fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Verksamhet med föreningar och frivilliga

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200208:

Clowner utan gränser 20-01- 28:

Lek och cirkus ger asylsökande psykosocialt stöd till sidans topp

Situationen för asylsökande i Sverige är svår och den psykiska ohälsan utbredd. Därför driver Clowner utan Gränser sedan två år projektet Cirkus för hopp och styrka med stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Turnén har besökt orter runt om i Sverige, bland annat: Skåne, Halland, Blekinge, Södermanland, Västmanland, Stockholms län, Småland, Kalmar län, Västra Götaland, Dalarna, Gävleborgs län, Jämtland mm.

Syftet är att genom lekfulla aktiviteter ge asylsökande ensamkommande ungdomar samt barn och vårdnadshavare psykosocialt stöd. Utbildningar för personal och volontärer som arbetar med människor på flykt anordnas också för att ge nya kreativa verktyg. En extern utvärdering av arbetet visar nu att organisationen i hög grad uppfyller de mål som satts upp inom projektet och att deltagarna uppfattar aktiviteterna som meningsfulla och självstärkande.

Ensamkommande ungdomar lyfter känslor av gemenskap och närhet efter cirkusworkshop

Den externa utvärderingen baseras på observation och intervjuer. I många intervjuer med ensamkommande ungdomar återkommer att föreställningen varit inspirerande och gett lust att själv försöka sig på akrobatik, jonglering och andra nya saker under workshopen. Aktiviteterna var på en nivå som krävde koncentration och fokus men var samtidigt inte för svåra vilket gjorde att de uppfattades som roliga och självstärkande.

- Innan visste jag ingenting men jag träffade goa människor, fick ett härligt möte och jag vågade prova nya saker. Jag tror det gör att jag blivit lite modigare och vågar prova andra nya svåra saker.

Citat från intervju med 19-åring efter föreställning och workshop.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Fryshuset 18-12-20:

Fryshuset storsatsar på unga asylsökande till sidans topp

Under sommaren 2018 genomförde Fryshuset ett pilotprojekt finansierat av Länsstyrelsen i Stockholm med syfte att jobba uppsökande mot unga asylsökande i Stockholm. Målet var att informera om, och slussa vidare dem till olika aktiviteter i Stockholms län. På två månader kom Fryshuset fick vi kontakt med 550 unga.

2019 fortsätter det uppsökande arbetet, och vi har även fått finansiering av Länsstyrelsen för att utveckla SAFE SPACE - en inkluderande mötesplats för asylsökande unga (18-29 år). Mötesplatsen kommer till en början finnas på Fryshuset i Hammarby sjöstad men förhoppningsvis även i Husby och Skärholmen så småningom. Målet är att bygga en meningsfull fritid för dessa unga och att möjliggöra möten med andra unga i Stockholm. I det uppsökande arbetet bygger vi relationer med ungdomarna och slussar dem sedan vidare till Fryshuset, där de får möjlighet att bekanta sig med och delta i våra olika verksamheter.

Till SAFE SPACE kan även andra organisationer komma som på något sätt erbjuder meningsfulla aktiviteter för unga asylsökande. Hammarby Fotboll IF och deras initiativ samhällsmatchen är en av dessa organisationerna som vi nu startar upp ett samarbete med. De planerar svenskundervisning, spontanfotboll och träningspass tillsammans med Hammarby boxning, samt engagemang i deras matchdagsorganisation på arenorna kopplat till både herr- och damlags matcherna. Fryshuset tar även över driften av TIAstockholm.se. Där samlas alla aktiviteter som Länsstyrelsen erbjuder asylsökande.

Förutom att detta bidrar till bättre samordning av alla aktiviteter som erbjuds unga asylsökande skapar det även arbetstillfällen för unga som behärskar flera språk.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Clowner utan Gränser 18-08-16:

Clowner utan Gränser på ny turné för att möta asylsökande ungdomar till sidans topp

I projektet Cirkus för hopp och styrka turnerar Clowner utan Gränser runt om i Sverige för att möta barn, unga och vuxna som kommit till Sverige på flykt. Genom underhållande föreställningar och självstärkande workshops stärker vi ungdomars självkänsla samt relationer mellan barn och vårdnadshavare. Vidare bidrar våra aktiviteter till minskad stress och att hopp om framtiden kan skapas. Dessutom utbildar artistpedagoger från Clowner utan Gränser personal och volontärer från andra verksamheter som arbetar med asylsökande i våra metoder för att ge dem nya verktyg i sin arbetsroll. Så skapas positiva ringar på vattnet.

Cirkus för hopp och styrka är ett treårigt projekt som finansieras av Asyl-, migrations och integrationsfonden. Under projektets första period mötte våra artister över 2200 asylsökande barn, ungdomar och vuxna med skratt, lek och hopp.

- Många av de ensamkommande ungdomarna har en tuff situation just nu, med en stor osäkerhet om de får stanna kvar i kommunen och i Sverige. Jag tror att det var skönt för dem att slippa tänka på det, och få möjligheten att skratta och för en stund slippa tänka på situationen de befinner sig i. Tack för ett fantastiskt arbete, sa en av kontaktpersonerna på ett boende efter vårt besök.

Nu fortsätter projektet men en turné särskilt riktad till asylsökande ungdomar. Vi tar därför nu emot bokningsförfrågningar från HVB-hem, introduktionsklasser och andra samlingsplatser för ungdomar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Rädda Barnen 18-06-11:

En fristad där barnen kan vara barn till sidans topp

Färre barn söker asyl i Sverige idag än för ett par år sedan. Men fortfarande är det många som väntar på besked och föräldrarna mår ofta väldigt dåligt i den situation av total ovisshet, som de nu befinner sig i. Då är det inte alltid lätt att vara en närvarande och glad förälder.

På Rädda Barnens barnvänliga plats i Piteå får barnen leka och pyssla i en miljö fri från allvar och oro. Här kan de bara vara barn.

Den norrländska kvällen är kylig, tyst och mörk men inne i Rädda Barnens lokaler på Piteå Havsbad är det full fart, varmt och ombonat. Ibland har det varit uppåt 50 till 60 barn samtidigt på den barnvänliga platsen.

- Jag gör spagetti med köttbullar, förklarar Nargis, 5 år, när hon förvandlar små klumpar av trolldeg till långa slingriga ormar, med hjälp av en vitlökspress.

Hon är ett av många barn som kommer hit varje onsdag när den barnvänliga platsen är öppen för alla de barn som bor på asylboendet intill. På bordet framför henne finns en mängd olika pysselmaterial, färgglada papper, pennor, paljetter. Det är svårt att inte få inspiration.

I rummet intill står en grupp pojkar i 10-årsåldern och spelar hockey- och fotbollsspel under förtjusta skratt.

Britt-Inger Olofsson är ordförande i Rädda Barnens lokalförening i Piteå. Så fort hon fick höra att det skulle bli ett asylboende vid havsbadet samlade hon styrelsen och de aktiva medlemmarna och bjöd in både övriga föreningar i området och migrationsverket.

- Det kändes naturligt att vi som barnrättsorganisation skulle göra något!

Asylboendet vid Piteå Havsbad är idag ett av landets största, med plats för drygt 1200 boende. Under 2015 när det var som flest asylsökande bodde närmare 1000 människor här. Nu är det drygt 600.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

Svenska Kyrkan december 2017:

Boende för unga ensamkommande till sidans topp

Att bli myndig är en stor omställning för den som har kommit till Sverige som ensamkommande barn. Stödet från samhället upphör i formell mening på många plan. Extra svårt är det om man fortfarande befinner sig i asylprocessen och behöver hantera boende, skolgång och myndighetskontakter på egen hand.

Det är många gånger tufft att ställa upp för personer som lever i så utsatta situationer som de ensamkommande ungdomarna gör. Ofta får man bära mycket sorg och smärta, liksom oro för hur det ska gå för ungdomen framöver. De frivilliga familjehemmen och andra engagerade kan behöva handledning och stödjande samtal för att kunna bidra med en hållbar insats i en ofta mycket pressad situation. Här kan församlingens anställda, med sin erfarenhet av att möta människor i svåra situationer, göra en betydande insats.

På senare tid har situationen för ungdomar som riskerar att flyttas till annan ort blivit en stor fråga. Här har vi samlat information om vad som gäller för unga ensamkommande som har fyllt eller bedömts vara 18 år, samt råd och tips för den som vill hjälpa till med boende eller annat stöd.

Genvägar

+ Vad gäller när ett asylsökande ensamkommande barn blir myndigt?

+ Vad görs för att lösa situationen?

+ Råd till dig som vill erbjuda eller förmedla boende

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Friluftsfrämjandet 17-09-14:

Friluftsliv möjliggör en meningsfull väntan på asyl till sidans topp

Varje år visar Friluftsfrämjandets ideella ledare tiotusentals människor ut på naturäventyr. De som kanske har mest svårt att hitta ut i naturen har känts extra viktiga att få med - och ur den viljan och passionen har "Meningsfull väntan" växt fram. Ett paraplynamn för en mängd aktiviteter som riktar sig till asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna.

Friluftsfrämjandet har nu beviljat åtta av sina lokalavdelningar ekonomiskt stöd för att under 2017 genomföra Meningsfull väntan-aktiviteter - friluftsäventyr för asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna.

- Vi vill att fler ska få möjligheten till en meningsfull fritid, få möjlighet att må bättre, känna sig delaktiga i det nya land de kommit till, öka deras livsrum och möjliggöra en väg till friluftsliv och socialt sammanhang över tid. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för några av de som behöver det som mest. Ett friluftsliv för alla, säger Helen Brandt, projektledare på Friluftsfrämjandet.

Se lista över lokala projekt som beviljats stöd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

#vistårinteut 17-07-14:

Här finns vi - använd oss och skapa lösningar i din kommun! till sidans topp

Här presenteras initiativ tagna av civilsamhället för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar i sina hemkommuner. Det gäller nu att kommunerna hittar en lösning för hur man använder de 195 miljoner regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har avsatt för att säkerställa att ensamkommande kan bo kvar under asylprocessen. Det går dessutom att göra omedelbart.

Degerfors kommun har precis tagit ett sådant beslut utifrån Kommunallagen 6 kap 36 §: "En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde."

***Uppdatering 170811 angående hur kommuner gör när ensamkommande fyller 18 år:

1. Stockholms Stad. Enligt ett pressmeddelande som publicerades av Mp Stockholms Stad 11 augusti har stadens rödgrönrosa majoritet "beslutat att använda det tillfälliga kommunbidraget från regeringen för att möjliggöra för dessa ungdomar att stanna kvar i staden och fortsätta sin gymnasieutbildning i väntan på uppehållstillstånd".

2. Tranås kommun. Frågan behandlas i kommunstyrelsen i augusti. Fram tills dess beslutas om kvarboende i enskilda ärenden av socialnämndens ordförande eller arbetsutskott.

3. Karlskoga Degerfors fattade tillfälligt beslut att stoppa omflyttningar enligt Kommunallagen 6:36 i avvaktan på ordinarie sammanträde i socialnämnden.

4. Botkyrka kommun har stoppat omflyttningar.

5. I Luleå och Vellinge pågår just nu diskussioner om att stoppa utflyttningen av åldersuppskrivna eller naturligt fyllda 18 åringar.

6. Enligt pressmeddelande 170720 från Uppsala kommun har kommunen beslutat att "ensamkommande ungdomar som har sökt asyl får bo kvar i kommunen även efter att de har blivit 18 år, för att till exempel avsluta pågående studier".

(...)

Läs mer (Extern länk)

#vistårinteut 17-07-06: Pengar för ensamkommande bör gå till civilsamhället - då räcker de! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Röda Korsets Ungdomsförbund 17-03-16:

I Kompisgrupperna träffas människor som kanske annars inte hade mötts till sidans topp

Hamid Shah Azizi sitter vid ett bord i matsalen på ett boende för ensamkommande ungdomar i Värmdö utanför Stockholm. Han är 18 år och går på gymnasiet i närheten av boendet, efter att ha bott i Sverige i två år sedan han kom, ensam, från Afghanistan.

Utanför boendet har solen gått ner. Utanför fönstret åker stora Finlandsfärjor förbi så nära att deras lampor lyser upp även matsalen där flera ungdomar sitter och läser läxor eller tittar på tv. Vid matsalsbordet sitter också Martina Lundin och Sara Kutrowitz. De diskuterar släkten Bernadotte med Hamid Shah Azizi, och vad siffrorna i kungens titel egentligen betyder. Martina Lundin är verksamhetsledare för Röda Korsets Ungdomsförbunds kompisgrupp på boendet. En gång i veckan besöker hon tillsammans med en grupp frivilliga unga mellan 18 och 25 år boendet för att hänga, hitta på aktiviteter och göra läxor tillsammans med ungdomarna som bor där.

- Det är jätteskönt att de kommer hit. Vi brukar spela pingis, eller göra läxor. Men mest av allt lär vi känna varandra och vi vet hela tiden att det finns folk som tänker på oss, och vill besöka oss varje vecka. För ibland känner man sig ganska ensam när man har kommit hit utan sin familj, säger Hamid Shah Azizi och tittar upp från datorn där han skriver sin uppsats om franska revolutionen.

15-åriga Ali Reza Ronasi sätter sig vid matsalsbordet med några stenciler, och tränar på en grammatikuppgift i svenska. Flera av de andra ungdomarna och frivilliga hjälper till för att förstå vad det är han faktiskt behöver göra med uppgiften.

Jag bredde den imorse, säger han när han skriver.

Jag tror det är det som är uppgiften, säger Sara Kutrowitz uppmuntrande.

Även Ali Reza Ronasi säger att han gillar när kompisgruppen är på besök på boendet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.