fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Utvisningsbeslut preskriberat

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170126:

Asylnytt 17-01-26:

Migrationsdomstol: Uzbekistan: Bröder, 17 och 23 år, får stanna efter preskription till sidans topp

Två föräldralösa bröder från Uzbekistan sökte asyl 2009, då de var 15 och 10 år gamla. Deras föräldrar som tillhörde minoriteter dödades då de var små och därefter hade de bott hos en släkting och sedan på barnhem. De hade misshandlats av andra barn för att de inte kunde språket. De fick avslag men utvisningen har inte kunnat verkställas. Migrationsverket anser att de ska få nytt utvisningsbeslut eftersom de inte hjälpt till med verkställigheten. Pojkarna hävdar att varken Uzbekistan eller Ryssland tar emot dem. De säger också att de kommer att förföljas för att de är aktivt kristna och har varit asylsökande. Domstolen håller med om att uzbekiska myndigheter kan förstå att de sökt asyl och att de kan frågas ut om sin religion, men tror inte att de riskerar förföljelse eftersom de inte tillhör någon förbjuden församling eller varit politiskt aktiva. De får ändå uppehållstillstånd på grund av 17-åringens anknytning till Sverige och brist på anknytning i hemlandet. Storebror får stanna för att det inte skulle vara rimligt att skilja bröderna åt. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg).

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Asylnytt 17-01-09:

Migrationsdomstol: Handikappad ung man får stanna efter preskription till sidans topp

Pojken kom till Sverige som femtonåring, troligen från Turkmenistan men ryskspråkig. Varken Turkmenistan eller Ryssland har identifierat honom. Pojken har en CP-skada och viss utvecklingsstörning. Han hade levt isolerad och var utsatt på grund av sin etnicitet mm. Det räckte dock inte för att få stanna. Han fortsatte leva öppet efter slutligt avslag och gick i skolan. När han sökte på nytt efter preskription fick han nytt utvisningsbeslut, eftersom Migrationsverket han inte hade gjort något för att beslutet skulle verkställas. Hans förklaring är att han inte förstod vad han förväntades göra. Migrationsdomstolen resonerar om Europakonventionens definition av rätt till privatliv och påpekar att migrationsöverdomstolen tidigare tolkat detta som att de band som en person skaffat sig kan ha uppstått även om vistelsen varit illegal. Domstolen väger in svårigheterna att etablera sig som mannen skulle ha utan nätverk och med sin funktionsnedsättning och finner att en utvisning skulle vara oproportionerlig enligt Europakonventionen. Observera att domen inte är vägledande. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.