fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Gambia

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190302:

IOM 19-02-15:

Från Gambia/ Over 3,500 returned migrants; 2,000 receive reintegration assistance till sidans topp

The voluntary return of Gambians to their homes is averaging about 143 men and women per month since the start of 2017, the International Organization for Migration (IOM) reported this week, or the equivalent of one medium-sized charter flight every four weeks.

As of 8 February 2019, 3,668 Gambians have been assisted to voluntarily return home under the EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration since the start of 2017. Over 70 per cent of these individuals were returned just from Libya, with another 25 per cent coming home from Niger. The remaining 5 per cent came home from Mali, Morocco, Mauritania and Tunisia.

Almost two-thirds of all returnees have already received their reintegration assistance. Jalika is one of the 2,097 Gambian returnees who received reintegration assistance from IOM in The Gambia after she returned from a perilous journey across the desert. Upon voluntarily returning from Niger in March 2018 with her 10-year-old daughter, she received grocery goods which allowed her to open her own shop.

"I am happy to be back home safe and sound," she said. "After some ups and downs, IOM helped me stabilize my income. I want to expand the shop with more goods and get my son to work in the shop."

Within six months after the return of many Gambian migrants, counseling sessions with the returnees aim to tailor reintegration assistance to their specific needs, interests and skills based on the available opportunities in the country. Returnees classified as vulnerable cases, such as Jalika, are provided expedited assistance within two to four weeks. Close to 90 per cent of assisted Gambian returnees opt to establish their own microbusiness mainly in retail (39 per cent), construction (31 per cent) and transport (13 per cent).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.