fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Marocko

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190219:

Asylnytt 19-02-19:

Från Marocko/ Europadomstolen tillåter utvisning av terroristdömd från Danmark till sidans topp

Saken gäller en man från Marocko som bott i Danmark i nästan 40 år och var dansk medborgare. Marocko hade ett par gånger begärt honom utlämnad för en anklagelse om mordförsök och sabotage, men Danmark hade nekat på grund av risken för otillåten behandling. Mannen har senare dömts för flera brott, bl.a. för att ha främjat terorism. 2013 gifte han sig med en kvinna av marockanskt ursprung och paret har ett barn. 2014 dömdes han på nytt till fängelse för att ha främjat terroristbrott, denna gång även till att förlora medborgarskapet och utvisning med permanent återreseförbud. Mannen sökte asyl. Det avslogs, bl.a. eftersom mannen varit i Marocko flera gånger och att det var länge sedan han begärdes utlämnad. Europadomstolen nekade att begära inhibition enligt "rule 39" och utvisningen verkställdes i januari 2019. Nu konstaterar domstolen att förhållandena i fängelse i Marocko har blivit bättre övervakade med tillgång till advokat och att Danmark begärt och fått garantier mot dödsstraff. Att medborgarskapet dras in är proportionerligt enligt Europadomstolen. Beträffande familjelivet påpekar domstolen att makarna inte levt ihop och när de skaffade barn efter mannens dom var de medvetna om att förhållandet var osäkert.

Läs Mansour Said Abdul Salam Mubarak against Denmark, Application no. 74411/16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

IOM 18-12-18:

Från Marocko/ Norway supports voluntary reintegration of stranded migrants till sidans topp

Merethe Nergaard, Ambassador of the Kingdom of Norway, and Ana Fonseca, Chief of Mission of the International Organization for Migration (IOM) in Morocco signed an agreement to award a grant of NOK 4,000,000 (approx. EUR 400,000) to IOM as a contribution to the 'RAISE' programme (Voluntary Return and Reintegration for Stranded Migrants in Morocco).

"We are pleased to continue our support to RAISE, contributing to IOM and Morocco's efforts to assist stranded migrants who wish to return to their home country," said Marianne Hagen, State Secretary at the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. She headed the Norwegian delegation to the intergovernmental conference to adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Hagen, together with António Vitorino, Director General of IOM, attended the signing of the agreement.

Morocco has over the years become a key location on the perilous journey of thousands of migrants, mostly from sub-Saharan countries, to Europe. Migrants fleeing poverty, lack of opportunities or increasing violence continue to arrive in Morocco, making the North African country both a destination and transit country. However, many of these migrants end up being stranded in Morocco, leaving them vulnerable to becoming victims to abuse and exploitation at the hands of smugglers and traffickers.

Consequently, Morocco and IOM launched an Assisted Voluntary Return and Reintegration programme in 2005 to offer the possibility of a dignified return through provision of administrative, logistical, financial support - including reintegration assistance - to migrants unable or unwilling to remain in Morocco, and who decide to return to their country of origin.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Asylnytt 18-07-18:

Från Marocko/ Europadomstolen tillåter Nederländerna utvisa terroristdömd till sidans topp

En marockan som bodde illegalt i Nederländerna dömdes efter en lång procedur för att ha förberett terrorbrott. Han gick till Europadomstolen för att inte bli utvisad till Marocko, där han hävdade att han också skulle bli anklagad i samband med avslöjandet av en terrorcell. Målet har likheter med det fall (Case of X v. Sweden, 36417/16) där Sverige nyligen förbjöds att utvisa en terrormisstänkt person till Marocko. Liksom i det fallet noterar domstolen att rättssäkerheten i Marocko ökat men att tortyr fortfarande förekommer, särskilt i terrormål. En skillnad är att personen den här gången var dömd i Nederländerna. Europadomstolen anser att Marocko respekterar principen att inte döma en person på nytt för samma brott. Mannen hade inte kunnat bevisa att han var kopplad till något brott i Marocko och de nederländska myndigheterna hade till skillnad från de svenska ställt frågor till Marocko för att klargöra om mannen var eftersökt. Domstolens slutsats är att det inte skulle bryta mot Europakonventionen att utvisa mannen till Marocko.

Case of X v. the Netherlands, Application no. 14319/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

Asylnytt 18-01-19:

Från Marocko/ Sverige fällt av Europadomstolen för utvisning av terroristanklagad till sidans topp

En man som haft uppehållstillstånd i Sverige i mer än tio år fick utvisningsbeslut på Säpos begäran. Mannen hävdar att han är falskt anklagad och skulle utsättas för tortyr i Marocko för att erkänna om det kom ut att han anklagats för terrorism. De svenska myndigheterna argumenterade att utvisningen inte behövde väcka myndigheternas intresse i hemlandet och att Marocko arbetar för för att tortyr inte ska användas. Men Europadomstolen anser att tortyr tillämpas i Marocko just för att få anklagade att erkänna terrorbrott. I regeringens kommunikation med Europadomstolen kom fram att Säpo redan informerat polisen i Marocko och att Säpo ska verkställa utvisningen. Att Migrationsöverdomstolen inte visste om Säpos dubbla roller får Europadomstolen att ifrågasätta rättssäkerheten i Sverige. Europadomstolen påpekar att förbudet mot utvisning med risk för tortyr är absolut. Utvisningen skulle bryta mot konventionen.

Case of X v. Sweden, Application no. 36417/16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Riksdagen 17-12-05:

Från Marocko/ Interpellationsdebatt: Unga utan asylskäl till sidans topp

Interpellation 2017/18:135 av Johan Forssell (M)

Sverige har under senaste åren tagit emot ett stort antal asylsökande barn och ungdomar utan vårdnadshavare. Under 2015 uppgick antalet asylsökande till över 35 000 barn och ungdomar. Merparten har kommit från Afghanistan, men Sverige har även tagit emot många barn och ungdomar från bland annat Syrien, Somalia, Eritrea, Irak och Marocko.

Sedan 2015 har antalet asylsökande barn utan vårdnadshavare till Sverige minskat kraftigt, men en grupp utmärker sig. Under 2017 har fler marockanska barn utan vårdnadshavare sökt asyl än under 2016. Mellan januari och september i år har Migrationsverket registrerat 189 asylsökande från Marocko, som utgett sig vara barn utan vårdnadshavare.

Denna grupp saknar ofta asylskäl och beviljas därför sällan asyl. Enligt Migrationsverkets statistik är det endast tre procent av alla som söker asyl som får bifall från Migrationsverket. Många får heller inte sin asylansökan prövad då de hinner avvika innan beslut fattas. Dessutom uppger gränspolisen att ett stort antal barn och ungdomar undviker att söka asyl för att inte blir registrerade hos Migrationsverket.

Många unga som inte har asylskäl riskerar att hamna i riskmiljöer präglade av kriminalitet, droger och ohälsa. Gränspolisen har vittnat om unga pojkar som hamnar i grov kriminalitet och att utsattheten för gruppen ökar.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Heléne Fritzon:

1. Vad ämnar statsrådet och regeringen göra för att korta handläggningstiderna för grupper där det är uppenbart att asylskäl saknas?

1. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att unga marockanska medborgare i asylprocessen inte lever på gatan?

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.