fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Säkerhetsärenden och inblandning av SÄPO

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171001:

Migrationsverket 17-09-19:

Fördjupat samarbete för att upptäcka säkerhetshot till sidans topp

Migrationsverket fördjupar samarbetet med Säkerhetspolisen. Nya rutiner ska leda till snabbare informationsutbyte mellan myndigheterna.

Sommaren 2015 skrev Migrationsverket och Säkerhetspolisen under en avsiktsförklaring om att intensifiera sitt samarbete för att upptäcka potentiella säkerhetshot i migrationen till Sverige. För att möta en orolig omvärld med flera terroristattacker i Europa de senaste åren blir samverkan mellan myndigheter allt viktigare. Genom ett ökat samarbete mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen möts potentiella säkerhetshot mer effektivt.

- Sedan tidigare har Migrationsverket ett gott samarbete med Säkerhetspolisen. Vi har de senaste åren tagit fram tydlig vägledning för utredning och särskilt utbildade specialister för så kallade säkerhetsärenden. Nu går vi vidare och utvecklar vårt samarbete för att bli ännu mer effektiva, säger Oskar Ekblad, sektionschef särskilda insatser, Migrationsverket.

Det senaste resultatet av samarbetet är nya rutiner för informationsdelning. Enligt en instruktion från regeringen tidigare i år ska Migrationsverket dela information med Säkerhetspolisen på ett mer effektivt och omfattande sätt. Sedan i somras får därför Säkerhetspolisen automatiskt information i alla nya ärenden om uppehållstillstånd som inkommer till Migrationsverket. Det rör ansökningar som gäller asyl, arbete, studier, anknytning och besök, och även förlängningsansökningar omfattas av rutinen. Säkerhetspolisen granskar ärendet när det kommer in, och avgör sedan om Migrationsverket kan gå vidare och fatta beslut i ärendet eller om det finns säkerhetsaspekter i ärendet som behöver utredas.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-09-01: Unik förundersökning om tjänstefel av nämndemän (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.