fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Sveriges ansvar för flykten

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210904:

Riksdagen 21-09-02:

Svar på skriftlig fråga: Evakueringen av ambassadpersonal i Kabul till sidans topp

Fråga 2020/21:3473 av Markus Wiechel (SD)

All svensk personal på den svenska ambassaden i Kabul har evakuerats ut ur landet, fick vi höra utrikesminister Ann Linde säga i måndags. Det vill säga, man lyckades evakuera först efter att talibanerna redan tagit kontroll över hela huvudstaden och större delen av landet. Vi kan mot bakgrund av detta bara glädjas åt att de undkommit skada.

Det utrikesministern dessutom inte nämner är att de som evakuerats enbart är den svenska personalen på ambassaden. Lokalt anställda, som är minst lika hotade, lämnades bara kvar på kontoret och enligt medieuppgifter utan att ens få veta vad som händer. När dessa hade försökt kontakta ambassaden fick de inga svar och deras mejladresser var blockerade. Att situationen har varit kaotisk är uppenbart, men regeringens hantering måste ändå klassas som undermålig. Man har inte haft någon beredskap för att detta skulle ske, och senfärdigheten har gjort att man utsätter ambassadens lokalanställda och andra som hjälpt oss för livsfara.

Utrikesministern har nu upprepat det som statsministern annars brukar säga, nämligen att "ingen hade kunnat tro" att det skulle gå så här snabbt. Det stämmer att talibanerna varit oerhört snabba, men att dagen då ambassaden var tvungen att evakueras skulle komma borde inte ha varit en överraskning och det borde ha funnits en betydligt bättre beredskap. Bara det att Storbritannien och USA valt att skicka tusentals soldater för att bistå i evakueringen borde sända några signaler om allvaret. Att Sverige dessutom satt stilla i båten samtidigt som våra grannländer utrymde sina ambassader kan inte betraktas som något annat än naivt.

Utrikesministern hävdar att man följt en evakueringsplan.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

När kom evakueringsplanen till för anställda på ambassaden i Kabul och vilka anställda var det som omfattades i denna plan??

Frågan med svar av Utrikesminister Ann Linde (S) (Extern länk)

Se även:

Svar på skriftlig fråga "Hantering av afghanska tolkar" besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.