fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Sekretess för asylsökandes uppgifter

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 190219:

SvT Utrikes 19-02-11:

Anställd på Sveriges ambassad i Iran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter till sidans topp

En lokalanställd vid den svenska ambassaden i Teheran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om ett asylsökande par i Sverige. Nu oroar sig paret för att andra känsliga uppgifter kan komma i fel händer.

- Hur är det möjligt att någon kan kontakta en svensk ambassad och få information om att någon söker asyl?, frågar sig mannen i paret.

Paret har varit i Sverige i ett år och hade utan familjens vetskap sökt asyl. Enligt parets offentliga biträde Dan Eliasson finns en hotbild från familjen.

- Det fanns tillräckligt mycket oro för att de skulle söka asyl, säger han.

Vattentätt system

Migrationsverket hade försäkrat dem om att allt i asylansökan var sekretessbelagt och att alla som jobbade med deras fall hade tystnadsplikt. Till och med deras persisktalande tolk. Systemet var enligt myndigheten vattentätt. Ändå kunde en ambassadanställd i Teheran inte bara se att paret sökt asyl, utan berätta om det också.

Mamman till kvinnan i paret gick i tankar om att komma till Sverige för att hälsa på sin dotter. Hon ringde till den svenska ambassaden i Teheran och frågade hur hon skulle gå tillväga för att kunna hälsa på sin dotter och vilka dokument hon behövde fylla i.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.