fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 25 oktober 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 19-10-25:

Asylnytt kompletterad från 26 augusti till 25 oktober till sidans topp

Asylnytts utgåvor för 12 september, 2 oktober och 17 oktober har publicerats samtidigt som denna för 25 oktober.

Alla Asylnytts egna referat av Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och domar från Migrationsöverdomstolen och internationella instanse från hela denna period finns samlade i dagens utgåva, som därför innehåller ovanligt många praxis-notiser.

De tidigare tre utgåvorna innehåller bland annat länkar till material om Afganistan och utvisningarna, pushbackspolitiken vid EU:s östra gränser, rapporter från Libyen och Medelhavet, katastrofläget i Grekland, Turkiets invasion i Turkiet och följderna. Som vanligt också många länkar till artiklar om integration, stöd och solidaritet samt inslag från den politiska debatten.

Läs de föregående utgåvorna:

12 september: Åter till Afghanistan (Extern länk)

2 oktober: EU vet vad som händer i Libyen (Extern länk)

17 oktober: Kurderna flyr - "världen har övergivit oss" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

ECRE 19-10-18:

Grekland/ Legislation reform and chaos on the islands amid expected surge in arrivals till sidans topp

The Greek authorities have introduced an announced overhaul of the country's asylum legislation and appeals to NATO as well as the EU over the expected increase of arrivals from northeastern Syria. Fire and violence caused havoc in Samos camp.

Greek authorities are alarmed by the situation in northeastern Syria where 160,000 people have been displaced since the Turkish military operations began on October 9. Athens called for increased NATO naval control of the Aegean and are appealing for EU solidarity during the European Council meeting in Brussels. Greek minister for migration Giorgos Koumoutsakos stated that: "Europe shouldn't be caught unprepared again nobody can be certain what is going to happen."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Asylnytt 19-10-24:

Från Afghanistan/ Kommentar från Migrationsverket om antalet offer under juli 2019 till sidans topp

Migrationsverkets analyssektion har publicerat en kort lägesrapport med anledning av att konflikten i Afghanistan plötsligt krävt fler civila dödsoffer, efter att färre civila dödats under första halvåret. Under juli månad var antalet civila offer fler än 1500, om även skadade räknas med. Enligt rapporten beror det eskalerade våldet på att talibanerna vill störa presidentvalet som ska hållas i slutet av september och positionera sig inför ett fredsavtal med USA. Talibanrörelsen har hotat att angripa civila som deltar i valprocessen och en av attackerna i juni riktade sig mot en vicepresidentkandidat och hans kontor. Trots den våldsamma utvecklingen målar Migrationsverket upp ett positivt "bästa scenario" som skulle kunna inträffa om USA och talibanrörelsen sluter avtal. Det skulle enligt rapporten kunna leda till vapenvila och en ny intern fredsdialog med regeringen (något talibanerna hittills nekat). Rapporten nämner även ett möjligt negativt scenario "på kort sikt" om USA drar sig tillbaka utan åtföljande vapenvila eller dialog med regeringen. Det skulle istället kunna leda till eskalerat våld.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Från Afghanistan/ Eskalering av konflikten ändrar inte Migrationsverkets bedömning till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en ny rättslig kommentar angående det ökade våldet i Afghanistan under sommaren 2019. I ställningstagandet konstateras att första halvåret 2019 minskade antalet civila offer och hamnade på den lägsta nivån sedan 2012. Men därefter ökade antalet incidenter, bland annat med flyganfall mot mål i Helmand och Ghazni. Talibanrörelsen genomförde attacker i exempelvis Kabul, Kandahar och Ghazni med många civila offer som följd. Juli månad dödades eller skadades över 1500 civila på grund av konflikten, vilket är den högsta siffran för en enskild månad sedan maj 2017. Utöver detta har fredsförhandlingarna brutit samman. De mest drabbade provinserna är sådana som Migrationsverket redan bedömde ha ett svårt säkerhetsläge. Migrationsverket anser att det inte går att se sommarmånaderna som en trend ännu. Perioden är för kort och statistiken för osäker. Det går inte att säga ännu om konflikten under hela året drabbar fler civila än 2018 enligt Migrationsverket och därför ändras inte den rättsliga styrningen.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10- 00:

Från Palestina/ Migrationsöverdomstolen: Praktiska hinder kan påverka flyktingstatus till sidans topp

En palestinier från Gaza bedömdes inte ha skyddsbehov men fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. Mannen hävdade att han har rätt till flyktingstatus eftersom han varit registrerad av FN:s organisation för palestinier, UNRWA, men inte längre kunde få skydd av UNRWA. Migrationsdomstolen höll med och beviljade flyktingstatusförklaring. Migrationsverket överklagade med motivering att ett tillfälligt praktiskt hinder inte innebär att skyddet från UNRWA har upphört. Det krävs att personen på grund av skyddsbehov inte kan återvända. Migrationsöverdomstolen klargör nu att praktiska hinder kan medföra att skyddet från UNRWA har upphört. Om det finns omständigheter som ligger utanför den sökandes kontroll som hindrar återvändande så behöver hindret inte ha med skyddsbehov att göra. I det enskilda ärendet beviljar Migrationsöverdomstolen ändå inte flyktingstatus eftersom hindret inte kvarstår. Under 2018 har det blivit lättare att passera genom Egypten till Gaza, enligt Migrationsöverdomstolen. Därför bifalls Migrationsverkets överklagande. Domen är vägledande.

Domen har även publicerats med ett referat av MIgrationsverket

Hämta domen MIG 2019:13, UM 9395-18 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 19-10-21:

Från Palestina/ Familjen Raba riskerar att splittras vid utvisning till sidans topp

En familj i Hälleforsnäs ska utvisas till Västbanken - men mamma, Ibtisam, saknar medborgarskap. Hon är statslös och släpps inte in i landet.

En palestinsk familj i Hälleforsnäs ska utvisas till Västbanken. Men mamma, Ibtisam, saknar medborgarskap. Hon är statslös och släpps därför inte in i landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 19-10-21: Familjen Raba får ny bedömning av Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Från Serbien/ FN-kommitté kritiserar Serbien för en genomförd utvisning till Turkiet till sidans topp

En man som varit politiskt aktiv i Turkiet på 80-talet men inte använt vapen eller förespråkat våld, greps 2001. Han utsattes för utstuderad tortyr och tvingades skriva under att han varit ledande i en revolutionär organisation vars existens är oklar. Förvarstagandet i 10 månader utan rättegång prickades av Europadomstolen. Efter en flera år lång procedur dömdes han till 15 års fängelse men flydde från Turkiet. Då han hamnat i Serbien greps han genom Turkiets internationella arresteringsorder. Ärendet skickades tillbaka från högre domstol till lägre i Serbien flera gånger på grund av att underlaget inte översatts och andra brister men ledde till slut till beslut om utlämning. Vid det laget hade UNHCR tillskrivit Serbien och erinrat om att granska mannens asylskäl. Mannen hade även vänt sig till FN:s kommitté mot tortyr, CAT, som uppmanade Serbien att inte verkställa utlämningen under utredningen. Trots detta skickades mannen till Turkiet två veckor senare. Serbien hävdade att utlämning på grund av brott inte berörs av tortyrkonventionen. Dessutom betraktar Serbien Turkiet som ett säkert land. CAT konstaterar att omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter pågått i Turkiet efter undantagstillståndet 2016, inklusive tortyr och godtyckliga frihetsberövanden. Serbien har varken undersökt risken för tortyr eller tagit reda på om domen i Turkiet byggt på erkännande under tortyr. Utvisningen bröt mot tortyrkonventionens artikel 3 och 22. CAT påpekar att Serbien nu har en skyldighet att följa upp vad som händer mannen i Turkiet och rapportera om detta.

Hämta Communication No. 857/2017, Cevdet Ayaz v Serbia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Från Somalia/ Nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om Somalia till sidans topp

Det nya rättsliga ställningstagandet är omfattande, med detaljerade kapitel om identitetsfrågor, utsatta grupper, bedömning av säkerhetsläget i olika områden, myndighetsskkydd, resväg, internflykt mm. I Mogadishu, Jubaland, South West State och Hirshabelle råder väpnad konflikt med urskillningslöst våld enligt Migrationsverket, men inte på en sån nivå att vem som helst behöver skydd. I Galmudug anses läget ha förbättrats; det råder väpnad konflikt men inte med urskillningslöst våld. I Puntland råder inte väpnad konflikt men "andra svåra motsättninger" medan Somaliland anses relativt lugnt. Myndighetsskydd saknas dock i hela landet. Varifrån man än kommer i Somalia ska det alltså göras en individuell prövning. Särskilt utsatta grupper är minoriteter utanför klansystemet, kvinnor och flickor som riskerar tvångsäktenskap eller könsstympning eller saknar manligt nätverk, personer som riskerar rekrytering av Al Shabaab eller hoppat av, personer knutna till regeringen eller som tillskrivs en poltisk uppfattning i strid med Al Shabaabs. Även generellt sårbara grupper löper stor risk för utsatthet. Internflykt kan enligt ställningstagandet övervägas främst till Mogadishu, Gaalkacyo, Somaliland och Puntland - men inte för kvinnor utan manligt nätverk, ensamkommande barn, funktionsnedsatta eller personer utan klantillhörighet. Återkallelse vid förlängning är normalt inte aktuellt - utom för ungdomar som haft tillstånd just på grund av att de var minderåriga.

Hämta dokumentet SR 27/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Från Sudan/ Migrationsverket häver stoppet för beslut om avvisning eller utvisning till sidans topp

I april 2019 kom Migrationsverket med en rättslig kommentar om Sudan som innebar att avvisnings- eller utvisningsbeslut inte skulle fattas. Detta berodde på vågen av protester som så småningom ledde till att presidenten avsattes och undantagstillståndet som fortfarande rådde. Händelseutvecklingen var svår att förutse. I den nya kommentaren beskrivs en turbulent sommar med spänningar mellan det militära övergångsrådet och opposition, men efter att ett maktdelningsavtal slutits har "stridsyxan grävts ned". Därför hävs beslutsstoppet och verkställigheter kan ske om det inte finns hinder i enskilda ärenden. Vad som sägs i tidigare ställningstagande 62/2016 om situationen i Darfur gäller fortfarande. Som bakgrund till ställningstagandet finns även en Lifosrapport om protesterna, militärkuppen och framtiden.

Hämta kommentaren, SR 26/2019 (Extern länk)

Migrationsverket 19-10-09: Lägesanalys: Sudan - protester, militärkupp och en oviss framtid (Extern länk)

Migrationsverket 16-12-27: Rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur, Sudan - SR 62/2016 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Från Syrien/ Alla från Syrien har inte längre skyddsbehov enligt Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket publicerade i slutet av augusti ett rättsligt ställningstagande om asylsökande från Syrien. Enligt ställningstagandet är graden av urskillningslöst våld inte längre så hög i hela Syrien att alla asylsökande har skyddsbehov. Liksom tidigare påpekas att individuella skäl som kan innebära flykingstatus ska prövas först och därefter alternativt skyddsbehov på grund av konflikten. I provinserna Aleppo, Deir ez-Zour, Idlib, Hama, Homs och Raqqa anses situationen fortfarande så allvarlig att ingen kan skickas dit. I övriga landet utom Tartous råder väpnad konflikt men det ska göras en individuell bedömning av skyddsbehovet. Migrationsverket anser rättsskyddet i Syrien så dåligt att ingen kan hänvisas till myndighetsskydd. Däremot kan internflykt till Damaskus vara möjligt i "i tydliga undantagsfall" till exempel för den som har "ett tillräckligt socialt etablerat och ekonomiskt stabilt nätverk". Ställningstagandet innebär inte att personer som ansöker om förlängning ska nekas fortsatt asyl på grund av det förändrade läget. Men en person som har fått skydd på grund av oriktiga uppgifter eller som har uteslutits från flyktingstatus kan få tillståndet återkallat. Ställningstagandet innehåller också viktiga avsnitt om utsatta grupper, inte minst kvinnor.

Den 17 oktober återkom Migrationsverket med en kortfattad kommentar om situationen i nordöstra Syrien, efter Turkiets inmarsch. Där sägs att det inte går att bedöma än hur konflikten kommer att utveckla sig. Tills vidare ska inga beslut tas om personer från Hassakah-provinsen. Om det finns öppna återvändandeärenden ska de inhiberas. I övrigt gäller det tidigare ställningstagandet fortfarande.

Hämta Migrationsverkets ställningstagande om Syrien från 29 augusti, SR 23/2019 (Extern länk)

Hämta Migrationsverkets lägesanalys om utvecklingen i Norra Syrien och Turkiet (Extern länk)

Hämta kommentaren om konflikten i nordöstra Syrien, SR 30/2019 (Extern länk)

Se även:

FARR 19-10- 21: Ska asylsökande från Syrien utvisas? (Extern länk)

Asylrättscentrum 19-08-29: Chefsjuristen kommenterar: Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om Syrien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-10- 17:

Från Syrien/ Beslutsstopp gällande Hassakah-provinsen i Syrien till sidans topp

Migrationsverket ska tills vidare inte fatta beslut i ärenden som rör sökande från Hassakah-provinsen, enligt en ny rättslig kommentar. Inte heller ska någon person behöva återvända till provinsen i nuläget.

- Det går i dagsläget inte att bedöma hur konflikten kommer att utvecklas, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Säkerhetsläget i nordöstra Syrien där Turkiet inledde en militäroffensiv i förra veckan är allvarligt men svårbedömt. Enligt en helt ny lägesanalys från Migrationsverket går det i dag inte att bedöma hur konflikten kommer att utveckla sig.

För att kunna göra en framåtsyftande riskbedömning i asylärenden behöver Migrationsverket ytterligare landinformation. Dessutom krävs ytterligare bevakning av den politiska utvecklingen och säkerhetsläget för att kunna verkställa utvisningsbeslut som gäller sökande från Hassakah-provinsen.

- Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om vilka risker som kommer att bestå över tid. Migrationsverket ska varken fatta bifalls- eller avslagsbeslut gällande sökande från Hassakah i nuläget, säger Fredrik Beijer.

I alla övriga delar gäller fortfarande det rättsliga ställningstagandet angående prövning av skyddsbehov för personer från Syrien (SR 23/2019). Det finns, enligt den rättsliga kommentaren, inte anledning att stoppa återvändandet till de delar av övriga Syrien där Migrationsverket bedömt att så kan ske.

- Såväl den politiska situationen som säkerhetsläget i nordöstra Syrien är oroande och mer landinformation måste inhämtas om utvecklingen innan någon ny bedömning kan göras, säger Fredrik Beijer.

Migrationsverket bevakar fortsatt noggrant händelseutvecklingen i landet.

Artikeln med länkar till lägesanalys och den rättsliga kommentaren (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-17: Migrationsverket stoppar alla asylbeslut om nordöstra Syrien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-10- 18:

Från Syrien/ Så följer Migrationsverket utvecklingen i Syrien till sidans topp

Utrikeskorrespondenter, FN-rapporter och politiska analyser - tillsammans bidrar de till den aktuella lägesbilden av situationen i nordöstra Syrien. Från kontoret i Malmö följer Migrationsverkets analytiker Marie Hesselholdt och Nevine Abou-Gabal utvecklingen minut för minut.

På analytikern Marie Hesselholdts skrivbord står tre skärmar. Den ena visar en karta över Syriens provinser, den andra en lägesrapport från FN och den tredje hennes anteckningar över viktiga aktuella händelser med länkar till olika nyhetssajter.

- Utifrån min erfarenhet har jag byggt upp en bevakning som är snabb, vilket är viktigt just nu, säger hon och skannar av den senaste uppdateringen från FN om den humanitära situationen.

Där finns information om hur många som flytt den provins där Turkiet inledde sin offensiv förra veckan och hur attackerna skadat infrastrukturen i området. 400 000 människor har drabbats av att vattenförsörjningen till staden Al-Hasakh med omnejd är utslagen, läser hon.

Bland nyhetsrapporteringen från internationell media och sammanställningar från FN och EU-kommissionen söker hon svar på en rad frågor: Vart flyr människor? Hur tas de emot? Kommer de humanitära organisationerna fram till dem som är i behov av hjälp?

- Restriktioner mot humanitära organisationer har en otroligt stor påverkan på hur de som flyr tänker: Om de tas emot någonstans och om hjälp finns att få eller inte. I nordöstra Syrien är läget för humanitära organisationer svårt just nu.

Lägesanalys till departementet

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-10-18:

Från Syrien/ New refugees arrive to Iraq in a week of violence in northeast Syria till sidans topp

For the fourth consecutive day, UNHCR, the UN refugee agency, has been receiving hundreds refugees crossing the border into Iraq from northeast Syria. Refugees mainly come from towns in northern Syria - Kobani, Amoda and Qamishly and surrounding villages.

As of this morning, over 1,600 Syrian refugees have been transported from the border areas to Bardarash refugee camp, some 150 kilometres east of Syria-Iraq border. The site has been prepped to receive the latest arrivals fleeing the fighting in northern Syria.

Newly arrived refugees told our staff that it took them days to get to the border as they fled amid shelling and fighting. Most of the new arrivals are women, children and elderly. Their general physical condition appears to be good, but some required psychosocial support.

In support of the response led by local authorities, our teams and those of other aid agencies and partners have been working round the clock to transport refugees to the Bardarash camp and meet their immediate needs. Family tents are being pitched to provide shelter, water and sanitation systems have been put in place together with other basic facilities.

Upon arrival refugees are given hot meals, water, basic aid items including mattresses, blankets, kitchen sets, jerrycans and other items. Medical teams with ambulances and a mobile medical unit are present to provide medical assistance if needed. Our teams are working with partners to provide services needed including pyscho-social support and protection services. The refugees are registered using biometric iris-scanning and their specific needs are assessed to determine what kind of assistance they may require.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 19-10-22: Refugee arrivals to Iraq pass 7,000 mark in seven days (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-10-17:

Från Syrien/ Displaced by the war in Syria, and later evicted in the European Union till sidans topp

The night between Tuesday and Wednesday was a busy one in Athens when police again decided to evict refugees living in two different squats. There is information coming from NoBorders about how policemen pointed their automatic guns at the refugees, forced them onto the ground and also punched a man in the stomach.

There has been a clear increase in the police repercussions in Greece since the right-wing New Democracy-led government won the elections in early July this year. As seen in the tweet below, straight up lies are being spread in the media. At the same time, there has been a sharp increase in arrivals to the Greek islands and the Turkish president and his ministers have threatened to "open the gate" to the EU.

But let us have a look at the developments on the other side of the Aegean Sea, beyond the Turkish border with Syria. The fighting in northeastern Syria following the Turkish invasion on 9 October has forced 130,000 to 200,000 people to leave their homes. Of them, at least 70,000 are children, according to UNICEF. Reaching Greece, or even Turkey, won't be easy. And is Greece even equal to safety anymore?

The use of guns against those escaping war zones on European soil is just disgusting. They have had enough of European guns already, as many European countries only recently stopped their weapon and munition exports.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-10-17:

Från Syrien/ Flyktingarnas ilska: "Ni överger oss när vi blir attackerade" till sidans topp

Ett svar genom vindrutan på en vit buss:

- Vi slåss mot Daesh och håller dem från er del av världen, sen överger ni oss när vi blir attackerade och jag måste lämna mitt hem. Nu filmar du mig när jag flyr för mitt liv med min familj och du frågar mig om mina känslor?

Jamil Omar har en poäng.

Ett stängt flyktingläger är i regel ett bra flyktingläger. När gräset har fått växa meterhögt genom dess stängsel och dörrar slår tomt i vinden, då betyder det att lägret är överflödigt. I bästa fall för att ett krig har tagit slut.

Just så var det i Bardarash i Irak fram tills i dag. Lägret kom till 2013 i massflykten undan IS, men sedan terroristerna besegrades har det tömts på sina tillfälliga invånare.

Och därefter är det ingen som riktigt har haft vägarna förbi. I några timmar på förmiddagen går vi omkring i spåren av dem som tvingades hit förra gången.

Kalle Anka och Stålmannen tittar på oss från blånade klistermärken på en dörr. En toffel av plast blev kvar på marken där under. Stängsel och beslag har färgats bruna av rost. Vita vattencisterner ligger slängda i en stor pyramid och ovanför allt löper tomma elledningar i slokande rader.

Här skulle ingen bo igen.

Men nu har nya tält rests där de gamla togs ned. UNHCR:s modell, den som finns i miljoner exemplar runt om i världen.

Arbetslag av tonåringar med hackor och spadar röjer undan vad helst som vuxit upp ur den torra leran under två år utan att fötter trampat marken. Rörmokare kopplar pumpar och avlopp, lastbilar tränger sig in genom grindarna med madrasser och byggmateriel.

I en plåtlada stor som en tennisplan är rader av måltider uppdukade på marken. En tallrik ris, en skål tomatsoppa och en flaska vatten x 300 ml.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-10-17:

Från Syrien/ De flydde krigets Syrien - tror inte på eldupphör till sidans topp

Den unga mamman Kewe kliver av bussen och tittar sig omkring. På ena armen har hon sin tvåårige son. Över den andra en sliten handväska. Hon är en av hundratals människor från norra Syrien som nu har korsat gränsen till Irak.

- Jag är så trött att jag nästan önskar att vårt hus bombats så att vi fick dö där, säger Kewe efter att ha burit sonen över gränsen och sedan blivit upphämtad med buss.

Hon har blanka ögon, är nära tårarna och stryker sonen på huvudet.

Annons

Här, några mil norr om Mosul, står rader av nya vita plasttält uppställda på betongblock. Mörkret har lagt sig och bussarna fortsätter att välla in i flyktinglägret Bardarash. Kurder, sunniaraber, assyrier och syrianer - hit har flera av de grupper som lever i norra Syrien tagit sig.

I torsdags gick Turkiet efter samtal med USA:s vicepresident Mike Pence med på ett fem dagar långt eldupphör, för att ge de kurdiska styrkorna möjlighet att dra sig tillbaka från den säkerhetszon Ankara vill etablera vid gränsen mot Syrien.

Den kurdiskdominerade styrkan SDF har därefter dragit sig tillbaka från Ras al-Ain i norra Syrien och reträtten är en del av det eldupphör som USA förhandlat fram.

Kewe suckar högt när uppgifterna kommer på tal.

- Jag tänkte direkt att det bara är lögn. Vi har gått igenom så mycket och tror inte längre på något. Så länge jag kan minnas har de pratat om att det ska bli lugnt. Det blir det aldrig.

Varken hon eller hennes vänner har något hopp om att kunna återvända hem efter tillkännagivandet om Turkiet nu gått med på eldupphör. De har levt större delen av sina vuxna liv i krig och säger att de hört liknande löften sådana löften många gånger förut. Ofta leder tillfälligt lugn till ännu mer våld senare.

- Jag hoppas att vi ska kunna återvända hem. Men jag tror inte att det kommer att hända. Något som förstörts blir aldrig som förut, säger Kewe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-17: Kurder flyr norra Syrien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-10-18:

Från Syrien/ Regeringens oro för ny våg - 300 000 på flykt till sidans topp

I princip alla syrier som sökte asyl i Sverige 2018 fick uppehållstillstånd.

På torsdagen rapporterade AFP att över 300 000 människor nu är på flykt undan Turkiets offensiv i Syrien.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger till Expressen att "utvecklingen är oroande".

"Vi ska inte tillbaka till den situationen vi hade 2015", skriver han.

En dryg vecka har gått sedan Turkiet inledde sin offensiv i norra Syrien.

Trots vapenvilan som förhandlades fram mellan USA och Turkiet har striderna fortsatt under fredagen, samtidigt som pro-kurdiska medier har anklagat turkisk militär för att bomba sjukhus.

Striderna har drivit över 300 000 människor på flykt, rapporterade nyhetsbyrån AFP på torsdagsmorgonen.

Flyktingar från Syrien utgjorde den överlägset största gruppen som beviljades asyl på sina förstagångsansökningar i Sverige 2018, enligt siffror från Migrationsverket. 3 106 syrier fick uppehållstillstånd och endast 49 fick avslag.

Hur påverkas Sverige när 300 000 människor nu är på flykt i Syrien?

Morgan Johansson: "Oroande"

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson skriver i ett mejl till Expressen att "utvecklingen är oroande", men uttrycker samtidigt att förutsättningarna har förändrats. Bland annat menar han att situationen i EU ser annorlunda ut i dag jämfört med 2015 - året då nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige.

"Det är också svårare för människor att ta sig genom Europa. Vid så gott som varje gränsövergång finns det nu gränskontroller, inklusive mot Sverige", skriver Morgan Johansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 19-10-17:

Grekland/ Oro för ny flyktingvåg till Grekland: "Fler fartyg i rörelse" till sidans topp

Oron för att en ny våg av flyktingar och migranter ska komma till Grekland märks på flera sätt. Bland annat uppges fartygstrafiken kring ön Lesbos ha ökat kraftigt.

- Ja, det är många fler officiella fartyg från båda sidor i rörelse här nu sedan några veckor, säger Nick Powell, som arbetar för frivilligorganisationen Lighthouse Relief vid stränderna på norra Lesbos.

- Både Turkiet och Grekland, och både kustbevakning och militärfartyg. Nato är här liksom den turkiska marinen, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-10-18:

Medelhavet/ Alarming Numbers of Interceptions till sidans topp

While this week over 500 people have been rescued and brought to Europe by civilian and state agents more than 200 have been intercepted before reaching Europe. According to a UN report more than half of people departing from Libya have been returned to places where they may face abuse and torture.

A number of rescues have been carried out at the Mediterranean this week. Tuesday, the Armed Forces of Malta rescued 76 people and brought them to a Maltese port. The rescue came after the NGO Alarm Phone, which runs a hotline for migrants in distress at sea, stated that it had informed the Maltese authorities about the boat already on Monday, but did not receive a response. The same day, the Italian coastguard rescued 180 people from a small boat in the Maltese Rescue zone, 35 miles off Lampedusa. reportedly bringing them to Malta. On Monday, they had rescued 108 people from two boats and disembarked them in the port of Rocella, Southern Italy.

The rescue vessel Ocean Viking, operated jointly by the NGOs SOS MEDITERANEE and Doctors without Borders (MSF), disembarked 176 rescued people in the Italian port of Taranto on Wednesday morning. The ship under Norwegian flag rescued 74 and 102 people in to operations off the coast of Libya on Sunday.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-10-18:

Östeuropa/ Systemic pushbacks and border violence continue in the Balkans till sidans topp

Pushbacks and violent policing practices in the Balkan Region remain a serious matter of concern according to a report published by the Border Violence Monitoring Network.

The report gathers testimonies, photographs and other evidence of violent border practices carried out by law enforcement authorities during September 2019. It raises particular concern with regard to the increased use of police dogs in Croatia and Hungary, which resulted in the hospitalisation of several bite victims. It further reports that 50% of the persons interviewed in September were pushed back from Croatia and forced into the rivers that they had used to cross the border, putting their life at risk. Humiliating and degrading practices have also been reported in Hungary, with people in transit zones being forced to stand in the cold water of an inflatable swimming pool while police officers were recording and taking pictures of them. There are also reports of illegal detention - whereby persons are being held in informal hangars and garages with no access to information - and beatings by the police in several countries.

In recent years, Balkan countries have stepped up border patrols following an increasing number of people transiting through the area. This has resulted in the adoption of emergency measures to prevent migration and in granting law enforcement authorities with increased powers, as illustrated by the recent announcement of prolongation of the state of crisis until March 2020 in Hungary.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 19-10-21:

HVB-hemmet Solsidan: Så behandlar vi uppgivna barn till sidans topp

Den förnyade debatten om så kallade apatiska barn har aktualiserat frågan om alternativ till dagens behandlingsmetoder för barn med uppgivenhetssyndrom. SVT Nyheter har besökt det uppmärksammande och omskrivna HVB-hemmet Solsidan - som har utvecklat och behandlat barn efter en helt egen metod.

I ett vanligt villaområde med trähus, på en lummig gata i Skara i Västergötland ligger Solsidan. Behandlingshemmet, som med sina alternativa metoder har hamnat mitt i debatten om barn med uppgivenhetssyndrom.

"Hjärtat slog men..."

Solsidans behandlingsmetoder har skildrats i en bok från 2016, där man beskriver behandlingen av 30 barn med uppgivenhetssyndrom, som vårdades på hemmet mellan 2005 och 2014.

Enhetschefen Majlinda Bunjaku var där när första barnet kom, och säger att de vid den tidpunkten inte alls visste hur det skulle göra.

- Det här var oerhört kraftfullt och påtagligt, att se en levande individ i en position av ett liggande lik. Hjärtat slog men det var ett lik jag såg framför mig, och skulle locka tillbaka till livet, och tala om att "du har ett värde", "du ska vara en del av oss ,du ska fortsätta leva", säger hon.

Helt olika metoder

Socialstyrelsen beskriver i sin vägledning till personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård tillståndet uppgivenhetssyndrom som en reaktion på trauma och svår stress, där föräldrarna inte har kunnat ge sitt barn tillräckligt med hopp och trygghet.

Den vanliga behandlingsmetoden, som använts i Sverige under de senaste drygt tio åren, är att barnen vårdas hemma av föräldrarna, med stöd av hemsjukvård och psykiatri.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-10-18:

Skejtandet hjälper unga nyanlända till sidans topp

Viktor Telégin hjälper ungdomar att integreras i samhället

Viktor Telégin, 39, startade Stockholm Skate Nation för att stötta nyanlända barn och ungdomar som har svårt att komma in i det svenska samhället.

Varannan vecka träffas de för att skejta och umgås.

- De får en fin gemenskap och nya vänner, säger Viktor Telégin.

Det skramlar och dunkar i den stora lokalen. Glada rop ekar mellan väggarna. Stockholm Skatepark i Fryshuset är full av unga killar och tjejer som övar trick - eller bara försöker stå på brädan utan att ramla.

- Det är jättesvårt att skejta och man kan misslyckas tusen gånger innan man lyckas. Man har stort fokus på brädan och man glömmer bort alla andra problem för en stund, säger Viktor Telégin.

Han startade Stockholm Skate Nation 2016 tillsammans med Magnus Gyllenberg på Stockholm Skatepark för med syftet att få ensamkommande barn och ungdomar att lättare komma in i det svenska samhället.

- Man får ett driv att resa sig upp och försöka igen och igen. När man väl klarar ett trick så jublar alla. Det finns en speciell gemenskap inom skejtingen där man gläds med allas framgång, säger Viktor Telégin.

Det började med att han visade filmen "Skateistan", som handlade om skateboardåkning i Afghanistan, för asylsökande ungdomar på en biograf i Stockholm.

Lär sig svenska snabbare

Sedan bjöds de in för att testa att åka bräda i Stockholm Skatepark i Fryshuset.

- När kvällen var över var det många som frågade när vi skulle ses nästa gång. Så vi fortsatte att träffas och Stockholm Skate Nation bildades, berättar Viktor Telégin.

Varannan fredag träffas tjugo, trettio killar och tjejer för att åka tillsammans. Viktor berättar att många som är med lär sig svenska snabbare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 19-10-18:

Sjöbopar hjälpte syrisk familj - mötet blev varaktig vänskap till sidans topp

Två år har gått sedan SVT mötte det syriska paret Muhammed och Suzan, nyinflyttade hos ett svenskt par i Sjöbo. Mycket har hänt sedan dess i deras nya liv och hemkommun.

Muhammed och Suzan var några av det 60-tal nyanlända som fick inhysas hemma hos privatpersoner, sedan kommunen vädjat till Sjöboborna om att upplåta sina hem. De blev därför hyresgäster i äkta paret Lena och Nisse Jönssons gäststuga en tid.

- Vi kallade dem vår svenska familj, minns Suzan Sarakbi.

Mötet blev varaktig vänskap

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-10-22:

Kåre, 63, övningskör gratis med flyktingar till sidans topp

Kåre Johansson bestämde sig för att göra en insats för Karlskronas ensamkommande flyktingungdomar.

Därför erbjuder han numera kostnadsfria körlektioner till ungdomarna.

- Körkort kan vara helt avgörande för om de får stanna i Sverige eller inte, säger Kåre.

För att hitta ett jobb krävs ofta körkort.

För att ta körkort krävs pengar.

För att ha pengar krävs ett jobb.

Risken är stor att ungdomar, kanske allra mest ensamkommande flyktingungdomar, hamnar långt bort från den svenska arbetsmarknaden.

Kåre Johansson bestämde sig för att försöka ändra på den saken och vände sig till EKB-jouren, en förening som arbetar med att stötta asylsökande barn och ungdomar som bor i Karlskrona och Ronneby.

Som en del i föreningens arbete började Kåre övningsköra kostnadsfritt med ensamkommande flyktingungdomar för fyra veckor sedan, vilket Sveriges Radio P4 Blekinge var först att rapportera om.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 19-10-17:

Asylsökande Pinar: Måste lära mig den svenska kulturen till sidans topp

Alla asylsökande på Restad gård erbjuds svenskalektioner - hittills har över 1000 personer deltagit.

- Jag måste prata och jag måste lära mig den svenska kulturen, säger Pinar Sabri, asylsökande.

- Vad är det för fel på dig?

Frågan ställs gång på gång i den grupp som för dagen tränar svenska på asylboendet Restad gård i Vänersborg.

Svaren varierar utifrån vilken skylt man står vid. Det är förkylning, näsblod och stukade fötter. Men konversationen hade lika gärna kunnat handla om hur bordet skulle dukas, eller vilka ingredienser man behöver i maten.

Skapar lugnare boende

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 19-10-17: Så många bor på Restad Gård idag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10- 17:

Kommuner kräver mer flyktingpengar - går till domstol till sidans topp

Det blir allt oftare processer i domstol, när stat och kommun ska komma överens om vem som ska betala för mottagandet av flyktingar och migranter.

Sedan början på förra året har förvaltningsrätterna tagit emot över 3 000 överklaganden, från kommuner som kräver Migrationsverket på pengar.

Det visar Ekots genomgång av domstolarnas målregister.

Kommunerna har vänt sig till domstol efter att de har fått avslag på ansökningar om ersättning, för utgifter som gäller asylsökande och nyanlända.

Antalet klagomål har mångdubblats de senaste åren. Under 2018 och hittills under 2019 har åtta av tio kommuner överklagat - 247 av 290 stycken.

Ett vanligt klagomål gäller kostnader i skolan.

Till exempel vill Hultsfreds kommun ha betalt för skolbaracker, som har gett plats för asylsökande elever.

- Vi har ju tagit ett väldigt stort ansvar, men sen står vi utan kostnadstäckning. Jag känner mig både uppgiven och besviken, säger Martin Snickars, skolchef i Hultsfred.

I Hultsfred tog skolorna emot 170 asylsökande elever under en period. Högstadieeleven Stina Reinholdsson minns hur trångt det var.

- Grupprum var alltid upptagna, korridorerna var alltid fyllda. Det kom nya elever hela tiden. 32 stycken var vi i ett litet klassrum, säger hon.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-17: Domstolarna belastas av tvister om flyktingpengar (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 19-10-17: Kommuner får oftare nobben av Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 19-10-17: Kommuner kräver miljoner i ersättning från Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Bleking 19-10-17: Karlskrona kräver Migrationsverket på 13,9 miljoner (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 19-10-17: Vilhelmina i tvist med Migrationsverket - nekas ersättning (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 19-10-17: Svenljunga kräver miljoner från Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 19-10-17: Rättstvist om flyktingpengar: "Uppgiven och besviken" (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 19-10-17: Karlstad kräver miljontals kronor av Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 19-10-17: Sala kräver miljonbelopp från Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 19-10-17: Kommunen betalar miljoner för tomma baracker (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 19-10-18: Region Gotland nekas miljoner för flyktingkostnader (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10-17:

Utredare: Flyktingersättningarna är för komplicerade till sidans topp

Klagomålen från missnöjda kommuner strömmar in till domstolarna - men om ersättningssystemet förenklades skulle det bli färre rättsprocesser, menar nationalekonomen Anton Ringström.

Som Ekot uppgett tidigare under torsdagen så har över tusentals överklaganden kommit in från kommuner som vill ha mer pengar från Migrationsverket.

Anton Ringström, nationalekonom på Riksrevisionen, har varit utredningssekreterare i den statliga Mottagandeutredningen, där han analyserat ersättningssystemet.

Nationalekonomen kände inte till att klagomålen blivit så många - men det förvånar honom inte.

- Det är en logisk konsekvens av att man har ett ersättningssystem som är ganska komplicerat. Det är många ersättningar som kommunen måste söka och ganska komplicerade villkor för när man kan få ersättning, säger Anton Ringström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 19-10-22:

Regionen går till domstol om asylsökande till sidans topp

Just nu går kommuner och regioner runt om i landet till domstol - med Migrationsverket som motpart. Regionen Jämtland Härjedalen ligger hittills hos förvaltningsrätten med ärenden om fem asylsökande patienter.

- Det kommer att dyka upp flera överklaganden, både från oss och övriga landet. Just nu går det inte att överblicka var det här slutar, säger Anna Frisk hos Region Jämtland/Härjedalen.

Hittills har Migrationsverket stått för de kostnader som uppstår för asylsökande i vården. Men plötsligt blev det avslag på de ansökningar som lämnades in.

- Vi har inte fått några nya direktiv och därför står vi nu helt frågande till vad som händer, menar Anna Frisk.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10-18:

SKL vill förenkla ersättning för flyktingmottagandet till sidans topp

Domstolarna har fått in tusentals överklaganden från kommuner, som är missnöjda med ersättningen från Migrationsverket. Med ett enklare system skulle rättsprocesserna kunna undvikas, menar SKL, Statens kommuner och landsting.

- SKL anser att regeringen omedelbart bör se över det här systemet så att man förenklar det, så att det inte blir sådana här administrativa processer som hamnar i domstol, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Staten ger idag kommunerna vissa fasta bidrag, för asylsökande och nyanlända. En asylsökande skolelev ger till exempel ett tillskott på drygt 100 000 kronor.

Men alla extrakostnader måste kommunerna ansöka om separat - för varje barn som fått en elevassistent i skolan och varje äldre som fått hemtjänst, till exempel.

- Det är mellan 35 och 40 olika bidrag som man ska hålla reda på, säger Per-Arne Andersson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 19-10-17:

"Asylmottagningen i Ljusnarsberg har inte kostat kommunen någonting ännu" till sidans topp

Ewa-Leena Johansson (S) blev för många symbolen för ett kommunalråd som kämpar för att få den lilla glesbygdskommunen att överleva i floden av asylsökande 2015. Men i verkligheten var det inte alls så, det menar hon när SVT ber henne berätta om vad som egentligen hände i kommunen det året och tiden efter.

Påstående: Kommunens ekonomi kördes i botten på grund av flyktingmottagningen

Ewa-Leena svarar: Det här är en bild som nästan har blivit omöjlig att tvätta bort! Nej, kommunens ekonomi gick inte i botten och är inte heller nu i botten. Asylmottagningen har hittills inte kostat kommunen något eftersom vi har fått ersättning från staten. Jag tror att många har svårt att skilja på vem som betalar vad i de olika stadierna av flyktingmottagningen. Till exempel har vi nu ekonomiskt ansvar för personer som har fått uppehållstillstånd i kommunen, men det är precis som överallt annars.

Påstående: Det kom tusentals flyktingar varje dag

Ewa-Leena svarar: Det hände att vi fick tre busslaster om dagen, motsvarande 150 personer. Men det var ändå svårt för vi visste nästan aldrig vilka det var. Vi hade till slut en person som fick stå nere vid bussarna och hålla utkik efter ensamkommande minderåriga som plötsligt kunde dyka upp. Att hitta familjer att snabbt placera dem i var en utmaning. Där är jag kritisk till organisationen och att man skickade upp människor till oss från hamnen i Göteborg utan att ibland veta särskilt mycket om vilka personerna var och vilka behov de hade.

Påstående: Folk i Kopparberg var väldigt negativa till flyktingmottagande

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-10- 23:

Malta/ More than 100 people face charges after riot in Hal Far, Malta till sidans topp

As we reported yesterday, on Sunday people living in the receptive structure of Hal-Far. The structure encompasses an open centre, with a maximum capacity of 130 people and a tent village, which can host up to 924 people.

Media report that the riot was triggered when the structure's personnel refused access to some of the residents because they were drunk. Residents of the centre talked instead of abuses and violence.

On Tuesday, 80 people were taken to court and charged with - among other things - assaulting police officers, forming part of a group that staged the riot, setting fire to buildings and vehicles, damaging government property and threatening public order by throwing stones and other objects. Most of the people denied such accusations, while 16 of them who pleaded guilty, received a six-week prison sentence. Among the people taken to court there were minors as young as 14 years old. 24 more people will be taken to court on Wednesday.

As Mission Lifeline report, they had to take over food distribution in Hal-Far, as authorities stopped the service, deciding to starve people as a collective punishment for the riots

In the coverage of the riots, very little has been said on the conditions of the centres and the situation for asylum seekers on the islands. The riot was instead vehemently criticised by all Maltese political parties.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-10-18:

Italien/ Rescued asylum seekers left in "extremely critical" conditions in hotspot till sidans topp

A monitoring report by the NGOs ASGI, Borderline and ActionAid draws attention to the critical conditions asylum seekers are facing in the hotspot in Messina, Italy, while they are waiting for relocation.

The monitoring was carried out through five meetings with about 35 asylum seekers rescued by the Sea-Watch 3 and a visit to the hotspot center, which included talks with an official of the prefecture and with staff of the managing body of the hotspot center. The group rescued by the Sea-Watch 3 had been living in the centres since July 5 waiting for their redistribution to other EU member states that agreed to take them.

In an open letter to the authorities, the monitoring NGOs underline that hotspots are designed to accommodate people for the few days necessary to complete identification procedures. They are therefore absolutely inadequate for welcoming foreign citizens who are waiting for redistribution procedures for weeks and, often, months.

They describe the situation in the hotspot as "extremely critical" and call on the responsible authorities to take all necessary measures to adhere to national and European law and ensure the right to private and family life, access to medical care and psychological support, adequate legal support and provision of adequate interpreting services.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-10- 19:

Bosnien/ Bosnia should immediately close inhumane migrant camp till sidans topp

Over a year after Human Rights Watch first criticized Bosnia's failure to protect the basic rights of migrants and asylum seekers, the International Organization for Migration (IOM) is warning of a fast-developing humanitarian emergency in a makeshift camp near the border with Croatia. Over 20,000 migrants and asylum seekers have arrived in Bosnia since January 2019, but violent and unlawful pushbacks from Croatia have created a bottleneck on the border, leaving many stranded in unsafe conditions.

The Vucjak tent camp was already overcrowded with 700 migrants living without running water, electricity, or medical care. But on October 16, police transferred around 1,700 more people to the camp from Bihac, the largest town in the area.

Built on a landfill near a field of active landmines left over from the war, conditions at Vucjak were already so deplorable that IOM has refused to operate there since Bihac city administration set up the camp in June 2019. Earlier this month the United Nations Special Rapporteur for Human Rights of Migrants called the camp unlivable for humans, which the UN office in Bosnia also echoed this week, calling for the immediate relocation of all migrants to adequate accommodation. Part of the problem, Suhret Fazlic, the mayor of Bihac, told Human Rights Watch recently, is the failure of central authorities to provide shelter that meets acceptable humanitarian standards for the roughly 6,000 migrants in his town. The Council of Europe Human Rights Commissioner urged the government to provide help to local authorities to handle the crisis in a manner compliant with human rights standards.

Fazlic is now threatening to cut services that the city has been providing to the camp, including water and sanitation. Meanwhile, the Red Cross, the only organization still operating in Vucjak, has announced it may need to halt operations due to the deteriorating situation in the camp. Bosnian authorities should act quickly to move migrants and asylum seekers from Vu?jak to a place with safe and sanitary living conditions.

Läs mer (Extern länk)

IOM 19-10-17: Forced Movement of Migrants in Bosnia Sparks Warning of Humanitarian Emergency (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Armenien/ Migrationsverkets rapport om integration av etniska armenier från Syrien till sidans topp

Migrationsverket har under lång tid bedömt att etniska armenier som flytt från Syrien även har eller kan få medborgarskap i Armenien. Dessa har därmed fått utvisningsbeslut till Armenien. Nu har Migrationsverket publicerat en rapport om medborgarskap, flyktingmottagande och integration av etniska armenier från Syrien. Uppgiferna har förutom från skriftliga källor samlats in under en utredningsresa till Armenien i maj 2019. Uppgifterna om hur många armenier som kommit till Armenien från Syrien under kriget varierar mellan 15.000 och 22.000. Etniska armenier kan söka medborgarskap direkt. Detta erhålls om personen kan visa sin etnicitet genom dokumentation, oftast från föräldrar. Det finns en lista över vilka dokument som kan användas. För dem som inte kan bevisa härkomst från Armenien krävs tre års legal vistelse samt att man kan språket och känner till konstitutionen. Det finns även en möljlighet att söka asyl istället för medborgarskap. Flyktingarna får visst stöd av internationella organisationer och frivilliga. Flyktingarnas integration beskrivs kortfattat i positiva ordalag i rapporten. Det framgår dock att av 22.000 inresta beräknas 14.000 ha stannat i landet, medan 8.000 tagit sig vidare.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan gränser 19-10-17:

Libyen/ Closure of detention centre exposes migrants to even worse conditions till sidans topp

Following the closing of a detention centre in Misrata, refugees and migrants have been moved to other facilities in Libya

They are being exposed to increasingly inhumane and dangerous detention conditions.

More life-saving evacuations outside Libya are needed, as are alternatives to detention. Without such measures, vulnerable people will continue to be condemned to endless detention and exposed to major threats and suffering.

On 14 October, Libyan authorities closed the Karareem detention centre in Misrata, in the central coastal region of Libya, and transferred more than a hundred refugees and migrants arbitrarily detained in this facility to two other detention centres in the same region, Zliten and Souq Al Khamees.

The conditions of detention in these two centres are known by Libyan authorities and UNHCR to be extremely bad, as reported by MSF teams on several occasions.

Men, women and children arbitrarily detained for months and, in many cases, years, with little access to food, water and open air, will be exposed to the same inhumane conditions. Some of them suffered torture and trafficking during their stay in the country.

"Closing one detention centre would be a positive step if refugees and migrants were provided freedom of movement, protection and assistance," says Sacha Petiot, MSF head of mission in Libya. .

"But here, they are moved from one detention centre to another, seeing their conditions go from bad to worse and stuck in an endless cycle of despair and violence. At the bare minimum, they should have been released and taken care of in a safer environment." says Sacha Petiot, MSF head of mission in Libya.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sofia Olofsson i Oxford Human Rights Hub 19-09-10: The European Union Detaining Migrants in Libya - are they Breaching Non-Refoulment? (Extern länk)

Foreign Policy Podcast 19-10-11: How North African Migrants Ended Up in Permanent Detention (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 19-10-17:

Libyen/ Desperate African refugees pay to get into Libyan jails - UNHCR till sidans topp

African refugees in Libya are so desperate that some are bribing their way into detention centres in the hope of eventually being resettled out of the war-torn, lawless country, the United Nations said on Thursday.

Forces loyal to eastern-based commander Khalifa Haftar launched an offensive in April to try to wrest control of Tripoli from forces aligned with the internationally-recognised government, which is based in the capital.

An air strike by opposition forces in July that killed more than 50 people at Tajoura detention centre in Tripoli increased pressure on countries to find a safe haven for trapped refugees and migrants.

But despite continuing shelling and air attacks - fighting has killed more than 1,000 people and displaced 28,000 since April - few countries have agreed to take refugees out of Libya, the U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR) said.

"So far 14 states have pledged 6,611 places of resettlement...That's all," Vincent Cochetel, UNHCR special envoy for the central Mediterranean situation, told a briefing.

Canada, Norway and Italy are among them, while Niger and Rwanda have offered others temporary sanctuary, he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 19-10-24:

Socialnämnden ska göra egen bedömning av ålder enligt kammarrätt till sidans topp

En ungdom som varit placerad i familjehem förlorade familjehemsplatsen och annat stöd från socialnämnden då han skrivits upp i ålder av Migrationsverket. Han begärde att beslutet skulle upphävas eftersom han nu hade sitt vaccinationskort som visar ålder och även hade fått ett läkarintyg som talade för att han var minderårig. Socialnämnden hävdade att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta Migrationsverkets bedömning. Men i detta fall fanns inget utlåtande om åldern från Rättsmedicinalverket eftersom ärendet återkallats av Migrationsverket. Socialnämnden hade inte haft tillgång till Migrationsverkets underlag. Kammarrätten påpekar att Migrationsverkets åldersbedömning inte har någon rättsverkan utanför den processen. Varje myndighet ska ta ställning till den asylsökandes ålder inom ramen för sin verksamhet. Kammarrätten håller med om att Migrationsverkets bedömning har stor betydelse, särskilt om en medicinsk bedömning har gjorts. Därmed blir denna ofta styrande. Men eftersom konsekvenserna för den enskilde är stora måste socialnämnden åtminstone ta del av Migrationsverkets beslut och pröva underlaget. Målet återförvisas till socialnämnden.

Hämta domen i mål nr 2288-19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Domstolsbeslut måste respekteras av lägre instans, enligt EU-domstolen till sidans topp

En ungersk domstol har begärt ett förhandsavgörande i ett asylärende. Saken gällde en person som fick avslag på sin asylansökan. Mannen överklagade till domstol som gjorde en annan bedömning men återförvisade ärendet till den administrativa myndigheten. Enligt ungersk lag är detta den enda möjligheten, domstolen kan inte fatta ett nytt beslut. I det här fallet gick ärendet fram och tillbaka till domstolen flera gånger och till slut vände sig alltså domstolen till EU-domstolen. EU-domstolen har nu svarat att det är tillåtet att låta den administrativa myndigheten behålla befogenheten att fatta beslut. Men om en administrativ myndighet bedömer att en person inte behöver internationellt skydd och därefter en domstol eller annan högre myndighet efter en grundlig utredning i sak har kommit till motsatt slutsats så ska detta gälla. Annars blir rätten till överklagande meningslös. Om den administrativa myndigheten ger avslag på nytt utan att det kommit fram några nya omständigheter så är domstolen skyldig att ersätta detta beslut med sitt eget, även om detta är förbjudet enligt nationell lag.

Dom i mål C-556/17 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10-21:

Inga utpekade har vunnit mot Säpo till sidans topp

Inte i ett enda fall där Säpo ansökt om utvisning av en person som de anser vara ett säkerhetshot har den enskilde vunnit rättsprocessen mot Säpo. Det visar Ekots granskning av lagen om särskild utlänningskontroll.

Enligt lagen om särskild utlänningskontroll, LSU, kan Säpo ansöka om att utvisa utländska medborgare som de anser utgör ett säkerhetshot eller som kan befaras begå ett terrorbrott. Ansökan prövas först av Migrationsverket och om ett beslut överklagas är regeringen sista instans. Men däremellan ska Migrationsöverdomstolen pröva fallet och lämna en rekommendation till regeringen.

Lagen har kritiserats för rättssäkerhetsbrister, eftersom processen tillåter att ett beslut baseras på bevisning som den enskilde inte fått ta del av.

- Problemet är att det i princip blir helt omöjligt att försvara sig. Om någon påstår att man ägnar sig åt en viss typ av verksamhet, utan att ange när man ska ha gjort det, var man ska ha gjort det eller närmare hur det har gått till och vad de uppgifterna bygger på - hur ska man då kunna bevisa att någonting inte har hänt? säger Alparslan Tügel som är juridiskt ombud för en av de personer som Säpo ansökt om att utvisa.

Säkerhetspolisen betonar att det bakom varje ansökan finns en noggrann utredning, men att Säpo måste skydda sin verksamhet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-21: Juridiklektor: Rättssäkerheten bör stärkas (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-18: Kritik mot lagen: Folk med svenskt pass får större frihet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 19-10- 22:

Myndigheter får inte ta del av all Säpos bevisning till sidans topp

Inte heller de myndigheter som prövar Säpos ansökningar om att utvisa misstänkta säkerhetshot får se all bevisning. Det visar Ekots granskning.

- Ibland när vi har de här ärendena så kan ju vi då se att här har Säkerhetspolisen mer information än de lämnar ut till oss, och det är så lagstiftningen ser ut, säger Anita Linder som är lagman vid Migrationsöverdomstolen.

Enligt lagen, som ger möjlighet att utvisa utländska medborgare som bedömts vara en säkerhetsrisk, så kan beslut grundas på bevisning som den enskilde inte fått ta del av. En ansökan från Säpo prövas först av Migrationsverket, och sista instans är regeringen. Men däremellan ska även Migrationsöverdomstolen pröva ärendet och lämna en rekommendation till regeringen.

På Migrationsverket vill man inte berätta hur mycket av Säpo bevisning man får ta del av. Men på Migrationsöverdomstolen säger man att Migrationsverket har tillgång till samma material som domstolen, och att man inte regelmässigt får ta del av allt Säpos underlag, utan skrivelser från Säpo där de beskriver utredningen och bevisningen.

- Det vi får del av och det Migrationsverket tar del av, det är också det som Säpo har skrivit, och sen kan det då finnas en ytterligare bilaga där Säpo lite mer i detalj beskriver vad som ligger till grund för uppgifterna, säger Anita Linder.

Men får ni ta del av det underlag som ligger till grund för det Säpo skriver?

- Nej det får vi inte.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-22: Advokatkritik: Myndigheterna kan inte göra självständig bedömning (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-22: LSU-process kan strida mot Europakonventionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10-18:

Kraftig ökning av Säpo-ansökningar om utvisning till sidans topp

Antalet personer som pekats ut som ett allvarligt säkerhetshot enligt Lagen om särskild utlänningskontroll, har ökat kraftigt. Det visar Ekots kartläggning.

Enligt Lagen om särskild utlänningskontroll, LSU, kan Säpo ansöka om utvisning av utländska medborgare som bedöms utgöra ett hot mot rikets säkerhet, eller som kan befaras begå, eller medverka till att begå ett terroristbrott.

Ekot har kartlagt alla fall där Säpo ansökt om utvisning av en person enligt LSU, sedan lagen kom till i början av 90-talet. Användningen av lagen har varierat, och de flesta år rör det sig om inga, eller ett par fall. Men på senaste tiden har antalet personer som pekats ut enligt lagen ökat kraftigt och av de totalt 40-tal fallen har nästan hälften aktualiserats de senaste två åren.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Ställningstagande från Migrationsverket om kontroll av förvarsbeslut till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som handlar om hur de som arbetar i förvaren ska kontrollera att ingen blir förvarstagen eller placeras i häkte på felaktiga grunder. Migrationsverket är huvudman för förvaren. Redan innan ett beslut om förvar verkställs ska förvarsenheten kontrollera att det finns ett beslut om förvar och att det beslutet fattats av en myndighet som enligt lag har rätt att ta sådana beslut. Efter att personen tagits i förvar ska förvarsenheten dessutom kontrollera beslutets giltighet, underlaget, grunderna för beslutet och eventuella tidsfrister. Om det finns en brist som förvarsenheten kan åtgärda med ett nytt beslut ska så ske. Om en annan avdelning eller myndighet är ansvarig ska denna kontaktas. Kontakten ska dokumenteras. Inför avskiljning eller häktesplacering måste en ingående kontroll göras av att det underliggande förvarsbeslutet är korrekt. Förvarsenheten har också ansvar för att löpande bevaka tidsfristerna för förvarstagande, omprövning och preskription.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Rättsligt ställningstagande om verkställighetshinder till länder inom EU till sidans topp

Det händer att en person som redan har skydd i ett annat EU-land av någon anledning inte kan verkställas dit. Normalt har då personen fått ett beslut om avvisning eller utvisning utan att asylskälen har prövats i sak i Sverige. Tidigare har Migrationsverket hävdat att paragrafen om verkställighetshinder inte kan användas i den situationen. Förra året ändrades praxis genom ett rättsligt ställningstagande, SR 09/2018. Migrationsverket förklarade där att även om ny prövning inte kan beviljas då ingen asylprövning har skett så kan paragrafen 12:18 om verkställighetshinder ändå användas för att pröva om det finns hinder mot att verkställa till EU-landet. I sådana fall kan personen även beviljas en asylprövning gentemot hemlandet enligt paragraf 12:19 tredje stycket. Denna möjlighet är avsedd för personer som tidigare fått avvisnings- eller utvisningsbeslut utan att asylskälen har prövats. Det nya ställningstagandet utvecklar denna procedur mer i detalj. Ett nytt inslag i ställningstagandet är att verkställighetshinder enligt 12:18, första stycket 3, dvs medicinska hinder eller till exempel familjesplittring, ska prövas gentemot EU-landet. Om personen beviljas uppehållstillstånd på denna grund så behöver inte asylskälen dessutom prövas mot hemlandet.

Hämta dokumentet, SR 24/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Nämndemän lät förälder slippa söka anknytning från hemlandet till sidans topp

En man från Irak sökte asyl och hävdade att han var förföljd på grund av sin ateism och politiska aktiviteter. Han blev inte trodd och fick avslag. När saken nått migrationsdomstol hade mannen gift sig och blivit far till en två månader gammal baby som är svensk medborgare. Domstolen är enig om att anknytningen till barnet är stark och att det är bäst för barnet att ha tillgång till båda föräldrarna. Domaren påpekar att kvinnan inte är i behov av något särskilt stöd för att ta hand om barnet samt att barnet inte har något särskilt behov jämfört med andra barn. Dessutom har familjen bildats trots att mannens status var oklar. Därför anser domaren att mannen i enlighet med huvudregeln ska ansöka om anknytning från hemlandet. Men de tre nämndemännen anser att det inte skäligen kan krävas att mannen ansöker utifrån, eftersom det skulle få betydande konsekvenser för barnets anknytning till pappan. Återföreningsproceduren väntas ta mellan 14 och 20 månader. Domaren röstas ned och mannen beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-10-24:

FN-kommitté kritiserar Serbien för en redan genomförd utvisning till Turkiet till sidans topp

En man som varit politiskt aktiv i Turkiet på 80-talet men inte använt vapen eller förespråkat våld, greps 2001. Han utsattes för utstuderad tortyr och tvingades skriva under att han varit ledande i en revolutionär organisation vars existens är oklar. Förvarstagandet i 10 månader utan rättegång prickades av Europadomstolen. Efter en flera år lång procedur dömdes han till 15 års fängelse men flydde från Turkiet. Då han hamnat i Serbien greps han genom Turkiets internationella arresteringsorder. Ärendet skickades tillbaka från högre domstol till lägre i Serbien flera gånger på grund av att underlaget inte översatts och andra brister men ledde till slut till beslut om utlämning. Vid det laget hade UNHCR tillskrivit Serbien och erinrat om att granska mannens asylskäl. Mannen hade även vänt sig till FN:s kommitté mot tortyr, CAT, som uppmanade Serbien att inte verkställa utlämningen under utredningen. Trots detta skickades mannen till Turkiet två veckor senare. Serbien hävdade att utlämning på grund av brott inte berörs av tortyrkonventionen. Dessutom betraktar Serbien Turkiet som ett säkert land. CAT konstaterar att omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter pågått i Turkiet efter undantagstillståndet 2016, inklusive tortyr och godtyckliga frihetsberövanden. Serbien har varken undersökt risken för tortyr eller tagit reda på om domen i Turkiet byggt på erkännande under tortyr. Utvisningen bröt mot tortyrkonventionens artikel 3 och 22. CAT påpekar att Serbien nu har en skyldighet att följa upp vad som händer mannen i Turkiet och rapportera om detta.

Hämta Communication No. 857/2017, Cevdet Ayaz v Serbia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

FN:s kommitté mot tortyr stoppar inte utvisning av familj till Egypten till sidans topp

Ärendet gäller ett par från Egypten som har drivit sitt eget ärende till FN:s kommitté mot tortyr, CAT. Mannen hade en firma i Förenade Arabemiraten, UAE, som hade affärer med det numera terrorstämplade Muslimska Brödraskapet i Egypten. Paret befann sig med sina fem barn i UAE när Brödraskapets ledare Morsi avsattes i en militärkupp 2013. Deras uppehållstillstånd i UAE drogs in men de vågade inte återvända till Egypten. Enligt svenska myndigheter visar deras pass att de var i Egypten flera gånger, senast 2015. Paret har förklarat att mannen befann sig i Kairo i fyra dagar för att ordna handlingar, efter utvisningen, medan den övriga familjen bara mellanlandade. Sverige hävdar att familjens uppehållstillstånd kan ha dragits in av andra skäl och att mannen inte är av intresse för Egypten bara beroende på firmans affärer. Enligt Sverige har Egypten inte resurser att förfölja alla. Paret hävdar att mannen var supporter och påpekar att 50.000 Mursi-anhägare har fängslats och att utbredd tortyr har följt efter godtyckliga arresteringar. Även CAT beskriver i sitt beslut att många sympatisörer har arresterats och att tortyr använts systematiskt. Men kommittén bedömer att mannen inte har visat varför han skulle anses som sympatisör. Att paret nekades muntlig förhandling föranleder ingen kritik, eftersom faktauppgifterna i målet inte hade ifrågasatts. Enligt CAT har inget brott mot tortyrkonventionen skett.

Communication No. 816/2017, X, Y and others v Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

FN:s kommitté mot tortyr publicerar ärenden från augustisessionen till sidans topp

Förutom de ärenden som refererats ovan har FN:s kommitté för övervakning av Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT) publicerat ytterligare 4 ärenden som rör utvisningar från kommitténs session i juli-augusti. Två som prövades i sak rörde utvisningar till Etiopien respektive Sri Lanka. Tre ärenden lades ner på grund av att anmälningarna ansågs ogrundade. De gällde utvisningar till Kongo och Indien.

I listan över ärenden finns nu även ett par sent publicerade från vårsessionen, ett rörande en utvisning till Pakistan som prövades i sak men föll bland annat på grund av trovärdighetsbrister och ett rörande Sri Lanka som inte hade prövats i högsta instans i det nationella målet.

Se samtliga publicerade ärenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Europadomstolen tillåter att familj splittras på grund av mannens agerande till sidans topp

En ung man som sökte asyl i Sverige hade ingen id-handling men uppgav ett födelsedatum. Senare gav han in en handling från hemlandet med samma datum men tre år tidigare. Hans asylansökan avslogs på grund av motsägelser. Vid överklagande lämnade han in födelsebevis. Innan beslutet vann laga kraft flyttade han ihop med en svensk kvinna. De gifte sig året därpå och reste till mannens hemland för att ansöka om familjeåterförening. Mannen gav då in hemlandspass med ytterligare ett annat födelseår och ett annat efternamn. Ansökan avslogs med motivering att identiteten inte var styrkt, men efter överklagande fick mannen uppehållstillstånd. När detta skulle förnyas lämnade han in ett nytt pass som skickats efter - och visade sig vara falskt. Trots mannens försäkran att han inte haft en aning om det avslogs förlängningen. Året därpå fick paret en son. Mannen åkte till hemlandet för att söka på nytt med ett äkta pass. Men de svenska myndigheterna anser att han efter alla turer inte kan styrka sin identitet. Mannen påpekar att de tre passen haft samma uppgifter och att respekten för familjelivet enligt artikel 8 gör att familjen borde få återförenas. Men Europadomstolen anser att familjens svårigheter beror på mannens eget agerande. Domstolen lägger stor vikt vid att familjen bildats och utökats under perioder då mannen inte haft uppehållstillstånd. Dessutom anser domstolen att inget hindrar kvinnan och barnet att flytta till mannen eller fortsätta hälsa på honom i hemlandet.

Application no. 57750/17, EZE against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Försörjning för varaktigt bosatt behöver inte vara egen inkomst enligt EU-domstolen till sidans topp

EU-domstolen har tagit ställning till en begäran om förhandsavgörande som lämnats in av en belgisk domstol. Saken gällde en tredjelandsmedborgare som först studerat och sedan arbetat i Belgien i många år. Han ansökte om ställning som varaktigt bosatt. För detta krävs enligt EU-direktivet att den sökande har "stabila, regelbundna och tillräckliga försörjningsmedel" och detta utan socialt bistånd från staten. Mannen hade ingen egen inkomst vid tillfället men lämnade in ett intyg som visade att hans bror var beredd att försörja honom. EU-domstolen konstaterar att direktivet inte säger något om källan för försörjningen. Frågan besvaras med att begreppet försörjningsmedel inte bara avser egna medel som den sökande har, utan även kan omfatta de medel som ställs till dennes förfogande av en utomstående. Medlen måste, med hänsyn till den sökandes individuella situation, vara stabila, regelbundna och tillräckliga".

Domen i mål C-302/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24

EU-domstolen: Alternativ skyddsstatus som getts på felaktig grund kan återkallas till sidans topp

Målet gäller en person som sökte asyl i Österrike och uppgav att han var statslös. Den beslutsfattande myndigheten bedömde att han var algerisk medborgare och beviljade alternativ skyddsstatus. Senare kom det fram att mannen var medborgare i Marocko. Myndigheten återkallade statusen och att avslå ansökan. Frågan som en österrikisk domstol bett EU-domstolen avgöra är om skyddsstatus får återkallas även om det inte är den sökande som vilselett myndigheten. EU-domstolens svar är att om personen aldrig varit skyddsbehövande ska statusen återkallas. Men EU-domstolen påpekar också att detta inte innebär att ett redan givet uppehållstillstånd behöver återkallas. Tillstånd kan ges på andra grunder och personens privat- och familjeliv ska respekteras. Eventuella rättigheter som varaktigt bosatt påverkas inte.

Dom i mål C-7210/17 (Extern länk)

Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Migrationsöverdomstolen: Resvägens säkerhet ska utredas vid utvisning till hemorten till sidans topp

En person från Balkh i Afghanistan sökte asyl i Sverige. Migrationsverket ansåg att han varken riskerade förföljelse på hemorten eller var särskilt utsatt på grund av den väpnade konflikten. Migrationsdomstolen slog senare fast beslutet om utvisning. Migrationsdomstolen nämnde att det inte kommit fram något som tydde på att resvägen till hemorten inte skulle vara säker. Det är just den bedömningen som lett till prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen slår fast att resvägen ska prövas när en sökande saknar skyddsskäl gentemot hemorten. Prövningen gäller inte praktiska hinder utan skyddsgrundande behandling under resvägen. Detta måste utredas noggrant när+b landet är osäkert, i synnerhet om säkerhetsläget varierar mellan olika delar av landet. Aktuell landinformation ska användas rörande sådant som vilka aktörer som behärskar områdena, vägspärrar, förekomsten av våld osv samt vilken individ som ska resa. I det här fallet ansåg Migrationsöverdomstolen att Migrationsverket inte fullgjort sin utredningsskyldighet och att migrationsdomstolen inte verkade ha grundat sin bedömning på aktuell landinformation.

Hämta referatet i mål nr UM 536-19 (Extern länk)

Se även Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24

Migrationsdomstol: Afghanistan: Ingen internflykt för barnfamllj utan nätverk på orten till sidans topp

En barnfamilj flydde Afghanistan på grund av en marktvist. Fadern hade misshandlats och hotats av en släkting och anförde att släktingens kontakter gjorde att de var förföljda även av talibaner. Mannen hade anmält trakasserierna till polisen. Migrationsverket avslog ansökan. Det framgick att familjen bott en kortare tid i Kabul och att modern är från Herat. Migrationsdomstolen anser att familjen visat att de löper risk att utsättas för skyddsgrundande behandling om de återsänds till hemorten och att det inte finns något myndighetsskydd. För att internflyktsalternativ ska tillämpas för en barnfamilj krävs nätverk på tillflyktsorten. Föräldrarnas tidigare bostättning i Kabul och Herat medför inte att de har ett nätverk enligt domstolen. Därför får familjemedlemmarna uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Migrationsöverdomstolen anser försörjningskrav uppfyllt av tillfälliga anställningar till sidans topp

Målet gäller en man som arbetat på samma ställe sedan 2016 med sexmånadersanställningar som förnyats regelbundet. En person ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till honom. Migrationsverket bedömde att mannen hade tillräckligt stor bostad och tillräckligt hög lön. Men eftersom han inte hade arbete minst ett år framåt avslogs ansökan. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som anser att en konkret och individuell bedömning ska göras. Migrationsöverdomstolen refererar EU-domstolens uttalande att försörjningskrav inte får användas så att det äventyrar familjeåterföreningsdirektivets syfte att främja familjeåterförening. Eftersom inget talar emot att mannen kommer att ha fortsatt arbete och han dessutom är medlem i A-kassa som kommer att ge ersättning om han skulle förlora jobbet så anser domstolen att försörjningskravet är uppfyllt. Av domen framgår också att endast halva hyran ska räknas som mannens boendekostnad eftersom han delar bostaden med sin mor.

Hämta domen i mål UM16070-18, MIG 2019:12 (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 2019-09-05: Chefsjuristen kommenterar: Ny dom förtydligar vad som gäller för att uppfylla försörjningskrav (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 19-10-20:

Pensionären Christian blir utan jobbhjälp: "En skandal" till sidans topp

Christian Konakci måste visa att han kan försörja sin make för att paret ska få leva tillsammans i Sverige.

Men hos Arbetsförmedlingen får han ingen hjälp - eftersom att han är pensionär.

- Jag tycker det är fruktansvärt, en skandal.

Christian Konakci i Karlskrona bor 300 mil från sin make Batuhan som är bosatt i Istanbul. Trots flera försök har Batuhan inte fått uppehållstillstånd i Sverige men paret fortsätter kämpa för att få leva tillsammans.

Migrationsverket menar att Christian Konakci inte uppfyller försörjningskravet, alltså att han inte kan försörja sin make den första tiden i Sverige - vilket stoppar Batuhan från att få uppehållstillstånd.

Christian Konakci, som är pensionär, behöver få in drygt 13 000 kronor i månaden, menar myndigheten, vilket är några tusen mer än han har i pension i dag.

Får söka via Platsbanken

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 19-10- 19:

Imamerna kan sannolikt inte utvisas till sidans topp

Det är tveksamt om de sex radikala islamister som tagits i förvar av Säpo kommer att kunna utvisas.

Männen klassas som säkerhetshot men eftersom de riskerar förföljelse i hemlandet kommer de, i den stund de släpps, att kunna gå tillbaka till de miljöer de kom ifrån.

Regeringen har fattat det första beslutet om utvisning gällande en av de sex personer som togs i förvar under Säkerhetspolisens offensiv i våras. Det rör sig om en skolledare i 50-årsåldern, boende i Göteborg och medborgare i Egypten, med kopplingar till en muslimsk friskola i Västsverige.

Samtliga sex, varav flera är imamer i muslimska samfund i Sverige, togs i förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) eftersom Säpo bedömt att de utgör säkerhetshot. Syftet med förvar enligt LSU är att personen ska utvisas från landet. Men frågan är om någon av de sex förvarstagna faktiskt kommer att kunna utvisas.

INGA GARANTIER

Migrationsverket har bedömt att utvisningar inte är möjliga just nu eftersom islamisterna riskerar förföljelse i hemlandet.

Det är osannolikt att de kommer att kunna utvisas. Det handlar också om att deras ursprungsländer måste vara villiga att ta emot dem. Om de opponerar sig går det inte att utvisa, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Väst 19-10-10: Regeringen kommenterar utvisningen av muslimsk skolledare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Småbarnsfamilj splittrad mellan Italien och Sverige får inte stöd av Europadomstolen till sidans topp

I Asylnytt 19-06-10 refererades en dom från Europadomstolen som godkände Sveriges beslut att inte bevilja återförening för en familj som bildats under en period då mannen befann sig illegalt i Sverige. Denna dom har nu även publicerats av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Migrationsöverdomstolen: Att döttrarna könsstympats hindrar inte flyktingstatus till sidans topp

I Asylnytt utgåva 19-06-20 refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebar att en förälder som tillåtit könsstympning av barn i hemlandet inte skulle uteslutas från flyktingstatus. Denna har nu även publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Hämta referatet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 19-10-24:

Migrationsöverdomstolen: Förvarstid ska inte räknas på nytt efter utvisningsförsök till sidans topp

Målet gäller en person som togs i förvar för verkställighet av ett utvisningsbeslut den 27 juni 2017. Gränspolisen gjorde ett försök att verkställa utvisningen den 16 juni 2018. Han togs dock inte emot i utvisningslandet på grund av tvivel om hans medborgarskap, och han fick vända tillbaka till Sverige i sällskap med poliserna. Polisen beslöt i ett nytt beslut att ta honom i förvar för en ny period som skulle räknas från den 17 juni 2018. När utvisning av mannen så småningom verkställdes hade han varit förvarstagen i 20 månader trots att lagen föreskriver maximalt 12 månader för verkställighetsförvar. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som konstaterar att EU-domstolen redan har tagit ställning i ett liknande ärende. Det kan bli fråga om ett nytt förvarsbeslut om en person verkligen lämnat Sverige och varit utomlands en period, likaså om ärendet preskriberats och personen fått ett nytt utvisningsbeslut, eller om personen till exempel haft tidsbegränsat uppehållstillstånd och därefter på nytt har ett verkställbart utvisningsbeslut. Men så länge det är fråga om samma verkställighetsärende så ska tidigare förvarsperiod räknas av. Det blir inte ett nytt ärende av en misslyckad förhandlingsresa. Domen är vägledande.

Hämta referatet i mål nr UM 4572-19, Mig 2019:17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-10-18:

Ungern/ Commission takes next step regarding non-provision of food in transit zones till sidans topp

On 10 October 2019, the European Commission issued a reasoned opinion to Hungary concerning the failure to provide food for individuals held in transit zones at the Hungarian-Serbian border. This next step of the infringement procedure comes after the European Court of Human Rights had to issue interim measures in numerous cases.

The Commission notes that failure to provide food to persons held in transit zones is in direct contradiction to Hungary's obligations under European law. The persons affected are primarily those who have had applications for international protection rejected and are therefore waiting to be returned to their country of origin. Indeed, the statement adds that compelling persons to stay in the transit zones while they await orders to be returned to their country of origin is effectively equal to detention.

The Commission has encouraged the Hungarian authorities to promptly comply with European law, setting a one month deadline for the State to respond. If this deadline is not met, the Commission may refer the issue to the Court of Justice, where a similar case concerning the detention of asylum seekers in Hungarian transit zones is currently pending. Moreover, the Commission notes that the European Court of Human Rights (ECtHR) has intervened in several cases obliging Hungarian authorities to provide food for those detained and awaits a response from the Hungarian authorities on this matter.

ECRE member the Hungarian Helsinki Committee (HHC) has challenged the practices of the Hungarian Immigration and Asylum Office (IAO) on a case by case basis at the ECtHR to stop the starvation of detainees. Since August 2018, the ECtHR issued 16 cases of interim measures under Rule 39 to the Government of Hungary, to ensure that people detained in the Hungarian transit zones are not deprived of food, according to HHC.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Turkiet/ Europadomstolen fäller Turkiet för förvar av småbarn i olidliga förhållanden till sidans topp

I en omfattande dom fördömer Europadomstolen än en gång förvarstagande i Turkiet. Ärendet gäller en kvinna från Ryssland som togs i förvar i fyra månader med tre småbarn efter att ha försökt passera gränsen till Syrien olagligt. Hon försökte upprepade gånger vända sig till domstol både för att få förvarsbeslutet prövat och för att påtala förhållandena i förvaret. Svår överbeläggning, smuts och undermålig hygien, löss och andra insekter, brist på utevistelse, brist på barnmat, blöjor och annat som barnen behövde. Barnen fick inte vård när de blev sjuka. Trots att kvinnan hade hjälp av advokat besvarades de flesta inlagorna inte alls och den turkiska konstitutionsdomstolen gav sitt svar tre och ett halvt år senare. Europadomstolen refererar en lång rad tidigare domar och inspektionsrapporter, bland annat från Europarådets kommitté mot tortyr som särskilt kritiserat Turkiet för att inte göra något åt de missförhållanden som påpekats tidigare. Europadomstolen fäller Turkiet för att ha brutit mot Europakonventionens artikel 3 om förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling, artikel 13 om rätt till ett effektivt rättsmedel och artikel 5 om rätt till frihet och till domstolsprövning av förvarstagande.

Case of G.B. and Others v. Turkey, Application no. 4633/15 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 2019:

Goda Råd 2019 - Good Advice 2019 till sidans topp

FARR:s "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" finns nu uppdaterad på sex språk. Version 5.03 innehåller information om gymnasielagen samt lagändringarna som gjordes i samband med att den tillfälliga lagen förlängdes.

Oumbärlig handbok för hela asylprocessen, om asylproceduren, asylskäl, skäl för avslag, förvar och verkställighetshinder. Särskilda kapitel om kvinnors skäl, hbtq-skäl och personer som utsatts för tortyr. Denna utgåva har tagits fram av FARR i samarbete med Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse.

Hämta Goda Råd här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-10- 18:

Körkort en möjlig väg till ett liv i Sverige till sidans topp

Föreningen 18 plus hjälper ensamkommande i Knivsta att ta körkort med förhoppningen att de ska få jobb och slippa bli utvisade ur Sverige.

Ali Ahmad Akbari öppnar bagageluckan och tar fram den gröna övningskörningsskylten. När han fäst den på bilen tar han plats i förarsätet och ställer omsorgsfullt in backspeglarna. Han backar ut från parkeringen, får motorstopp, startar om och kör ryckigt ut på Ängbyvägen. På passagerarsätet sitter Annika Övernäs, ordförande i föreningen 18 plus i Knivsta. Ali är en av tre afghanska killar som hon övningskör med i sin lilla röda Peugeot. Den här dagen ska de öva på att planera långt i förväg.

- I början brukade jag titta precis framför bilen. Annika har sagt åt mig att titta längre fram, berättar Ali Ahmad Akbari.

Vi har hämtat upp honom på hans praktikplats. Han går tredje året på vård- och omsorgsprogrammet på Sjögrenska gymnasiet i Knivsta och hoppas att ett körkort ska leda till ett fast jobb.

- Inom hemtjänsten krävs körkort, konstaterar han.

Rädda Barnen och Röda korset står för stora delar av körkortskostnaden för tio ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal Uppsala 2019:

26 oktober, Uppsala: Afternoon tea - vegan fika buffé till sidans topp

Välkommen till vår fika-buffé! Slipp välja mellan våra goda kakor, smaka alla! Självklart ingår kaffe och te också i priset. Vi kommer att servera nybakta scones, och en stor variation av mjuka och hårda kakor!

Även om arrangemanget är på Ungdomens hus välkomnar vi personer i alla åldrar, såklart också barn.

Allt fika kommer att vara veganskt, och också flera glutenfria alternativ.

Alla intäkter från arrangemanget går direkt till att stötta papperslösa personer i Uppsala med boende, mat och mediciner. Så tveka inte att ge lite extra dricks! Det går bra att betala kontant eller med Swish.

Priser

Student/tonåring/pensionär/arbetslös 100 kr

Arbetande 125 kr

Barn 10 kr per år

Vi önskar att alla våra arrangemang ska vara ett tryggt rum fritt från rasism, sexism och annan typ av diskriminering. Hjälp oss gärna att skapa detta!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vi står inte ut 2019:

Ge boken om oss till Riksdagen till sidans topp

Vi vill, med er hjälp, ge våra riksdagsledamöter boken om oss som står kvar. En tidig julklapp, helt enkelt.

Vi tycker att denna bok är ett viktigt och starkt vittnesmål, som förtjänar att höras av de som styr vårt land. Vittnesmålet om vad som hände sen, konsekvenserna av den tillfälliga lagen . Både röster från de unga som drabbades, men också hur vi i civilsamhället påverkats. Vi som blivit vittnen till en humanitär katastrof och fått bära där samhället brustit.

Inte minst tänker vi att det är en viktig röst i debatten inför den nya migrationspolitiken.

Vi kan köpa Thord Erikssons bok till ett rabatterat pris på 120 kr/bok. Vill du hjälpa oss genom att köpa en eller flera böcker till våra politiker? (Det går även bra med en halv bok)

Swisha 0732671706 (Helena Lindroos)

banköverföring: Skandiabanken 9159-784777-3

Märk betalningen "dom som står kvar"

Våra röster behöver höras.

Kunskap och kärlek kan förändra världen!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 19-10-17:

Vems är skorna utanför kommunhuset? till sidans topp

"Var är Hassan?", "Var är Hamid?". De övergivna skorna utanför kommunhuset i Heby ska påminna om de ensamkommande ungdomar som utvisats till Afghanistan.

Tre par skor står placerade vid entrén till kommunhuset i Heby. I veckan som gått har flera förbipasserande frågat sig vem skorna tillhör och vem som ställt dem där. Först på nära håll syns de lappar som är fastknutna i skosnörena.

"Var är Hamid?", frågar det ena paret. "Var är Ali?", frågar det andra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Läkaresällskapet oktober 2019:

Rättsläkaren Fredrik Tamsen belönas med Hippokratespriset 2019 till sidans topp

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets etikpris "Hippokratespriset 2019" för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

Fredrik Tamsen var tidigare anställd som rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.

Under sin anställning som rättsläkare vid RMV ifrågasatte Fredrik de metoder som används och kritiserade dem för allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister, utan framgång hos arbetsgivaren.

Fredrik lämnade sin anställning i protest och har i flera debattinlägg lyft fram vetenskaplig kritik mot de bristfälliga metoderna, där risken för att felbedöma barn har visat sig vara betydligt större än vad RMV tidigare påstått.

- Fredrik Tamsen belönas med årets Hippokratespris för att han på ett föredömligt sätt står upp för vetenskap och läkarens etiska principer, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Han var visat prov på stort mod, civilkurage och stark etisk kompass i sin läkargärning.

- Jag är glad och djupt hedrad över att belönas med årets Hippokratespris, säger Fredrik Tamsen. Men jag vill ta tillfället i akt och rikta ljuset mot att den oberoende granskning som regeringen beslutat om fortfarande inte har kommit igång. I den bör man inte bara ta fram en bättre modell för medicinska åldersbedömningar, man bör även analysera hur det kunde gå så här snett. En myndighet som RMV kan inte tillåtas agera i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet, det skadar förtroendet för rättsväsendet och i förlängningen staten.

Motivering

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 19-10-23:

Kroatien är på väg mot Schengen till sidans topp

Kommissionen rapporterar idag att Kroatien uppfyller de nödvändiga villkoren för att få ansluta sig till Schengenområdet. Utifrån resultaten av den Schengenutvärdering som inleddes 2016 anser kommissionen att Kroatien har vidtagit alla åtgärder för att uppfylla de nödvändiga villkoren för en fullständig tillämpning av Schengenområdets bestämmelser och standarder. Kroatien måste dock fortsätta arbetet med att genomföra de pågående åtgärderna, särskilt när det gäller förvaltningen av de yttre gränserna. Kommissionen bekräftar också att Kroatien fortfarande uppfyller de åtaganden som är kopplade till Schengenbestämmelserna och som landet åtog sig i samband med anslutningsförhandlingarna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-10-18:

Editorial: Croatia's Schengen accession: Reinforcing legal red lines not borders till sidans topp

A tussle is taking place in the Commission over the accession of Croatia to Schengen - membership of the Schengen zone through accession to the Schengen treaty. On one side, President Juncker; on the other, a handful of Member States, technical experts, and a mounting pile of evidence about violations at the border.

As is to be expected from the "political Commission", it is a highly political issue. Rumours abound that Juncker has promised Croatian Prime Minister Plenkovi?, an ally, that he will get it done before he's done, and his public statements say as much.

But then there's the situation at the borders. There is now widespread substantiated evidence of violence at Croatia's borders, especially but not only at the border between Croatia and Bosnia and Herzegovina. Evidence demonstrates breaches of international and EU law, including of the prohibition of refoulement under Article 3 of the European Convention on Human Rights and the prohibition of collective expulsions under Article 4 Protocol 4 ECHR, of Articles 4 and 19 of the EU's Charter of Fundamental Rights. There appears to be denial of access to the asylum procedure contravening the Asylum Procedures Directive, combined with pushbacks to Bosnia and Herzegovina, where claiming asylum is near impossible due to inadequate legal representation and administrative shortcomings.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylnytt 19-10-24:

Migrationsöverdomstolen: Semester ingår inte i de arbetsvillkor som bedöms till sidans topp

En man som haft uppehållstillstånd på grund av arbete i flera år ansökte om permanent tillstånd. Då uppdagades att han fått semesterersättning var tredje månad istället för vid semestern och det var oklart hur många semesterdagar han tagit ut. Migrationsverket avslog därför ansökan, liksom senare migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen påpekar att det som ska bedömas är anställningsvillkoren och deras nivå i förhållande till branschen. Dessa delar, som avtalas med arbetsgivaren, är något annat än de lagstadgade villkoren. Om en arbetstagare inte får sina rättigheter enligt semesterlagen är det något som arbetstagaren själv får bevaka och kan driva i domstol, på samma sätt som varje arbetstagare. Mannen är alltså inte i sämre situation än en svensk arbetstagare i motsvarande situation. Eftersom anställningsvillkoren är uppfyllda och det inte är en förutsättning för uppehållstillstånd att lagstadgade semesterförmåner utgått så beviljas mannen permanent uppehållstillstånd. Domen är vägledande.

Hämta domstolens referat för mål nr UM7549-18, MIG 2019:15 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat av domen (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 19-10-16: Chefsjuristen kommenterar: Arbetstillstånd även utan lagstadgade semesterförmåner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Migrationsöverdomstolen: Outnyttjat arbetstillstånd ska inte räknas vid förlängning till sidans topp

En man som sökt arbetstillstånd från sitt hemland beviljades arbets- och uppehållstillstånd för ett år. Firman hade inte kommit igång och därför kom han inte till Sverige vid det tillfället. Men tillståndet återkallades inte. Några månader efter att detta tillstånd löpt ut ansökte han på nytt, varvid det framgick att den tidigare perioden inte blivit av. Då mannen senast ansökte om förlängning hade han arbetat i tre år och sju månader, alltså mindre än de fyra år som krävs för permanentning. Samtidigt hade han haft tillstånd i mer än fyra år vilket utesluter förlängning med ytterligare tillfälligt tillstånd om det inte finns särskilda skäl. Därför fick han avslag, både från Migrationsverket och migrationsdomstol. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det tillstånd som gavs vid det andra tillfället inte var en förlängning eftersom mannen fortfarande befann sig i hemlandet. Det ska ses som en ny ansökan. Räknat från den periodens början har mannen nu endast haft tillstånd i tre år och nio månader. Han beviljas därför ytterligare ett tidsbegränsat tillstånd.

Hämta domen UM2636-19, Mig 2019:16 (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 19-10-17: Chefsjuristen kommenterar: Klargörande dom om förlängda arbetstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen oktober 2019:

Ska du skriva uppsats? till sidans topp

Är du masterstudent och är intresserad av asyl- och migrationsfrågor i en svensk kontext, och planerar ett uppsatsarbete? I så fall tror vi att du vill vara med och bidra till Asylkommissionen.

Exempel på områden som Asylkommissionen har identifierat som särskilt angelägna att undersöka kritiskt rör lagförändringar och deras konsekvenser; Brister i asylmottagande; Ansvarsförskjutningar; Åldersuppskrivningar; Domstols-praxis mm. Det är viktigt att beakta etiska aspekter och riktlinjer på ditt universitet när du väljer ämne.

Om du har frågor kontakta din handledare eller skriv till Asylkommissionen@isv.liu.se

Facebook-event: Ladda ner affisch till studenter (Extern länk)

Ladda ner lista över ämnesförslag (Extern länk)

Asylkommissionens webbsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Örebro 19-10-17:

För Abdu är Kopparberg hemma - i alla fall ett tag till till sidans topp

Abdulrahman "Abdu" Alsagher är en av de få asylsökande som kom till kommunen vid 2015 som fortfarande är kvar i kommunen. Till skillnad från de flesta andra som kom till kommunen lyckades han få ett jobb.

Från miljonstaden Damaskus i Syrien till Kopparberg med knappt 5 000 invånare. Abdulrahman "Abdu" Alsagher och hans familj gjorde inte bara en resa på många mil 2015 när de sökte asyl i Sverige - det var också stor skillnad i kultur, miljö och språk.

- Men våra släktingar sa: "Åk till Sverige! Det är kallt och mycket snö men människorna är snälla!" förklarar Abdu Alsagher när SVT:s team träffar honom i Kopparberg. Och jag bryr mig inte om att det är en liten by. Det spelar ingen roll för mig.

Jobbet håller honom kvar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Halland 19-10-19:

Kommunråd: "Halmstad kan få hemlösa ungdomar" till sidans topp

Nästan 50 ungdomar som nu bor på Migrationsverkets boende Spenshult utanför Halmstad riskerar att få flytta ut efter en ny dom i kammarrätten. Det menar socialnämndens ordförande i Halmstad, Ella Kardemark (KD), som slår larm om att ungdomar riskerar att bli hemlösa i Halmstad.

Ella Kardemark gick på torsdagen ut med ett öppet brev till Migrationsverket, publicerad som en debattartikel i Hallandsposten.

I korta drag innebär den så kallade gymnasielagen att ungdomar kan få uppehållstillstånd för studier även om de nekats asyl.

En dom i kammarätten från i somras ger Migrationsverket rätt i sin tolkning av lagen att myndigheten inte har skyldighet att bistå med boende och dagersättning för en myndig person som omfattas av gymnasielagen.

Skrivit öppet brev

Ella Kardemark (KD) uttrycker en oro över vad det kan innebära. Hon anser att staten även fortsättningsvis ska ha ansvaret för att ungdomarna har tak över huvudet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 19-10-22:

Landsbygdsprojekt kan vinna Ullbaggepriset till sidans topp

Projektet "Steget före" som hjälper nyanlända med jobb, praktik och utbildning har nominerats till Ullbaggepriset

Projektet är nominerat i kategorin Nyanländas delaktighet i landsbyggnadsutvecklingen. På två år har "Steget före" hjälpt 250 personer med jobb, praktik och utbildning i Årjäng, samt Munkedal och Dalsland.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jönköping 19-10-18:

"Jag kommer att vara tacksam hela livet" till sidans topp

Bara 16 år gammal lämnade Hady Moosawy och hans 10-årige bror familjen i Iran.Tidigare hade de flytt från Afghanistan. De kom till Jönköping under den stora flyktingvågen 2015. Idag är han tacksam för den hjälp han fick.

- Jag kände att här fanns det en vilja att hjälpa oss som flytt från kriget, säger han.

Idag bor han i en egen lägenhet, går sista året på naturvetenskapliga programmet och på fritiden har tyngdlyftning blivit en favoritsysselsättning.

Vi träffar Hady Moosawy under ett träningspass på Ungdomens hus i Jönköping. Hit kommer han flera gånger i veckan. Han säger att träningen både fyller ett socialt och fysiskt behov.

- Förra året slutade jag med all träning men då kände jag att jag började må sämre och att skolan blev lidande. Här har jag ett nätverk med vänner och vi hjälper varandra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 19-10-23: Pilan stöd för nyanlända på Högbyskolan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 19-10-18:

Så gick Ali från asylsökande till jobb: "Går inte bara att sitta passiv" till sidans topp

Vart tog de asylsökande vägen när asylboendena stängdes? Apotekaren Ali Darwish var en av dem som bodde på boendet i Brännebrona i Götene. Studier i svenska och initiativkraft har nu gett honom jobb i Lidköping.

- Det går inte bara att sitta passiv och vänta. Jag gav mig ut på jakt efter jobb och är jätteglad över att det har lyckats, säger Ali Darwish.

Ali Darwish kom till Sverige och till boendet i Brännebrona i november 2015. Där fanns ett par hundra platser. Största boendet i Götene var Lundsbrunns kurort med 700 boende. Båda är i dag stängda. Kurorten har återöppnat som konferensanläggning och Brännebrona har blivit vandrarhem.

- Du kan inte stanna hemma och vänta på att det kommer en person och knackar på dörren och säger "kom och jobba". Det händer aldrig, säger Ali Darwish.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 19-10-17:

Integrating migrants: survey finds language courses more beneficial than tests till sidans topp

Policies on language and knowledge of society for migrants in Council of Europe member states and the learning opportunities are the focus of the new survey that has been presented at the conference in the Council of Europe on 16 October. The survey was conducted by the Council of Europe in co-operation with the Association of Language Testers in Europe (ALTE) in 2018 and covers 40 countries out of 47 member-states of the organisation.

Over the past two decades countries have been increasingly introducing language and knowledge of society requirements for citizenship, residency and/or entrance to the country. Now, most of the member states have them in place: only 17% have no such requirements in their migration policies for example, and in 78% of the countries surveyed they are part of the citizenship application process. Eleven out of the states introduce language tests even at the pre-entry stage, often in the context of family reunification.

At the same time, there are substantial and striking differences in the specific level of language proficiency required between member states, the authors of the report note. Vulnerable groups (minors, refugees, low-literate learners) are rarely exempt from tests.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Kritnet 19-10-17:

End the Killing. For a European Policy of Human Rights till sidans topp

/Signed by 76 scientists, experts and activists from different EU countries/

The Turkish army's invasion of northern Syria is not only Erdo?an's war against Rojava, but also the latest expression of the total failure of European migration and foreign policy. Rather than helping to solve the causes of global flight, these policies instead serve to systematically exacerbate them. They do not help to create 'order', as their strategists claim, but instead sow a million times despair, fuel chaos in the refugee camps of Europe and further violence like that currently being witnessed in Syria. The Turkish war to enforce the alleged protection zone, into which one million Syrian refugees are to be forcibly expelled, is beyond any reason, the end of politics. It simply ceases dealing with global problems. Moria, Idlib, Rojava - European migration policy has tied its fate to that of Turkey, to the fate of millions of people, as a pledge of chattels for a European truce.

The abandonment of a responsible politics, capable of framing and steering developments, is nothing new. The end of politics, has been dragging on for some time now. It began four years ago with the EU-Turkey deal, with which the European Union hired Turkey as a border guard and created a bulwark against the desire merely for a better life. At the same time, the Greek islands were transformed into special legal zones in which basic asylum standards no longer apply; they were turned into open-air prisons for those who had, regardless, managed to cross the Aegean Sea and reach European soil. Only a week ago - after another fire broke out in the EU refugee camp Moria on Lesvos, with multiple ensuing fatalities - the German interior minister travelled to Athens and Ankara to persuade Greece and Turkey to implement the deal more effectively.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-10-17:

"Försörjningskrav slår mot utlandssvenskar" till sidans topp

Utformningen av försörjningskravet leder till att utlandssvenskars familjer i vissa fall tvingas sära på sig under långa perioder för att flytta till Sverige. Det skriver Daniel Drugge, universitetslektor i statskunskap.

Försörjningskravet vid anhöriginvandring måste utformas med hänsyn till utlandssvenskars situation. Att ställa krav på att svenska medborgare som bor utanför EU/ESS-området och som vill flytta tillbaka till Sverige med sin familj ska ha bostad och inkomster i Sverige innan deras utländska maka, make eller sambo kan få uppehållstillstånd är orimligt, tvingar familjer att sära på sig under väldigt långa perioder, och är inte rationellt kopplat till det angivna målet med de skärpta reglerna för anhöriginvandring - det vill säga att minska antalet asylsökande som kommer till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-10-20:

Anahit tvingades spela apatisk - nu vill hon få upprättelse till sidans topp

Anahit Arakelyan säger att hon var 10 år när hennes pappa tvingade henne att spela apatisk, för att den utvisningshotade familjen skulle få stanna i Sverige. SVT Nyheter har granskat hennes fall och kan visa att barn- och ungdomspsykiatrin redan då fick uppgifter som tydde på att hon faktiskt inte var sjuk.

Debatten om apatiska asylsökande barn tog ny fart efter tidskriften Filters avslöjande om två unga vuxna, som uppger att deras föräldrar tvingade dem att spela sjuka när de var barn.

"Min chans att prata ut"

En av dem är Anahit Arakelyan. I dag är hon 20 år, arbetar som personlig assistent och pluggar på en folkhögskola, där hon försöker ta igen för all skola hon missat.

Hon berättar att hon fortfarande har psykiska men efter en barndom hon själv beskriver som präglad av hot och misshandel.

- Det här är min chans att äntligen få prata ut, att få säga som det är och att kunna liksom förändra det här också, säger hon.

Familjen kom till Sverige som asylsökande 2004 men fick inte uppehållstillstånd och hotades av utvisning. Samtidigt insjuknade en våg asylsökande barn i uppgivenhetssyndrom, vissa av dem fick uppehållstillstånd.

Intensiv vårdkontakt

Under hösten 2009 larmar en skolkurator om att hon inte har varit i skolan sedan höstlovet. BUP och mobila asylteamet i Stockholm (MasT) kopplas in. Den 23 november börjar Anahit Arakelyans utredning om uppgivenhetssyndrom, på barn- och ungdomspsykiatrin i en kommun i Stockholmsområdet. I journalanteckningarna står att läsa att hon blir mer och mer inåtvänd, äter mycket lite och bara vill vara ensam på sitt rum.

De efterföljande månaderna präglas av otaliga hem- och vårdbesök.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-10- 21:

Socialstyrelsen saknar svar på frågor om apatiska barn till sidans topp

Hur många barn vårdas och har vårdats för uppgivenhetssyndrom de senaste åren? Och hur ser kunskapsläget ut? Det kan Socialstyrelsen i dagsläget inte svara på.

Debatten om så kallade apatiska barn har fått nytt liv i och med tidskriften Filters reportage, där två unga vuxna vittnar om att de manipulerades av sina föräldrar att spela sjuka som barn.

I Socialstyrelsens vägledning till hälso- och sjukvården nämns inte att personal ska beakta att manipulation kan förekomma - något som dock fanns med i ett tidigare meddelandeblad som Socialstyrelsen publicerade 2005, men som fick kritik av Svenska barnläkarföreningen och senare drogs tillbaka. I stället konstaterar Socialstyrelsen i sin vägledning att "hypoteser om simulering, manipulation och förgiftning har visat sig sakna stöd i den forskning som bedrivits".

Krav från läkare

Flera läkare har de senaste veckorna krävt att råden om hur vården ska hantera barn som har utvecklat eller är i riskzonen för att utveckla uppgivenhetssyndrom bör ses över. Det visar bland annat en mejlkorrespondens som SVT Nyheter har tagit del av.

"Vi som arbetar med barn med uppgivenhetssyndrom i Stockholm önskar en genomlysning av frågan utifrån aktuellt kunskapsläge, nya behandlingsmetoder, konsekvens av de tillfälliga lagarna samt pågående vård med uppföljning av tidigare vägledning", skriver en av barnläkarna till Socialstyrelsen.

Hon ska enligt mejlet ha kontaktat Socialstyrelsen med samma önskan om uppföljning vid två tidigare tillfällen, förra hösten och i somras.

Och nu diskuterar man på myndigheten om det finns skäl att se över vägledningen, som inte uppdaterats sedan 2013.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-10- 23:

Svar på skriftlig fråga: Utredning av medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Fråga 2019/20:162 av Christina Höj Larsen (V)

Den 16 augusti i år lämnade jag en skriftlig fråga (2018/19:891) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om när regeringen avser att tillsätta den utredning av medicinska åldersbedömningar den aviserade i april.

Efter en knapp månad fick jag svar. Statsrådet avslutade sitt svar med följande: "Regeringen kommer därför nu att tillsätta en utredning med det uppdraget." Jag antog att svaret innebar att regeringen inom några dagar skulle tillsätta utredningen och presentera dess direktiv.

Nu har det gått ytterligare en månad sedan ministern svarade mig att utredningen ska tillsättas "nu", och sammanlagt sex månader sedan den oberoende utredningen utlovades.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilket datum avser ministern att tillsätta den aviserade utredningen av de medicinska åldersbedömningarna?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Christina Höj Larsen har frågat mig vilket datum jag avser att tillsätta den aviserade utredningen av de medicinska åldersbedömningarna.

Innan regeringen kan fatta beslut om kommittédirektiv måste det på samma sätt som andra regeringsbeslut beredas i Regeringskansliet. Beslut kan fattas så snart beredningen är avslutad.

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 19-10-17:

SKL: En översyn av gymnasielagen kan inte vänta till sidans topp

I ett och ett halvt år har vi försökt tolka gymnasielagen och laga efter läge. Men reglerna är svårtolkade, vilket får stora konsekvenser både för de unga och för kommunerna. Detta har SKL påtalat vid upprepade tillfällen. Dagens situation är ohållbar, regeringen måste göra en översyn av lagen, skriver Anders Knape, ordförande SKL.

Den 1 juli 2018 trädde den så kallade gymnasielagen i kraft. Lagen omfattar cirka 7 800 ungdomar som alla har gemensamt att de kommit till Sverige som ensamkommande barn. Gymnasielagen innebar en ny fas både för de ungdomar som under en längre tid svävat i ovisshet och för kommunerna.

Efter drygt 15 månader går vi nu in i nästa fas, när ungdomarna ska ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd. I många avseenden är denna nya fas lika oviss som innan gymnasielagen trädde i kraft.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 19-10-18: Miljöpartiet svarar om gymnasielagen: "Finns uppenbara problem" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-10-22:

Stöd amnesti för de ensamkommande, S till sidans topp

Tisdagen den 1 oktober genomfördes ännu en massdeportation från Sverige till kriget i Afghanistan. Flera av de som på detta sätt får sina liv förstörda av den svenska staten, är etablerade svensktalande skolungdomar som kom hit som barn 2015.

Jakten på de ensamkommande, inlåsningen i förvar och tvångsutvisningarna till Afghanistan åstadkommer inget av godo - inte för någon. Det enda resultatet - förutom de drabbades förstörda liv och ett uppenbart slöseri med skattepengar - är söndertrasade svenska familjer, skolklasser, idrottsföreningar, företag och församlingar runt om i hela Sverige.

En som har uppmärksammat problemen med det splittrade Sverige är socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. I ett facebookinlägg den 18 september 2019 efterlyser han, i egenskap av socialdemokrat, ett jämlikt samhälle som håller ihop. Shekarabi säger sig vilja bryta segregationen, som han beskriver som "ett allvarligt hot mot sammanhållningen, jämlikheten och tilliten i vårt land".

Då har vi ett förslag till varje socialdemokratisk riksdagsledamot som har Sveriges bästa för ögonen. Håll ihop Sverige! Ställ er bakom den aktuella riksdagsmotionen från tre miljöpartister, som föreslår permanenta uppehållstillstånd för Sveriges ensamkommande ungdomar, och ett stopp för Sveriges utvisningar till kriget i Afghanistan.

"Men varför ska de ensamkommande särbehandlas?" tänker du kanske nu. Du kanske inte vet hur illa just de ensamkommande har blivit behandlade här i Sverige?

Låt oss berätta!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 19-10-17:

Mohamed (MP) gav liv åt frågan om ensamkommandes villkor till sidans topp

Frågan om boendesituationen för ensamkommande unga fick en extra laddning när Abdullahi Mohamed (MP) gick upp i talarstolen.

- Jag kom själv som ensamkommande och jag var hemlös under ett år. Det var den svåraste tiden i mitt liv, sa fullmäktigeledamoten.

Efter en artikelserie i GP om den svåra situation många ensamkommande unga lever under i Göteborg lyfte Bosse Parbring (MP) frågan om vad staden gör för att förbättra boendesituationen för gruppen.

"Ansvaret för ensamkommande unga har bollats fram och tillbaka - är det statens ansvar eller kommunernas? Samtidigt har många ungdomar hamnat i en stor social utsatthet, som bland annat GP har rapporterat om. Alliansens svar har varit att skicka in fler ordningsvakter till Nordstan. Ordningsvakter kan ha en befogad uppgift, men de löser inte problemen för ungdomarna," skriver Bosse Parbring i sin interpellation.

Frågan har fastnat i systemet

Handlingen lämnades in redan i våras, men först under torsdagen kom den upp på kommunfullmäktiges möte. Lösningen på frågan har på liknande sätt fastnat i det politiska systemet.

De extra pengar som staten skjutit till för den grupp som omfattas av den så kallade gymnasielagen ska efter att Demokraterna och Socialdemokraterna kört över alliansen riktas till social resursnämnd och därifrån vidare till frivilligorganisationer.

- Det var beklagligt att alliansens yrkande inte gick igenom. Det har fördröjt processen, sa Nina Miskovsky, ordförande i social resurs (M).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 19-10-20:

"Rika kommuner skickar nyanlända till Norrland" till sidans topp

Storstadskommuner som Solna, Sollentuna och Sigtuna skyller på bostadsbrist och skickar nyanlända till glesbygden. Men det är ett sätt att smita från sitt ansvar - och på sikt en förlust för Sverige, skriver tre S-politiker.

Bosättningslagen som infördes den 1 mars 2016 hade en tydlig intention: att förbättra integrationen. Tidigare hade ett fåtal kommuner tagit en oproportionerligt stor del av ansvaret. Hur många som hänvisas till varje kommun skulle nu istället baseras på bland annat arbetsmarknadsförutsättningar och befolkningsstorlek.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10-17:

M-kvinnor: Fokusera på kvinnor i kvotflyktingsystemet till sidans topp

På Moderaternas pågående stämma vill kvinnoförbundet nu få partiet med sig på att Sverige ska ställa krav på vilka kvotflyktingar som ska tas emot.

Under flyktingvågen sökte fler män än kvinnor asyl, och nu måste könsfördelningen bli jämnare, anser Moderatkvinnornas ordförande Josefin Malmqvist.

- Sverige har tagit emot en hög andel män och pojkar de senaste åren, och vi tycker att det är rimligt att vi nu ställer krav på att vi vill ta emot fler kvinnor och flickor i första hand, säger Josefin Malmqvist.

I dag inleddes Moderaterns stämma i Västerås, och en av de frågor som diskuteras är migrationen. Moderatkvinnorna har fört fram ett nytt förslag: att Sverige i första hand ta emot ensamkommande flickor och kvinnor, ett krav som ska drivas gentemot FN:s flyktingorgan UNHCR.

Skälet till det här är att sex av av tio asylsökande de senaste åren har varit män, enligt kvinnoförbundets ordförande Josefin Malmqvist.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10-20:

M vill utvisa fler som begår brott till sidans topp

Moderaterna vill skärpa reglerna för asylsökande som begår brott.

Ett viktigt steg mot nolltolerans, enligt partiets migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

- Det vi menar är att om man begår ett brott där straffvärdet ligger på fängelsenivå, då ska man utvisas helt enkelt, säger Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson.

Fram till i dag har Moderaterna drivit att en asylsökande som begår brott ska få avslag på sin ansökan om straffvärde är över sex månaders fängelse, men i dag drev ombuden på - och fick igenom - skärpta regler. Men fortsatt gäller att det hela ska vara förenligt med internationella konventioner, understryker Maria Malmer Stenergard.

- Signalen ska vara tydlig, att begår man brott då har man inte rätt att stanna i Sverige.

Moderaterna har också beslutat att man vill utreda ett slöjförbud på barn i förskola och skola. Det här var en av de frågor som väckte stort engagemang bland ombuden på partistämman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-10- 20: Moderaterna vill utvisa fler asylsökande som begår brott (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-17: M vill ge polisen tillgång till känsliga personuppgifter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-10-20:

Därför vill S plötsligt inskränka asylrätten till sidans topp

Kristin Linderoth, Sossar för asylrätt

"Samhället ser inte ut som på 1800-talet. Klassbegreppet är förlegat. I dag är diskriminering det stora problemet." Ungefär så kunde det låta på SSU-kongresserna i början av 2000-talet, när Ardalan Shekarabi och andra som nu innehar ministerposter och viktiga positioner i det socialdemokratiska partiet stod i talarstolen.

Fri rörlighet, globalisering och EU var ledord för högerfalangen, och några hävdade att nationalstaten hade spelat ut sin roll. När vi som stod till vänster i ungdomsförbundet invände att arbetarklassen för det första fortfarande existerade och för det andra inte tjänade på kapitalets internationalisering målades vi ut som bakåtsträvare och nationalister.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Asylrättscentrum oktober 2019:

Ladda ner rapporten från Migrationsmötet 2019 till sidans topp

Den 1 oktober 2019 bjöd Asylrättscentrum in medlemmar, huvudmän och avtalspartners till Migrationsmötet, en halvdagskonferens med fokus på migrationsrätt. Här hittar du rapporten från konferensen.

Den 1 oktober 2019 bjöd Asylrättscentrum in till en heldag av föreläsningar och samtal med fokus på migrationsrätt. Syftet var att ge våra medlemmar, huvudmän och avtalspartners möjlighet att ta del av aktuella analyser av migrationsrätten, men även att diskutera asylrättsliga frågor, utmaningar och lösningar.

Under dagen gick Asylrättscentrums, chefsjurist Anna Lindblad, igenom läget för migrationsrätten, Marcus Strömbrink från Migrationsverket informerade om förlängningsprocessen, och deltagarna fick möjlighet att diskutera migrationsrättsliga utmaningar vi står inför. Samtliga föreläsningar, rundabordssamtal och frågestunden i slutet dokumenterades och sammanställdes till en konferensrapport.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska föreningen för Hälsa och Mänskliga Rättigheter 2019:

5 november, Stockholm: Vem skall hjälpa hjälparen? till sidans topp

Har du varit eller är du engagerad i arbete och insatser kring flyktingar och ensamkommande barn?

Har du någon boende hos dig som väntar på ett asylbeslut eller som valt att leva här som papperslös?

Att vara nära och försöka hjälpa och stötta en person med mycket lidande och ovisshet i sitt liv ökar risken för att själv må dåligt. Det är lätt att bli sin egen fiende; vi tar inte hand om vår egen smärta och besvikelse utan jagar på med ökade krav och orimliga krav på oss själva och vad vi skall åstadkomma.

Välkommen på ett kvällsseminarium där leg. psykolog Javier Charry, verksam vid Capio Stress och Trauma, beskriver vad det är som händer med oss och vad vi kan göra för att lyckas må lite bättre.

Gäller detta inte dig själv men du känner någon som kanske är intresserad - sprid gärna informationen om detta vidare.

Facebook-event med information om anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bokus 2019:

God kvinnas berättelse : Om lotteriet i asylprocessen till sidans topp

Bok av Margareta Mörck

"Hur hamnade jag här? Där jag strider på barrikaderna för dessa ungdomar som kommer långt ifrån. Länder jag aldrig varit till. Som jag vagt känner till. Afghanistan och Iran. Det är pojkarnas hemländer. Länder som får mig att associera till krig och kvinnoförtryck. Ockupation från västländer."

"God kvinnas berättelse" är berättelsen om hur Margareta Mörck i slutet av 2015 när det började talas om en "flyktingkris" i Sverige, bestämde sig för att bli god man, eller snarare god kvinna, till ensamkommande barn.

Boken består dels av dagboksanteckningar där läsaren får följa med Margareta och de två pojkar hon blev god man för, i vardagen och i viktiga händelser, från våren 2016 till sommaren 2019, dels av fakta om asylprocessen, flyktingbarnens hemland och Islam. I boken finns även intervjuer med personal på Migrationsverket, socialsekreterare och asylsökande.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forced Migration Review October 2019:

Return: voluntary, safe, dignified and durable? till sidans topp

Voluntary return in safety and with dignity has long been a core tenet of the international refugee regime. In the 23 articles on 'Return' in this issue of FMR, authors explore various obstacles to achieving sustainable return, discuss the need to guard against premature or forced return, and debate the assumptions and perceptions that influence policy and practice. This issue also includes a mini-feature on 'Towards understanding and addressing the root causes of displacement'.

The mini-feature on 'Towards understanding and addressing the root causes of displacement' has been prepared to inform discussions at the first Global Refugee Forum in December 2019. This collection of articles written by authors from the UN, NGOs and academia aims to enhance collective understanding of some of the root causes of displacement.

This issue of FMR will be available online and in print in English, Arabic and Spanish. The mini-feature will also be available as a standalone 24-page booklet in these three languages plus French.

Also available:

Editors' briefing: provides headline analysis of the feature theme and mini-feature articles, with hyperlinks to articles - available online and in print in English and Arabic (A4 format)

Digest: presents a listing of all articles published in FMR 62, including article title, author(s) and affiliation, introductory sentences and links to the article online - available in English, Arabic and Spanish (A5 format)

Podcasts: the articles will shortly be available (in English) in audio/podcast format.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.