fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Procedurens inverkan på anställda och stödpersoner

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171110:

#vistårinteut 17-11-03:

Hög psykisk och fysisk ohälsa hos oss som möter ensamkommande till sidans topp

#vistårinteut har idag skickat nedanstående text till Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, SKL och Annika Strandhäll, socialminister.

Kartläggning av psykisk och fysisk ohälsa hos oss som möter ensamkommande

Nätverket #vistårinteut har under den senaste månaden kartlagt psykisk och fysisk hälsa hos personer som arbetar med eller engagerar sig i ensamkommande. Nästan 700 personer har hittills svarat på vår enkät som rör nuläget kring hälsa, sjukskrivningsnivåer och arbetsuppgifter. Bland de som svarat finns många från de redan ytterst ansträngda yrkesgrupperna lärare och socionomer.

Resultatet är alarmerande. 85 % upplever psykisk ohälsa och nästan 70 % upplever att den psykiska ohälsan har blivit värre under de senaste månaderna. 24 % har varit sjukskrivna mer än 10 dagar under det senaste året och drygt 13 % har varit sjukskrivna längre än en månad. Nästan 30 % har funderat på att säga upp sig och 8 % har sagt upp sig.

Orsaker till ohälsan

Orsakerna till vår psykiska och fysiska ohälsa är den ohållbara situationen för ensamkommande unga vilken drabbar oss oerhört hårt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.