fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Återvandring

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220125:

Riksdagen 22-01-19:

Svar på skriftlig fråga: Återvandring till sidans topp

Fråga 2021/22:719 av Pontus Andersson (SD)

Den 24 november klubbades Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budget igenom i Sveriges riksdag. Budgeten innebar bland annat att Sverige satsar 1 miljard kronor av biståndsmedlet på "återbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till dess tillväxt".

I artikel 13 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna framgår att återvandring är en mänsklig rättighet, vilket tyder på att Sverigedemokraternas satsning är väl förankrad ur ett internationellt perspektiv.

Även Socialdemokraterna har åtminstone tidigare sett återvandring som önskvärt då de i sin höstbudget från 1988, under rubriken "Återvandring", inleder kapitlet med att skriva följande: "De flesta flyktingar har en dröm om att en gång kunna återvända till sitt hemland."

Sverigedemokraterna har för avsikt att fortsätta ta ansvar för Sveriges budget och kommer därför fortsätta att satsa pengar på att möjliggöra för en ökad frivillig återvandring från Sverige även i framtiden. Inte bara för de enskilda individernas skull, utan också för invandrares hemländers möjlighet till återuppbyggnad.

Återvandring är inte bara en av de av FN deklarerade mänskliga rättigheterna utan har också tidigare varit socialdemokratisk politik.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

Kommer den socialdemokratiska regeringen att ta vara på Sverigedemokraternas återvandringsmiljard för att möjliggöra en ökad återvandring från Sverige?

Svar av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.