fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Zimbabwe

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171124:

Migrationsverket 17-11-17:

Från Zimbabwe/ Rättslig kommentar med anledning av händelserna i Zimbabwe till sidans topp

På grund av den senaste tidens händelseutveckling har Migrationsverket bestämt att stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar till Zimbabwe. Beslutet gäller tills vidare.

Enligt en lägesuppdatering som gjorts av Lifos* är bedömningen att de senaste händelserna i landet har medfört en politisk instabilitet och osäkerhet om den fortsatta utvecklingen.

- Med anledning av säkerhetssituationen i Zimbabwe och svårigheterna att bedöma den fortsatta händelseutvecklingen är det i nuläget svårt att göra framåtsyftande riskbedömningar. Vi har därför beslutat att stoppa beslut och verkställighet till landet, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Verkets beslut, som fattades den 17 november 2017, gäller tills vidare och gäller personer från Zimbabwe som fått beslut om avvisning eller utvisning som slutgiltigt fastställts. Asylärenden där beslut ännu inte fattats skjuts också upp tills vidare.

Hittills i år har en handfull personer från Zimbabwe sökt asyl i Sverige, förra året var det 20 personer.

Migrationsverket fortsätter att noggrant följa utvecklingen i landet.

Hämta den rättsliga kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.