fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Förläggningar och boende

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190302:

Disabled Refugees Welcome 19-03-01:

DRW's observations on the situation of disabled asylum seekers in Sweden till sidans topp

Sweden has laws and regulations that are meant to ensure that asylum seekers are guaranteed a legally certain asylum procedure. Everyone is to have their case thoroughly tried by competent authorities. With this perspective Sweden could be seen as a good example compared to other EU countries. However, experiences shared by disabled asylum seekers with DRW reveal that the system fails them.

The system has enormous gaps in regards to the disability perspective, failing to guarantee legal certainty for asylum seekers with disabilities.

First of all Migration Agency is not detecting disability at an early stage in the asylum process. The consequences of this negligence causes other problems to arise such as:

+ Miscommunication in the asylum process with someone having a hearing impairment, that could imply that the persons reasons for seeking asylum are not communicated, affecting the possibility of a granted asylum.

+ Information given is inaccessible for persons with seeing impairments, neuropsychiatric diagnoses and intellectual disability which implies that asylum seekers are not being properly informed on rights, procedures and possible access to social support.

+ Lack of accessible information can mean that people are not aware of having the right to choose their case worker.

Another structural limitation is that health checks are not designed to assess asylum seekers with non normative abilities that are not visible. Consequently these persons face health deterioration and suffering, as well as various problems such as decreased motivation and life quality.

(...)

Läs mer, även om psykosociala problem samt sammanfattning av hinder och krav (Extern länk)

Se även:

Disabled Refugees Welcome mid-project report (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Migrationsverket 18-08-21:

Region Stockholm öppnar tillfälligt ankomstboende i Gävle till sidans topp

I september öppnar region Stockholm ett tillfälligt ankomstboende i Gävle. Orsaken är att det råder brist på lokaler i Stockholm, samtidigt som Migrationsverket betalar för ett tomt ankomstboende i Gävle.

- Tanken är att vi ska bemanna boendet från september till våren 2019, säger Magnus Rodin, regionchef i Stockholm.

När förvaret i Stockholm behövde utöka sina platser sommaren 2017 tog de över Migrationsverkets ankomstboende i Märsta. Sedan dess har region Stockholm bara ett ankomstboende, boendet Centria vid Telefonplan i Stockholms stad med 196 platser.

- Vid flera tillfällen har ankomstboendet vid Telefonplan nästan varit fullbelagt. Att vi nu får tillgång till de här plasterna i Gävle gör oss mindre sårbara i höst och vinter, säger Magnus Rodin.

Svårigheten att hitta lokaler i Stockholmsområdet ligger bakom beslutet att öppna boendet i Gävle. Sedan början på juni har lokalerna stått tomma. Och eftersom Migrationsverkets kontrakt med fastighetsägaren går ut först i mars 2019, betalar verket i dagsläget för tomma lokaler.

Hur behovet av ytterligare ankomstboendeplatser för region Stockholms del kommer att lösas från och med våren 2019 är ännu inte klart. Migrationsverket arbetar för att hitta en permanent lösning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Asylnytt 17-02-14:

Migrationsverket: Bistånd enligt LMA dras in för vissa tidsbegränsade tillstånd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som innebär att den som bor i anläggningsboende och får ett tidsbegränsat tillstånd enligt Utlänningslagen 5:11 omedelbart efter beslutet ska bli av med bistånd enligt Lagen om mottagande av Asylsökande (LMA). De ska alltså inte längre få boende eller dagersättning. Tillstånd enligt 5:11 kan till exempel vara ett tillstånd som ges i grundärendet på grund av ett tillfälligt hinder, och som skulle ha varit tidsbegränsat även om inte den tillfälliga lagen hade funnits. Den som bor i eget boende får behålla ersättningen i en månad. Anledningen till att biståndet för denna grupp ska dras in omedelbart är att de som har sådana tillfälliga tillstånd inte kommunplaceras. Därför omfattas de inte heller av det undantag som gör att personer som fått uppehållstillstånd kan få bo kvar på samma villkor som asylsökande i väntan på kommunplacering. De som får tillfälliga tillstånd enligt Utlänningslagen 5:11 hänvisas nu istället till socialtjänsten i den kommun där de befinner sig.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

Migrationsverket 16-10-28:

Migrationsverket öppnar trygghetsboenden till sidans topp

Ängelholm, Borås och Stockholm är först ut när Migrationsverket öppnar boenden för asylsökande med särskilda sociala behov.

De nya platserna är avsedda för personer med individuella och särskilda behov som inte kunnat tillgodoses med Migrationsverkets ordinarie insatser, stöd och boendeformer som finns sedan tidigare. Det kan till exempel handla om asylsökande som tillhör etniska minoriteter, som utsatts för tortyr eller hbtq-personer med särskilda behov av nätverk och sociala sammanhang.

Men utsatthet hänger inte nödvändigtvis ihop med grupptillhörighet, menar Sverker Spaak, processägare för Boende och stöd på Migrationsverket.

- Att tillhöra en särskilt utsatt grupp räcker i normalfallet inte för att komma ifråga för de nya boendena. Hur man som person påverkas av sin omgivning är individuellt. Därför måste behoven bedömas individuellt och inte utifrån främst grupptillhörigheten, säger han.

Minst 45 platser

Platserna ligger i storstadsregionerna där de boende kan få tillgång till nätverk och organisationer som kan ge socialt stöd. Migrationsverket samarbetar med externa organisationer och olika nätverk i samhället för att säkerställa tryggheten för de boende. Målet är att öppna minst 45 platser runtom i landet.

- Just nu jobbar vi med att identifiera personer med särskilda behov av en sådan plats. Personerna som identifieras kommer att erbjudas en plats på ett trygghetsboende av Migrationsverket, men det är frivilligt att flytta dit, säger Sverker Spaak.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.