fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 15 juli debattbilaga

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

Debatt om ny lagstiftning - särskilt om familj, barn och de strandsatta

Röda Korset 20-05-27:

Rätten till familjeåterförening - en europeisk jämförelse till sidans topp

Den parlamentariska kommittén arbetar just nu med att utforma den framtida svenska migrationspolitiken. En av de viktigaste frågorna är rätten till familjeåterförening.

Röda Korsets uppdrag är att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi arbetar för att föräldrar och barn som är i behov av skydd ska ha rätt att återförenas i Sverige.

I debatten framförs ofta att Sverige bör ha en migrationspolitik som liknar genomsnittet i EU. I en ny kartläggning har vi jämfört de förslag som nu diskuteras i Sverige med andra EU-länders lagstiftning kring familjeåterförening. Kartläggningen visar att Sverige, om man genomför det förslag som nu ligger på migrationskommitténs

bord, kommer att bli ett av de länder i EU där det blir svårast att återförenas med sin familj. Konsekvenserna kommer att bli ett omfattande humanitärt lidande för ett stort antal föräldrar och barn som under många år inte kommer kunna leva tillsammans.

I samband med kartläggningens publicering sändes ett digitalt seminarium med en presentation av resultaten och ett samtal kring dess slutsatser med två ledamöter från den parlamentariska kommittén, Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson (C) och Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M).

Hämta rapporten (Extern länk)

Titta på seminariet i efterhand (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sociala Missionen 20-06-18:

Sociala Missionen släpper rapport och ställningstagande om familjeåterförening till sidans topp

Rapport: Försörjningskravet - Berättelser om splittrade familjer

Att få leva tillsammans med sin familj är en viktig mänsklig rättighet och en förutsättning för att etableras och integreras i Sverige. Sociala Missionen har arbetat med familjeåterföreningsfrågor sedan 1990-talet och ser hur de begränsningar som införts sedan 2016 får svåra konsekvenser för flyktingfamiljer som inte lyckas uppfylla de idag högt ställda försörjningskrav på boende och inkomst. Genom intervjuer med sex berörda flyktingar och skyddsbehövande vill Sociala Missionen ge röst åt människorna bakom statistiken.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Hämta Sociala Missionens ställningstagande för rätten till familjeåterförening (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 20-05-22:

"För hårda krav för familjeåterförening" till sidans topp

Det är inte rimligt att vi kanske aldrig kan återförenas med våra familjer för att vi inte lyckas uppfylla försörjningskravet. Det skriver fyra eritreaner i Sverige.

Vi vill återförenas med våra familjer. För att få göra det måste vi uppfylla det försörjningskrav som 2016 infördes som villkor för familjeåterförening. Vi har gång på gång försökt uppfylla de höga kraven men inte lyckats. Nu har vi varit skilda från våra familjer i mer än fem år. Hur länge ska detta pågå? Sveriges politiker måste ändra lagen.

Vi flydde från Eritrea på grund av politisk förföljelse. Vi överlevde den farliga resan över Medelhavet - dödens hav. Vi flydde ensamma till Sverige, vi kunde inte riskera våra barns liv. Vår förhoppning var att våra fruar och barn skulle kunna återförenas med oss i Sverige.

Men förhoppningen om att återförenas med våra familjer grusades. Sedan 2016 måste man uppfylla ett försörjningskrav för att få återförenas i Sverige. Trots att vi kommit till Sverige före 2016 omfattas vi av den nya regeln. Inga undantag har gjorts för oss. Vi fick veta att vår enda möjlighet att återförenas med våra barn var att skaffa jobb och bostad. Så vi kämpade och skaffade ett jobb, två jobb och bostad bara för att få veta att lönen är för låg och bostaden för liten för att uppfylla kravet. Avslag. Ny ansökan. Avslag igen. Det har nu gått mer än fem år sedan vi levde med våra familjer. Hur länge ska det här pågå? För barn är fem år en lång tid. De växer upp utan oss.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-06-01:

Ska Sverige sticka ut och splittra familjer? till sidans topp

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset

Ska Sverige vara ett land där barn som gått i skolan i många år, lärt sig svenska och för första gången får hopp om livet igen ska utvisas? Ska vi vara ett av de EU-länder där det är absolut svårast för splittrade familjer att få leva tillsammans?

Med de migrationspolitiska förslag som diskuteras nu sätter sig Sverige på en av platserna längst bak i bussen. Där ska vi inte vara.

Just nu förhandlar samtliga riksdagspartier om framtidens migrationspolitik i en parlamentarisk kommitté. De politiska utspelen duggar tätt. Det debatteras siffror, kostnader, volymer. Men bakom allt detta finns människor. Människor som du och jag. Som drömmer om att få leva sina liv i trygghet.

Men de förslag från kommittén som hittills blivit kända handlar i hög grad om göra livet svårare för de människor som tagit sin tillflykt till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter ledare 20-06-08:

Barnfamiljer måste få återförenas i Sverige till sidans topp

Om S och M vill ta fram en migrationspolitik som har en chans att hålla över tid är rätten till familjeåterförening ett måste.

Låt oss börja med att slå fast en sak: Migrationspolitik är ett stort och komplext område, där olika principer och intressen står mot varandra. Därför är det centralt att bena ut vad som är önskvärt respektive möjligt, och ha respekt för att man kan landa i olika slutsatser, utan att den andra "sidan" för den sakens skull måste ha onda avsikter.

Däremot får en strikt migrationspolitik, vilket Moderata ungdomsförbundet underströk på torsdagen, inte urarta i populism (DN Debatt 4/6). Det gäller bland annat sådant som tas upp i artikeln: Vad har egentligen åstadkommits om de moskéer i Sverige som har tillstånd för böneutrop tystnar?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-06-29:

Ny migrationslag får inte splittra familjer till sidans topp

Martin Ärnlöv, RK, Helena Thybell, RB, Helén Ottosson Lovén, SvK

Just nu sitter en parlamentarisk kommitté och förhandlar om Sveriges framtida migrationslagstiftning.

Vi vet att ett antal förslag diskuteras och vi vet att dessa - om de blir verklighet - kommer att drabba människor som sökt skydd i vårt land mycket hårt.

Våra organisationer möter dagligen människor som har tvingats fly och söka skydd i Sverige - skydd undan förföljelse, tortyr och konflikter.

Det handlar om barn, kvinnor och män i alla åldrar, med olika bakgrund och olika upplevelser och trauman i bagaget. Det är dessa individer som svensk migrationspolitik handlar om och det är de som drabbas när skyddet försvagas.

Med stöd i den samlade erfarenheten vi besitter listar vi nedan ett urval av de humanitära konsekvenser som riskerar att bli verklighet om de förslag som i dagarna diskuteras mellan partierna går igenom.

Föräldrar och barn riskerar att splittras i många år - vissa kanske för alltid - om tremånadersundantaget från försörjningskraven för alternativt skyddsbehövande tas bort. Sverige riskerar även att bli ett av de tuffaste länderna i Europa för splittrade familjer.

Svårt sjuka barn, samt barn som levt hela sin uppväxt i Sverige, riskerar att utvisas till länder där de inte kan få den vård de behöver eller som de inte har någon anknytning till. Detta om det i den framtida migrationslagstiftningen inte finns en humanitär grund som tar särskild hänsyn till barn.

Asylrätten slår fast att alla har rätt att söka skydd och få sin sak prövad.

Ett volymmål som använder kvotflyktingar för att reglera antalet asylansökningar i Sverige innebär att några av världens mest utsatta människor förvägras skydd. Det underminerar också en av de få säkra och legala vägar till skydd som finns i dag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-06-21:

"Ny migrationspolitik bör värna utsatta barn" till sidans topp

Vi står inför ett viktigt vägval när den framtida migrationspolitiken snart ska avgöras. Att då välja en politik som är så stram och restriktiv att man inte ger de mest utsatta barnen skydd är inte rätt väg att gå, skriver Pernilla Baralt, generalsekreterare Unicef Sverige.

Den parlamentariska migrationskommittén arbetar just nu med att ta fram Sveriges nya migrationspolitik, och ett förslag ska lämnas över till regeringen i augusti. Istället för att lappa och laga med tillfälliga lagar, är tanken att vi ska få en långsiktigt hållbar och human migrationslagstiftning.

Mot bakgrund av det utkast som ligger till grund för förhandling mellan partierna ser vi dock att det finns starka skäl att ifrågasätta om den nya permanenta lagen kommer att ta hänsyn till barnkonventionens bestämmelser i tillräckligt stor utsträckning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren ledarkrönika 20-05-23:

Alex Voronov: De som inte kan utvisas måste få stanna till sidans topp

En statslös palestinier från Irak söker asyl i Sverige. Som grund anger han en ohållbar säkerhetssituation för palestinier i landet. Hans familj har hotats av milisgrupper och flera gånger avhysts från sitt hem. Mannen uppger också att han inte kommer att tas emot i Irak om han utvisas från Sverige.

Migrationsverket tror inte tillräckligt på berättelsen och avslår ansökan. Det faktum att den asylsökande sagt att Irak inte kommer att ta emot honom kommenteras inte.

Vid överklagandet lämnar mannen in ett intyg från Iraks ambassad i Stockholm. Det säger att palestinier som har varit utanför Irak i mer än sex månader inte släpps tillbaka in i landet. I ett intyg från Palestinas Stockholmsambassad meddelas att mannen inte heller kommer att tillåtas bosätta sig i Palestina eftersom han saknar ett palestinskt id-kort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-05-29:

Biskop: Ge dem i limbo asyl av humanitära skäl till sidans topp

Sätt stopp för limbotillvaron för människor som fått avslag på sin asylansökan men som inte tas emot av något land. Den är djupt ovärdig, skriver Martin Modéus, biskop i Linköpings stift.

"Avslag är avslag" brukar de som vill "effektivisera" utvisningar av människor som nekats asyl betona. Så lätt det är att glömma dem som i många år levt i ett plågsamt limbo: de som nekas asyl men som inte har något land att återvända till. Förhoppningsvis drar den nu pågående utredningen om framtidens migrationspolitik samma slutsats som jag: låt dessa klämda människor få asyl av humanitära skäl.

I den medeltida teologin beskrev begreppet "limbo" ett mellantillstånd mellan himmel och helvete. I dagens språkbruk har betydelsen förskjutits; att vara i limbo är att vara i en omöjlig situation utan att kunna ta sig ur den.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 20-07-08:

"Låt alla som kom under flyktingvågen stanna" till sidans topp

Den migrationspolitiska kommittén borde föreslå att permanent uppehållstillstånd ges till asylsökande som kom till Sverige 2015 och 2016. Låt alla som kom under den stora flyktingvågen stanna, skriver Shervin Shahnavaz.

Jag är en del av civilsamhället som hörsammade de politiska ledarnas uppmaning att öppna mitt hjärta och inte bygga några mentala eller sociala murar mot de tiotusentals människor som sökte skydd i Sverige 2015-2016. Jag gjorde det på grund den starka tillit jag känner till detta samhälle och dess politiska system samt för att vara solidariskt mot människor i nöd.

Samma tillit och solidaritetskänsla betraktas som samhällets största tillgång. Denna tillit är ovärderlig i kristider som vi nu går igenom med coronapandemin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-06-06:

Låt oss återfinna den svenska solidariteten till sidans topp

Ulf Bjereld, Anna Karin Hammar, Thomas Hammarberg, Pierre Schori

Det fanns en tid då Sverige ansågs vara en förebild för social rättvisa, medmänsklighet och internationell solidaritet. Vi minns namn som Elin Wägner, Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal, Olof Palme och Anna Lind.

Inför nationaldagen är det dags att återfinna den svenska solidariteten. Vi vet att den finns, även om den i rikspolitiken har hamnat långt ner på dagordningen under de senaste åren.

Där har retoriken blivit den omvända och uttrycket att ta ansvar har missbrukats och använts för att försvara inhumana beslut som leder till deportationer av flyktingar från länder som befinner sig i krig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Debatt om ny lagstiftning - ska den innehålla volymmål och vad är det?

FARR 20-07-02:

Volymmål - för en ohållbar, orättvis, inhuman och ineffektiv migrationspolitik till sidans topp

När regeringen skrev direktiv för den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik så var det fullt av fina värdeord. Asylprocessen ska vara rättssäker, human och effektiv; politiken ska vara hållbar. Förutsägbarhet är ett ledord.

Nu börjar utredningstiden gå mot sitt slut och resultaten har börjat läcka ut. Det visar sig att kommittén varken har analyserat konsekvenserna av tidigare lagstiftning eller av sina egna förslag. Hur flyktingarna drabbas har ingen plats i denna utredning.

Vi står inför att en majoritet av utredningen vill permanenta reglerna i den tillfälliga lagen, med tidsbegränsade uppehållstillstånd, fler och skarpare krav att uppfylla för permanent uppehållstillstånd och fortsatt höga försörjningskrav för familjeåterförening med vissa undantag. "Synnerligen ömmande omständigheter" föreslås återinföras som skäl för uppehållstillstånd - men inte "särskilt ömmande". Utan hänsyn till barnkonventionen ska ribban vara lika hög för barn som för vuxna - extremt hög.

Rättssäkerheten bedömer kommittén som i stort sett bra, så där föreslås knappast några åtgärder. Däremot ska åtgärderna mot dem som inte lämnar Sverige efter avslag skärpas genom dubblad preskriptionstid. Fotboja och obligatoriskt utreseboende finns bland förslagen. Kommittén tycks inte ha fört någon diskussion alls om hur det kommer sig att så många barn och vuxna får utvisningsbeslut som inte går att verkställa, eller hur skuggsamhället kommer att se ut om dessa ska jagas med ännu hårdare repressalier än nu.

Dessa förslag borgar inte för en rättssäker, human och effektiv migrationspolitik - tvärtom på alla punkterna. Men det räcker inte för de mest flyktingfientliga partierna. Nu pågår en skarp strid för att volymmål för antalet asylsökande ska sättas. Moderaterna tycks ha fått med sig alla allianspartierna och socialdemokraterna på detta.

Volymmål gör oförutsägbarhet till norm

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-06-04:

Steg mot "volymmål" i migrationspolitiken till sidans topp

Socialdemokraterna kan tänka sig ett riktmärke för asylpolitiken, där Sverige inte tar emot en större andel flyktingar som kommer till EU än vad som motiveras av folkmängden.

Moderaterna och Kristdemokraterna driver på för ett tuffare volymmål och Miljöpartiet säger nej.

Frågan om ett volymmål - eller riktmärke för hur många asylsökande som kan tas emot - diskuteras nu av Migrationskommittén, som håller på att ta fram Sveriges framtida migrationspolitik.

Socialdemokraterna har tidigare sagt att de är beredda att diskutera ett riktmärke och på mötet preciserade de att det i så fall ska kopplas till hur många asylsökande som kommer till EU.

- Det är samma budskap som Stefan Löfven har haft - att det är rimligt att Sverige tar sin del av ansvaret inom ramen för EU:s mottagande, säger Rikard Larsson, som representerar S i kommittén.

Det skulle innebära att Sverige tar 2-3 procent av det totala antalet asylsökande i EU. I fjol låg siffran på 3,8 procent enligt kommitténs underlag. Men under flyktingkrisåret 2015 tog Sverige emot betydligt fler, nästan 163 000 av EU:s runt 1,3 miljoner asylsökande, alltså omkring 13 procent.

Skarpare mål

Moderaterna och Kristdemokraterna vill koppla volymmålet till nivån i de nordiska grannländerna, vilket blir ett skarpare mål.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre 20-06-05:

Solidaritet är ingen modegrej till sidans topp

Gustav Fridolin

När en människa knackar på vår dörr, ska vi ge asyl till den som behöver. Kalla det anständighet eller vad du vill. Till stor del är det mänskliga rättigheter, löften vi gett varandra efter de mörkaste delarna av vår historia.

Barn och unga som rotat sig här ska få stanna. Den som är svårt sjuk ska få vård. Vi ska ta emot kvotflyktingar, det är det mest effektiva sättet att hindra att människor ger upp i svällande farliga flyktingläger och drivs till människosmugglare. Och när våra system brister ska det inte drabba den på flykt. Sverige kan inte göra allt, men det ska inte hindra oss från att göra det vi kan.

Det är inte dyrt, det är en hållning som tjänat Sverige väl och det är det land de flesta av oss vill leva i.

Solidaritet är ingen modegrej, utom då bland politiker. Nyss var det här en hållning de flesta partier stod för, nu vill många partiledningar glömma att de själva en gång tyckte så.

Moderaterna säger att de "lärt sin läxa" och nu samtalar de med SD i flyktingfrågorna. Där hittar de sina vänner, hos partiet som haft motstånd mot människor på flykt som profilfråga sedan till och med de krigsdekorerade nazisterna i deras första ledningar förstod att antisemitism är något man ska spara till privata fester (och inte bli filmad då, Oscar Sjöstedt).

M säger förstås att de har andra motiv än SD att vilja låta människor brinna kvar i krigen. Det handlar om integration, säger de. Sverige ska inte rädda för många, för integrationens skull.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-06-26:

Ett volymmål tullar på vår medmänsklighet till sidans topp

Lövin och Bolund: Miljöpartiet tar bestämt avstånd

Rätten att söka asyl gäller alla människor, även dig och mig. Den utgår från den enkla tanken att världen kan förändras snabbt och när människor tvingas fly från krig och förtryck måste andra länder vara beredda att ta emot dem. Det handlar om medmänsklighet.

Om det var du och jag som tvingades ta med familjen över ett minfält mitt i natten skulle vi vilja att rätten att söka skydd också skulle gälla oss.

Just nu är det rekordmånga människor på flykt i världen. 80 miljoner människor, 30 miljoner av dem är barn. Familjer som splittras och tvingas leva isär under många år där den enda kontakten sker via Zoom, om ens det. Människor som utnyttjas av skrupelfria smugglare och andra kriminella nätverk.

Nu när de migrationspolitiska samtalen börjar närma sig slutet har mycket av debatten kommit att handla om huruvida vi ska ha ett mål för hur många som ska kunna söka skydd och få stanna i Sverige. Det kanske låter logiskt, vi har ju mål för allt möjligt i samhället. Volymmål eller riktmärke kallas det.

Ett införande av volymmål är problematiskt av många skäl, men det viktigaste är att det styr allt det som kommer sedan. Om det blir krig och många människor tvingas på flykt så innebär ett volymmål att man genast måste börja tulla på det humanitära.

För att nå volymmålet så skulle man behöva ändra lagarna för att stoppa familjer från att återförenas, utvisa allvarligt sjuka och minska på antalet flyktingar som får komma till Sverige från flyktingläger.

Sverige skulle behöva införa nya kontroller för att hindra personer från att nå gränsen och kunna söka asyl. hbtq-flyktingar, de som flyr från hedersförtryck och andra som är i behov av skydd skulle inte kunna komma till Sverige för att vår politik skulle styras av volymmålet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-06-30:

Krävs medmänsklighet - inte volymmål till sidans topp

48 miljöpartister: Det är en mänsklig rättighet att söka asyl

Nu när diskussionerna om framtidens migrationspolitik befinner sig i slutskedet söker färre människor asyl i Sverige än på mycket länge. I det läget är det fullständigt omänskligt att flera partier pratar om behovet av en tuffare lagstiftning.

De vill inte bara göra den tillfälliga lagen permanent, utan den ska även skärpas och stramas åt ytterligare. För Miljöpartiet är det mycket oroväckande att det just nu råder en kollektiv förträngning kring asylrättens okränkbarhet.

Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Men det Socialdemokraterna och de borgerliga partierna nu diskuterar är en inhuman politik som undergräver hela tanken bakom asylrätten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-06-30:

Ska vi sätta volymmål för antalet miljonärer också? till sidans topp

Om någon ville ha volymmål för exempelvis antalet miljonärer, antalet kristna eller antalet som ska få ha yttrandefrihet - hur skulle vi agera då? De mänskliga rättigheterna kan inskränkas, skriver Mats-Åke Lundkvist.

I riksdagen diskuteras just nu framtidens asylpolitik. Ett förslag är införandet av ett volymmål för antal asylsökande. Genomfört ska då regering och riksdag sätta och följa upp ett tak samt vidta åtgärder för att nå under taket. Argumentet för detta är att integrationen inte anses fungera med för stor volym. Ett annat argument är att även andra länder har volymmål för sin asylmottagning. Syftet är att minska antalet asylsökande, enligt vissa partier även under snittet för de senaste 30 åren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Karlstads-Tidningen ledare 20-07-01:

Volymmål är ovärdigt till sidans topp

Niklas Lehresjön

Migration. Ökad eller minskad invandring? En frågeställning som först verkar vara enkel att ta ställning till, men som i sin giftiga dräkt saknar utrymme för nyanser och som delar upp människor i "dom och vi".

Frågan avhumaniserar och reducerar individer till samtal om siffror och statistik. Gå inte i den fällan, populisternas fälla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 20-07-02:

Elisabeth Sandlund: Miljöpartiet i valet och kvalet till sidans topp

Frågan om volymmål har stor principiell tyngd.

Det politiska högtryck som Almedalsveckan skulle ha svarat för just nu uteblir som en av sommarens otaliga coronaeffekter. Men det saknas inte inrikespolitisk spänning. Det finns en reell möjlighet att det regeringsbygge som stod färdigt i januari 2019 efter 129 dagars ansträngningar rasar ihop när hårt sätts mot hårt i migrationsfrågan och Miljöpartiet måste bestämma sig för vad som väger tyngst - maktinnehavet eller principerna.

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att det inte är en liten oväsentlig tuva som riskerar att stjälpa lasset. Vare sig man kallar det "volymmål" eller, med en förskönande omskrivning, "riktmärke" för hur många asylsökande och flyktingar som Sverige ska ta emot utgör det inte bara en fortsatt glidning på det sluttande plan som anträddes hösten 2015. Det är därutöver ett principiellt betydelsefullt steg bort från den grundläggande värderingen om varje människas rätt att söka asyl och få sina skäl prövade på ett rättssäkert sätt.

Det mest uppseendeväckande i sakfrågan är därmed inte att Miljöpartiet värjer sig med näbbar och klor mot denna tanke utan att så många av övriga partier nu är beredda att ställa sig bakom en sådan skrivning från Migrationskommittén.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-07-02:

Liberalerna: Inget tak för hur många som får söka asyl till sidans topp

Liberalerna sätter ner foten i en av migrationskommitténs viktigaste frågor. Partiledare Nyamko Sabuni säger nu nej till ett tak för hur många som ska få söka asyl i Sverige.

- Det är svårt med en rättighetslag där varje individ har rätt att söka och har den asylskäl ska den ha rätt att stanna. Om man då har en siffra i förväg om hur många som exakt får komma till Sverige så kommer vi inte kunna leva upp till asylrätten, säger Nyamko Sabuni.

De åtta riksdagspartierna som sitter med i migrationskommittén har tre veckor på sig för att komma överens om Sveriges framtida migrationspolitik. Bara V och MP vill ha generösa asylregler, alla andra vill ha en mer restriktiv linje.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-07-02:

MP-kritik mot L och C i migrationsfrågan till sidans topp

Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk kritiserar nu Nyamko Sabuni som sagt att en förutbestämd siffra för hur många som får söka asyl skulle göra att Sverige inte kan leva upp till asylrätten. Enligt Hirvonen Falk har det i migrationskommittén aldrig diskuterats någon sådan maxsiffra för asylsökande.

- För mig framstår det som att Centerpartiet och Liberalerna nu håller på att framställa diskussionerna som att de skulle handla om någonting som det inte har handlat om under min tid i kommittén, säger Annika Hirvonen Falk.

Det var i en intervju med Ekot tidigare under torsdagen som Nyamko Sabuni uttalade sig om partiets inställning till ett eventuellt tak för hur många som får söka asyl.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-07-02:

S kopierar SD om migrationen till sidans topp

I Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta säger Jonatan: "Det finns saker som man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort!"

De rakryggade socialdemokrater som vi vet finns behöver nu resa sig upp och visa att solidariteten inom socialdemokratin inte är död, skriver 40 miljöpartistiska region- och kommuntoppar.

Moderaterna och Socialdemokraterna har kommit med sina bud om den svenska migrationspolitiken. Vad de föreslår är i det närmaste samma migrationspolitik som Sverigedemokraterna gick till val på 2010.

Det volymmål som Sverigedemokraterna då krävde blev utskällt av alla andra partier. När Moderaterna för några år sedan ens nämnde tanken på att se flyktingar som volymer krävde Stefan Löfven en offentlig ursäkt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio partiledarintervju 20-07-03:

C säger nej till volymmål för asylsökande till sidans topp

Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson säger ett tydligt nej till att införa ett volymmål för flyktingmottagandet, men vill inte svara på om partiet ändå kommer att gå med på det i de förhandlingar som pågår nu mellan partierna om den framtida migrationspolitiken. Det framkommer i intervjun med honom i P1morgon nu på morgonen

- Vår ingång är att vi inte vill ha ett volymmål, därför att ett absolut volymmål strider mot asylrätten. Om vi säger att vi kan acceptera ett visst antal människor, 20 000, men när en till kommer stänger vi gränsen, det strider mot asylrätten.

Så det säger ni helt nej till?

- Ja, vi vill inte ha ett volymmål från Centerpartiets sida.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-07-03: Marmorstein: "Han vill blidka båda sidorna" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 20-07-03:

Är ett volymmål förenligt med asylrätten? till sidans topp

Debattvågorna går höga inför att migrationskommittén ska lämna sitt förslag på en ny svensk migrationspolitik i mitten på augusti.

En kontroversiell fråga är om det ska införas ett volymmål, eller ett riktmärke för hur många asylinvandrare Sverige ska ta emot varje år. Är ett volymmål förenligt med asylrätten?

Hör Louise Dane, doktor i offentlig rätt vid Stockholms Universitet och Hanna Jakobson, politisk reporter Dagens Nyheter.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-07-03:

Löfven säger nej till fast volymmål till sidans topp

Stefan Löfven avvisar idén om att inrätta ett volymmål över antalet asylsökande till Sverige.

- Vi ska inte ha ett fixt antal människor som innebär att man inte kan stå upp för asylrätten, säger statsministern till Sydsvenskan.

Samtalen om Sveriges nya migrationspolitik är inne i sitt slutskede och kan leda till en möjlig regeringskris.

Nu uttalar sig statsminister Stefan Löfven om en av de främsta stridsfrågorna: volymmål.

Moderaterna kräver att Sverige minskar antalet asylsökande. Sverige ska inte ta emot fler än vad våra grannländer gör, enligt M. Därför bör målet i nuläget sättas till 4 800 anser M, vilket är en minskning med 80 procent.

Vill ha ett rörligt mål

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-07-03:

Miljöpartiet om Löfvens flyktinglösning "Fruktansvärt innehåll" till sidans topp

Miljöpartiet avvisar Stefan Löfvens flyktinglösning.

Förhandlaren i migrationssamtalen anser att den strider mot den ideologiska hörnsten som partiet vilar på.

- Jag anser inte att vi kan ställa oss bakom en överenskommelse som har det här fruktansvärda innehållet, säger Annika Hirvonen Falk (MP).

Miljöpartiets förhandlare i migrationssamtalen, Annika Hirvonen Falk, är mycket kritisk till Stefan Löfvens utspel i Sydsvenskan.

Enligt henne levererar statsministern ingen ny ståndpunkt - men hans åsikt om att Sverige ska införa ett rörligt procentuellt mål över antal asylsökande är hon starkt emot.

- För mig är det helt oacceptabelt, säger Annika Hirvonen Falk.

Enligt uppgifter till Aftonbladet är de pågående migrationsförhandlingarna inne i sitt slutskede. Men MP får inte längre vara med, detta efter ett krav från Moderaterna som Socialdemokraterna har hörsammat.

- Jag har ingen insyn alls i förhandlingarna. Jag får reda på mer från journalister än från Socialdemokraterna, säger Annika Hirvonen Falk.

Tvingas strama åt

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-07-04:

Intern kritik mot migrationslinjen: "Asylrätten är individuell" till sidans topp

Över 200 socialdemokrater skriver idag på Aftonbladets debattsida om vikten av att partiet för en solidarisk flyktingpolitik och värnar asylrätten. Just nu pågår ju förhandlingarna mellan partierna om den framtida migrationspolitiken. Frågan om ett volymmål är central i förhandlingarna.

- Om vi nu ska förhandla på EU-nivå måste vi själva ha en politik som är human och rättssäker och står upp för asylrätten. Hur ska vi annars få EU i den riktningen, säger den tidigare LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin, som nu sitter i kyrkomötet och är en av dem som skrivit under debattartikeln.

Det är framför allt frågan om ett volymmål som skapar debatt. Statsminister Stefan Löfven har betonat att det för hans del inte handlar om ett siffersatt mål utan snarare att bestämma hur stor andel Sverige ska ta emot av de människor som söker sig till EU. Men inte heller en sådan modell skulle garantera asylrätten, anser Wanja Lundby Wedin.

- Det kommer till en punkt när man säger att nu har vi tagit emot så många som vi skulle ta emot. Vad händer då med de som kommer? Asylrätten är en individuell rätt. Alla har rätt att få sin sak prövad. Så jag tror att istället att man måste hitta modeller som skapar goda planeringsförutsättningar för ett gott mottagande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-07-04:

Sverige ska vara en humanitär stormakt till sidans topp

233 S-debattörer: Riskerar annars en dominoeffekt där alla stänger gränsen

Enligt direktiven till migrationskommittén ska migrationspolitiken: "i en föränderlig omvärld minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen. Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv".

Det har hänt mycket under det år som har gått sedan direktiven sattes. Att de borgerliga partierna har flyttat sina positioner är uppenbart.

KD var först ut med sin hårdare politik, men Moderaterna kom snart efter. M och KD har i retorik och politik närmat sig Sverigedemokraterna och vill till exempel minska den svenska asylmottagningen med 80 procent, från nuvarande cirka 20 000 människor om året som söker asyl till 4 000 till 5 000.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-07-04:

Ruist: Vi har haft volymmål i snart 40 år till sidans topp

Alla som säger att volymmål skulle vara någonting nytt antingen luras eller är lurade. Asylrätten har inte fungerat, varken i Sverige eller i Europa. Det skriver migrationsforskaren Joakim Ruist.

Det börjar låta som att vi snart kan få en riksdagsmajoritet för ett "volymmål" i flyktingpolitiken. Till intern vånda i S, C och L, och med risk för att MP till och med lämnar regeringen. Den dramatiken skulle kunna få en att tro att ett volymmål skulle vara en väsentlig förändring jämfört med den flyktingpolitik som förs idag. Eller som fördes när MP var med och bildade regering.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC ledare 20-07-04:

Det är med sorg jag hör det pratas om "volymmål" för invandringen till sidans topp

Veronica Palm

När jag som 20-åring var ombud på min första S-kongress drev vi ungdomsförbundare två krav. Nej till Öresundsbron, för att värna miljön, var det ena. En fast förbindelse över sundet skulle öka bilismen och störa Östersjöns ekosystem. Det andra kravet var att den nya utlänningslagen skulle ha permanent uppehållstillstånd som grundregel för den som får asyl.

En ung arg Veronica ägnade sin tid i talarstolen åt att argumentera mot Öresundsbron och för permanenta uppehållstillstånd. Partistyrelsen vann den fösta frågan, men förlorade den andra. Så här i efterhand kan jag tycka att kongressen gjorde rätt när den sa ja till både Öresundsbron och permanenta uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-07-05:

Större majoritet vill ha färre asylsökande till sidans topp

En ökande majoritet vill att Sverige ska ta emot färre asylsökande, medan en krympande minoritet vill att Sverige tar emot fler.

Det är resultatet av en opinionsmätning som Novus har gjort för SVT.

När det gäller frågan om ett volymmål, eller tak för antalet asylsökande, är osäkerheten stor bland väljarna.

Novus har frågat drygt tusen personer. Den största gruppen, 63 procent, svarar att de vill att Sverige tar emot färre asylsökande än 2019, då ungefär 22.000 sökte asyl. De som vill ha färre har ökat jämfört med förra gången frågan ställdes, 2018. Då var motsvarande andel 56 procent.

På motsatta sidan, de som svarar att de vill ha fler, har andelen gått ned till 8 procent i år, jämfört med 12 procent för två år sedan.

En knapp femtedel, 19 procent, svarar "lika många som idag".

(...)

Hela artikeln med grafik (Extern länk)

SvT 20-07-05: Allt mer negativ flyktingopinion sätter press på partierna (Extern länk)

TT / AB 20-06-24: Nära två av tre vill ha flyktingrestriktioner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 20-07-06:

Wolfgang Hansson: Så planerar Sverige att runda asylrätten till sidans topp

En hätsk debatt pågår om huruvida det är förenligt med asylrätten att sätta ett volymmål eller riktmärke.

Svaret är att det beror på hur det utformas.

Just nu finns det omkring 80 miljoner flyktingar i världen men väldigt få länder som räcker upp handen och säger att de vill ge dessa människor en fristad. Behovet överskrider vida tillgången.

Sverige tillhör de länder i västvärlden som de senaste 30 åren tagit emot flest flyktingar sett till befolkningsstorlek.

Som land behöver vi med andra ord inte ha något dåligt samvete när det gäller villigheten att ge människor skydd.

Usla på integration

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 20-07-07:

Vi är på väg mot EU:s absoluta bottenskikt till sidans topp

Petter Larsson

Fixeringen vid volymmål döljer att Sverige är på väg mot en oerhört repressiv flyktingpolitik

Några veckor innan den migrationspolitiska kommittén ska ha sitt slutmöte har den offentliga flyktingdebatten drivits upp till kokpunkten.

Miljöpartiet hotar med regeringskris. Inom Socialdemokraterna råder inbördeskrig. Under protester från partiets humanister och internationalister driver ledningen på för en unikt repressiv linje, ivrigt understödd av ideologerna på tankesmedjan Tiden, som lanserat ett slags "Turkiet-avtal" enligt den gamla sverigedemokratiska devisen att flyktingar passar bättre i "närområdets" redan överbelastade flyktingläger än på vår egen bakgård.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-07-09:

Volymmål är meningslöst - så får vi färre asylsökande till sidans topp

Ett volymmål för antalet asylsökande till Sverige behöver inte strida mot asylrätten - men det skulle vara meningslöst.

I stället borde migrationsdebatten handla om de pull-faktorer som gör Sverige så attraktivt att söka asyl i, skriver Eva Edwardsson (L), hovrättsråd och före detta domare i Migrationsöverdomstolen.

Förslaget om ett volymmål eller riktmärke för antalet asylsökande till Sverige har varit i fokus under de senaste veckornas migrationspolitiska debatt.

Det är synd.

Ett av riksdagen beslutat volymmål för hur många personer som ska tas emot saknar betydelse den dagen tio gånger fler asylsökande kommer till Sverige och utnyttjar sin mänskliga rättighet att söka asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Allmänna krav och förslag till den parlamentariska kommittén

Tankesmedjan Tiden 20-07-01:

Ny rapport: Förslag för en långsiktigt hållbar asylpolitik till sidans topp

Dagens asylsystem präglas av allvarliga brister och behöver förnyas. Hur många Sverige kan ta emot behöver utgå från integrationsförutsättningarna. Det föreslår Tankesmedjan Tiden i en ny rapport som släpps idag.

Sverige tog under 2010-talet emot över en halv miljon asylsökande. Vårt land har inte i alla delar klarat av att integrera alla dessa. Men det finns också brister i asylsystemet, som skapar både orättvisor mot de skyddssökande och påfrestningar för mottagarländerna. Alla asylsökande har heller inte skyddsskäl, och att hantera det tar tid och resurser från dem som har verkliga skäl. I Tidens nya rapport - Ordning och reda i vandringstid - efterfrågas en ökad kontroll över migrationen, men också minskat tvång för människor att lämna sina hemländer. Insatserna inte minst från EU för att motverka väpnade konflikter och stärka utvecklingen i fattigare länder lyfts därför fram som mycket viktiga.

- Våra förslag skapar förutsättningar för migration i mer ordnade former. De möjliggör också den integration som är så betydelsefull både för den enskilde och för det mottagande samhället. Till syvende och sist handlar det om att minska klyftorna - både i Sverige och globalt, säger Daniel Färm, chef på Tankesmedjan Tiden.

Rapportens förslag förenar ökad kontroll över invandringen med internationell solidaritet och respekt för asylrättens grundprinciper:

Ett nytt EU-system avseende massflyktssituationer pga krig:

+ Grundprincipen bör vara en utbyggd mottagningskapacitet i grannländerna. Det kräver utökat stöd från EU via särskilda avtal och ökat stöd till UNHCR.

+ Kraftigt utbyggt mottagande av kvotflyktingar inom EU.

+ Huvudprincipen ska vara att krigsflyktingar i massflyktssituationer ska erbjudas förbättrat skydd i närområdet, samtidigt som Sverige och övriga EU-länder behöver avlasta grannländerna i närområdet genom ökat kvotöverförande och vidarebosättning.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Västerbottens-Kuriren 20-07-01:

S-rapport: Flykting bör få hjälp i närområdet till sidans topp

Krigsflyktingar bör i första hand hjälpas i grannländer eller närområdet, inte i Sverige eller EU. Det föreslås i en rapport från Socialdemokraternas tankesmedja Tiden.

Rapporten innehåller förslag på en ny asylpolitik både för Sverige och EU.

- I stora drag tror jag att det här är förslag som ligger i linje med hur väldigt många kommunalråd och kommunpolitiskt och fackligt aktiva tycker att Socialdemokraterna borde hantera migrationsfrågan, säger Daniel Färm, chef för tankesmedjan Tiden.

En viktig del i förslaget är att krigsflyktingar ska hjälpas i sitt närområde. En stor del av de asylsökande i Sverige har de senaste åren varit krigsflyktingar från Syrien och Irak.

Enligt förslaget ska de som lyckas ta sig till Sverige eller andra EU-länder för att söka asyl skickas tillbaka till det land i närområdet dit de först flydde. Det ska gälla även i massflyktslägen som under Syrienkriget och krigen på Balkan på 1990-talet.

Avskräckas från resa

Förutsättningen är dock, enligt förslaget, att Sverige och EU satsar stort på stöd till organisationer som UNHCR, för att förbättra möjligheterna till ett rimligt liv och försörjning i flyktingläger som gränsar till krigsområden.

Dessutom ska EU-länderna ta emot en kvotflykting för varje asylsökande man skickar tillbaka till närområdet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-07-03: Vilken väg ska Socialdemokraterna gå i migrationsfrågan? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetaren ledare 20-07-01:

En migrationspolitik utan människovärde till sidans topp

"Med den tillfälliga lagen befäste svensk migrationspolitik föreställningen om ett utsatt Sverige i behov av skydd. Flyktingars liv och hälsa bortprioriterades och gör så fortsatt. Vi har nu en grym, hänsynslös och rättsosäker migrationspolitik. En amnesti för de ensamkommande är bara början, vänstern måste kämpa för att rätten till permanenta uppehållstillstånd återinförs som norm." Det skriver Anna Maria Saxgård i veckans ledare.

Fyra år har gått sedan utfärdandet av den lag som heter "Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige" och som innebar den största omställningen av svensk migrationspolitik på decennier. Det är numera ett normaltillstånd att Sverige bytt ut permanenta uppehållstillstånd (PUT) som norm mot tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) och att Socialdemokraterna gör allt för att hålla sig på en migrationspolitisk bottennivå.

Strax efter årsdagen gick Socialdemokraterna ut med att de nu kan tänka sig ett "volymmål" omskrivet som "riktmärke" för svenskt flyktingmottagande i det förslag som Migrationskommittén skall överlämna till Riksdagen den 15 augusti i år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 20-06-03:

"Lyssna på oss" skriver #vistårinteut till migrationskommittén till sidans topp

Grundaren till #vistårinteut Helena Lindroos skickade idag ett uppfordrande brev till alla i migrationskommittén som ska ta fram ett förslag på Sveriges framtida flyktingpolitik.

Bästa Migrationskommitté!

Den 24 november 2015 stängde Sverige sina gränser mot flyktingströmmen, med ord om att vi behövde andrum. Vi behövde organisera oss, se till att allt fungerade igen, för att senare kunna återuppta mottagandet. Det var budskapet. Så skrevs den tillfälliga lagen och datumet 24 november 2015 kom att bli ett av de mest ödesdigra datum i vårt lands historia.

Hösten 2016 befann vi oss i olika delar av mottagandet för ensamkommande unga. Vi var de som på nära håll fick uppleva de förödande konsekvenserna av den politiska vändningen. Vi är professionella och volontärer som genom de senaste 5 åren har tagit ansvar för unga människor som drabbats av andrummet. Vi är civilsamhället som besitter kunskapen, vittnesmålen om vad den tillfälliga lagen har betytt i praktiken. Ute i verkliga unga människors liv.

I den här kampen har det alltid funnits ett hopp. Tanken att detta är tillfälligt. En tidsperiod. Att vårt land, som alltid värnat asylrätten och de mänskliga rättigheterna, när det tillfälliga är över kommer att återgå till att vara den humanitära stormakt vi kan vara stolta över igen.

Vi följer nu arbetet i migrationskommittén med stor oro, förfäran och sorg, då vi inser att den nya asyllagen enligt förslaget som ligger nu, kommer att bli än hårdare än den tillfälliga.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-06-22:

UNHCR recommendations to Sweden on strengthening refugee protection till sidans topp

Sweden has made outstanding contributions to international refugee protection over the past decades, including through a well-established asylum and reception system, a long-standing commitment to refugee resettlement and comprehensive integration efforts. Within the EU, Sweden is a strong voice for greater solidarity and responsibility sharing and for fair EU asylum policies and practices in line with international standards to ensure that refugees receive the protection they deserve in Europe. Globally, Sweden has placed the protection of the forcibly displaced at the top of the international political agenda and championed the empowerment and protection of displaced women and girls.

This document sets out a number of recommendations which the Representation for Northern Europe of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has developed with a view to further strengthen refugee protection in Sweden, as well as to Sweden's engagement in European and international fora where issues of refugee protection and asylum is being discussed. The recommendations are addressed to the Swedish Government, parliamentarians and all other relevant institutional actors and stakeholders and aim at contributing to constructive discussions on improvements of the protection and integration systems for refugees at the national, regional and international level.

Hämta rekommendationerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-06-25:

Podd: Vad är drivkraften i migrationspolitiken? till sidans topp

I höst ska den parlamentariska kommittén lämna sitt förslag till ny migrationspolitik. De politiska partierna förhandlar just nu om förslagen, men vad är drivkrafterna bakom? Vad vill politikerna uppnå och vad är de beredda att förhandla om?

I det här avsnittet av Människor & Migration gästas podden av Dagens Nyheters ledarskribent Susanne Nyström och kulturskribenten och journalisten Somar Al Naher. Tillsammans med Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah och Kommunikationsanasvarige Maja Dahl diskuterar de vad som hänt inom migrationspolitiken och vad vi kan förvänta oss från den parlamentariska kommittén.

Lyssna till podden från Soundcloud (Extern länk)

Tidigare poddar från Aslrättscentrum, bland annat om volymmål, humanitära skäl, försörjningskrav mfl ämnen som behandlas av den parlamentariska kommittén (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen 20-06-17:

Asylkommissionen: Gör om och gör rätt, regeringen! till sidans topp

En ny asyllag ska förbättra mottagandet - inte försämra det

Just nu arbetar en parlamentarisk kommitté med att utforma Sveriges framtida migrationspolitik. Den fristående Asylkommissionen anser att de förslag som hittills presenterats inte skulle leda till ett hållbart flyktingmottagande. Därför sänder Asylkommissionen idag över ett "skuggdirektiv" till den parlamentariska kommittén och regeringen. Skuggdirektivet innehåller bland annat att kommittén ska sträva efter att Sverige ska vara ett positivt föredöme. Asylkommissionen skriver också att kommitténs förslag måste utgå från etablerad vetenskap.

Asylkommissionen vid Linköpings universitet är ett samarbete mellan personer med egen erfarenhet av asylprocessen, civilsamhället och forskare. Asylkommissionens arbete vilar på en kombination av humanitär och vetenskaplig grund.

Asylkommissionen påminner i en inledning om att en rad åtgärder sedan 2015 har vidtagits som försämrat villkoren för människor på flykt. Avsikten har varit att avskräcka asylsökande från att ta sig till Sverige. Åtstramningarna har motiverats med att andra länder behöver ta ett större ansvar. Men detta har enligt Asylkommissionen inte hänt - i stället har den främlingsfientliga retoriken ökat. Människor drivs nu bort med våld från EU:s yttre gränser eller hindras på annat vis från att söka skydd. Allt fler lever i misär i gränsläger eller som papperslösa utanför formella skyddssystem.

Asylkommissionens uppmaning till politikerna är att de behöver skaffa sig kunskap om varför människor flyr och hur asylprocessen fungerar i praktiken. Detta behövs för att inte upprepa senare års misstag av snabba regelförändringar, som har lett till osäkerhet och lidande för asylsökande även i Sverige.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta skuggdirektivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linköpings Universitet blogg 20-06-29:

Asylkommissionen publicerar skuggdirektiv till sidans topp

Lagom till den internationella flyktingdagen publicerade Asylkommissionen skuggdirektiv till den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik. Kommittén tillsattes av regeringen för ett år sedan.

Vilka frågor borde kommittén utreda? Vad vet vi redan idag om migrationspolitiken effekter om vi beaktar tidigare forskning och asylsökandes erfarenheter av att ha sökt skydd i Sverige? Dessa frågor var utgångspunkten i arbetet med ett skuggdirektiv. Arbetet påbörjades efter Asylkommissionens möte i mars, då vi diskuterade hur vi skulle kunna bidra med relevant kunskap till den pågående offentliga debatten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-07-06:

Svensk migrationsuppgörelse bekymrar UNHCR till sidans topp

UNHCR-chefen Filippo Grandi är orolig för den kommande svenska migrationsuppgörelsen. En skärpning av de redan hårda bestämmelserna vore en riskabel väg att gå, säger han till TT.

- Det är dags att lätta på några av de stränga reglerna.

Filippo Grandi har suttit på sin post som FN:s flyktingkommissarie sedan 2016. Sedan dess har han med oro sett hur allt fler rika länder stramar åt sina riktlinjer kring hur människor på flykt ska behandlas.

Under sina besök i Sverige har han gång på gång påtalat skadeverkningarna med bland annat de långa handläggningstiderna för asylärenden, säger han till TT via Skype från sitt kontor i Genève.

- Det är ett stort problem. Antalet asylsökningar i Sverige förra året var ärligt talat väldigt hanterbart. Det går fortfarande att göra ett bra jobb, men på hälften så lång tid.

Den kommande migrationsuppgörelsen, som innebär en möjlig åtstramning på flera punkter i den svenska migrationspolitiken, innefattar bland annat att huvudregeln ska vara att alla uppehållstillstånd är tidbegränsade. För att få ett permanent tillstånd ska då krav på bland annat försörjning och språk- och samhällskunskaper ställas.

Ökad politisering

Det är en farlig väg att gå, säger Grandi.

- Jag hoppas verkligen att de inte går i den riktningen. Tillfälliga uppehållstillstånd är oerhört dåliga för integration. För en människa på flykt från sitt hemland innebär det en mycket mindre drivkraft att integreras i det nya samhället.

UNHCR-chefen har arbetat med flyktingfrågor i 35 år, sett mänskligt lidande under allt från folkmordet i Rwanda till de blodiga krigen på Balkan under 1990-talet. Död och massakrer har tyvärr alltid kommit med jobbet, säger han, men vad han ser som nytt är den ökande politiseringen av frågan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dragkamp mellan partierna - ska (S) göra upp med alliansen?

TT / AB 20-05-22:

Uppgifter: C svänger i migrationsfrågan till sidans topp

Centerpartiet är på väg att svänga i migrationsfrågan, uppger flera källor med insyn i partiet för Aftonbladet.

Enligt uppgifterna är C redo att ändra sig i två centrala frågor när det gäller migrationspolitiken: att införa stramare regler för familjeåterförening samt att införa ett volymmål för hur stort Sveriges asylmottagande ska vara.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-05-25:

Migrationen delar regeringen igen - MP hotar att inte skriva under till sidans topp

Skruvarna dras åt runt Socialdemokraterna och Miljöpartiet när slutdatum för migrationskommittén närmar sig.

Medan S är positiva till flera av förslagen hotar MP med att inte skriva under.

- Om vi skulle ta ställning till de förslag som ligger på bordet i dag så skulle jag börja skriva på en reservation, säger Annika Hirvonen Falk, (MP).

I skuggan av den pågående pandemin pågår migrationskommitténs arbete med att ta fram en långsiktig lagstiftning som kan ersätta dagens tillfälliga lag. Det börjar bli bråttom, i slutet av juli ska en överenskommelse finnas på plats. Eftersom de åtta riksdagspartierna fortfarande står långt från varandra på flera punkter har ett extramöte bokats in den 4 juni.

Kommitténs opolitiska tjänstemän har tagit fram en lista med förslag för förhandling. Men flera av förslagen splittrar de två regeringspartierna - till exempel föreslås en gräns för det svenska asylmottagandet och tillfälliga uppehållstillstånd.

I vintras signalerade Socialdemokraterna att de var redo att diskutera en gräns för asylmottagandet: Ett rörligt mål anpassat till andra EU-länders mottagande till skillnad från Moderaternas förslag om ett fast så kallat "volymmål".

Miljöpartiet avfärdar helt förslaget om ett volymmål, att riksdagen varje år ska bestämma ett riktmärke för asylmottagandet de närmaste tre åren och vill inte ha någon diskussion om ett riktmärke.

- Vi tror inte att det är möjligt att förena en politik som står upp för asylrätten och med den här typen av målsättningar. Antingen bygger de på att man inte står upp för asylrätten eller så bygger de på att göra livet så jävligt som möjligt för människor som söker skydd genom att till exempel att hålla barn från sina föräldrar eller låta människor leva i fattigdom. Det är helt oacceptabelt, säger Annika Hirvonen Falk, (MP).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-05-27:

Våra partier måste ta ansvar för migrationen till sidans topp

Stjernkvist och Littorin: S och M är ense på avgörande punkter

Den pågående coronakrisen har visat att politik vid sidan om kamp och konflikt också måste handla om ansvarstagande. Det finns situationer och frågor som kräver en förmåga att kraftsamla. Och kravet gäller i särskilt hög grad partier med ambitionen att vara stats- och regeringsbärande.

När detta skrivs kämpar politiker och myndigheter och alla vi andra för att återvinna vardagen. En vardag, som säkert inte kommer att vara sig helt lik, men ändå innehåller vardagens vanor och rutiner.

Vi hoppas emellertid att förmågan att kraftsamla finns kvar även efter krisen. För det finns onekligen områden där det även till vardags krävs breda lösningar. Migrationspolitiken är definitivt ett sådant.

Den migrationspolitiska kommittén har ingen lätt uppgift. Det finns stora skillnader mellan partiernas synsätt. Samtidigt borde det finnas en stor enighet om behovet av breda lösningar, som håller över tid. Migrationspolitiken utgår ifrån mänskliga rättigheter och våra relationer med omvärlden, och därmed frågor där det traditionellt har funnits en ambition att forma en tydlig och brett förankrad svensk linje.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-05-28:

Vår migrationspolitik måste bli human igen till sidans topp

Annika Hirvonen Falk, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet

Bara en human migrationspolitik kan bli långsiktigt hållbar.

Miljöpartiet kommer fortsätta kämpa för att utsatta människor som flyr krig och förtryck ska mötas av ett humant Sverige. Vi hoppas att vi kan göra det i brett samförstånd där plakatpolitiken och maktstrategierna läggs åt sidan.

Själva grundtanken med att tillsätta en parlamentarisk migrationskommitté var att skapa en human, rättssäker, effektiv och långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Det är därför med oro och förvåning jag läste kommitténs första utkast eftersom det kraftigt skulle försämra för människor som söker skydd från krig och förföljelse. Förslagen är än mer restriktiva än de i den tillfälliga lagen.

Bland annat riskerar människor som fått skydd att fråntas möjligheten att förenas med sin familj. Barn riskerar att bli kvar i flyktingläger under många år för att deras föräldrar inte fått tillräckligt högavlönade jobb eller om föräldern inte bor i en tillräckligt stor bostad. Papperslösa barn riskerar en halv barndom i extrem utsatthet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 20-05-29: Replik från moderaterna: MP ska inte få styra över invandringen (Extern länk)

Aftonbladet 20-06-02: Slutreplik från MP: Nu väljer Moderaterna SD - det är sorgligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 20-06-02:

Vilken väg väljer (S) när det gäller migrationen? till sidans topp

Nu pågår förhandlingar i den migrationspolitiska kommittén med representanter från alla riksdagspartier, som ska lägga fram ett förslag i augusti.

En av de stora frågorna är om man ska införa ett volymmål, där riksdagen beslutar hur många flyktingar Sverige ska ta emot. Moderaterna vill ha volymmål, medan Miljöpartiet säger nej.

Hör Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping och Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Hör även Karin Runblom, Ekots politikreporter.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-03:

Strid om migrationspolitiken mellan S och MP till sidans topp

De politiska diskussionerna i migrationskommittén går in på upploppet. I sommar ska ett förslag till ny flyktinglag presenteras. Socialdemokraterna har nyckelrollen, men åsikterna går isär. Både gentemot Miljöpartiet och inom med egna partiet.

- Vi ska aldrig hamna i det läge vi gjorde i flyktingkrisen. Därför behövs en mer restriktiv migrationspolitik, säger Jimmy Jansson (S), kommunalråd i Eskilstuna.

Han är en av många kommunpolitiker som vill att Socialdemokraterna ska ställa sig bakom en striktare flyktingpolitik med tillfälliga uppehållstillstånd, försörjningskrav vid anhöriginvandring och ett mål, eller riktmärke, för hur många flyktingar som kan komma till Sverige

- Hur stort mottagande klarar Sverige för att människor ska få arbete, bostad och bli delaktiga i samhället? Ja, man kan tala i termer av hur många Sverige kan ta emot, säger Jimmy Jansson.

Men andra grupper i partiet har en annan grundinställning och argumenterar för en mer generös linje.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-06-07:

Blir det medmänsklighet eller SD:s murar, Löfven? till sidans topp

Oavsett hur många som tar sig till Sverige har varje enskild person rätt att lämna in en asylansökan och få en rättvis prövning.

Kommer Socialdemokraterna samarbeta med M, KD och SD för att bygga ännu högre murar kring Sveriges gränser? Det vore oerhört skadligt, skriver Grön ungdom, Luf och Cuf.

Just nu pågår en av de viktigaste politiska förhandlingarna under denna mandatperiod - de avslutande samtalen inför presentationen av betänkandet om den framtida svenska migrationspolitiken. Vi, tre av de fyra JA-partiernas ungdomsförbund, vill uppmana Socialdemokraterna att inte slänga medmänskligheten överbord i jakt på en överenskommelse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-06-17:

Dystra utsikter för bred migrationsuppgörelse till sidans topp

Utsikterna för en bred politisk migrationsöverenskommelse är fortsatt små.

Orsaken är det stora avståndet mellan Moderaterna (M) och Miljöpartiet (MP).

Att de två partierna skulle kunna ingå i en överenskommelse med framför allt Socialdemokraterna (S) om migrationspolitiken verkade på onsdagen osannolikt.

- Som det ser ut så kommer det att kräva otroligt mycket. Och vi kommer inte att ställa upp på något annat än en mycket stram politik, säger M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergaard.

MP och Vänsterpartiet (V) är de partier som vill ha den mest generösa migrationspolitiken. M, Kristdemokraterna (KD) och Sverigedemokraterna (SD) vill ha den stramaste migrationspolitiken.

MP kräver en "human" migrationspolitik och anser att helheten av de förslag som nu diskuteras i migrationskommittén är alldeles för stram.

- Vi kan inte acceptera en politik som får konsekvensen att barn separeras från sina föräldrar under väldigt många års tid, säger MP:s migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen.

Hon syftar bland annat på förslag om försörjningskrav för anhöriginvandring. Om möjligheterna för att komma överens med M säger Hirvonen.

- Jag uppfattar det som att de i princip utesluter en överenskommelse med MP och det är så klart bekymmersamt.

Svår sits

Klyftan mellan de två partierna sätter Socialdemokraterna (S) i en svår sits. S vill ha en bred överenskommelse om migrationspolitiken som håller över flera val oavsett valresultat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 20-06-18:

Jenny Wennberg: Varför ska S ge SD rätt? till sidans topp

Linjen i Migrationskommittén kan få långtgående konsekvenser

23:e juli ska Migrationskommittén hålla sitt slutmöte. Så har det i alla fall varit tänkt. Men förhandlingarna mellan partierna går trögt. Och det är knappast konstigt.

Moderaterna håller fast vid att man vill ha volymmål. Socialdemokraterna kommer få enorma problem med den interna opinionen om man tillmötesgår Moderaterna på den punkten. Men det lär man få även när det handlar om frågor som att göra de tillfälliga uppehållstillstånden till norm. Trots att det motverkar integrationen helt och placerar människor i en limbovardag där investeringar av tid och möda i exempelvis att lära sig svenska blir ganska så poänglösa. Dessutom gör Sverige effektivt de som kommer fattigare genom att ställa försörjningskrav. Det bygger klassamhället starkare genom att frånta människor möjligheter och drömmar om exempelvis vidare studier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre 20-06-22:

Stor press på MP i striden om migrationen till sidans topp

Trycket ökar på Miljöpartiet i migrationspolitiken. Regeringspartnern Socialdemokraterna är angelägna om en uppgörelse där Moderaterna ingår. Samtidigt förväntar sig asylrättsrörelsen att MP stoppar de långtgående förslagen i restriktiv riktning som diskuteras.

Personer som flytt krig måste kunna försörja sin familj från första dagen de kommer hit. Det är ett av de förslag som tjänstemännen i migrationskommittén plockat fram och som nu diskuteras. Det skulle innebära att den som klassats som alternativt skyddsbehövande och som vill ta hit sina barn eller sin partner utan undantag måste ha jobb med tillräckligt hög lön. Dessutom krävs en permanent bostad som är tillräckligt rymlig.

Av de förslag som den parlamentariska kommitté som tillsats för att utforma framtidens migrationspolitik kommit med är det skärpta försörjningskravet det som Miljöpartiet riktar hårdast kritik emot.

- Om jag måste välja ett förslag skulle jag säga att det allra värsta är att väldigt många barn, exempelvis från syriska flyktingläger, skulle hållas isär från sina föräldrar under många år, säger Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson.

Undantag tas bort

Med dagens regler omfattas man inte av försörjningskravet om ens familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att det att man själv fått uppehållstillstånd. Om det förslag som nu diskuteras blir verklighet försvinner det undantaget.

- Det skulle innebära att de allra flesta som får skydd i Sverige inte skulle få sin rätt till familjeåterförening tillgodosedd. Det är oerhört långtgående, säger Annika Hirvonen Falk.

Moderaterna och deras migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergaard drar åt andra hållet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-06-26: Tiden rinner ut för migrationspolitiska kommittén (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 20-06-23:

S och den framtida migrationspolitiken till sidans topp

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken är inne på sin slutspurt. Vi kan tyvärr konstatera att de förslag som nu diskuteras varken underlättar integration eller bidrar till en mer likvärdig lagstiftning inom EU, skriver Rickard Olseke och Lisa Pelling.

I de politiska riktlinjer som antogs av Socialdemokraternas kongress 2017 bekräftas partiets principiella inställning "att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering". Samtidigt noterar kongressen att det "inte [är] möjligt för Sverige att ha en lagstiftning som väsentligen skiljer sig från övriga länders i EU".

Den parlamentariska kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken som tillsattes 2019 med uppdrag att utforma en human, rättssäker och effektiv migrationslagstiftning är inne på sin slutspurt och vi kan tyvärr konstatera att de förslag som nu diskuteras varken underlättar etablering och integration eller bidrar till en mer harmoniserad/likvärdig lagstiftning inom EU.

Istället föreslås korta tidsbegränsade uppehållstillstånd - tre år för flyktingar och tretton månader för alternativt skyddsbehövande - och obligatoriska försörjningskrav som försvårar eller omöjliggör familjeåterförening för personer som har beviljats skydd i Sverige. Som Röda Korset har visat i två aktuella kartläggningar innebär dessa förslag att Sverige skulle hamna på EU:s bottennivå med ett regelverk som skiljer sig från lagstiftningen i många andra EU-länder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-06-23:

M har kidnappat kommittén - förslagen ökar rasismen till sidans topp

De förslag som ligger på bordet i migrationskommittén är till stor del skrivna av det blåbruna blocket.

Nu är S på väg att låta dem bestämma helt i sin absolut viktigaste fråga, skriver Christina Höj Larsen (V).

Arbetet i den migrationspolitiska kommittén har kidnappats av Moderaterna. Samtidigt som en global rörelse reagerar mot hur rasismen drabbar människor i vardagens alla delar, driver Moderaterna och det blåbruna gänget på för förslag som skulle öka rasismen i samhället och lämna människor på flykt i sticket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-06-24:

M redo att diskutera utformning av försörjningskrav till sidans topp

För att få till en bred uppgörelse om Sveriges framtida migrationspolitik är Moderaterna nu beredda att diskutera den exakta utformningen av det omdebatterade försörjningskravet vid anhöriginvandring. Förutsättningen är att partierna samtidigt gör upp en mycket restriktiv politik.

- Det är en viktig princip att man kan försörja de familjemedlemmar som man vill ta hit. Men det allra viktigaste för oss, det är att vi får en stram helhet, där vi får ner söktrycket ordentligt, för att vi ska få nån som helst chans för att klara det stora integrationsmisslyckandet som vi nu brottas med, säger Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson.

I morgon hålls ett av de sista mötena i den migrationspolitiska kommittén, med representanter från alla partier.

Hittills har diskussionerna till stor del handlat om frågan om Sverige ska införa ett volymmål - eller riktmärke - för asylmottagandet, en central fråga för Moderaterna. Här har Socialdemokraterna nyligen öppnat för en diskussion, och nu gör Moderaterna alltså samma sak när det gäller det omstridda försörjningskravet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-25:

Här är S bud om migrationspolitiken - säger ja till riktmärke till sidans topp

Socialdemokraterna säger nu ja till ett "volymmål" i asylmottagandet. Det framgår av det förhandlingsbud som partiet lämnat över till de andra partierna i migrationskommittén under onsdagen. SVT Nyheter har tagit del av hela budet.

I augusti ska migrationskommittén lägga fram ett förslag för en ny migrationslagstiftning. Socialdemokraterna har nu lagt fram sitt bud i förhandlingarna. SVT Nyheter har tagit del av hela förhandlingsbudet.

Där framgår att Socialdemokraterna vill ha ett mål, eller ett riktmärke som det kallas i sammanhanget, som gör att Sveriges asylmottagande skulle motsvara "Sveriges befolkningsandel i EU, sett över tre års tid bakåt med hänsyn tagen till framtida prognoser".

Det skulle innebära att Sverige skulle ta emot mellan 2-3 procent av de asylsökande i EU, något färre asylssökande i dag. Vilket Miljöpartiet är kritiska till.

M och KD ha större minskning

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-25:

Miljöpartiet kritiskt mot S-bud om migration till sidans topp

Socialdemokraterna har nu lagt sitt bud i migrationskommittén. Regeringspartnern Miljöpartiet (MP) är kritisk till budet.

- Det är ett bud som innehåller flera förslag som vi inte tycker är särskilt kloka, säger MP:s migrationspolitiske talesperson Annika Hirvonen Falk.

Hon pekar till exempel på att Socialdemokraterna (S) vill förlänga preskriptionstiden för utvisningsbeslut. Det kan, enligt Hirvonen, tvinga familjer att gå under jorden länge i väntan på att få lämna in en ny asylansökan.

- Det skulle fördubbla tiden som barn behöver leva som papperslösa, säger hon.

MP är också kritiskt till att S öppnar upp för "ett slags volymmål" i asylpolitiken. Hirvonen är oroad för att det kan leda till att man drar ned på antalet kvotflyktingar eller stramar åt anhöriginvandringen för att målet inte ska överskridas.

Hirvonen Falk tycker dessutom att S-budet i ett par aspekter inte är förenligt med januariavtalet mellan S, MP, Centern (C) och Liberalerna (L).´

"Stänger dörren"

Vänsterpartiet (V) är starkt kritisk mot S-budet.

- S väljer att stänga dörren för förhandlingar med både V och MP och i stället vända sig till M som för fram en blåbrun politik som S säger sig vilja stoppa, säger V:s migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen.

S hoppas dock fortfarande få med sig sin regeringspartner MP på en bred överenskommelse om Sveriges framtida migrationspolitik. MP:s Hirvonen Falk uppger att MP kommer att fortsätta att arbeta för en human migrationspolitik i migrationskommittén.

Om de två regeringspartierna till slut inte hamnar på samma linje, kan det innebära problem för regeringen. Det är vanligtvis regeringen som ska lägga fram en migrationspolitisk proposition till riksdagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-06-25:

Kravet: Gör upp med M - även om MP lämnar till sidans topp

Att få till en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om migrationen är viktigare än att hålla ihop regeringen med Miljöpartiet. Det säger SSU:s ordförande Philip Botström.

- Det finns partier som har mer eller mindre extrema positioner i den här frågan, och det är därför det är så viktigt att det är just S och M som kommer överens, säger han.

Socialdemokraterna lämnade på onsdagskvällen ett bud till övriga partier om migrationen som går Moderaterna till mötes på en rad punkter. Det kunde Expressen avslöja på torsdagen.

Men för att de två stora partierna ska kunna enas måste en avgörande knut lösas upp: Hur S koalitionspartner Miljöpartiet ska hanteras.

MP står nämligen inte bakom S-budet, som bland annat innehåller ett förslag om ett nytt riktmärke - liknande Moderaternas krav på ett volymmål - där Sveriges mottagande ska ned till ett EU-genomsnitt.

Men det interna trycket på Stefan Löfven att köra över Miljöpartiet är stort. Sedan tidigare har LO krävt det samt en lång rad socialdemokratiska kommunalråd, och nu ansluter sig SSU till gruppen.

- Socialdemokraterna och Moderaterna måste komma överens nu för att Sverige ska få en stabil migrationspolitik som håller över tid och för att ytterligheterna i svensk migrationspolitik inte ska få ett avgörande inflytande, säger SSU:s ordförande Philip Botström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-06-26:

S nya taktik - förhandlar migrationen utan MP till sidans topp

Frågan om migrationen har gått in i ett nytt skede efter att Socialdemokraterna närmat sig Moderaterna i migrationskommittén.

Under fredagen har Socialdemokraterna suttit i förhandlingar med M, C, L och KD.

Samtidigt växer missnöjet med regeringspartnern inom Miljöpartiet.

- Om de kommer överens med oppositionen utan oss så spräcker de regeringen, säger Grön Ungdoms språkrör David Ling.

Som Expressen avslöjade på torsdagen har Socialdemokraterna nu efter flera månaders arbete i migrationskommittén lämnat sitt bud till de andra partierna. Där accepterar man ett volymmål för mottagandet. Man ställer sig också bakom att ha tillfälligga uppehållstillstånd.

Det är ett närmande mot Moderaterna och en distansering från regeringspartnern Miljöpartiet.

Men när det gäller försörjningskravet för anhöriginvandring vill Socialdemokraterna att det undantag på tre månader som finns med i Januariavtalet ligger fast.

Miljöpartiet reagerade starkt efter att budet presenterades och sa till flera medier under torsdagen att det riskerar att öka utsattheten för människor på flykt.

Varken MP, SD eller V med

Socialdemokraternas ledamot i kommittén, Rikard Larsson, sa på torsdagen att deras mål fortsatt är att komma överens med både M och MP. Men under fredagen har förhandlingarna om migrationen fortsatt, och den här gången finns varken MP, SD eller V med.

Socialdemokraterna har under fredagen suttit i en informell sidoförhandling med bara de forna allianspartierna, enligt Expressens källor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-06-26:

Bah Kuhnke: "M och S lägger bud om SD-politik" till sidans topp

Socialdemokraterna närmar sig högern i migrationskommittén.

Nu växer ilskan hos regeringspartnern Miljöpartiet.

- Man kan inte sätta en siffra på, en gräns för, hur många människor som kommer att tvingas fly, säger Alice Bah Kuhnke till Aftonbladet

Moderaterna och Socialdemokraterna har lämnat sina bud till övriga partier i migrationskommittén. Där framgår det bland annat att S ställer sig bakom Moderaternas tanke om ett volymmål för Sveriges mottagande.

I ett inlägg på Facebook kritiserar Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) den migrationspolitik som Moderaterna och Socialdemokraterna kommit med bud om. Hon jämför den med politiken som Sverigedemokraterna gick till val på år 2010.

"Det volymmål som SD då krävde, blev utskällt av alla andra partier. När Moderaterna för några år sedan ens nämnde tanken på att se flyktingar som volymer krävde Stefan Löfven en offentlig ursäkt. Det är uppenbarligen andra tider nu", skriver Bah Kuhnke i Facebookinlägget.

När Aftonbladet pratar med Bah Kuhnke under fredagen, utvecklar hon sin syn på det som M och S nu presenterat.

- Det är ju oerhört allvarligt det som just nu pågår. För mig som miljöpartist är detta en helt avgörande sakpolitisk fråga som handlar om de allra mest utsatta människorna på denna jord, säger hon till Aftonbladet.

- Det handlar framför allt om barn, men också om hbtq-personer, och deras möjligheter att återförenas med sina familjer.

Enligt Alice Bah Kuhnke handlar det om en grundläggande ideologisk fråga. Hon menar också att Miljöpartiet varit tydliga i var de står när det kommer till migrationspolitiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 20-06-27:

Anna Dahlberg: S måste köra över MP - för Sveriges och sin egen skull till sidans topp

Socialdemokraterna har nu en unik möjlighet att göra upp med Moderaterna om en stram migrationspolitik. De bör ta vara på den.

Avgörandets ögonblick närmar sig. Den 15 augusti ska migrationskommittén överlämna ett färdigt förslag till ny lagstiftning. Det betyder att ett genombrott måste nås i förhandlingarna under de närmaste veckorna.

Det har hänt mycket under det år som har gått sedan direktiven blev kända. Då låg fokus på att göra migrationspolitiken mer generös igen när den tillfälliga lagen löper ut i juli 2021. Bekymmerslösheten tycktes total. Bland annat skulle kommittén undersöka om det finns behov av fler lagliga vägar att söka skydd i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-29:

Lövin (MP): Vi kan inte tumma på asylrätten till sidans topp

Miljöpartiet pressas nu hårt om migrationspolitiken, men språkröret Isabella Lövin har inte gett upp hoppet om en överenskommelse som överensstämmer med partiets politik.

-Vi är en konstruktiv part i de här diskussionerna. Vi hoppas naturligtvis att vi ska komma överens, säger språkröret Isabella Lövin i SVT:s Morgonstudion.

Miljöpartiet har varit utestängda från slutförhandlingarna i den parlamentariska migrationskommittén, där S på egen hand förhandlat med de borgerliga partierna. Det bud som presenterades av Socialdemokraterna i torsdags innehöll flera sakförslag som Miljöpartiet är kritiskt mot, bland annat införandet av ett volymmål.

Enligt uppgifter har Miljöpartiet haft krismöten i helgen om motsättningarna inom regeringen.

"Ska det genomföras ska Miljöpartiet vara med på det"

Isabella Lövin säger i Morgonstudion att hon inte vill kommentera interna möten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 20-06-29: Lövin i partiledarintervju: "Kan inte sitta i en regering där partier tar olika beslut" (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-06-29: Ska Miljöpartiet lämna regeringen eller ej? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-29:

M: "Det är avgrundsdjupa skillnader mellan oss och MP" till sidans topp

Enligt uppgifter så överväger MP att lämna regeringen om de inte får större inflytande över migrationsuppgörelsen. Nu kräver M samtidigt att S ska garantera att överenskommelsen drivs igenom - oavsett vad MP tycker.

- Det är avgrundsdjupa skillnader mellan vår invandringspolitik och Miljöpartiets, säger Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson.

Migrationskommittén ska redovisa sina slutsatser i augusti. Men det är få som i dag tror att partierna ska kunna nå en bred överenskommelse.

Efter att S lämnat sitt bud i förhandlingen förra veckan, där de bland annat öppnar för ett så kallat volymmål över hur många asylsökande som tas emot, så har MP enligt uppgift suttit i krismöte. Partiet ska ha diskuterat att eventuellt lämna regeringen om så blir fallet.

"Vi vill ha garantier"

Samtidigt trycker Moderaterna på från andra hållet. De kräver nu att S garanterar att driva igenom överenskommelsen oavsett vad MP tycker.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio partiledarintervju 20-06-30: Kristersson om Moderaternas breda samarbeten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-06-29:

"S redo att gå vidare utan MP" - förhandlar med gamla Alliansen till sidans topp

Splittringen i migrationsfrågan gör att Miljöpartiet diskuterar att lämna regeringen.

Nu kräver Moderaterna skriftlig dokumentation om att Socialdemokraterna står redo att köra över regeringspartnern.

- S har gett garantier att de är beredda att gå vidare utan MP. Nu är det viktigt att vi får det här på pränt, säger Maria Malmer Stenergard (M).

Moderaterna har krävt att Socialdemokraterna ska släppa Miljöpartiet i förhandlingarna om Sveriges framtida migrationspolitik.

Partiet har fått ett första gehör för sitt krav - just nu pågår förhandlingar i en utbrytargrupp från den ursprungliga migrationskommittén. Gruppen består av S och gamla Alliansen (M, KD, C och L)

- Det är uppenbart att vi står så långt ifrån MP att det inte känns meningsfullt att förhandla, säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard (M).

Miljöpartiet är mycket upprörda över S agerande.

MP tänker motarbeta

Enligt källor är frågan så viktig att partiet överväger att lämna regeringen. Det gäller till exempel om införandet av ett volymmål blir verklighet, något som både S och M är öppna för.

- Det är inget mål att lämna regeringen. Men det kan så klart bli konsekvensen. Vi är eniga om att frågan är viktig och att vi kommer motarbeta sådant som volymmål oavsett vem som driver det, säger en källa med insyn.

Enligt Maria Malmer Stenergard har S gett muntliga garantier om att partiet är berett att gå vidare utan MP och göra upp om migrationsfrågan i riksdagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-29:

SSU om migrationssamarbetet med M: "Kan gemensamt skapa stabilitet" till sidans topp

Diskussionerna kring en migrationsuppgörelse mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna har skapat en klyfta i regeringen. I Aktuellt möttes de båda partiernas ungdomsförbund för att debattera frågan.

- Ingen vill tillbaka till hösten 2015, säger Philip Botström (S), ordförande i SSU.

Grön Ungdoms språkrör Aida Badeli (MP) menar att det vore att inskränka på asylrätten om Socialdemokraterna går med på de borgerliga partiernas krav om ett volymmål på hur många asylsökande Sverige ska kunna ta in.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 20-07-01:

Olov Abrahamsson: Bra att SSU-basen påminner om 2015 till sidans topp

Ett litet land i norra Europa kan göra mycket, men det kan inte göra allt.

En bred uppgörelse om migrationen som stöds av både Socialdemokraterna och Moderaterna skulle vara ett sätt för de båda partierna att "skapa långsiktighet och stabilitet", framhöll SSU:s, det socialdemokratiska ungdomsförbundets, ordförande Philip Botström i en debatt i SVT under måndagskvällen.

Botström påpekade att de allra flesta svenskar vill se en migrationspolitik som överensstämmer med landets förmåga att erbjuda en god integration.

"Det är nog ingen svensk som vill tillbaka till situationen vi hade hösten 2015", konstaterade han.

Det är bra att Botström påminner om hur läget var 2015.

Hela 163.000 personer sökte asyl i Sverige under året. De flesta kom inom loppet av ett par höstmånader.

Det skedde dessutom i ett land som redan tagit ett stort ansvar i flyktingpolitiken. Under de två åren före hade Sverige tagit emot sammanlagt 135.000 asylsökande.

Det var nästan 300.000 människor på bara tre år, vilket motsvarar befolkningen i två stora kommuner som Västerås och Norrköping.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-06-29:

Svåra hinder på väg mot migrationsuppgörelse till sidans topp

En bred migrationsuppgörelse kan vara klar i nästa vecka.

Men flera svåra frågor måste först lösas mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard uppger att intensiva förhandlingar nu väntar mellan Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M), Centern (C), Liberalerna (L) och Kristdemokraterna (KD) om migrationspolitiken.

Hon hoppas att de fem partierna ska ha ett resultat klart till den 7 juli. Då ska hela migrationskommittén med alla åtta riksdagspartier träffas på nytt.

- Målsättningen är att kommittén ska landa den 7 juli så att sekretariatet hinner ta fram ett lagförslag som sedan kan justeras den 23 juli. För det är absolut sista datum, säger Malmer Stenergard.

För att ingå en eventuell överenskommelse kräver dock M att det finns skriftliga garantier för att överenskommelsen verkligen genomförs.

- Vi måste ha skriftliga garantier från samtliga partier som kan vara aktuella om att vi kommer att ta detta gemensamt genom riksdagen även om inte regeringen kan lägga en proposition, säger Malmer Stenergard.

Utan proposition?

Vanligtvis skulle det vara regeringen som i en proposition till riksdagen lägger fram ett förslag på en ny migrationspolitik. Men Socialdemokraternas regeringspartner Miljöpartiet (MP) är kritisk till det bud S lagt i migrationsförhandlingarna och som S nu förhandlar om med de borgerliga partierna. Det är därför oklart om MP kommer gå med på en proposition.

Enligt M är dock S öppet för en annan lösning. Den innebär att en majoritet i riksdagen, inklusive S, lägger fram förslaget, i stället för att regeringen gör det i en proposition.

- Där har S varit mycket tydliga och sagt inför hela kommittén att de är beredda att gå vidare med ett utskottsinitiativ om det krävs, säger Malmer Stenergard.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-29:

"Finns en enorm ilska mot Socialdemokraterna" till sidans topp

Isabella Lövin (MP) frågades ut om den infekterade migrationsuppgörelsen som har skapat stora slitningar mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Enligt SVT:s politiska kommentator Elisabeth Marmorstein är situationen ytterst besvärande för Lövin.

- Det är en enorm ilska mot Socialdemokraterna inom Miljöpartiet, säger Marmorstein.

Almedalsveckan är inställd men Morgonstudion håller partiledarintervjuer ändå - och under måndagsmorgonen gästade Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin SVT.

Miljöpartiet har stora problem med Socialdemokraterna som just nu på egen hand förhandlar med de borgerliga partierna i migrationsuppgörelsen. Enligt uppgifter så överväger Miljöpartiet att lämna regeringen om man inte får större inflytande i förhandlingarna, något Elisabeth Marmorstein inte tror är omöjligt.

- Även de som inte tycker att man ska lämna regeringen över en migrationsfråga ser det som ett slag i ansiktet att Socialdemokraterna sidoförhandlar med de borgerliga partierna. Går Socialdemokraterna vidare och når en överenskommelse med de borgerliga så kan det bli så att partiledningen inte har något annat val än att lämna, och det är också budskapet från språkrören till Löfven för att få honom att tänka om.

Oklart hur MP tänker agera

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 20-06-29: MP-raseri över Löfvens migrationssamtal med M (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-30:

Marmorstein: "Moderaterna har aldrig vunnit på migrationsfrågan" till sidans topp

Moderaterna vill hitta en bred uppgörelse i migrationen - för att få bort frågan från agendan. Frågan har varit en huvudvärk för partiet som man inte vunnit några väljare på, säger SVT:s politikreporter Elisabeth Marmorstein.

Att Socialdemokraternas regeringspartner Miljöpartiet lämnats utanför förhandlingarna i migrationskommittén har skapat ilska och väckt frågan om partiet kommer att spräcka regeringen.

Men enligt Elisabeth Marmorstein har Moderaterna allt att vinna på att förhandlingarna med S i kommittén landar i något konkret, och inte leder till en regeringskris. Något Ulf Kristerson också betonade i sin intervju i Morgonstudion.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-30:

Löfven: "Vi håller inte på med något spel" till sidans topp

Miljöpartiet överväger, enligt uppgifter, att lämna regeringen om Socialdemokraterna rundar dem i frågan om migrationspolitiken. Men statsminister Stefan Löfven (S) vill inte gå närmare in på hur han ser på det hotet.

- Vi ska fokusera på innehållet och inte på något spel eller processer, säger han.

I augusti ska migrationskommitén redovisa sina slutsatser. Men sedan Socialdemokraterna under förra veckan redovisat sitt bud i förhandlingarna har det kokat rejält mellan de två regeringspartierna. S bud skiljer sig markant från MP:s politik. Och enligt uppgifter överväger partiet nu att lämna regeringen om S rundar dem och förhandlar vidare med de borgerliga partierna.

Höll presskonferens

Samtidigt ställer M krav på att S ska garantera att MP i efterhand inte ska kunna påverka eventuella beslut som fattas i kommittén.

På tisdagseftermiddagen höll statsminister Stefan Löfven (S) en presskonferens tillsammans med vice statsminister Isabella Lövin (MP) och socialminister Lena Hallengren (S). De skulle egentligen presentera Mats Melin som ordförande för coronakommissionen. Men efteråt handlade flera av frågorna i stället om den eventuella regeringskrisen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-06-30:

Sprickan i C: Uppror på gräsrotsnivå om flyktingar till sidans topp

I den uppmärksammade migrationskommittén har Moderaterna bland annat krävt att volymmål ska införas.

Centerpartiet är med och förhandlar, vilket har lett till att partimedlemmar samlats på gräsrotsnivå för att "påminna" ledningen om att inte gå med på en stram flyktingpolitik.

- Det finns en liten oro för att det kan gå åt det hållet, säger Peter Johansson, fullmäktigeledamot i Krokoms kommun.

I en intervju med Expressen i oktober berättade C-ledaren Annie Lööf att man är beredd att kompromissa med övriga riksdagspartier om en ny migrationspolitik.

Detta innefattade bland annat Moderaterna, ett parti som under de senaste åren har förespråkat en betydligt stramare politik på området.

- Framförallt vill vi ha breda och blocköverskridande uppgörelser nu. Vi vill ha en migrationslagstiftning som ligger i linje med övriga EU-länders, sa Annie Lööf då.

För drygt en vecka sedan, den 22 juni, dementerade Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Jonny Cato uppgifter i Aftonbladet om att partiledningen nu var redo att gå Moderaterna till mötes i migrationskommittén.

M har bland annat krävt ett volymmål för flyktingmottagandet.

Gräsrötterna protesterar

Nu har ett uppror bland partiets gräsrötter blommat upp genom Facebook-gruppen "Centerpartister för asylrätt". I gruppen har över 500 personer samlats i vad de kallar för "kampen för asylrätt, mot volymmål och för rätten till familjeåterförening". Otaliga medlemmar skriver om anledningarna till att de en gång gick med i Centerpartiet, och många menar att det handlade om kampen för ett öppet samhälle med ett generöst flyktingmottagande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-06-30:

Splittring i S om nya flyktingpolitiken till sidans topp

Socialdemokraterna står redo att köra över Miljöpartiet i flyktingfrågan.

Men nu kan S-planen omkullkastas av splittring i riksdagsgruppen.

- Att införa ett volymmål strider mot asylrätten. Det kommer jag och andra i partiet rösta emot, säger riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S).

Socialdemokraterna petade i förra veckan regeringspartnern Miljöpartiet i förhandlingarna om Sveriges framtida migrationspolitik. Enligt uppgifter säger S nu också ja till Moderaternas viktigaste krav - att införa ett volymmål för antalet asylsökande som kommer till Sverige.

Miljöpartiet är djupt kritiska till Socialdemokraternas agerande. Nu kommer även intern kritik inifrån S.

- Vi bidrar till en negativ spiral som kommer skapa en ännu sämre standard för flyktingar i Europa, säger riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S).

Röster emot

Han kommer rösta emot migrationskommitténs förslag om det innefattar skrivelser om volymmål och skärpning av rätten till familjeåterförening.

- Jag är övertygad om att om det här kommer upp till beslut i riksdagen så kommer jag inte vara den ende socialdemokraten som kommer lägga sin röst för asylrätten och mot ett volymmål. Det kommer vara fler än jag.

Magnus Manhammar och flera andra Socialdemokrater som Aftonbladet varit i kontakt med pekar partiets kongressbeslut från 2017.

+ Att partiet ska vara positivt till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-30:

C-ledaren vill lugna gräsrötterna: "De behöver inte vara oroliga" till sidans topp

Debatten om sprickan i regeringen om migrationspolitiken har gått het under veckan. Samtidigt pågår en helt annan debatt i C där gräsrötterna oroar sig för att partiet ska göra upp med M. Men den tillförordnade centerledaren Anders W Jonsson vill lugna kritikerna.

- De behöver inte vara ett dugg oroliga. Vi vet exakt vilka starka principer som gäller för Centerpartiet i migrationspolitiken, säger han till SVT Nyheter.

I en debattartikel i Expressen presenterar Anders W Jonsson och Jonny Cato, partiets migrationspolitiske talesperson, Centerpartiets viktigaste frågor i migrationskommittén.

Det handlar bland annat om att föräldrar och barn ska kunna återförenas, ett långsiktigt hållbart asylsystem som håller över flera mandatperioder, en högre rättssäkerhet i asylprocessen och att Sverige uppfyller de internationella konventioner som styr asylrätten.

Det här kommer samtidigt som oron har växt bland gräsrötterna om vart partiet är på väg i jakten på en bred överenskommelse.

"Strider mot asylrätten"

Både Moderaterna och Socialdemokraterna har öppnat för ett volymmål i migrationspolitiken. Ett volymmål kan utformas på olika sätt, konstaterar Anders W Jonsson. Men om det bryter mot asylrätten kommer partiet inte ställa sig bakom det, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-06-30:

Ulf Kristersson (M): "Vi är inte ute efter att spräcka regeringen" till sidans topp

Det blir inget Almedalen i år - istället intervjuas partiledarna i SVT:s Morgonstudion. I dag var det moderatledaren Ulf Kristerssons tur och på agendan stod framförallt migrationsuppgörelsen - som riskerar att spräcka regeringen.

När Ulf Kristersson besökte Morgonstudion under tisdagen pratade han bland annat om den infekterade migrationsuppgörelsen. Frågan var även fokus när både Jimmie Åkesson (SD) och Isabella Lövin (MP) medverkade under måndagens program.

Moderaterna förhandlar just nu tillsammans med de övriga borgerliga partierna och Socialdemokraterna om framtidens migrationspolitik - en fråga som splittrar regeringen.

Miljöpartiet är starka motståndare till regeringens förslag om ett tak för den årliga migrationen och ekonomiska villkor vid anhöriginvandring - och enligt uppgifter hotar de med att lämna regeringen om förslagen antas - vilket i teorin skulle ge Moderaterna en chans att fälla Löfven.

"Inte ute efter att fälla Löfven"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-06-30:

Löfven tonar ned konflikt med Miljöpartiet till sidans topp

Statsminister Stefan Löfven (S) spelar ned konflikten med Miljöpartiet (MP) om migrationspolitiken.

- Vi har olika uppfattningar i en del frågor, men vi klarar varenda sådan utmaning, säger han.

Löfven understryker att S och MP regerat tillsammans i sex år och klarat av flera svåra frågor. På frågan om hur Löfven ser på risken för att MP skulle kunna utlösa en regeringskris svarar han:

- Jag har ingen anledning att spekulera i det.

Löfven betonar att båda partierna vill se en bred överenskommelse om migrationspolitiken.

"Ingen hemlighet"

Statsministern uttalade sig i samband med en pressträff om coronakommissionen, där även vice statsministern, MP:s språkrör Isabella Lövin, deltog. Hon vill inte heller prata om riskerna för en regeringskris.

- Att vi är två olika partier med olika ståndpunkter i vissa frågor är knappast någon hemlighet, säger hon.

- Vi har haft många frågar att hantera och som vi lyckats lösa ut. Vår utgångspunkt är att vi ska komma fram också i denna svåra fråga.

Socialdemokraterna (S) förhandlar nu med Moderaterna (M) och de andra tre borgerliga partierna om en bred överenskommelse om Sveriges framtida migrationspolitik.

Stor upprördhet

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-06-30:

Centerpartiet: Så ska asylrätten försvaras till sidans topp

Den som bedöms ha asylskäl ska alltid få stanna i Sverige. Ett volymmål som bryter mot asylrätten och sätter ett tak på antalet människor som kan söka skydd i Sverige är därför varken önskvärt eller möjligt att införa, skriver Centerpartiets Anders W Jonsson och Jonny Cato.

Runt om i världen flyr människor från krig och förtryck. Föräldrar söker en tryggare plats där deras barn kan växa upp och skapa sig en framtid. Sverige är ett av de länder i vår del av världen som gjort mest för att ta emot och vara en fristad för medmänniskor i nöd. Centerpartiet är stolta över allt vi gjort och den medmänsklighet som vi solidariskt har visat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-06-29:

Huvudlöst av Miljöpartiet att fortsätta förespråka massiv invandring till sidans topp

Miljöpartiet har helt tappat trovärdigheten i migrationspolitiken när de samtidigt som de hänvisar till Barnkonventionen för att ta emot ännu fler flyktingar, villigt offrar barnen som redan bor här i ett konstant lidande med gänguppfostran, trångboddhet och förlorade framtidsdrömmar, skriver Angela Aylward, miljöpartistisk lokalpolitiker i Göteborg.

Miljöpartiet får i dag sitt lägsta väljarstöd på tio år (3,4 procent) enligt Svensk väljaropinion. Med all rätt. Att ifrågasätta den fria asylrätten anses av många miljöpartister som en dolk i den gröna ryggraden, utifrån visionen om internationell solidaritet. Drömmen är sprungen i spåren av andra världskriget och den dyrköpta erfarenheten att vi tillhör alla samma värld - problem någon annanstans i världen angår oss alla. Därav FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna som antogs av generalförsamlingen 1948 och bland annat artikel 14 om "att var och en har rätt att i andra länder söker och åtnjuta asyl från förföljelse".

Men asylrätten är inte den enda rättigheten, och vi befinner oss i ett läge där riksdagens samtliga partier misslyckats med att balansera de olika mänskliga rättigheterna med varandra. Medan Miljöpartiet (och andra partier) slumrat de senaste 20 åren så har samhällets sociala motsättningar ökat katastrofalt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-07-01:

Om inte Miljöpartiet värnar asylrätten vem ska då göra det? till sidans topp

Just nu pågår en kohandel om svensk migrationspolitik där andra partier lägger fram en politik som för bara några år sedan endast sågs hos Sverigedemokraterna. Miljöpartiet är sprunget ur miljö- och solidaritetsrörelserna och vår politik bygger på solidaritet med alla jordens människor och framtida generationer. Vi finns i politiken för att kämpa för de allra mest utsatta, både i Sverige och i världen, skriver bland andra Martin Nilsson, ordförande Miljöpartiet i Göteborg.

Människor på flykt ses som en siffra på ett papper. Volymmål och andra förslag som för tio år sedan var helt otänkbara och sågs som omänskliga förhandlas nu av våra två största partier. Miljöpartiet kommer aldrig acceptera en politik där mänskliga rättigheter villkoras eller barns rätt att leva med sina föräldrar förhandlas bort. Migrationskommittén som nu är i slutskedet av sitt arbete ska komma fram till en human, långsiktig och rättssäker migrationspolitik. Det står vi gröna fast vid, även om andra tycks ha slängt den inriktningen överbord. Vår roll i svensk politik har aldrig varit viktigare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-06-29:

Statsvetare: Svårt för MP att rädda ansiktet till sidans topp

Socialdemokraternas migrationsförhandlingar med de borgerliga sliter isär såväl regeringen som Miljöpartiet. Men det är knappast överraskande att det sker, anser statsvetarprofessorn Tommy Möller.

Och att rädda ansiktet genom att låta frågan avgöras av en majoritet i riksdagen blir svårt, enligt statsvetaren Niklas Bolin.

- Vi kan inte släppa fram den politiken, så enkelt är det, sade MP-språkröret Isabella Lövin till TT på måndagen.

Med en regeringspartner som förhandlar vid sidan om är alternativen få. Och med usla opinionssiffror finns inte mycket för MP att skrämmas med, enligt Niklas Bolin, docent vid Mittuniversitetet, som skrivit flera arbeten om Miljöpartiet.

- En ny regeringsbildningsprocess eller ett extraval skulle också försätta partiet i en svår sits, säger han.

Särskilt sprängande i migrationsuppgörelsen är volymmålet för flyktingmottagandet.

- Antingen blir MP tvunget att lämna regeringen eller så blir partiet tvunget att köpa volymmålet. Och att reservera sig mot ett sådant beslut är en enorm prestigeförlust, fortsätter Bolin.

Inte överraskande

Det är en anmärkningsvärd men knappast överraskande situation, säger Tommy Möller, verksam vid Stockholms universitet.

- De flesta som har följt den här processen har väntat på att den här situationen skulle uppstå, säger han.

Opinionsläget har förändrats och S har svängt sakpolitiskt mot en mer restriktiv migrationspolitik.

- S har en stark uttalad önskan att få en bred och hållbar uppgörelse över blockgränsen. Man har ett starkt motiv att driva det här hela vägen, säger Möller.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-07-01:

Jonas Sjöstedt (V) sträcker ut en hand till januaripartierna till sidans topp

Almedalsveckan skulle ha varit i full gång nu - men på grund av pandemin är den inställd.

Istället för att stå på Almedalsscenen frågas därför partiledarna ut i Morgonstudion hela veckan.

I dag pratade Jonas Sjöstedt (V) om sprickan i regeringen som har uppstått under de pågående migrationsförhandlingarna.

Socialdemokraterna har presenterat för de övriga partierna hur de vill förändra migrationspolitiken - och i nuläget verkar de vilja gå emot samarbetspartiet Miljöpartiet.

Enligt uppgifter har MP fört diskussioner om att lämna regeringen om S går på de borgerliga partiernas linje om att införa ett så kallat "volymmål".

Precis som MP är V emot ett volymmål - och i Morgonstudion förklarade Vänsterns avgående partiledare Jonas Sjöstedt varför han inte tror att förslaget är hållbart:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-07-03:

Centern tvivlar på MP:s kompromissvilja till sidans topp

Miljöpartiet (MP) är utestängt från migrationsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och de borgerliga.

Centern tvivlar på MP:s förmåga att kompromissa.

Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M), Centern (C), Liberalerna (L) och Kristdemokraterna (KD) fortsatte på fredagen. De har lagt locket på och vill inte kommentera förhandlingsläget.

Socialdemokraternas regeringspartner MP hålls utanför de förhandlingarna. Centerns vikarierande partiledare Anders W Jonsson framhåller att partier som bill vara med i bred överenskommelse måste vara beredda att kompromissa. På TT:s fråga om MP inte är det svarar Jonsson:

- Jag kan ju bara se till vilka uttalanden som Miljöpartiet har gjort, där noterar jag att Miljöpartiet har varit väldigt kompromissobenägna. Är man det då blir man inte heller en del av en bred överenskommelse.

MP upprörs

Förhandlingarna, som pågått i en vecka, går ut på att försöka hitta stommen till en bred överenskommelse om vad som ska ersätta den tillfälliga asyllag som Sverige lever med sedan flyktingkrisen. Många inom Miljöpartiet är mycket kritiska till att regeringspartnern Socialdemokraterna har gått med på att samtala separat med Allianspartierna utan att de, MP, den andra regeringspartnern, får vara med.

C, men särskilt det andra av regeringens samarbetspartier, Liberalerna, är mycket angelägna om att Moderaterna ska ingå i en bred överenskommelse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

(M) hoppar av samtalen med (S) - Kommittén fortsätter förhandla

SvT Nyheter 20-07-06:

Migrationsförhandlingar brutna: "S valde att lyssna på gröna elefanten i rummet" till sidans topp

Migrationsförhandlingarna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna har brakat samman.

Enligt M har S gett vika för Miljöpartiet - medan S menar att det inte har funnits någon kompromissvilja från M:s sida.

- Man kanske vill dra fokus från det faktum att man inte har drivit sin egen politik och istället drivit MP:s, säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i Socialförsäkringsutskottet.

Malmer Stenergard menar att den misslyckade uppgörelsen beror på att S har velat säkra makten genom att gå på MP:s linje.

- Man har inte drivit sin egen socialdemokratiska politik med minskad invandring och istället valt att behålla den nuvarande nivån. Vi vill ha ned invandringen på nordiska nivåer och vi var beredda att kompsomissa någonstans där emellan, säger Malmer Stenergard till SVT.

Malmer Stenergard säger att M nu är beredda att föra samtal med alla partier som vill verka för en stramare invandring.

Utöver nivåerna, fanns det andra frågor där det skar sig?

- Vi måste komma överens om att minska nivåerna. Sen krävs en rad verktyg för att nå de målen. Den begränsade anhöriginvandringen är en sak, och att se till att de som anländer ska jobba sig in i svenska välfärden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett: samtal med Maria Malmer Stenergard (M) och Jonny Cato (C) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-07-06:

Vänsterpartiet: "Bästa som kunde hända" till sidans topp

Att samtalen mellan S och M kollapsat möts av besvikelse från flera riksdagspartier.

Men Vänsterpartiet är nöjda.

– Det här var det bästa som kunde hända, säger Christina Höj Larsen (V) till SVT.

Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson är besviken över att det inte gick att nå en överenskommelse inom det politiska mittfältet.

– Jag beklagar verkligen det här. Partierna stod för långt ifrån varandra, framförallt var det M som inte kunde kompromissa. Man måste vara beredd att ändra på sina positioner. Det handlar framförallt om det så kallade volymmålet, då M krävde en halvering av antalet asylinvandrade. Det är inte rimligt, säger Anders W Jonsson.

Åkesson: MP och C är extrema

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommenterade dagens besked i ett mejl till SVT.

(...)

Hela inslaget med kommentarer från fler partier (Extern länk)

SvT Nyheter 20-07-06: SD: "Inga förutsättningar för en bred överenskommelse" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-07-06:

Analys, Mats Knutsson: De politiska motsättningarna blev alltför stora till sidans topp

De politiska partierna står alltför långt ifrån varandra och saknar tillräckliga incitament för att träffa en bred politisk uppgörelse om migrationspolitiken. Därför bröt förhandlingarna ihop idag och därför blir det heller ingen bred uppgörelse om flyktingpolitiken.

Sammanbrottet i förhandlingarna kom inte som någon större överraskning. Signalerna från förhandlingsbordet har de senaste dagarna handlat allt mer om motsättningar och svårigheter att komma överens.

Därmed kan man konstatera att den breda politiska uppgörelse som länge pekats ut som så viktig av flera partier uppenbart inte var tillräckligt viktig, trots allt.

Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna är idag beredda till de eftergifter och kompromisser som krävs för en bred politisk uppgörelse. De politiska motsättningarna är alltför stora. I stället anklagar de nu varandra för att bära huvudansvaret för sammanbrottet.

Starka skäl att inte ingå uppgörelse

Socialdemokraterna och Centerpartiet anklagar Moderaterna för att ha varit alltför fixerade vid volymmålet, Moderaterna och Kristdemokraterna anklagar Socialdemokraterna för att vika sig för Miljöpartiet.

Oavsett vad kan man konstatera att både Socialdemokraterna och Moderaterna till slut hade starka skäl att inte ingå en uppgörelse.

För Socialdemokraterna handlade det ytterst om att undvika en regeringskris. Miljöpartiet hade hotat att lämna regeringen om Socialdemokraterna gjorde upp med Moderaterna om ett volymmål. Nu är risken för en regeringskris undanröjd, i alla fall för stunden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-07-07: Migrationskommittén möts igen efter strandade förhandlingar (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-07-08: När förhandlingar "bryter samman" - vad betyder det egentligen? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Borås Tidning ledare 20-07-06:

Mikael Hermansson: M borde veta bättre till sidans topp

Beskedet från Moderaterna att partiet inte vill delta i en bred överenskommelse om migrationspolitiken är lika beklagligt som väntat. Inte ens med Miljöpartiet utanför planen fanns det något påtaglig vilja att komma överens.

Det är ett svaghetstecken och ärligt talat inte ett agerande som är värdigt ett parti som gör anspråk på att bilda regering i ett läge där de traditionella blocken är upplösta.

Under våren har Moderaterna pendlat mellan gamla och nya roller. Ena dagen med förmågan till statsbärande ansvar i en svår tid, andra dagen har viljan till samling och samsyn varit som bortblåst. Dessvärre har den senare fått ta överhanden när det gäller frågan om hur Sverige ska förhålla sig till människor på flykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-07-06:

Statsvetarna om avbrutna samtalen - MP och SD är vinnarna till sidans topp

Moderaterna lämnade samtalen om migrationsöverenskommelsen under dagen.

Nu tror flera statsvetare att SD och MP har mest att vinna på situationen.

- Många hade förväntat sig att att Socialdemokraterna skulle komma överens med Moderaterna, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Moderaterna och Socialdemokraterna är de stora förlorarna på de misslyckade migrationssamtalen medan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är de stora vinnarna. Det menar bland annat Jenny Madestam, docent i Statsvetenskap vid Södertörns högskola.

- Många hade förväntat sig att att Socialdemokraterna skulle komma överens med Moderaterna och de övriga borgerliga partierna, men nu verkar det som att S har tagit hänsyn till Miljöpartiet, säger hon.

Hon menar att Socialdemokraterna hade behövt visa att de är beredda att införa en mer restriktiv migrationspolitik för att stoppa att deras väljare går över till Sverigedemokraterna, en situation som även Moderaterna befinner sig i.

- Skillnaden är att Socialdemokraterna måste förhålla sig till sin regeringspartner, Miljöpartiet, som inte har velat införa en mer restriktiv politik, säger Jenny Madestam.

Moderaterna har inte behövt ta hänsyn till Miljöpartiet och kan därför fortsätta visa att de vill införa en restriktiv migrationspolitik, menar Madestam.

Jenny menar att SD hade varit det partiet som hade mest att förlora på en bred och långsiktig överenskommelse om migrationspolitiken. Nu blir de istället en av vinnarna.

- SD får syre av att migrationsfrågan ligger högst upp på dagordningen. Om partierna hade kommit överrens om det här hade migrationen inte längre varit en lika diskuterad fråga och SD skulle ha fått mindre utrymme, säger Jenny Madestam.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-07-07:

Migrationskommittén kommer inte presentera helhetslösning till sidans topp

Migrationskommittén kommer inte att kunna presentera något helhetsförslag för en ny migrationspolitik, uppger flera ledamöter i kommittén för TT. Meningarna går isär för mycket mellan partierna.

Det som läggs fram i mitten av augusti blir i stället ett "minimalistiskt förslag", enligt Moderaterna.

Det innebär att kommittén lägger fram förslag bara på de punkter där regeringen beställt förslag.

- Förslagen kommer inte innehålla några volymmål, inga förslag om fotboja, husarrest eller kvalifciering in i välfärden, utan om familjeåterförening, humanitär skyddsgrund och rättssäkerhet, säger Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson, till SVT.

Enligt henne så har förhandlingarna mellan S och M tagit för lång tid. Nu har kommitténs tid runnit ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 20-07-08: Höga krav vid familjeåterföreningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-07-07:

M och S skyller på varandra för kraschade migrationssamtal till sidans topp

Moderaterna och Socialdemokraterna skyller på varandra för att man inte lyckades komma överens om en ny migrationspolitik.

I dag träffas den parlamentariska migrationskommittén för ett av sina sista möten men redan i går stod det klart att förhandlingarna om en ny migrationspolitik brutit samman, främst för att Socialdemokraterna och Moderaterna inte lyckas komma överens, då de politiska motsättningarna är alltför stora. Istället anklagar de nu varandra för att bära huvudansvaret för sammanbrottet.

Enligt Moderaterna så vill Socialdemokraterna egentligen ha en stramare migrationspolitik, men har inte vågat gå emot regeringskollegan Miljöpartiets önskan om en mer liberal politik.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Morgon 20-07-08: Kritik mot SVT efter utebliven migrationsdebatt (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-07-09: Får politiker vägra debatt? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-07-07:

Slår tillbaka mot ledamöterna - "Är att ta i" till sidans topp

I dag sa flera ledamöter i migrationskommittén att man inte kommer att kunna få en majoritet bakom ett helhetsförslag för en ny migrationspolitik. Detta håller inte kommitténs ordförande, den politiskt obundne kammarrättspresidenten Thomas Rolén, med om.

- Det tycker jag är att ta i därför att de förslag som jag nu kände mig tvungen att stryka från diskussionen i dag var de förslag som partierna fört in, utöver de som finns i direktiven. Det var ju det som gjorde väldigt mycket att man inte kunde komma överens och därför plockades de bort. Det förslag som nu ligger svarar svarar faktiskt mot frågorna i direktiven, säger Thomas Rolén i Studio Ett.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-07-07:

Jenny Wennberg: En grön elefant är bättre än blåbrun röra till sidans topp

Migrationspolitik utan anständighet är inte en rimlig svensk linje

Så föll de till sist, förhandlingarna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i Migrationskommittén.

Moderaterna har vägrat kompromissa om frågor som volymmål, en fråga partiet satt stor prestige i gentemot väljarna, vilket också i längden gjorde måndagens besked till ett oundvikligt sådant.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

QX debatt 20-07-07:

"Gärna gemensamt ansvar, men först mänskliga rättigheter!" till sidans topp

"Vi har svårt att se vad volymmål, tillfälliga uppehållstillstånd och slopad möjlighet till familjeåterförening har att göra i debatten". Så skriver HBT-Socialdemokraternas förbundsstyrelse i ett uttalande inför dagens möte med Migrationskommittén.

HBT-Socialdemokrater står upp för rätten att söka och få skydd från förtryck och förföljelse, precis som vi alltid gjort. Oavsett om opinionen eller världsläget förändras står vi kvar i övertygelsen att ingen människa ska riskera att dödas på grund av den hen är. Vi har svårt att se vad volymmål, tillfälliga uppehållstillstånd och slopad möjlighet till familjeåterförening har att göra i debatten.

Det vi vill fokusera på är:

Humana, effektiva och rättssäkra sätt att hantera asylansökningar och därmed

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledarkrönika 20-07-09:

Arvid Åhlund: Om C:s olidliga lätthet i asylfrågan till sidans topp

Centerpartiet står upp för asylrätten. I varje fall på papperet.

Ungefär samtidigt som coronan bröt igenom i mars öppnade Turkiet gränsen till Grekland för flyktingar från Syrien.

Grekerna motade bort dem med stöd av EU och sex svenska riksdagspartier, däribland C.

Uppfattningen var att turkarna spände musklerna inför omförhandlingen av flyktingavtalet från 2015. EU rättfärdigade sin hållning med att man inte tänker göra flyktingar till brickor i ett storpolitiskt spel.

Rimligt och rätt, men inte nödvändigtvis en superlogisk hållning om man håller asylrätten för helig och anser att "inget annat logiskt ställningstagande finns" än att EU:s fria rörlighet ska utsträckas till hela världen, som Centerpartiet skriver på sin hemsida.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barometern ledare 20-07-12:

Daniel Braw: Från utredning till orientalisk basar till sidans topp

I mars 2018 stod statsminister Stefan Löfven bredvid ingen mindre än Donald Trump och beklagade att han hade fått ärva en ohållbar migrationspolitik. I juli 2020, efter snart sex år som statsminister, havererade Löfvens eget halvhjärtade försök att få något hållbart på plats. Det som skulle ha varit en parlamentarisk utredning med genomarbetade förslag urartade till en kohandel som inte ens nådde fram till en överenskommelse.

Hoppet står nu till att det ska gå att samla en majoritet bakom enskilda förslag, dock inte samma majoritet utan en mångfald av konstellationer. Det är så långt ifrån tanken med den parlamentariska kommitténs idé man kan komma: att "säkerställa en permanent ordning med brett stöd i den svenska riksdagen". I denna process kan till nöds lagstiftning röstas igenom, men inget långsiktigt hållbart uppstå.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-07-08:

Stram invandring i EU viktigare än någonsin till sidans topp

Tomas Tobé: Ylva Johansson håller Sverige som gisslan

Den svenska regeringen har kastat in handduken i invandringsfrågan. I stället för att göra upp med Moderaterna om en stram invandringspolitik driver Socialdemokraterna på för en ökad invandring till Sverige. Det är oansvarigt och ohållbart sett till våra djupa segregationsproblem.

Ska vi på allvar säkerställa en lägre invandring till Sverige får vi nu sätta vårt hopp till att EU:s nya invandringspolitik blir stram. Den migrationspakt som EU-kommissionen förväntas presentera i höst är därför av största vikt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Bah Kunke i Aftonbladet 20-07-09: M, ni duckar ansvaret i migrationsfrågan (Extern länk)

Tomas Tobé i Aftonbladet 20-07-10: Migrationssamarbetena i EU är nödvändiga (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-07-09:

Migrationsministern tror på stram asyllag till sidans topp

Migrationskommitténs förslag kommer att leda till en migrationspolitik som inte avviker från övriga EU.

Det bedömer justitieminister Morgan Johansson (S).

Kommittén, där de åtta riksdagspartierna ingår, har misslyckats med att få fram en migrationspolitik med brett majoritetsstöd. Betänkandet i slutet av augusti kommer i stället att innehålla en rad lagförslag som stöds av olika majoriteter.

Sedan blir det regeringens uppgift att skaffa majoritetsstöd i riksdagen för en ny migrationspolitik.

- Jag känner mig ganska trygg när det gäller vägen framåt här, säger Morgan Johansson, även migrationsminister.

Liten risk

Han räknar med att med kommitténs olika lagförslag som grund få fram en migrationspolitik som ligger i nivå med övriga EU.

- Därmed kommer vi inte heller att utsätta oss för risken att hamna i en ny flyktingkris.

Enligt Johansson kommer den nya politiken att vara stramare än de mer generösa regler som gällde fram till slutet av 2015.

I dag gäller en tillfällig strikt lagstiftning, men den gäller bara till sommaren 2021. Då måste den ersättas av långsiktiga regler.

Johansson bedömer att antalet asylsökande kommer att vara ungefär som i dag.

- Jag ser inte, om det inte sker dramatisk utveckling i vårt närområde, att den bilden kommer att ändras de närmaste åren, säger han.

I Migrationsverkets senaste prognos från i maj bedöms 21 000 asylsökande komma till Sverige under 2020.

Bli human

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.