fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Personal och arbetsvillkor

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210226:

Migrationsverket 21-02-17:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att anpassa myndigheten utifrån nya behov och förutsättningar. Därför anmäler Migrationsverket idag, onsdag, varsel till arbetsförmedlingen gällande 192 anställda.

Migrationsverket har under flera års tid minskat på verksamheten som en följd av att antalet som söker asyl i Sverige minskat kraftigt.

- I vårt mottagningssystem har vi idag ungefär en fjärdedel så många inskrivna som vi hade under 2016. Det påverkar hela myndigheten och det behöver vi anpassa oss efter, säger Mari Mild, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Hon menar att varslet ska ses i skenet av att Migrationsverket under flyktingsituationen 2015 behövde växa kraftigt och som mest har 8 400 medarbetare varit anställda på myndigheten. Idag har Migrationsverket 5 900 anställda.

- Idag ser myndighetens uppdrag också helt annorlunda ut än för bara några år sedan. Vi har gått från att domineras av asylprövning och mottagningsfrågor till att hantera förlängningsärenden och andra typer av tillståndsfrågor, säger Mari Mild.

Varslet berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar och påverkar sammanlagt sex län. Hur många av de 192 medarbetarna som varslet berör och som slutligen sägs upp är för tidigt att säga. Ett varsel till Arbetsförmedlingen ska endast ses som en indikation om att det kan komma att ske uppsägningar. Naturlig personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer kan påverka antalet som slutligen sägs upp på grund av arbetsbrist.

- Vad som händer nu är att vi inom kort kommer att inleda förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, säger Mari Mild.

(...)

Artikeln med tabell över var neddragningarna görs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Migrationsverket 20-10-08:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Till följd av ett minskat antal asylsökande och ett förändrat uppdrag behöver Migrationsverket fortsatt anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Därför varslar myndigheten idag, torsdag, Arbetsförmedlingen om att 172 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Varslet berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar och påverkar fem län. Varslet gäller i nuläget inte enskilda medarbetare utan är en indikation till Arbetsförmedlingen om att myndigheten har ett behov av personalminskning så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser.

- Antal som söker asyl har stadigt minskat sedan 2016 och ser ut att fortsatt minska. En naturlig effekt av detta blir då att myndigheten har ett fortsatt behov av att minska på verksamheten, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Tidigare i år sades ett 80-tal medarbetare upp från myndigheten på grund av arbetsbrist. Som en direkt följd av att uppdraget fortsätter minska fattade generaldirektören i september beslut om att lägga ned myndighetens verksamhet i Jönköping, Borås, Mariestad och Högsby. Varslet berör i första hand dessa orter men även Migrationsverkets verksamhet i Norrköping och Malmö berörs.

Hur många av de 172 medarbetare som varslet berör och som faktiskt sägs upp i slutänden är för tidigt att säga. Naturlig personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer kan påverka antalet som slutligen sägs upp.

Nu påbörjas centrala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna. När dessa är avslutade kommer det att stå klart hur många som behöver sägas upp. Förhandlingarna beräknas preliminärt att pågå fram till mitten av december.

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Arkiveringsdatum 200125:

Migrationsverket 20-01-14:

Migrationsverket varslar om uppsägningar till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget. Idag, tisdag, varslar Migrationsverket Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Migrationsverket har planerat sin verksamhet under 2020 utifrån en mindre budget än föregående år. Varslet gäller både huvudkontoret och den operativa verksamheten och kommer att påverka fem län.

Ett varsel är en tidig information till Arbetsförmedlingen i de olika länen så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser. I praktiken blir antalet medarbetare som sägs upp troligen lägre än de 146 som idag varslas till Arbetsförmedlingen.

- Vem eller vilka som i slutändan blir uppsagda på grund av arbetsbrist är för tidigt att svara på. Naturlig personalomsättning, omplacering och även nya förutsättningar kan påverka hur många medarbetare som till sist behöver sluta, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Behålla kompetens viktigt

Nu börjar centrala förhandlingar. Efter att dessa är avslutade kommer det stå klart hur många som behöver sägas upp.

- Medarbetarna är myndighetens värdefullaste tillgång. Arbetsgivarens mål är att behålla så många medarbetare som möjligt och därmed värna verkets kompetens, säger Anette Bäcklund.

Så här är varslen geografiskt fördelade per län:

Västerbotten: 6

Västernorrland: 5

Stockholm: 94

Östergötland: 18

Skåne: 23

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-01-14: Migrationsverket varslar 146 om uppsägning (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 20-01-14: Närmare 100 anställda varslas på Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 20-01-14: Personal på Migrationsverket i Skåne riskerar att sägas upp (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 20-01-14: Migrationsverket minskar antalet anställda igen - så drabbas länet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Migrationsverket 19-02- 01:

Migrationsverket varslar färre än befarat till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att minska under 2019 men varslar färre anställda än befarat. Som mest kan totalt 92 medarbetare på fem orter komma att sägas upp.

Vi kan behålla fler än vi tidigare räknat med, trots en mycket ansträngd budget och ett tufft läge, säger Magnus Önnestig, ansvarig för omställningen på Migrationsverket.

I praktiken blir antalet medarbetare som sägs upp troligen lägre än de 92 som idag varslas* till Arbetsförmedlingen. Orsaken kan vara att personer omplaceras eller väljer att säga upp sig själva.

Den stora neddragningen har vi bakom oss 2018, men vi lämnar ett antal orter under 2019. Medarbetare på de orterna försöker vi nu behålla i andra roller inom Migrationsverket, säger Magnus Önnestig.

Lämnar fem orter och minskar på fem orter

Migrationsverket avvecklar verksamheten helt på fem orter som idag har mottagningsenheter. De är Kiruna, Östersund, Karlstad, Lindesberg och Karlskrona. Totalt varslas 92 medarbetare.

Även asylprövningen avvecklas helt på fyra orter, men annan verksamhet kommer att finnas kvar där och inget varsel läggs för de orterna. De är Örebro, Flen, Norrköping och Sundsvall. I Boden läggs en av två asylprövningsenheter ner.

Asylprövningen samlas till fem huvudorter

Avvecklingen på de orter som berörs kommer att ske i olika takt fram till slutet av 2019. Då ska asylprövningen vara samlad till fem huvudorter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Boden.

Information till berörda där verksamhet avvecklas

Migrationsverket kommer inför förändringarna på respektive ort att informera asylsökande, civilsamhälle och samhällsaktörer som berörs direkt av avvecklingen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

Migrationsverket 17-11-23:

Förslag om minskning av mottagningsverksamheten till sidans topp

Migrationsverket minskar mottagningen med 1 000 medarbetare under 2018. Samtidigt fortsätter verksamheten inom förvar och förvaltningsprocess med en hög bemanningsnivå. Det är förslaget som nu ska förhandlas med arbetstagarorganisationerna.

Under 2018 ställer stora delar av Migrationsverket om. Orsaken är att färre söker asyl och att fler befinner sig i slutet av asylprocessen. Det betyder att både mottagningen och asylprövningen behöver minska, samtidigt som antalet asylboenden i hela landet blir färre.

- Det är tydligt att vi återgår till en mindre organisation med ökat fokus på andra delar av verksamheten, säger Janne Wallin, operativ chef på Migrationsverket.

Mottagningen och asylprövningen minskar

Mottagningen föreslås minska från 1 900 medarbetare vid årsskiftet till 900 medarbetare vid slutet av 2018, en minskning med 1 000 medarbetare. Även asylprövningen förslås minska under 2018. Läs mer i en tidigare webbnyhet.

Förvaren och förvaltningsprocessen

Parallellt med neddragningarna behövs fortsatt en hög kapacitet för de delar av verksamheten som har koppling till de sista stegen i asylprocessen, det vill säga bosättning, förvar, återvändande och domstolsprövning.

Förvaren samt förvaltningsprocessen ? den avdelning som arbetar med att föra myndighetens talan i domstol och pröva verkställighetshinder - föreslås växa i mindre omfattning under 2018.

- Inom förvarsverksamheten ska antalet platser utökas under 2018, men exakt bemanningsnivå går inte att fastställa i dagsläget, säger Janne Wallin.

Planeringen fortsätter inom varje region

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-11-13: Kraftig minskning av antalet platser på asylboenden (Extern länk)

SvT Nyheter 17-11-10: Över 1.200 tjänster kan försvinna från Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 17-11-20: Migrationsverket lägger ner i Gävle och Söderhamn (Extern länk)

Gefle Dagblad 17-11-20: 120 berörs när Migrationsverket i Gävle läggs ner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Migrationsverket 17-11-09:

Så planerar Migrationsverket att ställa om under 2018 till sidans topp

Nu tar Migrationsverket nästa steg i omställningen till en minskad organisation. Det innebär ett förslag om inriktning för asyl- och tillståndsprövningen under nästa år.

- Hela myndigheten påverkas och det är viktigt att alla delar går i takt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket minskar antalet anställda under kommande år. Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. Under 2018 fortsätter anpassningen efter en minskad budget med cirka 700 miljoner kronor och krav på en kostnadseffektiv verksamhet.

- För att möta ett minskat behov av personal måste vi redan nu lägga fast en tydlig plan för anpassningen och agera utifrån den, säger Mikael Ribbenvik.

Målet är att säga upp så få som möjligt. Hittills har myndigheten så långt det går löst lokala neddragningar genom en tidig omställning och omplaceringar, men nu påbörjas nästa fas av omställningen.

- En del av anpassningen kan vi lösa genom naturlig avgång där tjänster inte förlängs eller återbesätts. Men det kommer också att krävas uppsägningar, säger Mikael Ribbenvik.

Inom de närmaste veckorna informeras fackliga representanter och skyddsombud. För varje region, och för Migrationsverkets huvudkontor, kommer omställningen att planeras i närmare detalj vad gäller resurser och lokalisering.

- Det här kommer att påverka hela myndigheten och det är viktigt att vi håller ihop arbetet på ett bra sätt så att alla delar går i takt, säger Mikael Ribbenvik.

Artikeln i sin helhet (Extern länk)

Migrationsverket 17-11-10: Neddragningar inom asylprövningen 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Migrationsverket 17-04-25:

Region Nord varslar 56 årsarbetare till sidans topp

Region Nord varslar 56 årsarbetare i Sveriges fyra nordligaste län. Det är ungefär hälften så många som man tidigare räknat med att varsla under årets första månader.

? Vi har hittat lösningar för att behålla fler medarbetare, det är vi mycket glada för. Efter de centrala förhandlingarna vet vi hur många av dessa 56 som i slutänden måste sägas upp, säger regionchef Håkan Hansi.

Hela regionen berörs av förändringarna, men det är mottagningsenheter i Kiruna, Gällivare, Sundsvall, Kramfors och Östersund som påverkas av varslet

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Migrationsverket 17-01-30:

Varsel lagt till Arbetsförmedlingen angående omställning i region Mitt till sidans topp

I dag, måndag, varslar Migrationsverket i region Mitt Arbetsförmedlingen om att regionen vid kommande årsskifte kommer att ha 300 färre medarbetare. Samtliga län och orter i regionen berörs av varslet. Minskningen kommer att i första hand ske genom omplaceringar och naturliga avgångar, men uppsägningar kan inte uteslutas.

Arbetet med omställningen för att anpassa Migrationsverket till färre asylsökande och en minskad budget fortsätter. Region Mitt har därför i dag, måndag, formellt varslat Arbetsförmedlingen om de planerade neddragningarna. Enligt varslet berörs länen i regionen i olika omfattning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Blekinge 17-02-07: Oro för uppsägning bland personal på HVB-hem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Migrationsverket 16-09-08:

Många vill påverka Migrationsverkets arbete på ett otillåtet sätt till sidans topp

Omkring 3 000 av Migrationsverkets anställda har deltagit i en enkät om utsatthet, och nästan hälften av dem uppger att de blivit utsatta för någon form av otillåtet försök att påverka deras arbete. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har gjort i samarbete med Migrationsverket.

Rapporten tar upp de olika formerna av otillåten påverkan, dvs. när en person eller ett företag försöker påverka en anställd på en myndigheten för sina egna syften. De olika formerna är trakasserier, hot, våld, skadegörelse, otillbörliga erbjudanden samt försök till vänskapskorruption.

49 procent av de anställda uppger att de har blivit utsatta för någon form av otillåten påverkan i arbetet. Trots utsattheten upplever 85 procent trygghet i sin tjänst.

- Rapporten bekräftar vår bild av att Migrationsverket är en relativt utsatt myndighet, vilket till stor del beror på att våra beslut är livsavgörande för många sökandes framtid. Samtidigt kan vi inte acceptera någon att våra anställda hotas eller trakasseras, säger Monica Karum Bergvall, säkerhetschef på Migrationsverket.

Trakasserier vanligast

Enligt rapporten har den största delen av försöken att påverka sin grund i desperation och psykisk ohälsa bland de sökande. Dessa står också för de två största påverkansformerna: trakasserier och hot.

- Just nu står vi inför konsekvenserna från hösten med ett stort antal människor som tyvärr får vänta länge på beslut. Detta kommer att fortsätta leda till en frustration bland sökande, och det gör det också viktigt att vi fortsätter med vårt arbete för att få våra anställda att känna sig trygga på jobbet, säger Monica Karum Bergvall.

Flera åtgärder på gång

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta rapporten från BRÅ (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

Migrationsverket 16-08- 26:

Internrevisorer kritiska mot ineffektiviteteten på Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets internrevisorer rapporterar om en rad brister i Migrationsverkets verksamhet. De bedömer att Migrationsverket lider av växtvärk och att det råder stora skillnader mellan de mest och minst effektiva enheterna.

Den snabba expansionen och antalet nyanställda är dock inte det enda problemet. Inte heller kan bristerna förklaras med satsningar på kvalitet och säkerhet i beslutsprocessen – som förvisso gett gott resultat.

Internrevisorerna berör också åderlåtningen av äldre, erfarna medarbetare på asylenheterna. Men att problemen skulle bero på unga nyanställda håller inte verksledningen med om.

– Internrevisionens rapporter ska identifiera eventuella brister på Migrationsverket för att verket ska kunna utveckla och förbättra verksamheten. Att man använder 80-talisters "bortskämdhet" och oförmåga som förklaring till att effektiviteten skulle vara sämre nu än tidigare är anmärkningsvärt. Det är inget som för verksamheten framåt. Jag anser dessutom att slutsatsen är helt felaktig, säger Mikael Ribbenvik.

Han håller dock med om att verksamheten kan bli ännu mer effektiv.

– Vi arbetar med detta varje dag, och en rad effektiviseringar har gjorts under året. Men vi kommer inte tumma på kvaliteten i vårt arbete. Våra beslut påverkar människor på ett omfattande sätt, därför måste rättssäkerhet och kvalitet alltid gå före kvantitet. Trots det har vi redan i år fattat fler beslut än under hela 2015 och vårt mål är att fördubbla antalet asylbeslut i år.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

Hämta rapporten "Effektiviteten i asylprövningen" (Extern länk till pdf-fil)

Migrationsverket 16-08-26: Chefer på Migrationsverket vänder sig mot påståendet om "curlade 80-talister" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.