fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Skolgång för asylsökande

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170224:

Skolverket 17-02-22:

Asylsökande har rätt att fortsätta på introduktionsprogram till sidans topp

Asylsökande elever som fyllt 18 år har rätt att få fortsätta på introduktionsprogram i gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Den bedömningen gör Skolverket. Bedömningen omfattar även andra elevgruppers rätt att få fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter flytt till annan kommun.

Det har varit oklart om asylsökande elever som påbörjat introduktionsprogram innan de fyllt 18 år har rätt att fortsätta sin utbildning även när de flyttat till en annan kommun efter att de fyllt 18 år. Den rådande situationen då asylsökande flyttar till boenden i nya kommuner innebär därmed att de riskerar att få sin utbildning avbruten.

Den statliga Gymnasieutredningen gör tolkningen att unga vuxna elever har rätt att fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram även när de flyttat till en annan kommun. Skolverket välkomnar utredningens tolkning och gör nu samma tolkning. Detta ligger i linje med elevernas bästa.

Papperslösa elever

Skolverket bedömer att även papperslösa elever har samma rätt som asylsökande.

Papperslösa elever har idag en lagstadgad rätt till utbildning. Men på samma sätt som för asylsökande har det varit oklart om de har rätt att fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter att de fyllt 18 år.

Bosatta elever

Skolverkets bedömning omfattar även bosatta elever, exempelvis elever med vissa uppehållstillstånd eller elever med svenskt medborgarskap. För dessa elever är åldersgränsen för när man har rätt att påbörja utbildning på introduktionsprogram 20 år. Skolverkets bedömning innebär att bosatta elever som påbörjat introduktionsprogram innan de fyllt 20 år har rätt att fortsätta sin utbildning i en annan kommun efter att de fyllt 20 år.

Stöd för kommuners beslut

(...)

Läs mer (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-02-16: Ensamkommande flyktingbarn ska få bättre skolgång (Extern länk)

Dala-Demokraten 17-02-22: Måste flytta från Borlänge för att de fyller 18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.