fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Landinformation

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170309:

Asylos February 2017:

Research under pressure: Challenges to researching country of origin information till sidans topp

Thorough research is vital for a successful asylum claim. Such country of origin information (COI) is used to support specific elements in asylum seekers' claims. As asylum seekers often lack documents that prove a risk of persecution on return, they rely on information from their countries of origin to illustrate their need for international protection. Specific pieces of information can support their testimonies of why and how they fled their countries; testimonies which are often disbelieved by national authorities in receiving countries. In short, COI is used to substantiate both the likelihood of persecution on return and the credibility of their individual stories.

We know surprisingly little about how NGOs and asylum lawyers conduct research for asylum claims. To close this gap, Asylos interviewed 20 asylum lawyers and NGO staff in Belgium, France, Germany, Greece and the UK to understand the challenges of researching evidence, as well as the opportunities for improving the research process. Access the findings in our report "Research under Pressure: Challenges to Researching Country of Origin Information for Asylum Claims", published in February 2017.

Table of contents:

I. Introduction

II. Research under pressure

III. Tracking the research path

IV. Government-produced country of origin information- black boxes?

V. Country of origin information from court decisions

VI. Way forward - filling the gaps

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.