fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Palestina (Gaza-Västbanken)

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210208:

Asylnytt 21-02-08:

Från Palestina/ Domstol: Återförvisning då tortyrutredning och särskilda regler missats till sidans topp

En man från Gaza sökte asyl och berättade att han arbetat åt den palestinska säkerhetstjänsten fram till 2007 och även fortsatt efter det att informera om Hamas och Jihad. Han uppgav också att han frihetsberövats av Hamas och utsatts för tortyr. Migrationsverket ansåg det inte bevisat att mannen arbetat för säkerhetstjänsten och bedömde att berättelsen inte var tillförlitlig. Migrationsdomstolen kallade till muntlig förhandling men valde därefter att ställa in förhandlingen och återförvisa ärendet till Migrationsverket. Det framgick av handlingarna att mannen varit registrerad av den internationella organisationen för palestinska flyktingar, UNRWA. Därmed borde Migrationsverket ha prövat ärendet enligt de särskilda regler som gäller i dessa fall. Om personen inte kan få UNRWA:s skydd kan flyktingstatus föreligga. Vidare hade mannen lämnat in läkarintyg som stödde att hans skador kan ha uppstått vid tortyr. Migrationsverket borde i det läget ha ordnat en tortyrutredning. En sådan behöver inte göras om berättelsen helt saknar trovärdighet, men Migrationsverket har i det här fallet accepterat flera av mannens uppgifter. Ärendet återförvisas till Migrationsverket. Beslutet är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

ELENA legal update 20-09-18:

Från Palestina/ The Netherlands: UNRWA unable to provide protection in Gaza till sidans topp

On 24 August 2020, a Tribunal in The Hague annulled the refusal of the Dutch State Secretary of Justice and Security to issue a residence permit to a stateless individual coming from the Occupied Palestinian Territory (OPT).

The stateless claimant argued that the general situation in Gaza is so dire that it had left him and his family without the prospect of a normal life and, in the case of a return, would expose him to a personal situation of serious insecurity. On the contrary, the State Secretary considered that the claimant fell under the exclusion basis of Article 1D of the Refugee Convention, because he registered with and received assistance from UNRWA, and because he could return to UNRWA's mandate area to seek its assistance.

Referring to the CJEU case law in Bolbol, El Kott and Alheto on Article 12(1)(a) of the Qualifications Directive (Directive 2011/95/EU), which incorporates Article 1D of the Refugee Convention into EU law, and a wide variety of other sources, the Tribunal concluded that the plaintiff made it plausible that he was in a personal situation of serious insecurity and that it was impossible for UNRWA to provide him with living conditions in Gaza consistent with its mandate. More specifically, it concluded, inter alia, that UNRWA is unable to provide Gaza citizens with their daily necessities. UNRWA is neither mandated or equipped to protect the citizens of Gaza against war violence; there are serious shortages of doctors, hospitals, medical equipment and medicines in the care sector and Gaza is unable to act adequately in the case of large-scale virus outbreaks such as the coronavirus.

The Tribunal therefore concluded that the State Secretary wrongly rejected the claimant's application for asylum as unfounded, that the contested decision was unsubstantiated and carelessly prepared and ordered the State Secretary to take a new decision in according with this judgment.

Based on an unofficial translation by the EWLU team

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-02:

Från Palestina/ Migr-överdomstolem: Bakläxa till domstol som inte använt FN-regler till sidans topp

En nioårig pojke från Gaza sökte asyl i Sverige där hans pappa redan befann sig, dock utan uppehållstillstånd. Modern och syskon befinner sig i Grekland. Den svåra situationen i Gaza beskrevs i beslutet inklusive hur många barn som omkommit och andra förödande konsekvenser för barn. Slutsatsen blev ändå att detta inte uppgår till flyktingskäl eller alternativa skyddsskäl. I beslutet konstateras att det visseriigen föreligger särskilt ömmande omständigheter med hänsyn till barnets bästa, men att en utvisning inte skulle bryta mot ett internationellt åtagande. I överklagan togs upp att pojken har haft skydd av UNRWA, FN:s organ för palestinier, men detta berördes inte i domstolen, som avslog utan närmare utredning. Migrationsöverdomstolen har nu behandlat ärendet. Eftersom pojken var registrerad hos UNRWA borde saken ha prövats i enlighet med de särskilda regler som finns för denna grupp, då han har hävdat att han inte längre kan få skydd av UNRWA. Därför återförvisas målet till migrationsdomstolen. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

FARR 20-03-03:

Från Palestina/ Domar och riktlinjer för palestinier till sidans topp

I december 2019 publicerade Migrationsverket riktlinjer för asylsökande från Gaza och Västbanken. Ställningstagandet för Gaza bygger på en vägledande dom som slog fast att det åter går att verkställa utvisningar till Gaza. Därmed kan dessa palestinier åter få utvisningsbeslut istället för tillfälliga uppehållstillstånd.

Migrationsverket bedömer att Gaza nu är i väpnad konflikt och personer med individuella skäl kan få asyl. Situationen på Västbanken anses däremot ha förbättrats. Vissa från Västbanken skulle kunna bedömas som "övrig skyddsbehövande" och situationen i Gaza innebär "särskilt ömmande omständigheter" för barn - men dessa skäl används inte under den tillfälliga lagen.

Sedan Sverige erkände Palestina räknas palestinier inte som statslösa om de är registrerade i de palestinska områdena. När det finns praktiska verkställighetshinder blir situationen ändå likartad som för statslösa palestinier. De särskilda reglerna för palestinier som registrerats av FN-organet UNRWA omfattar även medborgare i staten Palestina.

Längre ned i denna artikel beskrivs ett antal domar och riktlinjer som berör både palestinska medborgare och statslösa palestinier.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

BADIL februari 2020:

Från Palestina/ Closing Protection Gap: Handbook on Protection of Refugees till sidans topp

/Asylnytt 200227: På grund av missförstånd annonserade Asylnytt denna handbok som nyligen uppdaterad, vilket inte stämmer. Senaste uppdateringen är gjord 2015./

The Handbook addresses problems and protection gaps facing Palestinian refugees who seek protection under the 1951 Refugee Convention and/or the 1954 Stateless Convention in third countries outside the Arab world. It aims to strengthen implementation of legal protection standards applicable to Palestinian refugees, in particular the rights embodied in Article 1D of the 1951 Refugee Convention.

The Handbook is intended to serve as a practical guide for refugee experts, lawyers, judges, UNHCR offices, national authorities, NGOs and others who are involved in asylum claims submitted by Palestinian refugees. The first edition was launched at the 2005 annual UNHCR NGO Consultations held in Geneva. In 2011 the Handbook was updated to include new cases relevant to the issues addressed in the publication. Building on the 2005 edition and the 2011 update, BADIL published a second edition of the Handbook in 2015.

Hämta handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

BADIL 19-12-11:

Från Palestina/ Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons till sidans topp

On BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights launched the Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons 2016-2018, attended by representatives from various community based organizations, diplomatic missions, international organizations, academics and activists, which including significant youth participation. This is the 9th edition of the survey, a core and essential BADIL research that is produced periodically every two years.

The main findings of the survey were presented: the most up to date statistical and socio-economic data concerning Palestinian refugees and internally displaced persons (IDPs); and the results from the questionnaire on the practicality of return which focused on the opinions and perceptions of youth in Mandatory Palestine and abroad.

Since the last survey (8th Edition), the Palestinian people have experienced an ever more repressive and limited space within which to demand and exercise their collective and individual rights. This has been characterized by the rapid advancement of Israeli annexation policies in the West Bank, underpinned by entrenched apartheid policies throughout Mandatory Palestine, and coupled with the renewed attacks on the rights of Palestinian refugees, particularly in the delegitimization of the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). It is in this context that BADIL elected to focus this survey on the right of return and its feasibility, recognizing that its denial is one of the root causes of the ongoing Nakba. Conversely, examining the practicality of return and envisioning its implementation is an overlooked approach to resolving the conflict, realizing justice and ending impunity.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Asylnytt 19-12-14

Från Palestina/ Migrationsverket: Väpnad konflikt i Gaza men inget praktiskt hinder till sidans topp

Enligt Migrationsverkets tidigare rättsliga ställningstagande från 2016 rörande Gaza rådde svåra motsättningar, men inte väpnad konflikt. Individer med personliga skäl genom konflikten bedömdes som "övrig skyddsbehövande". Barn beviljades generellt uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter. Genom den tillfälliga lagen sattes dessa bedömningar mer eller mindre ur spel. Å andra sidan har praktiskt verkställighetshinder rått under flera år, på grund av att det inte varit möjligt att passera Egypten. I ett nytt ställningstagande bedöms nu Gaza vara i väpnad konflikt, vilket innebär att vissa asylsökande efter individuell bedömning kan få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Inget myndighetsskydd anses finnas i Gaza och inte heller möjlighet till internflykt. Bedömningen för barns humanitära skäl kvarstår men under den tillfälliga lagen krävs dessutom att en utvisning skulle strida mot ett internationellt åtagande. Enligt Migrationsverkets tolkning innebär detta att beslut kan fattas som strider mot barnets bästa. Utvisningar till Gaza kan väntas återupptas, då Migrationsverket anser att det nu går att resa genom Egypten, vilket kan leda till att tillfälliga uppehållstillstånd på grund av praktiska hinder inte längre beviljas. Det förändrade säkerhetsläget kan dock spela roll vid en ny prövning.

Hämta dokumentet, SR 32/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-12-14:

Från Palestina/ Migr-verket om Västbanken: "Svåra motsättningar", läget förbättrat till sidans topp

I en kortfattad rättslig kommentar om situationen på Västbanken konstaterar Migrationsverket att säkerhetsläget karakteriseras av våldsamheter i samband med paltstinska protester som besvaras med tårgas, beskjutningar med gummikulor eller levande ammunition. Israeliska räder och individuella attacker från båda sidor förekommer. Men Migrationsverket anser att säkerhetsläget blivit bättre sedan 2015 och att situationen de senaste två åren varit relativt lugn, bland annat genom samarbete mellan Israel och den palestinska myndigheten. Säkerhetsläget är dock oberäkneligt enligt verket. Den rättsliga bedömningen är att det fortfarande råder "andra svåra motsättningar" enligt paragraf 2 a, första stycket i Utlänningslagens fjärde kapitel. Detta är lika med lagens nivå för "övrig skyddsbehövande", det vill säga att den inte kan tillämpas under den tillfälliga lagen.

Hämta dokumentet, SR 33/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10- 00:

Från Palestina/ Migrationsöverdomstolen: Praktiska hinder kan påverka flyktingstatus till sidans topp

En palestinier från Gaza bedömdes inte ha skyddsbehov men fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. Mannen hävdade att han har rätt till flyktingstatus eftersom han varit registrerad av FN:s organisation för palestinier, UNRWA, men inte längre kunde få skydd av UNRWA. Migrationsdomstolen höll med och beviljade flyktingstatusförklaring. Migrationsverket överklagade med motivering att ett tillfälligt praktiskt hinder inte innebär att skyddet från UNRWA har upphört. Det krävs att personen på grund av skyddsbehov inte kan återvända. Migrationsöverdomstolen klargör nu att praktiska hinder kan medföra att skyddet från UNRWA har upphört. Om det finns omständigheter som ligger utanför den sökandes kontroll som hindrar återvändande så behöver hindret inte ha med skyddsbehov att göra. I det enskilda ärendet beviljar Migrationsöverdomstolen ändå inte flyktingstatus eftersom hindret inte kvarstår. Under 2018 har det blivit lättare att passera genom Egypten till Gaza, enligt Migrationsöverdomstolen. Därför bifalls Migrationsverkets överklagande. Domen är vägledande.

Domen har även publicerats med ett referat av MIgrationsverket

Hämta domen MIG 2019:13, UM 9395-18 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

Migrationsverket 19-10- 15:

Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och dokument till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

Rapporten syftar i första hand till att ge en samlad ingång till information om palestiniers generella status, möjligheter att uppehålla sig, erhålla officiella dokument från, samt resa in i och ut till de stater i Mellanöstern de är bosatta i. Varje kapitel börjar med en kort introduktion till historien för palestinier i landet och hur deras situation är där. Därefter följer en redogörelse för procedurerna för palestinier att få medborgarskap, uppehållstillstånd, resedokument, ID-kort samt möjligheten att resa in och ut ur landet/området. Rapporten behandlar inte återvändande specifikt även om en del information kring detta framkommer av informationen i kapitlen om in- och utresa. För mer detaljerad information om återvändande hänvisas till Migrationsverkets enhet för återvändandesamordning och deras dokument i Lifos databas. För vissa länder som av olika skäl särskiljer sig gällande handlingar som palestinierna har kan redogörelsen för dokumenten avvika något från det generella upplägget i övriga land-kapitel. Det gäller b.la Palestina, Jordanien, och Libanon.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

Asylrättscentrum 19-09-16:

Från Palestina/ Chefsjuristen kommenterar: Hinder för återvändande till Gaza till sidans topp

Kan praktiska eller juridiska hinder att återvända till Gaza göra att skyddet eller biståndet från UNRWA anses ha upphört? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar Migrationsöverdomstolens dom om återvändande till Gaza och möjligheten att få flyktingstatus.

Avgörandet rör en man från Gaza i Palestina som ansökte om asyl i Sverige 2015. Han uppgav i ansökan att han riskerade att dödas eller utsättas för annan skyddsgrundande behandling om han tvingades återvända till Gaza.

Mannen var registrerad hos United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). UNRWA är ett FN-organ som ska skydda och hjälpa palestinska flyktingar i Gaza, Västbanken, Jordanien, Libanon och Syrien. En person måste vara registrerad hos UNRWA för att ha rätt till skydd och hjälp från organet. Om man har en sådan registrering kan man inte få skydd enligt Genèvekonventionen, men om skyddet och hjälpen istället skulle upphöra ska personen få flyktingstatusförklaring. Detta framgår av Genèvekonventionen, skyddsgrundsdirektivet, EU-domstolens avgörande El Kott m.fl. och Migrationsdomstolens tidigare avgöranden MIG 2013:19 och MIG 2018:3.

Migrationsdomstolen beviljade flyktingstatus

Migrationsverket bedömde att mannen inte riskerade skyddsgrundande behandling, eftersom han inte gjort sannolikt att skyddet från UNWRA hade upphört. Migrationsverket ansåg dock att de praktiska svårigheterna att resa in i Gaza medförde att det omöjligt för mannen att återvända till Gaza. Mannen beviljades därför ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 § utlänningslagen. Migrationsdomstolen ändrade beslutet och beviljade mannen flyktingstatusförklaring på grund av samma omständigheter - att det var praktiskt omöjligt att resa till Gaza.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Asylnytt 19-03-02:

Från Palestina/ HD beslutar om utvisningar på grund av brott, bla efter brandattentat till sidans topp

I Asylnytt 180926 refererades en hovrättsdom som innebar att en palestinier som varit med om ett brandattentat mot bilar utanför en synagoga inte skulle utvisas till Gaza. Hovrätten ansåg att mannen riskerade att behandlas som terrorist av Israel. Nu har saken prövats av Högsta domstolen som upphäver den delen av hovrättsdomen och fastställer att mannen trots allt ska utvisas efter sitt fängelsestraff. Domen bygger på generella resonemang om förutsättningarna för utvisning och på Migrationsverkets bedömning av den individuella risken. Högsta domstolen behandlade samma dag utvisningsfrågan i två andra ärenden och slog i båda fallen fast att utvisning skulle ingå i straffen. Det ena gällde en man från Syrien som dömts för en grov våldtäkt. För syrier finns ett generellt verkställighetshinder, men utvisningsbeslut kan ändå tas eftersom det är oklart om hindret består efter fängelsestraffet. Det andra gällde en palestinier från Libyen som dömts för ett rån. I det fallet finns ett praktiskt verkställighetshinder eftersom Libyen i dagsläget inte släpper in statslösa palestinier. Men även i det fallet är det oklart om hindret består efter fängelsestraffet. Alla tre besluten innehåller genomgång av förutsättningarna för utvisning på grund av brott och är vägledande.

Läs HD:s sammanfattning och hämta domarna B 1415-18, B 2017-18 och B 4781-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Migrationsverket 18-12-04:

Från Palestina/ Lifosrapport: Palestina - vårdnad av barn till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhete har publicerat en rapport om vårdnadsregler i Palestina (Gaza och Västbanken).

Denna rapport om familjerätt och vårdnad av barn i Palestina har tagits fram efter förfrågan från Migrationsverkets Medborgarskapsenhet. Rapporten syftar primärt till att redogöra för vad som generellt sett gäller rättsligt avseende vårdnadsfrågor i Staten Palestina.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Migrationsverket 18-10-31:

Från Palestina/ Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och dokument till sidans topp

/Utdrag, Introduktion:/

Palestinska flyktingar är en av de största flyktinggrupperna i världen. Efter massflykten 1948 från det som då blev Israel, bosatte sig många palestinier främst i andra arabländer i Mellanöstern. Efter sexdagarskriget 1967 utlöstes en ny flyktvåg av palestinier och de har också flytt på grund av andra oroligheter och konflikter i sina närmiljöer. De flesta länder har inte integrerat palestinierna och gett dem medborgarskap, Jordanien undantaget, och deras uppehållsrätt och dokument varierar beroende på vilket land i Mellanöstern de befinner sig i. De behandlas också generellt sämre än medborgare, och i vissa länder är restriktionerna för palestiniers omfattande och påverkar deras möjligheter till att kunna försörja sig, utbilda sig mm.

Palestinska flyktingar från Mellanöstern är en stor grupp som förekommer i Migrationsverkets ärenden. Många av dem är statslösa. De handlingar de uppvisar kan vara utställa av olika länder och variationen gällande de dokument de kan inneha är stor, likaså dess utfärdande. Lifos avsikt är att denna rapport ska bringa klarhet i vilken status och vilka dokument palestinier i Mellanöstern har i respektive land som rapporten behandlar samt hur dokumenten utfärdas.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Asylnytt 18-10-18:

Från Palestina/ Prövningstillstånd: Praktiskt hinder för att nå UNRWA i hemlandet till sidans topp

En palestinier från Gaza sökte asyl och berättade om att han hamnat i konflikt med Hamas i Gaza på grund av att han vägrat ta ett utvidgat uppdrag i sin roll som idrottstränare. Under kriget fick han tips om att han borde hålla sig undan. Migrationsverket ansåg uppgifterna motsägelsefulla och bedömer att han inte riskerar förföljelse. Däremot bedömdes han inte kunna återvända till Gaza för närvarande på grund av problemen med att ta sig genom Egypten och passera gränsen. Därför fick han tidsbegränsat uppehållstillstånd om 12 månader. Migrationsdomstolen analyserade de olika skäl som kan göra att en palestinier förlorar skydd av organisationen för skydd av palestinier, UNRWA - vilket automatiskt ska leda till flyktingstatus om det inte finns uteslutningsskäl. Domstolen beviljade uppehållstillstånd med flyktingstatus eftersom det finns ett konkret hinder mot att resa till Gaza och mannen därmed inte kan få skydd av UNRWA. Detta beslut har nu överklagats av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Asylnytt 18-09-26:

Från Palestina/ Palestinier ska inte utvisas trots grovt brott, fastslår Hovrätten till sidans topp

I december 2017 utförde några personer ett brandattentat mot bilar utanför synagogan i Göteborg. I församlingshemmet fanns ett 40-tal ungdomar. Ingen kom dock till skada. Attentatsmännen dömdes inte för mordbrand eller försök till mordbrand eftersom det inte fanns någon konkret risk för att branden skulle spridas till byggnaden. Däremot dömdes tre män för grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse. En av personerna är inte svensk medborgare och dömdes även till utvisning eftersom han begått ett grovt brott. Hovrätten har nu ändrat den delen av domen. Eftersom gärningen kan ses som ett politiskt brott riktat mot judar kan Israel ha ett intresse i saken. Med hänsyn till den osäkerhet som råder vid gränserna till Gaza och Västbanken och i själva områdena så skulle mannens grundläggande mänskliga rättigheter vara hotade om han utvisades dit. (Källor: Infotorg juridik och Hovrätten för Västra Sverige)

Observera: Denna dom upphävdes av Högsta domstolen 190302, se Asylnytt 190302

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Asylnytt 18-08-04:

Från Palestina/ EU-domstolen: UNRWA-Palestinier får inte asyl men saken ska utredas till sidans topp

En palestinsk kvinna från Gaza tog sig till Jordanien med turistvisum. Därifrån reste hon vidare och sökte asyl i Bulgarien. Hon hävdade att hon riskerar tortyr och förföljelse av Hamas på grund av sitt arbete för kvinnors rättigheter. Domstolen i Bulgarien hänskjöt ärendet till EU-domstolen främst för att få klargjort om asylansökan från en person registrerad av UNRWA och som vistats i Jordanien över huvud taget behöver prövas. Domstolen ställde en rad detaljerade följd frågor om tillämpningen av olika paragrafer i bulgarisk lag och karaktären av skyddet från UNRWA. EU-domstolens svar innehåller en detaljerad genomgång av kraven på asylproceduren och innebär bland annat att den nationella domstolen måste pröva om personen faktiskt åtnjuter konkret skydd av UNRWA. Regeln gäller oavsett om den är införd i nationell lag. Den sökande har rätt att höras och behöver inte åberopa någon särskild paragraf. Personen kan hänvisas till ett annat land där personen vistats om personen åtnjuter konkret skydd av UNRWA i den staten och förutsatt att den staten erkänner UNRWA, upprätthåller principen om non-refoulement och tillåter personen resa in.

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket tillsammans med ett referat.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Läs eller hämta domen i sin helhet, mål nr C-585/16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Migrationsverket 18-05-23:

Från Palestina/ Sponsorsystemet i Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en rapport om sponsorsystemen fungerar och förändras i dessa länder, med särskilda kommentarer om syrier och palestinier.

/Utdrag ur Lifos avslutande kommentar och slutsatser:/

Utmärkande för systemet är alltså att uppehållsrätten är kopplad till arbete, där rätten att vistas i landet i princip upphör automatisk den dag utlänningen inte längre har arbete eller kan försörja sig i landet. Detta är främst kopplat till statsmakternas kontroll över resurser och fördelning av de förmåner som olje- och gasintäkterna inbringar. Något som statsmakten i respektive land valt att exklusivt förbehålla landets medborgare. Därtill upphör uppehållstillstånd om utlänningen befinner sig utomlands i mer än sex månader i sträck. Detta oavsett om utlänningen har vistats och arbetat en kortare tid i landet eller har bott där hela sitt liv. Exempelvis måste unga vuxna (18-åringar) som fötts i landet som regel söka uppehållstillstånd "av egen kraft", dvs. för högre studier eller arbete, för att stanna kvar, medan personer som uppnått "pensionsåldern" endast kan stanna om de har fortsatt tryggad försörjning i form av arbete eller familjesponsor. Regelverket gäller i princip samtliga utländska medborgare i GCC-regionen. Detta även palestinier och syrier, som särskilt lyfts fram i rapporten, även om de av dem som anlänt från Syrien under den nu pågående konflikten i de flesta fall de facto tillåtits stanna på särskilda premisser.

Sammantaget bedömer Lifos trots allt att palestinier i allmänhet i princip löper samma risk som andra kategorier att deporteras (någonstans, dock inte nödvändigtvis till "hemlandet") om deras uppehållstillstånd går ut och de därmed vistas illegalt i ett av här avhandlade länder, eller om de begår brott av mer allvarlig natur.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

UNHCR December 2017:

Från Palestina/ UNHCR guidelines on Article 1 D relating to refugee status till sidans topp

These Guidelines, having benefited from broad public consultation, are intended to provide legal interpretative guidance for governments, legal practitioners, decision- makers and the judiciary, as well as UNHCR personnel carrying out mandate refugee status determination under its mandate.

(...)

2. Article 1D of the 1951 Convention provides:

This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance.

When such protection or assistance has ceased for any reason, without the position of such persons being definitively settled in accordance with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, these persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this Convention.

3. Article 1D of the 1951 Convention is often characterised as an "exclusion clause", whereas it has both exclusionary and inclusionary aspects5 and its two paragraphs are to be read sequentially. In other words, one must first come within the scope of the first paragraph before coming within the second paragraph. Paragraph 1 generally excludes from the protection of the 1951 Convention those Palestinian refugees who are receiving protection or assistance from UNRWA, while paragraph 2 of Article 1D operates to include those very same Palestinian refugees when that protection or assistance has ceased. Once the protection or assistance has ceased (see section II E below), they are entitled ipso facto to the benefits of the 1951 Convention. As refugees already recognised by the international community,6 no separate or additional assessment under Article 1A(2) is required for them to qualify for Convention protection. Claimants need only demonstrate that they fall within the terms of Article 1D.

(...)

Läs eller hämta riktlinjerna i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Migrationsverket 17-10-19:

Från Palestina/ Temarapport: Situationen för politiskt oliktänkande på Västbanken till sidans topp

/Utdrag; avslutning:/

Politiskt oliktänkande på Västbanken har under många år inneburit risk för att bli arresterad eller att bli utsatt för hot och i vissa fall våld. Det har drabbat anhängare av Hamas men i ökad utsträckning även andra kritiker av Abbas. Efter att den nya lagen om elektroniska brott antogs i juli 2017 har antalet fall av journalister ökat som blivit arresterade eller på andra sätt ansatta.

Situationen är kopplad till konflikten mellan Fatah och Hamas samt interna maktkamper inom Fatah. I oktober påbörjades en försoningsprocess mellan Fatah och Hamas som bedöms vara det mest seriösa initiativet på länge. Om det lyckas kanske också situationen för Fatah-anhängare i Gaza och Hamas- anhängare på Västbanken blir bättre. Abbas och hans anhängare försöker också att konsolidera sin makt inför hans avgång men än så länge finns ingen given efterträdare. Troligtvis kommer Abbas att försöka utmanövrera internt motstånd så att hans falang ska kunna säkra fortsatt styre av Palestina. Detta, tillsammans med det folkliga missnöjet med presidenten torde innebära att det fortfarande kommer att ske tillslag mot kritiker av Abbas och hans PA-regering.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Norsk Landinfo / Migrationsverket 17-05-09:

Från Palestina/ Passering av grenseovergangene Rafah og Erez til og fra Gazastripen till sidans topp

Temarapporten behandlar passering av gränsövergångarna Rafah och Erez till och från Gazaremsan och bygger på en gemensam utredningsresa till Gaza, Jerusalem och Västbanken som Landinfo och Lifos genomförde under oktober-november 2016.

Sammendrag:

Gazastripen har vært underlagt en israelsk blokade i ti år som følge av at Hamas fikk full kontroll over området i 2007. Blokaden innebærer at det er strenge restriksjoner på utreise, og at det først og fremst er personer med sterke humanitære behov samt enkelte forretningsfolk som får reise ut av Gaza via Israel. I de senere årene har også disse prioriterte gruppene i økende grad hatt problemer med å få utreisetillatelse fra israelske myndigheter. I tillegg til de israelske restriksjonene, rammes Gazas befolkning også av at Egypt i 2014 stengte grenseovergangen i Rafah. Denne grensen åpnes riktignok sporadisk, men uforutsigbarheten rundt åpningstidene gjør det nær umulig for Gazas befolkning å planlegge en utenlandsreise. De dagene grensen er åpen, prioriteres personer som har avtale om medisinsk behandling i Egypt og personer med lovlig opphold i et annet land. Dette betyr at Gazas befolkning har få muligheter til å forlate Gazastripen.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Migrationsverket 17-05-02:

Från Palestina/ Temarapport: Våld mot kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd till sidans topp

Temarapporten handlar om våld mot kvinnor i Palestina och deras möjligheter att få skydd. Den går igenom olika typer av våld mot kvinnor och de lagar och skyddssystem som är applicerbara i dessa situationer. Rapporten bygger på intervjuer som genomfördes vid en utredningsresa av Lifos och norska Landinfo till Palestina mellan den 24 oktober och den 4 november 2016, samt kompletterande skriftliga källor.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Asylnytt 17-04-10:

Från Palestina/ anklagad för samarbete med Israel bedöms som flykting av domstol till sidans topp

En man hade tvingats hjälpa Hamas med att flytta några vapenlådor, som fanns på hans mark i Gaza. Strax efter händelsen anklagades mannen för att ha informerat israeliska myndigheter om verksamheten. Det ledde till att han flydde från landet. Därefter fick han veta att två av männen dödats och att deras famljer höll honom ansvarig. Migrationsverket höll med om att misstänkta kollaboratörer löper stora risker men bedömde att det inte var trovärdigt att mannen anklagats för något på så lösa grunder. Inför överklagandet kompletterade mannen bland annat med en kallelse till polisen för förhör. Domstolen höll muntlig förhandling och konstaterade att mannens berättelse var oförändrad och verkade självupplevd. Han berättade också att vänner till honom gripits. Mannen beviljas flyktingstatus eftersom han riskerar förföljelse på grund av "tillskriven politisk uppfattning". Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Asylnytt 16-10-15:

Från Palestina/ Migrationsverket om Gaza: Tillfälligt stopp för utvisningar till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om bedömningen av asylsökande från Gaza, den isolerade västra delen av Palestina. På grund av att det inte går att garantera att palestinier släpps in genom Egypten, och säkerhetsläget kring gränsövergången, råder nu praktiskt verkställighetshinder. Uppehållstillstånd ges på 12 månader enligt Utlänningslagens paragraf 5:11. Endast om hindret i undantagsfall skulle anses som bestående för någon, så används paragraf 12:18 (med uppehållstillstånd om 13 månader och möjlighet till permanentning genom arbete). Kriterierna för vilka som kan bedömas som flyktingar kvarstår och gäller främst personer som kan kopplas till Israel eller al-Fatah eller är oppositionella mot Hamasregeringen. Barn från Gaza har länge fått stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter. Genom den tillfälliga lagen kan den paragrafen inte användas utan ytterligare individuella skäl, som kan härledas till en internationell konvention. Men även barn omfattas förstås av det praktiska verkställighetshinder som råder nu.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

FARR 16-10-11: Tillfälligt stopp för utvisningar till Gaza (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Migrationsverket 16-09-06:

Från Palestina/ Lägesanalys: Gaza till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en rapport om läget i Gaza.

Dokumentet behandlar den aktuella säkerhetssituationen i Gaza, den humanitära och ekonomiska situationen, situationen för internflyktingar, samhällstjänster, särskilt utsatta kategorier, samt läget vid gränsövergången Rafah.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.