fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Pressetik och språkbruk

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 190721:

IOM 19-07-05:

IOM releases glossary on migration to foster correct use of migration terminology till sidans topp

Languages evolve, and the way professionals use language matters - perhaps nowhere as crucially as language pertaining to human movement.

Is a 'detention' centre the same as a 'holding' centre? Who is, or isn't, a 'highly-skilled migrant worker'? Do we know what is 'climate migration', or why the term 'climate refugee' should not be used?

Chronicling the correct use of words and migration terms also is an evolving process. This week, the International Organization for Migration (IOM) is releasing the third edition of its Glossary on Migration, a process IOM began in 2004 and which was most recently updated in 2011.

At a time when discussions around migration have become particularly toxic, it is important to consider how terminology can shape - and, sometimes, distort - reality.

As António Vitorino, IOM Director General has said: "Usage of often wrong, or alarmist, terms around the world has negatively impacted the way migrants are perceived. Accurate terminology is not only for the sake of political correctness but can shape perceptions of migration."

Creating uniformity in language is pivotal to ensure an accurate understanding and coherent exchange of information among actors working in the field of migration. It is also a fundamental step towards a collective, more humane, yet efficient, response to migration challenges.

The IOM Glossary on Migration is the result of a lengthy process of consultation within the Organization and with external academic and partner organizations and institutions. It is meant to reflect the way IOM understands a wide range of terms relevant to migration and to clarify how migration-related terms are legally defined or commonly used.

The latest online volume opens with the words "Welcome to the IOM Glossary on Migration."

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Länk till ordboken (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.