fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Tidsbegränsade tillstånd

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 211018:

Dagens ETC debatt 21-10-14:

Alla barn i Sverige ska få permanenta uppehållstillstånd till sidans topp

Andra partier kommer gå till val på att stänga gränserna och tävla om att göra det svårare för människor att bli en del av det svenska samhället. Vi i Grön ungdom vill göra det motsatta.

Barn som flytt undan bomber och förtryck måste få bygga upp sina nya liv här i Sverige i trygghet.

I somras beslutade riksdagen om Sveriges nya migrationspolitik, en politik som är långt ifrån det Miljöpartiet och Grön ungdom vill se. Bland annat infördes tillfälliga uppehållstillstånd som norm, vilket innebär att du som asylsökande bara får veta att du får stanna i Sverige i några år åt gången. Men vi vet hur världen ser ut, de flesta konflikter tar inte slut på något år. Skyddsbehovet kommer sannolikt vara detsamma när tillståndet löper ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.