fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Utnyttjande och människohandel

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 220324:

Riksdagen 22-03-23:

Svar på skriftlig fråga: Barn som flyr kriget i Ukraina till sidans topp

Fråga 2021/22:1274 av Tony Haddou (V)

Barn är särskilt utsatta i krig och konflikt. Hittills har över 3 miljoner människor flytt kriget i Ukraina. Omkring hälften av dem är barn.

Runt 100000 ukrainska barn bor på barnhem eller andra liknande institutioner. I februari attackerades ett hem för föräldralösa barn i staden Ochtyrka. En sjuårig flicka dog i anfallet.

Redan nu är situationen på många barnhem och institutioner svår. Det saknas bland annat mat, mediciner, el och ibland även vatten. I takt med att kriget intensifieras kommer sannolikt vården och omsorgen om barnen att försämras ännu mer.

Rädda Barnen och Unicef varnar nu för att barn på flykt kan fara illa, bland annat genom att bli offer för trafficking och sexuellt våld, att skiljas från sina föräldrar eller lämnas kvar på barnhem och liknande institutioner.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att förhindra att barn på flykt blir offer för trafficking och sexuellt våld eller far illa på andra sätt?

Svar av statsrådet Anders Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.