fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Registrering av asylsökande

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171229:

Migrationsverket 17-12-19:

Migrationsverket om daktning av asylsökande barn för slagning i Eurodac till sidans topp

Rättsligt ställningstagande SR 41/2017.

Detta rättsliga ställningstagande syftar till att ge vägledning i vanliga frågor gällande daktning av asylsökande barn.

(...)

Den ålder som är registrerad när vi har avslutat registreringsförfarandet är avgörande för frågan om vi ska ta fingeravtryck av den asylsökande (med det avses förfarandet som omfattar registrering av den åldersuppgift som sökanden anger vid ansökningstillfället och en eventuell ändring av denna uppgift vid samma tillfälle). Frågan blir därför om vi specifikt ska ta ställning till om sökanden har fyllt 14 år vid registreringen av asylansökan? Svaret på frågan är nej.

Om det saknas skriftlig bevisning i ärendet vid ansökningstillfället eller om inlämnad bevisning inte är tillräcklig för att klarlägga sökandens ålder är myndighetsåldern, dvs. 18 år, den enda åldersgräns vi ska ta ställning till i åldersbedömningen vid ansökningstillfället.

(...)

Om sökanden vid ansökningstillfället fortfarande inte har fyllt 14 år så omfattas sökanden inte av denna definition, oavsett om han eller hon kort därefter skulle fylla 14 år. Migrationsverket har därför ingen möjlighet att vänta in att asylsökanden fyller 14 år för att därefter dakta honom eller henne. Det är registrerad ålder när registreringsförfarandet är avslutat som avgör om daktning får ske.

(...)

En justering av registrerad födelseuppgift, oavsett när den görs i processen, kan innebära att sökanden var 14 år fyllda vid ansökningstillfället. Frågan uppstår då om vi i dessa fall ska kalla in sökanden på nytt för att ta fingeravtryck.

Svaret på den frågan är nej. Det är som huvudregel endast tillåtet att ta fingeravtryck inom den tidsfrist som framgår av art. 9.1-2 Eurodacförordningen (72 timmar).

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Migrationsverket 17-09-19:

Fördjupat samarbete för att upptäcka säkerhetshot till sidans topp

Migrationsverket fördjupar samarbetet med Säkerhetspolisen. Nya rutiner ska leda till snabbare informationsutbyte mellan myndigheterna.

Sommaren 2015 skrev Migrationsverket och Säkerhetspolisen under en avsiktsförklaring om att intensifiera sitt samarbete för att upptäcka potentiella säkerhetshot i migrationen till Sverige. För att möta en orolig omvärld med flera terroristattacker i Europa de senaste åren blir samverkan mellan myndigheter allt viktigare. Genom ett ökat samarbete mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen möts potentiella säkerhetshot mer effektivt.

- Sedan tidigare har Migrationsverket ett gott samarbete med Säkerhetspolisen. Vi har de senaste åren tagit fram tydlig vägledning för utredning och särskilt utbildade specialister för så kallade säkerhetsärenden. Nu går vi vidare och utvecklar vårt samarbete för att bli ännu mer effektiva, säger Oskar Ekblad, sektionschef särskilda insatser, Migrationsverket.

Det senaste resultatet av samarbetet är nya rutiner för informationsdelning. Enligt en instruktion från regeringen tidigare i år ska Migrationsverket dela information med Säkerhetspolisen på ett mer effektivt och omfattande sätt. Sedan i somras får därför Säkerhetspolisen automatiskt information i alla nya ärenden om uppehållstillstånd som inkommer till Migrationsverket. Det rör ansökningar som gäller asyl, arbete, studier, anknytning och besök, och även förlängningsansökningar omfattas av rutinen. Säkerhetspolisen granskar ärendet när det kommer in, och avgör sedan om Migrationsverket kan gå vidare och fatta beslut i ärendet eller om det finns säkerhetsaspekter i ärendet som behöver utredas.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.