fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 24 mars 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 20-03-06:

Uppdrag om effektivare verktyg för polisen i gränsnära områden till sidans topp

Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Syftet är att säkerställa förmågan att kontrollera utlänningars vistelserätt och bekämpa brott i den här typen av områden.

Sverige har sedan november 2015 haft en tillfälligt återinförd gränskontroll vid sina inre gränser. Men mycket talar för att Polismyndigheten inte har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. I de områdena är problem som kan följa med rörligheten över gränserna särskilt aktuella. Där är behovet av att kunna ingripa på ett verkningsfullt sätt sannolikt också som störst.

Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Utredaren ska bland annat kartlägga vilket behov som finns av effektivare polisiära åtgärder. Uppdraget är kopplat till punkt 7 i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten och kan ha betydelse för det framtida behovet av tillfälligt återinförd gränskontroll vid de inre gränserna.

- Kampen mot brottsligheten intensifieras. Att säkerställa att polisen har de verktyg som behövs är en viktig del för att trycka tillbaka kriminaliteten. Det gäller inte minst i gränsnära områden. Vi kan aldrig acceptera att till exempel stöldligor och gängkriminella utnyttjar rörligheten över gränserna för att begå brott, därför behöver också polisen få nya befogenheter i gränsnära områden, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredaren ska ta ställning till om det bör göras författningsändringar för en mer effektiv kontroll av utlänningars vistelserätt och bekämpning av brott i gränsnära områden. Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredare blir Stefan Reimer, justitieråd i Högsta domstolen. Uppdraget ska redovisas senast den 20 september 2021.

Hämta utredningsdirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-03-16:

Regeringen vill smyga igenom ny lag mot utlänningar till sidans topp

Oisin Cantwell

Regeringen försöker mygla igenom en undermålig ny lag om inre utlänningskontroll.

Trodde verkligen justitieminister Morgan Johansson att det skulle passera obemärkt?

Ökade befogenheter för polisen vid inre utlänningskontroll, föreslog regeringen för en dryg månad sedan.

Det ska bli tillåtet för poliser att ta fotografier och fingeravtryck för att reda ut om en människa har rätt att vistas i landet. Och om det visar sig att han eller hon befinner sig i Sverige illegalt ska uppgifterna kunna sparas i ett register.

I förra veckan yttrade sig Lagrådet, den myndighet som ska granska lagförslag innan de hamnar på riksdagens bord för votering.

De åtta sidor långa protokollet innehåller häpnadsväckande detaljer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-03-11:

Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar mm till sidans topp

I promemorian föreslås att det i utlänningsförordningen ska införas särskilda regler om uppehållstillstånd för utlänningar som deltar i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar i Sverige. Syftet med förslagen är att komplettera regelverket om uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning och att förtydliga vad som gäller i fråga om uppehållstillstånd för utlänningar som avser att delta i dessa högskoleliknande utbildningar.

Förslagen i promemorian innebär i huvudsak följande:

Utlänningar som på heltid ska delta i en uppdragsutbildning vid universitet eller högskola eller en specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare som förutsätter ett särskilt förordnande ska beviljas uppehållstillstånd om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Uppehållstillstånd ska beviljas för minst ett år eller den kortare tid som utbildningen ska pågå. Tillståndstiden ska kunna förlängas.

Medföljande familjemedlemmar till utlänningar som deltar i en uppdragsutbildning eller en specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare ska få beviljas uppehållstillstånd.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer (Extern länk)

Se remissinstanserna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-03-20:

Grekland/ Grant asylum access to new arrivals! till sidans topp

Authorities prevent access to services, plan transfers to mainland detention

Greek authorities have denied at least 625 people who arrived on the island of Lesbos between March 1 and 18, 2020 the right to seek asylum, Human Rights Watch said today.

The authorities are detaining 189 new arrivals on the island of Lesbos in unacceptable conditions. The other 436 were transported to a closed center in Malakassa, north of Athens, in conditions that are as yet unknown. On March 1, the Greek government suspended access to asylum for 30 days for people irregularly entering the country.

"For up to two weeks, the authorities have been holding women, men, and children - many of them fleeing war and persecution - in the open in cold temperatures, denying their right to seek asylum and preventing them from getting the humanitarian and legal assistance they need and are entitled to," said Belkis Wille, senior crisis and conflict researcher at Human Rights Watch. "Greece may be facing challenges on many fronts, from the coronavirus to a surge in arrivals, but it does not mean it can suspend fundamental rights or humane treatment."

The authorities have been holding the migrants and asylum seekers in three locations in northern Lesbos and at Mytilene harbor, and have prevented journalists from speaking with them. The March 1 decision calls for immediately deporting new arrivals "where possible, to their countries of origin" or to transit countries, such as Turkey, without registering them.

On March 17 the government, ostensibly as part of its response to the COVID-19 virus, announced that they are planning to transfer those detained and others who arrived on the islands after March 1 to closed facilities on Greece's mainland. On March 14, a Greek naval vessel transferred 436 migrants to a closed camp in Malakassa, north of Athens, pending their return to Turkey, local media reported.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Forced Migration Current Awareness 20-03-12:

Allmänt/ 2019 Country Reports on Human Rights Practices till sidans topp

The U.S. Department of State released the annual Country Reports on Human Rights Practices for 2019 yesterday. The reports assess the human rights record of 199 countries and territories. Note that the format has changed. Visitors can select specific country profiles for 2019 from the menu on the right, as well as reports from previous years (as of 1999). A custom report can still be built, but only with data as of 2016. All archived reports from 1999-2015 are available here while reports from 2016 to the present can be accessed here.

Here are remarks from the Secretary of State and a transcript of the press briefing that launched the reports. This brief explainer describes how the country reports are used.

Finally, Newsweek reported the following: "Trump admin acknowledges human rights abuses against migrants in Mexico were happening before it forced them to 'remain' there"

Artikeln med länkar (Extern länk)

US Department of State: 2019 Country Reports on Human Rights Practices (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ELENA legal update 20-03-13:

Från Iran/ UK: Guidance on risk of return in the event of conversion to Christianity till sidans topp

On 20 February 2020, the Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) published its judgment in the case of PS (Iran) v Secretary of State for the Home Department [2020] UKUT 46 (IAC) concerning the potential risk of persecution due to conversion to Christianity in the event of return to Iran.

The applicant made an application for asylum after arriving in the UK from Iran in 2013 due to his fear of persecution for his imputed political opinion. The request was rejected. In May 2015, the applicant began attending the Coverdale Christian Church in Manchester and was later baptized. He subsequently made a new asylum claim based on his conversion to Christianity. The First Tier Tribunal found that, due to the applicant's superficial knowledge of the religion and the haste of his baptism, that his conversion had not been genuine.

The Upper Tribunal found, inter alia, that the applicant had no prior connection with any persons of interest in Iran. It added that while the Iranian authorities would be aware of his claim for asylum due to the need for special travel documents to return to his country of origin, he would likely only be required to sign an undertaking promising that he would not undertake Christian activities. The Upper Tribunal therefore concluded that while the applicant may be placed under surveillance and questioned, he would face a negligible risk in the event of return and would not be of special interest to the authorities.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Danish Immigration Service 20-03-09:

Statslösa palestinier/ Readmission of Palestinian Refugees from Lebanon till sidans topp

This brief report focuses on stateless Palestinian refugees from Lebanon (PRL) and their possibility to re-enter Lebanon from a third country in which their application for asylum has been rejected. It is a follow-up to the report: DIS: Lebanon - the Situation of Palestinian Refugees from Syria in Lebanon, September 2019,2 as regards information on readmission of PRLs to Lebanon.

The report at hand contains information on the possibility of re-entry both for PRLs who are in possession of Palestinian travel documents from Lebanon and those who are not.

The report is the product of a fact finding mission conducted by the Country of Origin Information (COI) Unit of DIS to Beirut, Lebanon, from 7 to 10 January 2020.

(...)

Executive summary

Since the elections of May 2018, the Lebanese authorities have been reluctant to allow stateless Palestinian refugees from Lebanon (PRLs) residing abroad to return to Lebanon if they do not have a residence permit in the country in which they currently stay. This applies regardless of whether the return is to be carried out voluntarily or by force. The number of successful returns within this period has been highly limited.

Applications for new or renewal of Palestinian travel documents from Lebanon as well as issuance of laissez-passer to such PRLs are being put on hold by the Lebanese Ministry of Foreign Affairs and Emigrants (MFA).

The current practice is based on a political decision by the Lebanese MFA.

Hämta rapporten från Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 20-03-15:

Från Syrien/ Testimonies from families fleeing violence in North East Syria till sidans topp

"There is no water here, there are no toilets and the smell is unbearable"

More than 13,000 people - including approximately 5,200 children - are currently sheltering in more than 30 collective shelters including schools, and unfinished buildings without electricity, as well as open fields across Al Hasakeh, Tal Tamer and Al Raqqa. Since the start of the latest military operation in North East Syria on October 9th an estimated 70,000 children have been displaced.

In Al Hasakeh city, 24 schools are being used as shelters and are already hosting 4,160 displaced people. Due to damage to the power lines of the Allok water station, there is currently no steady water supply to Al Hasakeh city and its surroundings, leaving thousands of people dependent on water being trucked in.

Samer*, fled his home and is now sheltering in a school in Al Hasakeh with his two children. He told Save the Children:

"There is no water here, there are no toilets and the smell is unbearable. There are no toilets, there's nothing in the school. We wish the international community would intervene and the bombing stop. We wish for the war to end and we return to our homes.

"We are humiliated and displaced now. We do not have anything now. We left our belongings back home. We left with our children only."

Save the Children's Syria Response Director, Sonia Khush, said:

"Thousands of children and their families have once again had to leave everything they own to flee conflict and take shelter in unhygienic conditions without the basic necessities.

People living in North-East Syria were already in acute need before the latest escalation in violence and are hugely reliant on humanitarian aid. We urge all parties to the conflict to take measures to minimise the impact of hostilities on civilians and to allow humanitarian agencies unrestricted access to children in desperate need."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fletcher Forum kommentar 20-03-11:

Från Syrien/ The West must address the main driver of displacement: Assad's terror till sidans topp

By Dr. Anas Al-Fatih

Since December 1, 2019, more than one million people in Syria's Idlib, mostly women and children, have been displaced by an onslaught of Bashar al-Assad's forces and his Russian and Iranian allies. For perspective, this number is higher than the entire population of San Francisco.

The displaced primarily shelter in makeshift camps on the Turkish border, exposed to the extreme weather of an unusually cold winter. Dozens of people have already frozen to death or died of asphyxiation due to crude, improvised heaters in tents. The images of children frozen in their sleep or in their parents' embrace are the latest additions to the gallery of haunting reminders of the suffering of Syrians extending over the last nine years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-03-20:

Från Syrien/ Krigshärjade Syrien bävar inför coronahot till sidans topp

Regimen i Syrien inför inreseförbud från en rad länder som en av flera åtgärder för att försöka motverka en virusepidemi.

Risken bedöms som hög för ett utbrott med allvarliga konsekvenser i landet, som ligger i spillror efter nio år av krig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Nyheter 20-03-09:

Gränspolisen missar falska id-handlingar till sidans topp

Vissa gränspoliser har inte fått den utbildning som krävs för att upptäcka förfalskade id-handlingar, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

I en EU-rapport från 2018 fick den svenska gränspolisen skarp kritik för att vara underbemannad och för att sakna anställda med den kompetens som krävs för att upptäcka falska handlingar. Även om en del anställda fått rätt utbildning sedan dess så finns det fortfarande personal som saknar det, säger Per Löwenberg på nationella gränspolissektionen, till Sveriges radio.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-03-17:

Ett tillfälligt förbud mot resor till EU via Sverige med anledning av covid-19 till sidans topp

Regeringen har i dag, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Det är en exceptionell åtgärd, som inte ska vara längre än nödvändigt.

Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige.

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz. Det är därmed tillåtet att resa in till Sverige från följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Kungariket (Storbritannien), Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Inreseförbudet påverkar inte resor från ett annat EU-land till Sverige, och inreseförbudet gäller alltså inte svenska medborgare.

Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver gränsöverskridande samarbete och koordinerade åtgärder. Dagens beslut ligger i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning till EU:s medlemsländer att införa ett tillfälligt inreseförbud till EU-området från tredjeland.

Pressmeddelandet (uppdateras) (Extern länk)

Justitiedepartementet 20-03-17, uppdateras: Frågor och svar - inreseförbud till EU via Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-03-17:

IOM, UNHCR announce temporary suspension of resettlement travel for refugees till sidans topp

As countries drastically reduce entry into their territories owing to the COVID-19 global health crisis, and restrictions around international air travel are introduced, travel arrangements for resettling refugees are currently subject to severe disruptions. Some States have also placed a hold on resettlement arrivals given their public health situation, which impacts on their capacity to receive newly resettled refugees.

Refugee families are being directly impacted by these quickly evolving regulations in the course of their travel, with some experiencing extensive delays while others have been stranded or separated from family members.

In addition, UNHCR, the UN Refugee Agency, and IOM, the International Organization for Migration, are concerned that international travel could increase the exposure of refugees to the virus.

As a result, IOM and UNHCR are taking steps to suspend resettlement departures for refugees. This is a temporary measure that will be in place only for as long as it remains essential.

As resettlement remains a life-saving tool for many refugees, UNHCR and IOM are appealing to States, and working in close coordination with them, to ensure that movements can continue for the most critical emergency cases wherever possible. The suspension will begin to take effect within the next few days as the two agencies attempt to bring those refugees who have already cleared all formalities to their intended destinations.

Resettlement provides a vital lifeline for particularly vulnerable refugees, and IOM and UNHCR will continue their work in refugee-hosting countries, in collaboration with all relevant partners, to ensure that the processing of cases for resettlement continues. We will also remain in close contact with refugees themselves and all of the agencies that work to support the use of resettlement as a critical protection measure.

Both agencies look forward to resuming full resettlement travel as soon as prudence and logistics permit.

Läs mer (Extern länk)

CNN 20-03-18: Refugee admissions to the US temporarily suspended (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-04-14:

Malta/ Left to fend for themselves - Europe's unspoken migration policy till sidans topp

Malta continues to remain silent on the rescue or abandonment of 55 people stuck at sea which was first reported by Alarm Phone four nights ago.

The 55 were Eritrean, Ethiopian, Sudanese and Somali refugees from #AbuSelim, #Zawiyah, #TariqAlSikka and #Sabhaa detention centres, who have suffered years of torture and starvation. In the night, the IVAN (Portuguese flag) was instructed to engage in a rescue but continued north. The weather is getting worse and there is no clear answer about what has happened to these people. If the dinghy has not sunk yet and the 55 people are still alive, it should now be less than 30 nautical miles from Lampedusa. Italy and Malta must act!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Times of Malta 20-04-13: 'Don't let them drown' campaign highlights plight of migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

German Law Journal 20-03-10:

Italien/ Legal pathways: Humanitarian corridors opened by private sponsors till sidans topp

The scope of this Article is to understand to what extent a recent and fruitful private initiative sponsoring a safe alternative legal pathway spread from Italy, called "humanitarian corridors," may in the future become a general and uniform alternative model for all the European Union States. Such a practice-which currently represents an exceptional route for vulnerable migrants to enter the country without harm after a security screening and to be materially supported by the same sponsors in the crucial initial phase of integration-is at present restricted to a relatively small number of beneficiaries, but it could potentially be extended to other States.

In order to achieve this goal, it is argued that the present model should be slightly adjusted-especially with regard to the actual reference to Article 25 of the Visa Code as its legal basis. The latter seems difficult to be formally maintained after the much criticized 2017 judgment X and X v. Belgium, in which the Court of Justice of the European Union conferred to Member States a wide margin of discretion when requested to grant humanitarian visas by vulnerable people exposed to serious irreversible harm. Against this background, clear obligations to grant humanitarian visas to vulnerable people at risk already exist. This obligation stems from international law-both general and conventional-and constitutes the adequate legal basis both for States and civil society to act in a "multi-stakeholder alliance" to find solutions to the challenges and opportunities deriving from international migration, as indicated in the Global Compact for Migration.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-03-16:

Italien/ Controversy when Italy orders people rescued at sea to quarantine on ships till sidans topp

The Italian government has ordered that people rescued at sea must spend an appropriate amount of time quarantined on ships before being disembarked.

Since the government has deemed the country not to be a "place of safety for rescued migrants," it has closed its ports to people fleeing, primarily from Libya. The government has told its civil protection service to "create facilities or areas on land or ships able to admit" people who reached Italy rescued at sea by an NGO or otherwise. People who reach Italy not by sea will be able to quarantine on land. On Sunday, civil protection head Angelo Borrelli said:

"There's the need to guarantee health oversight - that is, quarantine or isolation - also for migrants who disembark. For this the department will create facilities or areas on land or ships where migrants can be admitted."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-03-10:

Grekland/ Allow new arrivals to claim asylum - More than 450 held on navy boat till sidans topp

Greece's decision to detain more than 450 people on a naval vessel and refuse to allow them to lodge asylum claims flagrantly violates international and European law, Human Rights Watch said today. The action may amount to an arbitrary deprivation of liberty.

"The refusal to allow people in its custody to seek asylum and the open threat to send them back to their persecutors flies in the face of the legal obligations Greece has agreed to and the values and principles it claims to represent," said Bill Frelick, refugee and migrants rights director at Human Rights Watch. "Greece should immediately reverse this draconian policy, properly receive these people in safe and decent conditions, and allow them to lodge asylum claims."

People interdicted by the Greek Coast Guard since March 1, 2020 have been held on the ship docked in the Mytilene Harbor in Lesbos. Local authorities refused Human Rights Watch requests to enter the dock area where the women, men, and children are being detained during the day or to board the naval vessel where they stay at night. Human Rights Watch spoke by phone with one of the detainees, a Syrian asylum seeker who declined to give his real name or age for fear of retribution.

The man said that 451 people were detained, according to the food lists that he had seen, many of whom are children and women. He said that he and others had asked the Greek authorities to let them lodge asylum claims but were told that they would not be allowed to do so.

A video and photos that the Syrian man sent to Human Rights Watch show women, men, and children on the floor with blankets and mats in the hull of the navy boat.

He said that the first people were detained on the boat on March 1 but that the authorities did not allow them to recharge their mobile phones until March 7, so many were unable to communicate with relatives or others.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Bill Frelick, Human Rights Watch 20-03-16: Greek vessel takes Syrians, Afghans to closed camp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 20-03-06:

Grekland/ Greece expels Nazi group from EU border till sidans topp

Greek authorities expelled from the country on Friday (6 March) a group of German neo-Nazis who visited the EU's external frontier with the aim of spreading nationalistic hatred, Greek media have reported.

As EURACTIV previously reported, the chaotic situation with thousands of migrants and refugees stranded at the Greek-Turkish border has attracted the interest of Nazi groups across Europe.

Greek local media and individuals have flooded social media with numerous pictures showing far-right supporters on Greek islands and at the Greek-Turkish land border.

"The refugee crisis is rapidly deteriorating in Greece and it's gradually turning into a democracy crisis," MEP Stelios Kouloglou told EURACTIV.com.

Kouloglou said armed citizens' militias accompanied by far-right Nazi groups have been taking illegal and dangerous action amid the escalating migration crisis at Europe's external frontiers with Turkey. The leftist MEP said mob attacks against arriving refugees on the island of Lesvos have been reported in recent days.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-03-07:

Grekland/ Nya oroligheter vid turk-grekiska gränsen till sidans topp

Med tårgas och rökgranater har oroligheterna vid gränsen mellan Grekland och Turkiet tagit ny fart, där migranter och flyktingar försöker komma in i EU via Grekland.

Tårgasgranater har enligt vittnesmål avfyrats både från den grekiska och den turkiska sidan nära gränsövergången till grekiska Kastaniés.

Grekiska soldater och kravallpolis har placerats ut i området där tusentals människor har velat ta sig in i landet de senaste dagarna.

Tusentals stoppade

Enligt grekiska myndigheter har många försök att ta sig över gränsen stoppats den senaste veckan. Under ett dygn fram till lördagsmorgonen gjordes fler än 1 200 försök och 27 gripanden, meddelar en regeringskälla. De flesta av migranterna uppges vara från Afghanistan och Pakistan.

- Grekland gör vad alla självständiga stater har rätt att göra, att skydda sin gräns från att människor passerar olagligt, sade premiärminister Kyriakos Mitsotakis till CNN på fredagskvällen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 20-03-06: Här skjuter Turkiet tårgas mot grekiska gränsstyrkor (Extern länk)

SvT Utrikes 20-03-14: EU-styrka hjälper Grekland att stärka gränsen mot Turkiet (Extern länk)

Frontex 20-03-13: Frontex launches rapid border intervention on Greek land border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 20-03-09:

Grekland/ Karim's* story: 'The worst experience of my life' till sidans topp

Karim (name changed) is one of the thousands of migrants in Turkey who tried to reach Greece after President Erdogan announced he would no longer stop refugees and migrants headed to Europe. During Karim's journey to the border, he claims that he and his friends were scammed and threatened. Eventually, unable to cross into Greece, he decided to return to Istanbul. He shared his story with InfoMigrants.

"When we were going [to the border], we saw other nationals coming back to Turkey claiming that they were beaten and their phones had been taken and they had been sent back to Turkey.

Some Turkish gangsters are using this as an opportunity to kidnap migrants along the way and take money from us or threaten to kill the migrants so that they give them money.

My two days journey from Turkey to Greece was the worst experience of my life. It was on Friday night when my friends and I heard that Turkey has opened the borders to any refugee or migrant who wanted to go to Europe. Having planned so many times to cross the Turkish border to Greece by sea, I saw it as an opportunity. I never knew where the border was, but as I saw people going I just followed them.

We met a Turkish bus driver who told us that if we paid him 100 Turkish lira he would take us to the border -- he had guessed where we were heading. We agreed and joined the bus, where we found some other nationals. After four hours' drive, the driver seemed to be lost - he didn't even know the place. I had to use Google maps to locate Edirne. Then he dropped us at a place where we found a lot of migrants who were also looking to get out.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-03-12: Updates from the ground in Edirne, Turkey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03-08:

Erdogans uppmaning till Grekland: Öppna gränsen till sidans topp

Läget är spänt vid gränsen mellan Turkiet och Grekland. Nu vill den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan att Grekland ska öppna gränsen för migranter.

- Öppna portarna ni också och frigör er från denna börda, säger han i ett tv-sänt tal på söndagen.

Upprinnelsen till oroligheterna var Turkiets beslut att inte längre hindra migranter från att ta sig till EU-länderna.

Tusentals människor samlades efter beskedet vid gränsen till Grekland - där situationen har blivit spänd. Tårgas och vattenkanoner har avfyrats från både den grekiska och den turkiska sidan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03-08:

Ylva Johansson (S): "EU:s gränser är inte öppna" till sidans topp

När Turkiet öppnade gränsen mot Europa för migranter svarade Grekland med att stoppa asylansökningar i en månad. EU-kommissionär Ylva Johansson (S) försvarar Greklands rätt att försvara sin gräns, men säger samtidigt att asylrätten måste respekteras.

Tusentals migranter befinner sig vid gränsen mot Grekland. Stenkastning och tårgas har förekommit, och Turkiet anklagar Grekland för att ha skjutit skarpt och dödat minst en migrant - vilket Grekland kraftigt dementerar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-03-12:

Medelhavet/ Revealed: the great European refugee scandal till sidans topp

Evidence obtained by the Guardian exposes a coordinated and unlawful EU assault on the rights of desperate people trying to cross the Mediterranean

As night fell on 26 March 2019, two small boats made their way north across the Mediterranean. The rubber crafts were flimsy; it would be nearly impossible for those onboard to make it to Europe without help. From the north, a twin-propeller aeroplane from the European Union naval force approached. From the south, the coastguard from the country they had just fled, Libya, was coming.

The aircraft arrived first but there would be no rescue from Europe. Instead the flight, callsign Seagull 75, radioed the Libyans telling them where to find the boats. But Libya's would-be interceptors would need more than just the coordinates. "OK sir, my radar is not good, is not good, if you stay [over the boat] I will follow you," said the coastguard, according to recordings of VHF marine radio picked up by a nearby ship.

Seagull 75 circled overhead. The flight crew was part of Operation Sophia, an EU naval mission that has patrolled the south-central Mediterranean since 2015. After participating in thousands of rescues in its first four years, Sophia withdrew its sea vessels from March 2019, leaving only aircraft in the rescue zone. It came to be known as the naval mission without any ships.

"We have approximately five minutes left on station," the crew on Seagull 75 told the Libyans. "We will go overhead the vessel, the rubber boat, and we will light our landing lights." The Sophia flight and the Libyan coastguard ship were searching for each other in the dark. "We don't have your visual, keep an eye out for a light," said the flight crew. The Libyans asked for more information. "Stand by, I'm just updating your position. Stand by," the flight crew replied.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 20-03-16:

Medelhavet/ Over 400 migrants returned to Libya over weekend till sidans topp

Over 400 migrants have been picked up by the Libyan coast guard and returned to Libya over the weekend. That's according to the International Organization for Migration (IOM), which called the action "unacceptable."

The UN organization for migration decried the fact that this weekend, over 400 Europe-bound migrants were returned to Libya by the Libyan coast guard in several operations. The IOM counted 301 people who were intercepted and taken back to Tripoli on Saturday, March 14 and a further 105 on two different boats on Sunday, March 15.

The IOM communications officer Safa Msehli said: "It is unacceptable for this to continue despite repeated calls to put an end to the return of vulnerable people to detention and abuse."

The organization Alarm Phone which provides "independent support for people crossing the Mediterranean Sea to Europe" and tracks many of the migrant crossings, also confirmed a group of 49 migrants who were picked up by the Libyan coast guard and returned to Libya on March 14.

Tweeting on March 15, Alarm Phone called this operation an "illegal pushback."

In a press release the same day entitled "returned to war and torture," Alarm Phone accused Frontex, the Maltese Search and Rescue coordinators RCC and the "so-called" Libyan coast guards of working together to push back migrants attempting to cross the Mediterranean.

'A grave violation of international law'

The press release stated that the Maltese RCC coordinated the operation with Frontex in which 49 migrants were pushed back from the Maltese search and rescue zone to Libya, via the Libyan coast guard. They claimed the Maltese RCC had "instructed the Libyan coast guard to enter a European Search and Rescue (SAR) zone in order to abduct about 49 people and force them back to Libya."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Alarm Phone 20-03-15: Returned to War and Torture: Malta and Frontex coordinate push-back to Libya (Extern länk)

IOM 20-03-16: IOM Alarmed by Return of Migrants to Libya from Maltese Waters (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

New York Times 20-03-20:

Medelhavet/ Privatized Pushbacks: How Merchant Ships Guard Europe till sidans topp

The Panther, a German-owned merchant ship, is not in the business of sea rescues. But one day a few months ago the Libyan Coast Guard ordered it to divert course, rescue 68 migrants in distress in the Mediterranean and return them to Libya, which is embroiled in civil war.

The request, which the Panther was required to honor, was at least the third time that day, Jan. 11, that the Libyans had called on a merchant ship to assist migrants.

The Libyans could easily have alerted a nearby rescue ship run by a Spanish charity. The reason they did not goes to the core of how the European authorities have found a new way to thwart desperate African migrants trying to reach their shores from across the Mediterranean.

And some maritime lawyers think the new tactic is unlawful.

Commercial ships like the Panther must follow instructions from official forces, like the Libyan Coast Guard, which works in close cooperation with its Italian counterpart.

Humanitarian rescue ships, on the other hand, take the migrants to Europe, citing international refugee law, which forbids returning refugees to danger.

After the Panther arrived in Tripoli, Libyan soldiers boarded, forced the migrants ashore at gunpoint, and drove them to a detention camp in the besieged Libyan capital.

"We call them privatized pushbacks," said Charles Heller, the director of Forensic Oceanography, a research group that investigates migrant rights abuses in the Mediterranean. "They occur when merchant ships are used to rescue and bring back migrants to a country in which their lives are at risk - such as Libya."

The coronavirus crisis has made arguments about Mediterranean migration policy seem peripheral to the European moment, as governments focus on restricting not just external migration, but also the internal movement of their own citizens.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Politico: Danish boat in Aegean refused order to push back rescued migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT AB 20-03-14:

Östeuropa/ Gränser stängs i Baltikum i kamp mot viruset till sidans topp

Utländska medborgare kommer att stoppas från inresa i Lettland från och med tisdag för att stoppa spridningen av coronavirus, enligt premiärminister Krisjanis Karins.

Även Litauen vidtar liknande åtgärder - och passagerartrafiken på färjor mellan Estland och Stockholm ställs in.

Utländska medborgare kommer att stoppas från inresa i Lettland från och med tisdag för att stoppa spridningen av coronavirus, enligt premiärminister Krisjanis Karins.

- Det huvudsakliga målet är att göra allt som är möjligt att göra för att undvika att fler människor blir sjuka med coronavirus, säger Karins.

Vid midnatt natten till tisdag ska alla internationella förbindelser via flyg, fartyg, tåg och vägfordon att stoppas. Men lettiska medborgare samt utlänningar med uppehållstillstånd i Lettland kommer att få resa in i landet även efter det klockslaget och utländska turister ska ha rätt att åka ut.

Dessutom förbjuds alla offentliga samlingar med mer än 50 personer.

Lettland har 26 bekräftade fall av coronasmitta men inga dödsfall.

Bara affärsresor

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

TT / AB 20-03-06:

Kritiserade råd om apatiska dras inte in än till sidans topp

Landets kliniker som vårdar apatiska barn får vänta på nya råd ett tag till. Socialstyrelsen kommer inte att fatta något beslut om att dra in sin kritiserade vägledning de närmaste månaderna.

Debatten om de apatiska barnen drog i gång på nytt efter ett reportage i tidningen Filter i höstas, där två tidigare flyktingbarn trädde fram och berättade om hur de blev tvingade av sina föräldrar att spela apatiska. Även vårdpersonal vittnade om misstänkt utbredd manipulation och simulering.

Läkare krävde att Socialstyrelsens sju år gamla vägledning om hur vården ska hantera apatiska barn skulle ses över, och myndigheten inledde en granskning.

Inom ramen för det arbetet konstaterade nyligen Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att det inte finns något vetenskapligt underlag för diagnosen uppgivenhetssyndrom, som är den term som används för tillståndet, och inte heller för vilken behandling som fungerar.

Har fått kritik

Socialstyrelsen har dock inga planer på att dra tillbaka vägledningen just nu. I stället kallar myndigheten yrkesverksamma inom vården av apatiska barn samt berörda myndigheter, som SBU och Migrationsverket, till en workshop i maj.

- Där hoppas vi kunna lyfta behov av kunskap, knäckfrågor, best practice och goda exempel, säger Jonas Bergström, enhetschef på Socialstyrelsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-03-08:

Överläkare: "Förenkla inte frågan om apatiska barnen" till sidans topp

Att det gick snett kring patientgruppen apatiska barn har ingen enkel förklaring. Men det finns anledning för professionella inom både vården och media att rannsaka sig, skriver Ingemar Engström, överläkare.

Debatten om epidemin med de apatiska flyktingbarnen har under senare tid blossat upp igen, denna gång med utgångspunkt i tidskriften Filters berättelse om två barn som manipulerats till att spela sjuka av sina föräldrar. Detta är en viktig berättelse som måste fogas till tidigare erfarenheter som sjukvården haft om denna patientgrupp.

Det sorgliga i debatten är att den genast blir kategorisk genom påståenden om att dessa berättelser är giltiga för alla de barn som befunnit sig i detta tillstånd. Det är ännu mer sorgligt att denna uttolkning görs av vissa läkare, som borde veta bättre.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 20-03-19:

Hela Kristianstad kommun socialt utsatt till sidans topp

Kristianstad kommun pekar ut hela kommunen som undantag från den nya ebo-lagstiftningen som börjar gälla i sommar.

Partierna i kommunstyrelsen var inte överens, men en majoritet röstade för förslaget under onsdagen som innebär att asylsökande som ändå väljer att bosätta sig i kommunen får sin dagersättning från staten indragen.

Kristianstad är en av sex kommuner i Skåne och totalt 32 i landet som får göra undantag från lagstiftningen som ger asylsökande rätt att bo där de vill.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-03-13:

Spanien/ Inhuman reception conditions for children in Melilla till sidans topp

On 10 March 2020, the Spanish newspaper El Pais published pictures of the reception centre La Purísima for unaccompanied minors, in the suburbs of Melilla, Spain, revealing a poor living conditions for the children hosted there.

Pictures from the centre hosting 600 children, despite a capacity of 350, reveal rows of bunks stacked on top of each other with almost no space between and mattresses, clumped together on the floor for those without a bed. According to the testimonies collected by the Spanish newspaper, the conditions in the centre are so poor that some children prefer to sleep outside. Those hosted in the centre have to follow a strict code of conduct and are left to sleep in the street if they miss the centre's curfew

The local government has announced that within the next six months they will make new spaces available to accommodate 400 children. The measure is part of a bigger plan to transfer the children to other locations.

Despite harsh critique of the conditions in the centre by the local Councilor of Finance, Nuria Almansuri, the tender with the company Arquisocial running it has been extended until 2021.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan gränser 20-03-13:

Grekland/ Katastrofala konsekvenser om corona-virus får fäste i lägren till sidans topp

De överfulla och fruktansvärda levnadsvillkoren i lägren på de grekiska öarna är en perfekt grogrund för ett utbrott av covid-19. Att evakuera människorna därifrån är nu viktigare än någonsin, anser den medicinska humanitära organisationen Läkare Utan Gränser.

Om corona-viruset skulle få fäste i flyktinglägren är risken stor att det skulle sprida sig. Detta skulle i sin tur få förödande konsekvenser, med tanke på bristen på sanitet och på sjukvård i lägren. I och med att det första fallet av covid-19 nu har bekräftats hos en grekisk medborgare på Lesbos har evakueringen av lägren blivit mer brådskande än någonsin.

- I vissa delar av Moria-lägret finns det bara en vattenkran åt 1 300 personer, det finns ingen tvål och hela familjer tvingas sova i utrymmen på högst tre kvadratmeter. Detta innebär att de åtgärder som rekommenderas för att förhindra spridning, som att tvätta händerna ofta och hålla avstånd från varandra, är omöjliga, förklarar läkaren Hilde Vochten, Läkare Utan Gränsers medicinska koordinator i Grekland.

Över hela världen ställer regeringar in evenemang och förbjuder stora sammankomster, men i lägren på de grekiska öarna har människor inget annat val än att leva tätt tillsammans. Covid-19 är det senaste hotet som människorna där står inför, men förhållandena de lever i gör dem mer sårbara än resten av befolkningen.

- Vi är i kontakt med den nationella folkhälsomyndigheten för att samordna insatser som till exempel hälsoinformation och eventuell vård av smittade, såväl bland lokalbefolkningen som bland personerna i lägren, säger Hilde Vochten.

-Men vi måste vara realistiska, fortsätter hon. Det skulle vara omöjligt att säta stopp för ett utbrott när förhållandena är sådana som de är i lägren på Lesbos, Chios, Samos, Leros och Kos. Än i dag har vi inte sett en trovärdig krisplan för att skydda och ge vård till människorna i lägren vid ett sjukdomsutbrott.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-03-06:

Grekland/ Attacker mot flyktingar och volontärer i Grekland till sidans topp

Oroligheterna i Grekland har eskalerat de senaste dygnen, och från öarna närmast Turkiets kust, Lesbos, Chios och Kos kommer nu rapporter om attacker mot volontärer, journalister och flyktingar.

- Vi var bara tre och de 50-100 personer som jagade oss och kastade stenar och svor. Vi gömde oss bland träden, men killarna som var med mig blev jätterädda, de trodde att vi gjort något fel och nu skulle straffas för det, säger 22-årige Ali, som vi kallar honom.

Ali bor i Vial-lägret på Chios. Ett av de läger vars entré blockerats av upprörda öbor i protest mot den grekiska regeringens planer på att bygga nya, låsta flyktingcenter på flera platser i Grekland, bland annat på öarna Lesbos och Chios.

De senaste dagarnas rapporter om våld, skadegörelse och hot mot volontärer har lett till att de flesta ideella organisationer som är verksamma i flyktinglägren på öarna har stoppat sina verksamheter tills vidare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes krönika 20-03-06: "Många på ön vill bara få tillbaka sina vanliga liv" (Extern länk)

AYS 20-03-09: Rhetorics of "invasion" cause more damage daily (Extern länk)

AYS 20-03-05: Racists on the Rise and demonstrations for Solidarity with Refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-03-12:

Grekland/ Ensamkommande flyktingbarn i fokus till sidans topp

Över 5 500 ensamkommande flyktingbarn och ungdomar finns i dag i Grekland. De kommer att vara i fokus under ett möte idag mellan Grekland premiärminister och EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson.

Ensamkommande flyktingbarn utgör en sårbar och utsatt grupp och kommer därför att stå särskilt i fokus i dag, när EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson möter Greklands premiärminister i Aten för att diskutera migrationsläget. Bara på ön Lesbos finns åtminstone 1 000 ensamma barn i det ökända lägret Moria.

Bara på ön Lesbos finns åtminstone 1 000 ensamma barn i det ökända lägret Moria.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om evakuering av ensamkommande barn, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-03-14:

Grekland/ People removed from Greek islands without a chance to seek asylum till sidans topp

Refugees on Lesvos asked to sign documents in Greek, leading to their "voluntary returns"

Greek authorities on Lesvos seem to be returning people on the move to Turkey by having them sign their own voluntary return documents. It seems Greek authorities are giving Afghans, and others being kept in navy boats in the port of Lesvos, documents like the one in the photo below which outlines their "consent" to legal expulsion.

Trusted sources tell AYS that people on the move are being asked to sign these documents, despite the fact that they do not understand what it says and no one explains what impact it will have on them.

"The document makes reference to several provisions of Greek and EU law, as well as the EU-Turkey Statement, but makes no reference to the Presidential Decree in which the access to asylum procedures was suspended for one month", AYS was told.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ELENA legal update 20-03-20:

Europa/ Asylum measures in selected countries following Covid-19 health crisis till sidans topp

The emergency measures introduced as a result of the Covid-19 global health situation have had an impact on asylum measures in a number of European States including Belgium, Denmark, France, Hungary, Greece, Malta, the Netherlands, Norway, and Spain.

On 17 March 2020, the Belgian Immigration Office announced the closing of the arrival centre for newly arriving asylum applicants. As a result of this measure the newly arrived will have no possibility of applying for asylum or to be assigned to a place of reception. The Immigration Office admitted that no measures have been taken to prevent a situation in which asylum applicants with no housing arrangements would end up out on the streets.

The Danish Government has stated that if border closures are put in place, it will still be possible to submit asylum applications. Arrivals will be expected to isolate for 14 days in the Sadholm reception facility. The Immigration Service has also suspended all interviews until after 31 March. Similarly, In Malta, The Office of the Refugee Commissioner has confirmed that, although it is closed, it will be accepting asylum applications via email.

On 16 March 2020, France announced its decision to automatically prolong the stay all residence permits for limited leave to remain by 3 months. Similar measures have been introduced in Italy, where it has been announced that administrative procedures for renewals of residence permits have been suspended, as well as a number of measures in relation to judicial activity including, inter alia: limiting access to judicial offices and suspending hearings except in certain circumstances.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-03-21:

Libyen/ 85% of Libyan arrivals subjected to Torture. till sidans topp

A recent report from Doctors For Human Rights (MEDU) on the treatment of more than 3,000 migrants and refugees who had reached Italy from Libya between the years of 2014 and 2020 found that 85% had been subjected to torture in Libya.

Exposing the brutal reality of the treatment of these refugees and the injustice of the international community's cooperation with the Libyan authorities, the report finds:

- that 85% of those migrants and refugees had been subjected to "torture, violence and inhumane and degrading treatment"

- Two-thirds had reportedly been detained

- Almost 50% had been kidnapped or nearly died

- Nine out of ten said they had watched someone die, be killed, or tortured

- and a high number of people had been subjected to forced labour or slavery for months or years.

In July 2019, the UN called on the EU to stop migrant returns to Libya, with Dominik Bartsch, the German head of the UNHCR, stating that:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Politico: Danish boat in Aegean refused order to push back rescued migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

UNHCR 20-03-16:

Legal Considerations on access to territory in the context of the COVID-19 response till sidans topp

This paper sets out key legal considerations, based on international refugee and human rights law, on access to territory for persons seeking international protection in the context of measures taken by States to restrict the entry of non-nationals for the protection of public health in response to the COVID-19 pandemic. It reconfirms that while States may put in place measures which may include a health screening or testing of persons seeking international protection upon entry and/or putting them in quarantine, such measures may not result in denying them an effective opportunity to seek asylum or result in refoulement.

1. Under international law, States have the sovereign power to regulate the entry of non- nationals. However, international law also provides that measures to this effect may not prevent them from seeking asylum from persecution.i

2. Central to the right to seek asylum is the principle of non-refoulement,ii which prohibits, without discrimination,iii any State conduct leading to the 'return in any manner whatsoever' to an unsafe foreign territory, including rejection at the frontier or non-admission to the territory.iv

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

UNHCR 20-03-18: UNHCR Legal Considerations with regard to the EU Commission´s Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services (Extern länk)

UNHCR Reliefweb topic page on Covid 19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-03-06:

Serbien/ Report on the Right to Asylum in 2019 till sidans topp

ECRE member Belgrade Centre for Human Rights (BCHR) has released the report 'Right to Asylum in the Republic of Serbia 2019' providing a thorough analysis of developments related to asylum procedures, reception conditions and integration in Serbia. While recognising overall improvements BCHR concludes that the Serbian asylum system is not yet fully functional and identifies significant remaining challenges.

According to the report, despite a solid legal framework in place, the lack of effective coordination and systematic solutions from state authorities means that: "legal gaps and inconsistent enforcement of the existing legislation impede the exercise of both the right to asylum and many other refugee rights...".As a result, refugees and asylum seekers depend to a large extent on NGO assistance.

The practises of competent authorities, the combination of strict deadlines and slow processing, inadequate information and translation, and inability of applicants to launch applications on their own initiative in some cases prevent people wishing to seek protection in Serbia from accessing the asylum procedures.

While there are examples of good practise and thorough examination form the Asylum Office (first instance) the BCHR finds "inconsistent Asylum Office practice in terms of the findings of facts, considering that the first-instance authority does not always assess carefully and fully the evidence in all cases." Regarding the Asylum Commission (second instance) BCHR points to a general lack of transparency on the grounds of decisions and finds that it rarely enters the merits of the cases but return approved appeals to and rely almost entirely on the Asylum Office in first instance.

(...)

Artikeln med källor och länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-03-19:

Storbritannien/ AIDA 2019 update: United Kingdom till sidans topp

The updated country report on the United Kingdom documents developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2019.

As the United Kingdom (UK) left the European Union (EU) on 31 January 2020, there is now a transition period until the end of 2020 while the UK and EU negotiate future arrangements. The post 2020 arrangements regarding people seeking asylum, particularly in relation to the Dublin III Regulation, are not yet clear. At the beginning of 2019, the Court of Justice of the European Union (CJEU) ruled that the UK's notification of intention to leave the EU does not entail an obligation on other Member States to make use of the sovereignty clause or to take into consideration the best interests of the child and to examine asylum applications themselves. There has been much discussion about the future of the family unity clauses in the Dublin Regulation once the UK leaves the EU.

In 2019 there were 44,494 applicants for international protection in the United Kingdom. No major legislative changes regarding international protection took place in 2019. A report entitled "Lessons not Learned: the failures of asylum decision-making in the UK" was published in 2019 documenting flawed credibility assessments. It finds that the current system places an unrealistic and unlawful evidential burden on asylum applicants. It compiles findings from over 50 publications issued over the last fifteen years on the quality of decision-making processes in the UK Home Office. Built on an analysis of over 1,800 asylum cases and 140 interviews, the report charts the consistent failure of the Home Office to implement recommendations to improve procedures.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-03-12:

Ungern/ AIDA 2019 update: Hungary till sidans topp

The updated country report on Hungary documents developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2019.

The quasi-state of exception that has been introduced into Hungarian law in September 2015, entitled as the "state of crisis due to mass migration", has been extended once again until 7 September 2020. During this state of crisis special rules apply. This means inter alia that asylum may still only be sought at the border, inside the transit zone (unless the applicant is already residing lawfully in the territory of Hungary) and that asylum seekers are continued to be held in the transit zones for the entire asylum procedure, without any legal basis for detention or judicial remedies. Police are still authorised to pushback across the border fence irregularly staying migrants (including those who wish to seek asylum in Hungary) from any part of the country, without any legal procedure or opportunity to challenge this measure. In 2019 there were 11,101 people pushed back from the territory of Hungary to the external side of the border fence and 961 were blocked entry at the border fence.

During his visit to Hungary in July 2019, the UN Special Rapporteur on the human rights of migrants urged the government to immediately terminate this 'state of emergency'; he noted that he could not see a single migrant approaching Hungary from the Serbian side of the border, and deemed the extension unnecessary.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Elena legal update 20-03-20:

CJEU: Judgment on grounds for admissibility decision and imposition of time-limits till sidans topp

On 19 March 2020, the Court of Justice of the European Union published its judgment in C-564/18 L.H. v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Office for Immigration and Asylum) concerning the grounds for issuing an inadmissibility decision of an application for international protection (IP) and the time-limit imposed to make such a decision.

The applicant, a Syrian national of Kurdish origin made an application for IP in a transit zone in July 2018. The request was dismissed without an examination of the merits of the application and without ensuring that the principle of non-refoulement could be guaranteed in a third country. The referring Court questioned whether regard for an applicant's individual circumstances within a time-limit of 8 days provided under the national Law on Asylum was compatible with Article 33 Directive 2013/32 (rAPD) and Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights.The referring Court stayed proceedings and referred two questions to the CJEU. The opinion of Advocate General Bobek was issued on 5 December 2019.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-03-17:

Zabi Amiri först med att få stanna via gymnasielagen till sidans topp

Zabi Amiri har utbildat sig till livsmedelsoperatör och han är den första som fått permanent uppehållstillstånd genom den omstridda gymnasielagen.

Lagen ger ensamkommande asylsökande som fått avslag på sin asylansökan en ny möjlighet att få stanna genom studier och arbete. Men det gäller att få ett fast jobb inom 6 månader efter avslutad utbildning. En vanlig provanställning räcker inte till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-03-23:

Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande till sidans topp

De närmsta veckorna kommer runt 400 personer med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett brev från Migrationsverket med uppmaningen om att redovisa aktivt deltagande i sina studier.

Det är personer som har beviljats ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå med en längre tillståndstid än 13 månader som varje år ska redovisa aktivt deltagande. Det innebär att personen förväntas sköta sina studier på ett sätt som medför att han eller hon fullföljer en utbildning på gymnasial nivå.

- Det innebär att även andra insatser i studierna än enbart godkända betyg kan uppfylla kraven. Det kan handla om dokument som visar att personen deltagit i undervisningen. Här har vi tagit stöd i vad som framgår av förarbetena till den tillfälliga lagen, säger Daniel Grynfarb.

Vilka dokument som ska visas för Migrationsverket beror på vilken skolform personen går. Den som exempelvis studerar vid gymnasieskola eller Komvux ska lämna in sin individuella studieplan och ett utdrag ur betygskatalogen till Migrationsverket. Om personen har fått godkända betyg har han eller hon i regel nått upp till kravet på aktivt deltagande. Om personen ännu inte har betygssatts, eller inte har fått godkänt betyg i alla avslutade kurser krävs dokumentation som visar att man deltagit i undervisningen. För andra skolformer gäller andra typer av dokumentation. Information om detta finns på Migrationsverkets webbplats.

Om den som ska visa aktivt deltagande trots påminnelse inte skickar in några dokument, eller om Migrationsverket bedömer att personen inte har deltagit aktivt i sin utbildning, kan Migrationsverket besluta att giltighetstiden för uppehållstillståndet ska omprövas eller att uppehållstillståndet ska återkallas.

Personerna som Migrationsverket kontrollerar

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio 20-03-10:

Fler asylsökande lämnar Sverige i väntan på beslut till sidans topp

Allt fler som sökt asyl i Sverige vänder sig nu till andra EU-länder för att få sin sak prövad - och blir då tillbakaskickade till Sverige, det visar siffror som Migrationsverket tagit fram.

En förklaring kan vara att asylsökande ger upp i väntan på beslut.

- Tidigare år har vi haft väldigt långa handläggningstider och det kan vara det som har påverkat om man lämnat under processen. Det är ganska många som lämnade trots att de hade en ansökan på gång i Sverige. Där har vi spekulerat i att det kan bero på de långa handläggningstiderna, säger Maria Soopöld Liljeblad, enhetschef på Dublinenheten vid Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-03-19:

Stora svagheter i regeringens utvisningspolitik till sidans topp

Sveriges återvändarverksamhet, det vill säga regeringens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet, fungerar inte effektivt, det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning.

- Det rör sig i huvudsak om asylsökande som har fått avslag på sin ansökan men också om personer som jobbar här svart, utan att överhuvudtaget ha ansökt om något uppehållstillstånd, säger Tommi Teljosuo, projektledare vid Riksrevisionen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 20-03-19:

Ingen tillåts resa - förutom till Afghanistan till sidans topp

Inreseförbudet till EU och Schengen har beskrivits som ett historiskt beslut. Efter att afghanska myndigheter satt stopp blir det även svårt att verkställa utvisningar från Sverige. Men Syre kan berätta att Migrationsverket trotsar alla rekommendationer - afghaner omfattas inte av reseråden.

Enligt inrikesminister Mikael Damberg är beslutet att stoppa inresor till Sverige exceptionellt. Beslutet träder i kraft i dag torsdag den 19 mars och gäller i 30 dagar framåt.

- Det är en exceptionell åtgärd som inte ska vara längre än nödvändigt, säger Damberg enligt SVT.

UD avråder samtidigt från alla icke-nödvändiga resor utomlands, allt för att minska spridningen av coronaviruset. UD:s rekommendationer är inte svåra att förstå, för den som läser dem:

"Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder", skriver UD på sin hemsida.

Avrådan gäller för tillfället till den 14 april.

Svårare att deportera

Polisen har i ett pressmeddelande meddelat att det blir svårare att genomföra deportationer nu, eftersom coronaviruset påverkar möjligheterna att skicka ut någon från Sverige. Bland annat på grund av begränsade reguljära flyg. Men framför allt blir det näst intill omöjligt för Sverige att deportera då flera länder, däribland Afghanistan, har markerat och sagt att de inte kommer acceptera att deras medborgare skickas tillbaka från Sverige och Europa.

Migrationsverket kommenterar också återvändandet med anledning av coronaviruset:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Polisen 20-03-18:

Dialog med afghanska myndigheter gällande verkställighetsärenden till sidans topp

Med anledning av coronavirusets påverkan på det generella läget i världen, har afghanska myndigheter meddelat att de inte längre tar emot återvändare som har utvisats eller avvisats från Sverige med tvång.

Det minskade antalet flygningar från Sverige, samt att ett stort antal länder världen över återinför gränskontroller och inför karantänregler, försvårar arbetet med verkställigheter.

Polismyndigheten har en pågående dialog med afghanska myndigheter om möjligheten att genomföra verkställigheter framöver, men Afghanistans beslut gör att polisen särskilt kommer att bedöma om det fortfarande finns stöd i lagstiftningen för att hålla återvändare i förvar.

Med anledning av den uppkomna situationen görs denna översyn nu i samtliga ärenden, men är också en prövning som kontinuerligt görs i alla förvarsärenden. I princip kan en utlänning hållas i förvar så länge det aktivt jobbas med ärendet och verkställigheten förbereds, så det är alltid en individuell bedömning som ligger till grund. Även den totala tiden för förvarstagande måste tas med i bedömningen, då även detta regleras i utlänningslagen. Om det, efter individuell bedömning, inte längre finns stöd i lagen kan detta medföra att klienter som nu är förvarstagna, kommer att släppas ur förvar.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-03-18:

Förvarstagen konstaterat sjuk i covid-19 till sidans topp

Under onsdagen konstaterades att en förvarstagen person på Migrationsverkets förvar i Märsta är smittad av det nya coronaviruset. Personen är nu isolerad från andra förvarstagna. Smittskyddsläkare bedömer att verksamheten på förvaret kan fortsätta som vanligt.

När personalen fick misstankar om att en förvarstagen person insjuknat i covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset, kontaktades sjukvård och ansvarig sjuksköterska som arbetar på plats vid förvaret i Märsta. Efter att personen testats positivt för sjukdomen har också ytterligare två personer på förvaret visat symptom. Dessa har isolerats men inte ännu inte testats för sjukdomen. Ansvarig smittskyddsläkare gör bedömningen att verksamheten på förvaret kan fortsätta som vanligt. Migrationsverket arbetar just nu för att hitta den bästa lösningen för att upprätthålla verksamheten, både med hänsyn till personal och andra förvarstagna.

Till följd av att det blivit känt att en förvarstagen person har blivit smittad av coronaviruset uppstod en hotfull situation bland de förvarstagna. Polisen tillkallades och två anmälningar om våld mot tjänsteman har upprättats efter att medarbetare på förvaret attackerades.

För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset ytterligare är möjligheterna att besöka Migrationsverkets förvar just nu begränsade. Detta beslut gäller tillsvidare.

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-03-18:

Kaos bröt ut på förvaret efter första coronafallet till sidans topp

En person på Migrationsverkets förvar i Märsta har isolerats efter konstaterad coronavirus.

På onsdagen ryckte flera polispatruller ut till platsen efter att stämningen blivit hotfull till följd av sjukdomsbeskedet.

- Det var kaos. Personalen sprang in och ut mellan olika rum och hade masker och handskar på sig, säger en intagen.

På onsdagen meddelade Migrationsverket att en intagen på förvaret i Märsta hade testat positivt för det nya coronaviruset.

Den bekräftat smittade och ytterligare två personer som visat symtom har isolerats, men befinner sig fortfarande på plats.

I ett pressmeddelande står att ansvarig smittskyddsläkare gjort bedömningen att verksamheten kan fortsätta som vanligt.

Efter beskedet att en intagen konstaterats smittad av Covid-19 uppstod en hotfull situation på förvaret. Flera polispatruller ryckte ut till platsen och två anmälningar om våld mot tjänsteman har upprättats efter att intagna uppges ha attackerat personal.

Uppgifter: Äldre man smittad

Enligt uppgifter till Expressen är det en äldre man från Turkiet som har bekräftats vara smittad av coronavirus. Han ska ha varit på förvaret i två veckors tid, med symtom. Mannen isolerades och testades på tisdagen och på onsdagen visade provet positivt för coronaviruset.

- Folk är väldigt oroliga. Personalen är också orolig. Polisen var här förut och det var kaos. Personer sprang in och ut mellan olika rum och hade masker och handskar på sig, säger en intagen på förvaret i Märsta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-03-23:

Frankrike/ More people in detention despite pandemic measures till sidans topp

More people are being sent to detention centres despite lockdown measures warning against it

La Cabane Juridique / Legal Shelter published a document denouncing the situation in the CRA (Administrative Detention Centre) of Coquelles, Northern France.

By the 17th of March 2020, 65 people had already been imprisoned in the detention centre with a capacity of 51 places. Additional mattresses have been installed in one of the common rooms to fit more people. No precautions appear to have been taken to prevent the spread of Covid-19 inside the centre. No protective equipment distributed: no gloves, no masks, no availability of sanitising gel or extra soap, whether for the detainees, medical and cleaning staff, or the guards.

While the ban on external visits was announced, no further communication has been made. The legal support groups had to physically withdraw from the centre as a health precaution. They try to ensure, as much as they can, a remote service, but the effective exercise of rights is greatly affected. In the case of an emergency, the detainees are abandoned two times: if they can no longer have access to their rights due to the coronavirus emergency, they are all the more exposed to the dangers, forced into an overcrowded space, without the possibility of applying individual protective measures.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-03-19:

Spanien/ Spain to release unreturnable detainees - NGOs urges UK to do the same till sidans topp

On 16 March 2020, the Spanish police released eight people from the Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) in Valencia, recognizing that operating returns is not possible due to the movement restrictions put in place across the globe due to the COVID-19 emergency.

The decision was taken after the Spanish authorities failed to return a Colombian citizen who, just before the departure at the airport, was refused entrance to Colombia from Spain, one of the most affected European countries by COVID-19. According to the Valencian newspaper Levante, it's a matter of days before this policy will be implemented at the national level and unreturnable people will be released from immigration detention centres without awaiting the expiration of the detention period (60 days).

The UK Home Office policy is called into question by ten British organization engaged in the promotion of migrants' human rights in the UK. In a letter, the activists demanded the Home Office to release detained migrants (currently between 1500 -2000), expressing concerns that "if the government does not act now detainees will continue to be held in close proximity in a high-risk environment, leading to a preventable spread of the virus and losses of life". To urge the authorities, a legal challenge will be issued to suspend new detentions and release those with an increased risk of serious illness in case of infection.

The Home Office's spokesperson stated that contingency plans will be put in place if it is necessary but the authorities "remain committed to removing foreign national offenders or those who violate our immigration rules".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

CPT 20-03-17:

Grekland/ Anti-torture Committee undertake visit to examine treatment of migrants till sidans topp

The Council of Europe's European Committee for the Prevention of Torture (CPT) has just completed a five-day rapid reaction visit to Greece to examine the way in which persons attempting to enter the country and apprehended by the Hellenic Police or Coast Guard have been treated, notably since 1 March 2020, when inter alia the processing of asylum requests was suspended. The visit took place between 13 and 17 March 2020.

During the visit, the CPT's delegation looked into the conditions of detention of migrants, including pregnant women and families with young children and infants. It visited police and border guard stations and other long-term facilities in the Evros region. It also visited certain quasi-official places of detention and examined allegations of push backs across the Evros River by certain Greek forces. In addition, the new detention camp at Malakasa (Attica) was visited on the day it entered into service in order to speak with a large number of persons who had been detained aboard a vessel for two weeks in Mytilini Harbour. Lastly, the delegation visited 93 persons held in two cells under the authority of the Hellenic Police on the Coastguard Premises in Samos.

The preliminary findings of the visit will be communicated to the Greek authorities in writing shortly, including as regards the immediate measures required to improve the situation. A full report on the visit will be transmitted to the Greek authorities in due course. The CPT will continue to engage constructively with the Greek authorities to ensure that all persons deprived of their liberty are treated in accordance with the CPT's minimum standards, including as regards material conditions of detention and fundamental safeguards against ill-treatment.

The visit was carried out by Mark Kelly, 1st Vice President of the CPT, Julia Kozma, Djordje Alempjevic and Alan Mitchell. They were supported by Hugh Chetwynd and Natacha De Roeck of the CPT's Secretariat.

List of places visited

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 20-03-16:

FARR ställer in kursdagen 28 mars! till sidans topp

Viktig information till våra medlemmar och medlemsföreningar!

FARR:s kursdag skulle i år äga rum lördagen den 28 mars på Röda korsets folkhögskola i Skärholmen, Stockholm. Men på grund av risk för smittspridning av Coronavirus ställer FARR tyvärr in kursdagen.

FARR:s årsmöte söndag 29 mars

OBS! I år kommer årsmötet att hållas via länk. Mer information om hur medlemmar kan följa årsmötet kommer inom kort.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-03-09:

Protect our laws and humanity! till sidans topp

To:

Prime minister of the Hellenic Republic, Kyriakos Mitsotakis

President of the European Parliament, David Sassoli

President of the European Council, Charles Michel

President of the European Commission, Ursula von der Leyen

Aten 6 mars 2020:

"The undersigned organisations are deeply concerned about recent developments at the Evros border and the Aegean Islands where people are stranded at the borders of Europe, instrumentalized for political purposes, and subject to violations of their rights" (Undertecknade organisationer är djupt oroade över den senaste utvecklingen vid Evros-gränsen och de Egeiska öarna där människor är strandade vid Europas gränser, cyniskt använda i ett politiskt rävspel och utsatta för allvarliga kränkningar av sina grundläggande mänskliga rättigheter).

Så inleds brevet till Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis, Europaparlamentets talman David Sassoli, Europeiska rådets ordförande Charles Michel och ordförande för EU-kommissionen Ursula von der Leyen.

Organisationerna uppmanar den grekiska regeringen att

+ dra tillbaka den olagliga lagstiftningen som upphäver asylrätten för människor på flykt (Emergency Legislation Decree) och respektera den grekiska statens skyldigheter när det gäller skydd av människoliv, till sjöss och vid landgränserna

+ omedelbart stoppa utvisningar till stater där människors liv och frihet är i fara, eller där de riskerar att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

+ låta asylsökande komma till fastlandet, skydda deras välbefinnande och hälsa. De mest utsatta, ensamkommande minderåriga och barnfamiljer bör prioriteras

(...)

Artikeln med länk till hela brevet på engelska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

ECRE 20-03-13:

Joint Communication on EU Strategy with Africa till sidans topp

This Monday, the European External Action Service and the European Commission (EC) published a Joint Communication: Towards a comprehensive strategy with Africa which sets out the vision of the two institutions regarding the future EU-Africa partnership. It suggests what it defines as a balanced, coherent and comprehensive approach to migration and mobility as its proposed action for the partnership with Africa.

The communication broadly stresses the need for a "balanced, coherent and comprehensive approach to migration and mobility, guided by the principles of solidarity, partnership and shared responsibility and based on the respect for human rights and international law". It refers to the EU's commitment to support African countries in addressing the "refugee crisis" and in finding durable solutions, including resettling refugees in Europe. However, at the practical level the suggested partnership on migration and mobility reaffirms the previous approach to managing migration and mobility, referring to the joint Valetta action plan, the Khartoum and Rabat process, the EU partnership framework on migration and the AU-EU-UN trilateral task force on migration.

The communication emphasizes the prevention of irregular migration, fight against smuggling and trafficking as priorities alongside effective border management. It also stresses the need to improve cooperation on return and readmission and mentioned support for voluntary returns and effective implementation and conclusion of readmission arrangements as actions. This should happen in parallel to stepping up cooperation on legal migration. The proposed action of partnering with Africa to ensure a balanced, coherent and comprehensive approach to migration and mobility further makes reference to the Sustainable Development Goals no 1 (on poverty) and 10 (on inequalities).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:s ministerråd för utrikes frågor 20-03-06:

Uttalande angående krisen i Idlib och situationen vid EU:s yttre gränser med Turkiet. till sidans topp

EU är medvetet om den ökade migrationsbördan och de ökade risker som Turkiet står inför på sitt territorium och de betydande ansträngningar som landet har gjort i och med att det tagit emot 3,7 miljoner migranter och flyktingar, men upprepar sin djupa oro över situationen vid den grekisk-turkiska gränsen och motsätter sig bestämt att Turkiet använder migrationstrycket för politiska syften. Denna situation vid EU:s yttre gränser är oacceptabel. EU och dess medlemsstater förblir fast beslutna att effektivt skydda EU:s yttre gränser. Olagliga gränspassager kommer inte att tolereras. I detta avseende kommer EU och dess medlemsstater i enlighet med EU-rätten och internationell rätt att vidta alla nödvändiga åtgärder. Migranter bör inte uppmuntras att försöka att olagligen ta sig över gränserna land- eller sjövägen. Rådet uppmanar den turkiska regeringen och alla aktörer och organisationer på fältet att förmedla detta budskap vidare och motverka spridningen av falsk information.

EU bekräftar också sin fulla solidaritet med Grekland, som står inför en aldrig tidigare skådad situation, samt med Bulgarien, Cypern och andra medlemsstater som kan vara drabbade på liknande sätt, inbegripet när det gäller insatser för att förvalta EU:s yttre gränser. Rådet välkomnar det praktiska stöd som kommissionen tillkännagav den 4 mars 2020. Man kommer också att fortsätta att ha ett nära samarbete med partnerna på västra Balkan i detta avseende.

Rådet erinrar om att det förväntar sig att Turkiet fullt ut genomför bestämmelserna i 2016 års gemensamma uttalande med avseende på alla medlemsstater. Detta uttalande leder till påtagliga resultat, bland annat genom att stödja Turkiets betydande ansträngningar för att ta emot migranter och flyktingar. Såväl EU som Turkiet tjänar på att detta samarbete och engagemang fortsätter.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska rådet 20-03-09:

Remarks after the meeting with President of Turkey Recep Tayyip Erdogan in Brussels till sidans topp

We had tonight a meeting with President Erdogan. A few days after my visit in Ankara, it was important to have this occasion to exchange our views on different topics related to the relationship between Turkey and the European Union. And of course, the first topic we discussed is the implementation of the deal between the European Union and Turkey on migration. We had the occasion to share our different opinions about the implementation of this deal a few years after this agreement.

We had the opportunity to discuss a number of issues with President Erdogan. The first issue we discussed was, of course, migration. The meeting was an opportunity for us to attempt to clarify a number of positions, interpretations and comments relating to the implementation of the agreement between the European Union and Turkey. In particular, we had the chance to show how the European Union has implemented financial commitments - the promise to mobilise a total of EUR 6 billion to support the refugees who are in Turkey. It was also an opportunity to acknowledge the responsibility that Turkey has taken on in attending to migrants present on Turkish soil.

We also had the chance to explain the difference, for the European Union, between the amounts which have been paid and disbursed, since the procedures have been completed and the projects carried out, and the amounts committed, i.e. set aside as part of the EUR 6 billion envelope mobilised under this agreement. That is the first point.

Second point: we had an opportunity to discuss security in the region, particularly in Syria, and to highlight our mobilisation in support of any political solution leading to more stability, and in particular to highlight our very great concern regarding the humanitarian situation in Idlib and at the border between Turkey and Syria. We also noted the possible mobilisation of the European Union to attempt to provide support in that area.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-03-13:

EU-nämndens extra samråd inför rådets möte den 13 mars till sidans topp

/Utdrag:/

Anf. 2 Statssekreterare LARS WESTBRATT:

Som ni ser har ordförandeskapet lagt till en ny dagordningspunkt om migration på RIF-rådets dagordning. Det är en uppföljning från förra veckans extrainsatta rådsmöte som man hade. Som ni också känner till antogs vid förra veckans möte ett gemensamt uttalande.

Av det uttalandet framgår bland annat att rådet ska visa solidaritet med Grekland, Bulgarien och Cypern. Turkiet ska fullt ut genomföra EU-Turkiet-uttalandet. Illegala gränspassager ska inte tolereras. Nödvändiga åtgärder som EU och EU:s medlemsstater företar ska stå i överensstämmelse med både EU-rätt och internationell rätt samt att medlemsstaterna och EU-byråerna är beredda att utöka sitt stöd.

Vid dagens rådsmöte ska som sagt inga beslut fattas. Däremot kan vi förvänta oss att Ylva Johansson kommer att berätta om sina intryck från besöket i Grekland som hon hade i veckan. Kommissionen förväntas också ge en uppdatering när det gäller handlingsplanen till Grekland som presenterades i samband med det extrainsatta RIF-rådet. Troligen kommer också Grekland att kunna ge en uppdaterad lägesbild av hur läget ser ut.

Som ni också känner till träffade Europeiska rådets ordförande Michel, kommissionens ordförande von der Leyen och president Erdogan i måndags. Ett konkret resultat av det mötet är att EU och Turkiet ska gå igenom uttalandet från 2016 för att klargöra hur båda sidorna ser på uttalandet och genomförandet av de åtaganden som man har sagt i och med uttalandet.

(...)

Läs hela diskussionen (Extern länk)

Se även:

EU-nämndens uppteckningar från samråd den 4 mars (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 20-03-10:

Grek-turkiska gränsen: ledamöterna avfärdar Turkiets påtryckningar till sidans topp

EU måste hjälpa Grekland att hantera situationen vid landets gräns mot Turkiet, men samtidigt se till att de som har rätt till asyl kan ansöka om det, anser ledamöterna.

Under tisdagens plenardebatt med Ylva Johansson, EU:s kommissionär med ansvar för inrikes frågor, och representanter för det kroatiska ordförandeskapet kritiserade en majoritet av ledamöterna i kammaren Turkiets president Erdogan för att använda människors lidande i politiska syften. Många talare underströk också vikten av att den migrationskris som ägde rum 2015 inte får upprepas och insisterade på att EU måste uppdatera unionens gemensamma asylregler.

Vissa av de politiska gruppernas ledare efterfrågade en revidering av EU:s rådande avtal med Turkiet, som slöts 2016 för att minska antalet flyktingar och migranter som försöker ta sig till Europa, i utbyte mot finansiellt stöd till Turkiet. Andra uttryckte sin skarpa oro över den försämrade humanitära situationen, både vid den grek-turkiska gränsen och på de grekiska öarna, där tusentals asylsökare, inklusive många ensamkommande flyktingbarn, för närvarande är strandsatta.

Vikten av att respektera Genèvekonventionen och erbjuda skydd till flyktingar, anklagelserna om polisvåld riktat mot människor som den senaste tiden försökt ta sig över den grek-turkiska gränsen och risken för att jihadister nu kan försöka ta sig tillbaka till EU:s territorium togs också upp under debatten.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 20-03-09: EU Leaders meeting with Erdogan must share responsibility (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-03-10:

Turkiet: Migrantlösning kräver visumfrihet till sidans topp

Visumfrihet för turkiska medborgare till EU behöver genomföras för att lösa migrant- och flyktingsituationen vid den turk-grekiska gränsen.

Det anser åtminstone Turkiets utrikesminister Mevlüt Cavusoglu i en intervju med turkiska nyhetsbyrån Anatolia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-03-17:

Erdogan in talks with European leaders over refugee cash for Turkey till sidans topp

Turkey has pressed European leaders to make fresh cash pledges to prevent tens of thousands of refugees from leaving the country and trying to reach Europe amid a Russian-Syrian offensive in north-west Syria.

After intense bombardment in Idlib province last month, Turkey's president, Recep Tayyip Erdo?an, encouraged thousands of refugees in the country to move on towards the Greek islands and the Baltics, in a repeat of the surge to Europe in 2015.

That push ended when the EU gave Turkey €6bn to house the refugees in Turkey. Nearly €4.7bn has been contractually awarded, but only about €3.2bn paid out.

In a phone call on Tuesday between the French president, Emmanuel Macron, the British prime minister, Boris Johnson, the German chancellor, Angela Merkel, and Erdo?an, the leaders discussed the possibility of a new refugee deal, ways to combat the continued Russian threat in Idlib, and the fear that coronavirus could sweep through the refugee camps bordering Syria in Turkey, Lebanon and Jordan.

The four leaders had originally planned to meet in person in Istanbul but because of the coronavirus outbreak settled for a 75-minute video call.

Erdo?an has been accused of blackmail by some Europeans for bussing refugees towards the EU's borders. TV footage showed Greek security guards using water cannons and teargas against migrants who tried to force their way across the border.

Greece, supported by the EU, has suspended asylum applications for a month.

Johnson's presence on the call marks a British reinsertion into the Syria crisis, after the UK was excluded from previous talks between Germany, France and Turkey.

During an emergency stopover in Ankara last month, Dominic Raab, the UK foreign secretary, made no criticism of Turkey's decision to encourage tens of thousands of refugees to head to Europe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03-18:

Mer EU-pengar för flyktingar i Turkiet till sidans topp

Nu har Turkiet fått löften om mer EU-stöd för de 3,6 miljoner flyktingar från Syrien som finns i Turkiet. Allt färre flyktingar och migranter försöker ta sig över den turk-grekiska gränsen till EU.

Den turkiske presidenten Erdogan har fått gehör för sina krav på mer pengar från EU för att klara den inhemska flyktingsituationen. Efter ett videomöte med Tysklands Angela Merkel, Emmanuel Macron från Frankrike och den brittiske premiärministern Bors Johnson har mer humanitärt stöd till flyktingar i Turkiet utlovats. Hur mycket pengar det handlar om är ännu oklart.

Oro och irritation

Det väckte stor irritation och oro bland EU:s ledare när den turkiske presidenten öppnade gränsen mot Grekland nyligen. Man befarade en ny våg av hjälpsökande migranter och ett liknande läge som 2015.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-03-09:

Tyskland: EU ska ta emot minst 1 000 barn till sidans topp

EU ska ta emot mellan 1 000 och 1 500 barn med särskilt behov av skydd från flykting- och migrantläger i Grekland. Det uppger Tyskland på måndagen.

Ambitionen är att få en koalition av frivilliga länder som är beredda att välkomna barnen, men redan nu utlovar Tyskland att man ska ta emot minst 1 000 barn. Landet är redo att "ta emot en lämplig andel" av dessa.

"Vi vill hjälpa Grekland med den svåra humanitära situationen som rör 1 000 till 1 500 barn på de grekiska öarna", skriver Angela Merkels regering.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-03-09:

Sverige tar inte emot barn från migrantläger till sidans topp

Minst fem EU-länder lovar att ta emot barn från läger för flyktingar och migranter i den grekiska övärlden. Sverige är inte ett av dem.

Det handlar enligt tyska medier om uppemot 1 500 barn som är sjuka eller saknar föräldrar.

Hittills har Frankrike, Portugal, Luxemburg, Finland och Tyskland gått med på att ta emot minderåriga som anlänt till Grekland, meddelar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på en presskonferens i Bryssel.

- Vi måste skyndsamt lätta på trycket på de grekiska öarna genom att ta folk till den europeiska kontinentens fastland. Därför har jag bett medlemsstaterna att hjälpa till nu, säger von der Leyen, som i fredags gav sin inrikeskommissionär Ylva Johansson i särskilt uppdrag att hantera frågan.

"Juridiskt komplicerad"

Sverige kommer dock inte att vara ett av de länderna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-03-10:

Ylva Johansson: Hjälp barnen i de grekiska lägren till sidans topp

EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson vädjade ikväll till alla EU-länder att visa solidaritet med Grekland, inte bara när det gäller att stärka gränsen mot Turkiet, utan även att ta emot ensamkommande flyktingbarn från de grekiska öarna.

- Hjälp de utsatta barnen i grekiska läger, välkomna dem i era länder, sa Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson i en debatt ikväll i EU-parlamentet i Bryssel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens ETC debatt 20-03-12:

Sverige måste ge de utsatta flyktingbarnen i Grekland en chans till sidans topp

Trots att allt fler EU-länder har åtagit sig att ta emot barn som lever i de grekiska flyktinglägren har regeringen meddelat att Sverige inte kommer delta i en relokalisering. Står regeringen fast vid detta undergräver det hela Sveriges utrikespolitiska ambition för samarbete, solidaritet och mänskliga rättigheter. Det skriver Jacob Flärdh och Sara Damber från organisationen Child 10.

Idag torsdag åker EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och kommissionär för migrationsfrågor Ylva Johansson till Grekland för att tillsammans med den grekiska regeringen bland annat hitta lösningar för att skydda de mest utsatta barnen. Senast i tisdags vädjade Ylva Johansson till alla EU-länder att ta emot dessa barn efter att EU nu insett att det inte finns en möjlighet för dem att leva och söka asyl på ett säkert sätt i Grekland. Nu inleder kommissionen arbetet för att ta fram ett relokaliseringsprogram med fokus på de barn som kommit ensamma. Frankrike, Portugal, Luxemburg, Finland och Tyskland har redan gått ut och åtagit sig att ta emot barn från lägren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 20-03-17:

Relocating unaccompanied children from Greece: what works and what does not till sidans topp

Thousands of unaccompanied children in Greece are living in conditions that are completely unsuitable - without adequate housing, exposed to the cold weather, facing insecurity and even violence. The EU Agency for Fundamental Rights (FRA) welcomes the initiative of the European Commission and some Member States to relocate these unaccompanied children.

FRA provides practical suggestions to the EU and its Member States on the relocation process. At the same time, FRA urges Member States to agree on a simple and practical workflow as soon as possible to avoid lack of clarity and delays in the relocation process.

FRA's practical suggestions to relocate unaccompanied children from Greece builds on lessons learned from previous mandatory and voluntary relocation schemes.

The suggestions concern all stages of the relocation process:

+ Identifying children for relocation

+ Appointing a guardian

+ Assessing the child's best interests and providing information

+ Preparing the departure and transfer

+ Funding relocation of unaccompanied children

The practical suggestions are based on desk research and almost 50 interviews with national authorities and civil society organisations.

FRA conducted the interviews between November 2019 and March 2020 in 10 EU Member States: Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands and Portugal.

In May 2020, the agency will publish a full report on the relocation of unaccompanied children.

It will explore the challenges and good practices gathered in the implementation of different relocation programmes since 2015.

The report will support national authorities to take measures, which fully comply with children's fundamental rights and are practically feasible.

Läs mer och hämta rekommendationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-03-12:

Flyktingar erbjuds pengar för att lämna Grekland till sidans topp

Flyktingar och migranter, som befinner sig i överfulla läger i Grekland, erbjuds nu pengar av EU för att frivilligt återvända till sina hemländer.

Det var ett av beskeden från EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson, när hon idag besökte Grekland för att diskutera migrationsläget.

- Under en månad ger vi nu de som befinner sig på de grekiska öarna chansen att få 2 000 euro, det vill säga drygt 20 000 kronor för att frivilligt återvända till sina hemländer, sade EU-kommissionär Ylva Johansson på en presskonferens i Aten idag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylkommissionen 20-03-13:

Letar du ämne till din masteruppsats? till sidans topp

Liksom förra terminen efterlyser Asylkommissionen masteruppsatser om asylprocessen!

Är du intresserad av asyl- och migrationsfrågor i en svensk kontext, och har du skrivit en uppsats om detta, eller planerar du ett uppsatsarbete? I så fall tror vi att du vill vara med och bidra till Asylkommissionen.

Asylkommissionens fullständiga namn är "Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-17". Det började som ett samarbete mellan Linköpings universitet och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Idag samlar vi ett 50-tal experter varav några med egen erfarenhet av asylprocessen och många från civilsamhällets organisationer.

Bakgrunden till kommissionen är de senaste årens allt mer restriktiva flyktingpolitik som motiverats med omsorg om samhället men har fört med sig negativa konsekvenser i form av inhumana beslut, ökande hemlöshet, kriminalisering, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag av våld. Asylsökande har pekat på brister i rättssäkerheten men förändringarna har försvarats av ansvariga myndigheter och politiker.

Exempel på områden som Asylkommissionen har identifierat som särskilt angelägna att undersöka kritiskt rör lagförändringar och deras konsekvenser; Brister i asylmottagande; Ansvarsförskjutningar; Åldersuppskrivningar; Domstols-praxis mm. Det är viktigt att beakta etiska aspekter och riktlinjer på ditt universitet när du väljer ämne.

Sprid gärna denna information till studenter, universitetslärare eller forskare du tror skulle vara intresserade! Om du har frågor kontakta din handledare eller skriv till Asylkommissionen@ikos.liu.se!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Children's Geographies 20-03-18:

Challenging the deportation regime: research with undocumented refugee children till sidans topp

This article examines the researcher's potential role and responsibility to facilitate undocumented refugee children's political voice and participation. The paper raises issues of the social status and position scholars give to children in research and epistemological concerns regarding the co-production of children's political assertions in the research encounter. Based on anthropological and participatory research with undocumented refugee children, the article shows that children were often withholding their suffering from family members and it was novel for children to talk openly about their situations with the researcher. However, as trusting relationships developed, children came to formulate and express a social critique of their undocumented situations. Based on children's accounts, the research project engaged with a range of public actors to promote critical dialogue around these children and contribute to societal practice. It is argued that children's lived rights and politics are properly acknowledged when researchers facilitate children's political engagements.

Introduction

The article examines the ethnographic research encounter with children in undocumented migration who risk deportation. It responds to recent calls to take seriously children's everyday politics and lived rights (Skelton 2010; Lind 2017a; Karlsson 2019), arguing that a political analysis of children's accounts and experiences entails not only the researcher's ability to interpret children's actions in political terms, but also a responsibility to facilitate and contribute to them in public spheres (Spyrou 2011; Rogers, Carr, and Hickman 2018). The overall purpose of this article is thus to encourage scholars to not only acknowledge children's capacity for agency and political engagement in theory and analysis, but to be explicit about how this acknowledgement is addressed in moral and practical terms in the research encounter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Comparative Migration Studies 20-03-23:

Public discourse and policy change in Denmark, Norway and Sweden till sidans topp

Anniken Hagelund

Abstract

The refugee crisis of 2015 can be characterised as an exogenous shock, an immigration shock, which according to institutional theory may create a window of opportunity for path-breaking policy change. In all three Scandinavian countries a range of new policy proposals were made in order to stem the incoming migration. Although the direction of policy change pointed in a similar restrictive direction, the choice of policy instruments differed, as did the style and content of policy actors' legitimizing and coordinating discourses.

Drawing on the analytical framework of discursive institutionalism, the three cases illustrate how a similar kind of external shock (the refugee crisis) was construed differently in different national public spheres, and generated different kinds of policy responses - in particular with respect to the social rights of refugees. The emphasis on legitimizing communicative discourse and coordinating discourse differed between the countries. In Sweden, the need to legitimize policy change normatively was acute. This mattered less in Denmark, where emphasis was on creating stable political support for a range of specific measures. Norway takes a mixed position between the two. Data includes a selection of media texts from six newspapers in 2015 as well as policy texts from 2015 and 2016.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio P1-morgon 20-04-06:

Oro bland unga som berörs av gymnasielagen till sidans topp

Coronakrisen försvårar för unga som berörs av gymnasielagen. När arbetslösheten stiger minskar chanserna till jobb och ett permanent uppehållstillstånd

En av dem är Rohullah Sakhiza som studerar på vvs-programet i Karlstad. Han fick fler jobberbjudande innan coronakrisen, men nu har han fått nej på alla ansökningar.

Hör reportaget av Radio Swedens reportrar Shakila Edizada och Staffan Axelsson.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsvärlden 20-03-18:

Hon vill visa människorna bakom flyktinginvandringen till sidans topp

Under hashtaggen Jagär2015 sprids just nu berättelser från flyktingar som idag är del av det svenska samhället, med jobb och språkkunskaper - en motvikt till politikers bild av flyktingkaos. Forskaren Marie Hållander menar att personliga vittnesmål ofta lockar fram empati.

Under #jagär2015 samlas just nu över 1 500 berättelser på Facebook och Instragram från människor med erfarenhet av flykt och av flyktingmottagande. De allra flesta kommer från personer som berättar framgångssagor ur ett samhällsperspektiv - de har gått i skola, lärt sig svenska, fått arbete och betalar skatt. Att de historierna får dominera har mötts av viss kritik. Ska din rätt till asyl mätas i om du lyckas få ett jobb?

- Tanken var från början att det finns en annan sida av 2015 än den vi ofta får från politiker, ett sätt att inte få dem att alltid tänka och prata så negativt om flyktingar. Vi är alla människor, vi är inte siffror. Det gäller också de inte är lika lyckade exempel, som inte varit lyckliga nog att få uppehållstillstånd utan fortfarande går papperslösa i Sverige, säger grundaren Atoosa Farahmand, Malmöbaserad dansare och konstnär.

Den tredje mars skrev hon ett öppet brev till Ulf Kristersson på Facebook, efter att Moderaterna delat en bild på partiledaren i jaktmundering med texten "Stärk gränsen! Flyktingkrisen 2015 får aldrig upprepas".

I sin text skrev Atoosa Farahmand att hon är stolt över att hon var asylsökande under flyktingkrisen 2015 och att hon är en del av 2015 som många andra, att hon arbetar, betalar skatt, respekterar lagar och talar flytande svenska. "Det finns många människor från flyktingkrisen 2015 som gör sitt bästa för att vara en del av detta land, men du gör det svårare för oss att känna att Sverige är vårt hem", skriver hon.

Hennes inlägg har delats över 5 400 gånger. Andra började också skriva om sina erfarenheter av 2015 under hashtaggen. Hittills har Atoosa Farahmand fått in över 1 500 berättelser, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvinna till Kvinna 20-03-09:

Ny rapport: Nyanlända tjejer missar sina rättigheter till sidans topp

Nyanlända unga kvinnor och tjejer i Sverige saknar grundläggande information om sina rättigheter på ett flertal områden. Det framkommer i Kvinna till Kvinnas rapport "Manifest - unga nyanlända kvinnors krav på makthavare" som lanseras i samband med internationella kvinnodagen 8:e mars.

I rapporten intervjuas en grupp som deltagit i Kvinna till Kvinnas kunskapsutbyte för nyanlända tjejer. Resultatet visar att dessa har bristande kunskaper om sina rättigheter i skolan, i vården, när man utsätts för diskriminering och kanske framför allt om vad som gäller på arbetsmarknaden. "Jag hade ingen aning innan. Vad är rättigheter och skyldigheter? Det var helt nytt." säger en av de intervjuade.

- Vår rapport visar att ett rättighetsarbete riktat mot nyanlända tjejer måste vara tydligt, konkret och börja från grunden, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

Flera intervjuade har inte fått någon information om hur vården fungerar och hur de kan tillgodose sin sexuella och reproduktiva hälsa. Det sker inget automatiskt kunskapsutbyte mellan skolan och till exempel Ungdomsmottagningen.

Den svenska skolan är heller inte likvärdig när det gäller kunskaps- och informationsstöd till nyanlända tjejer. Det är ett lotteri ifall man får hjälp av en studievägledare eller vägledning i att söka till exempelvis Komvux. Skolan bedriver heller inget uthålligt jämställdhetsarbete varken för nyanlända tjejer eller killar.

- Sedan är kunskapen om hur svensk arbetsmarknad fungerar oroväckande låg hos nyanlända tjejer. De riskerar därför att utnyttjas på olika sätt, säger Petra Tötterman Andorff.

I rapporten och även i en debattartikel i Aftonbladet 8:e mars, så ställer Kvinna till Kvinna bland annat kravet att arbetsmarknadens parter måste ta ansvar för att informera nyanlända om såväl arbetsrätt, som innehåll i kollektivavtal.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

FARR 20-03-11:

Frivilligorganisationernas krav till politikerna till sidans topp

"De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats."

Så inleddes ett brev från representanter för tio frivilligorganisationer som i början av februari sändes till den parlamentariska kommittén som utreder Sveriges framtida migrationspolitik. FARR är en av de organisationer som står bakom kraven i brevet. Kraven rör familjeåterförening, humanitära skäl, permanenta uppehållstillstånd och praktiska verkställighetshinder.

Brevet fortsätter:

"Vi välkomnar en parlamentarisk utredning som vi hoppas kan lämna förslag utifrån evidensbaserad kunskap och en väl genomförd konsekvensanalys som kan visa eventuella effekter för både enskilda och samhället i stort.

Vi, organisationer som skickar det här brevet, har en lång erfarenhet av att arbeta med personer i olika faser av migrationsprocessen och har således en lång och bred evidens i dessa frågor. Flera av oss arbetar också som juridiska ombud i processen och besitter en djup juridisk expertis i frågorna. Med anledning av detta vill vi dela några huvudsakliga punkter som vi anser att utredningen och den framtida lagstiftningen bör innehålla.

Undertecknat: Anna Lindenfors, generalsekreterare, Amnesty International Sverige

Erica Molin, generalsekreterare Asylrättscentrum, Henrik Alberius, ordförande Caritas Sverige, Anders L. Pettersson, executive director, Civil Rights Defenders, Sara Edvardson Ehrnborg, ordförande FARR - Flyktinggruppernas riksråd, Lotta Säfström, ordförande Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen, Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare Svenska kyrkan, Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset, Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige"

Läs brevet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-03-10:

Svensk asyllag påverkar knappt invandringen till sidans topp

Alex Voronov

En mer liberal asyllagstiftning leder till en kraftig ökning av asylsökande. Så låter det från olika håll, trots att flera prognoser har sagt annat.

Nu finns ännu ett sådant dokument. Den parlamentariska migrationskommittén har beställt en konsekvensanalys från Migrationsverket om antalet asylsökande, kommunplaceringar och kostnader.

Det görs utifrån två scenarier. Det första är att Sverige från nästa sommar återgår till den asyllag som gällde före sommaren 2016, med bland annat permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Det andra scenariot är att den tillfälliga lagen från 2016, med de ändringar som har gjorts fram till nu, gäller permanent.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Borås Tidning ledare 20-03-06:

Gränsen är stängd - då får barnen sova på marken till sidans topp

Mikael Hermansson

Vad innebär det att EU säger ja till att stänga gränsen mellan Grekland och Turkiet? Att asylrätten avvisas och att barnen i ingenmansland får sova på marken.

Första veckan i mars och allt händer samtidigt. Coronaviruset kom till Sverige på allvar och nya flyktingströmmar närmar sig Europas gränser. I Idlib-provinsen jagar ryskt och syriskt stridsflyg närmare en miljon människor på flykt, mestadels kvinnor och barn. Börserna rasar världen över och BNP-prognoserna skrivs ner. Hesa Fredrik tjuter och känslan av en ny sorts utsatthet sprider sig snabbare än vad covid-19 hinner med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-03-07:

Kan asylrätten värnas med stängda gränser? till sidans topp

Sex av åtta riksdagspartier vill stärka EU:s gränser mot Turkiet och samtidigt värna asylrätten. Men går det?

Efter den stora flyktingvågen 2015 gjorde EU upp med Turkiet om att landet skulle ta hand om flyktingar och hålla gränsen mot Europa stängd.

Nu har Turkiet öppnat gränsen och tusentals migranter försöker ta sig in över gränsen till Grekland. Konfrontationer har uppstått.

EU-kommissionen har lovat hjälp till Grekland för att hålla gränsen stängd.

Men samtidigt har EU:s länder förbundit sig att leva upp till asylrätten.

Hur vill svenska politiker att EU ska hantera den avvägningen?

Reportage med Morgan Johansson (S), Alice Bah Kuhnke (MP), Fredrik Malm (L), Jonny Cato (C), Maria Malmer Stenergard (M), Hans Eklind (KD), Malin Björk (V) och Jimmie Åkesson (SD).

Analys: Karin Åberg, forskare i internationell rätt vid Göteborgs universitet

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-03-07:

Sverige har ett ansvar när debatten hårdnar till sidans topp

Åsa Widell, UNHCR: Stängda gränser är inte lösningen

Varannan sekund tvingas en människa på flykt. Hela tillvaron rycks upp för alla de familjer som måste ta det smärtsamma beslutet att lämna sina hem för att undkomma krig, våld och förföljelse. I Syrien har snart halva befolkningen - 11,7 miljoner flytt, många av dem flera gånger om.

Bara sedan eskaleringen i december har nära en miljon människor flytt bombningar och beskjutning i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien. Kriget går snart in på sitt tionde år - snart lika länge som första och andra världskriget sammantaget.

Samtidigt är FN:s flyktingorgan UNHCR:s insatser i Syrien bara finansierade till 9 procent för 2020. Bristen på resurser är skriande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 20-03-11:

Malin Björk (V): Våldet vid gränsen brutalt till sidans topp

När situationen vid den grekisk-turkiska gränsen debatterades i EU-parlamentet låg fokus på det mänskliga lidandet men samförstånd fanns inte. Europaparlamentarikern Malin Björk efterlyste solidaritet i hanteringen av migranterna.

Både ministerrådet och EU-kommissionen presenterade sina ståndpunkter innan Europaparlamentets debatt om vad EU bör göra vid gränsen mellan Turkiet och Grekland.

Migrationskommissionär Ylva Johansson hade ett dubbelt besked till parlamentet.

- EU måste skydda sina gränser, men vi måste också skydda fundamentala rättigheter inklusive rätten till asyl. Det är vår lagliga och moraliska skyldighet att göra båda, sade Johansson.

Malin Björk (V), som kom till debatten iklädd en "Refugees welcome"-tröja uttryckte missnöje över Frontex agerande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-03-08:

Målet kan inte bara vara att slippa nytt 2015 till sidans topp

När Turkiet meddelade att landet tänkte öppna gränsen mot EU för människor på flykt, var det många i Sverige som reagerade med reptilhjärnan: Stäng nationsgränsen! Det var tydligt att situationen framför allt handlade om "oss", inte om dem som flyr.

Vidare sändes det ut kraftfulla signaler om att 2015 inte ska upprepas, men det finns redan en hel del som skiljer då från nu. Dock ur en helt annan aspekt än det som avses.

Som journalisten och författaren Annah Björk skrev för snart en vecka sedan, möttes flyktingar av volontärer med filtar och juice på Lesbos stränder när de anlände 2015 och 2016 (SvD, 3/3).

I dag blir hjälparbetare och läkare bortjagade och trakasserade. Kustbevakningen slår asylsökande och skjuter i vattnet kring flyktingarnas gummibåtar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 20-03-15:

Otillfredsställande svar från Migrationsverket på regeringens fråga om konvertiter till sidans topp

Från Kabul kommer rapporter om ungdomar som utvisats från Sverige och som fortsätter att leva som kristna, men i smyg av rädsla för att utsättas för fara på grund av sin tro. Förhoppningsvis kan de lämna landet på nytt eller undvika förföljelse och våld genom att inte visa sin tro öppet. Det är i så fall på grund av rädsla för våld och kränkande behandling, en rädsla som Migrationsverket i sina rättsliga ställningstaganden om Afghanistan betraktar som välgrundad. Välgrundad fruktan för förföljelse är själva definitionen enligt svensk lag för att ha rätt till asyl och skydd i Sverige.?

Den 19 februari presenterade Migrationsverket sin årsredovisning för 2019. Den innehåller svar på frågor som regeringen ställt i regleringsbrevet om "hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där religiös uppfattning åberopas". Frågan ställdes efter att Migrationsverket fått omfattande kritik för brister i bedömningen av asylskäl hos personer som lämnat sin religion och därför riskerar förföljelse i hemlandet. Kritiken har framförts av flera svenska kyrkor och samfund i Konvertitutredningen, som presenterades den 18 mars 2019. Det handlar till stor del om personer från Afghanistan som konverterat till kristen tro, men även andra nationaliteter berörs.

Konvertitutredningen bygger på en genomgång av fler än 600 ärenden och pekar på en rad felaktigheter och brister i Migrationsverkets bedömning av dessa. Bland annat påvisas bristen på transparens och tydliga kriterier vid bedömningen av om en persons omvändelse ska betraktas som "genuin". Utredningen visar också att bedömningen i "konvertitärenden" skiljer sig kraftigt mellan Migrationsverkets olika regioner, vilket indikerar att den är allt annat än enhetlig.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-03-08:

Vi är de afghanska kvinnorna - och vi kräver en rättssäker asylprocess till sidans topp

På den internationella kvinnodagen så vill vi, afghanska asylsökande kvinnor, uppmärksamma skillnaden mellan hur den feministiska regeringen bedriver sin utrikespolitik och sin inrikespolitik.

Vi vänder oss till regeringen - och till Sveriges riksdag, och vi säger: Det räcker nu. Respektera oss. Ge oss ett värdigt bemötande och en rättssäker asylprocess.

Det skriver Fatma Jafari, Masoume Ataayi, Shgofa Barez och Zahra Hosseyni

På den internationella arenan är det fokus på flickors rättigheter, rätten till sin egen kropp men också rätten till utbildning, arbete och delaktighet i demokratiska processer. Men inrikespolitiken tar inte hänsyn till kvinnor eller barns rättigheter för dem som flytt från krig och förtryck. Inte sällan utvisas ungdomar eller par som flytt hedersförtryck till samma nätverk som utgör ett hot mot dem. Kunskapen om hedersvåld och förtryck i det afganska samhället är skrämmande bristfällig hos Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna till Afghanistan 20-03-19:

"Vet du vad de gör med mig när de tar mig?" till sidans topp

Maggie Andersson

Du har gömt dig i ett rum och jag hör hur illa det är. Det finns ingen att lita på, ingen att våga be om hjälp av och du förstår nu att det är värre än det helvete du varit beredd på.

"Jag har precis hört att de vet att jag är här. De hemifrån vet. Talibanerna. De håller på att samla sig nu och jag är på allvar livrädd. Det har aldrig varit så här förut och jag känner mig konstig. Precis det jag visste skulle hända."

Du viskar. Timme efter timme.

Du berättar vad du väntar på och på vad du kommer utsättas för. Jag tror vartenda ord du säger och du vet att jag vet allt. Jag ber dig fly, nu genast, att ge dig av ut i mörkret. Jag vet att det inte går, för mörkret i Afghanistan är lika farligt som det du fasar för imorgon.

- Tänk dig att du inte har någonstans att ta vägen, ingen att anförtro dig åt och på ett ställe du förstår att du genast måste ge dig av ifrån.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Feministiskt Initiativ 20-03-23:

Corona drabbar alla - även människor som är gömda och på flykt till sidans topp

Bara veckan innan coronaviruset bröt ut rejält i Sverige var det politiska fokuset något helt annat. Då bråkade Moderaterna och Sverigedemokraterna om vem som kunde bygga de högsta barriärerna runt Europa och den största krisen som målades upp var att människor flyr till EU för trygghet och säkerhet. Men den riktiga krisen har aldrig varit den som luckrar upp gränser och uppdelningar.

Den så kallade "flyktingkrisen" 2015 kommer efter coronaviruset förhoppningsvis att ses i ett annat ljus. Mänsklig säkerhet, med tillgång till skydd och god hälsa, är det centrala vi människor söker. Det behovet har också tydliggjorts genom rekommendationer från olika regeringar, genom antalet människor i karantän och genom de tomma hyllorna i mataffärerna. Den riktiga krisen har alltid varit den som hotar människor och miljö, inte den som luckrar upp gränser och uppdelningar.

- Just nu handlar det mest om vad som händer nationellt, men vi behöver också se till det internationella läget och vad som händer med svenska medel. Vi ser hur människor lever under katastrofala förhållanden i flyktingläger och vi ser hur människor insjuknar och dör i sjukdomar som annars är enkla att behandla och bota, säger Farida al-Abani, partiledare för Feministiskt initiativ.

Det gäller papperslösa som inte har en självklar tillgång till vård och som mister sin enda inkomst när restaurangen de jobbar på stänger. Och det gäller människor som bor i tält där fukt och kyla alltid är ett faktum och hygien en ouppnåelig lyx.

- Tryggheten i att vara hemma i karantän, i ett hem fyllt av hamstrade varor och Netflix, är något som inte existerar för väldigt, väldigt många människor. Dessa personer riskerar att få det ännu värre när coronaviruset sprider sig, säger Farida al-Abani.

Feministiskt initiativ vill se följande åtgärder:

+ Att allmän amnesti för papperslösa införs i Sverige för att säkra människors hälsa, tillgång till vård och trygghet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-03-16:

Stoppa utvisningarna av våra medmänniskor omedelbart! till sidans topp

I spåren av coronavirusets spridning över världen stänger länder sina gränser, flygrutter stoppas, människor sätts i karantän, skolor stängs och äldre uppmanas att isolera sig. Sveriges samlade myndighetsexpertis skickar en skarp uppmaning till var och en av oss: vi måste hjälpas åt att inte sprida coronaviruset vidare.

Människor som hotas av utvisning är en mycket utsatt och sårbar grupp; i skenet av coronavirusets framfart ännu mer utsatt. Ofta är ursprungsländerna härjade av inre konflikter och krig. De saknar fungerande sjukvård och sjukvårdsmateriel. Sverige riskerar, om vi fortsätter med utvisningarna i det här läget att sprida coronaviruset vidare till konfliktfyllda, fattiga och krigshärjade länder.

FARR kräver med anledning av detta, i solidaritet med våra utvisningshotade medmänniskor

+ att regeringen förordnar att verkställighet av utvisningar/avvisningar med tvång upphör tills vidare till alla länder på grund av den rådande coronapandemin

+ att Migrationsverket fastställer att spridningsrisk av coronaviruset utgör ett tillfälligt praktiskt verkställighetshinder

+ att gränspolisen NOA avbeställer redan planerade utvisningar under de närmaste månaderna

+ att förvarstagna släpps från förvaren på grund av ovan nämnda praktiska verkställighetshinder och beslut om uppsikt tas för att undvika att förvaren blir till smittohärdar

+ att Sverige skyndsamt verkar för att EU kommissionen uppmanar alla medlemsstater att upphöra med verkställigheter under tiden som pandemin fortgår

+ att EU-länderna agerar snarast med att evakuera alla asylsökande från de grekiska öarna

+ att EU-länderna solidariskt erbjuder skydd till skyddsbehövande och skydd från coronapandemin

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 20-03-11:

Politiker och Migrationsverket: Hur tar ni ansvar? till sidans topp

När den uppskruvade retoriken om "flyktingkrisen" 2015 nu tagit fart på nytt kvarstår ett lika obestridligt som smärtsamt faktum: tusentals ungdomar och unga vuxna lever redan i en gråzon ofta utlämnade till myndigheters godtycke med medmänsklig hjälp som enda hopp. Det skriver Martin Harling tillsammans med flera professorer och sakkunniga.

Gymnasiestuderande Moshtaq Amiri i Trollhättan flyttar nu för sjunde gången på knappt fem år. "Jag hoppas jag får bo här ett tag", säger han i en DN-intervju, samtidigt som än värre öden väntar de många som utnyttjas som svart arbetskraft, människohandel eller sitter inlåsta i väntan på deportation.

Vi är ett tjugotal forskare som tillsammans med representanter för civilsamhället och ungdomar som sökt skydd i Sverige har bildat ett nätverk med syfte att uppmärksamma denna gråzon. Vi uppmärksammar konsekvensen av en bristande lagstiftning, rättsosäker myndighetsutövning som påverkar ensamkommande ungas villkor och framtidsmöjligheter. Och vi vill uppmana ansvariga politiker och myndigheter till handling.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-03-18:

Svar på skriftlig fråga: Statslösa palestiniers situation vid avslag på asylansökan till sidans topp

Fråga 2019/20:1020 av Jamal El-Haj (S)

På Gustav Adolfs torg i Göteborg har palestinier sittstrejkat sedan den 8 januari för att uppmärksamma den svåra situation som tusentals statslösa palestinier i Sverige befinner sig i.

Sedan 1948 har palestinska araber räknats som statslösa. Många lever i flyktingläger i sitt eget land eller i något av grannländerna. Trots att Sverige sedan 2015 erkänner Palestina som en stat räknas de även i Sverige som statslösa. Israel erkänner dem inte som medborgare, och de palestinska myndigheterna kan inte ta emot dem på grund av ockupationen.

De personer som sittstrejkar i Göteborg har sökt asyl i Sverige och fått avslag på sin ansökan. Om en person som sökt asyl i Sverige får avslag på sin ansökan är det meningen att hen ska återvända till sitt hemland. Det är en viktig del av ett ordnat mottagande. I det här fallet är det dock inte så enkelt att verkställa utvisningen. Trots att personerna har palestinskt ursprung kan vi inte utvisa dem till området Palestina. Detta dels för att det kontinuerligt pågår oroligheter i exempelvis Gazaremsan och dels för att de rent fysiskt inte kan komma dit. Det finns ingen flygplats på Gazaremsan eller Västbanken, och eftersom de är palestinier får de inte heller komma in i och åka genom Israel. Det finns alltså ett rent faktiskt verkställighetshinder.

Personer som fått avslag på sin ansökan men där det råder verkställighetshinder får inte jobba, får inte studera och har ingen rätt till ersättning från Migrationsverket, men de kan inte heller utvisas. Det är en hopplös situation.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad avser ministern att göra för att statslösa personer som fått avslag på sin asylansökan ska få en rimligare rättslig situation?

Svar av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetaren debatt 20-03-11:

"Lösningen är enkel: ge amnesti nu" till sidans topp

"Alla dessa har rätt att leva ett fritt liv, eftersom alla har flytt för att rädda sitt och sina barns liv och säkra framtiden. Vi måste tänka mer mänskligt och agera mer mänskligt." Det skriver Faiaz Dowlatzai, ordförande för Ensamkommandes förbund, i en debattartikel i Arbetaren.

Hösten 2015 sökte ca 160 000 människor asyl i Sverige. Året därpå fick bara 70 000 av dom uppehållstillstånd - permanent eller tillfälligt. Vad hände med dom andra 90 000 asylsökande, har ni kanske undrat.

Det som hände med dom andra - också dom som kom efteråt - är inget mysterium. Det hände mycket orättvisor, speciellt med de så kallade "ensamkommande" flyktingarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 20-03-20:

"Legalisera hederlig svart arbetskraft" till sidans topp

Madeleine Käärik, jurist som jobbar med straffrätt, arbetsrätt och migrationsrätt

Hur många människor finns i Sverige som arbetar, betalar skatt men saknar lagligt rätt att vistas här? Vad skulle ni säga om befolkningen i en så stor stad som Malmö bestod enbart av illegala arbetskraftsinvandrare?

Vilka vägar finns det för en tredjelandsmedborgare för att arbeta i Sverige?

Den legala vägen är att man har ett personnummer och det förutsätter uppehålls- och arbetstillstånd redan beviljat från Migrationsverket. Man kan också arbeta om man får ett samordningsnummer och här krävs det inte ett uppehållstillstånd. Man kan arbeta svart och låta bli att legalisera sin vistelse. Man kan skaffa falska handlingar att man är en EU medborgare och arbeta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-03-06:

Interpellationsdebatt: Utnyttjandet av samordningsnummer till sidans topp

Interpellation 2019/20:210 av Fredrik Schulte (M)

Den senaste tiden har vi framför allt genom uppgifter i medier kunnat ta del av berättelser om hur människor utnyttjar Sveriges system med samordningsnummer. Kriminella utnyttjar i dag systemet i en mycket oroväckande omfattning. Människor vänder sig till kriminella för samordningsnummer för att kunna kringgå systemet och enklare dra nytta av förmåner från det offentliga och vistas kvar i Sverige. Det är uppenbart för många, inklusive finansministern och den svenska regeringen, att detta är en systematiserad brottlighet som utmanar tilltron till svenska staten och dess myndigheter och skapar ett snabbt växande parallellsamhälle.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Varför har inte ministern och regeringen under sina fem år vid makten vidtagit tillräckliga åtgärder för att stävja problemet med utnyttjandet av samordningsnummer när problemet länge varit uppenbart för så många?

Vad avser ministern att göra åt problemet konkret i närtid, och när kan vi förvänta oss mätbara resultat av regeringens arbete?

Interpellation 2019/20:216 av Jan Ericson (M): Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer (Extern länk)

Interpellation 2019/20:228 av Mikael Strandman (SD): Välfärdsbedrägerier med samordningsnummer (Extern länk)

Interpellation 2019/20:255 av Niklas Wykman (M): Problem med samordningsnummer (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar till alla fyra av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-03-20:

Interpellationsdebatt: Utvisning på grund av brott till sidans topp

Interpellation 2019/20:317 av Ingemar Kihlström (KD)

I slutet av förra året dömdes en man för medhjälp till mord till åtta års fängelse av Göteborgs tingsrätt. Mannen är medborgare i ett annat land, och åklagaren yrkade därför på utvisning. Mannen har dock vistats i Sverige i mer än sex år, vilket innebär att det krävs synnerliga skäl för att utvisa honom. Tingsrätten ogillar därför yrkandet om utvisning.

Det här problemet är väl känt och förvärrades efter en dom i Högsta domstolen som kom i somras. Med minsta möjliga marginal, tre röster mot två, beslutade domstolen att inte utvisa en somalisk våldtäktsman. Mannen ansågs ha för starka kopplingar till Sverige, trots att han varken hade en egen bostad eller ett arbete i Sverige. Migrationsverket bedömde också att hotbilden som fanns mot mannen i Somalia när han fick uppehållstillstånd i Sverige hade förändrats till det bättre. Han hade också tidigare dömts för flera brott i Sverige.

Skälet var detsamma som för mannen som dömdes för medhjälp till mord i Göteborg: Mannen hade vistats för länge i Sverige, och rätten ansåg inte att det fanns synnerliga skäl för utvisning. Flera liknande exempel finns.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Tänker ministern lägga förslag som förändrar reglerna så att fler som dömts för allvarliga brott kan utvisas från Sverige, och när kommer detta i så fall att ske?

Debatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 20-03-06:

SD: Jimmie Åkesson har fått inreseförbud till sidans topp

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har enligt partiet fått inreseförbud i Turkiet. Han var där för att dela ut flygblad till flyktingar vid gränsen mellan Turkiet och Grekland.

Det var i samband med att Jimmie Åkesson skulle hem till Sverige som han förhördes av polisen på flygplatsen i Istanbul.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålandsposten debatt 20-03-10:

Fram med stora skämskudden till sidans topp

Magnus Carlberg (S)

Jag tar fram skämskudden när jag ser inlägget som Sverigedemokraterna i Tingsryds kommun lagt upp på sociala medier. Inlägget föreställer deras gruppledare poserandes med armarna i kors, på en öde väg, omgiven av kalhygge och skog med texten "Håll gränsen, Tingsryd är fullt!".

Tingsryds kommun har i dag runt 12 400 invånare men hade närmare 15 000 när kommunen bildades vid kommunreformen 1971. Vi har i dag en befolkningstäthet på 11,9 invånare/km? jämfört med rikssnittet på 22,8 invånare/km?.

Lediga lägenheter finns bland annat i det kommunala bostadsbolaget och lediga tomter finns att köpa av kommunen. I decennier har kommunen verkat för att vända trenden och öka befolkningen, men Sverigedemokraterna har uppenbarligen en annan inställning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arvika Nyheter insändare 20-03-07:

Mitt personliga svar till Ulf Kristersson till sidans topp

Atefe Rezai

Jag meddelar stolt att jag var asylsökande under flyktingkrisen 2015.

Jag går på gymnasiet och har toppbetyg i de flesta av mina ämnen och tänker studera vidare till jurist. Jag har jobbat och betalat skatt under mina lov, jag kan flytande svenska och har respekterat alla lagar i Sverige.

Jag går i skolan och jobbar extra, just nu jobbar jag som volontär på ett nattcafé för hemlösa. Jag tycker att det är fantastiskt att kunna sitta ner och prata och se hur en person blir gladare av att bara få synas. Jag är övertygad om att alla kan bidra och göra något för andra människor.

Ulf Kristersson, jag är 2015 som brinner för svenska hemlösa. Jag hjälper dem när en del i samhället bara försöker att utnyttja dem för att kunna ifrågasätta flyktingar!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-03-06:

KDU: Det är dags för Sverige att slopa asylrätten till sidans topp

Gränsen mellan flyktingar och ekonomiska migranter har suddats ut

Turkiets agerande den senaste veckan visar återigen att grundproblemet för migrationspolitiken är dagens asylrätt. Det enda sättet vi kan göra oss fria från Erdogans nåder är genom en reformerad asylrätt.

Meningen med asylrätten var aldrig att en människa som söker skydd från krig och förtryck ska ge sig ut på livsfarliga resor över Medelhavet. Inte heller att den som söker skydd ska resa över hela kontinenter för att få välja vilket land man vill söka asyl i. Gränsen mellan flykting ifrån krig och ekonomisk migration suddas därför ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

SvT Kultur 20-03-06:

Hamid Mohammadi: "Min familj är lika känd som Lars Vilks" till sidans topp

Enligt fredsavtalet som slutits mellan USA och talibanerna kan USA lämna Afghanistan inom 14 månader - något som skulle kunna förvärra situationen för konstnärerna i landet. Bildhuggaren Hamid Mohammadi bor i Sverige men riskerar utvisning till just Afghanistan.

- Att avbilda levande människor eller djur är förbjudet i Afghanistan. Det är tabu, säger Hamid Mohammadi till Kulturnyheterna.

Hamid Mohammadi kom till Sverige 2015. Nu går han på gymnasiet och jobbar extra hos en skulptör i skånska Höganäs.

- Att avbilda levande människor eller djur är förbjudet i Afghanistan, det får man absolut inte göra. Det är tabu, det är haram, säger Hamid Mohammadi till Kulturnyheterna.

Utsatta för våld

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-03-06:

Aftonbladets film om Silvas flykt utsedd till världens bästa till sidans topp

Två flickor på flykt från krigets Syrien.

En av dem hamnade i flyktingläger i Irak - den andra lever i Sverige.

Aftonbladets Magnus Wennman och Erik Wiman förde samman de två vännerna - i en film som nu vunnit ett stort internationellt pris.

- Det känns så fint att den här dokumentären blir uppmärksammad och får ett så fint pris, säger Magnus Wennman.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.