fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Irak

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210226:

EASO 21-02-09:

Från Irak/ EASO publishes updated 'Country Guidance: Iraq' till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published an update of the 'Country Guidance: Iraq'. The January 2021 update replaces the first edition of the guidance of June 2019.

In 2020, Iraq remained one of the top five countries of origin of applicants for international protection in the EU+. According to EASO Early warning and Preparedness System (EPS) data, applicants from Iraq lodged some 18200 applications for international protection in 2020. Similarly to other countries of origin, the number of applicants from Iraq declined significantly since March, when the COVID-19 pandemic reached Europe, resulting in a 40 % decrease.

Some 22 200 first instance decisions were issued to Iraqi applicants in 2020 and, similarly to 2019, almost two in every five decisions were positive, granting refugee status or subsidiary protection. At the end of the year, the number of Iraqi pending cases at first instance stabilised to fewer than 15 000 cases, the smallest backlog since late 2014.

The 'Country Guidance: Iraq' publication provides an in-depth country-specific analysis in a practical tool for asylum officials examining the cases of Iraqi applicants. It addresses all elements considered in the examination of international protection needs of Iraqi nationals and stateless persons whose former habitual residence was in Iraq. Without replacing the individual assessment required in each case, the Country Guidance aims to assist decision-makers and to ensure that similar cases are treated and decided on in a similar manner and in accordance with the applicable international and EU legislation.

In this update, the following sections have been reviewed in light of up-to-date common country of origin information, published by EASO in 2020:

+ Main actors of persecution or serious harm;

(...)

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-26:

Från Irak/ Europadomstolen: Utvisning får verkställas trots att personen blivit dement till sidans topp

En man från Irak sökte asyl i Sverige tillsammans med sin familj 2007. Han berättade att han riskerade förföljelse på grund av sitt politiska engagemang. Berättelsens avfärdades på grund av trovärdighetsbrister och utvisningsbeslut vann laga kraft 2009. Familjen anförde verkställighetshinder bestående i nya hot som uppstått. Efter att detta avslagits vände familjen sig till Europadomstolen utan framgång. Efter att ärendet preskriberats i Sverige sökte mannen asyl på nytt 2015 och framhöll nu vissa andra risker. Han tog också upp hälsoproblem och att han saknade nätverk i Irak. Bland annat hade han en begynnande demens som gjorde att han inte skulle klara sig. När ärendet behandlades gjorde den tillfälliga lagen att en utvisning måste bryta mot ett internationellt åtagande för att tillstånd skulle kunna ges av ömmande omständigheter. Efter ännu ett slutligt avslag påtalade mannen verkställighetshinder igen, nu fokuserat på sin tilltagande demens. När saken nu tas upp av Europadomstolen är det i huvudsak utvisningen av en dement person utan nätverk som prövas. Mannen är skild sedan länge men hävdar att han behöver sin son, och att han inte kan få vård i Irak. Europadomstolen anser dock inte att förhållandet till den utflyttade vuxne sonen skyddas av artikel 8. Det finns demensvård i Irak och sonen kan arrangera detta på avstånd. Ansökan tas inte upp till prövning.

Läs beslutet i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

UNHCR 21-01-11:

Från Irak/ Ability of persons from ISIS-Held Areas to remain in internal relocation till sidans topp

Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR's Country Guidance on Iraq

Ability of Persons Originating from Formerly ISIS-Held or Conflict-Affected Areas to Legally Access and Remain in Proposed Areas of Internal Relocation

This document provides decision-makers with specific country of origin information in relation to access and residency restrictions applicable to Iraqis originally from areas formerly held by the Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) or affected by conflict, who seek to return from abroad to areas other than their area of origin. This document is not intended to provide comprehensive guidance on the assessment of the availability of an internal flight or relocation alternative (IFA/IRA), which includes an assessment of the relevance as well as the reasonableness of the proposed IFA/IRA.1 Instead, this document is limited to factual information on access and residency restrictions as applicable at the time of writing.2

Information contained in this document has been collected and verified by UNHCR. The information reflects the situation as of 11 January 2021.

This information updates information on access and residency restrictions in Iraq contained in Iraq: Country of Origin Information on Access and Residency Requirements in Iraq ? Ability of Persons Originating from Formerly ISIS-Held or Conflict-Affected Areas to Legally Access and Remain in Proposed Areas of Relocation of 4 November 2019.3 Given the volatility of the situation in Iraq as well as changes to regulations and practices concerning access to and residency in relatively safer areas, decision-makers need to verify the accuracy of the information at the time of making a decision. UNHCR intends to update this document as needed.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Amnesty International 20-11-24:

Från Irak/ Fördrivna som misstänks för" kopplingar till IS" riskerar nya övergrepp till sidans topp

Amnesty International konstaterar i en ny rapport att tusentals fördrivna irakier som misstänkts för att på något sätt kunna kopplas till den väpnade grupp som kallar sig Islamiska staten och som redan utsatts för godtyckliga frihetsberövanden, påtvingade försvinnanden och orättvisa rättegångar nu riskerar att utsättas för nya övergrepp. Detta efter att irakiska myndigheter har beslutat att stänga ner flyktingläger trots att det saknas förutsättningar för att personerna ska kunna återvända hem på ett säkert sätt.

Rapporten Marked for Life: Displaced Iraqis in cycle of abuse and stigmatization avslöjar hur de centrala irakiska myndigheterna, tillsammans med Kurdistans regionala regering (KRG), fortsätter att stigmatisera fördrivna personer som misstänks för kopplingar till IS genom att hindra att de får tillgång till handlingar som är nödvändiga för anställning, utbildning, sociala förmåner och fri rörlighet. Tusentals familjer i Irak känner fortfarande inte till vad som hänt deras försvunna nära och kära eller var de befinner sig.

De senaste veckorna har irakiska myndigheter drivit på stängningen av olika läger, däribland lägren Ninewa och Karbala i Bagdad, vilket utsätter tusentals personer för fara när de istället hamnar i osäkra tillfälliga boenden eller har skickats tillbaka till områden som de ursprungligen kom ifrån, trots att många känner en rädsla för vad som då kan hända.

-De irakiska myndigheterna och KRG måste omgående ta itu med den pågående kollektiva bestraffningen av internflyktingar som misstänks för band till IS, och det måste ske som en integrerad del i de nationella planerna när det gäller att stänga lägren. De här "kopplingarna" kan ju ibland bara bestå av rykten. De här lägren är för tillfället den enda möjligheten för tusentals människor att kunna söka skydd, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för arbetet med flyktingar och migranter vid Amnesty Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

UNHCR 20-11-13:

Från irak/ UNHCR ramps up support to returnees amid large-scale closure of camps till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is boosting support to internally displaced Iraqis returning to their towns and villages in an effort to mitigate some of the adverse effects of the government-led large-scale camp closures so near to the onset of winter.

Following the government's announcement to accelerate solutions for over 250,000 internally displaced people (IDPs), the authorities initiated the closure of 10 sites in Baghdad, Kerbala, Diyala, Anbar, Ninewa and Kirkuk governorates since 18 October. The Government has signalled that more camp closures should be expected before the end of 2020.

So far, around 48,000 IDPs have been informed that the camps where they shelter will be closed before the end of this month. Government information about camp closures and timelines have changed rapidly, creating uncertainty for many IDP families. Many have objected to leaving camps now over concerns about conditions and destruction, tensions and insecurity in the areas of return. Some IDPs say they were given only two-days' notice to leave their shelters.

Some IDPs have moved from the camps to rented accommodation, but fear eviction given their limited resources. Others, citing lack of information about alternatives and unable to return to their homes, have joined crowded accommodation with friends and family.

We have raised our concerns with the Government, stressing that some of the closures have been conducted without adequate notice and consultations with IDP representatives and aid agencies working in the camps. We are particularly worried about IDPs who say they are unable to return in the absence of organized dialogue with communities and local authorities in the return areas in central and western Iraq which were heavily affected by the years of terror and fighting.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

ECRE 10-11-13: 100,000 internally displaced people left in limbo as authorities close down camps (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

EASO 20-10-30:

Från Irak/ EASO publishes a COI report on Iraq: Security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report on the security situation in Iraq. This report is the last of a series of Iraq reports produced in 2020, covering - besides the security situation - also key socio-economic indicators and the targeting of individuals of different profiles. The reports provide information relevant for international protection status determination for Iraqi applicants and will be used to update the EASO Country Guidance on Iraq 2020.

The report, Iraq: Security situation, should be read in conjunction with the other reports on Iraq published in 2020.

Iraqi applications for international protection in the EU+ have been decreasing since 2016. Nevertheless, Iraqi nationals ranked fifth among the most common citizenships in the EU+ in 2019 with over 30 000 applications. In the first quarter of 2020, Iraqis lodged some 6 100 applications, fewer than in the first quarter of 2019. Subsequently, the number decreased even more as asylum authorities in EU+ countries implemented restrictive measures to halt the spread of the COVID-19 pandemic. As a result, in the first six months of 2020, Iraqi nationals lodged just under 8 500 applications in EU+ countries, almost half compared to the same period in 2019. Nevertheless, Iraq kept the fifth position among the most common countries of origin. In the first six months of 2020, approximately 11 900 first-instance decisions were issued on Iraqi applicants, with a recognition rate for EU-regulated types of protection at 38 %. The number of pending cases at first instance has gradually decreased over the last six months, so that in the end of June 2020 there were some 15 800 cases awaiting a decision. Germany has been the main destination country for Iraqi applicants: from April 2019 to March 2020 almost half of all Iraqi applications in the EU+ were lodged in Germany.

(...)

Läs mer och ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Asylnytt 20-10-23:

Från Irak/ Migrationsdomstol godtar berättelse om fortsatt hot från IS i Mosul till sidans topp

En man från Nineva-provinsen sökte asyl. Han var inte själv politiskt intresserad men hans far ställde upp för ett IS-kritiskt parti i valet 2014. Detta ledde till hotbrev från IS och AAH (AsaibAhlal-Haq) och även ett bombattentat. Efter valet som fadern förlorade höll fadern sig undan men fienderna vände sig då mot sonen. Han lyckades fly då förmodade IS-soldater kom till hemmet, men hans mor blev dödad. Efter att mannen flytt landet har även fadern dödats. Mannen hävdar att IS fortfarande är aktiva trots att de inte har kontroll samt att han även är hotad från andra på grund av att sunnimuslimska män från Mosul misstänks för att tillhöra IS. Migrationsverket ansåg att mycket i berättelsen var spekulationer, t.ex. rörande vilka som hotade, hur fadern dött och varför det fortfarande skulle finnas en hotbild. Migrationsdomstolen har hållit muntlig förhandling och bedömer mannens uppgifter som tillförlitliga. Dödsattest är inlämnad för fadern. Mannen har gjort sannolikt både att IS och AAH uppfattat hans familj som poitiska motståndare och att han riskerar förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning. Att IS och AAH är aktiva i området stämmer med landinformation. Mannen beviljas flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

EASO 20-09-24:

Från Irak/ EASO: COI report on socio-economic indicators for Baghdad, Basra and Erbil till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report on Iraq. The report is titled Key socio-economic indicators for Baghdad, Basra, and Erbil. This report is a part of a series of Iraq reports that will be produced in 2020. These reports cover the security situation, key socio-economic indicators in Baghdad, Basra, and Erbil, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Iraqi asylum seekers and will be used to inform the update of the chapter on Internal Protection Alternative within the EASO Country Guidance on Iraq 2020 update.

The report, EASO COI Report - Iraq: Key socio-economic indicators. should be read in conjunction with the other reports that will be published later.

Iraqi applications for international protection in the EU+ have been decreasing since 2016. Nevertheless, Iraqi nationals ranked fifth among the most common citizenships in the EU+ in 2019 with over 30 000 applications. In the first quarter of 2020, Iraqis lodged some 6 100 applications, fewer than in the first quarter of 2019. Subsequently, the number decreased even more as asylum authorities in EU+ countries implemented restrictive measures to halt the spread of the COVID-19 pandemic. As a result, in the first six months of 2020, Iraqi nationals lodged just under 8 500 applications in EU+ countries, almost half compared to the same period in 2019. Nevertheless, Iraq kept the fifth position among the most common countries of origin. In the first six months of 2020, approximately 11 900 first-instance decisions were issued on Iraqi applicants, with a recognition rate for EU-regulated types of protection at 38 %. The number of pending cases at first instance has gradually decreased over the last six months, so that in the end of June 2020 there were some 15 800 cases awaiting a decision. Germany has been the main destination country for Iraqi applicants: from April 2019 to March 2020 almost half of all Iraqi applications in the EU+ were lodged in Germany.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-02:

Från Irak/ Domstol beviljar skydd för statslösa palestinier från Bagdad för barnens skull till sidans topp

En kvinna med fyra barn, alla statslösa palestinier, sökte asyl på grund av vad de råkat ut för som statslösa palestinier i Bagdad, Irak. Mannen, som nu befinner sig i Turkiet, hade hotats och tvingas sälja sitt företag. Hans bror hade kidnappats. Döttrarna, som nu är vuxna, hade trakasserats. En pojke i skolålder hade upprepat trakasserats och misshandlats i och utanför skolan utan att få stöd av lärare. Landinformation bekräftar att statslösa palestinier är en utsatt grupp som beskylls för samröre med den förra regimen eller IS. Men Migrationsverket ansåg inte att de personliga riskerna uppgick till kraven för flyktingskap eller alternativt skyddsbehov. Barnens situation bedömdes visserligen som särskilt ömmande omständigheter men inte så allvarliga att det skulle bryta mot ett internationellt åtagande att utvisa dem (vilket krävs enligt den tillfälliga lagen). Migrationsdomstolen däremot anser att skolpojken utsatts för så allvarliga övergrepp att han och hans yngre bror riskerar omänsklig eller förnedrande behandling om de återsänds. Därför beviljas hela familjen tillstånd som alternativt skyddsbehövande. Två nämndemän var skiljaktiga och ville bevilja flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Asylnytt 20-07-24:

Från Irak/ Migrationsdomstol beviljar flyktingstatus till statslösa palestinier från Irak till sidans topp

Målet gäller ett par från Bagdad i Irak, båda statslösa palestinier, som inte är registrerade hos UNRWA, men har intyg om flyktingstatus från UNHCR i Bagdad De har berättat att de riskerar förföljelse från en shiitisk milisgrupp på grund av en skuld som mannens brorson dragit på sig. Denna grupp har redan lagt beslag på deras bostad. Migrationsverket betvivlade berättelsen om hur detta gick till och tror inte att det fortfarande långt senare finns någon risk för förföljelse. Den allmänna situationen för palestinier i Irak har enligt Migrationsverket förbättrats de senaste tre åren. Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets bedömning om de individuella hoten men anser att statslösa palestinier i Bagdad riskerar förföljelse och inte längre skyddas av lagen. Deras situation är så pass utsatt att det inte kan ställas större krav på individuell utsatthet enligt domstolen. Situationen för återvändande till Bagdad är särskilt svår. Det finns inget myndighetsskydd och internflykt är inte aktuellt. Därför beviljar domstolen flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Migrationsverket 19-12-17:

Från Irak/ Större tyngd på individuella skyddsskäl i irakiska asylärenden till sidans topp

Individuella skyddsskäl blir viktigare för att få uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande från Irak. Det framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket.

- Intensiteten i konflikten i landet har i ett längre perspektiv minskat, säger verkets rättschef Fredrik Beijer.

Det har gått nästan två år sedan Migrationsverket publicerade ett rättsligt ställningstagande om Irak. Nu har myndigheten återigen analyserat situationen i landet och konsekvenserna för prövningen av skyddsskäl för irakier som söker asyl i Sverige.

Under 2019 har det kommit drygt 1000 nya asylsökande från Irak till Sverige, vilket gör det till det tredje största ursprungslandet för asylsökande i Sverige.

- Vi följer kontinuerligt utvecklingen i världen, och särskilt när det gäller länder varifrån det kommer många asylsökande. Eftersom det pågått stridigheter i Irak under flera år är det viktigt att vi ur ett rättsligt perspektiv bedömer situationen i landet med jämna mellanrum, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Väpnad konflikt

Migrationsverket bedömer liksom tidigare att det råder väpnad konflikt av olika grad i stora delar av Irak, men att intensiteten i konflikten har minskat sedan det senaste rättsliga ställningstagandet. Det betyder att det kommer att krävas tydligare individuella skyddsskäl för att beviljas asyl i Sverige.

- När intensiteten i konflikten minskar så minskar också den generella risken för de människor som bor där att drabbas av våldsamheter. Alltså blir det nu ännu viktigare för en asylsökande att visa att hon eller han löper en personlig risk att drabbas av våld i Irak, för att få skydd i Sverige, säger Fredrik Beijer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta ställningstagandet SR 34/2019 (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 19-12-18: Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak - evolution eller revolution? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-01-07

Från Irak/ Migrationsverket uppdaterar ställningstagande om säkerhetsläget till sidans topp

Det rättsliga ställningstagandet om skyddsskäl för asylsökande från Irak som publicerades i december 2019 ersätter det som kom i januari 2018. Provinserna Nineva, Kirkuk, Anbar, Salah al-Din, Bagdad och Diyala anses fortfarande vara i väpnad konflikt, utan att alla och envar riskerar att drabbas. En individuell prövning ska göras. På grund av anpassning till EU:s skyddsgrundsdirektiv bedöms numera alternativt skyddsbehov på grund av säkerhetsläget enligt Utlänningslagens formulering om väpnad konflikt snarare än enligt formuleringen om risk för dödsstraff, tortyr mm. Najaf, Babil, Kerbala, al-Qadisiyya, Wasit, al-Muthanna, Thi-Qar, Maysan och Basra anses råda "andra svåra motsättningar" medan provinserna i det kurdiska området (KRI) inte bedöms ha varken väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar. Detta skiljer sig inte från föregående ställningstagande men säkerhetsläget anses ha stabiliserats bla genom att IS nedkämpats vilket kan påverka den individuella bedömningen. Tillgången till myndighetsskydd anses också förbättrad. Det nya ställningstagandet innehåller en mer detaljerad genomgång av situationen för utsatta grupper, läget i provinserna och vilka internflyktsalternativ som kan användas. I ställningstagandet påpekas att säkerhetsläget inte har förbättrats så mycket att skyddsstatus kan återkallas vid förlängning på den grunden.

Hämta ställningstagandet, SR 34/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

UNHCR 19-11- 06:

Från Irak/ Country of Origin Information on access and Residency requirements till sidans topp

Ability of persons originating from formerly ISIS-held or conflict-affected areas to legally access and remain in proposed areas of relocation

This document provides decisionmakers with specific country of origin information in relation to access and residency restrictions applicable to Iraqis originally from areas formerly held by the Islamic State of Iraq and Al Sham (ISIS) or affected by conflict, who seek to return from abroad to areas other than their area of origin. This document is not intended to provide comprehensive guidance on the assessment of the availability of an internal flight or relocation alternative (IFA/IRA), which includes an assessment of the relevance as well as the reasonableness of the proposed IFA/IRA. Instead, this document is limited to factual information on access and residency restrictions as applicable at the time of writing.

Unless specified otherwise, information contained in this document has been collected and verified by UNHCR. The information reflects the situation as of 4 November 2019.

In the face of large-scale displacement of people due to ISIS' expansion and subsequent anti-ISIS military operations between 2014 and 2017, many local authorities introduced stringent entry and residency restrictions, including, among others, sponsorship requirements and, in some areas, near- complete entry bans for persons fleeing from conflict-affected areas, particularly Sunni Arabs. At the time of writing, security screenings remain in place for persons from formerly ISIS-held or conflict- affected areas across Iraq. Access bans have been lifted while sponsorship requirements remain in place for entry to and residency in several governorates for persons from formerly ISIS-held or conflict- affected areas.

Hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00:

Från Irak/ Irakier dödades strax efter utvisning, nu fälls Finland av Europadomstolen till sidans topp

En irakier som hade arbetat för Saddam Hussein före regimens fall 2002 och därefter för ett amerikanskt företag innan han 2007 började på en byrå under inrikesministeriet som utredde kränkningar och korruption. Han var enda sunnimuslim på den avdelningen, en position som blev mer utsatt i takt med shiamilisens ökade inflytande. Till slut kom han i konflikt med en kollega, senare säkerhetsofficer, som hotade honom. Under 2015 utsattes han för en skjutning men överlevde. Han lämnade sin post och höll sig undan men efter att hans bil sprängts och hans dotter utsatts för ett kidnappningsförsök lämnade mannen, dottern och en son landet och sökte asyl i Finland. De finska myndigheterna bedömde berättelsen som trovärdig, men beslutade ändå om utvisning med motivering att attackerna inte var personligt riktade och inte hade med hans grupptillhörighet eller bakgrund att göra. Några veckor efter att utvisningen verkställts attackerades huset där mannen vistades och han dödades av okända män. Anmälan till Europadomstolen gjordes av hans dotter som har uppehållstillstånd i Finland. Europadomstolen påpekar i sin fällande dom bland anant att Finland inte gjort en samlad bedömning av de olika riskmomenten och inte utrett de två mordförsöken noggrant.

Case of N.A. v. Finland, Application no. 25244/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

Migrationsverket 19-10-15:

Från Irak/ Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och dokument till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

Rapporten syftar i första hand till att ge en samlad ingång till information om palestiniers generella status, möjligheter att uppehålla sig, erhålla officiella dokument från, samt resa in i och ut till de stater i Mellanöstern de är bosatta i. Varje kapitel börjar med en kort introduktion till historien för palestinier i landet och hur deras situation är där. Därefter följer en redogörelse för procedurerna för palestinier att få medborgarskap, uppehållstillstånd, resedokument, ID-kort samt möjligheten att resa in och ut ur landet/området. Rapporten behandlar inte återvändande specifikt även om en del information kring detta framkommer av informationen i kapitlen om in- och utresa. För mer detaljerad information om återvändande hänvisas till Migrationsverkets enhet för återvändandesamordning och deras dokument i Lifos databas. För vissa länder som av olika skäl särskiljer sig gällande handlingar som palestinierna har kan redogörelsen för dokumenten avvika något från det generella upplägget i övriga land-kapitel. Det gäller b.la Palestina, Jordanien, och Libanon.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

EASO 19-07-04:

Från Irak/ EASO publishes two new country guidance notes on Iraq and Afghanistan till sidans topp

EASO has published the 'Country Guidance: Iraq' and the updated 'Country Guidance: Afghanistan'. The documents reflect the common assessment of EU Member States of the situation in two of the main countries of origin for applicants applying in the EU. They are based on recently published EASO Country of Origin Information Reports and provide a detailed analysis in terms of international protection needs and qualification in accordance with the applicable EU asylum legislation.

The 'Country Guidance: Iraq' is the third country guidance document, produced since the pilot development was completed in June 2018. It adds to the series of tools for policy-makers and decision-makers, with a country-specific analysis regarding the main actors of persecution or serious harm in Iraq, refugee status and subsidiary protection needs of some of the relevant profiles of applicants from Iraq, actors of protection, and the possibility of internal protection alternative in particular parts of the country. Exclusion from international protection is also addressed.

The 'Country Guidance: Afghanistan' updates and replaces the pilot country guidance document, published in June 2018.

This update focuses on the sections concerning indiscriminate violence in a situation of an armed conflict (Article 15(c) QD), and internal protection alternative. Some additional changes have been made with reference to the available up-to-date country of origin information, in particular with regard to the profiles of applicants of Hazara ethnicity. Minor changes have also been introduced in parts of the horizontal framework of the common analysis. These changes do not generally impact the assessment of the situation in Afghanistan as per the previous version of the guidance from June 2018.

(...)

Läs mer och hämta riktlinjerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

UNHCR 19-05-06:

Från Irak/ COI note on the situation of Yazidi IDPs in the Kurdistan region of Iraq till sidans topp

In August 2014, the Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) seized the districts of Sinjar, Tel Afar and the Ninewa Plains, leading to a mass exodus of Yazidis, Christians and other religious communities from these areas. Soon, reports began to surface regarding war crimes and serious human rights violations perpetrated by ISIS and associated armed groups. These included the systematic targeting of members of ethnic and religious minorities. By March 2015, 500,000 Yazidis, predominantly from Sinjar District, had been displaced, with the majority fleeing to the Kurdistan Region of Iraq (KR-I) and particularly Dohuk Governorate.1

Some 3,000 Yazidis, mostly women and children, reportedly continue to be missing after having been abducted by ISIS in 2014.2 Since Kurdish forces retook Sinjar in mid-November 2015, dozens of mass graves containing the remains of Yazidis have been found.3

1) Access to the Kurdistan Region of Iraq (KR-I)

Access to the KR-I via Erbil Airport or internal land borders is generally possible, provided the individual holds valid travel documents. There are no visa requirements for Iraqi nationals to enter the KR-I.

Persons originating from outside the KR-I must approach the local Directorate General of Asayish (Asayish)4 in the neighbourhood in which they seek to reside in order to obtain a residency card. They do not require a sponsor.5

2) Humanitarian / Socio-Economic Situation in the KR-I

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

UNHCR May 2019:

Från Irak/ UNHCR: Protection considerations with regard to people fleeing Iraq till sidans topp

Executive Summary

This document supersedes the May 2012 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Iraq and the November 2016 UNHCR Position on Returns to Iraq. It is issued against a background of continuing insecurity in parts of Iraq and widespread human rights abuses. These International Protection Considerations contain information on particular profiles of persons for whom international protection needs may arise in the current context in Iraq. These Considerations include the most up-to-date information available at the time of writing, from a wide variety of sources. The analysis contained in these Considerations is informed by publicly available information as well as by information collected and obtained by UNHCR in the course of its operations in Iraq, as well as by other UN agencies and partner organizations. All claims lodged by asylum-seekers need to be considered on their own merits according to fair and efficient status determination procedures and up-to-date and relevant country of origin information. This applies whether the claims are analysed on the basis of the refugee criteria contained in the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees ("1951Convention") and its 1967 Protocol, UNHCR's mandate, regional refugee instruments, or on the basis of broader international protection criteria, including complementary forms of protection.

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

Iraq: Country of origin information on access and residency requirements in Iraq: Ability of persons origination from formerly ISIS-held or conflict-affected areas to legally access and remain in proposed areas of relocation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

EASO 19-03-07:

Från Irak/ EASO publishes a COI report: Iraq - Targeting of individuals till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report titled Iraq: Targeting of individuals. This report is part of a series of Iraq reports produced in 2018-2019. These reports cover actors of protection, internal mobility, and targeting of individuals. A security situation report will also be published in March 2019. The reports provide information relevant for international protection status determination for Iraqi asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Iraq.

Despite a decrease in asylum applications lodged by Iraqi nationals in EU+ countries in 2018, Iraq was the third most common country of origin with more than 42,000 applicants. In January 2019, Iraqi nationals remained the third largest group of applicants in EU+ countries after Syrian and Afghan nationals. At the end of January 2019, about 26,000 cases awaited a first-instance decision.

The EASO COI report Iraq - Targeting of individuals aims to provide information on topics related to the targeting of individuals by armed actors in Iraq, as well as by sectors of society. The report deals with the modus operandi, methods and targeting strategies used by armed actors, both on the side of the insurgents as on the side of state armed actors and affiliated armed groups, in the context of the conflict with the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Society-based targeting on issues such as transgression of social norms, gender, crime, or on the basis of particular identities, is also discussed in a separate chapter.

The report was drafted by COI researchers from Cedoca, the Belgian COI unit in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by EASO and COI researchers from national asylum authorities represented in EASO's Iraq COI Network: The Netherlands - Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice and Denmark - Danish Immigration Service.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

EASO 19-02-05:

Från Irak/ EASO publishes reports: Key socio-economic indicators and Internal mobility till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published two Country of Origin Information (COI) Reports on Iraq. One report is titled Key socio-economic indicators (Baghdad, Basrah, Erbil), and the second one Internal Mobility. These reports are part of a series of Iraq reports produced in 2018-2019. They cover actors of protection, key socio-economic indicators in Baghdad, Basrah, and Erbil, and targeting of individuals. A security situation report will also be published in early 2019. The reports provide information relevant for international protection status determination for Iraqi asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Iraq.

Both reports, EASO COI Report: Iraq - Internal mobility and EASO COI Report - Iraq: Key socio-economic indicators, should be read in conjunction with each other.

In 2017, Iraq ranked second among the most common countries of origin with more than 52 500 persons applying for international protection in the EU+ countries. In 2018, fewer asylum applications were lodged by Iraqi nationals in EU+ countries. Despite this decrease, Iraq was the third most common country of origin of applicants in the EU+, with close to 42 000 applicants recorded from January to October 2018. At the end of October 2018, around 26 000 cases awaited a first-instance decision.

The EASO COI Report: Iraq - Internal mobility aims to provide information on legal and practical aspects of mobility in Iraq. The report was drafted by the EASO COI Sector in accordance with the EASO COI Report Methodology, and was reviewed by the Estonian Police and Border Guard Board and the Hungarian Immigration and Asylum Office's Centre for Documentation. In addition, the report was reviewed by the external expert Dr Geraldine Chatelard, social anthropologist and historian of contemporary Middle Eastern studies.

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar till rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

Asylnytt 19-01-23:

Från Irak/ Svårt hjärtsjuk sjuåring ska inte utvisas till Mosul enligt domstol till sidans topp

En familj från Mosul i Irak flydde då mannen vägrat arbeta för IS. De har bott i internflykt tills de lämnade landet. Flyktskälen anses inte räcka för asyl då IS inte längre har makten. Men ett av barnen, en sjuårig pojke, har ett svårt hjärtfel. Han fick en pacemaker i tidig ålder men behöver ständig uppföljning och kommer att behöva opereras flera gånger under uppväxten. Enligt Migrationsverket kan han få vård i Bagdad eller det kurdiska området. Verket påpekar också att han lyckats få en pacemaker. Detta ingrepp gjordes dock i Indien och bekostades av en tysk frivilligorganisation. Migrationsdomstolen anser att det är för osäkert om familjen kommer att kunna resa in i Bagdad eller någon annanstans trots sponsorkrav. Det råder väpnad konflikt och vården behövs kontinuerligt under lång tid. Pojken och hans familj beviljas uppehållstillstånd av särskilt respektive synnerligen ömmande omständigheter. De sökte asyl i Sverige i september 2015 och ömmande omständigheter bedöms därför enligt den ordinarie Utlänningslagen. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå).

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Human Rights Watch 18-12-20:

Från Irak/ US deporting Iraqis without valid documents till sidans topp

Coerced deportees at risk of arrest, torture in Iraq

The United States government has deported at least 30 of a planned 1,400 people originally from Iraq back to their country, in some cases threatening long imprisonment if they don't consent, Human Rights Watch said today. In all cases that Human Rights Watch is aware of, the deportees lack valid identity documents, putting them at risk of arbitrary detention and mistreatment in Iraq.

Before President Donald Trump's "travel ban" in January 2017, the Iraqi government was not accepting any nationals involuntarily returned. However, soon after the ban - which barred citizens of seven Muslim-majority countries, including Iraq, from entering the US -Iraq agreed to accept a small charter plane of deportees and to facilitate deportations. The White House subsequently removed Iraq from the the list.

"Anyone living in Iraq without valid Iraqi identity documents is vulnerable to arbitrary detention and ill-treatment," said Lama Fakih, deputy Middle East and Northern Africa director at Human Rights Watch. "ICE should halt all deportations of Iraqis until it can ensure that they won't face detention and ill-treatment, and Iraq should ensure that all Iraqi deportees are given proper Iraqi identity documents before they return."

In September and October 2018, Human Rights Watch interviewed six men deported to Iraq between May and August. Three said that US Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers and Iraqi consular representatives approached them in US immigration detention and threatened them with years of imprisonment if they didn't sign Iraqi paperwork agreeing to their return. Two said that the two ICE officers who escorted them from the US to Bahrain made repeated vague threats if they tried to push back on the return and to get them to sign documents, the nature of which remain unclear.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

EASO 18-12-04:

Från Irak/ EASO publishes a COI report: Iraq - Actors of Protection till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report titled Iraq - Actors of Protection. The report provides information relevant for the international protection status determination for Iraqi asylum seekers. It is one of a series of four Iraq reports that will be released in 2018. Other forthcoming reports will cover the socio-economic situation, internal mobility, and targeted profiles. A security situation report will be published in early 2019.

In 2017, Iraq ranked second among the most common countries of origin with more than 52,500 persons applying for international protection in the EU+ countries. In 2018, fewer asylum applications were lodged by Iraqi nationals in EU+ countries. Despite this decrease, Iraq was the third most common country of origin of applicants in the EU+ with close to 35,000 applicants recorded between January and October 2018. At the end of October 2018, around 26,000 cases awaited a first-instance decision.

The primary focus of the report is on the state's functioning in guaranteeing the protection of its citizens in the context of civilian security and justice. The central institutions that fulfil critical functions such as the Ministries of Interior and Defence, as well as the judiciary, and oversight bodies are examined in terms of capacity, mandate, effectiveness and integrity.

The EASO COI report Iraq - Actors of Protection was co-drafted by the EASO COI Sector with research contributions by the Romanian Ministry of Internal Affairs, in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by the Estonian Police and Border Guard Board and the Slovakia Migration Office's Department of Documentation and Foreign Cooperation. In addition, the report was reviewed by the external expert, Dr. Geraldine Chatelard, social anthropologist and historian of the contemporary Middle East.

Länk till rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-12-05:

Från Irak/ Kristna i Mosul till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos har publicerat en sammanställning av källor och länkar rörande situationen för kristna i Mosul.

Frågan gäller information om situationen för de kristna i Mosul framförallt säkerhetsläget och återvändandet.

Hämta sammanställningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

IOM 18-11-20:

Från Irak/ IOM study identifies reasons for continued displacement of Iraqi IDPs till sidans topp

In April 2016, Iraq experienced its peak of displacement with approximately 3.42 million individuals forced to flee their homes. Two and half years later, in November 2018, this number has nearly halved to 1.87 million individuals, and most of these remaining internally displaced persons (IDPs) report planning to stay where they are over the next 12 months.

Protracted displacement is generally described as a condition in which internally displaced persons are unable to reduce the vulnerability, impoverishment and marginalization that may be caused by displacement.

Protracted displacement in Iraq is described in the study released today (20/11), Reasons to Remain: Categorizing Protracted Displacement in Iraq, conducted jointly by IOM Iraq; the Returns Working Group, an operational and multi-stakeholder platform on returns; and Social Inquiry, an Iraq-based research institute; and with input and support from the Ministry of Migration and Displacement (MoMD) within the Federal Government of Iraq.

"Being stuck in protracted displacement, a situation that is characterized by long periods of exile and longing for home while a state of emergency no longer exists, is very challenging for the displaced and their families," said Gerard Waite, IOM Iraq Chief of Mission.

"Finding durable solutions to displacement is a long-term process requiring close cooperation between the government and a range of humanitarian actors. Such support includes helping IDPs improve their coping capacities and self-reliance as well as facilitating environments to absorb displaced and returning populations in host communities," Waite added.

(...)

Artikeln med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-00:

Från irak/ Domstol: Familj med oklar hemhörighet får stanna för barnens anknytning till sidans topp

En familj med fem barn uppgav vid asylansökan att de är bidooner från Kuwait. De berättade att de diskrimineras som bidooner samt att familjen blivit förföljd efter att mannen hade deltagit i en demonstration. De hävdar att de lämnade Kuwait med falska pass. Migrationsverket hävdar att familjen kommer från Irak, som deras pass utvisar och som Irak har bekräftat. Två asylintervjuer fick avbrytas på grund av språksvårigheter, då de talar en kuwaitisk dialekt. Familjen har begärt språkgranskning mm men Migrationsverket ansåg saken utredd och eftersom familjen inte har framfört några asylskäl mot Irak fick de avslag. Migrationsdomstolen gör samma bedömning av Irak som hemland beträffande skyddsbehov, men bedömer samtidigt att barnen inte har någon förankring i Irak. Deras starka anknytning till Sverige tillsammans med påfrestningen att utvisas till Irak och den allmänna situationen där bedöms som särskilt ömmande omständigheter och leder till att familjen får uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

Migrationsverket 18-08-15:

Från Irak/ Lifosrapport: Irak - familjerätt och vårdnad till sidans topp

Denna rapport om vårdnad av barn i Irak har tagits fram efter förfrågan från Migrationsverkets Medborgarskapsenhet. Berörda enheter har efterfrågat information om vårdnadsregler i ett antal frekvent förekommande ursprungsländer, varav Irak utgör ett.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Asylnytt 18-05-28:

Från Irak/ Oenig domstol låter familj stanna sedan en dotter utsatts för övergrepp till sidans topp

En familj från Dyiala i Irak sökte asyl på grund av hot främst mot mannen från vissa milisledare. Varken det hotet eller den allmänna konfliktnivån ansågs tillräckliga och familjen fick avslag. När saken kom till domstol hade en av döttrarna utsatts för ett övergrepp i Sverige. När detta kom i TV och spriddes via facebook till mannens släktingar i Irak uppstod ett hedersrelaterat hot mot flickan. Föräldrarna förklarade att de inte hade trott att släktingarna skulle reagera på det viset. Migrationsverket framförde att flickan var för ung för att släktingarna skulle lägga skulden på henne. Men domstolen tror på berättelsen om hotet och beviljade familjemedlemmarna uppehållstillstånd med flyktingstatus. En nämndledamot var skiljaktig och ansåg att det var osannolikt att en förälder skulle ha bidragit till att sprida uppgifterna om dottern om hon visste vilka konsekvenser det skulle kunna få. Domen är inte vägledande. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

Migrationsverket 18-01-12:

Från Irak/ Lägesanalys: Irak - desertering till sidans topp

Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av riskerna med att olovligen lämna sin tjänst i de irakiska säkerhetsstyrkorna (ISF), vilka innefattar både militär och polis

/Utdrag:/

Desertering från irakisk polis och militär

Det finns viss information om olovligt lämnande av tjänst/desertering från irakisk polis och militär, men få konkreta uppgifter om fängslade desertörer. Det kan bero på att de inte fängslas, varken poliser eller militärer, se bl. a. Niqash-artikel nedan. Enligt artikeln tillämpas knappast den militära strafflag som finns. Det ska också finnas en ny amnestilag, om vilken dock väldigt lite rapporterats. Hänvisning till den finns i sammanställningen från Lifos, Anställning och avslutande av tjänst i peshmergan, (2017). I sammanställningen, som ger en bild av situationen i regionen Kurdistan (KRI), nämns att tjänstgöring i peshmergan och polisen/Asayish är frivillig och att alla har tidsbestämda kontrakt. Avvikelse från polisen torde alltså mer betraktas som kontraktsbrott än desertering. Den norska rapporten från Landinfo: Irak: Desertering fra den irakiske hæren (2016) rörande desertering från den irakiska armén talar inte för att desertörer straffas med fängelse eller döden. Sannolikt straffas de inte alls, vilket Niqash-artiklen från oktober 2014 - en tid då avvikelse i strid (desertering) var ett allvarligt fenomen - ger uttryck för.

/Rapporten innehåller i övrigt länkar/

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

IOM 17-12-12:

Från Irak/ UN Migration Agency publishes assessment on displacement and returns till sidans topp

As the Iraqi Government celebrated its final victory over ISIL this week, IOM, the UN Migration Agency, released a new study, which shows that 90 per cent of displaced Iraqis are determined to return home. This is similar to the long-term intentions recorded in 2016.

More than 1.3 million internally displaced persons (IDPs) have returned to their places of origin so far in 2017. In total since the start of the crisis in 2014, IOM estimates that more than 2.8 million displaced Iraqis have returned, while more than 2.9 million people remain displaced.

The IOM study, Integrated Location Assessment (ILA) analyzes both displacement and return movements of conflict-affected people across Iraq. Approximately 2.1 million displaced persons and more than 1.6 million returnees, based in 3,583 locations across Iraq, have been covered in the assessment, which was carried out between March and May 2017.

Only in Basrah and Najaf did families report that they consider integrating into the local community, where they are displaced.

According to the findings, Anbar was the single governorate where most returns took place in both 2016 and 2017, followed by Ninewa in 2017.

Among the main findings, this study identifies that residential and infrastructure damage is widespread. Nearly one third of returnees are reported to have returned to houses that have suffered significant damage, and 60 per cent to moderately damaged residences. Regarding infrastructure, most damage appears to affect roads, followed by the public power grid and water networks.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-12-18:

Från Irak/ Thematic report: The Security Situation in Iraq -July 2016-November 2017 till sidans topp

The purpose of this report is to present information on the political and security situation in Iraq between July 2016 and November 2017 and the impact of the sequence of events on the civilian population. The report further focuses on certain groups particularly affected by the unfolding developments in Iraq during the reporting period.

The report mainly relies on written information from open sources as well as additional information gathered during Lifos/Landinfo's joint fact-finding missions to Amman and Baghdad between February 25th and March 2nd, 2017, and the Lifos fact-finding mission to Erbil between March 3rd and 6th, 2017

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-12-29:

Från Irak/ Förföljd mandé ska räknas som flykting enligt migrationsdomstol till sidans topp

En familj från Irak hävdade att de riskerade förföljelse för att de är mandéer. Barnen hade trakasserats och kidnappats. Mannen hade avvikit från polistjänst och riskerade ett fängelsestraff. Migrationsverket anser inte att det räcker att vara mandé för att riskera förföljelse. Men familjen bedömdes som alternativt skyddsbehövande därför att mannen mannen riskerade skyddsgrundande behandling i fängelset och den övriga familjen på grund av att kvinnan skulle bli ensam. Familjen överklagade i statusfrågan. Domstolen anser att det finns ett betydande inslag av förföljelse på grund av religiös tillhörighet i den behandling mannen riskerar och därför ska både han och den övriga familjen beviljas permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Migrationsverket 17-10-16:

Från Irak/ Lägesanalys: Irakiska styrkor tar kontroll över strategiska delar i Kirkuk till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos har publicerat en lägesanalys efter de irakiska styrkornas intagande av Kirkuk och delar av Kirkukprovinsen.

/Utdrag:/

En militär eskalering kan leda till ytterligare instabilitet i landet. Framförallt finns det risk för fortsatta sammandrabbningar i de s.k. omstridda områden, där en stor del av den kurdiska befolkningen, bosatta utanför den kurdiska regionen-KRI, har sin hemvist. Vidare finns det risk för att spänningarna sprider sig till Ninevaprovinsen. Provinsen, med sin mångfaldiga etnisk- religiösa sammansättning, kontrolleras i vissa delar av peshmergastyrkor som tidigare erövrat stora områden i offensiven mot IS, t.ex. Sinjar där PMU också bevakar sina intressen.

Det växande iranska inflytande i landet och den stora närvaron av Iranstödda shiamiliser i de omstridda områdena kan ge upphov till nya konfrontationer. Iran som själv hyser en stor kurdisk befolkning ser den kurdiska självständighetsomröstningen som en orosfaktor på hemmaplan. Därutöver utgör självständighetsomröstningen ett hot för Irans hegemoniska ambitioner i Irak, och således dess möjligheter att säkra en korridor från Teheran till Hizbollah i Libanon (via bl.a. Sinjar).

Även om IS förlorat all territoriell kontroll i landet, finns det fortfarande celler och motståndsfickor i olika delar av landet. Ett eskalerat militärt läge i landet kan utgöra ett incitament för dessa grupperingar att utföra terror- attacker mot både civila och militära mål.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Refugees Welcome Sverige 17-08-12:

Från Irak/ Uttalande från gruppen med irakier som manifesterar i Malmö till sidans topp

Jalla Jalla, Asyl åt Alla

Kritik mot de godtyckliga utvisningarna av irakiska flyktingar i Sverige.

Vi som demonstrerar utanför Migrationsverket i Jägersro, Malmö, vill först uttrycka vår tacksamhet gentemot den svenska regeringen i mottagandet av flyktingar från Irak och andra konfliktzoner. Vi tackar er för de bostäder och annan hjälp ni har erbjudit oss.

Vi behöver ert stöd och vill därför förtydliga omständigheterna runt säkerhetsstatusen i Irak. Detta för att vi anser att behovet av att förstå den svåra situationen i Irak är av relevans när Sverige avgör ödet för de irakiska flyktingar som hotas att bli deporterade. Vi hoppas att den svenska regeringen och riksdagen tar hänsyn följande information:

1. När Sverige utvisar människor som flytt från Irak riskerar de att gripas av den nationella säkerhetsmyndigheten redan vi ankomsten på flygplatsen. I Irak straffas de som deporteras från Sverige för att det anses vara ett brott att ha flytt från sin militärtjänst. De hamnar i fängelse och riskerar att dö där.

2, Södra Irak är kontrollerat av miliser som tillhör de lokala styrande partierna. En av dessa är Baderrörelsen som med våld intog inrikesdepartementet i Irak 1980 med Mohammad Al-Gaban som ledare. Rörelsen grundades i opposition till den dåvarande regimen och har fortsatt med sina våldsamma metoder fram till idag. Rörelsen har sitt huvudsäte i Baghdad men har inflytande i alla regioner i Irak och kontrollerar andra militanta grupper (Assaeb Ahl Al-Haq, Hizbullah i Irak, Saraja al-Salam, etc.) som utövar våld i Irak. I ett reportage har den elektroniska Ilaf tidningen (huvudsäte i London) rapporterat om miliser i södra Irak som utfört våldshandlingar och kidnappningar av sunniter.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Asylnytt 17-07-28:

Från Irak/ Migrationsverkets rättsliga kommentar angående bedömningen av internflykt till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar om möjligheterna till internflykt i Irak. Dokumentet ersätter sidorna om internflykt i det senaste rättsliga ställningstagande om Irak (november 2016). Det framgår att internflykt i första hand kan bli aktuellt till Erbil och Suleymaniya i den kurdiska delen (KRI) samt till städerna Bagdad, Basra och Najaf. Men restriktionerna är många och beroende av varifrån flyktingarna kommer, deras etnicitet och religion. I KRI krävs till exempel sponsor från trakten för de flesta från Nineva. I Bagdad krävs både sponsor och support letter och en rad säkerhetskontroller för personer från IS- eller konfliktområde. Sunniaraber och sunniturkmener riskerar att inte klara sig igenom. Internflykt till Bagdad är över huvud taget inte relevant för kristna, palestinier, yezidier, mandéer eller shabaker på grund av deras utsatta situation i Bagdad. Ställningstagandet innehåller en rad liknande villkor för olika grupper och klargör att en individuell bedömning alltid måste göras. Dessutom finns allmänna påpekanden som att kvinnor utan manligt nätverk på internflyktsorten inte bör hänvisas till ett internt flyktalternativ i Irak, inte heller barn utan vårdnadshavare som saknar nära familjemedlemmar på internflyktsorten.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Human Rights Watch 17-06-21:

Från Irak/ Kurdistan region: Thousands fleeing kept waiting near front line till sidans topp

The Kurdistan Regional Government's (KRG) Peshmerga forces are stopping thousands of civilians fleeing territory held by the Islamic State (also known as ISIS) for up to three months at checkpoints, including on the front lines, apparently based on general security concerns, and in many cases preventing their access to humanitarian assistance, Human Rights Watch said today. The KRG is obliged to facilitate rapid and unimpeded humanitarian assistance to all civilians in need and to allow those fleeing to reach safety.

The civilians, including entire families, have been fleeing Hawija, 60 kilometers south of Mosul, and Tal Afar, 55 kilometers west of Mosul, which have been under the control of ISIS since June 2014. There are still 80,000 civilians in Hawija and another 20,000 in Tal Afar, United Nations staff told Human Rights Watch.

"All armed forces in Iraq should be doing their utmost to help civilians reach safety, and to get food, water and medicine," said Lama Fakih, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "The situation will become even more urgent when anti-ISIS forces begin operations to retake Hawija and Tal Afar."

Four individuals with their families, who had been stopped at checkpoints, and two people with direct knowledge of the movement of people fleeing these areas told Human Rights Watch that at each of the four checkpoints where families tried to enter KRG-held territory, Peshmerga forces stopped civilians for days, weeks, and even in one case up to three months, in many cases leaving them vulnerable to ISIS mortar and suicide attacks and without food and badly needed assistance.

One man who was held at a checkpoint with his family for three days in Maktab Khalid, a destroyed village on the frontline and within ISIS shelling range, said: "I spent those three days scared that ISIS would kill all of us, and, at the same time, that my children would freeze to death. Those three days were the most horrible days of my life."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-06-22:

Från Irak/ Temarapport: Irak internflykt till sidans topp

- aktuella möjligheter att fly mellan landets provinser och återvända hem

Bakgrund:

Ett år efter förra utredningsresan till och om Irak 2016 företog personal från Lifos och norska Landinfo i mars 2017 en motsvarande resa till Amman, Bagdad och Erbil för att bland annat uppdatera oss om internflyktingarnas situation i Irak. Denna rapport bygger på intervjuer vi gjorde i Erbil, Amman och Bagdad. Rapporten bygger också på senare inhämtad information från olika andrahandskällor och beaktar händelseutvecklingen mot bakgrund av den åtta månader långa Mosuloffensiven, som nu går mot sitt slut och den s.k. Islamiska Statens (IS) fördrivande från staden med omnejd. Offensiven hade precis påbörjats när förra rapporten skrevs.

Antalet internflyktingar har minskat något jämfört med när förra rapporten i ämnet skrevs. Då fanns det drygt 3 200 000 internflyktingar i Irak. Nu sjunker antalet ner mot 3 miljoner, trots att drygt 400 000 människor befinner sig på flykt undan striderna i Mosul. Fortfarande skapas det nya internflyktingar samtidigt som andra grupper av irakier återvänder hem. Detta växelspel har varit särskilt tydligt under Mosuloffensiven i Nineva. När striderna intensifierats i någon del av staden har människor flytt samtidigt som andra har återvänt till grannkvarter, där ett relativt lugn återinträtt. Fler har flytt än återvänt, men aldrig har de flyende varit så många som UNHCR befarade inför offensiven. UNHCR befarade att i värsta fall över en miljon människor skulle fly Mosul. Andra analyser pekade på en vilja att stanna kvar, vilket också företrädare för IOM berättade under vårt besök i Erbil. Andra förklaringar till varför många Mosulbor valde att stanna kan vara att de uppmanades av den irakiska regeringen att stanna och heller inte - ju hårdare striderna blev- kunde/vågade fly med ökad risk att skjutas av IS krypskyttar eller avrättas av IS.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

IOM 17-06-23: UN migration agency publishes in-depth investigation of obstacles to Idp returns in Iraq (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

UNHCR 17-06-02:

Från Irak/ UNHCR warns that aid response for families fleeing Mosul underfunded till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, urgently needs US$ 126 million to meet critical needs of vulnerable children, women and men displaced from, and returning to, Mosul, until the end of the year.

A shortage of funds threatens to undermine our humanitarian response at this critical time. Heavy fighting is continuing, and UNHCR is expecting more large movements of people from the west of the city where the fighting is currently concentrated.

Iraqi authorities say that more than three quarters of a million Iraqis have been forced to flee Mosul since military operations started in October.

The vast majority of the internally displaced are families with children and babies - groups that are especially vulnerable and would be most affected by aid shortages should international support wither.

Nearly half of the urgently requested funds - US$ 60 million - is required to assist more than 100,000 newly displaced Iraqi families with emergency shelter in the camps, legal assistance to replace lost and missing documents, child protection, prevention of sexual and gender based violence, as well as to provide them with blankets, mattresses and other core relief items. UNHCR has so far established 12 camps in support of the overall efforts by the Iraqi authorities to provide shelter to currently 316,000 internally displaced Iraqis in relative proximity to Mosul.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Asylnytt 17-05-15:

Från Irak/ Domstol: Mandéer är flykting trots att han behållit pass och återvänt en gång till sidans topp

En man från gruppen mandéer i Irak sökte skydd efter att ha varit kidnappad och misshandlad och senare utsatts för övergrepp i hemmet som ett led i förföljelse på grund av hans religion. Migrationsverket bedömde berättelsen som tillförlitlig och trovärdig. Men Migrationsverket ansåg inte att alla mandéer riskerar förföljelse. Dessutom hade mannen undanhållit sitt pass för Migrationsverket. Han hade återvänt till Irak och därmed undgått att överföras till Spanien. Han har uppgett att orsaken var att familjen inte skulle splittras. Men enligt Migrationsverket tyder det på att mannen inte själv såg hotet i Irak som överhängande och avslog ansökan. Migrationsdomstolen påpekar att uppgifterna om passet inte rör asylberättelsens kärna och att det får anses naturligt att mannen ville hålla ihop familijen. Domstolen bedömer det mannen utsatts för som förföljelse, riktad mot honom personligen och kopplad till hans religion. Det finns inget myndighetsskydd och han får uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

UNHCR 17-04-12:

Från Irak/ Availability of an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA) till sidans topp

Ability of persons originating from (previously or currently) ISIS-held or conflict areas to legally access and remain in proposed areas of relocation

This document provides decision-makers with specific country of origin information in relation to access/residency restrictions applicable to Iraqis originally from (previously or currently) ISIS-held or conflict areas, who seek to return from abroad to areas other than their area of origin. The information contained in this document needs to be carefully considered as part of the relevance analysis, among other elements, when assessing the availability of an Internal Flight Alternative or Relocation Alternative (IFA/IRA) for persons from (previously or currently) ISIS-held or conflict areas who are found to have a well-founded fear of persecution.

/Utdrag:/

UNHCR considers that in the vast majority of cases the relevance and/or reasonableness requirements for an IFA/IRA would not be met. As outlined in UNHCR's Guidelines on International Protection No. 4, it is for the decision-maker to identify a proposed area of relocation and the decision-maker bears the burden of proof of establishing that an analysis of relocation is relevant to the particular case. If an IFA/IRA is considered relevant, the decision-maker is responsible for providing evidence establishing that it is a reasonable alternative for the individual concerned.

Iraqi nationals, irrespective of their area of origin, can practically and legally access Iraq by air through airports in Baghdad, Erbil, Sulaymaniyah, Najef and Basra, provided they hold the necessary documentation. To that end, Iraqi embassies abroad can issue temporary one-way travel documents (laissez-passer) to Iraqi nationals seeking to return to Iraq. UNHCR does not provide reception assistance or undertake individual returnee monitoring.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-24:

Från Irak/ Anklagad för förbindelser med Baathregimen är hotad i Bagdad till sidans topp

En man vars far hade kopplingar till Baathregimen i Irak och vars mor varit högt uppsatt i en organisation flydde med sin hustru, som är medborgare i ett annat land. De fick beslut om utvisning 2010 eftersom de inte ansågs vara individuellt hotade. Beslutet har inte kunnat verkställas och de ansökte på nytt om asyl efter att utvisningsbeslutet preskriberats. De har numera två barn födda i Sverige. Migrationsverket anser att situationen fortfarande är sådan att de inte löper individuell någon risk för allvarliga övergrepp, även om det råder svåra motsättningar. Att utvisningen inte kunnat verkställas spelar ingen roll eftersom de inte medverkat. Migrationsdomstolen anser däremot att säkerhetsläget har förvärrats i Bagdad, där milisgrupper kontrollerar olika områden. Mannens ursprungsfamilj är välkänd och den grupp som hotat dem har en stark ställning. Att de har små barn gör dem mer utsatta. Det finns inget internflyktsalternativ. Därför bedöms mannen och barnen som flyktingar. Kvinnan får inte flyktingstatus eftersom hon är medborgare i ett annat land, men får stanna på grund av familjens enhet. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Asylnytt 17-04-10:

Från Irak/ Domstol: Palestinier från Bagdad som misshandlats har skyddsbehov till sidans topp

En statslös palestinier från Bagdad i Irak anförde bland annat att han riskerar att straffas för att han vägrat ansluta sig till Hashd al-Shaabi-milisen. Migrationsverket höll med om att palestinier anklagas för att stödja Saddam Hussein och misstros på grund av att de är sunnimuslimer. Men eftersom det enligt verket inte fanns någon individuell hotbild så fick han avslag. Migrationsdomstolen anser att palestiniernas situation i Bagdad har försämrats. De är utsatta för våld och trakasserier. Dessutom råder väpnad konflikt med urskillningslöst våld i Bagdad. Migrationsdomstolen anser ändå att det krävs en individuellt risk för att det ska föreligga skyddsbehov. Eftersom mannen hade blivit stoppad vid vägspärrar, blivit misshandlad och den utpekade milisen visat intresse för honom finns det individuella skäl som tillsammans med den allmänna situationen för statslösa palestinier i Bagdad får mannen uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

IOM 17-02-17:

Från Irak/ As displacement continues in Iraq, nearly 1.5 million Iraqi IDPs return till sidans topp

As military operations to retake Mosul intensify, concerns mount that these operations may displace additional tens of thousands of civilians - beyond the 160,000-plus individuals currently categorized as "displaced" in the Mosul region after four months of combat.

Nonetheless, IOM's Displacement Tracking Matrix (DTM) has identified a recent spike of internally displaced persons (IDPs) returning to their location of origin across the country - including in the Mosul area - despite simultaneous displacement movements.

As of 16 February, DTM identified a cumulative total of 217,764 IDPs (36,294 families) displaced as a result of the Mosul operations that started on 17 October 2016.

Yet today only 160,302 individuals (26,717 families) remain displaced; of these, 93 percent are hosted in Ninewa Governorate. Most (78 percent) are from Mosul district in Ninewa Governorate. The remaining 57,462 individuals (9,577 families) have returned to their location of origin.

Context here is important. Since January 2014, the DTM has identified over three million internally displaced persons (a total of 505,000 families), dispersed across 3,661 locations in Iraq.

Yet for the same period, DTM has recorded nearly 1.5 million returnees (a total of 249,327 families), that is, IDPs who believe their communities are safe enough now to return to. This represents an overall increase in the returnee population of 7 percent (98,946 individuals) just in the past month.

With Iraq's military retaking areas from ISIL, IOM has provided figures and identified locations of significant returns, which will facilitate the efforts of the Government and humanitarian agencies in directing assistance for people likely to return to their homes this year.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

FARR 16-11-19:

Från Irak/ Nya riktlinjer för Irak till sidans topp

Migrationsverket har den 15 november publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande (SR 58/2016) om Irak beroende på det osäkra säkerhetsläget. Med de nya riktlinjerna kan andelen som beviljas skydd komma att öka.

Det är viktigt för asylsökande och deras ombud att granska vad ställningstagandet innebär just för den egna regionen och grupptillhörigheten. För vissa irakier med utvisningsbeslut kan det förändrade säkerhetsläget även innebära att det finns verkställighetshinder.

Migrationsverket uppmanar till generell försiktighet vid prövning av skyddsbehov, särskilt bedömningen av om en person skulle kunna få skydd av myndigheterna eller klara sig i internflykt. Migrationsverket bedömer att det råder väpnad konflikt i hela provinserna Nineva, Kirkuk, Anbar, Salah al-Din, Diyala och Bagdad. Men det är bara i Nineva och delar av Kirkuk och Anbar som det är så illa att vem som helst som befinner sig där ska betraktas som skyddsbehövande. Även i de flesta övriga provinser utom den kurdiska delen råder det svåra motsättningar. Överallt utanför den kurdiska delen saknas myndighetsskydd för utsatta grupper, enligt Migrationsverket. Vilka som bedöms som särskilt utsatta och bör få flyktingstatus varierar i olika provinser. Internflyktalternativ kan vara aktuellt, men måste bedömas utifrån det aktuella läget.

Färre än hälften har fått stanna, många avviker

I Migrationsverkets statistik över beviljade tillstånd märks hittills inte någon ökning. Andelen som fått uppehållstillstånd har pendlat mellan 45 och 50% under 2016, vilket är lägre än 2014-2015. Väntetiderna är extremt långa och de flesta av de som anlände förra året har inte fått beslut. En påfallande stor andel av de asylsökande från Irak jämfört med andra nationaliteter har avvikit innan de fått beslut.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-11-19: Migrationsverket: Situationen i Irak har förvärrats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Från Irak/ Nya riktlinjer från Migrationsverket om situationen i Irak till sidans topp

Migrationsverket har den 15 november publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande (SR 58/2016) om Irak beroende på det osäkra säkerhetsläge. Migrationsverket uppmanar till generell försiktighet vid prövning av skyddsbehov, särskilt bedömningen av om en person skulle kunna få skydd av myndigheterna eller klara sig i internflykt. Migrationsverket bedömer att det råder väpnad konflikt i hela provinserna Nineva, Kirkuk, Anbar, Salah al-Din, Diyala och Bagdad. Men det är bara i Nineva och delar av Kirkuk och Anbar som det är så illa att vem som helst som befinner sig där ska betraktas som skyddsbehövande. Även i de flesta övriga provinser utom den kurdiska delen råder det svåra motsättningar. Överallt utanför den kurdiska delen saknas myndighetsskydd för utsatta grupper, enligt Migrationsverket. Vilka som bedöms som särskilt utsatta och bör få flyktingstatus varierar i olika provinser. Internflyktalternativ kan vara aktuellt, men måste bedömas utifrån det aktuella läget.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-11-11:

Från Irak/ Internflykt - aktuella möjligheter att fly mellan landets provinser till sidans topp

Ett år efter utredningsresan till regionen Kurdistan i Irak (KRI) 2015, företog personal från Lifos och norska Landinfo i mars 2016 en resa till Bagdad och Amman för att uppdatera sig om internflyktingarnas situation i främst övriga delar av Irak. Rapporten bygger på intervjuer som gjordes i Bagdad och Amman, samt Basra via Skype. Rapporten bygger också på senare inhämtad information från olika andrahandskällor och beaktar händelseutvecklingen mot bakgrund av den nyligen inledda Mosuloffensiven.

/Utdrag:/

Situationen i Irak skiljer sig kraftigt åt mellan landets provinser ("governorates"), inte minst vad gäller säkerhetsläget. Allmänt kan sägas att landets södra delar och den kurdiska regionen i norr är förhållandevis stabila. Desto våldsammare är det "mittenbälte" som utgörs av delvis IS- kontrollerade områden och de s.k. omstridda områdena (dvs. delar av provinserna Kirkuk, Nineva, Salah al-Din och Diyala, där både Kurdistans regionala regering (KRG) och Bagdadmyndigheterna utövar viss men inte fullständig kontroll) samt Bagdad, Anbar och Babil. Bagdad står ut med flest incidenter och dödsoffer, men också som den provins som tagit emot näst flest interflyktingar. De säkerhetsrelaterade skillnaderna speglas ofta, men inte alltid, i varifrån och vart människor flyr. Bagdad har genererat relativt få internflyktingar, och 57 % (26 202 individer) av dem har sökt skydd inom provinsen. Södra Irak har genererat få och tagit emot få internflyktingar. KRI har genererat än färre, 4 134 från det omstridda distriktet Makhmour i provinsen Erbil8, men tagit emot många internflyktingar.

Rapporten beskriver hur mottagandet går till i berörda provinser och eventuella restriktioner samt svårigheter att ta sig från en provins till en annan.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-11-18:

Från Irak/ Sustained support still needed for Mosul Aid Operations till sidans topp

In Iraq, and just over a month since the start of the Mosul offensive, UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners have been intensifying life-saving, emergency help for tens of thousands of displaced people.

There has been a marked increase over the past week in the number of people fleeing after fighting intensified in the more densely-populated urban areas of Mosul. Of the 60,000 people who have fled their homes since the start of the campaign on October 17, around 40,000 have done so since the start of November. Close to half are children, according to UN data and UNHCR surveys. Women, girls and female headed households, some of whom are survivors of abuse, account for much of the rest.

The need for sustained funding support as winter approaches, and a redoubling of efforts to reach those displaced by the fighting, many of whom now live in rudimentary conditions in camps, is crucial. UNHCR is also calling again on all parties in the fighting to respect the rights and lives of civilians, and we emphasize the importance of freedom of movement for residents of Mosul. Civilians should not be prevented from leaving the city and should have access to safe areas. Equally, civilians must not be forced to return to unsafe areas.

In some areas, civilian infrastructure like water, power, schools and hospitals is damaged and medical services are often unavailable. Many people are going hungry due to lost livelihoods, curtailed food production and increased prices. Supplies of water for drinking and agriculture have been disrupted.

(...)

Läs mer (Extern länk)

IOM 16-11-04: IOM Tracking Shows 22,224 Displaced in Three Weeks of Mosul Operations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

Försvarsdepartementet 16-10-26:

Från Irak/ Ökad svensk militär närvaro i Irak till sidans topp

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 70 personer till förfogande till och med den 31 december 2017 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot ISIL/Daesh i Irak.

I propositionen föreslås att riksdagen medger att Sverige dubblar sitt bidrag från högst 35 personer till högst 70 personer samt att den ges möjlighet att utbilda inom hela Iraks territorium.

- Genom att dubblera den svenska styrkan och ge den möjlighet att utbilda irakiska försvarsstyrkor där behov finns inom hela Iraks territorium ökar effekten av det svenska bidraget, säger utrikesminister Margot Wallström

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta propositionen (Extern länk)

Motioner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

IOM 16-08-16:

Från Irak/ Iraqi Migration to Europe: IOM Report till sidans topp

IOM Iraq today released a report: "Migration Flows from Iraq to Europe: Reasons Behind Migration". The report explores the reasons why Iraqi migrants choose Europe, their hopes and expectations, and motives for returning to their home country.

The qualitative study is based on 14 focus group discussions with 86 Iraqis who migrated to Europe in 2015 and subsequently returned to Iraq. The focus group discussions were held in Baghdad and the Kurdistan Region of Iraq (KRI) between March and April 2016. All participants returned to Iraq through IOM's Assisted Voluntary Return and Reintegration programme.

The findings reveal that the main reasons cited for emigration from Iraq were lack of security (general and personal), perceived lack of equality and social justice, and political instability. Economic instability was mentioned across all locations, but was considered secondary to security concerns in Baghdad.

Reasons behind choosing Europe as a destination included perceived security, equality and social justice. The way to Europe was seen as open, which for migrants implied lower risks and costs, and European countries were thought to have favourable immigration policies.

Many participants selected a country of destination based on the presence of friends or relatives and on information, most often obtained by word of mouth, about the ease of obtaining residency permits and the possibility of family reunification.

However, most migrants reported that life in Europe had been idealized and that the reality was more difficult than expected. The main reasons for their disappointment and frustration were the length and unpredictability of the asylum application process, followed by living conditions, which were dependent on the reception system in the country of destination.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten "Migration Flows from Iraq to Europe" (Extern länk)

Rapporten: Migration Flows from Iraq to Europe: Reasons Behind Migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 16-08-26:

Från Irak/ IOM prepares for expected Mosul, Iraq displacement till sidans topp

Over 90,000 Iraqis have been displaced in the Mosul Corridor as military operations continue in preparedness for the liberation of Mosul. This includes over 82,600 IDPs who have been displaced from Salah al-Din (Baiji and Al Shirqat districts) and Ninewa (Al Qayara district) since 16 June, as recorded by IOM Iraq Displacement Tracking Matrix, Emergency Tracking.

The recently displaced are in need of life-saving emergency assistance, which includes: non-food items (NFIs), health assistance, transportation and shelter.

As the military operations continue, up to 1.2 million people could be affected. Some formal IDP camps have been established, but they will not have the capacity to accommodate the majority of new displacements.

In response to the overwhelming influx of new IDPs, IOM plans to scale up its shelter and camp coordination and camp management (CCCM) response in an effort to support and improve the living conditions of a minimum of 138,000 families who will be accommodated in unfinished buildings and public structures such as mosques, churches and schools, and to protect them from the harsh seasonal conditions.

In September 2015, IOM initiated the technical concept of CCCM mobile teams, which was adopted in Iraq by CCCM actors at national level and has been aligned with the national CCCM response plan. A total of 12 CCCM mobile teams are operating across Iraq, in approximately 20 sites in Baghdad, 10 in Salah al-Din, 15 in Erbil, and 20 in Anbar.

With people fleeing in the hundreds, IOM has been supporting government efforts with transportation of IDPs fleeing ISIL who are held in Hawija to camp locations in Kirkuk, and those fleeing villages in the outskirts of Mosul to camps in Debega.

Over 6,500 Iraqis have been moved to safety by IOM since March and the Organization is preparing to assist a further 120,000 individuals from front line positions to safety.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-08-31:

Från Irak/ Europadomstolens högsta kammare stoppade utvisning till Irak till sidans topp

Europadomstolens "grand chamber" har nu slutgiltigt satt stopp för en utvisning från Sverige till Irak, som tidigare hade accepterats i en oenig dom i Europadomstolens lägre kammare. Ärendet sammanfattades i Asylnytt 15-06-08 och gäller en familj från Bagdad. Mannen hade ett företag med enbart amerikanska kunder och hade utsatts för flera attentat från al Qaida. Senaste tillfället var 2008 då en dotter hade dödats. Sedan hade familjen flyttat runt i Bagdad och inte vågat söka skydd hos myndigheterna. De sökte asyl i Sverige 2011 och blev trodda men fick avslag för att de kunnat bo kvar lång tid utan att något mer hänt och att flera döttrar ännu fanns kvar i Bagdad. De borde kunna få skydd av myndigheterna. Till skillnad från det förra beslutet anser domarna att hotet från Al Qaida kvarstår och att irakiska myndigheter inte säkert kan skydda en person från en så utsatt grupp. Domstolen påpekar att den ursprungliga förföljelsen inte har ifrågasatts av någon. Utöver värderingen av situationen i Irak innehåller domen resonemang kring betydelsen av tidigare förföljelse, hur bevisbördan ska fördelas och tillhörighet till en utsatt grupp.

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.