fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Burundi

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200107:

Human Rights Watch 19-12-12:

Från Burundi/ Tanzania: Burundians Pressured into Leaving till sidans topp

Mounting Intimidation for 163,000 Burundian Refugees and Asylum Seekers

The fear of violence, arrest, and deportation is driving many of the 163,000 Burundian refugees and asylum seekers in Tanzania out of the country. Tanzanian authorities have also made it very difficult for the United Nations refugee agency to properly check whether hundreds of refugees' recent decision to return to Burundi was voluntary.

In October and November 2019, Tanzanian officials specifically targeted parts of the Burundian refugee population whose insecure legal status and lack of access to aid make them particularly vulnerable to coerced return to Burundi. The actions come after the Tanzanian president, John Magufuli, said on October 11 that Burundian refugees should "go home."

"Refugees say police abuses, insecurity in Tanzania's refugee camps, and deportation threats drove them out of the country," said Bill Frelick, refugee rights director at Human Rights Watch. "Tanzania should reverse course before it ends up unlawfully coercing thousands more to leave."

In mid-November, Human Rights Watch interviewed 20 Burundian refugees in Uganda who described the pressure that caused them to leave Tanzania between August 2018 and October 2019. Seven returned to Burundi but said they then fled to Uganda to escape members of the Burundian ruling party's youth league, the Imbonerakure, who threatened, intimidated, or arbitrarily arrested them. Thirteen went directly to Uganda.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Human Rights Watch 19-12-04:

Från Burundi/ African leaders should raise concerns on Tanzania's pressure to return till sidans topp

Joint Civil Society Statement

Ahead of the African Union (AU) High-Level Dialogue on displacement taking place from 4-6 December in Uganda, African and international NGOs call on African leaders and regional organisations to urge the government of Tanzania to stop pressuring 163,000 refugees and asylum seekers into returning to Burundi, where there are ongoing serious human rights violations against real or perceived opposition supporters, including returning refugees.

Hundreds of thousands of refugees fled Burundi after a political crisis erupted in 2015 and led to political violence and serious human rights violations. Tanzania currently hosts the largest group of those refugees and should be commended for having opened its doors to them.

However, senior Tanzanian government officials have repeatedly pressured Burundian refugees to go back to Burundi. One of these calls came from President John Pombe Magufuli, who said on October 11 that Burundian refugees should "go home." An August 24 agreement between Tanzania and Burundi also says these refugees "are to return to their country of origin whether voluntarily or not" by December 31. To date, around 80,000 have returned with UNHCR's financial and logistical assistance under a September 2017 "voluntary repatriation" agreement between Burundi, Tanzania and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

Amnesty International 17-09-29:

Från Burundi/ Tusentals uppmanas återvända trots risk för människorättskränkningar till sidans topp

Tusentals burundiska flyktingar kan tvingas återvända till sitt hemland där de riskerar att utsättas för tortyr, våldtäkt eller att dödas, säger Amnesty International i en rapport som släpps idag.

Rapporten Conform or Flee: Repression and insecurity pushing Burundians into exile kommer i en tid då Tanzania och Uganda har beslutat att inte längre regelmässigt bevilja flyktingstatus till burundiska asylsökande.

Under ett besök i Tanzania i juli bad Burundis president Pierre Nkurunziza att de mer än 240 000 burundiska flyktingarna i landet skulle återvända.

- Medan den burundiska regeringen hävdar att situationen i landet är stabil och uppmanar flyktingarna att återvända så fortsätter burundier att fly på grund av förtryck och instabilitet i landet, säger Rachel Nicholson, Burundiutredare på Amnesty International.

Säkerhetsstyrkor och Imbonerakure, ungdomspartiet inom regeringspartiet National Council for the Defence of Democracy - Forces for the Defence of Democracy (CNDD-FDD) fortsätter att begå brott mot mänskliga rättigheter som mord, olaga frihetsberövanden, våldtäkt och tortyr.

Rapporten släpps samma dag som UN Human Rights Council (UNHRC) ska avgöra om mandatet om en undersökningskommission ska förnyas. I en rapport som släpptes tidigare denna månad uttalar kommissionen att de har starka bevis för att brott mot mänskligheten har begåtts i Burundi. Amnesty har uppmanat UNHRC att förnya kommissionens mandat.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Migrationsverket 17-05-11:

Från Burundi/ Migrationsverket: Rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget till sidans topp

/Utdrag:/

Av landinformationen framgår att oppositionsmedlemmar och personer som uppfattas som oppositionella, till exempel personer som opponerat sig mot president Nkurunzizas tredje mandatperiod eller är bosatta i områden som uppfattas som oppositionella, riskerar repressalier från den burundiska regeringen. Familjemedlemmar riskerar också att drabbas. (...) Andra personer med en politisk profil, till exempel människorättsaktivister och journalister samt deras familjer är också utsatta grupper.

Kvinnor och flickor som gör sannolikt att de riskerar att utsättas för sexuella övergrepp löper risk att utsättas för förföljelse på grund av kön. (...)

Dessutom har många kvinnor och flickor med koppling till oppositionella män eller som själva uppfattas som oppositionella varit föremål för sexuellt och annat våld utfört av säkerhetsstyrkorna. När vi bedömer om en kvinna tillhör denna kategori ska vi därför även ta hänsyn till politisk och tillskriven politisk uppfattning.

(...)

Konflikten fortsätter, men med väsentligt lägre intensitet än för ett år sedan. Det öppna våldet, och då särskilt sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och väpnad opposition, har minskat samtidigt som regeringens repression mot oppositionella har ökat. Det innebär att det har skett en ökning av våld mot civila mål i riktade attacker. Granatattacker förekommer alltjämt och det finns information om att hela områden som anses vara oppositionella utsätts på ett godtyckligt sätt. Konflikten är därför i dagsläget av sådan natur att urskillningslöst våld förekommer.

(...)

Migrationsverket /bedömer/ att det i dagsläget inte är möjligt, relevant och rimligt att hänvisa till ett internt flyktalternativ.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Migrationsverket 17-02-24:

Från Burundi/ Lägesanalys till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publierat en analys av situationen i Burundi efter de oroligheter, försök till statskupp, parlamentsval med efterföljande demonstrationer mm som utspelades 2015.

/Utdrag ur slutsatser:/

Internationell rapportering indikerar att graden av öppet våld, och då särskilt sammanstötningar mellan säkerhetsstyrkor och väpnad opposition, minskat i Burundi sedan Lifos lägesanalys den 29 februari 2016.

Samtidigt förefaller regeringens repression mot de som uppfattas som oppositionella (inklusive journalister och människorättsaktivister med anhöriga) ha tilltagit. Storskaliga gripanden, många av godtycklig art, utbrett bruk av tortyr och frekvent förekommande utomrättsliga avrättningar tycks vara del av regeringens tillvägagångssätt för att trygga president Nkurunzizas fortsatta styre. Våldet från regeringssidan förefaller i större utsträckning ske i det fördolda.

(...)

Sammanfattningsvis konstaterar Lifos att situationen i Burundi är mycket instabil och osäker. Säkerhetsläget utmärks av en fortsatt hög förekomst av våldsincidenter och människorättsövergrepp, även om dessa i nuläget vanligtvis inte tycks ta form av sammandrabbningar mellan väpnade parter. Över tusen dödsoffer kan ha krävts sedan konfliktens början och många skadade därtill. Med beaktande av bristande politisk dialog inblandade parter emellan, den rådande våldsnivån och den accentuerade etniska dimensionen, finner Lifos risken påtaglig att säkerhetsläget förvärras på kort till medellång sikt. I ett värsta tänkbara scenario torde konflikten kunna utvecklas till ett inbördeskrig med regional inblandning. Utbrett etniskt våld ligger också i farans riktning.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.