fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Allmän landinformation

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 201218:

EASO 20-12-11:

Allmänt/ EASO publishes a MedCOI report on the Democratic Republic of Congo (DRC) till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Medical Country of Origin Information (MedCOI) Report on the Democratic Republic of Congo (DRC).

MedCOI as a project was initiated to improve access to medical Country of Origin Information for national migration and asylum authorities in Europe. This project was transferred to EASO between 2017 and 2020, to become EASO business as usual as from 2021. While as under the MedCOI project, implemented by The Netherlands and Belgium, the Country of Origin Information reports on the health care situation were not publicly available, EASO intends to publish all MedCOI reports on the EASO COI Portal and website. This is the first such MedCOI report published by EASO.

The report starts with a general introduction to the country and the healthcare system organisation. Separate sections are dedicated to human resources in healthcare, the pharmaceutical sector, blood transfusion policies, patient pathways, insurance aspects and out-of-pocket expenditure. Lastly, separate chapters contain accessibility information on specific disease groups: cardiovascular diseases, diabetes, haematology, hepatitis, HIV/AIDS, nephrology, neurology, psychiatry, pulmonology, and finally tuberculosis.

This report was drafted by International SOS (Intl.SOS) and reviewed by experts of the following organisations: EASO, MedCOI Sector, Third Country Research Unit, Asylum Knowledge Centre; Belgian Desk on Accessibility (BDA) at the Belgian Immigration Department; Department for Asylum and Migration Policy at the International and European Affairs Unit within the Ministry of the Interior of the Czech Republic; Country of Origin Information (COI) Unit at the Ministry of Immigration and Integration within the Danish Immigration Service; and COI Information Desk / Documentation of COI documents and case law at the German Federal Office for Migration and Refugees.

The report was written according to the EASO COI Report Methodology (2019). The report is based on carefully selected sources of information. All sources used are referenced.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 20-12-16:

Allmänt/ UD lanserar 21 nya landrapporter om mänskliga rättigheter mm till sidans topp

Den 16 december lanserade Utrikesdepartementet 21 uppdaterade rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nordamerika, Latinamerika och Karibien samt Östeuropa och Centralasien. Utrikesminister Ann Linde lanserade rapporterna vid ett digital möte inför inbjudna representanter från civilsamhället. Vid lanseringen lyfte utrikesministern särskilt fram situationen för människorättsförsvarare och fackliga företrädare.

/Asylnytt: Nya är bland andra rapporterna från Belarus, Azerbajdzjan, Armenien, Uzbekistan, Kazakstan, Ryssland, Georgien, Ukraina, Moldavien, Brasilien, Colombia, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Argentina, Chile, Peru, Bolivia, Kuba, Mexiko/

Hämta rapporterna, längst ner på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

Forced Migration Current Awareness 20-03-12:

Allmänt/ 2019 Country Reports on Human Rights Practices till sidans topp

The U.S. Department of State released the annual Country Reports on Human Rights Practices for 2019 yesterday. The reports assess the human rights record of 199 countries and territories. Note that the format has changed. Visitors can select specific country profiles for 2019 from the menu on the right, as well as reports from previous years (as of 1999). A custom report can still be built, but only with data as of 2016. All archived reports from 1999-2015 are available here while reports from 2016 to the present can be accessed here.

Here are remarks from the Secretary of State and a transcript of the press briefing that launched the reports. This brief explainer describes how the country reports are used.

Finally, Newsweek reported the following: "Trump admin acknowledges human rights abuses against migrants in Mexico were happening before it forced them to 'remain' there"

Artikeln med länkar (Extern länk)

US Department of State: 2019 Country Reports on Human Rights Practices (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Utrikesdepartementet 19-12-18:

Allmänt/ UD publicerar 29 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati mm till sidans topp

Idag publicerar Utrikesdepartementet 29 uppdaterade rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afrika och Mellanöstern. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

UD uppdaterar landrapporter regionvis med två års mellanrum. Denna omgång omfattas länder i Afrika och Mellanöstern. Rapporterna är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för att främja ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

- Rapporterna visar att utrymmet för de mänskliga rättigheterna krymper på många håll. De pekar på var vi bör lägga särskild kraft i vårt agerande, säger utrikesminister Ann Linde.

Utrikesministern lanserar rapporterna idag inför inbjudna representanter från civilsamhället och myndigheter.

- Rapporterna visar att diskriminering av kvinnor är utbredd i såväl Afrika som Mellanöstern. De lyfter också fram omfattande våld mot, och trakasserier av hbtq-personer och att fackföreningar och fackligt aktiva saknar möjlighet att verka fritt i flera av de granskade länderna. När de mänskliga rättigheterna kränks och övergrepp begås ska Sverige inte tiga, säger utrikesminister Ann Linde.

Rapporterna avser följande länder: Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Libanon, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Angola, Burkina Faso, DR Kongo, Eritrea, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Mocambique, Nigeria, Rwanda, Somalia, Sudan, Sydafrika, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Migrationsverket 19-12-05:

Allmänt/ Så arbetar Migrationsverket med rättsliga ställningstaganden till sidans topp

En varaktig förändring i ett land som många asylsökande kommer ifrån kan innebära att Migrationsverket beslutar om att ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Syftet är att stötta dem som prövar asylansökningar och därmed bidra till enhetliga och rättssäkra bedömningar.

Rättsliga ställningstaganden för ett specifikt land publiceras när Migrationsverket har följt utvecklingen i landet under en tid och bedömer att verksamheten har behov av en uppdaterad juridisk vägledning. Migrationsverkets medarbetare ska följa rättsliga ställningstaganden när de prövar asylansökningar.

- Förutom att Migrationsverket följer händelseutvecklingen i länder som är aktuella för oss, så har vi på rättsavdelningen också en pågående dialog med verksamheten, för att fånga upp aktuella frågeställningar, säger verkets biträdande rättschef Carl Bexelius.

Aktuell information om händelseutvecklingen i ett land är central när verket ska ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande knutet till asylsökandes ursprungsländer. Därför arbetar juristerna på Migrationsverkets rättsavdelning i nära samarbete med de analytiker på myndigheten som följer händelseutvecklingen i olika länder. Tillsammans tar de fram en lista över prioriterade länder och en tidsplan för att ta fram ny landrelaterad rättslig styrning.

- Rättschefen gör sin rättsliga bedömning, det vill säga sin vägledning till verksamheten, utifrån den aktuella landinformationen, säger Carl Bexelius.

Mer föränderliga

I rättsliga ställningstaganden som fokuserar på säkerhetsläget är innehållet mer benäget att förändras, just eftersom konfliktsituationer är föränderliga i sig. Därför kan det finnas anledning att uppdatera den typen av ställningstaganden oftare, menar Carl Bexelius.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

EASO 19-06-20:

EASO publishes updated Country of Origin Information (COI) Report Methodology till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published an updated version of the 2012 EASO COI Report Methodology. This methodology was developed for the purpose of producing and publishing different types of EASO COI reports. The use of this methodology is binding for the production of EASO COI reports.

EASO aims to cooperate with EU+ countries1 in order to meet target users' needs and share the burden through joint efforts to produce COI. The EASO COI Report Methodology constitutes a code of conduct for participants in each phase of the COI production process.

The methodology explains the guiding principles for COI in the first chapter, which are: Neutrality and Objectivity, Relevance and Usability, Transparency and Publicity, Validity and Quality. After a chapter on the initiation and production process of EASO COI reports, the methodology focuses on researching and drafting COI. Here, quality standards for sources and information are explained and elaborated, as well as the selection and validation of sources. The third chapter discusses the phase of researching and presenting information, focusing on drafting methods such as summarising and synthesising, and on referencing sources. The final chapters discuss quality control, editing and proofreading, publication and follow up of a COI product. Finally, annexes on review and a glossary of the used terms are presented.

The first version of this COI report methodology was published in June 2012. Since then, EASO has developed a portfolio of distinct types of COI reports, depending on specific user needs and available resources. As a result, EASO identified the need to clarify certain concepts and revise the methodology. A working group was formed by EASO composed of COI experts from seven EU countries (Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Slovak Republic, Sweden), who discussed the key issues and provided input for the revision.

(...)

Läs mer och hämta guiden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Utrikesdepartementet 19-06-18:

UD: nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer till sidans topp

Regeringen publicerar återkommande landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för de länder där Sverige har permanent närvaro. Den 18 juni lanserade Margot Wallström 18 uppdaterade rapporter om situationen i Asien och Oceanien.

Detta sker vid rundabordssamtal med inbjudna representanter från myndigheter, akademin och civilsamhället med särskilt fokus på demokrati. Rapporterna är ett viktigt verktyg för att främja demokrati och rättsstatens principer globalt. Rapporterna ska bidra till öppenhet och transparens i grundläggande frågor om utrikes- och säkerhetspolitik.

- En fungerande demokrati är en förutsättning för respekten för de mänskliga rättigheterna liksom rättsstatens principer. Jag ser fram emot att diskutera förutsättningarna för en demokratisk utveckling i Asienregionen tillsammans med de inbjudna aktörerna. Våra rapporter är viktiga redskap i en tid när demokratin i världen är på tillbakagång. Idag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Även i Asien kan vi se sådana tendenser, säger utrikesminister Margot Wallström.

De nya rapporterna avser följande länder: Afghanistan, Australien, Bangladesh, Filippinerna, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Malaysia, Myanmar, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sydkorea, Thailand, Vietnam.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Utrikesdepartementet 19-02-20:

Allmänt/ UD:s nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten till sidans topp

Idag publicerar Utrikesdepartementet 29 uppdaterade rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i länder i Europa. UD publicerar dessa landrapporter regionvis två gånger per år för de länder där Sverige har permanent närvaro. Denna omgång rapporter belyser situationen i 29 europeiska länder.

- En fungerande demokrati är en förutsättning för respekten för de mänskliga rättigheterna liksom rättsstatens principer. Våra rapporter är viktiga redskap i en tid när demokratin i världen är på tillbakagång. Idag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Även i Europa kan vi se sådana tendenser. Idag utmanas och ifrågasätts de principer som EU är byggd på även av vissa av EU:s medlemmar, säger utrikesminister Margot Wallström.

Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är överlag god inom EU och länder som står EU nära. Men allt är inte väl. Bland de länder som granskats finns även exempel där utvecklingen på senare år präglats av kraftiga inskränkningar.

Variationen mellan länderna är stor när det gäller flera faktorer, såsom graden av valdeltagande, korruption, tillit till politiska institutioner, mediefrihet och rättssystemens integritet. Det gäller även friheten för civilsamhället att verka, situationen för minoriteter, och ekonomiska och sociala frågor.

I samband med publiceringen av UD:s nya rapporter den 20 februari besöker utrikesminister Margot Wallström Uppsala universitet för att tala om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer med studenter vid ett seminarium anordnat av Utrikespolitiska föreningen Uppsala.

Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten om Albanien (Extern länk)

Hämta rapporten om Bosnien-Hercegovina (Extern länk)

Hämta rapporten om Kosovo (Extern länk)

Hämta rapporten om Kroatien (Extern länk)

Hämta rapporten om Nordmakedonien (Extern länk)

Hämta rapporten om Serbien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Utrikesdepartementet 18-06-28:

Allmänt/ UD publicerar 19 nya landrapporter om mänskliga rättigheter till sidans topp

I dag publicerar Utrikesdepartementet 19 nya rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i länder i Amerika, Centralasien och Östeuropa. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

UD har publicerat offentliga landrapporter om mänskliga rättigheter sedan början av 2000-talet. Rapporterna är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för att främja ökad respekt för såväl de mänskliga rättigheterna som för demokratin och rättsstatens principer.

Framöver kommer UD enligt en fastslagen cykel att publicera nya landrapporter regionvis två gånger per år - en gång på våren och en gång på hösten - för de länder där Sverige har permanent närvaro.

- Det var utrikesminister Anna Lindh som i början av 2000-talet fattade beslutet att göra UD:s landrapporter om mänskliga rättigheter offentliga. Det var ett viktigt beslut; att publicera dessa rapporter bidrar till att Sverige lever upp till sin ambition att vara öppet och transparent i vitala frågor om utrikes- och säkerhetspolitik, säger utrikesminister Margot Wallström.

Denna omgång rapporter täcker de 19 länder där Sverige i dagsläget har permanent närvaro - elva i Amerikaregionen och åtta i Centralasien och Östeuroparegionen. Skillnaderna mellan länderna är självklart stora, även inom de två regionerna. Generellt kan dock sägas att medan framsteg görs inom vissa områden, halkar utvecklingen efter inom andra.

Fattigdomen har minskat kraftigt sedan millennieskiftet i såväl Amerika som i Centralasien och Östeuropa, vilket lett till att miljontals människor fått en bättre levnadsstandard. I takt med att fler människor tar sig ur fattigdom öppnas dörrar upp för nya möjligheter.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

ECRE 17-12-15:

Allmänt/ EASO strengthens efforts to harmonize country of origin reports till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has extended its portfolio of Country of Origin Information (COI) with the release of two reports on Afghanistan and one on the Gambia as part of the announced intention to develop reports on "important countries of origin" and contribute to harmonizing COI for the assessment of international protection status in the Common European Asylum System.

'The Gambia - Country Focus' is the first EASO report on the Gambia and presents findings on selected background topics during the administration of Yahya Jammeh, who left office after almost 14 years in power in January 2017 and gives input on the latest developments under the new administration led by Adama Barrow. The report "therefore merely represents an initial inventory during a period of rapid change when the power relationships are still uncertain".

The reports on Afghanistan are part of EASO's pilot Country Guidance exercise to harmonize decisions on international protection from Afghan applicants, started in 2016. Addressing the situation of civilians, 'Afghanistan: Individuals targeted by armed actors in the conflict' analyses the risk on the civilian population as a strategic target for armed groups. 'Afghanistan: Individuals targeted under societal and legal norms' discusses socio-legal structures and the handling of topics as crime and gender-related violence.

As outlined in the case study "EU Migration Policy and Return: Afghanistan" Claire Rimmer, ECRE Senior Policy & Project Officer comments: "harmonizing decision does not necessarily mean quality decision-making. We recommend that EASO efforts to promote convergence of recognition rates for Afghan nationals also analyse decision-making practices in countries with low recognition rates such as Hungary (29%) in view of the need to comply with international refugee law standards".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Utrikesdepartementet 17-04-26:

Allmänt/ Idag publicerar UD rapporter om mänskliga rättigheter i 135 länder till sidans topp

I dag publicerar Utrikesdepartementet 135 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

UD har presenterat offentliga landrapporter om mänskliga rättigheter sedan början av 2000-talet. Rapporterna är en viktig del av UD:s breda arbete med dessa frågor men används också av myndigheter, företag, civilsamhällesorganisationer och i utbildning.

Rapporterna visar självklart på enorma olikheter mellan länder. Tyvärr är ändå helhetsbilden att den tidigare positiva utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har avstannat på många håll. Om det är ett trendbrott till det sämre eller bara en tillfällig svacka är osäkert.

Civilsamhällets möjligheter att verka försvåras i många länder av bl.a. krav på registrering och förbud mot utländsk finansiering.

Diskriminering av kvinnor och våld mot kvinnor är utbrett förekommande. Många länder begränsar kvinnors rättigheter rörande bland annat arvsrätt, egendom och rätten att ta ut skilsmässa.

Även i fråga om demokratiska val visar rapporterna många oroande exempel med länder där allmänna val är en chimär. I extrema fall förbjuds politiska partier och opposition ses som landsförräderi.

Rättsstatens principer kränks på många håll genom en utbredd politisering av domstolar. Korruption och nepotism är vanligt förekommande.

- Vi bär ett särskilt ansvar för att uppmärksamma och hjälpa de vars röst annars riskerar att tystas. Det är vår plikt men också ett egenintresse eftersom arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer bidrar till att skapa en säkrare värld, säger utrikesminister Margot Wallström.

Hämta rapporter för olika länder (längst ner på sidan) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

EASO 16-11-16:

Allmänt/ EU:s asylbyrå publicerar landrapporter om de föreslagna "säkra" länderna till sidans topp

EASO publishes Country of Origin Information reports on Western Balkan countries and Turkey

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published Country of Origin Information (COI) Reports on Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey. These reports, drafted upon request of the European Parliament and the Council, provide factual information on selected topics relevant for safe country designation, more specifically in the framework of the proposal for an EU List of Safe Countries of Origin.

On 9 September 2015, the European Commission adopted a proposal for a regulation establishing a European List of safe countries of origin (COM(2015) 452 final), which would include all Western Balkan countries and Turkey. Negotiations on this proposal are still ongoing. On 26 February 2016, EASO received a request from the European Parliament for a contribution on Turkey, which was followed, on 1 April 2016, by a similar request from the Council on Turkey and all Western Balkan countries. In response to these information requests, EASO has drafted COI reports on all seven countries proposed to be included in the EU List of Safe Countries of Origin.

All seven reports were co-drafted and reviewed by EASO and researchers from a number of national asylum authorities represented in EASO's COI Network (contributions as drafters or reviewers from Finland, Lithuania, Romania, Germany, Greece, the Netherlands, France, Hungary), in accordance with the EASO COI Report Methodology and EASO Mandate. In line with this methodology, country information from a wide variety of sources is provided, while refraining from making any assessments or policy conclusions. Thus, the reports aim to support the ongoing negotiations on the EU List of Safe Countries of Origin by offering a factual knowledge base for more informed policy discussions.

(...)

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.