fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Uppgörelser mellan partierna

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 211122:

SvT Nyheter 21-11-16:

M, KD och SD eniga om gemensamt motförslag till sidans topp

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har enats om ett gemensamt motförslag till regeringens budget. Det handlar bland annat om sänkt inkomstskatt, skärpt migrationspolitik och sänkta skatter på bensin och diesel.

(...)

Skärpt migrationspolitik

Utöver budgetförslagen har man en överenskommelse om skärpt migrationspolitik. Asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten och arbetskraftsinvandringen begränsas genom införande av ett högre lönekrav.

Partierna föreslår också att fler utvisningar och avvisningar ska verkställas och att arbetet mot illegal invandring prioriteras.

Oscar Sjöstedt (SD) beskriver förhandlingarna som bitvis tuffa men konstruktiva och menar att partierna nu har större möjligheter att samarbeta framöver.

- Det här är enbart ett preludium för vad som komma skall, säger han.

Rättspolitik och drivmedel

De tre partierna har även förslag på rättsområdet. Bland annat vill man lägga 400 miljoner på en riktad satsning för höjda polislöner och ett tillskott på 1,7 miljarder, för att nå målet om 10 000 polisanställda senast 2024.

Därtill föreslås ett tillskott på 3,4 miljarder kommande tre år till sjukvården och sänkt skatt på bensin och diesel, med 50 öre per liter från och med 1 maj 2022.

- Vi gör viktiga omprioriteringar för att stärka kampen mot brottsligheten och få fram fler vårdplatser, säger Jakob Forssmed (KD).

Liberalerna inte med

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson säger till SVT att man även samtalat med Liberalerna och att flera av partiets förslag har förts in.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT 21-11-16: M vill inte regera med SD - trots gemensamma förslaget (Extern länk)

Värmlands Folkblad ledare 2021-11-17: Oavsett hur han formulerar sig är det uppenbart: Vi kan inte lita på Ulf (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.