fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Tvångsmedel, hot och deportationer

Överföring till annat EU-land (Dublinbeslut)

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200410:

ECRE 20-03-26:

Germany: Temporary suspension of Dublin returns due to COVID-19 till sidans topp

The German Ministry of Interior confirms the temporary suspension of transfers under the Dublin Regulation to and from all EU Member States due to the Coronavirus. The European Commission and EU Member States will be informed about this decision - an obligation under the Dublin Regulation. Returns to third-countries can still take place.

In practice, the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), which is responsible for asylum procedures in Germany, already stopped Dublin transfers last week because of travel restrictions across Europe. The agency clarified that the temporary suspension does not mean that EU Member States are not willing or obliged to implement Dublin transfers but that they are currently not possible. In addition, the temporary suspension does not lead to the expiry of the six months' time limit for the transfer. The regular six months' time limit, after which the responsibility of the asylum procedure would pass to Germany, is only on hold.

Ulla Jelpke, German Member of Parliament from the Left party Die Linke, and German NGO PRO ASYL call for a general stop of any returns due to the Coronavirus. PRO ASYL also demands a continuation of the six months' time limit for Dublin transfers as otherwise the affected asylum-seekers remain in a limbo.

Germany returned 22.097 persons in 2019, thereof 8423 under the Dublin Regulation. Main destinations for returns to third-countries were Albania, Georgia and Serbia. Under the Dublin Regulation, the main destinations for asylum seekers transferred by Germany were Italy and France.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.