fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Asylvisum, humanitära visum och kvotuttagning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190209:

FRA 19-01-21:

Recurring migrant deaths at sea, a grim reminder of need for solutions, says FRA till sidans topp

The EU Agency for Fundamental Rights is extremely sad to learn of the reports of 170 migrants feared dead following two shipwrecks in the Mediterranean Sea over the weekend.

These deaths are on top of the nearly 2,300 people estimated to have died or gone missing at sea trying to reach Europe last year.

"While smugglers line their pockets, too many migrants are paying the ultimate price as they try to escape war, flee persecution or simply pursue a dream," said FRA Director Michael O'Flaherty. "This appalling loss of life cannot be allowed to continue. We urgently need solutions so migrants are not forced to risk their lives at sea to reach Europe."

Some 53 people who left Morocco died following a collision in the Mediterranean. A further 117 died when their rubber dinghy sank near Libya.

One survivor was apparently rescued by a passing fishing boat after over 24 hours at sea and is receiving medical treatment in Morocco. The Italian Navy picked up three survivors from the other shipwreck and took them to Lampedusa where they are being treated.

In October last year, FRA drew attention to the recent trend of criminalising search and rescue in the Mediterranean Sea carried out by NGOs or others. This prevents most NGOs from operating at sea for fear of the consequences - arrest, prosecution, or their vessels seized.

An earlier FRA report from 2013 underlined the many perils migrants face at sea. Many of the issues and suggestions covered remain just as valid today. These include the need for provide clarity on where to safely disembark intercepted or rescued migrants and refugees.

As FRA, and others, have repeatedly said, safe and legal pathways to asylum in Europe would greatly reduce the desperate need for migrants to resort to unscrupulous smugglers to get to Europe. It would also save lives.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 19-01-22:

Common European Asylum System: Qualifications & Resettlement Regulations latest till sidans topp

+ Qualifications: Proposal for a Regulation on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection granted and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents (First reading) - State of play and guidance for further work (LIMITE doc no 5456-19)

"These limited changes received wide support at the meeting of JHA Counsellors on 16 July 2018 and were also presented to the European Parliament both at technical and political level. At the meetings on 17 July and 26 September 2018, the Parliament informed the Presidency that, in principle, in view of the provisional agreement reached in the June trilogue meeting, it stands by the agreement reached therein and does not intend to continue the negotiations for the time being. (...)

Against this background, and with a view to possible upcoming discussions with the European Parliament, COREPER is invited to confirm whether it can support the changes set out in the Annex to this note, merely in order to continue discussions with the European Parliament."

+ Resettlement: Proposal for a Regulation establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council (First reading) - State of play and guidance for further work (LIMITE doc no 5164):

"In the context of ongoing negotiations with the European Parliament on some outstanding technical and drafting issues, the Presidency has the intention to address also the issues set out in the Annex.(...)

Against this background, and with a view to possible upcoming discussions with the European Parliament, COREPER is invited to confirm whether it can support the changes set out in this note."

Artikeln med länkar till de läckta ändringsförslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

EU-parlamentet 18-12-11:

Humanitära visum för att minska dödsantalen och bättre hantera flyktingströmmar till sidans topp

EU-länderna bör kunna utfärda humanitära visum vid sina ambassader och konsulat så att människor som söker skydd kan komma till Europa utan att riskera sina liv på vägen.

EU bör ta fram en lag som inrättar ett särskilt europeiskt humanitärt visum som ger rätt att resa in i EU, men bara till det land som utfärdat visumet, för att där kunna ansöka om internationellt skydd. På tisdagen uppmanade Europaparlamentets ledamöter därför EU-kommissionen att senast den 31 mars 2019 lägga fram ett sådant lagförslag.

Parlamentet antog detta så kallade lagstiftningsinitiativ med 429 ja-röster mot 194 nej-röster och 41 nedlagda röster.

Ledamöterna betonar att EU fortfarande saknar ett harmoniserat system för personer som vill resa till EU för att söka skydd. Detta trots många meddelanden och krav på att asylsökande ska kunna resa säkert och lagligt in i unionen. Som en följd av denna brist har uppskattningsvis 90 procent av dem som beviljats internationellt skydd rest till unionen på irreguljära sätt, skriver ledamöterna.

Minska antalet döda, bekämpa smuggling och använd migrationspengarna bättre

Parlamentet tror att humanitära visum skulle bidra till att få bukt med de oacceptabla dödstalen på Medelhavet och på migrationsvägarna till EU (minst 30 000 personer har dött vid EU:s gränser sedan år 2000) och samtidigt bekämpa människosmuggling och bättre hantera ankomster, mottaganden och handläggningen av asylansökningar.

Visumet skulle också bidra till att optimera EU-ländernas och EU:s budget för asylförfaranden, gränskontroller och sök- och räddningsinsatser, skriver ledamöterna.

De betonar att beslutet att utfärda europeiska humanitära visum helt och hållet ska fattas av de enskilda EU-länderna.

Säkerhetskontroll innan visumen utfärdas

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller hämta resolutionen (Extern länk)

EU-parlamentet 18-12-03: Humanitarian visas would reduce refugees' death toll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

EU-parlamentet 18-10-22:

Humanitarian visas - European added value assessment for the EP report till sidans topp

European added value assessment accompanying the European Parliament's legislative own-initiative report (Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar) - Study

The European Parliament legislative own-initiative reports drawn up on the basis of Article 225 of the Treaty on the Functioning on the European Union (TFEU) are accompanied by a European Added Value Assessment (EAVA). These assessments are aimed at evaluating the potential impacts and investigating the potential EU added value of proposals made in legislative own-initiative reports.

This particular EAVA accompanies the legislative own-initiative report prepared by the Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) (Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spain)), presenting recommendations to the Commission on EU legislation on Humanitarian visas (2017/2270(INL)).

Firstly, it assesses the impacts of the status quo, in which 90 % of those granted international protection reach the European Union through irregular means. It argues that the EU and its Member States' failure to offer regular entry pathways to those seeking international protection undermines the achievement of their Treaty and fundamental rights obligations. This situation also has severe individual impacts in terms of mortality and damage to health, negative budgetary and economic impacts.

Secondly, it assesses the potential added value of three shortlisted policy options for EU action in the area of humanitarian visas: a 'visa waiver' approach, limited territorial visas for asylum seeking purposes and, EU-wide international protection application travel permits.

Finally, it concludes that EU legislation on humanitarian visas could close this effectiveness and fundamental rights protection gap by offering safe entry pathways, reducing irregular migration and result in increased management, coordination and efficiency in the asylum process, as well as promoting fair cost-sharing.

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

ECRE 18-10-19:

European parliament committee calls for the establishment of EU humanitarian visa till sidans topp

The European Parliament's Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee (LIBE) has decided to ask the European Commission to table a legislative proposal on an EU-wide humanitarian visa programme that would allow people seeking international protection to enter EU territory.

The initiative proposes the possibility to directly apply for humanitarian visas at embassies and consulates abroad, for the sole purpose of submitting an application for international protection. Such an application would lead to a first assessment of a well-founded need for international protection, which should not substitute full status determination proceedings. Applicants would also have to go through an initial security screening to ensure they will not pose security risks to EU Member States.

The current Visa Code includes the provision of a visa with limited territorial validity, on the basis of humanitarian grounds or the Member States' international obligations. Although the provision does include humanitarian considerations, it remains generally worded and does not specifically mention situations where need for international protection arises. The committee's proposal, however, could aim for the inclusion of concrete provisions for persons seeking international protection, ensuring an adequate need assessment framework and relevant safeguards.

Similar comments on the need for less vague visa provisions have been made by the same committee in the past, in the context of a recast Visa Code Regulation proposal, which has since been withdrawn. Moreover, last year the Court of Justice of the European Union decided to leave the responsibility for granting humanitarian visas with Member States. A case of refusal of humanitarian visa for the purpose of applying for international protection is currently pending before the European Court of Human Rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 18-10-23:

Commission publishes new feasibility Study on sponsorship schemes till sidans topp

The European Commission has published the new "Feasibility study on sponsorship schemes as a possible pathway to safe channels for admission to the EU". Finalised in October 2018, its outcomes confirm that private sponsorship schemes can efficiently contribute to meeting the goal of promoting safe and legal channels of admission to the EU of those in need of international protection.

The Commission will therefore consider ways in which Member States could be best supported in establishing such schemes.

Final report - Study

This study assessed the feasibility and added value of sponsorship schemes as a possible pathway to channels for admission of persons in need of protection in the EU. It finds that while the concept of private sponsorship is rather ill-defined, the number of different sponsorship schemes has proliferated across the EU and have a wide variety of characteristics in the eligibility criteria of the sponsor and beneficiary, responsibilities of the sponsor, and in the status granted and associated rights. The study assessed possible options for EU action in the area, by continuing with the status quo, providing for specific soft measures (training, toolkits, peer reviews), financing of sponsorship activities, and legislative action. The study finds that soft measures and financing are most feasible and have highest added value, whereas legislative action carries certain risks and is considered less feasible.

Till studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Sveriges Radio Ekot 18-10-12:

Utskott i EU-parlamentet vill se humanitära visum till sidans topp

Ge människor utanför EU lagliga vägar att komma till Europa och söka asyl här, det föreslår ett utskott i EU-parlamentet. Frågan har tidigare prövats av EU-domstolen.

Humanitära visum eller asylvisum så att människor inte tar sig på olagliga vägar och i båtar över Medelhavet för att sätta sig i säkerhet är vad Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter driver på.

39 röstade för och 10 emot att tillåta människor att söka upp ambassader utanför EU, säkerhetsprövas och därefter kanske få visum att resa in i Europa och på plats söka asyl.

För ett och halvt år sedan slog EU-domstolen fast i en vägledande dom att denna form av visum skulle strida mot EU:s gällande viseringsregler, som talar om max 90 dagars visum. Fallet som prövades gällde en syrisk familj som sökte visum till Belgien för att sedan kunna söka asyl. EU-domstolen sa nej, kommissionen och många medlemsländer var också negativa, men parlamentsutskottet ger inte upp.

Diskussionen om att hitta lagliga vägar till Europa förblir intensiv, i synnerhet som andelen migranter som dör på Medelhavet har ökat kraftigt under sommaren. Flera EU-länder har stängt sina hamnar för att landsätta räddade flyktingar och migranter och frivilliga båtar är utestängda från räddningsoperationerna.

Kritikerna till dessa humanitära visum tror inte att de skulle leda till färre migranter som kommer olagligt - de som inte får visum kommer att fortsätta att komma i båtar, tror kritikerna.

Utskottets maning att ta upp frågan igen ska behandlas i hela parlamentet i november och om det röstas igenom går det vidare till EU-kommissionen.

Hela inslaget (Extern länk)

EU-parlamentet 18-10-10: Humanitarian visas to avoid refugees' deaths (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Statewatch 18-06-19:

11 Member States insist on using resettlement as "a tool for migration management" till sidans topp

11 Member States are insistent on the need for a new scheme on the resettlement of refugees into the EU to be used as an instrument for trying to ensure that 'third countries' cooperate with EU policies on migration.

Sweden, Denmark, the Czech Republic, Romania, Croatia, Italy, Poland, Greece, Malta, Austria and Ireland have "[stressed] the need to retain in the text the idea that resettlement is a tool for migration management and cooperation with third countries," according to a note distributed by COREPER (the Committee of Permanent Representatives, made up of Member States' head officials in Brussels) in response to a Bulgarian Council Presidency note drafted at the beginning of this month.

This is diametrically opposed to the Parliament's position, as highlighted in the note:

"The Parliament maintained, however, its position that resettlement is not a migration control tool and cannot be used as a means to achieve the Union's foreign policy objectives."

See the Bulgarian Council Presidency note: Proposal for a Regulation establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council (First reading) (LIMITE doc no: 9596-18, 4 June 2018)

Read full text of the note from COREPER drafted in response (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Europarådets parlament 18-06-04:

PACE Committee urges states to allow applications for refugee status from abroad till sidans topp

Recalling that, as a general principle under international law, persons should apply for refugee status in the first safe country of arrival and that any country of first arrival must receive and duly process such applications, PACE's Migration Committee has called on Council of Europe member States to allow applications for asylum from outside the country "as an exceptional measure on humanitarian grounds".

Citing the high number of migrants who lose their lives when boarding human smugglers' boats in the Mediterranean, the committee said in a resolution - based on a report by Domagoj Hajdukovic (Croatia, SOC) - that enabling extra-territorial procedures would provide for safe ways of applying for asylum in conformity with the UN Convention Relating to the Status of Refugees of 1951 and stop people "being deceived by human smugglers about opportunities for asylum".

"If sufficient provision were made for refugee status determination in applicants' home countries, in countries of first arrival, or in third countries, migrants would not have to expose themselves to life-threatening journeys or human smuggling," the committee pointed out.

States were invited to consider introducing in their domestic law the possibility to apply for asylum or humanitarian visas at diplomatic missions abroad through accelerated procedures and to provide safe refugee shelters in those countries.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.