fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 23 maj Corona-bilaga

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 20-05-14:

Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19 till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter förlängdes det till och med den 15 maj i enlighet med rekommendation av kommissionen. Nu har regeringen beslutat om ytterligare en förlängning av inreseförbudet till och med den 15 juni.

Inreseförbudet har inte ändrats i sak. På samma sätt som tidigare gäller inreseförbudet som utgångspunkt alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Svenska medborgare omfattas inte av förbudet. Inte heller hindrar inreseförbudet resor inom EU. Därutöver finns två viktiga undantag till inreseförbudet. För det första får bland annat EU-medborgare och personer som har uppehållstillstånd i Sverige fortfarande resa in i syfte att kunna återvända till sina hem. För det andra får personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige resa in. Detta kan till exempel vara fallet för hälso- och sjukvårdspersonal, personal som transporterar varor eller personer med trängande familjeskäl.

Justitiedepartementet 20-04-16, uppdaterad 20-05-15: Frågor och svar - tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 20-05-13:

UD avråder från alla icke nödvändiga resor till sidans topp

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-05-15:

Migrationsverket om förlängda besök utan avgift på grund av pandemin till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående möjligheten att inte ta ut avgift för uppehållstillstånd för besök - RS/001/2020

/Utdrag:/

Ett uppehållstillstånd för besök inifrån kan beviljas om den sökande inte kan lämna landet, t ex. på grund av inställda flygförbindelser. En bedömning får ske i det enskilda fallet. Ansökan bör i sådana fall kunna hanteras utan avgift med hänvisning till internationell hänsyn, förutsatt att personen ifråga inte kan lämna Sverige på grund av covid-19-pandemin. Detta gäller även för viseringsfria personer som ansöker om uppehållstillstånd för besök av samma anledning.

Detsamma gäller för personer som måste förlänga ett uppehållstillstånd för besök eftersom de inte kan återvända till sina hemländer på grund av covid-19-pandemin. I bedömningen bör alltid vägas in om den sökande rimligen kan ta sig till sitt hemland med de förbindelser som finns tillgängliga.

Avsteget från att ta ut ansökningsavgift gäller endast ansökan om uppehållstillstånd för besök, inifrån landet, inkomna från datumet för publiceringen av detta ställningstagande. Ansökningsavgiften för andra former av uppehållstillstånd som omfattas av bestämmelserna i 8 kap. utlänningsförordningen påverkas inte. Ansökningar för uppehållstillstånd för besök som inkommit före datumet för publiceringen av detta ställningstagande påverkas inte heller.

Läs mer (Extern länk)

TT / AB 20-05-20: Fler ansöker om förlängt uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Migrationsverket 20-04-24:

Migrationsverket om tolkning av undantagen från inreseförbudet till Sverige till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående tolkning av begreppet att resa hem och trängande familjeskäl i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige

/Utdrag:/

Förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige (SFS 2020:127) riktar sig främst till Polismyndigheten, eftersom de bland annat har till uppgift att bevaka Sveriges gränser. Eftersom förordningen även kan få betydelse för Migrationsverkets verksamhet är det viktigt att tolkningen av bestämmelserna inte skiljer sig åt mellan myndigheterna.

För att en tolkning av framförallt begreppen att återvända till sitt hem och trängande familjeskäl i 3 § andra och tredje stycket i förordningen inte ska få en vidare tolkning än Polismyndighetens, och därigenom riskera att inreseförbudet förlorar sitt syfte, ska begreppen därför tolkas på samma sätt som Polismyndigheten.

Det innebär att nya beviljade uppehållstillstånd oavsett grund inte omfattas av begreppet att återvända till sitt hem. Det är bara de - huvudpersonen (anknytningspersonen) och hans eller hennes familjemedlemmar - som har ett etablerat hem i Sverige och där de tidigare har vistats i som avses. Någon minimitid av vistelsetiden i Sverige är inget krav för att ett hem ska anses vara etablerat, utan får bedömas från fall till fall. I vissa situationer kan dock en person som nyligen har beviljats ett uppehållstillstånd anses omfattas av begreppet. Det kan t.ex. vara fallet om personen vid förlängningstillfället av olika anledningar behövt resa ut under handläggningstiden, men som under den tidigare vistelsen har etablerat ett hem i Sverige.

(...)

Hämta dokumentet, SR 17/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-05-06:

Rajivs fru stoppades på Arlanda - tvingas lämna Sverige trots uppehållstillstånd till sidans topp

Rajiv Chandra Dey och hans fru Sonchita Rani Deb fick hjälp av Utrikesdepartementet för att kunna ta sig från Bangladesh till Sverige, där Rajiv bott de senaste tio åren. Men när de landade på Arlanda nekades frun att komma in i landet trots att hon har uppehållstillstånd. Nu ska hon skickas tillbaka till Qatar eller Bangladesh.

Rajiv Chandra Dey och Sonchita Rani Deb är båda från Bangladesh, men Rajiv har bott i Sverige i drygt tio år. För ungefär ett år sen gifte de sig och Sonchita fick sedan uppehållstillstånd i Sverige.

När coronaviruset började spridas åkte Rajiv Chandra Dey till Bangladesh för att hämta hem frun. Där blev de fast i över två månader innan utrikesdepartementet, UD, till slut ordnade ett flyg åt dem som landade i Sverige i söndags.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-05-18:

Pandemin hindrar kvotflyktingar nå Sverige till sidans topp

Hundratals kvotflyktingar, som Migrationsverket redan godkänt för att bli mottagna i Sverige, är fast i olika länder på grund av coronapandemin.

Syriern Ahmed skulle ha kommit från Libanon med fru och son i slutet av mars och har alltså fått permanent uppehållstillstånd, men i och med att flygplatsen i Beirut stängdes så är familjen fast där på obestämd tid och har nu ytterst svårt att klara sig.

- Det är mycket komplicerat för flyktingar i Libanon. Vi har inget som helst finansiellt stöd, säger den syriske flyktingen Ahmed.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-04-24:

Malta/ 180 quarantined on ship while NGO takes actions against decision-makers till sidans topp

Two groups of rescued people from the civilian rescue vessel Aita Mari and Alan Kurdi are now spending a fourteen-day quarantine on an Italian passenger ship. Maltese decision-makers face investigations over actions and inactions concerning the rescue of people at sea.

The NGO Repubblika has taken court action against the Maltese cabinet, over the decision to close the country's ports and refuse disembarkation to people rescued at sea. The political decision-makers were liable for breaching human rights as well as for criminal action in view of the lack of efforts being taken to protect life, the NGO said in a judicial protest filed in court.

The NGO also filed two police reports. One report was filed against Prime Minister Robert Abela and Army Commander Brigadier Jeffrey Curmi over inaction to save people at sea. Up to twelve people died last week after Maltese authorities failed to assist a boat in distress in their rescue zone despite being informed by the NGO Alarm Phone. "Due to their action or inaction in time of necessity and when they [Robert Abela and Jeffrey Curmi) had the power to act, they left tens of persons to risk their lives," Repubblika stated. A second report concerned the alleged sabotage of a boat of people fleeing Libya by officials from the Armed Forced of Malta (AFM). However, Repubblika has now submitted contradicting evidence that depicts the incident as a standard rescue procedure.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 20-05-08: Hundreds Remain Stranded at Sea as Ports are Still Closed, Solidarity Remains Lacking and Interceptions Continue (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Rights Europe April 2020:

Medelhavet/ For refugees at sea, COVID-19 is another border to safety and asylum till sidans topp

By Pat Rubio Bertran, Program Lead for Refugee Rescue,

As we are confined in our homes during this unprecedented pandemic, people in flimsy dinghies continue risking their lives on the Mediterranean Sea, seeking a place of safety. COVID-19 has erected yet another border in between them and the right to seek asylum, and it's wider than the 2-meter recommended distance.

When the pandemic forced European countries to close borders to control the spread of the virus, Greece was already in its third week of being praised as the "shield of Europe" as it continued to illegally push back asylum seekers attempting to enter the EU from Turkey.

During that same time, in the Central Mediterranean, civil rescue boats with hundreds of survivors on board were unable to disembark in Sicily for over a week because of stand-offs with authorities, delaying the necessary 15-day health quarantine.

And that week, the International Organization of Migration (IOM) released the number of people dead and missing in the Mediterranean in 2019: 1,885 human lives. Put simply: Europe had closed borders for people seeking refuge well before COVID-19 appeared on the continent. This pandemic is shrinking the lifelines for migrants at sea to survive.

Human rights violations in the Mediterranean continue, but it is harder to keep authorities accountable. We often only hear about migrants at sea when it's framed as a "threat" or an "invasion" to Europe. But since the world and Europe, announced to be "at war with a virus", the daily tragedy in the Mediterranean seems to have fallen through the cracks.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 20-05-01: News comment on search and rescue in the Central Mediterranean by Gillian Triggs, Assistant High Commissioner for Protection at UNHCR, the UN Refugee Agency (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sapiens 20-05-06:

Medelhavet/ Coronavirus is killing the hope of asylum till sidans topp

Isabella Alexander-Nathani

As orders to "stay at home" swept across the globe in March and April, some questioned what those mandates meant for people without a place to call home, such as homeless populations and those who live crowded into private and government-run assisted living facilities and prisons.

In many cases, we have seen the best of humanity rise to meet the challenges facing their communities: exhausted doctors providing coronavirus testing to the homeless in their off-hours, struggling restaurants donating food to the elderly from their kitchens, and people uniting to demand the early release of vulnerable populations behind bars.

But there is another population that should be considered in these questions-those who have fled their homes in search of safer shores. Who is rising to meet the critical needs of those without a community? The global response, or lack thereof, has shown just how invisible this population is to the majority of the world.

The novel coronavirus pandemic comes, tragically, at a time when our world has a record number of people who are displaced. Migrants, refugees, and asylum-seekers account for nearly one in every 100 people alive today. More than half of them are children. What does this pandemic mean for them, and what does it reveal about how "us" and "them" are defined in times of crisis, isolation, and unity?

As countries around the world grapple with an ongoing pandemic and dwindling resources, borders have been locked, search and rescue missions have largely been abandoned, and ports have been closed for the foreseeable future. The result is an already vulnerable population with nowhere to turn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Violence Monitoring Network / ECRE 20-05-15:

Östeuropa/ Special Report on Violence along the Balkan Route during COVID-19 till sidans topp

The Border Violence Monitoring Network (BVMN) published a special report on human rights abuses against people in transit along the Balkan Route during the current Coronavirus outbreak. The report shows how health restrictions and border management combine to tightened measures for migrants.

The report identifies key developments, which result in further limited access to asylum and territory in the EU, healthcare, adequate accommodation, and safety from violent and collective expulsion. A rise in military deployment at borders and camps in response to COVID-19 marks the securitised approach taken by countries such as Slovenia and Serbia.

Violent pushbacks from Croatia to Serbia and Bosnia-Herzegovina (BiH) and chain pushbacks from Slovenia via Croatia continue. According to BVMN enhanced autonomy of state authorities in times of the pandemic led to increased brutality. Migrants, pushed back from Croatia to BiH, have been tagged with orange spray-paint on their heads and robbed their belongings allegedly by the Croatian police. Zoran Stevanovi?, UNHCR regional communications officer for central Europe, demands an investigation by the Croatian government to all allegations of abuse against migrants.

In Greece and Serbia pushbacks have expanded to institutional spaces with lockdown measures used as excuse to perform unlawful removals such as collective expulsions from inner city camps and centres hosting asylum-seekers. In addition, inadequate accommodation facilities remain an ongoing concern for migrants especially during a health care crisis, which makes them highly vulnerable.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 20-05-08:

Europa/ Coronavirus: restriction on non-essential travel to the EU until 15 June till sidans topp

On Friday 8 May, the Commission invited Schengen Member States and Schengen Associated States to extend the temporary restriction on non-essential travel to the EU for another 30 days, until 15 June. The Commission will continue to assist Member States in implementing the restriction on non-essential travel to the EU, including through regular videoconference meetings with Home Affairs Ministers. Any further prolongation of the travel restriction beyond 15 June 2020 would need to be assessed again, based on the evolution of the epidemiological situation.

Background

On 16 March 2020 the Commission invited Heads of State or Government to introduce a temporary restriction on non-essential travel to the EU for an initial period of 30 days. On 8 April, the Commission called for prolonging the travel restriction until 15 May. All EU Member States (except Ireland) and non-EU Schengen countries have since taken national decisions to implement and prolong this travel restriction.

To assist Member States, the Commission presented on 30 March 2020 guidance on how to implement the temporary travel restriction, facilitate repatriations from across the world, and deal with those compelled to stay in the EU longer than they are authorised to as a result of travel restrictions.

The travel restriction does not apply to EU citizens, citizens of non-EU Schengen countries and their family members, and non-EU nationals who are long-term residents in the EU for the purpose of returning home. Member States should not apply the restrictions to specific categories of travellers with an essential function or need.

Läs mer (Extern länk)

Hämta meddelandet COM(2020) 222 final (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-05-15:

Afrika/ Responding to the pandemic amid crises: "Stop the virus, not the people." till sidans topp

Mobility across the arid African Sahel region is a long-standing tradition and is considered a critical livelihood and adaptation strategy for millions in one of the world's harshest environments.

Now, as governments are mandating significant restrictions of movement to contain the propagation of the coronavirus (COVID-19) - notably by putting a halt on border trade and "non-essential" activities - heavy socio-economic impacts for households have begun.

"I'm stranded here for weeks, and I can't send money to my parents and my wife because I have to use the money for food and accommodation," explained Malick, a Senegalese trader once accustomed to travelling to Mauritania weekly for commerce.

Stranded since March at the Sélibabi, Mauritania, border station, he added, "Now, I can no longer support my family in Senegal, as I am jobless."

For this man, and thousands of others, this week (14 May), the International Organization for Migration (IOM) joined several UN agencies and NGOs in West and Central Africa to sound the alarm about the rapidly deteriorating crisis in the Sahel amid the COVID-19 crisis, a condition now headed to unprecedented levels of humanitarian need across the region.

UNDESA estimates there are 9.5 million West and Central African migrants currently in the region, more than 100,000 of whom are considered returning migrants. The International Centre for Trade and Sustainable Development calculates cross-border trade across the Sahel today represents almost 12 per cent of the region's overall trade volume.

Therefore, mobility in the region is crucial to livelihoods in several nations, upon which the pandemic already is having a devastating impact.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

ECRE News 20-04-24:

Grekland/ Unrest amid corona threat, ECtHR orders measures for vulnerable groups till sidans topp

Two inhabitants of the Moria camp in Lesbos were injured by gun-shots allegedly after openly attempting to break the quarantine imposed on its residents. A fire caused by unrest following the death of a woman in the Vial refugee camp on Chios island cost severe damage. A pregnant woman tested positive for the Corona virus in a mainland hostel now facing a serious outbreak. On April 16 the European Court of Human Rights (ECtHR) ordered immediate transfer of several vulnerable people out of Moria where residents face acute health risks.

In the beginning of the week, hundreds of residents from the Moria camp on Lesbos protested to demand transfers to the mainland in fear of exposure to the Corona virus due to the overcrowded and unsanitary conditions in the camp. On April 22 following the unrest gun-shots were fired into the camp wounding two people with the assailant or assailants evading capture. Reportedly the two were shot after openly attempting to break the quarantine imposed on the residents of camp.

A woman from the Vial refugee camp on Chios island was returned from hospital after testing negative for the Corona virus later died of causes that are still being investigated. Her death caused severe protests in the camp and fire breaking out during the unrest. Greek migration ministry secretary, Manos Logothetis stated that: "A large part of the camp's administrative services was destroyed".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-04-30:

Grekland/ Moria Residents Protest Conditions in Camp till sidans topp

Early Wednesday morning, a group of Moria residents protested in front of the gates of the camp. The protest is part of a series of weekly demonstrations against the conditions in the camps, which have always been unsanitary but now become even more potentially deadly in the face of the global coronavirus pandemic. The organizers and participants are international - last week the demonstration was made up mostly of Afghan residents, while this week it was mostly residents from Africa who turned out.

People are protesting against unsanitary conditions in the camp and overcrowding that could easily be solved if the rest of the European Union did its duty and accepted asylum seekers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-05-15:

Grekland/ Fler smittade flyktingar på grekiska Lesbos till sidans topp

Två asylsökande som nyligen anlänt till ön Lesbos, som hyser Greklands största flyktingläger, har testats positivt för coronaviruset, enligt myndighetskällor.

Tidigare har två fall upptäckts på ön. De två nya smittade personerna finns bland totalt 70 personer som hittills anlänt till Lesbos under maj. Sedan den 1 mars placeras samtliga flyktingar och migranter som anländer till ön i karantän utanför lägren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-05-19:

Grekland/ Huge crowds and lack of preparedness from reopening of Asylum Services till sidans topp

The headquarters of the Asylum Service reopened on Monday morning after being closed for two months due to COVID-19. Greek media reports:

"The service reopened without any timely preparation for the gradual service of the many thousands of pending cases and the proper information of those interested, who gathered to be served, most in vain.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-05-12:

Tyskland/ German reception centers 'inadequate' during pandemic, court rules till sidans topp

The Administrative Court in Munster ruled that a pregnant woman and her husband did not have to live in a shelter, located in the town of Rheine, because the local government was not providing adequate protection. The woman appealed for the right to be released from the shelter, saying that she feared for her health.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-04-27:

Europa/ Coronavirus: UNHCR offers recommendations to ensure access to asylum till sidans topp

With the world mobilizing to combat the spread of COVID-19, many countries in Europe and beyond have adopted exceptional measures to manage their borders, limiting air travel and cross-border mobility. UNHCR, the UN Refugee Agency, has called today on European countries to safeguard the many good practices and redouble their efforts to strengthen asylum systems in Europe in these trying times.

It is encouraging that nearly two thirds of European countries have found ways to manage their borders effectively while allowing access to their territories for people seeking asylum. Medical screenings at borders, health certification or temporary quarantine upon arrival are some of the measures put in place by European countries. These are important positive precedents for other States in Europe and beyond.

"With refugees and asylum-seekers at the centre of our efforts, we have prepared a series of practical recommendations in support of national asylum systems as we continue to provide our expertise to governments," said Pascale Moreau, UNHCR's Regional Director for Europe.

Measures to mitigate a COVID-19 spread, such as physical distancing and restrictions on movements and gatherings, have impacted the functioning of asylum systems in Europe, be it the registration of new asylum claims and documentation, status determination or judicial reviews. Consequences can be serious for individuals concerned as well as States. For example, where new asylum claims are not registered, people's stay is not regulated, and they have no access to basic assistance and health services. Where asylum procedures are suspended, national asylum authorities will face significant challenges upon resumption, or worse, risk to lose or even reverse past investments in national asylum systems.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

UNHCR 20-05-15: Key Procedural Considerations on the Remote Participation of Asylum-Seekers in the Refugee Status Determination Interview (Extern länk till pdf-fil)

UNHCR 20-04-20: Displaced and stateless women and girls at heightened risk of gender-based violence in the coronavirus pandemic (Extern länk)

UNHCR 20-05-20: As COVID-19 pandemic continues, forcibly displaced children need more support than ever (Extern länk)

UNHCR 20-05-22: Beware long-term damage to human rights and refugee rights from the coronavirus pandemic (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-04-24:

Europa/ States compromising rights of asylum seekers through COVID-19 measures till sidans topp

The limitation of rights of asylum seekers in the context of measures to contain the coronavirus pandemic raises concern among international lawyers and civil society organisations.

International lawyers have expressed their concern over a decree by the Austrian Ministry of the Interior that limits the right to asylum by requiring every asylum seeker to provide a health certificate. The decree is not binding, but presents guidelines for how border police officers should deal with people at the border wishing to enter Austria, including those seeking international protection. As the Ministry of the Interior has offered no further clarification but endorses the decree, the NGO Asylkoordination announced that they will submit a factual report to the Vienna Public Prosecutor's Office. They argue that the rejection of people seeking international protection at the border is illegal until a procedure has been completed. To prevent health risks related to the coronavirus, they can be placed in a two-week quarantine for the duration of the state of emergency, Asylkoordination states. Upon scrutiny, the constitutional court may repeal the untenable and disproportionate measure, but only in a couple of months; the legal action is therefore the only way to make sure that Austrian authorities fulfil their obligation under international law, Lukas Gahleitner-Gertz from Asylkoordination commented.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 20-05-08: Information sheet 5 May 2020: Covid-19 measures related to asylum and migration across Europe (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-05-15:

Bangladesh/ Oro för virusmardröm i rohingyaläger till sidans topp

Sedan coronavirus konstaterats i ett av flyktinglägren utanför Cox's Bazar i Bangladesh sätts nu skyndsamma insatser in för att försöka hindra ett större utbrott.

Hjälporganisationer har länge varnat för risken för en rasande spridning när smittan når de överbefolkade lägren. I torsdags rapporterades att en man testat positivt för corona - det första bekräftade fallet i lägren - samt ytterligare en man som bor i närheten.

Männens kontakter kartläggs nu för att kunna testa och sätta andra potentiellt smittade i karantän, säger en talesperson för Världshälsoorganisationen (WHO).

Ett helt område i ett av lägren, med omkring 5 000 boende, har isolerats, enligt lokala myndigheter.

- Vi har stängt ner området och stoppar alla från att ta sig in dit eller lämna sina hem, säger myndighetsföreträdaren Mahfuzar Rahman.

"Mardrömsscenario"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 20-05-17: FN-chef kräver flytt av rohingyaflyktingar (Extern länk)

IOM 20-05-19: As super cyclone amphan approaches, IOM ramps up COVID-19 response in Cox's Bazar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-05-19:

Brasilien, Colombia/ Indigenous refugees battle Coronavirus in Latin America till sidans topp

As the Coronavirus pandemic spreads through Latin America, UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning that many displaced indigenous communities are now dangerously exposed and at risk.

There are almost 5,000 indigenous Venezuelans displaced in Brazil, mainly from the Warao ethnic group, but also from the Eñapa, Kariña, Pemon and Ye'kwana communities. With COVID-19 hitting this Amazon region hard and Brazil emerging as an epicenter of the pandemic, UNHCR is worried that many may struggle without adequate health and sanitation conditions.

In Colombia, a number of bi-national indigenous groups, including the Wayuu, Bari, Yukpa, Inga, Sikwani, Amorúa, live near the border with Venezuela. While their ancestral homes straddle both countries, many have not been able to regularize their stay in Colombia and are undocumented. Some now also face threats from irregular armed groups who control the areas where they live.

UNHCR is concerned that for some indigenous Venezuelans, documentation issues, most notably their irregular status, and living conditions are placing them at heightened risk.

Many live in isolated or remote areas, where they lack access to health services, clean water and soap. Others live in cramped dwellings or in informal urban settlements without access to protective equipment. Most of the border indigenous groups are threatened by physical and cultural extinction because of insufficient food and severe malnutrition that can increase the risk of contagion. These areas have lacked adequate health services which can now exacerbate the current situation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-04-29:

Kenya/ Restriktioner för Kenyas stora flyktingläger till sidans topp

I ett försök att bromsa coronavirusets framfart inför Kenya ett förbud att röra sig in och ut från två jättelika flyktingläger belägna i det östafrikanska landet.

"Regeringen har beslutat om stopp för att röra sig in och ut från de båda flyktinglägren Kakuma och Dadaab", skriver inrikesminister Fred Matiangi på Twitter.

Beslutet gäller från och med onsdagen.

Dadaablägret ligger i östra Kenya och hyser runt 217 000 människor och i Kakumalägret i landets nordvästra del lever omkring 190 000.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 20-04-14:

Internationellt/ Refugees are in a vicious circle that make them particularly vulnerable till sidans topp

"The special session of the UN Security Council on 9 April rightfully emphasised the severe repercussions of the Covid 19 pandemic on civilian populations in conflict zones. Internally displaced persons and refugees are in a vicious circle of being forced to leave their homes and take shelter in camps which are often poor and vercrowded, both of which are factors that make them particularly vulnerable to the pandemic," Fabien Gouttefarde (France, ALDE), rapporteur on the protection of victims of forced displacement under international law, said.

"In addition, international humanitarian assistance by the United Nations and NGOs is frequently interrupted worldwide due to closed borders under anti-pandemic measures. Even media reports about human rights violations in conflict zones are hindered. In these extreme circumstances, it is vital to recognise the fundamental rights of forcibly displaced persons and to immediately stop any action which causes more displacement of persons or a continuation of their forced displacement."

"As the UN Secretary General stated clearly, war lords, mercenaries and terrorists are trying to take advantage of the fact that states are paralysed by the pandemic. Therefore, it is important to strongly recall that international law cannot be compromised by a pandemic and those who seek to benefit from it. As national parliamentarians, we must do all we can to hold those legally and politically responsible who forcibly displace persons - in Europe and abroad."

Artikeln (Extern länk)

Europarådets parlament 20-05-05: COVID-19: A rapporteur praises Greece for humanitarian transfer of vulnerable migrants from island camps (Extern länk)

Europarådets parlament 20-05-11: COVID-19: A rapporteur urges aid for internally displaced children (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees International 20-05-07:

Internationellt/ Gender Matters: COVID-19's Outsized impact on displaced women till sidans topp

In a matter of months, the swift spread of the novel coronavirus has had devastating ramifications on global public health. As of May 1, 2020, there were more than 3.3 million confirmed cases of COVID-19 around the world. In addition, the pandemic is having tremendous effects on the economy and social fabric of every society.

Since the outbreak began, humanitarian workers, journalists, and researchers have warned that people in displaced communities are at high risk for contracting and spreading the virus. Globally, approximately 71 million people-or one out of every 108 people-are forcibly displaced. A majority of them live in countries with weak and under-resourced healthcare infrastructure where systems are unlikely to be capable of handling the scale of this crisis. Even in some of the wealthiest countries such as the United States, COVID-19 is exposing massive gaps in the healthcare system and significant inequalities resulting in deadly outcomes.

Displaced persons-including refugees, asylum seekers, internally displaced people (IDPs), and stateless people-often live in especially cramped quarters, have limited access to health services, are not included in public information campaigns, work in the informal economy, and face restrictions on their movement. These conditions create significant challenges even when there is no global health emergency. In the context of a pandemic, however, they become more acute, increasing the risk of individuals contracting and spreading the disease. Moreover, the additional strain on governmental and non-governmental organizations' (NGO) finances as a result of the current health crisis is likely to further stretch the humanitarian system and exacerbate displaced communities' difficulty accessing basic needs and staying safe.

(...)

Hela skrivelsen (Extern länk)

Sam Mednick in The New Humanitarian 20-05-12: Syrian refugee women face new COVID-19 battleground (Extern länk)

British Medical Journal 20-05: Gendered implications of the COVID-19 pandemic for policies and programmes in humanitarian settings (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-05-13:

Internationellt/ Ignored by COVID-19 responses, refugees face starvation till sidans topp

The inhumane treatment of refugees and migrants threatens to stall progress on tackling COVID-19, Amnesty International said today, warning that overcrowded camps and detention centres will become new epicentres unless urgent action is taken. The organization said that lockdowns and movement restrictions have exacerbated dire living conditions, leaving millions of people at risk of starvation and illness.

The organization is calling for concerted global action to ensure hundreds of thousands of people on the move are provided with adequate access to food, water, sanitation and healthcare to ensure their survival as countries prepare to come out of lockdown.

"It is impossible to properly contain this virus when so many people worldwide are living in desperately overcrowded, unsanitary camps and detention centres. At a time when we need compassion and cooperation more than ever some governments have instead doubled down on discrimination and abuse - preventing deliveries of food and water, locking people up, or sending them back to war and persecution," said Iain Byrne, Head of Amnesty's Refugees and Migrants Rights team.

"In many camps death by starvation is now reported to be a bigger threat than the virus itself. This is an appalling abdication of the collective responsibility to protect refugees and migrants, and we are urging states to take immediate action to prevent this becoming a human rights catastrophe."

Many governments have taken actions driven by discrimination and xenophobia, which needlessly place refugees at risk of starvation and disease.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Human Rights Watch 20-05-15: US: Free detained asylum seekers in pandemic (Extern länk)

Human Rights Watch 20-05-12: Lockdown should not discriminate against migrants, refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-05-15:

Internationellt/ Mental health needs of migrants and displaced must be part of response till sidans topp

Highlighting the deep impact that the COVID-19 pandemic is having on the mental health of people worldwide, the International Organization for Migration (IOM) calls for pro-active measures to be taken by governments worldwide to ensure that the mental health and psychosocial needs of migrants and displaced persons are taken into consideration in governments' responses.

The call is in line with the launch yesterday by the United Nations Secretary-General, António Guterres,?of a policy brief titled COVID-19 and the Need for Action on Mental Health,?which?highlights the mental health consequences of the pandemic and urges governments, civil society, health authorities and others to invest in and prioritize mental health during the COVID-19 response and beyond.

Next week, the World Health Organization (WHO) will be holding its 73rd World Health Assembly, in which Member States and other stakeholders are due to discuss the impacts of COVID-19, IOM reiterates the importance of taking into consideration the mental health dimensions of the crisis, in particular the effects it has on migrants, displaced persons and other vulnerable groups.

"Everyone is affected by this pandemic," said António Vitorino, IOM Director-General.

"The stresses of confinement, job loss, stigma and xenophobia certainly have an impact on mental health. Those most vulnerable including migrants, mobile populations, and seasonal workers, face a unique set of challenges. We must ensure everyone is included in our mental health response, especially during COVID-19."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Svenska Kyrkan 20-04-30:

Konsekvenser av coronapandemin till sidans topp

Den pågående coronapandemin påverkar även asylsökande, nyanlända och papperslösa. Här försöker vi reda ut hur olika grupper drabbas.

/Innehåll: Asylsökande, kvotflyktingar, familjeåterförening, nya gymnasielagen, arbetstillstånd, papperslösa, förvarstagna/

Sammanfattning och slutsatser

Asylsökande som befinner sig i Sverige kan drabbas av längre handläggningstider, vilket kan medföra ökad oro och psykisk ohälsa.

De som har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd kommer ha svårare att få permanenta uppehållstillstånd. Detta som en följd av kravet på försörjning från varaktig inkomst och att arbetslösheten stiger i pandemins spår. Detta kan få negativa konsekvenser för deras etablering i Sverige och möjligheten att känna sig trygg.

På motsvarande sätt innebär försörjningskravet att personer med uppehållstillstånd i Sverige troligen kommer få mycket svårare att återförenas med sina familjer. Detta kan leda till ökad frustration och psykisk ohälsa hos gruppen. Undantaget är de som beviljas flyktingstatus och vars familjer ansöker inom 3 månader.

Gruppen som omfattas av nya gymnasielagen riskerar att få svårare att aktivt delta i studierna eftersom gymnasieskolor håller stängt. De kommer också bli svårare att få ett arbete inom stipulerad tid. Konsekvensen är att de riskerar att utvisas eller att deras befintliga utvisningsbeslut blir verkställbart. Stor risk finns att denna grupp inte lämnar Sverige utan stannar kvar som så kallade papperslösa.

Personer med arbetstillstånd riskerar att förlora sina jobb och därmed sina uppehållstillstånd. Vissa stannar troligen kvar i Sverige som så kallade papperslösa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Advokatsamfund 20-05-15:

Skrivelse om muntliga utredningar med anledning av coronavirusets spridning till sidans topp

Angående Migrationsverkets nya rutiner för genomförandet av muntliga utredningar med anledning av coronavirusets spridning

Advokatsamfundet har de senaste dagarna kontaktats av ett stort antal ledamöter som haft frågor om Migrationsverkets nya rutiner för genomförandet av muntliga utredningar med anledning av den pågående coronapandemin.

Frågorna rör främst om det är godtagbart ur ett advokatetiskt perspektiv att en advokat som offentligt biträde deltar vid utredning per telefon och huruvida ett sådant förfarande är rättssäkert för den asylsökande.

Jag har tagit del av bl.a. Migrationsverkets beslut daterat den 16 april 2020 med tillfällig instruktion för muntliga utredningar via Skype (I-11/2020), och även av korrespondens mellan verket och Migrationskollegiet i Malmö. Av detta underlag får jag uppfattningen att det inte finns något principiellt beslut från Migrationsverket som hindrar att ett biträde som önskar delta på plats tillsammans med sin klient vid ett utredningstillfälle gör det. Av den information vi fått framgår dock att många advokater har bibringats uppfattningen att de inte får närvara på plats, bl.a. eftersom de kallelser till utredning som skickats ut enbart anger att biträde och tolk erbjuds att delta vid utredningssammanträdet per telefon.

Vidare har vi fått uppgifter om att anställda vid Migrationsverket meddelat att det offentliga biträdet inte kommer beviljas ersättning för tidsspillan och utlägg om biträdet väljer att åka till orten från vilken klienten ska delta i utredningen, och i något fall även att verket kommer se över ett entledigande av biträdet om denne inte godtar föreslagna former för utredningen. Detta är inte godtagbaii.

(...)

Läs skrivelsen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-00:

Ansökan om anknytning får göras från Sverige på grund av Corona, enligt domstol till sidans topp

En kvinna från Ukraina ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make och ett gemensamt barn, båda svenska medborgare. Hon fick avslag på grund av att hon redan befann sig i Sverige. Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning får enligt grundregeln inte beviljas om personen redan har rest in. Migrationsdomstolen tar hänsyn till att handläggningstiderna i anknytnigsärendet kan bli omkting ett år och att barnet bara är två år gammalt. Hans anknytning till modern riskerar att skadas genom separationen. Dessutom gör gränshindren på grund av Coronaviruset att det är oklart när en resa skulle kunna ske. Domstolen påpekar att kvinnan riskerar att hamna i en situation där hon ofrivilligt blir kvar illegalt. Om hon kan resa och beviljas uppehållstillstånd finns risk att hon får svårt att återvända, på grund av epidemin. Kvinnan beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Ekot 20-04-26:

Oro för smittspridning i Migrationsverkets förvar till sidans topp

Som Ekot rapporterat tidigare så har utvisningarna från Sverige minskat kraftigt på grund av coronaviruset, och många har släppts från Migrationsverkets förvar. Men ungefär 300 personer sitter fortfarande kvar i förvar i väntan på utvisning. Och där finns nu en oro för risken att drabbas av covid-19.

- Det är katastrof här. Det finns 30 personer här, på varje rum fyra, säger Sheref, en av de intagna på förvaret i Kållered utanför Göteborg.

Han är orolig för att bli smittad då det är svårt att hålla avstånd till andra. Sheref säger att han, bortsett från besöksförbudet för anhöriga, inte har märkt av några förändringar i rutinerna på förvaret för att minska risken för smittspridning.

- Ingenting alltså. Det är samma sak som innan. Personalen har inga munskydd, de har inga handskar på sig. Ingen skillnad.

Enligt Sheref har man nu inlett en hungerstrejk på Kållereds förvar, och enligt uppgifter från andra förvarstagna pågår det hungerstrejker på flera andra förvar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 20-04-25: Sociala distansen kan inte hållas på förvaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kontext 20-05-10:

Trots corona - folk fortsatt inlåsta på förvar till sidans topp

Samtidigt som myndigheter uppmanar till social distansering under coronapandemin sätts människor i förvar. Här är det omöjligt att hålla avstånd. - Det finns 12 stolar i matsalen, medan vi är 22 personer. Vi delar sovsalar och badrum, berättar en försvarsintagen för Kontext.

På grund av corona-pandemin har det blivit väldigt svårt att röra sig mellan olika länder. Detta gör att tvångsutvisningar har blivit nästintill omöjliga att utföra. Den svenska polisen uppger därför att de har börjat släppa ut personer som sitter i förvar i väntan på utvisning, men det sker på en så kallad individuell basis.

Det innebär att förvaren fortfarande håller igång sin ordinarie verksamhet. Inuti förvaren växer därför den sedan tidigare existerande oron bland de frihetsberövade. På förvaren i Åstorp, Flen, Ljungbyhed och Kållered organiserar de förvarstagna hungerstrejker för att protestera mot att de fortsätter hållas inlåsta.

Möjligheten att placera någon i förvar har varit lagstadgat i Sverige sedan 1914. Det anses vara en administrativ åtgärd, en möjlighet att använda för att kunna verkställa beslut om utvisning. Kanske förklarar detta också valet av namn. Bland synonymerna till ordet förvarfinns skydd, vård, placering på säkert ställe.Men det mjuka som omgärdar institutionens namn skär sig mot de som har upplevt den inifrån.

Z, som väljer att vara anonym på grund av risk för repressalier, är just nu frihetsberövad på förvaret i Ljungbyhed. Han har varit där under de senaste månaderna, efter att ha byggt upp sitt liv i Sverige under mer än 5 års tid. Med anledning av corona har förvaret i Ljungbyhed spärrat av vissa utrymmen för att där kunna isolera de som uppvisar symptom på corona. Z menar dock att åtgärderna som vidtagits inte är tillräckliga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Flamman 20-05-09:

Inlåst med viruset - "Livet betyder ingenting här inne" till sidans topp

Att sitta inlåst på förvar och vänta på sin egen utvisning innebär i normalfallet alltid oro. Men när en allmänfarlig smitta sprider sig i samhället och polisen menar att utvisningar ska fortsätta så gott det går, vittnar förvarstagna om att de är rädda för sina liv.

I mitten av april dog en man i 60-års åldern av covid-19. Han väntade på sin utvisning och var tidigare intagen på Migrationsverkets förvar i Märsta sedan den 3 mars. Han bekräftades vara smittad den 18 mars, men hur han blev det är enligt Migrationsverket okänt, eftersom intagna är förbjudna att lämna byggnaden. Efter konstaterad smitta släpptes mannen från förvaret, men valde själv att stanna kvar tills han fördes med ambulans till sjukhus den 23 mars, där han avled den 14 april. Mannens död har skapat en stor oro och rädsla på landets förvar.

- Alla blir galna, vi vet inte vad vi ska göra. Vi vet ingenting. De hämtar in folk men kollar inte dem innan de kommer in, berättar Adam, som vill vara anonym, för Flamman.

Adam är förvarstagen på Migrationsverkets anstalt i Flen. Han deltog i en hungerstrejk som utbröt på flera av landets förvar efter att den tidigare förvarstagna 60-åringen avlidit, men som sedan några dagar tillbaka är avblåst. De strejkande krävde att bli släppta med anmälningsplikt så länge coronapandemin pågick.

Förvaren är, liksom fängelser och andra anstalter, platser där många personer rör sig på begränsade ytor, delar kök, datorsalar och andra gemensamma utrymmen. Däremot går personalen in och ut ur byggnaden. Det är med andra ord platser där smitta riskerar att spridas snabbt.

- Om det är större avstånd klarar man sig. Men här är det trångt. Om en person får det kommer alla få det, fortsätter Adam, som suttit i förvar sedan den 26 januari.

Han menar att det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter, att den som inte begått ett brott har rätt att vara fri, och särskilt i en tid där en allmänfarlig smitta sprider sig i samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-04-26:

Kraftig minskning av antalet utvisade till sidans topp

Gränspolisen har svårt att verkställa utvisningar från Sverige på grund av covid-19. Det handlar om en kraftig nedgång de senaste veckorna, jämfört med samma period förra året. Och det här har lett till att många som satt i Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning har släppts.

- Arbetet fortsätter, men vi har ju en del praktiska hinder. De främsta hindren är ju att flera länder har stängt sina gränser. Så vi har ju en minskning med ungefär 80 procent, jämför med förra året i antal ärenden som vi kan verkställa, säger Patrik Engström, nationell gränspolischef.

Mellan 19 mars och 15 april har polismyndigheten utvisat 87 personer, alltså en kraftig minskning jämfört med samma period förra året då det handlade om 462 personer. Dels beror det på stängda gränser, men också på att flera länder har stängt de myndigheter som Migrationsverket normalt för en dialog med.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-04-30:

Bosnien/ Security minister plans to deport thousands of people amid corona crisis till sidans topp

On April 23, the security minister of Bosnia and Herzegovina (BiH) proposed to forcibly deport migrants out of the country in the midst of the Coronavirus outbreak. The initiative follows a decision on April 16 by the Council of Ministers of BiH on the Restriction of Movement and Stay of Foreigners challenged by the Legal Aid Network Va?a prava BiH.

BiH security minister Fahrudin Radncic argues that refugees and migrants pose an economic burden during the pandemic as well as a security threat. The minister announced the submission of a legislative proposal to the parliament without indicating the precise timing. The minister's plans include the detention of migrants without passports or other forms of official identification, instead of accommodating them in migrant and refugee camps. Under the proposed new law, people could be detained for one to five years to establish their identity.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 20-05-13:

Internationellt/ Forced returns of migrants must be suspended in times of COVID-19 till sidans topp

The United Nations Network on Migration is concerned by reports of States in many regions using forced return of migrants as a measure in response to COVID-19. The Network calls on States to suspend forced returns during the pandemic, in order to protect the health of migrants and communities, and uphold the human rights of all migrants, regardless of status. Successfully tackling the pandemic cannot be achieved without upholding human rights.

When temporary border closures and movement restrictions are deemed necessary to prevent the transmission of COVID-19, they must be implemented in a way that is non-discriminatory and proportionate to achieving the public health aim pursued. Such closures should incorporate health protocols and processes to guarantee fundamental rights at all times.

Keeping everyone safe means ensuring that no-one faces the risk of refoulement by being returned to places where their life, safety or human rights are threatened. It means that collective expulsions, such as arbitrary pushbacks of migrants and asylum-seekers at borders, must be halted; that protection needs must be individually assessed; and that the rule of law and due process must be observed. It also means prioritizing protection, including every child's best interests. These are obligations in international law that can never be put on hold and are vital to any successful approach to combatting COVID-19 for the benefit of all.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Stockholm 20-05-04:

Fler papperslösa utan bostad sedan gränserna stängts till sidans topp

De stängda gränserna och ett minskat antal avvisningar under coronapandemin har lett till att det blivit fler papperslösa utan bostad på Stockholms gator.

21-årige Mustafa har sovit i skogskanter och på nattbussar för att klara sig.

Liisa Korvenranta från Flyktinggruppernas Riksråd skulle vilja se ett så kallat nödbistånd till alla papperslösa från kommunen under pandemitiden.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 20-05-04: Släppta ur förvaret får ingen hjälp: "Inte vårt ansvar" (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 20-05-04: Ersalan, 21, bor i en skogsdunge: Hur ska jag skydda mig mot corona? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-04-26:

Släppt från förvaret - sover i elrum till sidans topp

Migrationsverket tömmer sina förvar under coronakrisen.

Tvåhundra intagna har släppts och kastats ut på gatan - utan mat och sängplats.

- Jag sover i ett elrum, säger Ali Shakoori.

I förra veckan dog en coronasmittad man som varit intagen på Migrationsverkets förvar i Märsta i väntan på utvisning. Något som väckte stark oro bland övriga intagna.

På förvaren i Kållered och Flen har vissa valt att hungerstrejka.

Migrationsverket har minskat beläggningen kraftigt för att förhindra smittan från att spridas. Antalet platser på samtliga förvar i landet har på kort tid skurits ner från 519 till 300 - något som inneburit att runt 200 personer har släppts.

En av dem är afghanske Ali Shakoori, 18 år enligt egen uppgift och 20 år enligt Migrationsverket.

Han kom ensam till Sverige från Pakistan i slutet av november 2015, några dagar för sent för att omfattas av gymnasielagen.

I februari i år greps han av polis i ett värmländskt samhälle, på pizzerian där han arbetade mot mat och husrum. Han fördes till Migrationsverkets förvar i Flen och sedan vidare till Märsta.

- Det blev obehagligt när vi fick veta att det fanns en smittad inne på förvaret. Även vakterna var rädda, säger han.

Fick bäddmadrass

Den 2 april släpptes Ali Shakoori. Han lämnades på gatan i Märsta utan en krona på fickan.

- Vakterna sa: du får gå på grund av coronaviruset. Inget mer. Jag fick inte ens pengar till en SL-biljett, säger han.

Ali Shakoori lyckades ringa en vän i Värmland som kunde köpa en tågbiljett till Karlstad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-04-23:

Påverkar corona rätten till ersättning vid utvisning? till sidans topp

Jag har fått ett avvisnings-/utvisningsbeslut och min tidsfrist för frivillig avresa håller på att löpa ut. Påverkar corona/covid-19 mina möjligheter att få behålla min bostad och/eller min ersättning enlig lagen om mottagande av flyktingar (LMA)?

Om du är vuxen och inte bor tillsammans med barn har du som fått ett negativt beslut vanligtvis inte rätt att få bostad och ersättning enligt LMA efter att tidsfristen för frivillig avresa har löpt ut. Du kan i undantagsfall få behålla rättigheter enligt LMA om Migrationsverket tycker att det är "uppenbart oskäligt" om du inte får få behålla bostad och/eller ersättning.

Ett exempel på situation där det enligt lagstiftaren skulle kunna vara "uppenbart oskäligt" är om avvisnings-eller utvisningsbeslutet inte kan genomföras trots att utlänningen medverkar fullt ut för att försöka lämna landet. I en situation där du medverkar för att lämna landet men, på grund av att landet du ska åka till har stängt sin gräns för att undvika spridning av corona/covid-19 skulle du eventuellt kunna få behålla din ersättning.

Ett annat exempel är om du inte kan lämna landet eftersom du har drabbats av en allvarlig sjukdom av tillfällig karaktär. Om du själv skulle bli allvarligt sjuk i corona/covid-19 i samband med att din tidsfrist för frivillig avresa håller på att löpa ut skulle du eventuellt kunna ha rätt att behålla din ersättning.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några vägledande beslut från Migrationsverket eller domstolarna om vilken påverkan corona/covid-19 har på din rätt till LMA. Vi kan därför inte säkert säga hur Migrationsverket skulle bedöma din just din rätt till ersättning. Om du har några frågor om din situation eller om du har fått ett negativt beslut om ersättning enligt LMA är du välkommen att kontakta Asylrättscentrum för att få råd.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 20-05-06:

Italien/ Italien vill legalisera papperslösa i jordbruket till sidans topp

Samtidigt som det svenska jordbruket hotas av akut arbetskraftsbrist öppnar Italien för att ge flera hundra tusen papperslösa människor arbetstillstånd. Man räknar annars med förluster på upp till 70 miljarder kronor.

SvD har tidigare rapporterat om hur den svenska skörden är hotad och att det finns en politisk vilja att skapa nystartsjobb inom jordbrukssektorn.

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, Martin Ådahl, vill att nyanlända eller personer som varit arbetslösa länge ska kunna användas. Nystartsjobb innebär att staten betalar en stor del av lönen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har haft möten med Arbetsförmedlingen, företrädare för lantbruk, grönsaks- och bärodlare samt skogsbruket för att hitta lösningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aljazeera 20-05-14:

Italien/ Thousands of undocumented migrants to get Italian work permits till sidans topp

Threatened by food shortages and health risks, Rome gives a six-month amnesty for thousands of undocumented migrants.

Thousands of undocumented migrants will now be allowed to apply to temporarily stay and work in Italy under an amnesty announced as the country unveiled a $59.6bn stimulus package to cushion the economic impact of the coronavirus.

After weeks of negotiations marked by political infighting and resignation threats, the parties in Italy's coalition government finally reached an agreement on Wednesday to approve provisional changes to permits for farm workers and home carers.

Dino Martirano, a spokesman for Italy's interior ministry, told Al Jazeera foreign labourers in the agricultural and domestic working sectors who have been without a valid residency permit since November will be able to apply.

According to the decree unveiled on Wednesday, the new residency permits will be valid for six months.

The changes also seek to legalise irregular work in farms and homes. Martinaro said employers who have irregularly hired either foreign or Italian workers in these sectors would also able to apply to regulate their staff by stipulating a fixed-term employment contract.

"We have reached an important result," Prime Minister Giuseppe Conte said in a news conference after a cabinet meeting.

"This is a battle of civilisation because at its centre lay people's dignity, fight against criminal organisations, against caporalato (a system based on the recruitment and exploitation of workers), the immersion of black work and the protection of employers and workers' health, including the one surrounding them."

Mixed reactions

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-05-15:

USA/ Pandemin stärker papperslösa i USA:s lantbruk till sidans topp

Från utvisningshotad till samhällsviktig. För USA:s över en miljon papperslösa lantarbetare har pandemin paradoxalt nog inneburit ökad trygghet.

- Det är som att de plötsligt har insett att vi bidrar när vi är här, säger Nancy Silva.

I flera års tid har hon tittat sig över axeln, alltid varit nervös för att frihetsberövas och deporteras. Nancy Silva kom till Bakersfield i Kalifornien för att arbeta på en fruktodling, men saknar som många andra mexikaner i den amerikanska jordbrukssektorn rätt att vistas i USA. Och att öka utvisningarna av papperslösa har varit en av president Donald Trumps främsta politiska prioriteringar.

- De av oss som saknar papper lever i skräck för att invandringsmyndigheten ska hämta oss, säger Nancy Silva till The New York Times.

Men pandemin tryckte på pausknappen. Departementet för inrikes säkerhet har beslutat att lantarbetare är "av kritisk betydelse för matförsörjningen". Ett papper från arbetsgivaren meddelar att Nancy Silvas jobb nu plötsligt är "samhällsviktigt" och ska garantera passage om polis kontrollerar efterlevnaden av karantänsregler.

- Det är som att de plötsligt har insett att vi bidrar när vi är här, säger Nancy Silva.

En miljon papperslösa

Enligt officiella uppskattningar saknar runt hälften - över en miljon människor - av de som arbetar inom det amerikanska lantbruket laglig rätt att vistas i landet.

Att klassas som samhällsviktig innebär visserligen inget juridiskt skydd mot deportering, men med skördesäsongen för dörren har branschen krävt politisk handling för att trygga arbetskraftsförsörjningen. Dessutom har myndigheterna meddelat att de tills vidare enbart kommer att utvisa personer som misstänks för brott.

Erkänns på högsta nivå

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

UNHCR 2020:

28 maj, Youtube: A virtual charity concert to aid UNHCR'S coronavirus response till sidans topp

International artists, professors and friends from 30 countries, join Maestro Shlomo Mintz, team up for globe-spanning performance in support of the UN Refugee Agency's COVID-19 appeal.

More than 50 musicians from around the world are contributing their talents and time to a joint virtual concert performance to raise funds for UNHCR, the UN Refugee Agency's COVID-19 response.

United in Music is slated to premiere on Thursday 28 May at 18:00 GMT (12:00 EST) and will be hosted and streamed on UNHCR's global YouTube channels. The musical charity fundraiser was initiated by Shlomo Mintz, a world-renowned violin virtuoso and conductor, as a response to an invitation from Christine Mori and Alexis Spieldenner of Canadian-based Bravo Niagara! Festival of the Arts. The duo invited Maestro Mintz to collaborate on a virtual performance of Vivaldi's celebrated Concerto for Four Violins, together with musicians of different orchestras based in Canada, New Zealand, the United Kingdom and the United States. Upon Maestro's Mintz invitation the program was extended with Rachmanoniv's Vocalise curated by Q-Toi, bringing together professors, concert artists, and students from 29 countries. United in Music will be recorded remotely by the diverse ensemble of artists in their respective homes. The artists will be performing works by Vivaldi, Kreisler and Rachmaninoff.

All donations from the concert go to UNHCR to help protect refugees and the communities that welcome them in the ongoing global fight against COVID-19.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Studies Centre 20-04-30:

Strengthening refugee-led humanitarian response during the COVID-19 pandemic till sidans topp

This seminar series focuses on refugee-led assistance and protection in the context of Covid-19. It features panels of individuals whose work is shaping how we understand and support refugee-led responses during crisis. Their accomplishments - whether as practitioners, policy influencers, funders, or community responders - challenge conventional top-down approaches to humanitarian assistance. These approaches are increasingly important in the current context, in which traditional humanitarian capacity has been stretched and forced to adapt. Refugee-led organisations are on the frontline of the response, in both refugee camps and cities.

The series will explore how refugees are responding to the current crisis, reflect on how they can be supported by external actors, and consider the prospects for creating lasting forms of participatory humanitarian governance. The majority of panelists are refugees.

Series conveners: Alexander Betts and Andonis Marden (Refugee Studies Centre), Shaza Al Rihawi, Anila Noor, Najeeba Wazefadost, and Mustafa Alio (Global Refugee-Led Network)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees International 20-05-07:

Europa/ Call for the EU to protect displaced people during the COVID-19 crisis till sidans topp

To the 27 European Member States

Copy to the European Council, the European Commission, the European Parliament and the relevant EU agencies, namely Frontex, EASO and the EU Fundamental Rights Agency

An emergency which knows no borders: Europe must lead by example and 'leave no one behind'

The past months have seen Europe and the world face unprecedented circumstances following the outbreak of the Corona virus. This public health emergency has shown that we are all in this together - disease does not discriminate between borders, nationalities, or status and only an inclusive response which 'leaves no one behind', will allow us to stop its spread and recover together.

Some states have moved to include all individuals without discrimination in their public health responses, paused evictions from state accommodation for asylum seekers, or have granted residence to all immigrants and asylum seekers with pending residency permits.

At the same time, however, the health crisis has mostly given rise to concerning attempts to use Covid-19 as a pretext to suspend human rights of displaced individuals. At the European Union's external sea borders, while pushbacks continue we've seen the suspension of search and rescue operations and 'closing' of ports of arrival, and at external land borders we've witnessed the withholding of reception conditions and access to asylum. Similarly, at Schengen borders the practices of illegal pushbacks and arbitrary detention continue to unfold.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

GT 20-05-06:

Stordalens vädjan - till Migrationsverket till sidans topp

Nordic Choice Hotels och dess ägare Petter Stordalen menar att tusentals personer riskerar utvisning från Sverige till följd av coronapandemin.

Nu har hotellkedjan skickat ett brev till Migrationsverket och vädjar i det om "ökad flexibilitet".

Enligt hotellkedjan finns det alltså en överhängande risk för att många personer nu kommer utvisas från Sverige.

Kedjan hänvisar till utlänningslagen som säger att personer med ett arbetstillstånd i landet måste hitta en ny arbetsgivare inom tre månader om man blir av med jobbet.

Oroar sig för de anställda

Hotellnäringen använder sig mycket av utländsk arbetskraft - och Nordic Choice Hotels meddelade redan i mitten på mars att man varslade 7 500 anställda varav 4 500 i Sverige på grund av coronakrisen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT 20-05-08:

Migrationsverkets svar till Stordalen till sidans topp

Nordic Choice Hotels har i ett brev till Migrationsverket vädjat om "flexibilitet" under coronapandemin. Hotelljätten menar att tusentals personer riskerar utvisning.

(....)

Nu har svaret från Migrationsverket kommit.

Det är undertecknat av generaldirektören Mikael Ribbenvik och GT har tagit del av det.

"Vi på Migrationsverket gör vårt yttersta för att i den här situationen underlätta och stötta drabbade arbetstagare och företag på det sätt vi kan inom ramen för nuvarande regelverk. Samtidigt måste man vara medveten om att det här är en kris som i grunden kan rucka på företags möjligheter att rekrytera och behålla arbetskraft. Även människor som rekryterats från andra länder kan förlora jobbet och därmed grunden för sitt arbetstillstånd", skriver myndigheten bland annat och fortsätter:

"Det finns inget stöd i lagen för att göra undantag för dem som inte får fortsatt anställning på grund av virusutbrottets ekonomiska effekter".

Myndigheten konstaterar att de delar uppfattningen om att virusutbrottet får konsekvenser för företag att behålla värdefull kompetens, men fastslår att man bara följer den lagstiftning som finns.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-05-12:

Osäkert kring bärplockning och andra säsongsarbeten till sidans topp

Under senvåren brukar tusentals ansökningar om arbetstillstånd för säsongsbetonade arbeten som exempelvis bärplockning och skogsplantering ha kommit in till Migrationsverket. Nu är de långt färre. Orsaken är möjligheterna för utländsk arbetskraft att komma till Sverige just nu är begränsade på grund av coronapandemin.

Som en följd av att flera länder infört rörelserestriktioner tillsammans med flygbolagens kraftigt minskade avgångar pekar mycket på att många säsongsbetonade arbeten, där utländsk arbetskraft är vanligt förekommande, inte kan genomföras som planerat i år.

- Det är inte regelverket i sig som förändrats. Migrationsverket tar fortsatt emot och prövar ansökningar om arbetstillstånd. Däremot finns flera praktiska hinder som påverkar möjligheten att resa till Sverige just nu, säger Erik Holmgren, enhetschef på Migrationsverket.

Det tillfälliga inreseförbudet till Sverige är ett exempel på vad som påverkar situationen. Även restriktioner och/eller utegångsförbud i den sökandes hemland innebär att det kan vara svårt att ta sig till Sveriges ambassad för att lämna fingeravtryck och fotografi vilket krävs vid inresa till Sverige. Detta påverkar även Migrationsverkets fortsatta handläggning av ansökan.

- I dagsläget har vi ingen annan lösning att ordna med inresebevis än genom att utfärda ett uppehållstillståndskort och då är fotografi och fingeravtryck ett absolut krav, tillägger Erik Holmgren.

Vissa länder är dock undantagna kravet på inresebevis. Migrationsverket har däremot inga befogenheter att undanta visumkravet.

- Frågan om vilka medborgare som behöver ha visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige beslutas av Sveriges regering, säger Erik Holmgren.

Flera branscher påverkas

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / AB 20-05-12: Bara 200 bärplockare har sökt arbetstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-05-20:

Säsongsarbetare undantas från inreseförbudet till sidans topp

Regeringen kommer att införa undantag i det tillfälliga inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen, samt för personer som beviljats uppehållstillstånd av familjeskäl.

Inreseförbudet som gäller i hela EU infördes den 19 mars och förlängdes för en vecka sedan till den 15 juni. Det gäller alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island Lichtenstein och Schweiz.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-05-20: Säsongsjobbare kan undantas från inreseförbudet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 20-05-12:

Internationella studenter i ekonomisk kris till sidans topp

Internationella studenter har i ett upprop bett den svenska regeringen, landets universitet, högskolor och migrationsverket att ändra reglerna för studieavgifter och uppehållstillstånd eftersom de har drabbats hårt, både ekonomiskt och privat, av den pågående coronapandemin.

- Många har förlorat jobbet och kommer att ha svårt att betala terminsavgiften för 2020 innan sommaren, säger Sarah DeArruda, som är en av initiativtagarna till uppropet.

Närmare 10.000 studenter som kommer utanför EU studerar idag vid svenska universitet och högskolor, en utbildning som inte är gratis. Den genomsnittliga kostnaden per termin är cirka 65.000 kronor. Sarah De Arruda, USA, och Mohamed Mekir, Bangladesh, som båda studerar politisk kommunikation vid Göteborgs universitet har nu startat ett upprop där man begär att svenska universitet ska skjuta upp, sänka eller helt och hållet slopa terminsavgiften för hösten 2020. Detta var P4 Göteborg först med att rapportera om.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-05-04:

Prognosen för flera ärendeslag justeras nedåt på grund av pandemin till sidans topp

Liksom stora delar av samhället påverkas även Migrationsverket av den pågående coronapandemin. Myndighetens majprognos innebär därför sänkta antaganden inom flera ärendekategorier, såsom asyl återvändande och arbetstillstånd.

- Samtidigt är osäkerheten nu betydande. Allt hänger på hur långvariga pandemins effekter blir, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Pandemins effekter avspeglar sig nu på flera sätt när det gäller Migrationsverkets verksamhet. Globalt försämrade möjligheter att resa, inreseförbud till EU inklusive Sverige och försämrade möjligheter att besöka svenska ambassader påverkar framför allt antalet nya asyl-, viserings- och arbetstillståndsärenden.

"Ett förenklat antagande"

Eftersom det i nuläget inte går att veta hur långvarig pandemin och restriktionerna blir har Migrationsverket behövt göra ett antagande om detta i prognosen, för att kunna göra framåtsyftande bedömningar och beräkningar gällande verksamheten. Antagandet utgår ifrån att reserestriktionerna runtom i världen börjar lättas under sommaren.

- Det är ingen bedömning, utan ett förenklat antagande för att i prognosarbetet kunna hantera en osäker och föränderlig situation. Det här antagandet kan komma att behöva justeras, vilket vi i så fall återkommer till i vår juliprognos. Vi följer utvecklingen och vidtar åtgärder löpande för att säkra vår verksamhet och bidra till minskad smittspridning, säger Henrik Holmer.

Färre asylsökande

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-04-30:

COVID-19: Asylum applications down by 43% in March till sidans topp

Applications for asylum in the EU+ dropped by almost half in March as COVID-19 containment measures took effect, following persistently high levels of applications in the first two months of the year.

Figures released by the European Asylum Support Office (EASO) show that in March, just 34 737 applications were lodged in the EU+, dropping by 43% from February. Asylum authorities were affected to different extents across the EU+ by the COVID-19 outbreak, both with regard to the activities of asylum systems themselves, as well as due to border restrictions.

Just before the COVID-19 outbreak in Europe, applications had increased compared to the same period in 2019 (+16% over January-February 2019), with 65 300 applications lodged in January and 61 100 in February. Thus, March figures are not truly indicative of asylum-related migration trends towards the EU+, but are rather the result of COVID-19 containment measures.

On 16 April, the European Commission, with input from EASO, presented Guidance on implementing EU rules on asylum and return procedures. The Guidance provides advice to Member States on ways to ensure the continuity of asylum procedures within the context of the challenging COVID-19 situation.

Over the past months, asylum applications have become increasingly concentrated to a limited number of EU+ Member States, with the top four countries receiving more than three quarters of all applications lodged. As is usually the case, one in every ten applications lodged in February (and one in every eleven in March) was repeated, meaning lodged by applicants who already received a negative decision on a previous application, while approximately 3% of all applications were lodged by self-claimed unaccompanied minors.

Läs mer (Extern länk)

Frontex 20-05-12: Situation at EU external borders in April - Detections lowest since 2009 (Extern länk)

EASO 20-05-12: EASO cautions that COVID-19 could result in increased asylum-related migration (Extern länk)

EASO 20-05-15: COVID-19: Recommendation for remote interviews for asylum applicants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-05-01:

Displaced people urgently need aid as coronavirus causes severe hardship till sidans topp

The COVID-19 pandemic is having an unprecedented social and economic impact globally. Economies are grinding to a halt, jobs and livelihoods are lost on scales never seen before. Entire societies are affected by this public health crisis. UNHCR, the UN Refugee Agency, is alarmed at the increasingly desperate situation of those forcibly displaced by conflicts and violence, particularly in low and middle-income countries, which currently shelter more than 85 per cent of the world's refugees.

The evidence of deep and hard-hitting economic impact of the crisis on refugees is overwhelming. Across the Middle East and North Africa alone, UNHCR and its partners have received over 350,000 calls from refugees and internally displaced people (IDPs) since lockdowns and other public health measures came into force in many countries in March. The majority asked for urgent financial assistance to cover their daily existential needs.

Countries neighbouring Syria host more than 5.6 million Syrian refugees and there are over 6 million IDPs in Syria. Many need urgent support. In Lebanon, which faced an economic downturn prior to the pandemic, over half of the refugees surveyed by UNHCR in late April reported having lost livelihoods such as daily labour. Among the refugees consulted, 70% reported that they had to skip meals. In other countries in the region, such as Egypt, Iraq and Jordan, large number of refugees have also reported having lost their main source of income. In Jordan, the impact on refugee women is profound, with almost all who were working saying they had seen their income source disrupted.

Groups at a particular risk of poverty and exploitation include female heads of households, unaccompanied and separated children, elderly persons, and LGBTI persons. Their situation can be improved through emergency assistance, notably through cash grants.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

UNHCR 20-05-11: UNHCR warns stateless people risk being left behind in coronavirus response (Extern länk)

UNHCR 20-05-14: UNHCR urges prioritization of mental health support in coronavirus response (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-05-16:

Europa/ "Pandemin kan leda till ökad migration till Europa" till sidans topp

Chefen för EU:s asylmyndighet Nina Gregori säger i en exklusiv intervju för Ekot att EU-länderna bör vara redo för att fler migranter snart kommer.

- Vi kan förstås inte ange några exakta siffror. Vi spekulerar inte i hur många fler asylsökande som Europa ska vänta sig, förklarar Nina Gregori som är chef för EASO, EU:s asylmyndighet.

- EASO har ingen kristallkula men vi har information och vi kan se trenderna. Det är viktigt att komma med en tidig varning, fortsätter hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Gävleborg 20-04-29:

Mitt i coronakrisen - måste fixa fast jobb: "Inte ens en svensk klarar av det" till sidans topp

Den nya gymnasielagen kräver att ensamkommande ungdomar måste skaffa en fast anställning inom ett halvår efter studenten. Annars blir de utvisade. Många av ungdomarna letar febrilt efter jobb för att kunna stanna kvar i Sverige.

- De ställer så höga krav att inte ens en svensk klarar av det, säger Aref Mohseni.

SVT har träffat några av de tusentals ensamkommande ungdomar i Sverige som fått en andra chans till att stanna permanent i Sverige.

Villkoret för att få stanna är att efter att ha gått ut gymnasiet med godkända betyg i alla ämnen, skaffa en fast tjänst inom ett halvår. Annars blir de utvisade.

Coronaviruset försvårar

Till följd av coronakrisen har det blivit svårare att både få ett jobb och klara av gymnasieutbildningarna på grund av att de nu har distansundervisning.

Benjamin Noori, Nasrollah Taheri och Aref Mohseni kom till Sverige år 2015 och pluggar på Bromangymnasiet i Hudiksvall. Nasrollah och Aref har bara några få månader kvar till studenten, men de kan inte riktigt se fram emot den på grund av deras oro över att bli utvisade till hösten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Gävleborg 20-04-30:

Arbetsförmedlingen om ensamkommandes chanser: "Möjligheterna har förvärrats" till sidans topp

Ett 100-tal av länets studenter är ensamkommande. Samtidigt som arbetslösheten för unga ökar i länet måste de skaffa ett varaktigt arbete inom sex månader.

- Möjligheterna har förvärrats ganska mycket, säger Mohamed Chabchoub, chef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten bland länets unga är nu uppe i 15,1 procent, vilket innebär att 2 200 unga är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är 350 fler än vid samma tid förra året.

- Det är en markant ökning av antalet ungdomar, säger Mohamed Chabchoub, chef för verksamhetsområdet Arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårdfokus april 2020:

"Språket är inte hela storyn" till sidans topp

Bristande språkkunskaper som förklaring till att så många svensksomalier dött av covid-19 är en förenkling - den ojämlika folkhälsan är mycket mer komplex än så. Det säger sjuksköterskan Lisa George Svahn som jobbar i den nystartade infektionsnoden vid Rinkeby vårdcentral.

Det är fredag eftermiddag och på Rinkeby torg är det gott om folk. Solen skiner, men vinden är kall och ovanför hustaken skymtar mörka moln. Vid grönsaksståndet handlas det granatäpplen och stora buntar med färska örter. Utanför kaféet står en grupp män och röker. Bara munskydden och plasthandskarna på några förbipasserande skvallrar om att det här är den svenska coronapandemins epicentrum.

Fram till den 23 april har 96 personer i det här området av Stockholm dött i sviterna av covid-19. Stadsdelen Rinkeby-Kista har flest dödsfall sett till befolkningsmängd i regionen. Många av de döda är svensksomalier.

Att pandemin skulle slå hårt mot invånarna i området kom inte som någon överraskning för personalen på Rinkeby vårdcentral.

- Våra patienter drabbas alltid hårdare av infektioner. Det kan räcka med vinterkräksjuka. Är man trångbodd - många kanske bara har ett rum på åtta personer - är det väldigt svårt att isolera den som är sjuk eller är i riskgrupp. Det är få som kan arbeta hemifrån, många har samhällsbärande yrken - som färdtjänstchaufförer och vårdbiträden - och blir mer exponerade för smitta, säger infektionssjuksköterskan Lisa George Svahn.

Den här veckan har hon och kollegerna skickat in drygt tre allvarligt sjuka covid-19-patienter med ambulans per dag till sjukhuset.

- Det som förvånar mig är att många är relativt unga, mellan 30 och 50 år. De har gått hemma länge med symtom och varit riktigt dåliga när de kommit hit. En del har behövt så mycket som 12 till 14 liter syrgas. Och de svåra fallen blir allt fler, berättar Lisa George Svahn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The new Humanitarian 20-04-29:

Internationellt/ Refugee groups fill gaps in COVID-19 response, and they need support till sidans topp

'The starting point is to assemble a coalition of groups willing to take this approach seriously.'

Robert Hakiza mfl

Refugee-led organisations have long played important but neglected roles in providing protection and assistance to other refugees and host communities. Now they find themselves on the front line of the COVID-19 response in camps and cities around the world as other organisations withdraw.

Refugees distribute food and non-food items, provide information, serve as community health workers, take part in tracking and monitoring, and influence behavioural norms. As formal humanitarian governance struggles to respond to the direct and indirect consequences of the coronavirus in both camps and urban areas, their work is more vital than ever.

There are literally hundreds of such organisations, many of which provide services that are highly valued by the communities, and some operate at an impressive scale.

However, they have rarely received international humanitarian funding and are almost never recognised as implementing partners by the UN system. Many such organisations may lack capacity, yet they often have a comparative advantage in terms of community-level trust, social networks, and adaptability - all crucial in the context of a pandemic.

In Uganda, home to around 1.4 million refugees, lockdown has been in place since 30 March. Many of the most acute challenges are in urban areas. Some refugees report being less afraid of the virus than of its secondary consequences for access to food, medicine, and basic services.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Amnesty International 20-05-11:

The COVID-19 pandemic can teach us compassion for migrants and refugees till sidans topp

By Matteo de Bellis

At 11 o'clock on 28 April, residents and carers at Surrey Hills care home in the UK stood silent in tribute to Larni Zuniga, a victim of COVID-19 who had died four days earlier.

Described by colleagues as "a treasured nurse" whose dedication and compassion were "second to none", 54-year-old Zuniga had just become a British citizen, 12 years after moving from the Philippines. After years of waiting, his wife was finally receiving the documents to reunite with him. She would have arrived in June - had COVID-19 not arrived first.

This tragedy, and countless others, are exposing not only the enormous suffering that COVID-19 can generate, but also how skewed the building blocks of our society are. Where people carrying out essential work - caring for the elderly or children, building roads, delivering food, picking fruit and stacking shelves - are invariably among the lowest paid, and very often have a migrant background. These people do not have the luxury of working from home and, as a result, are more easily exposed to the virus.

We should keep this in mind when we commit not to leave anyone behind. Migrants - like homeless people, women and children in abusive households, people in detention, and others - face greater risks during this crisis. By showing how much our societies rely on what is considered "low skilled" work, of which a good deal is carried out by migrants, this crisis should prompt us to reassess how we want to govern mobility going forward, once restrictions are eased.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 20-04-17:

The COVID-19 excuse? How migration policies are hardening around the globe till sidans topp

Analylsis by Eric Reidy

At least three in four countries - home to 91 percent of the global population - have imposed partial or complete border closures due to the COVID-19 pandemic, and roughly one in two human beings is living under lockdown as governments try to slow the spread of the virus.

While perhaps necessary from a public health standpoint, the limitations on movement make it more difficult for people fleeing wars and persecution to access protection, and raise pressing questions about what special steps governments need to take to safeguard asylum seekers and irregular migrants in these unusual times.

But migration policy experts also warn that some governments are taking advantage of the crisis to push through legally dubious, hardline migration policies that can't be justified by public health concerns and that could stay in place long after the COVID-19 outbreaks subside - in particular, ending or curtailing access to asylum.

"You do absolutely have some governments who have exploited the situation to put into place harsh migration policies that they were hoping to accomplish in any case," Susan Fratzke, a policy analyst with the Migration Policy Institute (MPI), a Washington DC-based think tank, told The New Humanitarian.

International organisations and health experts have warned of the devastation COVID-19 could cause when it reaches refugees and internally displaced people living in crowded camps and in densely populated urban areas. In such communities, social distancing isn't possible and people often lack access to sanitation facilities and adequate healthcare.

But just as social distancing and frequent handwashing aren't precautions available to all, the choice between staying put and crossing an international border is a matter of life and death for some, while the journeys others are taking have become even more dangerous.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Joanna Naples-Mitchell in Just Security 20-04-17: There is no public health rationale for a categorical ban on asylum seekers (Extern länk)

Lucas Guttentag in Just Security 20-04-13: Coronavirus Border Expulsions: CDC's Assault on Asylum Seekers and Unaccompanied Minors (Extern länk)

Kate Ogg in Kaldor Centre 20-04-16: COVID-19 travel bans: The right to seek asylum when you cannot leave your homeland (Extern länk)

Eva Cossé, Human Rights Watch 20-05-12: Lockdown should not discriminate against migrants, refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch May 2020:

EU states use the coronavirus pandemic to declare themselves unsafe till sidans topp

Mediterranean: As the fiction of a Libyan search and rescue zone begins to crumble, EU states use the coronavirus pandemic to declare themselves unsafe

Statewatch Analysis by Yasha Maccanico

Introduction

The search and rescue zone assigned to Libya in the central Mediterranean has been obvious since its inception as a fiction that was useful to assert EU efforts to reduce the number of arrivals by sea. Shortly after a submission to the International Maritime Organization (IMO) was filed in late March 2020, calling for it to be scrapped for not fulfilling the relevant requirements, attempted sea crossings from Libya resumed. EU states responded by opportunistically declaring themselves unsafe due to the Covid-19 emergency.

Frontex aircraft were monitoring events from the sky, and over the Easter weekend (11-12 April) one vessel which seemed to have disappeared was returned to Libya, with five dead people on board and seven reported as having drowned at sea. At least one Maltese official has confirmed a personal role in coordinating refoulements such as these, on the orders of the prime minister's office, for the last three years.

In a separate operation, the NGO rescue vessel Alan Kurdi rescued people who were in danger at sea before being denied permission to disembark for over ten days, with over 150 people on board. The Council of Europe's Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovi?, responded by declaring that:

"Despite the unprecedented challenges European countries face due to COVID-19, saving lives at sea and disembarking survivors in a safe port must continue".

Hämta analysen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-04-27:

Krisen kräver att alla ensamkommande får amnesti till sidans topp

Centerpartiet har föreslagit att de ensamkommande ungdomar som omfattas av den tillfälliga gymnasielagen bör få amnesti. Men det räcker inte och är endast en avledningsmanöver. Vi kräver att alla ensamkommande flyktingar får amnesti, skriver bland andra barnläkaren Henry Ascher från kampanjen "Håll ihop Sverige".

Just nu diskuteras en lättnad i den nya, kritiserade gymnasielagen utifrån de ändrade förutsättningarna på grund av coronakrisen. De unga krigsflyktingar, vars liv och framtid står på spel, ska inte behöva drabbas av den rådande situationen, enligt förslag från bland andra Centerpartiet. Men det räcker inte. Nu krävs en amnesti för alla Sveriges ensamkommande ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-04-24:

Interpellationsdebatt: Uteblivna utvisningar till sidans topp

Interpellation 2019/20:393 av Tobias Andersson (SD)

Det kinesiska coronaviruset sveper över världen och lämnar sjukdom, död och ekonomisk kris efter sig. I skrivande stund kan ingen svensk ha lämnats oberörd av hur viruset påverkat vårt samhälle och vårt land.

Alla har vi någon i vår närhet som tillhör en riskgrupp och som vi oroar oss över. Många har eller har haft bekanta som insjuknat och satts i karantän. Vårt sociala liv har begränsats, och för vissa var det länge sedan man såg sina arbetskollegor på annat sätt än över videosamtal. Vårdpersonal har inte tillgång till korrekt skyddsutrustning, och intensivvårdsplatserna är för få.

De som arbetat hårt, gjort rätt för sig och över tid sparat undan och investerat det de förmått har sannolikt fått se sina värdeökningar försvinna och mer därtill. Otaliga mängder arbetstagare har permitterats in i osäkerhet, och tiotusentals har varslats från sina jobb. Företagare i allmänhet och småföretagare i synnerhet oroas över huruvida regeringens bristfälliga stödåtgärder kommer att räcka för att de ska kunna hålla huvudet över vattnet under denna lågkonjunktursliknande översvämning.

Som om inte alla dessa problem var nog så misslyckas regeringen nu med att utvisa utländska medborgare som inte har i vårt land att göra. Ulrica Granberg, chef för gränspolisen i Bergslagen, sa till P4 Dalarna torsdagen den 2 april att de stängda gränserna gör det mycket svårare att verkställa utvisningsbeslut. Dessförinnan publicerade polisen på sin hemsida den 18 mars ett inlägg om att afghanska myndigheter valt att förhindra verkställandet av utvisningar med anledning av coronaviruset.

Detta innebär i praktiken att personer som av olika skäl inte har rätt att vistas fritt i vårt land nu ändå kommer att få göra det. Polisen formulerade det på följande sätt: Om det, efter individuell bedömning, inte längre finns stöd i lagen kan detta medföra att klienter som nu är försvarstagna, kommer att släppas ur förvar.

(...)

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-05-07:

Svar på skriftlig fråga: Förvarstagna under coronakrisen till sidans topp

Fråga 2019/20:1263 av Christina Höj Larsen (V)

I mitten på mars uppmanade den nationella gränspolissektionen samtliga regioner att göra en grundlig bedömning för att se vilka förvarstagna som ska släppas för att i stället ställas under uppsikt.

Gränspolisen i Bergslagen har släppt 40 procent av sina förvarstagna, eftersom det inte är lagligt att hålla dem i förvar när det inte går att utvisa dem till följd av coronapandemin. Region Öst har släppt elva personer och Region Stockholm åtta. I fyra av landets sju regioner har dock ingen släppts, med hänvisning till pandemin, enligt tidningen ETC. Coronapandemin har försvårat eller omöjliggjort utvisningar, bland annat till Afghanistan. När det inte längre är möjligt att planera en utvisning försvinner ofta grunden för förvarstagande, både enligt svensk och internationell rätt. I förvaren råder stor oro, vilket flera medier rapporterat om. De förvarstagna lever nära varandra, och åtgärderna för att stoppa smittspridning beskrivs som begränsade. Ytterligare en brist i hantering av förvarstagna under coronapandemin är att de som släpps ut i vissa fall saknar förutsättningar att klara sig på egen hand. I och med att de inte alltid får beslut om verkställighetshinder får de inte rätt till bistånd enligt LMA och får klara sig på egen hand efter bästa förmåga. En förvarstagen som konstaterats smittad med covid-19 erbjöds att lämna förvaret men valde att stanna i brist på alternativt boende. Han avled senare, till följd av sjukdomen.

Vänsterpartiet är kritiskt till att uppmaningen från den nationella gränspolisen verkar hanteras så olika av de olika regionerna. Det förefaller inte rättssäkert. De som släpps ur förvar då grunden för förvarstagandet upphört måste också få beslut om verkställighetshinder och ges goda möjligheter att klara sig utanför förvaret.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att ta några initiativ för att garantera rättssäkerheten för förvarstagna och att de som släpps ur förvaret får möjlighet att klara sig på egen hand?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.