fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 11 januari 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

Tre sätt att prenumerera: Asylnytt Facebook @Asylnytt twitter

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 20-12-17:

Riksdagsbeslut: Utgiftsområde 8 Migration till sidans topp

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU4

9,3 miljarder till migrationsområdet (SfU4)

Cirka 9,3 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet migration. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mest pengar, cirka 4,4 miljarder kronor går till Migrationsverket och drygt 2,8 miljarder kronor går till ersättningar och bostadskostnader. Till domstolsprövning i utlänningsmål går cirka 770 miljoner kronor.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner med alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet är steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Betänkandet, med beslutsförslag och reservationer (Extern länk)

Webb-TV och protokoll från debatten (Extern länk)

Samlingssida, inklusive omröstningar och beslut, längst ned på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-01-04:

Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg till sidans topp

Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021.

Regeringen har skickat ut förslaget på remiss och har även skickat ut några egna tilläggsförslag. FARR finns med bland remissinstanserna och vi har publicerat vårt remissvar till den stora utredningen här på hemsidan.

Här följer en lista över de förändringar i Utlänningslagen som föreslås. Mycket liknar den tillfälliga lagen, men inte allt. Det som skiljer sig är understruket. De stycken som står i kursiv avser regeringens tilläggsförslag.

Innehåll:

Uppehållstillståndens längd

Permanenta uppehållstillstånd

Anhöriginvandring

Humanitära skäl

Övriga skyddsbehövande

Övrigt

Vad som inte står i lagförslaget

Tilläggsförslag om PUT för ensamkommande ungdomar?

(...)

Läs hela genomgången av lagförslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-01-08:

Migrationsverket efterlyser förtydliganden kring regeringens kompletterande förslag till sidans topp

Förslaget om uppehållstillstånd av humanitära skäl för vuxna kan med tiden omfatta allt fler personer, och därmed inte längre vara en undantagsbestämmelse. Det skriver Migrationsverket i sitt remissvar på regeringens kompletterande förslag i arbetet med en förändrad migrationslagstiftning.

Regeringens kompletterande förslag innebär att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd om det finns särskilt ömmande omständigheter. Det gäller även vissa vuxna, om de har fått en särskild anknytning till Sverige under tiden de vistats här med tidsbegränsat uppehållstillstånd.

- Ju längre tid en person befinner sig i landet desto starkare anknytning får han eller hon till Sverige. Därför tror vi att allt fler över tid kan komma att omfattas av bestämmelsen och att den därmed med tiden inte kan betraktas som den undantagsbestämmelse den var tidigare, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket efterlyser därför vägledning kring vilka faktorer som ska vägas in i bedömningarna för att säkerställa att tillämningen av det nya regelverket ska få den effekt som lagstiftaren önskar.

En grupp som kan komma att beröras är personer som tidigare omfattats av den så kallade gymnasielagen. Många av dessa personer har gällande utvisningsbeslut. Migrationsverket har i sitt remissvar bett regeringen att förtydliga hur myndigheten ska pröva särskilt ömmande omständigheter gentemot personer som har ett gällande beslut om utvisning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNHCR 20-12-17:

Centralamerika/ Death threats and gang violence forcing more families to flee till sidans topp

Death threats, gang recruitment, extortion and other forms of targeted violence are driving more families in northern Central America to flee their homes and seek safety in other countries, a new UNHCR and UNICEF survey reveals today.

Nearly 20 per cent of over 3,100 interviewees in family units identified violence - including death threats, extortion, gang recruitment and domestic - as the main reason behind their decision to leave their communities. More than 30 per cent of unaccompanied children surveyed identified some type of violence as the main driver of their movement, which in turn affected their ability to access essential services, including going to school.

These survey findings help explain the dynamic behind the alarming 456 per cent spike in family units apprehended at the southern border of the United States of America last year. This number has soared from nearly 77,800 families in 2018 to more than 432,000 in 2019.

"The shift in the demographics of flight from the north of Central America reflects a grim reality on the ground in the countries of origin where entire families are under threat and flee together to find safety," said Giovanni Bassu, Regional Representative for Central America and Cuba of UNHCR, the UN Refugee Agency.

In communities characterized by extreme violence, gang attacks and criminal activities, young men, women and teenagers in northern Central America are particularly vulnerable. Violence, especially death threats associated with recruitment, directly affect children and adolescents. Children described facing several push factors, including different types of violence and the lack of opportunities and services in their countries. Adults described receiving threats by gangs aimed at their entire family, which led many to leave their community with all their children in order not to leave them at risk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 20-12-20:

Från Kina/ Sluta skicka oliktänkande till Kina! till sidans topp

På grund av Migrationsverkets oförmåga att bedöma läget för oliktänkande i Kina riskerar Baolige Wurina efter 10 år i Sverige att avvisas och hans familj, bestående av två små barn och en fru, kan när som helst att splittras. Vi kräver att avvisningarna av oliktänkande till Kina stoppas, skriver svenska Kina-experter.

Baolige Wurina, 33, sökte asyl i Sverige för tio år sedan.

Han kommer från den autonoma regionen Inre Mongoliet i norra Kina där mongoler nekas sina språkliga och kulturella rättigheter.

Baolige Wurina är gift med Uurtsaikh Batjargal, 25, som kom till Sverige från Mongoliet 2011. Paret träffades i Sverige och har varit tillsammans i åtta år. De har två underbara barn: flickan Uulen, 3, och Anar, 1,5. Båda går i förskola i Stockholm. Som alla andra familjer vill de också leva ett lyckligt liv; att hålla ihop familjen är det allra viktigaste för dem.

Men nu har Migrationsverket krossat deras drömmar. Migrationsverket har nämligen till vår stora sorg och förvåning bedömt att Baolige Wurina inte har synnerliga asylskäl för att få en fristad i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Arena 20-12-26: Migrationsverket: Alla oppositionella från Kina har inte rätt till asyl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Syrian Observer 20-12-18:

Från Syrien/ Study reveals rasons for reluctance of refugees to return till sidans topp

The Omran Center for Strategic Studies published a study on Thursday that identified several factors preventing Syrian refugees from returning to Syria, some of which are related to the security and military component, and others to the economic component.

The study, titled "Stability Indicators and their Impact on the Return of Refugees and Displaced Persons," is made up of four research papers that focus on the issue of the return of Syrian women who have been forced to leave the country in the past nine years, their concerns, and their reluctance about returning.

Based on an extensive survey conducted by the center, the most important variables governing the decisions of refugees to return to Syria have been identified - the first of which is the security situation in all Syrian regions, especially in the areas controlled by the regime, which, "continue to suffer from high liquidity and severe fragmentation, naturally affected by the instability of both the political and military scenes."

A relationship of dissonance between the security services and the citizens

The study indicated that, "the behavior of Assad's security services has not changed compared to pre-revolution times. On the contrary, the ferocity towards civilians has increased, the arrests as well as liquidations and systematic torture have grown in numbers."

As for the opposition areas, the study considered that, "the security authorities in charge of policing security still lack professionalism in security work, in addition to the deterioration of the security situation and their inability to control it optimally."

The security situation in areas controlled by the Syrian Democratic Forces (SDF) is characterized by a schism between cities and towns. A relatively safer atmosphere prevails in Hassakeh, for example, while safety is less common in Raqqa and Deir ez-Zor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-12-25:

Från Syrien/ Seehofer decides Syria is safe till sidans topp

A general ban on deportations to Syria from Germany will expire at the end of the year. For now, politicians claim that "only" criminals and potential terrorists should be deported. However, a similar statement was made four years ago when deportations to Afghanistan started. Since then, about 900 people have been deported to the war-torn country - only a few of them have committed any crime.

When it comes to deportations, the German federal Minister of the Interior Horst Seehofer has a very special kind of humour. In July 2018, he chuckled about the fact that on his 69th birthday, 69 people were deported to Afghanistan. This year, he had a special surprise planned for international human rights day, December 10th: together with the states' ministers of the interior, he decided not to prolong the general nation-wide ban on deportations to Syria.

The ban has been in effect since 2012 and renewed each year. It rules out any potential deportations to Syria, regardless of the individual circumstances of the person in question. This ban was derived from the European Convention on Human Rights. Article 3 of the Convention states that

"Nobody shall be subjected to torture or inhuman or degrading punishment or treatment."

This rule is set as an absolute in the European Convention on Human Rights, and it includes the prohibition of deportations to countries where people returned might be subject to torture or degrading treatment. With the general ban of deportations to Syria it was recognized that the country as a whole could not be regarded as safe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

ELENA Legal Update 20-12-18:

Spanien/ Constitutional Court deems regime at its Moroccan border constitutional till sidans topp

On 19 November 2020, the Spanish Constitutional Court rejected a constitutional complaint regarding the 'hot returns' from Ceuta and Melilla.

In 2015, over a hundred members of the Spanish parliament lodged a constitutional complaint ('recurso de inconstitutionalidad') against, inter alia, the first final Article of the Organic Law 4/2015 on the protection of the citizens' security, which incorporates a specific asylum procedures regime for Ceuta and Melilla, the Spanish enclaves in Morocco. The applicants claimed that the contested Article is contrary to, inter alia, Arts. 15, 24 and 106 of the Spanish Constitution because it backs a singular administrative act consisting of the massive or collective and undifferentiated return, without administrative procedure, of TCNs, including minors, intercepted at the border of Ceuta or Melilla and outside of the posts that authorize their entry into Spanish territory.

The Court underlined that TCNs, including the ones who unlawfully reside on Spanish territory, also derive rights from the Constitution. In order to benefit from these rights, the TCNs, inter alia, have to be subject to the control that the State exercises through one of its agents (see Hirsi Jaama), which is the case when the Spanish Security Forces and Bodies ('Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles') undertake the 'rejections'.

Thereafter, the Court explained that the 'rejections' constitute a governmental measure that counters the disturbance of the legal order and which constitute a measure of migratory flow control. Furthermore, it considered that the establishment of a specific regime for Ceuta and Melilla was justified because of their unique geographical location. In this context, the Court reiterated that the ECtHR had considered these unique features in N.D. and N.T. (§201 and 210) and had held that States may refuse entrance to the territory to persons who have failed, without cogent reasons, to use the genuine and effective means of legal entry and chose to cross the border at a different location, especially when they are taking advantage of large numbers and the use of force.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-01-08:

Spanien/ Atlantic Route: Deadly incidents and concern over conditions for children till sidans topp

Four dead bodies were found onboard a boat carrying 47 people, landing in Tenerife on 5 January. 15 people lost their lives on 23 December after authorities failed "to act quickly" to alerts of a boat in distress in Spanish waters. Concern over conditions for 2,500 children in the Canary Islands.

A boat carrying 47 people of sub-Saharan origin including 17 youth believed to be children landed on El Cabezo beach in southern Tenerife on 5 January. Four had died prior to arrival and three were hospitalized with burns and other injuries. On 23 December the NGO hotline Alarm Phone alerted Spanish and Moroccan authorities to a boat in distress inside Spanish territorial waters. According to Alarm Phone authorities failed to act quickly and 15 of the 59 people onboard are feared drowned while 44 survivors were returned to Morocco. On 6 January, Salvamento Marítimo rescued 125 people in distress on high sea south of Gran Canaria, who were travelling in three wooden boats. None had to be hospitalised.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 21-01-15: Arrivals and loss of life continue, restrictions of departures to mainland (Extern länk)

Läs mer om mottagandet på Kanarieöarna, nedan under rubriken "Mottagande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-01-08:

Italien/ 265 survivors disembarked in Italy, loss of lives at sea continues till sidans topp

265 people rescued by the NGO Open Arms disembarked in Italy, where survivors and crew members were placed in quarantine. At least 35 people drowned within the past two weeks in the Mediterranean Sea. Rescue capacity remains low as the civil fleet continues to be blocked. The Ocean Viking rescue ship was finally released after five months.

The 265 survivors who had been rescued in the past week by the NGO Open Arms disembarked in Sicily on 5 January. While the adult passengers boarded an Italian quarantine ship moored outside the port of Porto Empedocle, about 50 minors were brought to the pier with patrol boats after testing negative for COVID-19. The crew was placed in mandatory quarantine aboard the Open Arms ship by Italian health authorities.

In the night of 31 December, 169 soaking-wet people were rescued by the Open Arms crew from a wooden boat adrift in Libya's SAR zone following alerts by the NGO hotline Alarm Phone and Pilotes Voluntaires. Two days later, another 96 people were taken aboard the Open Arms vessel in Malta's SAR zone. According to Alarm Phone, the Rescue Coordination Centre of Malta did not react to distress calls or in some cases hang up the phone immediately, Times of Malta reported. Further, Maltese authorities refused to provide a safe port for disembarkation of the survivors aboard the rescue vessel, among them six babies and a nine-month pregnant woman. Conditions on deck deteriorated rapidly due to bad weather, a situation which would have meant "certain death" on a boat, wrote Open Arms founder Oscar Camps on Twitter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 21-01-15: Ocean Viking resumes rescue mission amid more tragedies unfolding at sea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-01-10:

Italien/ When criminalisation doesn't pay - the case against Salvini till sidans topp

Mediterranea Saving Humans have been accepted as a civil party in the case against Matteo Salvini, the former interior minister of Italy. He stands accused of illegal confinement and misuse of authority.

Today is an especially important moment for us: civil sea rescue, the defense of human rights and of the lives of women, men and children attempting to escape Libyan concentration camps and crying for help at sea are not for once the defendants. They will be, instead, part of the prosecution against a politician who has defacto made his government position a means of violation of principles of humanity, international laws and of the Italian Constitution. Our decision of joining the civil suit is our way to stand with the main injured parties in this trial, the people rescued by Open Arms who had to endure illegal confinement by those who were in power at the time.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-01-08:

Grekland/ Deaths and push-backs continue, Racist attack on centre for children till sidans topp

Violent pushbacks continue with another incident in the Evros region on 29 December. Yet another life lost at the Aegean where a 26-year old woman drowned on 4 January. Four children were injured on 26 December when 12 armed people attacked an accommodation centre for unaccompanied refugee children in Northern Greece. Conditions in 'Moria 2.0' on Lesvos and the EU funded 'new Malakasa' construction outside of Athens are increasingly dire.

The NGO hotline Alarm Phone has reported the violent pushback of 70 people who were beaten by Greek border guards and forced across the Evros river to Turkey. The evidence of systematic pushbacks by Greek authorities is mounting and according to the Aegean Boat report arrivals have decreased more than 84 per cent in 2020 compared to 2019 partly as a result of illegal pushbacks. The organisation reports 324 pushback cases in the Aegean Sea in 2020 involving 9,741 men, women and children, 3,067 of which were picked up by Greek authorities after arriving to the Greek islands. Mare Liberum, monitoring the human rights situation in the Aegean Sea is mourning the death of the 26-year old woman Kathun Seido. She drowned as she was crossing the Aegean Sea with her two siblings, traveling to reunite with their family in Germany.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 21-01-15: Significant decrease of arrivals - chaos continues (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-12-21:

Storbritannien/ Essex lorry deaths: two found guilty over manslaughter of 39 people till sidans topp

Two people-smugglers have been found guilty of 39 counts of manslaughter for the suffocation of 39 Vietnamese people as they were being shipped in a sealed refrigeration trailer across the Channel in October last year.

Two drivers were also found guilty at the Old Bailey of conspiring to transport Vietnamese migrants from northern France to Britain. The verdicts came at the end of a trial which exposed for the first time a complex and lucrative operation which has for years illegally brought Vietnamese people into the UK.

Eamonn Harrison, 23, a lorry driver from Northern Ireland, and Gheorghe Nica, 43, the coordinator of the operation, from Romania, were found guilty of manslaughter. Another Northern Irish lorry driver, Christopher Kennedy, 24, and Valentin Calota, 38, a pickup driver from Romania, were both convicted of conspiring to smuggle people into the country unlawfully.

Police said the two ringleaders, Nica and Ronan Hughes, 41, who pleaded guilty before the trial began, were motivated by "pure and utter greed" when they decided to ignore obvious risks and packed the container with double the normal number of people to increase their profit on an operation that netted them hundreds of thousands of pounds for every "consignment" of migrants. Each passenger paid smugglers between £10,000 and £13,000 to be brought from northern France to the UK.

The court heard how young lorry drivers from a rural area of Northern Ireland were recruited to work for Hughes, an Irish haulier, who alternated between legitimate shipments of waffles, soft drinks and wine from warehouses across Europe and illegal smuggling of alcohol, cigarettes and people. He often undercut other haulage firms to secure legitimate work so he was able to appear to be running a reputable business.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Just Security 21-01-06:

USA/ Father-son separation at US border illustrates lasting harm that demands redress till sidans topp

A hard-hitting new report, "'Like I'm Drowning': Children and Families Sent to Harm by the US 'Remain in Mexico' Program," from Human Rights Watch, Stanford University's Human Rights in Trauma Mental Health Program, and Willamette University's Child and Family Advocacy Clinic details the damaging impact of the Trump administration's misleadingly titled Migrant Protection Protocols (MPPs) on the U.S. southern border. The investigation tracks the multifaceted abuses - including assault, rape, extortion, armed robbery, abduction, as well as being forced to live out in the elements - faced by the more than 60,000 migrants forced to "Remain in Mexico," including infants, unaccompanied youth, pregnant women, and disabled people. According to this policy, asylum seekers must bide their time in lawless border towns while waiting for the chance to press their asylum claims in the United States. The report details how measures introduced during the Covid-19 pandemic have markedly worsened an already dire situation.

Human Rights Watch has previously decried the Trump administration's policy of separating families on human rights grounds. (The Southern Poverty Law Center published a timeline of the implementation of this policy.) In litigation, the federal government has admitted to separating at least 4,368 children from their parents or guardians, although the numbers are quite likely higher due to lax, and possibly intentionally misleading, recordkeeping by several government agencies. And, as noted by Juan Méndez and Kathryn Hampton at Just Security, the pandemic has provided another pretext for separating families, forcing parents to choose between allowing their children to be released alone from detention or remaining together in a Covid-19 hotspot.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 21-01-06: 'Remain in Mexico' Harms Children, Families (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

ttela 20-12-23:

Här får ensamkommande tjejer växa och ta plats till sidans topp

När antalet asylsökande i Sverige ökade kraftig för fem år sedan märkte Karin Jacobsson Mauritzon att det verkade saknas ett anpassat mottagande för ensamkommande flickor. Ett enträget arbete startade och idag driver hon projektet Integrera mera på Storegårdens fritidsgård som har blivit en social knutpunkt för nyanlända tjejer. Nu är hon nominerad till TTELA:s integrationspris för sitt engagemang i projektet.

Storegården på Stavre är en av Trollhättans första fritidsgårdar. Sedan ett par år tillbaka träffas 20 tonårstjejer med ursprung i Somalia, Syrien och Afghanistan här en gång i veckan för olika slags aktiviteter.

- Vi gör roliga aktiviteter tillsammans och genom det skapar vi en arena för diskussion där vi pratar om normer, kultur och värderingar. Samtidigt tränas språket. Jag tror att fritidsaktiviteter är nyckeln för att komma in i samhället, säger enhetschef Karin Jacobsson Mauritzon.

Det var för tre år sedan hon drog igång projektet Integrera mera som riktade sig mot nyanlända och ensamkommande tjejer. I samband med att fler människor än någonsin sökte asyl i Sverige 2015 märkte hon hur ensamkommande pojkar snabbt fångades upp och inkluderades genom idrottsföreningar och andra aktiviteter. Men flickorna lyste med sin frånvaro.

- Vi visste att det hade kommit ensamkommande flickor till Trollhättan men var fanns de?

Förtroende hos familjerna avgörande

Ett enträget arbete med att söka upp flickorna satte igång. Men att nå dem visade sig vara betydligt svårare än när det gällde pojkarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 21-01-04:

Integrationsarbetet haltar i pandemin till sidans topp

Integrationsaktiviteterna har ställts in på Sveriges näst största asylboende, Spenshult utanför Halmstad, efter de skärpta restriktionerna i november.

Det har en jättebetydelse, säger Mikaela Westerberg, integrationssamordnare på Röda Korset.

"Det är ett problem för att lära sig den svenska kulturen och språket är viktigt, men att följa råden är nödvändigt", säger asylsökande Abdirisak Ahmed.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Norrbotten 20-12-29:

Migrationsverket betalade för hundratals tomma platser - under fyra års tid till sidans topp

När Migrationsverket skrev kontraktet trodde man att det var en bra affär för skattebetalarna. I stället blev det fyra dyra år med fasta kostnader, tomma platser och felaktiga uppgifter kring affären. Nu visar det sig att slutnotan blir ännu högre än planerat.

2015 kom 160 000 asylsökande och Migrationsverket måste snabbt hitta många boenden. Man tecknade ett fyraårigt kontrakt med Pite havsbad, då mest känt som en av Nordens största turistanläggningar. Där skulle skapas ett "integrationscenter" med utbildning, restauranger och uppemot 2 000 boendeplatser.

- När vi ingick kontraktet är jag övertygad om att bedömningarna var att det var ett bra och rationellt kontrakt, säger Magnus Önnestig på Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

- Sen så hände det en massa saker.

Behovet av platser minskade

Regeringens omsvängning om migrationspolitiken gjorde att antalet asylsökande dök, och därmed också behovet av boenden. Plötsligt var Pite havsbad en sämre affär. Andra kontrakt kunde avslutas med kort varsel, men inte detta. Och hyran var densamma oavsett antalet asylsökande som bodde där.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-11-29: Notan för asylboendet: Mer än en kvarts miljard - trots bantade planer (Extern länk)

SvT Nyheter 20-11-30: Avtalet om asylboendet kan ha varit ogiltigt - bolaget var inte registrerad ägare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 21-01-04:

Familjer tvingas flytta när Migrationsverket lämnar till sidans topp

Nabaz Ombarl har bott i Salthäll i Blomstermåla med sin familj i tre år.

Under året måste de flytta, eftersom Migrationsverket i Högsby håller på att avveckla sin verksamhet och därmed säger upp asylboendeplatserna i Salthäll.

"Vi vet inte vart vi ska flytta. Det känns inte bra", säger Nabaz Ombarl.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 21-01-04: Migrationsverket om varför man lämnar Högsby (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 21-01-04: Så påverkar Migrationsverkets nedläggning skolorna (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 21-01-04: Oklart vad som händer med lägenheterna i Salthäll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 21-01-06:

Barnfamiljer som ska avvisas flyttas runt till sidans topp

Migrationsverket håller just nu på att avveckla 10 000 boendeplatser i landet och flyttar därför asylsökande mellan olika kommuner.

Under jullovet har minst fjorton grundskolebarn med familjer blivit förflyttade till Norberg.

"Det här är fullständigt inhumant och bryter både mot coronarestriktioner och barnkonventionen", säger Raili Karling Forss, diakon i Norberg-Karbennings församling.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-12-23: Migrationsverket kritiseras för nedläggning av asylboenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-01-10:

Asylsökande flyttar till utsatta områden trots att de förlorar stöd till sidans topp

Trots att asylsökande som flyttar till utsatta områden förlorat rätten till dagersättning sedan den 1 juli 2020 så flyttar fortfarande många dit.

Sedan regeländringarna infördes har ungefär 400 personer fått avslag på ansökan om dagersättning på grund av att de flyttat till ett listat område.

Sozan, som är asylsökande och bor i Tensta, säger att det är svårt att hitta boende i andra områden.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-12-22:

Pandemin stoppar inte handel med falska arbetskontrakt till sidans topp

Coronapandemin stoppade flyg och EU stängde sina gränser men till Sverige fortsatte ukrainare komma för jobb.

Ekot har tidigare berättat att ukrainare luras av rekryteringsfirmor till Sverige där de uppmanas söka asyl för att få ett jobb, som inte finns.

Minibussar körs nu från Ukraina till Ungern med ukrainare, som har fejkade arbetsavtal till Nederländerna och Norge, men de är på väg till Sverige.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-01-02:

Spanien/ Canary Islands: Why did so many people arrive and where have they gone? till sidans topp

This year saw the highest number of arrivals on the Canary Islands since 2006. Approximately 22,000 people, including around 2,500 unaccompanied children, have made this perilous journey in 2020, an increase of over 800% from 2019.

The Canary Islands have long been a site of international immigration stretching back beyond Spanish colonialism and the slave trade and forward to more recent times with high levels of retirement migrants from Europe. However, in 2020, it has once again been arrivals by small boats which have made the news just as they did in the 1990s and early 2000s.

The rise and fall in the arrivals of small boats carrying people from African countries as far away as Senegal, 1,500km, (for comparison, the distance between Tripoli and Lampedusa in the central Mediterranean is 355km) has usually operated in relation to restrictions brought in for other routes, especially those which use Ceuta and Melilla as entry points. Both of these border crossings have become increasingly militarised in the last decades. This most recent rise in arrivals can be seen in relation to increased measures at these borders at the start of 2020, the EU-funded migration control policies across Africa, the worsening of the situation in Libya, as well as Greek pushbacks from within Greece's own territory and at its land and sea borders, which have led for calls for Fabrice Leggeri, the director of Frontex, to resign.

The reason that the number of arrivals on the Canary islands fluctuates, and is not a constant flow, is because it is well known to be one of the most dangerous routes in the world. It is only taken when there are very limited options, just as there have been in 2020. Up until the 18th of December, at least 593 people had died on this route since January, a figure which does not include unconfirmed or invisible shipwrecks which leave behind no craft or survivors:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

EASO 20-12-18: EASO launches new operation to support reception system (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Spiegel International 21-01-07:

Spanien/ Tourists and Refugees Cross Paths on Gran Canaria till sidans topp

"It Ruins the Vacation Feeling"

Gran Canaria's tourism industry is doing all it can to survive the coronavirus. Some luxury hotels are even hosting the increasing numbers of migrants arriving from across the ocean. It is a clash of two worlds.

Booking.com review from Teodora posted on Nov. 5: The entertainment program was fantastic ... The iron could be used free of charge ... Bar staff were also great and had a variety of cocktails on offer. The water in the children's pool was colder than in the main pool ... The meat was a bit too well done (lamb and pork) and chewy.

One week after Teodora posted her hotel review on Booking.com, several tour buses full of new guests pull up in front of the Servatur Waikiki hotel in Playa del Inglés on the evening of Nov. 12. The new arrivals, wearing gray, red or black sweatsuits from the Red Cross, disembark and form a line. Unlike the German, British and Dutch tourists checking into the Hotel Riu Papayas next door, where the palm trees are wrapped in lights, the new arrivals have no luggage with them. The new Waikiki guests are carrying their belongings in transparent plastic bags, mostly just some papers and a mobile phone. They had to throw their backpacks into a dumpster down at the port. "Everything is contaminated," they were told.

"It's all very family-friendly here. Children can shake a tail feather at the nightly mini-disco, while parents can relax in the chill-out zone with an adults-only tag. The pool's got a shallow bit for the little ones, too," reads the hotel description on the TUI website.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 20-12-18:

Grekland/ Ending detention, Greece still accused of failing to protect migrant children till sidans topp

Greece has announced it is ending its longstanding practice of holding unaccompanied migrant children in police custody, but critics say it is still failing to support thousands of minors who often undertake dangerous journeys to flee instability and war and seek asylum in Europe.

Human rights advocates hailed the government's move last month to end detentions as a major victory for child rights, but cautioned that the supposedly protective practice is only one of many Greek policies that leave children in danger and unsupported even after reaching the EU.

Since 2016, 33,166 unaccompanied children - mostly between the ages of 14 and 17, and from Afghanistan, Pakistan, and Syria - have been registered in Greece after crossing the Aegean Sea or entering the country by land from Turkey. Under Greece's system of protective custody, which began in 2001, many of the children ended up being held in police stations for weeks, even months, until there was space in a shelter where they could be transferred.

The cells were often unsanitary and overcrowded, and Human Rights Watch documented cases of children being made to share with unrelated adults, exposing them to higher risks of abuse and sexual assault.

Migration detention for children is prohibited by international law, and Greece was sued and condemned for the practice multiple times in the European Court of Human Rights - an international court in Strasbourg, France that hears cases related to the European Convention on Human Rights.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aljazeera 20-12-29:

Grekland/ Surviving in the ruins of Moria till sidans topp

Khalil Amuri, 28, is rooting around the burned-out metal structures of the Moria refugee camp on the Greek island of Lesbos, pulling out copper cords from wiring boxes, his palms black and scraped from the sharp fragments he collects.

He wears a green T-shirt coated in soot, ash, oil and smoke, jeans rolled up to the knees and dark grey sandals as he moves through the wrecked metal graveyard, sending out loud, tinny echoes.

Khalil was among more than 12,000 refugees and migrants who were left homeless on Lesbos after Moria was destroyed by a fire on September 8. Conditions were already bad before the fire, the camp only had an official capacity of 2,800 people. Most asylum seekers were camping in "the jungle" olive groves on the mountainside on the outskirts of the camp.

Authorities in Greece quickly set up a new temporary camp in Kara Tepe while TV crews from all over the world broadcast the pain and horror on the faces of the homeless men, women and children.

On September 17 Greek police launched an operation to move the former residents of Moria to the new camp, and EU countries, including Germany and France, agreed to relocate hundreds of the most vulnerable, while hundreds of others were transferred to mainland Greece. Today, 7,200 people remain in the new Kara Tepe camp, where the living conditions have been criticised by humanitarian organisations.

In the aftermath of the fire, however, an unknown number of people from the camp went missing. Some were detainees who escaped the camp's deportation centre as flames closed in on the facility, and they were saved from burning to death by other refugees and migrants who came to their rescue and cracked open the lock. While some disappeared altogether, a few remain, scraping along in the burned-out ruins of the Moria camp and trying to stay off the authorities' radar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

EUobserver 20-12-29: Conditions dire at EU-funded migrant camp in Greece (Extern länk)

AYS 20-12-21: The situation in Moria #2 - Mitarakis and the reality paradox (Extern länk)

Rescue.org 20-12-23: After fire destroys a refugee camp, a mother's hope survives (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-01-10:

Grekland/ Utegångsförbud slår hårt mot grekiska flyktingläger till sidans topp

I Grekland sitter tiotusentals asylsökande fast och inlåsta på olika platser under coronapandemin med ytterst små möjligheter att alls röra sig ut från de trångbodda tältlägren, där möjligheterna att sköta sin hygien är begränsade.

Sjuksköterskan Tina Dahl, verksam för Läkare utan gränser på Lesbos, möter patienter som väntat i två år på att få svar på sin asylansökan.

Hon och många frivilligorganisationer rapporterar om en växande psykisk ohälsa bland de 7 500 som lever i ett provisorium efter att det ökända lägret Moria brann ner i september.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-12-19:

Bosnien/ Uselt migrantläger i Bosnien stängs till sidans topp

Ett läger för migranter och flyktingar i Bosnien-Hercegovina stängs.

Livsvillkoren där har dömts ut, bosniska myndigheter har ignorerat det och ytterligare ett tusental människor kan få bosätta sig i skogen över vintern.

Lägret i Lipa ligger nära gränsen till EU-landet Kroatien och hyser omkring 1 300 människor. Det internationella migrationsorganet IOM har tidigare dragit in anslagen till det i utgångsläget temporära lägret som en markering, och beslutar nu att det ska stängas helt och hållet, rapporterar bosniska medier.

När temperaturen sjunkit har många i lägret tvingats sova utomhus eller i enklare tält. Elektricitet kommer från en enda generator och vatten kommer med lastbilar som anländer via den enda grusvägen som leder dit, skriver Balkan Insight.

Larmat om kris

För en dryg vecka sedan uppmanade EU:s Bosniendelegation landet att åtminstone ge lägrets invånare ordentligt tak över huvudet. Man måste agera omedelbart, var budskapet. EU har bistått myndigheterna med "avsevärt ekonomiskt och tekniskt stöd", tillade man.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-12-23:

Bosnien/ Fire and evictions at the Bosnian camp of Lipa till sidans topp

Eviction and a fire breaks out at the Lipa refugee camp

The camp was due to close as it hosted people in inhumane and squalid conditions. However, the eviction has not been coordinated with the appropriate re-location of the people who lived at Lipa, leaving 1000+ people homeless, without any provisional solution from the international organisations who have been given the mandate to run camps across the country.

LIPA CAMP FIRE: A CHRONOLOGY OF THE CATASTROPHE - see video

Following months of sub-human conditions at the Lipa camp in the Una-Sana Canton in Bosnia and Herzegovina, near the Croatian border, things took a foreseeably ugly turn. Here is the hour-to-hour account of everything that went wrong last night and today, resulting in over a thousand new homeless migrants in the area.

Yesterday around 4 pm, IOM staff tried to move 46 people in three vans from Lipa camp to the old, hard-structure Bira camp in the nearby city of Biha? that was cleared out a few months ago following pressure from local authorities. When the IOM vans arrived at the gate of Bira ex-factory-turned-camp in Biha?, a group of 50 locals and police officers intercepted them, blocking the entrance to Bira, so the people had to be returned to the Lipa. Thirty minutes later, the municipality sent a firefighter brigade that helped block the gate of the camp.

Following that incident, last night the IOM started informing their partners and other organisations that the long-awaited closure of Lipa camp is set for today in the morning. A late evening meeting was held with the key stakeholders to organise the evacuation.

This morning around 8 am, IOM started taking people out of tents and asking them to form lines inside the camp. Some organisations were not allowed in the camp. It seems DRC staff were present inside, but they evacuated together with IOM after the fire broke out around 11 am.

(...)

Läs mer och se videofilmer (Extern länk)

AYS 20-12-04: Hunger Strike in Remnants of Lipa (Extern länk)

IOM 20-12-23: Thousands of migrants forced to sleep rough after destruction of bosnia camp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-01-05:

Bosnien/ Hundratals migranter strandade i Bosnien-Hercegovina utan skydd för vintern till sidans topp

Hundratals migranter och flyktingar är strandade utan ordentligt skydd i norra Bosnien-Hercegovina, enligt FN:s migrationsorgan IOM, som varnar för att situationen kan komma att förvärras när temperaturerna sjunker.

Dagen före julafton brann stora delar av lägret Lipa i nordvästra Bosnien-Hercegovina ner. Branden skedde bara minuter efter beslutet att lägret skulle stängas och misstänks vara anlagd.

De migranter som finns kvar i området lever under svåra förhållanden och saknar el, vatten, vinterkläder och tält, enligt hjälporganisationer. En del har valt att stanna kvar i det övergivna lägret och bor i provisoriska tält medan andra sover i skogen, rapporterar Reuters.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Deutsche Welle 21-01-01:

Serbien/ In Serbia, migrant children left to fend for themselves on Belgrade's streets till sidans topp

Unaccompanied migrant minors are living on the streets of Serbia's capital, even in the middle of winter. Their fate is in the hands of an international smuggling ring.

A freezing wind blows through the streets of Belgrade as the residents of the Serbian capital prepare for the Orthodox Christmas on January 7. The stores are open despite coronavirus pandemic restrictions. Wrapped in thick coats, people saunter along the shopping streets or the new promenade on the banks of the Sava River.

Things are quite different by the long-distance bus terminal on Zeleznicka Street, on the edge of downtown Belgrade. A group of children and teenagers hang out in a small park opposite the terminal, all of them refugees, unaccompanied minors aged 11 to 17, and most of them from Afghanistan.

Some of the youngsters huddle under white blankets. "I bought them at the market across the street," Sherkat said, his feet in sneakers with short socks. Some of the young people shiver from the cold, and fatigue is written all over their faces. They are waiting for a chance to continue their journey, to the Hungarian or Croatian border.

Sherkat managed to get out of Serbia once. The situation on the EU side of the border was bad, he said. "In Croatia, the police stole my cell phone and sent me back." The situation in the refugee camps in Serbia was difficult, he said, adding that since he did not have a registration card from the Serbian authorities, he had no access at all to aid.

Children stay away from government agencies

It is a problem familiar to Bogdan Krasic, who works for nongovernmental organization Save the Children International. "These children are on their way to other countries, they don't want to stay in Serbia," he said. Some children live in the official camps for asylum-seekers, but many live outside the camps, he added. "It is not easy to help the young people because they do not want to register," Krasic said. "They want to go to western Europe and avoid aid organizations and the police."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-01-03:

Storbritannien/ AYS Special from the UK: Precarity, Deportations and Detention till sidans topp

In 2020, the UK's final year as a member of the European Union, anti-migrant rhetoric took centre stage in British politics - perhaps not surprising given the xenophobic foundation of the 'leave' campaign.

Despite the devastating impact of COVID-19 from lockdowns to huge unemployment and a complete failure of the state to keep anyone safe from the virus, energy was mustered to continue hostile and dangerous policies towards non-citizens and people on the move. Asylum interviews were paused, and have still only partially begun again, meaning over 60,000 people have now been waiting over 6 months for their interview, leaving them to live in limbo with no money and in substandard housing. Lockdown also meant many appeal hearings were moved to online platforms despite a lack of internet in asylum accommodation, meaning people struggled to attend their hearings.

While the callous attitude of the government towards people on the move comes as no surprise, ongoing hostile policies such as No Recourse to Public Funds (NRPF) exacerbated already deeply precarious situations faced by people without secure immigration status.

Alongside this, the end of the Brexit transition period placed future restrictions on family reunification for children on the move, and spelled out an end to the UK using the Dublin regulation to deport people across Europe - though this did not stop them hoping to deport 1000 people before the end of 2020. The lack of Dublin transfers due to the pandemic also meant that many people who had the right to be reunified with their families were not as transfers were for the most part suspended. As a part of this, "Operation Sillath" saw the ongoing militarisation of the English Channel as a space of violence and criminalisation of people on the move, and expedited asylum procedures as well as often unlawful removals of people who arrived by small boat were implemented.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aljazeera 20-12-27:

Bangladesh/ Bangladesh 'set to move' new group of Rohingya to remote island till sidans topp

Bangladesh is set to move a second batch of Rohingya refugees to the remote island of Bhasan Char in the Bay of Bengal this month, officials say, despite calls by rights groups not to carry out further relocations.

About 1,000 Rohingya refugees, members of a Muslim minority who fled neighbouring Myanmar to escape violence, will be moved to the flood-prone island in the next few days after Bangladesh relocated more than 1,600 earlier this month, two officials with the direct knowledge of the matter said on Sunday.

"They will be moved to Chittagong first and then to Bhasan Char, depending on the high tide," one of the officials said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-12-24:

Colombia/ Inget vaccin för venezuelaner till sidans topp

Colombias president Ivan Duque har meddelat att cirka en miljon venezuelanska migranter som bor i landet utan uppehållstillstånd inte kommer att coronavaccineras.

Beslutet har fått hård kritik både av oppositionen, som kallar det rasistiskt, och av internationella mr-organisationer.

Av fem miljoner venezuelaner som flytt det krisdrabbade hemlandet, har cirka 1,7 miljoner bosatt sig i Colombia.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-12-19:

Libanon/ Dire conditions for Syrian refugees in border town till sidans topp

Two winters since homes dismantled, many refugees in Arsal unprotected

Syrian refugees in Arsal, a Lebanese town on the border with Syria, do not have adequate shelters to withstand the harsh winter months, Human Rights Watch said today, releasing a video showing their dire living conditions.

More than 15,000 Syrian refugees in Arsal are experiencing their second winter since a 2019 order from the Higher Defense Council, which is chaired by the president and responsible for implementing national defense strategy, required them to dismantle their shelters. The order has forced them to live without adequate roofs and insulation, exposed to harsh winter conditions, including subzero temperatures and flooding.

"Living conditions for the Syrian refugees living in Arsal forced to dismantle their shelters in 2019 remain dire," said Michelle Randhawa, refugee and migrant rights senior coordinator at Human Rights Watch. "Their situation, compounded by Covid-19 movement restrictions, threatens their safety and their very lives."

In November and December 2020, Human Rights Watch researchers returned to Arsal to interview seven refugees first interviewed during the summer of 2019 to assess the impact of the demolitions on their standard of living, and in particular on their access to adequate shelter during the winter months. The refugees described dire living conditions. They also said they lack information and resources to prevent the spread of Covid-19.

All seven refugees interviewed described harsh weather conditions and inadequate building materials. Due to flooding and heavy rains, four said that mold had formed on the wood used to rebuild the top portions of the shelters. A few said the mold caused health problems for children and asthmatic relatives.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-12-27:

Libanon/ Åtta gripna efter brand i flyktingläger till sidans topp

Åtta personer har gripits sedan ett syriskt flyktingläger i norra Libanon sattes i brand i lördags. Branden tvingade de 370 boende i lägret att fly, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR. Minst fyra personer skadades i branden.

Orsaken till branden ska vara en konflikt mellan två libaneser och sex syriska migranter i lägret, uppger den libanesiska armén i ett uttalande.

Flyktinglägret brann ner till grunden och dådet har lett till en våg av sympati på sociala medier från libaneser som fördömer attacken som rasistisk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor 20-12-28: Setting camp ablaze & authorities' slow response reveal alarming racism (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-01-05:

Libyen/ Horrific death of a youngster in Libya till sidans topp

Boy starved to death in Libya

The researcher Guilia Tranchina has reported about the appalling death of a 16 year old boy in Tripoli. The boy from Somalia apparently died from starvation and tuberculosis. His 14 year old friend was with him. The 14 year old is reported to be still alive, but it is very unclear if anybody, besides fellow people on the move, are helping him. A video published by Giulia on Twitter and Facebook shows a boy, crouched on the floor and weeping. He appears starved to his bones. Another picture shows the dead boy, skeletally thin, lying on some blankets on the floor next to the other boy.

Guilia stated that no NGOs took the responsibility of helping the boy after fellow refugees who found the boy and his dead friend tried to call for help:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 21-01-11:

Domstol: Ungdom med tillfälligt tillstånd får söka arbetstillstånd utan att lämna landet till sidans topp

En ungdom som sökt asyl som ensamkommande barn beviljades uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. När det var dags att förlänga tillståndet var han inte minderårig längre och skyddsstatusförklaringen drogs tillbaka. Han beviljades fortsatt uppehållstillstånd på grund av att han gick i gymnasiet. Han överklagade beslutet om att dra in skyddsstatus. Innan det överklagandet behandlats löpte uppehållstillståndet ut och han sökte om nytt tillstånd på grund av en anställning. Innan han fått svar på detta vann beslutet om att dra in hans skyddsstatus laga kraft. Alla tre möjligheter till uppehållstillstånd på grund av arbete avslogs nu: Han fick inte uppehållstillstånd enligt gymnasiereglerna eftersom han inte hade lyckats få betyg från gymnasiet. Han beviljades inte spårbyte eftersom ansökan inte lämnats in inom två veckor efter att avslaget på grund av skyddsbehov vunnit laga kraft. "Vanligt" arbetstillstånd avslogs eftersom det ska sökas från hemlandet. Saken har nu nått migrationsdomstolen som anser att det finns skäl för undantag från regeln att arbetstillstånd ska sökas från hemlandet. Domstolen motiverar det med att hela vistelsetiden i Sverige varit laglig och personen haft uppehållstillstånd. Dessutom är det ursäktligt att han inte ansökt om spårbyte inom två veckor, eftersom han vid den tidpunkten redan hade lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete. Målet återförvisas till Migrationsverket för att åter pröva ansökan om arbetstillstånd.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-11:

Begäran om resedokument med styrkt identitet ska kunna överklagas, enligt domstol till sidans topp

En person som har uppehållstillstånd med flyktingstatus hade fått resedokument, där det fanns antecknat att indentiteten inte är styrkt. Mannen hade senare fått tillgång till ett personbevis från hemlandet och ett flyktingkort från UNHCR utöver de handlingar han lagt fram tidigare. Migrationsverket svarade att bedömningen av den iförda anteckningen inte ändrats. Migrationsverket påpekade också att mannen inte ingett något hemlandspass. Verket omprövade inte det tidigare beslutet men formulerade inte detta som ett avslag. Trots detta vände sig mannen till migrationsdomstolen, som valde att betrakta beslutet som ett avslag. Domstolen upplyser att det fram till 1 juli 2014 har funnits en bestämmelse i Utlänningsförordningen om att det inte går att överklaga ett beslut om anteckning i reseokument om att identiteten inte är styrkt. Denna bestämmelse är dock borttagen och har inte förts in någon annanstans. Därför betraktar domstolen det som överklagbart. Eftersom Migrationsverket inte fattat något nytt beslut i sak trots att identitetshandlingarna inte granskats tidigare så återförvisas ärendet till Migrationsverket. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-12-25:

Tolkar anklagas för allvarliga fel - anmälningar läggs ned när ord står mot ord till sidans topp

En dålig tolkning kan sabotera en rättegång eller ett asylärende. Ändå förekommer stora brister inom tolkbranschen, visar SVT:s granskning. I statens tillsyn av de auktoriserade tolkarna läggs många ärenden ned när ord står mot ord. Och den tolk som saknar auktorisation kan få nya uppdrag - också från myndigheter.

I Sverige finns auktoriserade och icke-auktoriserade tolkar. De auktoriserade måste genomgå prov och står under tillsyn av statliga Kammarkollegiet som kan dela ut varningar eller dra in auktorisationen. SVT:s genomgång visar att det är mycket ovanligt.

- Det är väldigt allvarligt att samhället inte reagerar när det förekommer brister, säger Sait Umdi, advokat.

Det krävs allvarliga fel för en indragning. I ett fall: flera bedrägerier. I ett annat: att tolken uppmanat en asylsökande att inte smutskasta islam.

- Det är höga krav för att bli auktoriserad och även höga krav för att bli av med auktorisationen. Det kan finnas brister men inte så allvarligt att det blir aktuellt med varning eller indragning, säger Jonas Lembke, handläggare på Kammarkollegiet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-12-25:

Felöversättningar, bedrägerier och antisemitism - så ser fallen ut som granskats till sidans topp

Tolkar anklagas för språkfel och dålig kvinnosyn, slarv med tider och alkohollukt. Men ribban är hög för att en auktoriserad tolk ska varnas eller förlora sin auktorisation. En tolk som företrädde en organisation som Säpo betecknade som antidemokratisk och antisemitisk, fick tillbaka sin auktorisation efter ett överklagande.

Här är fem av ärendena:

Ställde olämpliga frågor

En tolk anmäls av en tjänsteman vid Migrationsverket, som anklagar tolken för olämpligt uppträdande. Bland annat ska tolken ha anmärkt på frågor från en handläggare om den sökandes kontakt med hemlandets myndigheter. Tolken tillbakavisar beskrivningen. Kammarkollegiet konstaterar att bilderna är motstridiga och avskriver ärendet.

Rättegång fick tas om

En tolk anmäls av hovrätten för brister i ett mål om ett mord på ett barn. Tolkningen har varit så dålig att hela rättegången måste tas om. Tolken beklagar det inträffade men menar att det var en engångsföreteelse. Kammarkollegiet tilldelar honom en varning.

47 bedrägerier

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Public Law Project 20-12-17:

Storbritannien/ Experiencing Asylum Appeals till sidans topp

There is ongoing concern that Britain's courts are places that are overwhelming, disorientating and confusing for court users. Asylum seekers are some of the most marginalised people in society and existing research highlights the difficulties they face in disclosing evidence throughout the legal process. Without an accessible process, appellants may be unable or unwilling to speak and participate in their appeal, and therefore important pieces of evidence may not be considered and justice may not be served.

Although a lot of attention has been paid to asylum law by academics and policy makers alike, its day to day implementation often escapes critical academic scrutiny. This is arguably because relatively few non-legal scholars study the law, meaning that most analysis is focussed on substantive and doctrinal legal issues rather than questions of process, implementation and experience. It is also extremely time consuming to observe a sufficient number of hearings to be able to draw general conclusions about day to day issues.

Our project adopts an inter-disciplinary perspective on the day to day workings of asylum law within the UK's asylum appeal hearings. In the following sections we report on a project which examined what happens during asylum appeals by closely observing them from the public areas of hearing rooms. Our observations ran from 2013 to 2019. We complement the perspective our observations offer with interview evidence from appellants as well as others involved in the process.

Ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

The Guardian 20-12-29:

UN finds Netherlands violated human rights of stateless child till sidans topp

Dutch authorities left 10-year-old without legal protection by registering him as 'nationality unknown'

The Netherlands violated a child's rights by failing to acknowledge that he was stateless and eligible for international protection, a UN committee has found, urging the country to change its legislation.

In its first ever decision on the right of children to acquire nationality, the UN Human Rights Committee determined on Tuesday that by registering the child as "nationality unknown", the Dutch authorities had violated his right to international protection and also to seek a nationality.

The case involves a boy named Denny, born in the Dutch city of Utrecht in 2010 to a Chinese mother who was trafficked to the Netherlands in 2004 at the age of 15 and forced into prostitution.

She escaped four years later, but since she herself had been abandoned at birth, she was not recorded in the civil registry in China and has been unable to obtain Chinese citizenship for herself and unable to provide proof of Denny's nationality.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UK Human Rights Blog 21-01-07:

Ruby Peacock: Article 3 psychiatric cases: history and latest developments (Part 1) till sidans topp

In this two-part article, Ruby Peacock, an aspiring barrister and currently a legal and policy intern at the Legal Resources Centre in Cape Town, examines the history of medical claims brought under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

The first part analyses the history of how such cases have been decided, with particular focus on claims based on psychiatric illness. The second part will examine the recent developments in the law and what these may mean for the future.

The author is very grateful to Greg Ó Ceallaigh and Sapan Maini-Thompson for their insights and comments when preparing this article.

Paposhvili v Belgium [2017] Imm AR 867 and AM (Zimbabwe) v Secretary of State for the Home Department [2020] UKSC 17 have transformed the area of Article 3 medical claims - claims whereby an applicant seeks to avail themselves of the protection offered by Article 3 of the European Convention on Human Rights ('the Convention') and resist removal to a third country on the basis of a medical condition.

The previous threshold required the applicant to be at risk of imminent death at the point of the proposed removal to a third country in order to successfully resist removal. However, Paposhvili, brought into domestic law by AM (Zimbabwe), found that imminence of death is no longer required; this landmark development was covered on the UK Human Rights Blog in an extended look by Jonathan Metzer.

In the case of Article 3 medical claims based on physical illness, the lofty threshold set by D v United Kingdom (1997) 24 EHRR 423 and N v United Kingdom [2008] ECHR 453 was, until Paposhvili, stringently applied - despite a number of judges, both at the domestic and Strasbourg levels, voicing discomfort.[1]

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ruby Peacock in UK Human Rights Blog 21-01-08: Article 3 psychiatric cases: history and latest developments (Part 2) (Extern länk)

Se även de tidigare kommentarerna till en kommande Grand Chamber-dom:

EDAL 19-10-01: Savran v Denmark: Expulsion without assurances of appropriate psychiatric treatment amounts to violation of Article 3 ECHR (Extern länk)

Strasbourg Observers 19-10-17: A new chapter on the deportation of ill persons and Article 3 ECHR: the European Court of Human Rights judgment in Savran v. Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-01-08:

UK: Landmark Ruling on Non-Binary Identity till sidans topp

In a landmark ruling, refugee status has been granted relating to a person's non-binary identity for the first time in a UK Court. This comes amidst critique of the Home Office for failing to compensate Windrush victims despite plans to fast-track payments. The Home Office has also ruled out officially investigating the impact of deportations of parents on children and families. The UK's exit from the EU as of 1 January 2021, will affect migrants wishing to settle there.

The Upper Tribunal concluded that Arthur Britney Joestar from El Salvador, who identifies as non-binary and uses the pronouns: they, them, their, would face persecution if returned to their home country. Joestar's first claim for asylum was dismissed by the first-tier tribunal which found an attack by the Salvadorian police "amounted to no more than discrimination." Judge Bruce criticised the decision and commented "Without more detailed explanation I am at a loss to understand how that evidence was logically capable of underpinning that conclusion." She further noted that previous hearings had used the wrong pronouns without good reason, using "he" instead of correctly using "they". Following the judgment, Joestar commented on the way the judge handled the case, "she just understood me - all the tiny details ... she saw the whole picture." They said: "At the end, she turned to look at me and started speaking to me in Spanish, to tell me she granted me the right to stay in this country and the right to be who I want to be. I just started to cry. I felt like I was born again." Nancy Kelley, chief executive at Stonewall, said: "We're incredibly pleased for Mx Joestar, whose landmark case is likely to make it easier for non-binary people to seek asylum in the UK. No one should be subject to attacks and violence simply because of who they are, and it is vital that the UK offers refuge to those for whom their own country is not safe."

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Human Rights Watch 21-01-08: No Safe Haven for LGBT People in El Salvador (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-11:

Domstol: Försiktighet måste iakttas vid bedömning av Gülen-sympatisör till sidans topp

En då 24-årig kvinna från Turkiet sökte asyl i Sverige år 2017. Kvinnan tillhör en familj som är anhängare till Gülenrörelsen (som slagits ned med stor kraft efter kuppförsöket 2016). Kvinnans far var uppsatt inom rörelsen. Föräldrarna och en bror har uppehållstillstånd i Sverige med flyktingstatus. Kvinnan har gått i skolor kopplade till Gülenrörelsen och när hon gick på gymnasiet har hon ordnat föreläsningar mm, deltagit i läger och även arbetat inom ett studentboende. Detta boende stängdes efter kuppen. Som student var kvinnan områdesansvarig för flera studentboständer. Hon har använt appen Bylock och varit aktiv i föreningen Kimse Yok Mu som kopplas till Gülenrörelsen. Migrationsverket har bedömt att dessa kopplingar, varav alla inte är bevisade, inte visar att hon haft ett så organiserat samröre med Gülenrörelsen att hon är i behov av skydd. Migrationsdomstolen ansåg inte att det behövdes muntlig förhandling utan gjorde redan utifrån handlingarna i målet bedömningen att kvinnan sannolikt riskerar förföljelse. Domstolen väger in de många kontaktytorna med rörelsen och hennes fars position. Domstolen påpekar också att försiktighet måste iakttas vid bedömningen utifrån den föränderliga och oklara situationen i Turkiet. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-11:

Flyktingstatus kan beviljas trots våldsanvändning under protester enligt domstol till sidans topp

En student från Nicaragua som under 2018 deltagit i protester mot regimen och mot polisens våldsanvändning sökte asyl. Migrationsverket bedömde att mannen riskerar förföljelse av myndigheterna och paramilitären, men uteslöt honom från skydd som flykting med motivering att han begått grova icke-politiska brott. Brotten bestod i att mannen kastat molotovcocktails och sten och skjutit med s.k. morteros mot polis och paramilitär och instruerat andra i att använda vapnen. Detta har mannen vidgått men han anser att brottet var politiskt samt att han bara försvarat barrikader även om han siktat på poliser som kan ha skadats. Han hävdar att Nicaragua redan beviljat amnesti för de brott som begicks under perioden och att han i varje fall inte är brottsbenägen, något som krävs för uteslutande. Domstolen går igenom UNHCR:s riktlinjer för uteslutande, EU-domar mm och bedömer att brotten som mannen begått visserligen är grova men politiska till sin karaktär. Domstolen väger in att våldet från demonstranterna följde på polisens och paramiltärens övervåld och att det inte riktats mot civila. Slutsatsen blir att mannen ska betraktas som flykting. Målet återförvisas till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-11:

Politisk verksamhet som kan kopplas till personen farlig för iranier, enligt domstol till sidans topp

En person från Iran som sökte asyl på nytt efter preskription hade varit politiskt aktiv i Sverige i sju år men Migrationsverket ansåg inte att han utmärkt sig så att de iranska myndigheterna skulle ha ett intresse för honom. Under den nya asylproceduren hade han lämnat in ett utgånget hemlandspass, men eftersom detta innebar ändrade uppgifter om passet ansåg Migrationsverket att han inte längre ens gjort sin identitet sannolik. Hans politiska aktiviteter kunde inte kopplas till honom eftersom han inte styrkt sin identitet. Dessutom menar Migrationsverket att sk sur place-skäl bara kan föreligga om man varit politiskt aktiv redan i hemlandet. Migrationsdomstolen anser däremot att det inte förtar passets bevisvärde att det undanhållits tidigare, även om ett utgånget pass inte styrker identitet. Migrationsdomstolen konstaterar att den politiska aktiviteten inte är ifrågasatt. Mannen har haft en framträdande roll vid manifestationer och uppmärksammats av kända personligheter med spridning på internet. Han har även i sin egen identitet skickat oppositionella meddelanden till iranska myndighetspersoner. Sammantaget innebär detta enligt domstolen att det är sannolikt att hans verksamhet nått iranska myndigheter och att han riskerar förföljelse. Mannen beviljas flyktingstatus. Domen är inte vägledande, men kan ses som ett exempel. Det förekommer i flera domar att iraniers aktivitet sur place leder till flyktingstatus. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-11:

Tillskriven tillhörighet till bahá'í innebär risk för förföljelse enligt domstol till sidans topp

En kvinna från Iran uppgav att hon tagit avstånd från islam och konverterat till bahá'í och att hon och hennes familj därför behövde skydd. Migrationsverket ansåg att hon inte kunnat visa att hon konverterat på grund av en genuin religiös övertygelse och därför behövde hon inte leva som bahá'í vid ett återvändande. Familjen överklagade och kvinnan lyfte fram att hon är efterlyst i Iran och anses vara en avfälling samt att straffet för konvertering är dödsstraff. Kvinnan berättade för domstolen om hur hon fått kontakt med religionen, gått på möten och deltagit i ceremonier i hemlandet och om varför hon tog avstånd från islam, bland annat efter att hon tvingats gifta sig som barn. I Sverige har hon informerat om bahá'í via internet och har många följare. Domstolen tror inte på vad makarna berättat om kvinnans aktivitet i hemlandet, att hon skulle ha blivit uppmärksammad där eller att övertygelsen är genuin. Men kvinnan har en omfattande aktivitet på sociala medier på ett sätt som typiskt kommer att uppmärksammas av den iranska regimen. Hon riskerar därför att tillskrivas en religiös och politisk uppfattning med risk för förföljelse. Spridande av sådant material kan medföra böter, spöstraff eller långvarigt fängelsestraff. Kvinnan och familjen får därför uppehållstillstånd som flyktingar. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

Även förvaltningsrätten i Luleå har avgjort ett mål om konverstion till bahá'í. I det fallet ansåg domstolen inte att mannens blogg innehöll något som skulle leda till förföljelse. Däremot övertygade han domstolen om sin omvändelse och övertygelse, vilket innebar att domstolen ansåg att han kommer att leva som bahá'í och därmed riskerar förföljelse. Mannen får uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-11:

Domstol: Samtycke till utvisning ska inte krävas under pågående asylprocedur till sidans topp

En person från Gaza hade kommit till Sverige 2014 och sedan dess haft uppehållstillstånd på grund av verkstllighetshinder i tre perioder. När det senaste tillståndet löpte ut hösten 2019 sökte han på nytt med samma asylskäl som han anfört varje gång, men som inte ansetts tillräckliga. Denna gång fanns inte längre något verkställighetshinder och mannen har därför fått ett beslut om utvisning. Migrationsverket hade också fattat beslut om att ingen tidsfrist för frivilligt återvändande skulle ges på grund av risken för avvikande. Mannen hade uppgett att han inte skulle samarbeta om en utvisning. Därmed fick mannen också beslut om återreseförbud. Migrationsdomstolen ändrar inte utvisningsbeslutet. Men enligt domstolen framstår det inte som rimligt att en person utan tidigare illegal vistelse under pågående asylprocess måste uppge att personen frivilligt tänker återvända till det hemland som de åberopade skyddsskälen gäller, för att det inte ska räknas som risk för avvikande. Återreseförbudet upphävs. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-11:

Anknytning till familj bedöms av domstol som synnerligen ömmande omständigheter till sidans topp

Ärendet gäller en man från Afghanistan som fått avslag av Migrationsverket 2018. Förutom sina övriga asylskäl så anförde mannen att han levde ihop med en kvinna från hemlandet vars familj skulle utgöra ett hot mot honom. I sitt överklagande har mannen fokuserat på att han ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sambon och det gemensamma barn som de nu har. Mannen kan dock inte styrka sin identitet. Han kan inte få bevislättnad och använda DNA eftersom paret inte levt tillsammans utomlands. Men domstolen resonerar att om uppehållstillstånd inte kan ges på någon annan grund så får det ges om det vid en samlad bedömning föreligger synnerligen ömmande omständigheter. Domstolen väger in rätten till familjeliv och barnets bästa. Domstolen påpekar att Europadomstolen anser att om man medvetet bildat familj när man inte har uppehållstillstånd så kan en utvisning bara i exceptionella fall bryta mot rätten till familjeliv. Men eftersom sambon har flyktingstatus och barnet har uppehållstillstånd i Sverige så kan de inte resa till Afghanistan och situationen med covid-19 gör det ovisst hur länge en separation skulle bestå. Därmed anser domstolen att utvisningen skulle utgöra en oproportionerlig inskränkning av privatlivet. Mannen får uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 20-12-18:

Funktionshindrade Ahmad i Sundsvall får stanna till sidans topp

Funktionshindrade Ahmad, som lämnades utanför akuten i september sedan Migrationsverket inte längre stod för hans kostnader, har nu fått besked om uppehållstillstånd.

Ahmads gode man Anna Berggren fick besked från Migrationsverket under torsdagen och Ahmad får stanna eftersom han inte har någon familj som kan hjälpa honom.

Uppehållstillståndet räcker i 13 månader och sedan måste han söka om förlängning.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 20-12-18:

Tvillingarna ska utvisas efter snart tio år i Sverige till sidans topp

Tvillingsystrarna Rema Rouhi och Dema Rohay kom till Sverige när de var fem år. Nu är de 14 år och ska utvisas till Irak.

Skolan har engagerat sig och ifrågasätter om Migrationsverket tar hänsyn till Barnkonventionen om barnens bästa: "Den gäller inte oss", säger systrarna om lagen.

Migrationsverket ser inte att det finns skyddsskäl i Sverige för systrarna och deras mamma.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 20-12-18: Barnombudsman tror på nytt migrationsförslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-12-19:

Betty födde sitt tredje barn - nu ska hon utvisas till sidans topp

Gravida Betty lämnade en våldsam relation trots att hon visste att det försämrade hennes chanser att få stanna i Sverige. I oktober födde hon sitt tredje barn. Kort därefter kom beslutet från Migrationsdomstolen - nu ska hon och barnen utvisas.

- Har inte pappan något ansvar? Han kan bo kvar i sin lägenhet medan barnen och kvinnan utvisas, säger Bernardita Núñez, som har hjälpt Betty.

DN har tidigare berättat om en höggravid kvinna som bodde i en av Migrationsverkets lägenheter i ett litet samhälle i Västsverige med sina två barn. I vårt reportage kallade vi henne Betty.

Tillvaron kretsade kring två saker som låg i framtiden och var helt bortom hennes kontroll: förlossningen och Migrationsdomstolens beslut i hennes ärende.

Barnet kom i mitten av oktober. En frisk pojke på 4,8 kilo.

Drygt två veckor senare kom beskedet - Betty och barnen ska utvisas till hennes hemland i Afrika.

- Hon är mycket rädd nu, säger Bernardita Núñez, verksamhetsledare för Terrafem, en organisation som hjälper våldsutsatta kvinnor.

Det var i somras som kvinnan lämnade sin sambo som hon berättar hade misshandlat henne och placerades av socialtjänsten på ett av Terrafems skyddade boenden.

Kvinnan hade då bott i Sverige i tio år, mestadels som papperslös.

Mannen hade permanent uppehållstillstånd och när relationen bröts försämrades Bettys och barnens möjligheter att stanna i Sverige.

Nu slår Migrationsdomstolen fast att kvinnan och barnen ska utvisas. Eftersom det inte pågår något krig i hennes hemland anses hon inte ha skyddsskäl.

Att pappan till två av barnen har permanent uppehållstillstånd räcker inte för att de ska få stanna eftersom de anses ha en starkare anknytning till Betty.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-01-05:

Tvillingarna har inte träffat sin mamma på ett år till sidans topp

Allison och Erik har firat sina två första födelsedagar utan sin mamma - som utvisades för ett år sen.

- Det är jättejobbigt, säger tvillingpappan Johan som stannat kvar i Uppsala med barnen.

Han har inte gett upp hoppet om att återförenas med sin fästmö.

För en månad sen lämnade Johan Broström och hans familj in en överklagan till tingsrätten. De vill att den ser över Migrationsverkets beslut om att neka Ruth Acosta och hennes tre äldsta barn uppehållstillstånd i Sverige -för andra gången. De utvisades till hemlandet Peru den 10 december 2019 medan Johan och då 11-månader gamla Allison och Erik fick stanna kvar i Sverige.

Några månader senare bröt coronakrisen ut och familjen har därför inte kunnat träffas på över ett år nu.

- Vi hörs över FaceTime eller WhatsApp varje dag, så tvillingarna tror kanske att mamma bor i telefonen. Jag vet inte...., säger Johan.

Han trodde aldrig att han och Ruth skulle hamna i den här sitsen.

- Vi har trott att det ska gå vägen. Det har vi trott under varje steg under den här processen. Så man är orolig.

"Har inte haft tid att vara ledsen"

Johan och Ruth träffades via en gemensam bekant för lite mer än tre år sen, i slutet av 2017 då Ruth hade ansökt om att få stanna i landet för första gången.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

AYS 21-01-10:

Italien/ Voices from Turin's CPR till sidans topp

On January 6, ACAB:Aperitivo Controinformativo Ardecore Balengo, a program on Turin-based Radio Black Out, got in touch with two detainees in the city's CPR (pre deportation centre).

This comes after weeks of protest and brutal repression in several detention centres in Italy. On Christmas night, 2 people attempting to escape from the CPR in Gradisca d'Isonzo (northeastern Italy), were stopped, taken back to the centre and violently beaten up. On New Year's eve, detainees protesting in Ponte Galeria CPR in Rome, were met with CS gas thrown into the closed structure.

The two detainees in Turin called the radio from public phones, as all mobiles had been seized by the centre's guards. Here are their voices:

I'm in the expulsion centre in Turin. I call it a concentration camp, because here they treat us like animals. People are desperate here, we are in a situation that - if you'd see it - you'd cry.

When I arrived, they left me for 24 hours in the cold, to welcome me.

When detainees arrive in the CPR for the first time - they explained - workers gave them one disposable mask, to be used for the duration of their detention.

At the end of December, winter arrived in Turin. "When it snowed, people here were shivering from the cold, because there were no jackets. We asked for them, they laughed at us."

This is not a prison

When a detainee needs to go to see a doctor, a magistrate, or a lawyer, they must be 'escorted' by around 15 officers from Police, Carabinieri, Army, Guardia di Finanza.

Do you think this is human? People here have risked their lives at sea, they spent money to arrive here and they are treated like criminals...

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-01-01:

Slovenien/ AYS Special from Slovenia: A year in review till sidans topp

The last weeks of 2020 saw two women giving birth in the forests of Slovenia. One child did not survive. The fact that refugee families are delivering babies in the forest while on a long trek towards the European Union barely made the news, and neither did the question as to why a family with small children would be avoiding the law enforcement of an EU & Schengen member state. Those families were hiding. A central European winter in a forest seemed more humane than European police.

2020 was a year of extremes, and the normalisation of these extremes, in Slovenia and elsewhere. We have seen a rise of chain pushbacks from Italy and even Austria, mass detainment of asylum seekers and migrants, and a gradual introduction of the "Vi?egrad asylum model". Nonetheless, there have been some notable bright spots, such as the publications of a booklet in Arabic regarding migrant struggles across the world and in Slovenia (together with groups of TMC), and the Black Book of Pushbacks (together with our BVMN partners), as well as a successful lawsuit challenging a pushback of a Cameroonian refugee who was twice denied asylum and pushed back to Croatia. Below you can read a short recap of migration rights struggles during 2020 in Slovenia.

Pushbacks

Officially, "pushbacks'' are still considered "fake news" and "smear" allegations against the "professional" European police. Be that as it may, pushbacks have become common knowledge and a topic of satire and offhand remarks. The Slovenian interior minister has quite casually admitted in a newspaper interview that chain pushbacks are happening, stating that "people who are returned to Croatia end up in camps in Bosnia or Serbia". Later on, the Interior ministry distanced itself from the minister of interior's statement.

A revealing episode regarding the state of EU migration policy, it seems that the word of a minister of interior is worth the same as a migrant life - nothing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 20-12-27:

Storbritannien/ spent £10,000 per deportee to remove asylum seekers before Brexit till sidans topp

Exclusive: Millions spent on deportation flights since July - with only a few people onboard in some cases

The Home Office has spent millions of pounds of taxpayers' money on deportations in a "rush" to remove asylum seekers before the end of the Brexit transition period, with some charter flights carrying only a few people onboard, The Independent can reveal.

New data obtained through freedom of information laws shows that £2.3m was spent on forcibly removing 225 people to European countries in July, August and September this year - double the amount spent on deportation flights in the previous quarter, when 285 people were removed.

On average, the cost of removing each deportee - many of whom were asylum seekers - was just over £10,100, compared with £3,900 in the second quarter of the year. As a comparison, a commercial flight ticket from the UK to Australia costs just over £900.

Some of the charter flights that have left the UK since July 2020 took off with a fraction of the plane's capacity onboard, with flights to Finland and Sweden carrying six and five people respectively, and one to France carrying a single deportee.

It comes amid concerns that the Home Office is "rushing" through deportations of asylum seekers under Dublin III - a regulation that allows the UK to send refugees back to EU countries they have passed through - which will cease to exist when the Brexit transition period ends on 31 December.

The department has said that once the Dublin III regulation ends, it will implement a new policy of deeming asylum claims of people who have travelled through another safe country as "inadmissible" and striking agreements with EU countries to return them. However, there is no evidence that such agreements have yet been made.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Syre 20-12-24:

För ung för gymnasielagen: "Måste bevisa att talibaner dödat min pappa" till sidans topp

Trots att gymnasielagen gav tusentals unga en ny chans att få stanna i Sverige så var det ännu fler som aldrig omfattades av den. En av dem är Morteza Amiri, som kom till Sverige när han var 13 år och fick avslag på sin asylansökan när han var 15. Därmed var han för ung för att omfattas av gymnasielagen, men också för ung för att utvisas. Efter fem år i limbo har han nu fyllt 18 år och han vet fortfarande inte vad som väntar honom.

Det är många som är i Morteza Amiris situation just nu. De som kom som unga ensamkommande till Sverige och fick avslag på sin asylansökan innan de fyllt 18 år. Eftersom en minderårig inte kan utvisas utan ett så kallat "ordnat mottagande" i hemlandet så har de flesta blivit kvar i Sverige i flera år, utan någon rätt till att omfattas av gymnasielagen och en andra chans till uppehållstillstånd.

Ett ordnat mottagande innebär att antingen hemlandet eller personens familj har kontaktats och kan stå för ett säkert mottagande. I många länder finns inget sådant mottagande, och familjer går många gånger inte att hitta eller innebär i sig en risk. I Mortezas fall så flydde han på grund av en familjekonflikt som hade kunnat kosta honom livet. Hans bror hade flytt sedan tidigare.

Familjekonflikt fick familjen att fly

- När han flytt blev jag äldsta sonen, och då hade jag straffats för det min brorsa hade gjort, säger Morteza.

Efter en attack från familjen de hade konflikt med flydde hela familjen till en annan by och hans pappa åkte vidare till staden Ghazni för att ordna med pass, något som fick ett tragiskt slut.

- Han hade med sig ett foto i plånboken av honom tillsammans med några soldater. Om man kan bevisa att man är med regeringen så kan man få ett pass billigare. Pappa visste att det innebar en risk att ta med sig det (och då visa sina politiska åsikter), men det var enda sättet att få ett pass billigt och snabbt, säger Morteza.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journalism.co 21-01-06:

Storbritannien/ Migrant parents of British children in danger of becoming undocumented till sidans topp

Collective legal action is needed to stop the deportation of hundreds of migrant parents of British children who are refused settlement after 1 July 2021

The process by which the Home Office grants residence to migrant parents of British children may be indiscriminate and unlawful, according to at least one source.

A Zambrano carer is a person from a non-EEA state whose residence is required in order to enable a child or dependant adult, who is British, to live in the UK.

Collective action can stop the deportation of hundreds of Zambrano carers who are refused settlement after 1 July 2021.

Many of these single or widowed carers now risk having to return to their home countries in the Caribbean, Africa and Asia after Brexit saw the UK pull out of the EAA agreement last January.

These parents previously relied on the EU free movement regulations. To remain living and working on British soil, they must now apply for settled status or pre-settled status under Appendix EU of the UK's immigration rules.

A staggering 770 families, or 61 per cent of Zambrano applicants saw their applications for settlement under Appendix EU rejected by immigration caseworkers in June 2020. By contrast, less than one per cent of applications by EU citizens who applied for settlement were refused.

By September 2020, the Home Office had refused 1,090 of the 1,730 processed Zambrano applications. A further 1,540 applications remained outstanding for a total of 3,270 applications.

Settlement refusals are leaving thousands of families with no option but to seek legal remedy via the UK court system.

Zambrano carers are the first group to propose bringing a collective action before a judge.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

SvT Örebro 20-12-19:

Hon arbetar för asylsökande kvinnors mående till sidans topp

Örebroaren Magdalena Åsgärde har vunnit länsstyrelsens jämställdshetspris. Hon är projektledare för "Kvinna i fokus" som arbetar med att öka asylsökande kvinnors trygghet och inkludering i det svenska samhället.

- Vi har sett att det ordinarie föreningsutbudet inte tilltalade vuxna asylsökande kvinnor och därför behövdes ett nytt sätt för att få dem att komma ut på fysisk aktivitet, säger Magdalena Åsgärde.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 20-12-17:

2000 vulnerable asylum seekers and refugees relocated this year from Greece till sidans topp

Today, a milestone was reached in the voluntary relocation scheme from Greece as, despite the current pandemic, more than 2000 vulnerable asylum seekers and recognised refugees have been relocated this year as a tangible expression of European solidarity. The voluntary relocation scheme first focused on unaccompanied children, but was later broadened to include also other vulnerable asylum seekers, including children with medical conditions and families, as well as beneficiaries of international protection. The best interest of the child is the guiding principle to determine relocation as the most appropriate solution for the child and is an essential element in the scheme. A Best Interest Assessment is carefully conducted to assess the specific needs of the child. All children and families receive support and care prior to and during the transfer, including accommodation and care in temporary facilities, comprehensive pre-departure medical support, as well as targeted pre-departure information and orientation sessions in order to better prepare for their arrival in the country of relocation.

The EU-funded scheme is organised by the Greek Special Secretary for Unaccompanied Minors and the Greek Asylum Service in partnership with UN agencies (IOM, UNHCR and UNICEF), the European Commission and the European Asylum Support Office. A total of 2 050 persons have been relocated until today, including 553 unaccompanied migrant children, as well as children with medical conditions with family members, vulnerable asylum seekers and recognised refugees.

Sixteen States are part of the initiative: Belgium, Bulgaria, France, Croatia, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Luxembourg, Lithuania, Slovenia and Switzerland.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 20-12-17:

An extraordinary meeting of the Frontex Management Board on 9 December 2020 till sidans topp

A second extraordinary meeting of the Management Board of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) took place at the request of the Commission on 9 December 2020. The meeting aimed, in particular, to consider the written replies provided by the Executive Director to the questions raised by several members of the Board and, more generally, to monitor the progress of the internal enquiry into the allegations of pushbacks of migrants in the Aegean Sea recently reported in the media and a number of fundamental rights related points that was launched at the last ordinary meeting of the Management Board (25 and 26 November), following the conclusions of the Chair of the Management Board of 10 November 2020.

The second extraordinary meeting was, on this point, attended by the Spokesperson of the Board's newly established Working Group on fundamental rights and legal and operational aspects of Frontex operations, by a representative of the Fundamental Rights Agency and an expert from the Secretariat to the European Parliament's LIBE Committee. The mandate of the Working Group was established at the last ordinary meeting of the Management Board and includes, in a first step, the verification and establishment of the facts and, in a second step, the formulation of recommendations.

The Working Group will continue its work, including over the holiday period, and deliver a first report to the Management Board on the push-back allegations for its meeting on 21 January 2021.

The Commission (represented by Director-General Monique Pariat and Director Matthias Oel of the Directorate-General for Migration and Home Affairs) once again stressed the need to carry out a rapid but thorough enquiry into the allegations and reports, with a view to establishing the facts and to maintaining the reputation and operational capacity of the Agency in line with its founding Regulation and applicable legal framework.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

EU-kommissionen 20-11-27: Statement of the Chairperson of the Frontex Management Board from its 82nd meeting 25-26 November 2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS Special 20-12-26:

Frontex and Human Rights - How did we arrive here? Part 3 (2020-Present) till sidans topp

Working on an article about Frontex is not an easy task. Information and allegations about the agency are piling up on a daily basis. The purpose of this article is to give an overview of Frontex's increasing role in EU border management - with no accountability or respect for fundamental rights in its operation.

This is the third and last part of the Frontex timeline, from the beginning of 2020 to the present day, and starts with the most recent entry. We will keep this updated, as more information about Frontex comes up

2020

Budget: €420.6m (approved in August 2019)

Staff: 1000 (estimate in 2020-2022 programming document)

Frontex own's standing corps, as provided by the 2019 Regulation: as of September 30, a total of 433 people have been recruited and are undertaking a six-month training. The first 265 recruits should finish training in December 2020.

Image for post

December 22: A new article by Der Spiegel shows the reluctance of German Interior Minister Seehofer to provide detailed information regarding the pushback off Samos island witnessed by a German federal police vessel on August 10, despite an internal document of the ministry proving that he had full knowledge of the events of that day.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-12-18:

ECRE comments on the Commission proposal for a screening regulation till sidans topp

ECRE is publishing key observations and recommendations on the Commission Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a screening of third country nationals at the external borders.

A new and welcome element laid down in the Regulation is independent monitoring mechanism (Article 7), which the Member States are to establish. In order for the mechanism to be an effective tool for monitoring fundamental rights at borders it has to cover all border activities, to be managed by independent actors, to lead to investigations and, where relevant, disciplinary measures, and there should be consequences for the non-compliance of Member States.

The screening process laid down in the Screening Regulation raises fundamental rights concerns:

(...)

Läs mer och hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-12-18:

Ecre policy note: Relying on a fiction: New amendments to the procedures regulation till sidans topp

In this Policy Note ECRE offers a summary of its Comments on the new amendments to the APR IN COM(2020) 611 and recommendations for the co-legislators

In September 2020, the European Commission (the Commission) presented a New Pact on Migration and Asylum (the Pact), aiming to introduce a "comprehensive approach" covering borders, the asylum system and return policies, the Schengen area of free movement, and international cooperation on asylum and migration. The Pact was presented alongside a set of legislative proposals, including a proposal to amend the 2016 recast Asylum Procedures Regulation (APR) proposal. The amended APR builds on the 2016 proposal, which the Commission believes is still largely relevant, with targeted amendments introduced only where Member States previously could not agree. These mainly concern the use of the border procedure and the conditions under which it should be an obligation for Member States.

New amendments introduce a joint asylum and return border procedure. The Commission believes this will lead to a quick assessment of "abusive" asylum requests and asylum requests made by applicants from countries with low recognition rates. The Commission argues that this procedure (along with the screening process) is an important migration management tool, to be used to prevent unauthorised entry and movement, and to increase deportations, a key part of the Pact. The Commission sees the procedure as easy to implement and flexible, while still respecting fundamental rights.

This is all well and good, but it is predicated on two flawed assumptions: that the majority of people arriving in Europe do not have protection needs, and that assessing asylum claims can be carried out easily and quickly

(...)

Läs mer och hämta kommentaren (Extern länk)

ECRE Comments: on the commission amended proposal for an asylum procedures regulation COM (2020) 611 Border asylum procedures and Border return procedures (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-12-18:

EASO launches new operation to support reception system till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) to support the Spanish authorities in developing and implementing a new model for the reception of asylum seekers in line with EU standards.

The Executive Director of EASO, Nina Gregori, and the State Secretary for Migration of Spain, Hana Jalloul Muro, signed an Operating Plan for 2021 which will see the Agency immediately commence work to support the reception authorities in Spain.

The Operating Plan follows a Joint Rapid Needs Assessment (JRNA) carried out by EASO and the Spanish Ministry for Inclusion, Social Security and Migration, between mid-September and the end of October 2020. The JRNA helped identify the needs of the Spanish authorities, which EASO will now assist in addressing.

(...)

In addition to establishing a new dedicated team at EASO Headquarters in Malta, the Agency will deploy personnel to Spain.

In particular, EASO will:

+ Support in the transition towards a new model for reception in the country;

+ Enhance structural processes in support of the Spanish reception system;

+ Contribute to strengthening capacity within the Spanish reception system through professional development, tools and materials;

+ Provide enhanced capacity to reception services in the Canary Islands; and

+ Support the Spanish authorities in the area of resettlement.

Spain will become EASO's fifth ongoing operation, the others being in Cyprus, Greece, Italy and Malta. The Agency has approximately 2 000 personnel deployed in these Member States, which is an unprecedented level of support, and recently announced that it had more than doubled it operational productivity in 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 20-12-21:

Child Rights Strategy should support undocumented children and adulthood transition till sidans topp

To be effective, the EU's Child Rights Strategy should support undocumented children and their transition into adulthood

Children enjoy special rights under the UN Convention on the Rights of the Child, regardless of their residence status. However, the transition of undocumented children into adulthood often comes abruptly: rights and basic services are no longer guaranteed and measures are not taken to support undocumented young adults in their new reality.

The European Commission is currently developing the EU Child Rights Strategy as part of its agenda for 2019-2024. The strategy aims to protect and promote children's rights in the EU and to mainstream child rights in all relevant EU policy areas. It will serve as a policy framework that will cover all existing and future child rights policies under one umbrella. As President of the European Commission Ursula von der Leyen emphasized in her mission letter to Vice-President ?uica: "We need to invest more in the future of our children. [...] ensuring that children have access to the services they need and are supported through to their adult lives".

One of the policies proposed to reach this goal, which will receive funding as part of the EU Multiannual Financial Framework (MFF) for 2021-2027, is the Child Guarantee. This instrument is led by the Commission and backed by the Parliament, and will result in a non-binding Council Recommendation asking Member States to ensure "affordability, accessibility and availability of inclusive quality services for children in need." By urging Member States to provide children and their parents access to essential services, such as healthcare, education and housing, the Commission aims to tackle poverty among children in need and improve their wellbeing and development.

If the aim of both the Strategy and the Guarantee is to establish a solid foundation for children that will provide life-long benefits, they should also address children's transition into adulthood.

(...)

Läs mer och hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 20-12-21:

Strategi för tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna till sidans topp

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM51 : COM(2020) 711

Den 2 december 2020 presenterade kommissionen meddelandet Strategi för att stärka tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU (stadgan). I meddelandet betonas att det har tagits steg framåt på området sedan stadgan blev rättsligt bindande 2009, men samtidigt att skyddet för de grundläggande rättigheterna inte kan tas för givet. Strategin är därför ett förnyat åtagande för att se till att såväl institutionerna som medlemsstaterna tillämpar stadgan fullt ut. Strategin stakar ut riktningen för tillämpningen av stadgan under det kommande decenniet och är ett komplement till de riktade åtgärder som genomförs på särskilda områden, som rasism, jämställdhet och barnets rättigheter. Strategin fokuserar på fyra åtgärdspelare: säkerställa att medlemsstaterna tillämpar stadgan i praktiken, stärka organisationer i civilsamhället, rättighetsförsvarare och rättstillämpare, främja användning av stadgan som kompass för EU-institutionerna och öka människors medvetenhet om sina rättigheter enligt stadgan.

Regeringen välkomnar meddelandet och det förnyade åtagande som detta innebär. Regeringen delar analysen och slutsatserna i strategin, anser att den är väl avvägd och att åtgärdspelarna omfattar prioriterade områden. Det är positivt att såväl kunskapshöjande arbete och stöd, som granskning och diskussion av stadgans efterlevnad ingår i strategin.

Läs eller hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Nordforsk december 2020:

Nordic refugee determination: Advancing data science in migration law (NoRDASiL) till sidans topp

Despite decades of regional harmonization and international jurisprudence, the chance of receiving asylum for people from the same country or groups still varies significantly across Nordic and European countries. In 2018, Somali applicants thus had an 8% chance of receiving asylum at the first instance in Denmark, against 34% in Norway and 48% in Sweden. Vice versa, 99,5% of Eritreans were granted asylum in Denmark, compared to 89% in Norway and 83% in Sweden. These variations are not unique to the Nordic countries and have led to repeated accusations describing legal decision-making as "refugee roulette," and the EU Dublin system establishing where asylum applications should be processed as an "asylum lottery." States have similar expressed concern that differing recognition rates may lead to secondary movement and "asylum shopping" between different Nordic or EU countries.

Asylum decision-making, or refugee status determination, is moreover a complex process revolving around not only law, but also inter-subjective assessments of applicants' credibility and the import of medical and other forms of evidence. Consequently, the asylum process often appears as "black boxed" to both applicants and scholars and little is known about how different aspects interact and shape outcomes.

Drawing on unique access to large datasets of Nordic asylum case law from Denmark, Sweden and Norway, and an interdisciplinary team spanning law, computer science and medicine, NoRDASiL will produce a novel approach to answer two questions: What factors shape the production of national asylum decisions? and Why do asylum outcomes across similar cases differ so much from one another?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Uppsala Universitet 20-12-21: Stort anslag till tvärvetenskapligt projekt i migrationsrätt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nordic Journal of International Law 21-01-03:

The end of protection: The Danish 'paradigm shift' and the law of cessation till sidans topp

Nikolas Feith Tan, Danish Institute for Human Rights

This contribution discusses the recent 'paradigm shift' in Danish refugee policy towards temporary protection and return in light of the law of cessation. The article provides an overview of cessation standards drawing on the 1951 Refugee Convention, complementary protection under human rights law and the concept of temporary protection, before setting out the legislative changes making up the Danish 'paradigm shift'. The Danish case reveals a structural gap in the law of cessation as it regards to complementary protection. The lack of a comprehensive complementary protection framework in some jurisdictions leaves the law open to governments wishing to instrumentalise and minimise protection obligations. Finally, the article analyses legal and policy implications of the policy turn, discussing Denmark's potential role as a forerunner in temporary protection and cessation; gaps in the law of cessation vis-à-vis complementary protection; and calling for increased scholarly focus on the law of cessation.

Download paper, under review (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

WHO 20-12-18:

Migrants and refugees say COVID-19 has dramatically worsened their lives till sidans topp

The COVID-19 pandemic has had a highly negative impact on the living and working conditions of refugees and migrants reveals a new WHO study, launched today on International Migrants Day.

More than 30,000 refugees and migrants from different regions around the world participated in the first ever survey to assess the impact of the COVID-19 pandemic on their mental and physical health as well as their ability to work and support themselves. They were asked to grade the impact on a scale from 0 (nothing at all) to 10 (extreme). The average impact assessment reported was 7.5.

"Refugees and migrants live and work in often-harsh conditions with inadequate access to health, housing, water, sanitation and other basic services," says Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General. "It is vital for all countries to reduce barriers that prevent refugees and migrants from obtaining health care, and to include them in national health policies"

More than half the respondents across different parts of the world say that COVID-19 brought about greater level of depression, fear, anxiety and loneliness. One in five also talked about a deterioration of mental health and increased use of drug and alcohol.

Limited access to information due to language and cultural barriers, coupled with the marginalization of refugees and migrant communities, place them amongst the hardest to reach populations when information is disseminated.

Photo: WHO/ Blink Media - Lisette Poole

Undocumented migrants are often excluded from national health programmes or social protection schemes that could facilitate access to health and social services. Many do not seek health care, including for COVID-19, due to financial constraints or fear of deportation.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-01-08:

Irregular migration into EU last year lowest since 2013 due to COVID-19 till sidans topp

The number of detections of illegal border crossings along the EU's external borders fell 13% last year to around 124 000, in large part due to the impact of COVID-19 restrictions put in place by various countries, according to preliminary figures collected by Frontex. This was the lowest number of illegal border crossings since 2013.

Syrians remained the most frequently reported nationality in 2020, followed by Moroccans, Tunisians and Algerians.

Despite a rise early in the year, the Eastern Mediterranean migratory route ultimately saw the biggest fall in the number of arrivals, which fell by over three-quarters to around 20 000. The number of illegal border crossings in the Western Mediterranean region decreased by 29% to around 17 000.

Meanwhile, the Canary Islands experienced a record number of arrivals of migrants on its shores in 2020, mainly because of a significant increase in the last four months of the year. In total, more than 22 600 illegal border crossings were detected on the Western African migratory route, eight times the tally from the previous year. This was the highest number since Frontex began to collect data in 2009. Smugglers often used large fishing vessels capable of carrying a larger number of people that departed from West African countries such as Mauritania, Senegal and the Gambia.

More migrants also took the Central Mediterranean route. Despite the stark increase in departures from Tunisia, slightly more irregular migrants detected on this route had departed from Libya. In total, the number of irregular arrivals in the Central Mediterranean almost tripled to over 35 600, making it the most active migratory route into Europe.

The number of irregular migrants on the Western Balkan route rose by over three-quarters to around 27 000.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Frontex 20-12-16: Situation at EU external borders - Western African route at record highs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-01-07:

Färre beviljade uppehållstillstånd 2020 till sidans topp

Under 2020 har Migrationsverket beviljat 88 814 uppehållstillstånd. Det är en minskning med 29 099 uppehållstillstånd, knappt 25 procent, jämfört med 2019. Migrationsverket har under året som gått tagit emot 12 991 asylansökningar (förstagångsansökningar), vilket är i linje med verkets tidigare antaganden under året.

Antal beviljade tillstånd för 2020 per ärendekategori nedan. 2019 års siffror inom parantes.

Anknytning: 29 468 (31 812)

Arbetsmarknad: 32 379 (43 250)

Asyl*: 7 189 (12 243)

EES**: 5 768 (9 680)

Studerande: 10 790 (15 669)

- Pandemin får många effekter. En är att människor blir osäkra om de ska söka uppehållstillstånd i Sverige eller inte, till exempel för att arbeta. Det avspeglar sig tydligt även i Migrationsverkets verksamhet. Som det ser ut nu tar vi med oss ett stort mått av osäkerhet även in i 2021, säger myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Antalet asylsökande minskade med 41 procent till 12 991 under 2020 jämfört med 2019. Syrien, Uzbekistan och Irak var de tre största ursprungsländerna för asylsökande 2020. Under året avgjorde verket 20 980 asylärenden (förstagångsansökningar). Andelen bifall var 29 procent i relation till andelen avslag.

Totalt sökte 500 ensamkommande barn asyl i Sverige 2020, vilket är 45 procent färre än 2019. 65 procent av dessa kom från Syrien, Afghanistan, Somalia eller Marocko.

Antalet visumansökningar minskade med cirka 86 procent under 2020 jämfört med föregående år. 2020 tog ambassaderna emot 39 557 visumansökningar. 40 839 ansökningar avgjordes varav 74 procent fick bifall. Motsvarande siffror för 2019 var 280 076 ansökningar, 279 055 avgjorda varav 86 procent bifall.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 20-12-22:

Internationellt/ 2020 in review: Migration and forced displacement till sidans topp

The pandemic didn't stop people being forced from their homes, and it increased the risks and drivers of migration.

COVID-19 put an unprecedented dampener on global mobility this year, but it didn't stop people being displaced from their homes or asylum seekers and migrants attempting dangerous journeys to cross borders and seas in search of safety and economic opportunity.

At the beginning of the year, the number of people forcibly displaced by conflict, persecution, and human rights violations stood at around 79.5 million. By June, it had risen to over 80 million, despite restrictions on movement and calls from the UN for a global ceasefire during the pandemic.

If anything, the coronavirus only exacerbated the factors pushing people to migrate, while rendering refugee and IDP camps more dangerous, increasing risks for people on the move, and providing governments with an excuse to implement hardline - often legally dubious - migration policies.

There were some exceptions. Spurred by economic and medical necessity, some national and local governments took steps to include everyone - regardless of legal status - in their responses to the pandemic.

Notably, Portugal temporarily extended residency rights to immigrants with pending applications and undocumented people within its borders, paving the way for them to access social services and medical care, and Italy adopted an ambitious - albeit flawed - regularisation programme for undocumented migrants working in certain sectors of the economy.

But overall, the pandemic accelerated trends towards more restrictive migration policies and a disregard for the human rights of asylum seekers and migrants in 2020.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Malmöhus 20-12-28:

Allt fler utländska läkare får svensk legitimation till sidans topp

Dubbelt så många läkare med utbildning utanför EU får i år svensk läkarlegitimation som under 2015, visar siffror från Socialstyrelsen.

Allt fler väljer att göra ett kunskapsprov och praktik för att få svensk läkarlegitimation.

"Att kunna jobba som läkare gör att jag lättare kan bli en del av samhället, säger läkaren Sadeq al-Ghaffari, som kom till Sverige som asylsökande för fem år sedan.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 20-12-20:

Hitta ett fast jobb annars väntar utvisning till sidans topp

Sex månader efter att de har slutat skolan gäller det för ett 40-tal unga i länet som omfattas av gymnasielagen att ordna en fast anställning för att få stanna.

Enligt Rädda barnen har flera lyckats att hitta tim- och deltidsjobb trots pandemin men det räcker inte.

"Intentionen med lagen var att ge dem en chans att stanna och då måste kraven kunna tillämpas i den verklighet vi har i dag", säger Isabel Duchén på Rädda barnen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 20-12-21:

Javad har fått fast jobb - får stanna i Sverige till sidans topp

Under hösten har Rädda barnen stöttat ett 40-tal ungdomar i Östergötland som haft ett tillfälligt uppehållstillstånd och som nu riskerar att bli utvisade om de inte får ett fast jobb ett halvår efter gymnasiet, vilket krävs enligt gymnasielagen.

En av ungdomarna är Javad Nouri som nu fått ett jobb, men vägen dit har varit tuff.

"Jag har sökt jobb i hela Sverige. Inte bara som undersköterska, utan också som städerska, personlig assistent och vad som helst", säger han.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 20-12-21:

Afghanska killarna i Torsby - nyutbildade och utvisningshotade till sidans topp

Här är tre av de unga killar från Afghanistan, som tog sig till Sverige samtidigt och hamnade i Torbsy. Efter flera år i landet har nu en av dem fått uppehållstillstånd. Men för de andra två, som tog studenten i våras, klämtar jobbklockan och de båda hotas av utvisning.

Utbildning

Hamid Moradi och Mohammad Safdari gick utbildningen till svetsare tillsammans i Torsby. De är här med stöd av den så kallade nya gymnasielagen och måste nu lyckas hitta en anställning som varar minst två år efter avslutad utbildning. Och för två nyutbildade svetsare i Torsby är tiden knapp.

- Min tid är så kort, bara tre dagar, säger Mohammad.

Han hade precis fått in en fot på arbetsmarknaden när han fick jobba kvar på sin praktikplats.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Värmland 20-12-21: Migrationsverket förklarar varför utvisning hotar ungdomarna i Torsby (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 20-12-27:

Ensamkommande har 395 miljoner i studieskulder till sidans topp

CSN har betalat ut 395 miljoner kronor i studielån till de gymnasieelever från, i första hand Afghanistan, som fått tillfälliga uppehållstillstånd genom gymnasielagen.

När många av de drygt 5800 låntagarna riskerar utvisning kan det bli svårt för CSN att driva in skulderna.

"Det finns inga möjligheter för dem att få jobb (i Afghanistan), de är inte välkomna där", säger volontären Monica Sturegren på Världen i Värmland.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 20-12-30:

Så gick det för Jihad i Göteborg sju år efter flykten från Syrien: "Jobb är det viktigaste" till sidans topp

Under den stora flyktingvågen 2015 kom många människor från Syrien till Sverige. Det uppmärksammade SVT i satsningen Syrien200. En av alla dem som intervjuades är Jihad Eshmawi. Han hamnade i Göteborg och nu har vi har träffat honom igen för att se hur livet blivit.

Han är en av alla dem som flydde Syrien efter oroligheterna eskalerade i huvudstaden Damaskus under 2013. För Jihad Eshmawi var målet Nederländerna, men människosmugglaren tog Jihad och hans två bröder till Malmö.

- Vi kom till Sverige av en slump.

Läs intervjun från 2015 här och hela satsningen här

"Varit lätt att få jobb"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT special 20-12-30: Från Syrien till Sverige - fem år senare. (Extern länk)

Jihad Eshmawi: "Det finns stora drömmar" (Extern länk)

Rabia Alhasan: "Mitt liv är bra nu" (Extern länk)

Mattias Rumni: "Jag hör till Sverige mitt hem är här" (Extern länk)

Feras Al-Damen: "Jag längtar efter mina barn" (Extern länk)

Buthina Al Kilany: "Språket är nyckeln till allt" (Extern länk)

Amin Alkhatib: "Studierna är min första prioritet" (Extern länk)

Raghad Khaiat Nako: "jag drömmer om att få ett jobb" (Extern länk)

Amjad Al-Chamaa: "Jag känner mig säker på riktigt" (Extern länk)

Abdul Menaem Azedeen: "Alla barnen trivs i Sverige" (Extern länk)

Samer Tabbab: "Friheten här går inte att beskriva" (Extern länk)

Tuka Al-Khadra: "Sverige är bättre för min son" (Extern länk)

Jamil Al Hers: "Jag ser ingen framtid" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 21-01-05:

Heba, 22, siktar på att bli Sveriges bästa ingenjör till sidans topp

Det var under hösten 2015 som Heba Mounawk, 22, behövde fly från Libanon.

Hon flydde till Sverige med hela sin familj och hamnade i Bjärnum strax utanför Hässleholm.

- Min pappa hade åkt till Sverige året innan och sökt asyl och sedan kom jag med min mamma och mina syskon. Först åkte vi till Turkiet och sedan till Sverige. Och sedan började min resa. Det var tufft i början då man inte kunde något och inte kände någon. Min pappa hade ju varit här ett år så han blev lite av en guide, säger Heba Mounawk.

"Det var svårt"

Heba började sedan i skolan och lärde sig det svenska språket och flera andra ämnen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of London December 2020

The breathing space or impact of temporary protection on integration till sidans topp

- from the perspective of refugees

Averhed, Yevgeniya, Refugee Law Initiative Working Paper

Abstract

In July 2016, the Swedish government adopted temporary legislative changes to the asylum regulation in force, significantly limiting the possibilities of being granted a permanent residence permit. The temporary law was presented by the government as an incentive for the immigrants to focus on employment, which in its turn leads to permanent residence. This study exploits the impact of temporary protection on labour market integration and social inclusion from the perspective of refugees and subsidiary protection holders. Applying the ground research methods, the data was collected via the focus group and in-depth face-to-face interviews with both temporary and permanent protection holders. The main conclusion is that temporary residence hinders labour market integration of refugees and subsidiary protection holders in a long-term perspective, potentially leading to higher levels of social exclusion.

Hämta studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Studies in the Education of Adults 21-01-06:

Being in limbo or learning to belong? - Stories of asylum seekers in a mill town till sidans topp

Camilla Thunborg

Abstract

This paper explores how young asylum seekers learn to belong to a local community. It takes its point of departure from a biographical and socially situated learning perspective and uses four analytical aspects of belonging: biographical experiences, engagement, imagination, and alignment. The data on which this paper is based are biographical interviews with five asylum seekers and field notes from a small mill town in Sweden.

The findings show three types of learning: learning to be marginalised, learning to be disconnected, and learning to become a co-participant in the local community. Furthermore, the paper discusses how these learning processes are shaped by biographical experiences as well as access to the various communities of practice in and outside the local community, and how the asylum process negatively impacts their learning to belong to the local community and wider Swedish society.

Introduction

The paper explores how five young adult asylum seekers learned to belong to a local community in Sweden. Sweden, like other European countries, has recently experienced a large number of asylum seekers. In 2015 alone, there were about 200,000 people who applied for asylum in Sweden - a country with 10 million inhabits. To accommodate all asylum seekers, asylum camps were established in cities as well as in small towns and rural areas. An asylum seeker is defined as a person who has applied for asylum in another country that is not their country of nationality or habitual residence (Innes 2015). In contrast to refugees, who have been awarded protection under Swedish asylum policy and international conventions, the situation of asylum seekers is generally more precarious. Wernesjö (2014) even stresses that refugee status in itself creates a sense of belonging.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 21-01-08:

Grekland/ 'I can tell the story of my own life': magazine training refugees as journalists till sidans topp

Athens-based media organisation Solomon runs a training scheme for migrants and refugees that aims to give them the tools to tell their own stories themselves.

This article is part of Changing the Narrative. Articles in this series are written by student or early career journalists who took part in The Local's training course on solutions-focused migration reporting. Find out more about the project here.

Iliana Papangeli, the managing director of the magazine Solomon, is sitting in her home in Greece. The national lockdown means that she has to text the government for permission whenever she needs to leave her house: "I have to write 2 if I want to go to the supermarket and 6 if I am going outside to exercise. It is really kind of absurd." Yet the situation has not stopped her and the rest of Solomon from working hard these past months and developing their next cycle of workshops.

Solomon was originally created in 2016 by Fanis Kollias, a Greek national and social entrepreneur. It was created as a response to the ongoing crisis over refugees, and the lack of representation. Kollias's original aim was to create an online media platform where refugees themselves could write about the topics that were important to them and their lives.

For the past four years Solomon has reported from the ground about the living conditions of newcomers and on the issues that affect refugee and migrant communities in Greece. Reporters were mainly found through networking and word of mouth, and many members of the team had a refugee background themselves.

Back in the early days of the magazine Nasruddin Nazami and Nadir Noori, who are both originally from Afghanistan, joined the board of Solomon. And while Kollias might have thought his idea of a magazine for refugees was brilliant, Noori thought otherwise: "Nadir actually told Fanis that this was the stupidest idea," Papangeli recalls.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Expressen 20-12-19:

Ribbenvik: Mer fakta i migrationsdebatten till sidans topp

Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör, tycker att migrationsdebatten i Sverige kan vara för känslosam.

Han vänder sig emot när enskilda politiker uttalar sig om myndighetens ärenden.

- Det jag har lite problem med är när politiker, oftast på lokalplanet, ger sig in i enskilda ärenden och går stenhårt på myndigheter och domstolar som sköter sina jobb och följer lagstiftningen, säger han i Ekots lördagsintervju.

I början av december hade 12 000 hittills ansökt om asyl i Sverige, vilket är runt en halvering än Migrationsverkets prognos i början av året.

Samtidigt pågår en intensiv debatt om den nya migrationslagen.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill se en mer faktabaserad migrationsdebatt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-01-05:

Alla kan inte lita på ditt Sverige, Löfven till sidans topp

Replik från Karin Fridell Anter om tryggheten för flyktingar

"Du ska kunna lita på Sverige" skriver Stefan Löfven i en debattartikel i Aftonbladet.

Det låter ju vackert, men hur ska någon kunna tro på en sådan försäkran efter alla löften som regering och myndigheterna har brutit?

Det statsministern skriver skulle kunna tolkas som att långtidssjuka återigen ska få sjukpenning och att de som behöver daglig assistans för att klara sina liv ska få det.

Bra i så fall - men vi lär behöva fortsätta kämpa för att de vaga orden ska bli konkret verklighet.

Men det finns andra svek som statsministern inte ens nämner, och hans tilltal om "du" innefattar inte alla människor i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norra Skåne debatt 21-01-05:

Humanism i ny flyktinglag till sidans topp

Yngve Sunesson

Den mest kontroversiella frågan i riksdagen under det närmaste året lär bli en ny flyktinglagstiftning. Den nu gällande tillfälliga lagen, som S/MP-regeringen drev igenom med stöd av SD efter att ha övergivit en bred överenskommelse om ändrade regler, upphör att gälla i sommar (19 juli) och då återgår Sverige till den mer generösa flyktingpolitik som gällde före 2016 - om inte en ny lag antas under våren.

Kommittén med alla partier representerade lyckades inte nå fram till någon bred kompromiss. Tvärtom fick helheten stöd bara av Socialdemokraterna, medan övriga partier stöder bara vissa, olika förslag. Att de båda regeringspartierna inte är eniga om mer än tre punkter gör det svårare att ta fram en ny lag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 20-12-18:

Border Procedure: Efficient Examination or Restricted Access to Protection? till sidans topp

By Jens Vedsted-Hansen, Professor, Aarhus University

As one of the novelties in the New Pact on Migration and Asylum and its accompanying legislative package, the European Commission has proposed to establish a 'seamless procedure' at external borders that will be applicable to all non-EU citizens crossing the borders without authorisation. In its entirety, the border procedure will comprise three elements: pre-entry screening, an asylum procedure and a 'swift return procedure' where applicable. The overall aim is explained as being to 'close the gaps between external border controls and asylum and return procedures' (p. 4, section 2.1).

The pre-entry screening will be established under a separate Proposal for a Screening Regulation that was presented by the Commission on 23 September 2020 as part of the legislative package linked to the EU Pact. In addition, the asylum border procedure aimed at examining asylum applications and the return border procedure for carrying out return of asylum seekers whose application has been rejected in the asylum border procedure are dealt with in the Amended Proposal for an Asylum Procedure Regulation, simultaneously launched in order to change the 2016 Proposal for an Asylum Procedure Regulation.

While this blogpost shall focus on the latter two proposals that must be seen in conjunction, these procedural devices should be considered in the light of the proposed pre-entry screening. This screening will necessarily interact with the asylum and return procedures at external borders, as described by Lyra Jakuleviciene in her contribution to the series. It should be stressed from the outset that 'closing the gap' by way of clarifying the need to issue a return decision immediately after a decision rejecting an application for asylum, or even in the same decision, in order to secure quick return of asylum seekers upon rejection, is in and of itself clearly a useful step, as already proposed by the Commission in the 2018 Proposal for a Recast Return Directive.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-01-06:

The pact and detention: An empty promise of 'certainty, clarity and decent conditions' till sidans topp

Galina Cornelisse

When presenting the new Pact on Migration and Asylum, the Commission wrote that its underlying rationale is the need for a new, durable European framework: 'one that can provide certainty, clarity and decent conditions for the men, women and children arriving in the EU.' Particularly when it comes to detention and accommodation at the borders of Europe, the last ten years have shown structural weaknesses in EU law and its implementation precisely with regard to 'certainty, clarity and decent conditions.'

Thus, certainty and clarity are negated by the numerous instances of de facto detention that occur at the borders of Europe, or the vague legal framework governing the situation in the hotspots. And the conditions that prevail in some of Europe's immigration detention centres, or in other places where people are either deprived of their liberty or where their freedom of movement is restricted, are a far cry from any possible interpretation of the term decency. Thus, proposals for new policies that aim to enhance certainty, clarity and decent conditions in this area are long overdue.

In this post I discuss those elements of the New Pact and its accompanying legislative and non-legislative initiatives that touch on detention and freedom of movement of third-country nationals. After setting out the content of the proposals in some detail, I investigate these through the lens of fundamental rights compliance. We will see that the Commission proposals do not sufficiently contemplate the implications of the link between border control and the liberty of individuals. The absence of a thorough and well-thought-out legal framework regulating detention and freedom of movement at the borders of Europe means that the promise of certainty, clarity and decent conditions can only be translated in practice if substantial changes to the proposed legislation are made.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-12-28:

Låt afghanerna stanna - självklart har de asylrätt till sidans topp

Turerna har varit många. Åldersprövningar, gymnasielagen... Det är nog nu. Ge dem rätt att stanna, skriver Ulla Hjelmqvist.

Vem är flykting? Vem är i behov av asyl? Det är något som inte stämmer. Flykting blir den som förföljs på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. enligt Genèvekonventionen. Hazarer är en folkgrupp i Afghanistan, skydd och förföljd på grund av sin religion, shia. Många har flytt sitt land och finns numera i flyktingläger i Pakistan och i Iran. Att bo i flyktingläger i Iran är inte lätt, de som bor där har inga rättigheter och lever ett miserabelt liv.

Iran deltar i det syriska inbördeskriget och har soldater där, men vill inte gärna skicka iranier till kriget. De söker efter unga pojkar i flyktinglägren. Det är därför 15-åringar flyr. Vem vill bli martyr i ett främmande land?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten debatt 21-01-04:

Insändare: Låt den som vistats i Sverige mer än ett år få stanna till sidans topp

Sigbritt Herbert

Nytt år, nya möjligheter. Vad kan vi önska av det nya året? Vaccin mot Covid-19 finns redan och vi kan se fram mot att livet så sakteliga återvänder till något slags normalitet.

Inom våra gränser finns ett antal människor som också drömmer om något slags normalitet. Det är människor som kom hit i fruktan för sina liv och som har bott här i fem år eller mer. Migrationsverket har nagelfarit deras asylansökningar med ett svenskt förstoringsglas i stället för med glasögon från deras hemländer.

Med ett svenskt förstoringsglas är det inte farligt att återvända för alla råkar inte illa ut. Är det så att det är farligt för dig att återvända till din hemprovins kan du alltid åka till en annan del av ditt hemland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Middle East Eye 20-12-23:

How the Covid-19 vaccine story fused with Europe's 'model migrant' narrative till sidans topp

Karima Viksten-Assel, Tarek Younis, Baharan Kazemi

The attention paid to the Sahin Turecis couple sadly illustrates the burden immigrants and children of immigrants carry in today's nationalist climate

In early November, researchers Ugur Sahin and Ozel Tureci had the world's attention. Their company BioNtech, based in Mainz, Germany, had succeeded in developing a vaccine for Covid-19.

Everyone now could see light at the end of the pandemic tunnel.

Amidst endless tributes on social media, some emphasised the couple's "successful integration": both were children of Turkish migrants in Germany.

The conservative business site Focus stated: "With this couple, Germany has a shining example of successful integration." Swedish daily newspaper Svenska Dagbladet seemed to agree "...the largest breakthrough in the fight against the pandemic - but also a story of successful integration."

The model migrant

The "model migrant" narrative is familiar. It draws upon the longstanding integration discourse across Europe, in which minorities are valued and welcomed according to deservingness and loyalty. In 2020, media-constructed images depicted Syrian refugees as more deserving of national support, thereby marginalising the worthiness of other refugees.

Such perspectives are also tangible to the notion of compassion-driven support for migrants and refugees - that is to say, support which is limited by the compassion of the people in the hosting nation. In a time when racialised minorities are associated with terror and criminality in the public imaginary, any form of compassion may be positive or at least less damaging.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-12-18:

Interpellationsdebatt: Förändrade regler vid arbetskraftsinvandring till sidans topp

Interpellation 2020/21:210 av Arin Karapet (M)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuades nyligen i Sydsvenskan. En del av intervjun handlade om arbetskraftsinvandring och regelverket för arbetskraftsinvandring. Av intervjun framkommer att justitie- och migrationsministern ser en reformering av regelverket för arbetskraftsinvandringen som sin "stora uppgift" under mandatperioden.

Samtidigt finns en överenskommelse inom januariavtalet att "dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas".

Moderaterna delar bilden av att det finns problem med gällande regelverk och har skarpa förslag om förändringar. Det handlar bland annat om följande:

+ stopp för arbetskraftsinvandring av personliga assistenter

+ förbud mot spårbyte

+ höjda lönekrav

+ skärpta försörjningskrav för anhöriga.

Det är viktiga förändringar som behöver komma till stånd.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Är ministern beredd att ta initiativ för att genomföra de fyra förändringar av regelverket som nämns ovan?

Riksdagsdebatt med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 20-12-22:

Sverige måste sätta stopp för asylfusket till sidans topp

Asylsystemet utnyttjas av människor som bara vill tjäna pengar i Sverige.

Till slut tar migrationsminister Morgan Johansson ett första steg för att göra något åt det.

I fjol ansökte 463 ukrainska medborgare om asyl bara på Migrationsverkets ankomstboende vid Telefonplan i södra Stockholm. Det innebär att nästan varannan person på boendet kom från Ukraina.

Men ytterst få medborgare därifrån får asyl i Sverige. Hittills i år handlar det om blott tio personer i hela landet. I många fall är ansökningarna främst ett utstuderat sätt att missbruka asylsystemet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-12-28:

Voices from the ground - the 'NGO Dilemma' till sidans topp

At the start of 2020, on the eve of the first Greek Lockdown, Gianni Manzella and Simone Innico began asking volunteers and aid workers their opinions on the 'NGO Dilemma' -the role and scope of grassroots and bigger aid and solidarity organisations in the context of EU migration policies of the last five years. The answers they received provide a fitting end to a year which has only raised more questions about the European response to migration. They also provide more inputs to a debate on the role of 'humanitarianism' and on the relationship between volunteer work and activism at the European borders, which has been going on for some time both online and offline.

+ Why are we here?

+ What are we actually doing here?

+ Why do we assume these responsibilities and obligations, instead of those who should be accountable for them?

+ How longer can this 'placeholder' solution go on?

These are the sort of questions that occupy the thoughts of many, while at the same time they are managing what can be rather serious situations in highly volatile, and occasionally dangerous, circumstances. The 'NGO dilemma' describes exactly this ambivalent attitude which many volunteers, social workers, or 'solidarians' have experienced.

This is the dilemma of knowing that your work will cover for someone else's responsibilities - someone with much more resources and authority - but knowing that, if you refuse, the first ones to get hurt will certainly be the most vulnerable. Because, at the end of the day, there has to be someone there to handle the situation - but who will this someone be?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Sveriges Radio Ekot 20-12-29:

Dödsfall bland exilbalucher väcker oro till sidans topp

I år har två politiska flyktingar från Baluchistan i Pakistan hittats döda, en i Kanada och en i Sverige.

Båda hade hotats till livet på grund av sin kamp för större självstyre för Baluchistan men polisen har ännu inte kunnat styrka att brott begåtts.

De senaste åren har situationen i Baluchistan förvärrats och journalister Ekot varit i kontakt med uppger att de hotats när de bevakat regionen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-12-18:

Irish Aid, IOM launch global media academy to tackle misinformation on migration till sidans topp

Irish Aid and the International Organization for Migration (IOM) announced Friday the launch of a worldwide academy for journalists and communication students to tackle the spread of misinformation and xenophobia in the media.

Underscoring its importance, they chose today, 18 December, the date observed annually by the United Nations as International Migrants Day, to launch the global initiative.

Combatting the spread of hate speech and deliberate distortions of truth on social media is increasingly recognised as an international priority. One of the main objectives of the Global Migration and Media Academy will be to equip students of journalism and media worldwide with the online tools, contextual knowledge and ethical standards they will need to report fully on migration in this fast-evolving information age.

Anchored in universities in Ireland, Mexico, Morocco, Philippines and Serbia, the Academy will partner with media organizations and journalism faculties to create a truly global facility for students and media practitioners. The first enrolments are expected in the spring and the courses will be free and universally available in multiple languages online.

"Migration touches us and usually for the good, but it is also a hot-button issue open to distortion and uninformed rhetoric," said Lalini Veerassamy, Chief of Mission, IOM Ireland.

"Our partnership with media will help ensure facts are reported, and diverse voices and nuanced opinions are heard. A media training project on this global scale made possible by generous support from the Irish Government will champion future generations of journalists from all over the world to tell real and authentic stories."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 20-12-17:

Widely-used asylum and migration legal handbook updated till sidans topp

The Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration is a comprehensive guide to European law in this area. It also looks at the situation of foreigners referred to by the EU as third-country nationals.

Since the 2014 edition, EU law covering asylum, border management and immigration has changed significantly. This includes laws covering new large-scale EU IT systems to manage migration. This new version also contains developments in case law.

The handbook will assist legal practitioners who are not specialists in asylum law to introduce them to the key issues. It will be useful for lawyers, judges, prosecutors, border guards, immigration officials, people who work with national authorities, non-governmental organisations and others who may deal with legal questions related to asylum.

It seeks to raise awareness and improve knowledge of relevant standards set by the European Union and the Council of Europe, particularly through case law of the EU's Court of Justice and the European Court of Human Rights. Where relevant, it also refers to the European Social Charter, other Council of Europe instruments and international UN treaties related to asylum.

The 10 chapters cover a range of issues. These include entering the EU, smart migration systems and their interoperability, detention, processing asylum claims, family life, forced returns, and meeting the specific needs of certain groups of people.

The handbook is available in English and French as well as in German and Italian. Other language versions will follow in 2021.

The first edition came out in 2013 followed by a second edition in 2014. There have been nearly 200,000 downloads to date. It complements other handbooks on European law covering access to justice, data protection, child rights, as well as non-discrimination.

Download the handbook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GUE/NGL 20-12-18:

Launch Event: The Black Book of Pushbacks till sidans topp

Today the Border Violence Monitoring Network (BVMN) are releasing a landmark publication on illegal border pushbacks. The 'Black Book of Pushbacks' brings together a wealth of evidence on these violations, analysing in detail the way that these brutal acts have become systematised at the external border and renewing calls to end impunity for perpetrating EU authorities.

A 1500-page 'Black Book' that documents the horrific violence suffered by over 12,000 people at the hands of authorities on the EU's external borders has been released today - International Migrants Day - by The Left in the European Parliament. Compiled by BVMN and printed over two volumes, the 'Black Book of Pushbacks' is a collection of hundreds of testimonies of migrants and asylum seekers who have experienced human rights violations at external borders.

Contents of the 'Black Book'

Pushbacks are illegal under international law, but member state authorities have long ignored such breaches of human rights which are contrary to the EU's founding principles and international obligations. This 'Black Book' only includes incidents that have been directly recorded by BVMN; the real number of victims is likely to be much higher. The book covers:

+ A total of 892 group testimonies detailing the experiences of 12,654 people.

+ The violence many endured in Italy, Greece, Croatia, Slovenia and Hungary along the so-called 'Balkan route' including maps, data, photos and other key information.

+ The types of suffering and violence perpetrated by border agents, member state police forces, soldiers - even guard dogs.

+ Documented incidents that could be clearly described as sadistic, merciless, humiliating and degrading treatment.

Statements from the launch

(...)

Hela pressmeddelandet med länk till video från lanseringen (Extern länk)

Hämta volym I av The Black Book of Pushbacks (Extern länk)

Hämta volym II av The Black Book of Pushbacks (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Ethnic and Migration Studies 20-12-22:

Special Issue: The Spiralling of the Securitization of Migration in the European Union till sidans topp

The spiralling of the securitisation of migration in the EU: from the management of a 'crisis' to a governance of human mobility?

Valeria Bello

ABSTRACT

This special issue illustrates that the securitisation of migration is not a linear process but a spiralling phenomenon, which involves different actors, and their policies, practices and narratives, in a spiralling progression that both self-fulfils and reinforces migration-security nexus' dynamics. By proposing a cognitive ontology to understand the social construction of migration as a security threat, the introduction to this special issue proposes a categorisation of cognitions, mandates, constituencies and interests of state and non-state actors. Through a dichotomisation of these categories, it is possible to clarify how and why they either socially construct or deconstruct migration as a threat. In particular, the special issue identifies in prejudicial cognitions one of the main reasons for which a variety of actors enact practices and produce narratives that contribute to both securitising migration and reinforcing its nexus with crime, and the consequent social construction of 'migration crises'. The different contributions to this special issue prove the arguments here exposed with a different analysis of how migration has been dealt with at either governmental or non-governmental levels.

Läs denna och flera artiklar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.