fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Libyen

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191017:

Migrationsverket 19-10-15:

Från Libyen/ Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och dokument till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

Rapporten syftar i första hand till att ge en samlad ingång till information om palestiniers generella status, möjligheter att uppehålla sig, erhålla officiella dokument från, samt resa in i och ut till de stater i Mellanöstern de är bosatta i. Varje kapitel börjar med en kort introduktion till historien för palestinier i landet och hur deras situation är där. Därefter följer en redogörelse för procedurerna för palestinier att få medborgarskap, uppehållstillstånd, resedokument, ID-kort samt möjligheten att resa in och ut ur landet/området. Rapporten behandlar inte återvändande specifikt även om en del information kring detta framkommer av informationen i kapitlen om in- och utresa. För mer detaljerad information om återvändande hänvisas till Migrationsverkets enhet för återvändandesamordning och deras dokument i Lifos databas. För vissa länder som av olika skäl särskiljer sig gällande handlingar som palestinierna har kan redogörelsen för dokumenten avvika något från det generella upplägget i övriga land-kapitel. Det gäller b.la Palestina, Jordanien, och Libanon.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

Asylnytt 19-05-03:

Från Libyen/ Migrationsverket justerar bedömning av situationen i Libyen till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en kortfattad rättslig kommentar om utvecklingen i Libyen. Säkerhetsläget beroende på striderna mellan trupperna under Khalifa Haftar och regimen anses osäkert. Parterna är ungefär jämstarka enligt kommentaren varför det kan bli en allvarlig eskalering. Den rättsliga bedömningen skiljer sig ändå inte från föregående (SR 34/2017), nämligen att det råder en inre väpnad konflikt men inte med så urskillningslöst våld att alla och envar anses som skyddsbehövande. Rättschefen lägger dock till att "Mot bakgrund av den allvarliga säkerhetssituationen ställs ett lågt krav på den sökandes individuella utsatthet för att ett skyddsbehov ska anses föreligga."

Hämta dokumentet, SR 15/2019 (Extern länk)

Hämta det utförligare rättsliga ställningstagandet, SR 34/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

UNHCR / ECRE 18-09-07:

Från Libyen/ UNHCR declares Libya unsafe for returns, amid increased violence till sidans topp

The UN Refugee Agency (UNHCR) has published its updated Position on Returns to Libya, replacing the position taken in 2015. It urges all States to suspend forcible returns to Libya until the security and human rights situation has improved sufficiently, and determines that internal flight or relocation should not be considered an alternative while the relevance and reasonableness criteria are not being met.

As of 31 August 2018, UNHCR in Libya had registered 55,008 refugees and asylum-seekers. These people are particularly vulnerable with regard to deteriorating socio-economic conditions, the volatile security situation, and exclusion from the most basic of services. Furthermore, they are at acute risk of arrest and detention for irregular stay.

Refugees and asylum seekers who are intercepted at sea and returned to Libya by the Libyan Coast Guard, are transferred to government- run detention centres where they are held for indefinite periods. OHCHR, MSF and Amnesty International have described the conditions as "appalling", "nightmarish", and "cruel, inhuman and degrading." Currently its estimated that at least 8000 people are being held in these detention centres and an unknown number are held by armed criminal networks in 'unofficial detention centres'; frequently in warehouses and on farms.

Refugees and asylum-seekers, including children, are deemed to be at extreme risk of abuse at the hands of smugglers, traffickers, armed groups, militias, criminal gangs and state officials acting with impunity. These violations and abuses reportedly include "unlawful deprivation of liberty; torture and other forms of ill-treatment, including rape and other forms of sexual violence; abduction for ransom and other forms of extortion; forced labour; and unlawful killing".

(...)

Artikeln med länkar till artiklar och källor (Extern länk)

UNHCR September 2018: UNHCR Position on Returns to Libya - Update II (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

UNHCR 18-08-14:

Från Libyen/ Militias evict and disperse 1,900 displaced people in Libya till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is concerned about the forced eviction by militias of 1,900 internally displaced persons from Triq Al Matar settlement in Tripoli, Libya. Triq Al Matar was the largest IDP settlement in Tripoli, hosting 370 families originally from the city of Tawergha who had been living in the settlement since it was established in 2011.

According to residents, a local militia forced the entire population of Triq Al Matar to flee their homes last week, following three nights of indiscriminate raiding and the arbitrary arrest of 94 residents, 12 of whom remain detained by the militia in dismal conditions. Some women and girls were threatened with rape and the IDPs had to flee their homes at short notice, taking only a few belongings with them.

The IDPs are now dispersed, living in various areas in which they have relatives or acquaintances, including other IDP settlements. Some families who owned cars are now sleeping in them.

UNHCR is concerned that IDPs moving to other settlements in Tripoli are at risk of further eviction. Some families from Tawergha living in other settlements in Tripoli have already fled their homes for fear of being attacked. UNHCR calls for the respect of human rights, the protection of civilians and for the right of displaced persons to decide about their own future. UNHCR is closely following-up on the situation and liaising with all parties to ensure that the main needs of IDPs are met and any future evictions are prevented.

The people of Tawergha are an ethnic minority - approximately 40,000 people - who were forced to flee their homes in 2011. The majority of them sought refuge in informal settlements around Tripoli or Benghazi. They have now been internally displaced for seven years and are waiting to return home following a recent agreement by the parties involved.

In Libya, some 192,000 displaced people have been living in dire conditions for years. UNHCR calls for urgent solutions to end their suffering and return home in a voluntary, safe and dignified manner.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Asylnytt 17-10-27:

Från Libyen/ Migrationsverket om situationen i Libyen. till sidans topp

I ett nytt rättsligt ställningstagande om situationen i Libyen konstaterar Migrationsverket att det råder väpnad konflikt i landet. Det förvärrade läget gör att de som tillhör utsatta grupper som regel bör bedömas som flyktingar. Detta gäller t.ex. kvinnor, barn, journalister, mr-aktivister, politiska opponenter, statslösa palestinier samt anhängare till de stridande grupperna eller Khadaffi-regimen. Dessutom kan den som riskerar att fängslas bedömas som alternativt skyddsbehövande, på grund av risken för tortyr eller förnedrande behandling i fängelser. Våldsnivån är ändå inte sådan att alla och envar riskerar att drabbas, men enskilda kan vara alternativt skyddsbehövande på grund av konflikten efter en individuell bedömning. Det finns inget myndighetsskydd och internflykt kan bara bli aktuellt i yttersta undantagsfall för en vuxen man eller ett vuxet par. Personer som bott i Libyen men inte är medborgare släpps inte tillbaka och bör få tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder om de inte har skyddsbehov av andra skäl, enligt Migrationsverket.

Hämta ställningstagandet, SR 34/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Asylnytt 17-10-01:

Från Libyen/ Temarapport: Säkerhetsläget och dess inverkan på civilbefolkningen till sidans topp

Migrationsverkets enhet för landinformation, Lifos, har publicerat en rapport om situationen i Libyen.

Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys över säkerhetssituationen i Libyen. Rapportens syfte är att beskriva säkerhetsläget och dess inverkan på civilbefolkningen, framförallt med fokus på grupper som kan vara särskilt utsatta.

Bland annat behandlas den politiska utvecklingen efter Gadaffiregimens fall, de politiska aktörerna, beväpnade grupper, jidadister, säkerhetssituationen i vissa områden, konfliktens inverkan på civilbefolkningen, situationen för särskilt utsatta grupper, möjligheter att återvända till Libyen samt in- och utreserestriktioner för vissa nationaliteter.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170712:

ECRE 17-07-07:

Från Libyen/ UK Tribunal: return is unsafe due to high level of indiscriminate violence till sidans topp

On 28 June 2017, the UK Upper Tribunal issued a country guidance decision on Libya establishing that the level of violence in Libya is so high that returning civilians to that country would pose a threat to their life.

The tribunal ruled that the violence in Libya has reached such a high level that substantial grounds are shown for believing that a return civilian would, solely on account of his or her presence in that country, face a real risk of being subject to a threat to his/her life. With this decision, Libyans in the UK are to be granted humanitarian protection. However, the Tribunal has not ruled on claims for refugee status, which should continue to be assessed on an individual basis.

To reach this conclusion, the Tribunal relied on extensive reports on the political, economic and humanitarian situation in Libya. It highlighted that there are three competing governments in Libya, in addition to a myriad of different militias in operation, and that the judicial system is dysfunctional. This scenario is aggravated by the debilitated and unstable economy and the high number of internally displaced persons in Libya. The Upper Tribunal assessed the level of indiscriminate violence by looking at the existing data and overall information available. It concluded that indiscriminate violence can erupt anywhere and that there is a general failure of state protection for citizens.

This analysis is consistent with a study by UNHCR released on 3 June 2017 which found that around half of those travelling to Libya do so believing they can find jobs there, but end up fleeing onwards to Europe to escape life-threatening insecurity and exploitation. In addition to Libya's strategic location, the conflict and instability in the country have contributed to create an environment where human smuggling and criminal networks flourish.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Asylnytt 16-10-15:

Från Libyen/ Migrationsdomstol lät journalist från Libyen stanna efter omröstning till sidans topp

En familj från Libyen där mannen och barnen är statslösa palestinier flydde på grund av att mannen arbetat på en tv-kanal som attackerats och stängts. Han hade även utsatts för skottlossning. Kvinnan som är medborgare i Libyen var hotad på grund av att en av hennes bröder var med i en milis som är en del av den libyska armén och hotades av en väpnad grupp med koppling till IS. En annan bror hade dödats av den gruppen. Flera av kvinnans familjemedlemmar med samma efternamn har flytt från Libyen. Migrationsverket bedömer att det råder väpnad konflikt i Libyen men ansåg ändå att de skulle utvisas eftersom mannen inte haft någon offentlig position som journalist och att inte heller kvinnan var tillräckligt personligt hotad. De fick ett års anstånd med utvisningen eftersom det råder verkställighetshinder för palestinier till Libyen. Migrationsdomstolen bedömde skälen som både tillräckliga och tillförlitliga och gav familjemedlemmarna uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domstolens ordförande var skiljaktig. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltnngsrätten i Stockholm)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.