fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om sverigedemokraterna

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220607:

Riksdagen 22-06-01:

Svar på skriftlig fråga: Förutsättningarna för att upphäva medborgarskap till sidans topp

Fråga 2021/22:1639 av Tobias Andersson (SD)

Under påskhelgen ägde fruktansvärda korankravaller rum i vårt land. Över 400 poliser uppges ha skadats, och statens våldsmonopol utmanades kraftigt samt förlorades i vissa fall. Det står nu klart att massinvandring, obefintliga krav i integrationspolitiken och slapp kriminalpolitik leder till en oerhört dyster samhällsutveckling. Sverige har i dag stora hot inom riket i form av våldsverkande aktörer som hatar Sverige och allt som representerar Sverige - våra värderingar, vår polis, vår demokrati med mera.

Utgångspunkten måste vara att svensk lag och grundlagsfästa rättigheter alltid ska upprätthållas i Sverige, även i områden som kommit att belastas av kulturella parallellstrukturer, kriminalitet och invandring. Svenska statens våldsmonopol ska aldrig backa undan eller ge vika för våldsyttringar och angrepp. Polisen måste få fler verktyg, större befogenheter och ett tydligare uppdrag att etablera det svenska samhällets dominans i områden och situationer där det trängts tillbaka eller angrips.

Mot denna bakgrund har Sverigedemokraterna sedan korankravallerna presenterat två separata åtgärdspaket för att få bukt med parallellsamhällena och den kriminalitet de göder. Först ett 30-punktsprogram mot korankravallerna och därefter ett åtgärdspaket mot parallellsamhällen explicit. Inget annat parti har tydligt anslutit till våra förslag på åtgärder, men jag avser att åtminstone utkräva svar från regeringen om hur de ställer sig till de olika åtgärderna.

Bland dem som häktades efter korankravallerna var många utländska medborgare och bör därför utvisas ifall de döms för brott. Det finns dock även samhällsfarliga individer som, mot bakgrund av vår slappa migrationspolitik, kunnat erhålla medborgarskap - nästan i ett flingpaket. När dessa aktörer begår terrorliknande brott i Sverige menar vi att vi åtminstone borde se över förutsättningarna för att utvisa dem.

Med anledning av det ovanstående önskar jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

Avser statsrådet och regeringen att utreda möjligheten att upphäva medborgarskap?

Svar av Statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

Se även:

Svar av Socialminister Lena Hallengren (S) på skriftlig fråga av Tobias Andersson (SD): Indragna sociala rättigheter (Extern länk)

Svar av Statsrådet Ida Karkiainen (S) på skriftlig fråga av Tobias Andersson (SD): Kartläggning av parallellsamhällen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Stoppa utvisningarna 21-07-12:

Jimmie Åkesson polisanmäld för "hets mot folkgrupp" till sidans topp

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson polisanmäls för ett uttalande i sitt TV-sända "Almedalstal" den 6 juli.

Åkesson presenterade ett direkt samband mellan att svenska pensionärer har för låga pensioner och att "...miljard efter miljard satsas på vuxna afghaner utan asylskäl. /.../ Människor som har fått massor men som i alltför många fall inte har bidragit med någonting, inte tagit minsta steg för att göra Sverige bättre och starkare".

I anmälan mot Jimmie Åkesson skrivs att det är hets mot folkgrupp att utpeka en specifik nationalitet som skulden till samhälleliga missförhållanden och som skyldig till att inte bidra konstruktivt till samhällsbygget i Sverige.

Bakom anmälan står bland andra Karin Fridell Anter, ordförande för Stöttepelaren och nominerad till Raoul Wallenbergpriset 2021. Hon förklarar:

- Det är inte lagligt att utsätta en utpekad grupp för andras missaktning. Om någon tvekar om det olagliga i detta så pröva att byta ut "vuxna afghaner utan asylskäl" mot "judar" eller "zigenare". Hade det kunnat passera?

Ingrid Eckerman är grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! och liksom Fridell Anter redaktör för bokprojektet Den onödiga flyktingkrisen. Hon berättar, med hänvisning till beräkningar i boken, att det bara är ungefär 10 000 människor (0,1 procent av Sveriges befolkning) som enligt Åkesson är "de vuxna afghaner utan asylskäl" som är orsaken till att pensionärerna får för lite pengar - och detta dessutom som en följd av pensionsregler som fastslogs långt innan dessa afghaner kom till Sverige.

- Så förutom att bedriva hets mot folkgrupp avslöjar Åkesson att han har dåliga kunskaper och är dålig på att räkna.

Andra personer har redan polisanmält Åkesson för hets mot folkgrupp, och ytterligare anmälningar är att vänta.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

Riksdagen 20-02-05:

Svar på skriftlig fråga: Mottagande av kvotflyktingar till sidans topp

Fråga 2019/20:827 av Ludvig Aspling (SD)

I Aktuellt den 28 januari 2020 gav justitie- och migrationsminister Morgan Johansson exempel på vilka personer Sverige tar emot som kvotflyktingar. Statsrådet sa då att det exempelvis "kan handla om yazidiska kvinnor".

Konflikterna i de områden från vilka Sverige tar emot kvotflyktingar har ofta etniska förtecken; inte sällan handlar det om en sekt av islam som förtrycker andra muslimer eller icke-muslimer. Det är väldokumenterat att de värst utsatta är kristna och andra minoriteter, som exempelvis yazidier.

Det står med andra ord klart att svenskt mottagande av kvotflyktingar bör fokusera på just dessa grupper. Huruvida så sker är dock oklart. Mig veterligen finns ingen statistik på etnisk eller religiös tillhörighet hos de personer som väljs ut som kvotflyktingar, detta trots att sådan tillhörighet torde vara en viktig del av asylskälen. Med tanke på det stora antalet personer kan det antas att sådan statistik inte skulle avslöja några personliga förhållanden eller stå i strid med svensk registerlagstiftning.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Kommer ministern och regeringen att presentera statistik för religiös och etnisk tillhörighet hos de personer som väljs ut som kvotflyktingar, och varför sker inte detta i dag?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.