fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Etiopien

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210226:

Unicef 21-02-08:

Från Etiopien/ Oroande utveckling i Tigray hotar barns liv till sidans topp

Många barn och familjer har tvingats på flykt sedan våld utbröt i regionen Tigray i norra Etiopien i början av november. Situationen är extremt oroande och FN har fått rapporter om svåra människorättsbrott. Den humanitära hjälpen måste få komma fram.

- Humanitära organisationer har haft extremt begränsad tillgång till området sedan konflikten bröt ut, men det lilla vi vet om hur barnen drabbats i Tigray är mycket oroande, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

Vaccinationer har upphört och sjukhus och vårdcentraler har skadats eller förstörts. Lager med livräddande produkter och utrustning har plundrats, och det är brist på bränsle för att hålla igång sanitära system.

Till stor del har barnen i Etiopien nu kunnat återvända till skolan efter covid-19-restriktioner, men inte de 1,3 miljoner skolbarn som lever i Tigray. Omkring 300 ensamma barn har rapporterats bland de över 57 000 människor som flytt till Sudan, och troligen finns många fler bland de hundratusentals människor som nu befinner sig på flykt inom landet.

Kraftig ökning av undernäring

En undersökning som genomfördes tidigt i januari i Shire-området visade att antalet svårt undernärda barn i åldrarna under fem år ökat med upp till tio procent. Det är högt över vad WHO räknar som katastrofnivå, tre procent, och riskerar nu 70 000 barns liv. Sammantaget är risken nu hög att barn som drabbas av konflikten också riskerar allvarlig undernäring.

Vi kämpar för att ge barnen vad de behöver

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även rapporten om fördrivning från Benishangul Gumuz i västra Etiopien:

UNHCR 21-02-23: Thousands of Ethiopians seek asylum in Sudan's Blue Nile State (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

UNHCR 20-12-11:

Från Etiopien/ Refugees report obstacles to reach safety as numbers approach 50,000 till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, working with the local authorities, has now registered nearly 50,000 Ethiopian refugees who have crossed into eastern Sudan, with some reporting having to evade armed groups to reach safety.

Since 6 December, the number of refugees escaping ongoing conflict in the northern Tigray region have been trending downward to under 500 per day.

The recent groups coming from areas deeper inside Tigray are arriving weak and exhausted, some reporting they spent two weeks on the run inside Ethiopia as they made their way to the border.

They have told us harrowing accounts of being stopped by armed groups and robbed of their possessions. Many have spent time hiding in fields and bushes to avoid being spotted. Without access in Ethiopia we are unable to verify these disturbing reports.

UNHCR remains very worried about the safety and condition of the Eritrean refugees in Tigray that have been caught in the conflict and have had no access to services and supplies for more than a month. We echo the UN Secretary-General's call for unfettered access to Tigray in order to reach people in need.

We repeat the joint UN call for all parties to allow freedom of movement to affected civilians seeking assistance, safety, and security within the Tigray region or outside the affected areas. This includes respecting and upholding the right to cross international borders to seek asylum.

Inside Sudan, UNHCR is working with the local authorities and partners, and continues to scale up its humanitarian response to assist Ethiopian refugees.

We have seen increasing requests for family tracing, as many were separated at the start of the conflict or during flight and have not been able to get in contact since. More medicines are needed, especially for those who were taking chronic medication for diabetes, HIV and other illness.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 21-01-05: UNHCR relocates first Ethiopian refugees to a new site in Sudan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Migrationsverket 20-11-17:

Från Etiopien/ Rättsligt ställningstagande angående situationen i Etiopiens region Tigray till sidans topp

/Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som innehåller en kort rapport om läget i Tigray samt en rättslig bedömning. Den rättsliga bedömningen lyder som följer./

Säkerhetsläget

Den senaste händelseutvecklingen med stridigheter i Etiopiens norra region Tigray har medfört en osäkerhet och instabilitet i landet. Vi konstaterar att det förekommer stridigheter i Tigray, men att informationen om situationen för närvarande är begränsad. Bilden kompliceras även av svårbedömda partsinlagor och desinformation. Omfattningen av stridigheterna och om en eskalering av händelserna kommer att ske är för tidigt att uttala sig om.

Verkställighet

Med hänsyn till den osäkerhet som för närvarande präglar säkerhetssituationen i Tigray bör i nuläget inte verkställighet ske av lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut till denna region.

Det föränderliga läget bör även uppmärksammas vid bedömningen av individuella skyddsskäl, i synnerhet för personer av tigreansk etnicitet.

Migrationsverket bevakar noggrant händelseutvecklingen i hela Etiopien och närliggande områden.

Hämta dokumentet, RS/019/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Från Etiopien/ Femtonåring får flyktingstatus då förföljelse bevisats i ny prövning till sidans topp

En pojke från Ogaden i Etiopien och som tillhör minoritetsklanen Madiban sökte asyl på grund av den misshandel han utsatts för. Hans familj har tvingats lämna hemorten på grund av fejd med en familj av majoritetsklanen. I grundärendet hade hans uppgifter om klantillhörighet och misshandeln inte ifrågasatts men de bedömdes inte som så allvarliga att det skulle ses som förföljelse. Eftersom pojken inte kunnat bevisa att han inte har kontakt med sina föräldrar fick han utvisningsbeslut. I den nya prövningen tillkom bland annat läkarintyg och journalutdrag som visade ett stort antal ärr, dels flera runda ärr troligen efter stickvapen, dels åtta avlånga ärr på olika delar av kroppen, de längsta ca 10x1 cm. Till detta kommer pojkens berättelse om hur han kontinuerligt blivit slagen med olika tillhyggen. Migrationsverket anser fortfarande att det inte är förföljelse, men migrationsdomstolen bedömer att våldet haft sådan intensitet och omfattning att det rör sig om skyddsgrundande behandling och att pojken behöver skydd mot fortsatt förföljelse på grund av sin klantillhörighet. Eftersom han skadats då han bodde med sin familj saknar det betydelse om han kan återförenas med dem. Myndighetsskydd och internflyktsalternativ saknas och därför beviljas pojken uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Migrationsverket 20-05-14:

Från Etiopien/ Landinformation: Säkerhetsläget, politisk utveckling och utsatta grupper till sidans topp

Följande rapport är framtagen efter en analys av landinformationsbehov i Migrationsverkets operativa verksamheter under 2018 och 2019. Rapporten bygger primärt på information inhämtad under Migrationsanalys informationsinhämtningsresa till Etiopien (Addis Abeba och Bahir Dar) i oktober 2019. Denna har dock kompletterats med information från såväl öppna som åtkomstbegränsade källor.

Rapporten syftar i första hand till att ge en fördjupad bild av situationen för personer som har en faktisk eller tillskriven koppling till grupper som är, har varit eller kan komma att bli utsatta i den transformativa fas som Etiopien befinner sig i. I andra hand syftar rapporten till att ge en fördjupad bild av några huvudsakliga aktörer som är, har varit eller kan vara de som bidrar till de ovanstående gruppernas utsatthet. I tredje hand syftar rapporten till att ge en översikt över den nuvarande politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen i landet och faktorer som påverkar denna.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Landinformation: Etiopien - Fängelseförhållanden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

Danish Institute for International Studies 20-03- 25:

Från Etiopien/ The hardships of return migration till sidans topp

New DIIS Report documents the psychosocial challenges of Ethiopian male return migrants

Every year, hundreds of thousands of migrants return to Ethiopia from abroad, many of them forced. The arduous irregular journeys that many Ethiopian migrants take, particularly men, expose them to extreme levels of physical, psychological and sexual violence.

Building on interviews with Ethiopian male returnees, this new DIIS Report documents both the inhuman conditions of migration that most of these men are faced with during their travels, but also the difficulties of returning to a place that may not be felt as 'home' anymore. The report shows how processes of returning are neither easy or pleasant as most returnees are faced with social stigma, economic hardship and traumas from their migration journeys.

The report questions the very notion of re-integration. The life-altering and irreparable effects of migration for Ethiopian men, seldom for the better, means that what was before will never be again. As such, there are no processes of development, forms of treatment or possibilities of employment that can bring one back to how things were. That does not mean that support in adjusting to a new life after migration journeys is not possible, it simply means that the objective can never be to reinstate migrants 'back' into their communities with any expectation that they can resume social relations or positions like things were before.

The report is financed by the Danish Red Cross.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Migrationsverket 19-11-22:

Från Etiopien, Kenya/ Medborgarskapsfrågan för etniska somalier (version 1.1) till sidans topp

Migrationsverkets enhet för analys av landinformation har publiicerat en uppdaterad rapport om etniska somaliers medborgarskap i Etiopien och Kenya

I förevarande rapport behandlas hur det somaliska medborgarskapets koppling till den somaliska etniciteten påverkar medborgarskapsfrågan för etniska somalier hemmahörande i Etiopien och Kenya. Andra frågeställningar rörande medborgarskap i Etiopien och Kenya behandlas inte.

Rapporten är ursprungligen publicerad 22 maj 2015 (version 1.0). Den här versionen är uppdaterad den 22 november 2019 i analysavsnitten.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

IOM 19-10-29:

Från Etiopien/ Number of returnees assisted by IOM on track to double in 2019 till sidans topp

Ethiopian returnees from Africa's Eastern migratory route are coming back to their country at a rate of about 1,000 migrants per month, IOM reported this week. Just since 1 January this year, IOM Ethiopia has assisted 9,200. This represents close to a twofold increase compared to 2018, when 5,382 returnees were assisted by IOM.

Most Ethiopian returnees were assisted after they found themselves stranded on traditional migration trails, such as the Eastern migratory route, which stretches from the Horn of Africa to Persian Gulf emirates.

Many migrants who undertake the dangerous journey fall into highly vulnerable situations that require various forms of support. These include financial help, immediate post-arrival assistance with shelter and medical screening, as well as specialized support like family tracing and reunification services for unaccompanied children.

This past week, IOM assisted 140 Ethiopians returning from Djibouti by train. Despite the support these individuals receive to return safely, many arrive home only to find themselves in the same dire economic situation which prompted them to leave. Some migrants even return to conditions worse than when they left, in debt or with their savings exhausted paying for the trip.

"Due to limited funding, our support does not always go beyond providing immediate post-arrival assistance," says Hugo Genest, IOM Ethiopia's Programme Coordinator for Assisted Voluntary Return and Reintegration and Immigration and Border Management. Accordingly, reintegration support is as necessary as immediate post-arrival assistance. "Since most irregular migrants leave their country for economic reasons, the increase in number shows that these migrants also need alternative livelihood support," he added.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Etiopien/ FN:s kommitté mot tortyr publicerar ärenden från augustisessionen till sidans topp

Förutom de ärenden som refererats ovan har FN:s kommitté för övervakning av Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT) publicerat ytterligare 4 ärenden som rör utvisningar från kommitténs session i juli-augusti. Två som prövades i sak rörde utvisningar till Etiopien respektive Sri Lanka. Tre ärenden lades ner på grund av att anmälningarna ansågs ogrundade. De gällde utvisningar till Kongo och Indien.

I listan över ärenden finns nu även ett par sent publicerade från vårsessionen, ett rörande en utvisning till Pakistan som prövades i sak men föll bland annat på grund av trovärdighetsbrister och ett rörande Sri Lanka som inte hade prövats i högsta instans i det nationella målet.

Se samtliga publicerade ärenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

Human Rights Watch 19-08-15:

Från Etiopien/ Ethiopians abused on Gulf migration route till sidans topp

Ethiopians undertaking the perilous journey by boat across the Red Sea or Gulf of Aden face exploitation and torture in Yemen by a network of trafficking groups, Human Rights Watch said today. They also encounter abusive prison conditions in Saudi Arabia before being summarily forcibly deported back to Addis Ababa. Authorities in Ethiopia, Yemen, and Saudi Arabia have taken few if any measures to curb the violence migrants face, to put in place asylum procedures, or to check abuses perpetrated by their own security forces.

A combination of factors, including unemployment and other economic difficulties, drought, and human rights abuses have driven hundreds of thousands of Ethiopians to migrate over the past decade, traveling by boat over the Red Sea and then by land through Yemen to Saudi Arabia. Saudi Arabia and neighboring Gulf states are favored destinations because of the availability of employment. Most travel irregularly and do not have legal status once they reach Saudi Arabia.

"Many Ethiopians who hoped for a better life in Saudi Arabia face unspeakable dangers along the journey, including death at sea, torture, and all manners of abuses," said Felix Horne, senior Africa researcher at Human Rights Watch. "The Ethiopian government, with the support of its international partners, should support people who arrive back in Ethiopia with nothing but the clothes on their back and nowhere to turn for help."

Human Rights Watch interviewed 12 Ethiopians in Addis Ababa who had been deported from Saudi Arabia between December 2018 and May 2019. Human Rights Watch also interviewed humanitarian workers and diplomats working on Ethiopia migration-related issues.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Utrikesdepartementet 19-06-26:

Från Etiopien/ Avrådan från icke-nödvändiga resor till Amhara till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till Amhararegionen.

Vidare avråder UD sedan tidigare från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden mot Eritrea, Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland). Undantaget är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor utanför huvudvägar och städer som ligger inom 10 km från gränsen. UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien, samt från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.

Avrådan gäller tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 mars 2010. Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Migrationsverket 19-04-09:

Från Etiopien/ Etiopien - Äktenskap och vårdnad till sidans topp

Migrationsverkets center för landinformation Lifos har publicerat en rapport om äktenskap och vårdnad i Etiopien.

/Utdrag, inledningen:/

Denna rapport om äktenskap och vårdnad av barn i Etiopien har tagits fram efter att Migrationsverkets operativa verksamhet identifierat ett behov av information kring familjerättsliga regler i Etiopien.

Rapporten syftar till att redogöra för rättsregler och administrativa processer avseende äktenskap och vårdnad i Etiopien. Inom ramen för syftet belyses även kontextuell information, om än i begränsad omfattning. Rapporten gör emellertid inte anspråk på att vara uttömmande avseende tillämpliga rättsregler eller annan information kring äktenskap och vårdnad i Etiopien. Information har hämtats från öppna källor.

Något som bör betonas gällande den etiopiska kontexten är att rättssystemet är pluralistiskt vilket medför att familjerättsliga frågor inte sällan löses utifrån olika perspektiv och rent av är i konflikt med varandra. Tillämplig lag beror på en mängd faktorer såsom hemvist, religion, sociala strukturer m.m. vilket skapar ett komplext och svåröverskådligt rättssystem. Att den etiopiska lagstiftningen saknar en tydlig hierarki gällande de olika rättsliga instanserna försvårar situation då såväl medborgare såsom rättslärda inte vet vad som är högsta instans. Detta blir särskilt viktigt i en kontext där de flesta människor på den etiopiska landsbygden än idag i första hand använder sig av sedvanerättsliga och religiösa instanser.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Migrationsverket 19-03-14:

Från Etiopien/ Lifosrapport: Etiopien - Kvinnlig könsstympning (v. 1.0) till sidans topp

Rapporten belyser frågan om kvinnlig könsstympning eller på engelska female genital mutilation (FGM) i Etiopien inklusive frågor om familjens beslutsmönster och statens möjlighet att erbjuda rättsligt skydd. Frågor om återomskärelse (reinfibulering) berörs också i rapporten.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

IOM 18-11-27:

Från Etiopien/ IOM facilitates return of 418 migrants stranded in Yemen till sidans topp

The UN Migration Agency (IOM) this week (26-29 November) began assisting 418 Ethiopian migrants stranded in Yemen to safely return under IOM's Voluntary Humanitarian Return (VHR) operation. This is IOM's first airlift since shortly after the conflict broke out in 2015 and the largest VHR operation carried out by IOM in Yemen to date.

On Monday (26 November), 102 Ethiopian migrants travelled from Sana'a International Airport to Bole International Airport in Addis Ababa. In three subsequent flights scheduled through Thursday, another 316 migrants will follow. More than a quarter of the passengers - 121 of the returning 418 migrants - are minors.

IOM has been assisting many of the migrants returning this week for at least six months. Already in 2018, IOM's VHR programme has assisted 668 migrants to return to Ethiopia on ships carrying migrants across the Gulf of Aden. Unstable weather conditions at sea combined with escalated fighting in and around Al Hudaydah ports posed major operational challenges in previous return operations.

"The first airlift return operation increases IOM's ability to ensure that migrants who wish to leave Yemen can do so in a safe and dignified manner," said Mohammed Abdiker, IOM's Director of Operations and Emergencies, who added: "The airlift, made possible through close cooperation with authorities in Yemen and Ethiopia, opens the way for improved humanitarian assistance for migrants in Yemen."

The ongoing conflict - now well into its fourth year - has not stemmed the flow of migrants to Yemen from Africa. Most of those migrants are intent on reaching Yemen and the Gulf countries for work opportunities. Yet upon arrival in Yemen, many discover they are unable to continue the journey due to the security situation, which includes severely restricted land routes and closed borders.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Migrationsverket 18-11-06:

Från Etiopien/ Lifosfapport: Ett land i transition till sidans topp

/Utdrag:/

Efter nästan tre år av protester och undantagstillstånd verkar Etiopien nu slagit in på en väg av politisk förändring. Allt sedan den tidigare premiärministern Hailemariam Desalegn avgick i februari och landets nya premiärminister Abiy Ahmed övertog ämbetet i april har en politisk reformagenda tagit fart och det i ett högt tempo. Abiy är Etiopiens första premiärminister med ursprung i landets största folkgrupp, oromo.

Den nya administrationen har på bara några månader öppnat upp och gjort viktiga förändringar i den politiska sfären. Tidigare förbjudna medier får åter verka och fängslade oppositionella har släppts. I juni släpptes exempelvis blockeringar av över 250 stycken hemsidor och bloggar. Vad gäller antalet frigivna fångar talas det om tiotusentals. Det finns emellertid inga säkra siffror. Flera betydande förändringar av personal inom administrationen liksom omstruktureringar och nyutnämningar av ministrar och ministerier har dessutom ägt rum.

(...)

Trots många positiva förändringar har den nya politiken inte satt stopp för laglöshet, våld och konflikter i landet. Det är snarare så att instabiliteten ökat och i många fall ändrat karaktär från fall där staten utgör ena parten till incidenter mellan grupperingar i samhället, inte sällan baserat på etnicitet.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

IOM 18-08-14:

Från Etiopien/ IOM releases assessments of displacement sites in Gedeo, West Guji till sidans topp

IOM, the UN Migration Agency, has released its latest displacement reports from the crisis in Ethiopia's Gedeo and West Guji zones, where some 958,175 people have been displaced by inter-communal conflict. In July, IOM conducted assessments of displacement sites in both zones where it found nearly 359,113 people sheltering in collective sites. The remainder of the displaced population is living with local communities, for example, in rented accommodation or with relatives, while still visiting the collective sites to access humanitarian assistance.

In March 2018, historically recurring clashes between communities along the border of two Ethiopian regions - Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region (SNNPR) and Oromia Region - began again. As the fighting intensified in June, hundreds of thousands of people fled their homes with little more than the clothes they were wearing. IOM assessments, carried out in close coordination with the Ethiopian Government, found that in both zones, West Guji was the zone of origin of the largest group of displaced people while, more specifically, Kerca was the predominant woreda (district) of origin.

In Gedeo, the zone where the majority of the 970,000 displaced people are living, there are at least 276,939 people in 134 collective sites. The collective sites range from schools to government buildings and disused or unfinished buildings. In seven of the sites, more than half of the residents are living outside or in open spaces. As Ethiopia is experiencing its cold and rainy season, providing adequate shelter to these displaced communities is a priority for IOM.

In 59 of the Gedeo sites more than half the people did not have enough drinking water and in 64 of the sites, half did not have appropriate access to latrines.

Many of the sites in Gedeo are in remote areas and 19 of the 134 are inaccessible by car, making humanitarian aid delivery extremely difficult. Four sites are completely inaccessible whatsoever, which means assisting these communities is near impossible.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

IOM's data portal for displacement in Ethiopia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-08-16:

Från Etiopien/ Vårdnad av barn och äktenskapsbestämmelser till sidans topp

Sammanställningen svarar på frågor om vårdnadsbestämmelser i Etiopien för barn födda utom äktenskap, i traditionella äktenskap samt i religiösa äktenskap.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Utrikesdepartementet 17-08-23:

Från Etiopien/ Etiopien - avrådan till sidans topp

Resor till Etiopien - ändrad avrådan (hävd för norra Danakilområdet/Afar-regionen).

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden mot Eritrea, Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland). Undantaget är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor utanför huvudvägar och städer som ligger inom 10 km från gränsen. UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien.

Vidare avråder UD från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 mars 2010. Avrådan gäller tills vidare.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Asylnytt 17-06-13:

Från Etiopien/ Dubbelfel då muntlig förhandling nekades och målet avgjordes av fiskal till sidans topp

En ung man från Etiopien hävdar att han riskerar förföljelse på grund av familjens koppling till motståndsgruppen ONLF. Han har varit fängslad tillsammans med sin pappa. Dessutom riskerar han tvångrekrytering av ONLF om han återvänder. Enligt egna uppgifter och handlingar är pojken minderårig men han registrerades som vuxen i Grekland för att inte bli tagen i förvar. Migrationsdomstolen ifrågasatte tillförlitligheten av uppgifterna om fängelsevistelsen och risken för tvångsrekrytering men bedömde att skälen ändå inte var tillräckliga och beviljade därför inte muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att om pojkens uppgifter bedömts som tillförlitliga skulle de kunna innebära att han har skyddsbehov. Därför borde han fått muntlig förhandling. Dessutom avgjordes målet av en förvaltningsrättsfiskal (som inte är ordinarie domare) trots att det rörde komplicerade frågor om förföljelse i ett svårbedömt land. Målet återförvisas till domstolen för ny handläggning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Asylnytt 17-05-15:

Från Etiopien/ Risk för upprepning av förföljelse för påstått samröre med ONLF till sidans topp

En man från Ogadenprovinsen i Etiopien hade varit fängslad två gånger på grund av anklagelser om samröre med befrielserörelsen ONLF. Han hade släppts för att kunna närvara vid sin mors begravning och i samband med det flytt landet med sin familj. Migrationsverket påpekade att regringen inte utsatt mannen för något efter frisläppandet och att han sagt att han inte längre är misstänkt. Men migrationsdomstolen anser att eftersom situationen i Etiopien inte har förändrats talar landinformationen för att mannen riskerar att utsättas på nytt. Dessutom har domstolen funnit att personer med somaliskt ursprung regelmässigt hålls kvar i häkte vid inresa till Etiopien, vilket ytterligare ökar sannolikheten för att mannen skulle uppmärksammas. Även mannens barn riskerar förföljelse. De får uppehållstillstånd som flyktingar på grund av tillskriven politisk uppfattning. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Migrationsverket 16-11-11:

Från Etiopien/ Lägesanalys: Etiopien till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en sammanställning av säkerhetsläget i Oromia och i andra delar av landet, det nationella undantagstillståndet och omvärldens reaktioner. Följande är utdrag ur Lifos analys:

Rapporteringen som Lifos tagit del av via öppna källor visar på att Etiopien befinner sig i ett mycket allvarligt och bekymmersamt läge. Ett flertal indikatorer tyder på att regeringen inte har kontroll över utvecklingen i många delar av landet, i synnerhet Oromia, trots (eller på grund av) att man från regeringens sida har gått hårt åt den protestvåg som svept över Etiopien det senaste året. Att bemöta protesterna med våld tycks inte ha fått den effekt som regeringen önskat, snarare tvärtom. Införandet av undantagstillstånd riskerar att förvärra situationen ytterligare enligt Lifos bedömning.

(...)

Flera faktorer talar emot att en lösning på Etiopiens kris kan uppnås på medellång sikt. Avsaknaden av dialog mellan olika parter ses som en betydande risk. Undantagstillståndets effekt är svår att förutse, dock föreligger risk för att våldet ytterligare trappas upp. För att vända den negativa utvecklingen torde det vara av vikt för den etiopiska regeringen att hantera frågor som tortyr, missförhållanden i fångläger, reformering av rättssektorn, omfattande ungdomsarbetslöshet, olösta marktvister, bristande yttrande- och pressfrihet, ojämlik etniskt baserad maktfördelning samt anti- terrorlagstiftning på ett trovärdigt sätt. Lifos bedömer dock att utsikterna för att detta ska ske inom en snar framtid är mindre goda. Det föreligger snarare risk för upptrappning av oroligheter och våld, där inbördeskrig med en etnisk dimension ses som värsta scenario av Lifos

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Från Etiopien/ Migrationsdomstol beviljar flyktingstatus för Ginbot7-sympatisörer till sidans topp

En kvinna vars far var involverad i organisationen Ginbot7 och som själv hjälpt till med olika sysslor, flydde efter att ha varit gripen och utsatt för tortyr. Migrationsverket anser att berättelsen inte är trovärdig, bl.a. för att hon lyckats fly och för att de dokument hon har är sådana som är lätta att förfalska. En man vars föräldrar också var politiskt aktiva och fadern misstänkts för medlemskap i Ginbot7 blev av liknande skäl inte trodd av Migrationsverket då han berättat om faderns aktiviteter och vad han själv utsatts för i fängelse. Han hade inte berättat sammanhängande utan bara svarat på fråga efter fråga. Domstolen däremot bedömer båda berättelserna som sammanhängande och självupplevda. Att mannen är återhållsam förtar inte trovärdigheten. I båda fallen anser domstolen att uppgifterna stämmer med landinformation och beviljar uppehållstillstånd med flyktingstatus. Observera att domarna inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.