fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Vietnam

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171001:

Human Rights Watch 17-09-12:

Från Vietnam/ Cambodia: Forced return to Vietnam will bring mistreatment, arrest till sidans topp

Cambodia: Protect Montagnards Refugees

The Cambodian government should not carry out its threats to imminently return a group of ethnic Montagnards to Vietnam, Human Rights Watch said today. The United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) says they are refugees with a well-founded fear of persecution if sent back. Sending them back would violate Cambodia's international and domestic legal obligations.

Cambodia's Interior Ministry has wrongly denied the claims of the 29 Montagnard refugees and is failing to cooperate with the UNHCR's efforts to resettle them. The Cambodian government has not carried out a joint review process under which the UNHCR was to join a review of the government's first-instance rejection decision. Cambodia then refused a UNHCR offer to relocate the refugees to a third country.

"Under no circumstances should Cambodia force these refugees back to Vietnam, where they would face severe persecution on political and religious grounds," said Phil Robertson, deputy Asia director. "If the government forces them back to Vietnam, Cambodia's reputation as a regional leader in protecting the rights of refugees will be left in tatters."

Members of the group reported receiving threats that they would be imprisoned if they ever tried to flee abroad so now they have great concerns about what sort of reception they will receive if returned to Vietnam.

One Montagnard in Phnom Penh who was imprisoned in Vietnam before fleeing to Cambodia told Human Rights Watch his fear of being returned: "They will not let me live in peace, they will arrest me, and they will do even more to me than they did before. They will say good words to try to convince people to go back. But when they go back they will be arrested. I know because I was in jail already."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.