fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Språktest

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 200523:

Journal of Ethnic and Migration Studies 20-05-13:

Language has a home: how case officers make use of language analysis till sidans topp

This article explores the ways in which the results of language analyses were taken into account when Swedish Migration Agency (SMA) case officers built arguments concerning unaccompanied children's countries of origin. The research literature on LADO has primarily commented on risks of unreliability. Data was drawn from one calendar year of asylum decisions concerning unaccompanied children, and the sample where LADO had been conducted was analysed by qualitative thematic analysis.

The main finding indicates that LADO is primarily used as an enhancer of other circumstances present in the asylum case, which means that it has the potential to 'tip the scales' into approval or rejection. The findings also suggest that case officers use the results of LADO in different ways to regulate the issue of credibility depending on the political and geographical dynamics in the children's reported countries of origin. The practical implications are that migration authorities should regularly examine to what extent the results of LADO are given weight in asylum case processing and that the influence of LADO results on individual decisions should be comprehensively explained in child consequence analyses.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.