fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Vittnesmål

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 191002:

#vistårinteut 19-09-22:

Vittnesmål från civilsamhället till sidans topp

Idag skickas den sista uppehållstillståndsansökan in för F. Vilken resa detta är. I 5 år har jag nu fajtats med näbbar och klor för ensamkommande, hela familjen har involverat sig och vi har levt i ett undantagstillstånd. Vår tilltro till svensk myndighetsutövning har urholkats. Vår tro på vårat parti sedan urtiden har helt krashat. Vi är partilösa, varje val en plåga, strategiskt lagda röster utan övertygelse.

Varför gör vi då detta? Varför har vi inte bara satsat på oss själva?

Det är inte för att dessa ungdomar är smartare än andra ungdomar, det är inte för att de är bättre än andra ungdomar. De är precis som alla ungdomar, de gör bort sig, de vet bäst själv, en del är rent otrevliga ibland, de tror att de är centrum av universum, ibland helt hopplösa. Men de är unga människor på tillväxt. Vad de går igenom kommer prägla resten av deras liv. Att vända ryggen mot en ung människa kan skapa ett krig längre fram alldeles oavsett omfattning. Vi vuxna har ett ansvar att se till att unga människor behåller hoppet, att de känner att de har ett värde, oavsett ursprung.

Vi gör detta lika mycket för vår egen skull eftersom ett Sverige med växande skuggsamhälle inte är ett land som vi vill att våra barn skall behöva axla ansvaret för. Det räcker gott och väl att de måste ta över våran trashade miljö. #vistårinteut men #vistårkvar

#viberättar

****

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.