fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Universitet och vuxenutbildning

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 200715:

Sveriges Radio P1-morgon 20-07-07:

Döva asylsökande får ett språk i Dalarna till sidans topp

Nästan hundra asylsökande med hörselnedsättning har kommit till Västanviks folkhögskola i Dalarna de senaste fem åren, efter ett avtal mellan Migrationsverket och skolan.

Syftet är att de asylsökande ska lära sig svenskt teckenspråk och därmed själva redogöra för sina asylskäl i asylutredningen. För en del av de asylsökande är det första gången de lär sig ett språk.

Hör reportage av Abdelaziz Maaloum och Staffan Axelsson.

Sheer Hussaini kommunicerade mest genom ett antal gester som han och hans föräldrar hade utvecklat tillsammans i Afghanistan.

Nu är läget ett helt annat, berättar han på teckenspråk och vi hör hans ord genom en teckentolk:

- Det känns jättebra. I mitt hemland var det bara hörande, och så gestikulerade man lite grann och visade med gester. Men här är det ju ett fullt språk. Jag kan träffa alla och fråga: vad betyder det här? Och få en förklaring. Jag kan lära mig och ha ett utbyte hela tiden. Jag kan lära dem något och de kan lära mig. Så det är helt annorlunda.

Västanvik folkhögskola ligger strax utanför Leksand, bara några hundra meter från Siljans strand.

Trots att skoldagen precis har börjat råder en speciell tystnad i huvudbyggnaden. De enda ljuden är fotsteg, några hummanden och händer som ibland slår lätt emot varandra.

Rektorn Gunilla Kolm har förvarnat. Hon kallar det för den omvända världen: här är det den hörande som är i minoritet, som inte förstår samtal och får svårt att ta kontakt med andra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

SvT Väst 19-10-17:

Asylsökande Pinar: Måste lära mig den svenska kulturen till sidans topp

Alla asylsökande på Restad gård erbjuds svenskalektioner - hittills har över 1000 personer deltagit.

- Jag måste prata och jag måste lära mig den svenska kulturen, säger Pinar Sabri, asylsökande.

- Vad är det för fel på dig?

Frågan ställs gång på gång i den grupp som för dagen tränar svenska på asylboendet Restad gård i Vänersborg.

Svaren varierar utifrån vilken skylt man står vid. Det är förkylning, näsblod och stukade fötter. Men konversationen hade lika gärna kunnat handla om hur bordet skulle dukas, eller vilka ingredienser man behöver i maten.

Skapar lugnare boende

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 19-10-17: Så många bor på Restad Gård idag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.