014-2024), building on the undertakings given at the Brussels Conference on Afghanistan on 4-5 October 2016.

The agreement reflects the principles and conditions on which the future partnership will be based. It places an emphasis on regular political dialogue, including on human rights issues, in particular the rights of women and children. The agreement provides for the development of a mutually beneficial relationship across an increasingly wide range of economic and political areas such as the rule of law, health, rural development, education, science and technology, as well as actions to combat corruption, money laundering, terrorist financing, organised crime and narcotics. It also foresees cooperation on migration, based on the Joint Way Forward on migration issues adopted in early October 2016. The cooperation agreement will also enable the EU and Afghanistan to work together to jointly address global challenges, such as nuclear security, non-proliferation and climate change.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Asylnytt 17-02-14:

Från Afghanistan/ Handikappad ung man från Kabul får stanna efter beslut av domstol till sidans topp

En cp-skadad pojke vars mor dött tidigt och fadern senare, bodde med sin styvmor i Kabul, dit de tagit sin tillflykt undan konflkten i Ghazni. Han berättar om trakasserier och att han inte kunde gå i skolan på grund av sitt handikapp. När han var 14 skickade styvmodern honom till Iran för att hon inte ville försörja honom längre. Efter en flera år lång resa då han periodvis arbetat i smugglares hushåll och andra perioder fått hjälp av jämnåriga att resa vidare, kom han till Sverige. Trots flera intyg som stöder pojkens ålder skrevs han upp till vuxen av på grund av att han inte kunde bevisa att han är minderårig. Migrationsverket anser att han kan återvända till Kabul och påpekar att sjukdom eller handikapp normalt inte är skäl för asyl. Migrationsdomstolen väger in att han på grund av funktionsnedsättningen inte kan klara sig utan nätverk även om han bedöms som vuxen. Domstolen bedömer uppgifterna om familjen trovärdiga. Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter beviljades. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö).

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-02-03:

Från Afghanistan/ Tough choices for refugees returning home after years in exile till sidans topp

2016 saw a surge in the return of Afghan refugees from Pakistan, which has been hosting large numbers of Afghan refugees for four decades. More than 370,000 registered Afghan refugees returned home from Pakistan in 2016 - a 12-year high - compared to just over 58,000 the year before. Pakistan continues to host some 1.3 million registered refugees.

UNHCR has just completed an analysis of returnee monitoring data to better understand the background and current situation of refugee returnees in Afghanistan. The study was based on face-to-face interviews with 4,285 people at their point of arrival and telephone interviews with some 1,300 returnees. It was based on random sampling after people had been back for three months.

According to the data, refugees present multiple interlinked factors influencing their decision to return. These include economic hardship, harassment, fear of arrest and deportation in Pakistan - with marked differences between the first and second halves of 2016. In the first six months of 2016, 73 per cent of returning refugees cited economic hardship as a key reason for their return while only 41 per cent mentioned this in November. In the latter half of the year, factors relating to pressure by authorities, particularly in Khyber Pakhtunkhwa, as well as fear of arrest and deportation figured more prominently in refugee decision-making to return home. For example, only 8 per cent cited fear of arrest and deportation as a factor in the first half of 2016, while 37 per cent mentioned it by November. Refugees also cited a perceived improvement in the security situation in some parts of Afghanistan, a reduced fear of persecution, the government's promises of land and shelter upon arrival, UNHCR's assistance package and a desire to reunite with their families as factors influencing their decisions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

IOM 17-01-27: IOM Launches displacement tracking as humanitarian crisis looms (Extern länk)

UNAMA February 2016: Protection of civilians in armed conflict annual report 2016 (Extern länk)

Tolo News 17-02-09: ICRC suspends work in Afghanistan after 6 staff killed (Extern länk)

AFP / Daily Mail 17-02-08: Repatriation and displacement overwhelms war-torn Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Migrationsverket 16-12-22:

Från Afghanistan/ Temarapport: Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar till sidans topp

Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den afghanska medborgarskapslagstiftningen och relaterat förfarande, det afghanska folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-09:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol: Snart artonårig ska inte hänvisas till internflykt till sidans topp

En ensamkommande pojke från Kunduz i Afghanistan sökte asyl. Migrationsverket ansåg att han inte kunde återsändas till hemprovinsen, men hänvisade till internflykt. Det alternativet ska inte användas för minderåriga, men Migrationsverket pekade på att han skulle fylla 18 inom tre månader. Migrationsdomstolen anser däremot att det är åldern vid beslutstillfället som är avgörande, och beviljar pojken uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Observera att domen inte är vägledande. Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

Migrationsverket 16-12-08:

Från Afghanistan/ Försämrat säkerhetsläge i Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket bedömer att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats. Utvecklingen skiljer sig dock både mellan och inom landets provinser. I ett nytt rättsligt ställningstagande redogör verket för den aktuella situationen och vilken betydelse den har för de rättsliga bedömningarna.

Mandatet för de internationella trupperna (ISAF) i Afghanistan upphörde vid årsskiftet 2014/15. Kvar finns en mindre Nato-ledd mission vars huvudsakliga uppgift är att utbilda och stödja inhemska styrkor och institutioner.

Sedan tillbakadragandet har säkerheten i Afghanistan blivit allt sämre. Det väpnade motståndet, framför allt från talibanrörelsen, har alltmer övergått från gerillakrigföring till konventionellt krig med markstrider i syfte att erövra territorium. I allmänhet kontrollerar den afghanska regeringen urbana områden som Kabul och provinshuvudstäderna. Varje provins är i sin tur indelad i distrikt och regeringen har kontroll också över de flesta av distriktens centralorter. Men på många håll är situationen inte stabil utan kan snabbt förändras - åt båda hållen. Det kan i vissa fall vara så att regeringen endast kontrollerar själva administrationsbyggnaderna i distriktscentrat medan talibanrörelsen behärskar allt område runt omkring.

Allt starkare talibanrörelse

Talibanrörelsens övergripande mål är att avsätta den nuvarande regeringen i Kabul och upprätta en självständig, shariastyrd* stat. Man vill också få bort alla internationella styrkor från landet. Den nuvarande regeringen under ledning av president Ashraf Ghani ses som representanter för utländska intressen. Därför betraktar talibanrörelsen personer som är knutna till regeringen som legitima mål i sin kamp.

Trots ledarskapsbyte och viss inre splittring bedöms talibanrörelsen idag vara både starkare och mer talrik än någonsin. Under augusti 2016 gjorde rörelsen bland annat framstötar mot flera provinshuvudstäder.

(...)

Artikeln med länkar (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-12-08: Lättare för afghaner att få stanna (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-12-08: Habiba Sarabi: "Hazarerna är särskilt utsatta" (Extern länk)

Länstidningen Södertälje 16-12-08: Lättare för afghaner att få stanna - "Fantastiskt", säger Ali, 17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-12-09:

Från Afghanistan/ Nya riktlinjer för Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket publicerade den 8 december ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. En av nyheterna är att hazarer räknas som en "utsatt grupp" liksom de som riskerar att rekryteras till väpnade grupper eller bryter mot afghanska normer.

Det senaste motsvarande ställningstagandet kom i juni 2015. Sedan dess har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats. Väpnad konflikt råder i hela Afghanistan utom tre provinser. Enligt Migrationsverket kan det försämrade läget innebära att personer som redan fått slutligt avslag skulle kunna få en ny prövning. Det innebär dock inte att alla asylsökande från Afghanistan kommer att prövas på nytt eller att alla får stanna.

Ett rättsligt ställningstagande är ett styrdokument som beslutsfattarna använder när de tar beslut i enskilda asylärenden. De ska dock alltid väga in aktuell landinformation. Ställningstagandet bygger på Migrationsverkets egen landrapport från september samt rapporter från FN:s Afghanistanmission UNAMA, EU:s asylbyrå med flera källor - se FARR:s artikel nyligen om rapporter om Afghanistan där dessa också kan hittas.

Flyktingskap

Det som ska prövas först i ett asylärende är alltid om den asylsökande riskerar förföljelse som gör att personen ska räknas som flykting. Förföljelsen kan vara vara riktad mot dig personligen för att du har gjort något eller anklagas för något. Den kan också bero på att du tillhör eller anklagas för att tillhöra en viss grupp. Men du måste kunna visa att du kommer att drabbas som person. Det krävs också att du förföljs av någon av de orsaker som kan ge flyktingstatus. Läs mer om detta i FARR:s Goda Råd, sid 7.

Observera att den som riskerar förföljelse på sin hemort ändå kan få avslag om det finns ett internflyktsalternativ, se nedan!

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-12-14:

Från Afghanistan/ Fortfarande en individuell prövning av afghaner till sidans topp

Det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan innebär inte att alla afghanska medborgare automatiskt har skyddsskäl. En individuell prövning görs fortfarande i varje enskilt fall.

I måndags utvisades tolv personer till Afghanistan, något som uppmärksammats av media under veckan mot bakgrund av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om Afghanistan.

Det nya rättsliga ställningstagandet sätter inte stopp för av- eller utvisningar till Afghanistan. Det finns inte heller något i det förändrade säkerhetsläget i Afghanistan som innebär att det inte går att återvända till någon del av landet, utan läget är allvarligare i vissa regioner.

Migrationsverket vill också förtydliga att myndigheten inte har någon juridisk skyldighet att pröva ärenden på nytt, eller pröva om det finns skäl för verkställighetshinder, till följd av ett nytt rättsligt ställningstagande.

- Däremot har alla personer som fått ett av- eller utvisningsbeslut möjlighet att anmäla verkställighetshinder fram tills att avresan sker, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Migrationsverket tar då ställning till om det finns nya skyddsskäl som inte anförts tidigare. Det kan vara ett förändrat säkerhetsläge, eller andra nya omständigheter, som gör att avvisningen eller utvisningen inte ska genomföras.

Flera av de personer som utvisades under måndagskvällen hade gjort en anmälan om verkställighetshinder, men fått avslag på dessa.

- Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats, men det görs fortfarande individuella bedömningar av skyddsskäl och verkställighetshinder, säger Fredrik Beijer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

Migrationsverket 16-11-25:

Från Afghanistan/ Frågor och svar om ensamkommande barn från Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket får just nu många frågor om barn och ungdomar från Afghanistan. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna.

Hur ser ni på säkerhetsläget i Afghanistan?

Migrationsverket bedömer att säkerhetssituationen i Afghanistan är allvarlig men varierar inom och mellan olika provinser. Många asylsökande som kommer från Afghanistan får därför stanna i Sverige, men inte alla. Av de beslut Migrationsverket fattat i år har knappt varannan asylsökande från Afghanistan fått uppehållstillstånd, för ensamkommande barn från Afghanistan får tre av fyra uppehållstillstånd. Det är när skyddsskäl saknas som utvisning blir aktuellt.

Migrationsverket arbetar med att ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan och detta kommer att publiceras inom den närmsta tiden. Ett viktigt underlag till det rättsliga ställningstagandet som Migrationsverket tar fram är EASO:s senaste rapport om säkerhetssituationen i Afghanistan (från november 2016).

Hur bedömer ni situationen i Afghanistan för folkgruppen hazarer?

Migrationsverket bedömer att det inte finns ett generellt skyddsbehov endast på grund av att man tillhör folkgruppen hazarer. Däremot är det exempelvis många hazarer som söker asyl med individuella skäl och som därför får skydd i Sverige.

Hur kan det komma sig att UD avråder svenska medborgare från att resa till Afghanistan, medan Migrationsverket anser att det är tillräckligt säkert att utvisa personer dit?

Migrationsverket bedömer att säkerhetssituationen i Afghanistan är allvarlig och vi följer utvecklingen noga. Bedömningen av säkerhetsläget görs i relation till den lagstiftning vi måste följa och de olika definitioner av konflikter som görs i exempelvis Europadomstolens domar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio sjuhärad 16-11-28: Elever rädda för att utvisas till Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 16-11-30: Afghanska barn från Iran nekas uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

World Hazara Council 16-12-05:

Från Afghanistan/ Professor William Maley view on the return of Hazaras till sidans topp

I have been asked to provide an expert opinion on the safety of return to Afghanistan for members of the Hazara minority. I am Professor of Diplomacy at the Asia-Pacific College of Diplomacy at The Australian National University. I have published extensively on Afghan politics for over two decades, /... CV/ I visited Afghanistan most recently in August-September 2016, and interviewed survivors of several recent terrorist attacks; in April 2013 I carried out interviews in western districts of the city (notably in the Dasht-e Barchi district, scene of violent attacks on 13 August 2010) in which members of the Hazara ethnic group are concentrated.

Western governments continue to paint a very grim picture of the dangers affecting those in Afghanistan. The Australian Department of Foreign Affairs warns as of 22 November 2016 of 'the extremely dangerous security situation and the very high threat of terrorist attack'. It goes on that the 'frequency of attacks in Kabul has increased significantly', that 'Terrorist attacks can occur anywhere, anytime, and are particularly common in Kabul, and the southern and eastern provinces', and that 'Lawlessness exists in rural areas'. The US Department of State warns as of November 22, 2016 that 'Travel to all areas of Afghanistan remains unsafe', that 'Extremists associated with various Taliban networks, Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan Province (ISIL-KP), and members of other armed opposition groups are active throughout the country'.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-12-06:

Från Afghanistan/ Svar på skriftlig fråga: Återsändande av asylsökande till Afghanistan till sidans topp

Fråga 2016/17:409 av Markus Wiechel (SD)

I oktober i år skrev den svenska regeringen på ett avtal med Afghanistan om återsändande av asylsökande som inte beviljats asyl. Då hade Sverige genomfört omkring 700 återsändanden av asylsökande, men allt pekar på att siffran bör bli betydligt högre, om allt går rätt till.

Den afghanska regeringen såg då till att följa sina förpliktelser gentemot sina medborgare, men den har nu blivit överkörd av sitt parlament, som motsätter sig ett återtagande. Med anledning av detta bör den svenska regeringen naturligtvis vidta åtgärder för att möjliggöra ett framtida återtagande.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsministern:

Vad avser ministern och regeringen att göra, och kan det bli aktuellt att dra in bistånd som Sverige i dag ger till Afghanistan fram till dess att landet följer sina förpliktelser?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

(...) Hittills i år har drygt 800 afghaner återvänt till Afghanistan. Den afghanska regeringen har inte meddelat att avtalet inte längre skulle vara ikraft.

Regeringen upprätthåller en löpande dialog med den afghanska regeringen i syfte att kunna genomföra återvändanden från Sverige och för att diskutera frågor som rör samförståndsavtalet.

Sveriges bistånd till Afghanistan har inte använts för att få samförståndsavtalet till stånd, vi anser att detta hade kunnat vara kontraproduktivt.

Svaret i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161122:

Justitiedepartementet 16-10- 21:

Från Afghanistan/ Avtal mellan Sverige och Afghanistan om återtagande till sidans topp

Sverige och Afghanistan har den 5 oktober 2016 ingått ett samförståndsavtal om återtagande av personer som har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd.

Avtalet kan bidra till att korta väntetiderna för personer som ska återvända hem och bidra till en mer välordnad och förutsägbar process i återvändandet, både för ansvariga myndigheter och för de enskilda individer som berörs.

- Avtalet reglerar den ordning som ska gälla när personer återvänder till Afghanistan. Till exempel att återvändande i första hand ska genomföras självmant och att parterna ska se till att nödvändiga resehandlingar utfärdas inför hemresa. I andra hand med tvång om det är nödvändigt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Avtalet är helt i linje med folkrättsliga förpliktelser om alla staters skyldighet att återta egna medborgare, och syftar till att underlätta genomförandet av återvändande.

Överenskommelsen ändrar ingenting i fråga om den individuella prövning med möjlighet till överklagan som alltid görs i Sverige och omfattar endast personer som, efter sådan prövning, inte fått uppehållstillstånd i Sverige.

Återvändande sker både självmant och till viss del med tvång redan idag. Detta avtal syftar till att tydligare sätta ramarna för detta.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-11-03:

Återtagandeavtalet påverkar inte bedömningen av skyddsbehov till sidans topp

Migrationsverket får nu många frågor om återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan. Inte minst hur det påverkar ensamkommande barn.

- Avtalet påverkar inte bedömningarna av de asylsökandes skyddsbehov. Det påverkar bara personer som fått avslag på sina asylansökningar, säger Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert på Migrationsverket.

Tidigare tog Afghanistan bara emot egna medborgare som självmant återvände till Afghanistan. Men i oktober träffades avtalet mellan Sverige och Afghanistan som ändrade på detta. Liknande avtal med andra länder har lett till att fler personer har lämnat Sverige självmant och det kommer förmodligen att ske nu också.

- Nu finns det två tydliga alternativ för den som får utvisningsbeslut: att åka hem självmant eller bli utvisad med tvång. Dessutom blir det enklare att få fram resehandlingar för afghaner som saknar hemlandspass, säger Kjell-Terje Torvik.

Tre av fyra ensamkommande barn har fått skydd

Migrationsverket arbetar nu intensivt för att de som har sökt asyl här ska få beslut så fort som möjligt. Om man ser till de ärenden där Migrationsverket har prövat asylskälen* för ensamkommande afghanska barn har 74 procent fått bifall under årets första tio månader. Det innebär att 1 248 barn har fått uppehållstillstånd och 442 avslag. Ser man till hela den afghanska gruppen har 44 procent fått bifall.

Migrationsverket kan stötta dem som vill resa hem

Om det behövs kan Migrationsverket stödja dem som accepterar ett avslagsbeslut och vill återvända hem självmant. När det är aktuellt med tvångsutvisning överlämnas ärendet till polisen.

Ensamkommande barn utvisas aldrig om det inte finns ett ordnat mottagande i hemlandet. Det gäller både barn som reser hem självmant och barn som utvisas med tvång.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 16-10-21: Intervju med experten Kjell-Terje Torvik om vad avtalet kommer att innebära (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-10-19:

Protester mot utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Afghanistans huvudstad Kabul skakas av nya riktade bombattacker varje vecka. Staden Kunduz i norr som erövrades av talibanerna i en blixtattack för ett år sedan och senare återtogs av regeringssidan, står åter under attack. FN-missionen i Afghanistan, UNAMA, rapporterar att första halvåret 2016 skördades inbördetskrigets högsta antal civila dödsoffer sedan 2009. Trots den tragiska utvecklingen har andelen asylsökande afghaner som får beslut om utvisning från Sverige ökat kraftigt. Många av dem som utvisas är tonåringar utan kontakter i Afghanistan. Nu växer protesterna och den 22 oktober arrangeras manifestationer mot utvisningarna i många städer.

EU:s överenskommelse med Afghanistan om återtagande av utvisade, som FARR rapporterade om i början av oktober, har nu skrivits under. Strax efter undertecknades separata avtal för EU-staterna. Sveriges "Memory of Understanding" med Afghanistan kan du läsa här.

Avtalet med Afghanistan innebär att de som får utvisningsbeslut lättare kan skickas till Afghanistan istället för att bli kvar i limbo i Sverige. Det betyder inte i sig att fler får utvisningsbeslut. Men samtidigt har andelen som får uppehållstillstånd minskat stadigt och har under perioden juli-september sjunkit till omkring en tredjedel från ca hälften under första halvåret. (Dessa siffror gäller de som prövas mot Afghanistan, alltså inte personer som överförs till andra EU-länder enligt Dublinförordningen.)

Tonåringar drabbas

Många afghaner som sökte asyl förra året i Sverige är ungdomar och unga vuxna som bott i Iran större delen av livet och inte har bevis för personlig förföljelse i Afghanistan, även om deras familjer flytt av högst påtagliga skäl. Därmed kan de inte bevisa att de har rätt till skydd. Men utan några resurser eller kontakter i Afghanistan är de hänvisade till ett liv som internflyktingar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-11-16:

Sammanställning av rapporter om Afghanistan till sidans topp

Här har vi samlat ett antal av de senaste rapporterna om säkerhetsläget i Afghanistan och om utvisningar till Afghanistan. Du hittar även studien från UNHCR om vilka de ensamkommande barnen från Afghanistan är.

Artikeln innehåller citat och beskrivningar av rapporter om följande ämnen:

Säkerhetsläget i Afghanistan

Ökande våld mot barn och barnarbete i Afghanistan

Fortsatt svensk militär närvaro i Afghanistan

Rapporter om vilka flyktingarna är och om internflyktingar

Om id-handlingar

Återtagandeavtalen

Med flera kommentarer och länkar.

Listan i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-10-25:

Afghan children in Sweden tell us who they are and why they are here till sidans topp

An unusually large number of unaccompanied or separated children from Afghanistan travelled to Europe in 2015 - more than half of these girls and boys arrived in Sweden where they sought asylum.

Who are they, why did they leave their country, how did the trip affect them and why did they choose Sweden as their final destination? To better understand the situation of these Afghan children, the UNHCR Regional Representation for Northern Europe recently conducted an in-depth survey, interviewing and leading focus group discussions with 274 girls and boys from Afghanistan under 18 who had arrived to Sweden over the last couple of months.

One of the main findings of the report highlights that the key reason for these Afghan children to travel was the deteriorating security situation, including violence, discrimination and tensions between ethnic groups in the country where they lived - they were not safe.

Karolina Lindholm Billing, deputy regional representative at the UNHCR Northern Europe office, reflected about the added value of the report, entitled "This is who we are"

"The fact that children are undertaking these long and dangerous journeys is extremely worrisome and presents a huge risk to their safety and well-being. This profiling survey of Afghan unaccompanied and separated children gives UNHCR a deeper understanding of why they leave their homes, and evidence to base our advocacy and interventions on, so that the protection needs of these children can be better met, both in their countries of origin or first asylum, and in countries of final destination." she said.

(...)

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-11- 20: UNHCR: Börja med att spåra ensamkommandes familjer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Försvarsdepartementet 16-10- 27:

Fortsatt svensk militär närvaro i Afghanistan till sidans topp

Regeringen lägger idag fram en proposition till fortsatt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan (RSM). Sverige deltar tillsammans med ett 40-tal andra länder i den Nato-ledda insatsen på inbjudan av Afghanistans regering. Insatsen omfattar för närvarande ca 13 000 personer.

Regeringen förutser ett fortsatt svenskt militärt bidrag på högst 50 personer på plats i Afghanistan till och med december 2017 med fortsatt fokus på norra Afghanistan.

- Det allvarliga säkerhetsläget innebär att vi alltjämt ser ett behov av militär närvaro i Afghanistan. Den afghanska regeringen har även efterfrågat fortsatt stöd i form av en fortsättning av RSM, säger utrikesminister Margot Wallström.

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta propositionen (Extern länk)

Se motioner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 16-11-04:

Om avvisningar av ungdomar till Afghanistan till sidans topp

Är asylprocessen barnvänlig?

Rädda Barnen anser att barns egna asylskäl och barnets rättigheter måste beaktas i asylutredningar och att barnspecifik landinformation bör inhämtas i ärenden som berör barn. Rädda Barnen anser också att det ska vara obligatoriskt att analysera hur barn påverkas konkret av ett avslag på sin asylansökan vilket innebär att barnet ska återvända. Beslut ska motiveras och innehålla en redogörelse för de avvägningar som gjorts och vilken hänsyn som tagits till dessa.

Barnets rätt att få information, få uttrycka sina åsikter och bli hörd är en av Barnkonventionens grundprinciper. Men här finns stora brister. Barn får långt ifrån alltid komma till tals i asylutredningen. För att ansvariga myndigheter ska kunna göra en korrekt bedömning av ett barns skyddsbehov måste barnet få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barn har också rätt till stöd och vägledning i alla delar av asylprocessen. Få barn känner till sina rättigheter. Därför måste barn få information om hur asylprocessen går till på ett språk som hen förstår, i varje del av processen.

Vad anser Rädda Barnen om Sveriges återtagandeavtal med Afghanistan?

Rädda Barnen anser att Sverige även i fortsättningen ska avstå från att skicka tillbaka ensamkommande barn om det inte finns ett ordnat mottagande, främst genom att det finns familj på plats. Rädda Barnen anser att Sverige ska försäkra sig om att skapa lösningar som är långsiktigt hållbara för familjer med barn och unga vuxna. Sverige måste också följa upp barnfamiljer och unga vuxna som återvisas för att säkerställa att Afghanistan levt upp till sina åtaganden i avtalet.

Vad anser Rädda Barnen om att barn från Afghanistan skickas tillbaka?

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norsk Landinfo / Migrationsverket 16-10- 20:

Temanotat Afghanistan: Tazkera, pass og andre ID-dokumenter till sidans topp

Rapporten beskriver förfaranden för utfärdande och registrering av afghanska identitetshandlingar (tazkera) och pass, inklusive ändringar i förfaranden som införts av den afghanska ambassaden i Oslo i juni 2016.

/Asylnytt: Proceduren som beskrivs för att anskaffa tazkira med hjälp av tazkira för släkting på fars sida fungerar enligt uppgift även vid ambassaden i Sverige./

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norwegian Refugee Council 16-11- 08:

Access to Tazkera and other Civil Documentation in Afghanistan till sidans topp

8 out of 10 internally displaced Afghan women don't have proper identity papers, hindering their access to education, employment, housing and property.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 16-11-09:

EASO publishes Information report on security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan security situation'. The report is a second update of the version first published in February 2015 and provides a comprehensive overview of the security situation in Afghanistan, information relevant for the protection status determination of Afghan asylum seekers. Until the end of September 2016, Afghanistan ranked 2nd in the top countries of origin in EU+ countries (1 ), with more than 153,000 applicants. In addition, the Afghan applications constitute the largest backlog of all countries of origin. By the end of September 2016, there were more than 230,000 pending asylum applications from Afghan nationals in the EU+.

This COI report represents a second update on the security situation in Afghanistan (2). The report was co-drafted by researchers from the national asylum authorities of Austria, Belgium, France, Hungary and Poland in accordance with the EASO COI Report Methodology. Researchers from Greece and Slovakia did supportive research and the report was reviewed and commented upon by COI researchers from Austria, Canada, EASO, Finland, Ireland and UNHCR.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-00:

Läkare vars arbete ansågs strida mot Islam får stanna efter överklagande till sidans topp

Beslut från migrationsdomstol: En läkare från Afghanistan som bott i Sverige med sin familj på grund av studier hoppade av och sökte asyl. Mannen hade skrivit artiklar om barnbegränsning och arbetat för utländska organisationer. Kvinnan hade undervisat flickor. Detta hade gjort dem till fiender för taliban. De hade tvingats i internflykt innan de kunde lämna landet genom mannens studier. Migrationsverket avslog på grund av brist på bevis för hoten och för att familjen inte sökte asyl omedelbart. Migrationsdomstolen däremot ser ingen anledning att misstro berättelsen eller de handlingar som visar vad mannen sysslat med. Domstolen anser att familjen riskerar förföljelse även om det inte finns bevis för de hot familjemedlemmarna fått i andra hand. De bevilijas därför uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

FARR 16-10-03:

Från Afghanistan/ Avtal med Afghanistan väntas leda till massutvisningar till sidans topp

FARR ser med stor oro på det återtagandeavtal med Afghanistan som EU-länderna väntas anta den 4 oktober. Om Afghanistan inte vill samarbeta hotar EU att dra in landets stora bistånd. Risken är stor att avtalet kommer att leda till massutvisningar i en helt ny skala - samtidigt som nya rapporter visar hur farligt det är att skickas till Afghanistan, inte minst för barn. En annan konsekvens kan bli tusentals nya "gatubarn". FARR har skrivit till riksdagsledamöter både i Afghanistan och Sverige och varnat för konsekvenserna.

Den 4-5 oktober hålls en stor givarkonferens i Bryssel med representanter från ett 70-tal länder, om Afghanistans framtid. Samtidigt väntas de närvarande EU-länderna passa på att underteckna ett återtagandeavtal som länge har diskuterats med Afghanistans regering. Hundratusentals afghaner finns i EU-länderna. Fram till förra året har de flesta fått uppehållstillstånd - runt 70 procent har varit vanligt. Idag får allt fler avslag. Samtidigt har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats.

Protester från FARR och Rädda Barnen

FARR ombads för några dagar sedan av parlamentsledamöter i Afghanistan att kommentera utvisningarna, eftersom de önskade höra synpunkter från andra än EU-ländernas regeringar. FARR förklarade i ett brev till parlamentarikerna att ingen vill hindra någon från att återvända frivilligt och att vi hoppas att Afghanistan en dag kommer att återuppbyggas av sina invånare och ingen ska behöva fly. Men idag får många utvisningsbeslut som förutsätter att de ska klara sig i internflykt som blir riskfylld och svår att klara av. FARR påpekade att många som utvisats ger sig av på nytt och att det är särskilt olyckligt att tonåringar och unga vuxna utan kontakter i Afghanistan utvisas, liksom traumatiserade och sjuka personer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR:s brev till parlamentarikerna (Extern länk till pdf-fil)

FARR 16-10-03: Ahmad Zaki Khalil: This is not fair! (Extern länk)

Joint Commission-EEAS non-paper on enhancing cooperation on migration, mobility and readmission with Afghanistan (Extern länk)

Läs mer om varför de ensamkommande riskerar utvisning i föregående utgåva av Asylnytt (Extern länk)

Se även FARR:s tidigare artikel:

FARR 16-05-07: Fler barn ska få tillfälliga tillstånd enligt nya riktlinjer (Extern länk)

Det offentliggjorda "avtalet" från 4 oktober (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-10-06:

Från Afghanistan/ Afghanistan donors splash cash, bury rights till sidans topp

Heather Barr, Senior Researcher, Women's Rights Division

"This is not a side event. This is the main event," several speakers said at the - yes - side event on women's empowerment the day before the October 5 donor conference on Afghanistan in Brussels. The donor session, for all its warm glow, highlighted the extent to which, while they continue to write checks, the donors have backpedaled from holding the Afghan government to account for rampant human rights violations.

Afghanistan's president, chief executive, and first lady all took to the stage, as did the head of United Nations Women and two candidates vying to be the next UN secretary-general. There was consensus: Afghan women have come a long way since 2001, international support has been crucial in making that happen, but there's still a very long way to go, progress is fragile, and there continues to be a need for major international support. Many of the 75 countries taking part touched on this theme as they pledged cash to help Afghanistan stay afloat for the next four years.

But at these conferences, the thing that really matters, aside from the $15 billion tally of checks - is the agreed-upon benchmarks that set measurable targets for the Afghan government and its partners. The benchmarks set at the conference - the product of months of negotiations between donors and the Afghan government - make it perfectly clear that rights have slipped off the table.

The reality is that when the Taliban government was defeated in late 2001, no donor intended to spend 15 years and counting, and more money than was spent on the Marshall Plan, trying to fix Afghanistan. They find themselves stuck, unable to extricate themselves, because of guilt, pressure, and the fear of what a collapsed Afghanistan would mean for their own security. But the optimism and desire to engage deeply in trying to help - and urge - the Afghan government find solutions for hard problems is long gone, and with it has gone much of the willingness to be serious about protecting human rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 16-10-04:

Från Afghanistan/ Givarkonferens: "Sveriges stöd till befolkningen ligger fast" till sidans topp

Den 4-5 oktober hålls en stor givarkonferens om Afghanistan i Bryssel där många länder förväntas bekräfta sitt fortsatta stöd till återuppbyggnaden av landet. Samtidigt kommer Afghanistans regering att presentera vad som uppnåtts ifråga om de reformer som den har åtagit sig att genomföra, och visa hur det arbetet ska drivas vidare. Sveriges långsiktiga åtagande till 2024 gör det svenska biståndet till Afghanistan unikt.

- Mitt budskap under konferensen är tydligt. Sveriges stöd till den afghanska befolkningen ligger fast. Situationen i landet är oroande och vi kommer fortsätta arbeta hårt för en demokratisk och fredlig utveckling. Kvinnors deltagande i samhället liksom i fredsarbetet är avgörande för om landet ska lyckas resa sig ur fattigdom, krig och våldsamheter, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Afghanistan är ett att världens fattigaste länder. Nära 40 procent av landets befolkning lever under den internationella fattigdomsgränsen, med framför allt kvinnor och barn på landsbygden bland de mest utsatta. Det internationella biståndet har varit helt avgörande för de framsteg som har gjorts under de senaste femton åren, och det internationella samfundets fortsatta stöd är en förutsättning för den fortsatta återuppbyggnaden.

Afghanistan är idag det största mottagarlandet av svenskt bistånd och tillsammans med övriga givare förs en aktiv dialog med den afghanska regeringen om vikten av att genomföra långsiktiga reformer för att stärka den afghanska statens institutioner, minska korruptionen, möjliggöra fria demokratiska val och förbättra rättssäkerheten samt mänskliga rättigheter. Ekonomiska reformer är avgörande för att Afghanistan på sikt ska minska sitt biståndsberoende.

I Bryssel väntas det internationella samfundet redovisa planer på fortsatt bistånd på eller nära hittillsvarande nivåer fram till 2020. Sverige kommer bekräfta sitt långsiktiga åtagande som sträcker sig ända fram till 2024.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 16-10-03:

Från Afghanistan/ Grovt våld mot barn i Afghanistan till sidans topp

Barn i Afghanistan vittnar om en vardag där de blir slagna, sparkade eller tvingas uppleva att närstående blir mördade. Det framgår av en omfattande undersökning som Rädda Barnen har gjort på plats i flera av landets provinser. 91 % av barnen i undersökningen säger att de har utsatts för någon form av våld. 38 % säger att under det senaste året har en annan person i hushållet blivit mördad.

-Utvecklingen i Afghanistan är mycket oroande. Det är viktigt att svenska politiker förstår hur situationen är för barn i landet, både när det ska tas beslut om vilket stöd Afghanistan ska få av det svenska biståndet, och om Sverige kan avvisa asylsökande tillbaka till landet, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Studien omfattar drygt 1000 personer och har gjorts i provinserna Balkh, Jawzjan, Sari Pul, Nangarhar, och Kabul. 52 % deltagarna är under 15 år.

Det konfliktrelaterade våldet i Afghanistan har ökat de senaste två åren. 2015 innebar de högsta nivåerna av våld sedan FN började mäta 2009. Konflikten påverkar allt mer även barn. De första 6 månaderna detta år var en av tre döda barn. Det eskalerande våldet har lett till att fler människor tvingats lämna sina hem.

Imorgon inleds den internationella givarkonferensen i Bryssel, där det framtida stödet till Afghanistan från stater och organisationer ska samordnas och diskuteras. En fråga som kommer att diskuteras är om internationellt bistånd till Afghanistan ska villkoras med om landet kan ta hand om återvändande asylsökande från EU-länderna.

-Här är det mycket viktigt att Sverige tydligt deklarerar att internationellt bistånd inte kan villkoras mot återvändande. Inget barn ska tvingas återvända till Afghanistan om det är emot barnets bästa. Barn bör inte heller ges tillfälliga uppehållstillstånd för att sedan utvisas när de fyllt 18 år., säger Elisabeth Dahlin.

Ur innehållet:

91 % av barnen har drabbats av någon form av våld (slag, sparkar, kvävning, bränning)

38% har bevittnat att någon i hushållet har blivit mördad

18 % av barnen uppgav att de är oroliga för att tvingas in i olika väpnade grupper.

Läs mer (Extern länk)

Karen Mets | Save the Children i EurActiv 16-10-03: The EU is failing Afghanistan's unaccompanied migrant children (Extern länk)

Are you Syrious 16-10-03: What are Afghan children running away from? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Afghanistankommittén 16-10-05:

Från Afghanistan/ Utvisa inte unga afghaner till Afghanistan till sidans topp

De närmsta dagarna kommer Sverige och Afghanistan skriva under ett avtal för att skicka tillbaka många tusentals unga afghaner som sökte asyl i Sverige förra året.

De kommer till ett land endast en handfull svenskar vågar åka till. Ett land där Migrationsverket bedömer att det pågår inre väpnad konflikt i alla provinser utom fem. Ett land som på grund av konflikt, fattigdom och en mycket svag regering inte kan erbjuda en ordnad återkomst. Utsatthet blir deras framtid.

Vi som jobbar i Afghanistan ser en stor risk att de som skickas tillbaka kommer tvingas tigga på gatan, finna sin försörjning i kriminella nätverk, rekryteras till armén eller beväpnade oppositionsgrupper.

Det har varit krig i över 35 år. Talibanerna kontrollerar ungefär en tredjedel av landet fläckvis över provinsgränserna. Det finns redan en miljon internflyktingar i landet. Och nu är Pakistan i färd med att skicka tillbaka nästan en miljon. Tyskland och EU planerar för återsändande. Iran gör detsamma.

Alla som i det här läget skickar tillbaka flyktingar bidrar till en än mer osäker situation i landet. Afghanistan behöver tid på sig att ställa om sin ekonomi, bygga upp sina institutioner och skapa fred. Afghanistan behöver andrum.

Svenska myndigheter och ansvariga politiker är medvetna om allt detta. Ändå tas beslut som är direkt kontraproduktiva. De återvändandes rättigheter tas inte tillvara. Det är inte människovärdigt.

Vi vädjar till ansvariga politiker och myndigheter att inte verkställa avvisningarna.

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Peder Jonsson, ordförande Svenska Afghanistankommittén

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol: Ung hazar ska inte utsättas för internflykt till sidans topp

En ung man från Afghanistan hävdade att han riskerade övergrepp från sin farbror efter en marktvist mellan denne och hans far. Hans familj hade flytt till Iran när han var 4-5 år. Han framhöll också att han som hazar skulle vara utsatt i Afghanistan. Han uppgav att han var minderårig. Migrationsverket bedömde inte att han gjort sannolikt att han är minderårig och ändrade åldern i samband med beslutet. Mannen fick beslut om utvisning med hänvisning till internflykt. Domstolen bedömer honom också som vuxen, eftersom han vid domstolens beslut hade fyllt 18 enligt egna uppgifter. Efter att ha gått igenom landinformation om situationen för internflyktingar utan kontakter i Afghanistan bedömde migrationsdomstolen ändå att mannen skulle få stanna på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Observera att domen inte är vägledande. Beslutet har dessutom tagits enligt Utlänningslagen. Möjlighet till uppehållstillstånd av ömmande omständigheter är mer inskränkt i den tillfälliga begränsningslagen. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Från Afghanistan/ Apostasi kan leda till förföljelse enligt migrationsdomstol till sidans topp

En familj från Afghanistan som var bosatta i Kabul lämnade landet efter en affärskonflikt som ledde till att mannens far och bror kidnappades. De blev inte trodda och fick slutligt avslag 2010. Därefter har de påtalat verkställighetshinder ett antal gånger på grund av mannens inställning till islam och tillkommande skäl gällande barnens mående. Efter att ärendet preskriberats har familjen sökt asyl och hävdar att de kommer att förföljas på grund av att mannen inte vill tillhöra någon religion trots att han är gudstroende. Migrationsverket avslog även denna gång och ansåg att ateism inte behöver manifesteras som en annan religion. Migrationsverket ändrade sig efter muntlig förhandling i domstolen och instämmer nu med att familjen riskerar förföljelse på grund av att mannen avsagt sig islam. Familjemedlemmarna får uppehållstillstånd som flyktingar. Observera att domen inte är vägledande. (Källor Infotorg Juridik och förvaltnngsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

EASO 16-09-19:

Från Afghanistan/ EASO publishes a report on recruitment by armed groups till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan - Recruitment by armed groups'. The report is an update of a previous report published in 2012 and provides an overview of recruitment practices of armed groups in Afghanistan, providing information relevant for protection status determination of Afghan asylum applicants.

The EASO COI report on recruitment by armed groups in Afghanistan provides a description of the of recruitment practices in Afghanistan, by the insurgent factions of the Afghan Taliban, the Islamic State in Khorasan (IS) and the Hezb-e Islami group led by Gulbuddin Hekmatyar. The report also looks into recruitment by the Afghan Local Police (ALP) and pro-government militias (PGM). In a last chapter, information is presented on the specific issue of under-age or child recruitment. This is a topic of particular concern since a high percentage of the Afghan asylum applicants in Europe concerns Unaccompanied Minors. Depending on the EU+ country, this percentage varies from 0 to 54 % and on average it is over 14 %.

(...)

The report covers the important topic of 'forced recruitment' by Taliban and IS, both insurgent groups but with a different ideology. Regarding recruitment by ALP and PGM, the report highlights the formal role of the local community council (shura) or local strongmen, but also problems related to this. Of particular concern is the recruitment of minors or children by all parties in the conflict. The report discusses the economic incentives, the role of schools or madrassas, the mechanisms to prevent underage recruitment in the Afghan National security forces, including age-verifications procedures, and how these mechanisms can fail.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Migrationsverket 16-09-29:

Från Afghanistan/ Temarapport om utsatta kategorier från Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en temarapport om säkerhetsläget, potentiellt utsatta personkategorier, situationen för kvinnor, barn, hazarer samt internflykt.

Rapporten ger en lägesbild och analys av situationen i Afghanistan.

Rapporten avgränsas till att avhandla aktuella mönster avseende säkerhetsläget; exempel på vissa potentiellt utsatta personkategorier; läget för kvinnor, barn och hazarer; samt situationen för internflyktingar. För information avseende landets rätts- och säkerhetssektor, övriga minoriteter, etc. hänvisas till Lifos Landanalys för Afghanistan av den 23 april 2015.

Hämta rapporten (Extern länk)

Den tidigare landanalysen från 23 april 2015 (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 16-06-27: Rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan - SR 34 /2016 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.