fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Asylvisum, humanitära visum och kvotuttagning

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 200107:

ECRE News 19-12-13:

Humanitarian Corridors: An Italian Model for the European Union? till sidans topp

After Pope Frances visited a refugee camp on the Greek island of Lesbos last week, his aide brought 33 refugees back to Rome where they will be hosted by the Vatican and the Community of Sant'Egidio. Faith-based and civil society associations from different European countries propose to take the model of "humanitarian corridors" to the European level.

The 33 refugees, among them families from Cameroon, Afghanistan and Togo, arrived in Rome on December 13. The Vatican's latest "human corridor" mission from Lesbos was implemented following the approval of Greek authorities and the Italian interior ministry. Cardinal Konrad Krajewski, the Vatican's almoner, condemned the EU's handling of the refugee situation and urged Catholic churches across Europe to open their doors to refugees.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Refugees Deeply 19-01- 18:

How a visa for asylum seekers could grant safe passage to Europe till sidans topp

The move to consider an E.U.-wide humanitarian visa is a chance for member states to take action on a long-debated concept, and to show global leadership with life-saving consequences for people in need of protection, writes researcher Claire Higgins.

The European Parliament is considering a proposal to create a European humanitarian visa, a mechanism that will allow eligible asylum seekers safe passage to Europe. The move is intended to provide a much-needed alternative to a risky journey across the Mediterranean Sea, which has claimed the lives of more than 2,000 people in the past year alone.

The European Parliament has asked the European Commission to present legislation by March 31, 2019, and so harmonize the E.U. framework for protected entry. Protected entry is a process under which would-be asylum seekers may apply for a special visa at an embassy or consulate abroad, allowing them to enter that particular state for the purpose of claiming protection.

The European Parliament believes these humanitarian visas will help to reduce the many thousands of deaths each year of people trying to reach Europe on their own. At present, the limited availability of safe pathways to protection means that about 90 percent of refugees in the E.U. arrived by "irregular" means.

The Parliament's resolution is timely. While protected entry will not resolve the perpetual issue of forced migration, an E.U.-wide humanitarian visa could certainly provide a safer alternative and lessen the immense risks for those in search of protection. Experts have concluded that the proposal may also have important financial and administrative advantages, and uphold the core E.U. values of respect for human rights and human dignity - which is a win-win for both asylum seekers and member states.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

TT / UNT 18-12-03:

Krav på humanitära visum i EU till sidans topp

EU Inför humanitära visum för att ge människor möjlighet att komma till EU för att söka asyl.

Det manar EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter efter en omröstning på måndagskvällen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

EUobserver 18-07-18:

EU must create safe, legal pathways to Europe till sidans topp

Malin Björk

For years, the European Parliament has been calling for safe and legal pathways to the European Union.

However, the absence of legal ways to enter Europe has turned the Mediterranean sea into the deadliest border in the world.

To address this situation, resettlement is one of the legal ways where member states need urgently to step up their commitments.

As the rapporteur for the European Parliament on an EU regulation on resettlement, my colleagues and I have outlined an effective plan based on solidarity and humanitarian principles.

We are proposing an EU programme that responds to the individual protection needs of the most vulnerable refugees - a plan of action that demonstrates our solidarity with countries outside the EU that are currently hosting large numbers of refugees.

This is the very basis of the important programmes that the UNHCR has run for many decades, and the UNHCR has the central role in the future of an EU resettlement programme.

In order to ensure that the EU makes a meaningful contribution to the annual global resettlement needs (as identified by the UNHCR), the European Parliament wants to see a resettlement programme where all EU member states participate.

However, council has rejected the compulsory nature of the programme outright.

Despite this, negotiations with the council had already reached quite an advanced stage when the file was blocked by the 'coreper' (committee of the permanent representatives of the governments of the member states to the European Union) just days before the EU summit in June.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Sveriges Radio Ekot 18-06-12:

Oklar framtid för kvotflyktingar till sidans topp

Den här veckan förhandlar EU om nya regler för flyktingar som erbjuds en säker väg in i Europa, så kallade kvotflyktingar.

Malin Björk (V), som är förhandlare för EU-parlamentet, säger dock att det finns en stor risk att det inte blir någon ny lag.

- Jag kommer att göra allt jag kan för att vi ska få igenom en säker och laglig flyktväg. Men jag är inte beredd att stifta en EU-lag som går emot internationella humanitära principer, säger Malin Björk.

Systemet med kvotflyktingar eller vidarebosättning som det också kallas är en del av det stora flyktingpaket som just nu förhandlas inom unionen.

I dag är det FN-organet UNHCR som föreslår de särskilt utsatta flyktingar som väljs ut och som sedan flygs direkt till nya hemländer. Det är den enda säkra vägen in i EU, där de allra flesta asylsökande annars riskerar livet på livsfarliga båtar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.