fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Massflyktsdirektivet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220429:

Human Rights Watch 22-04-14:

The EU and member states must now work together to put commitments into practice till sidans topp

We welcome the EU institutions and Member States' commitment to receiving and protecting refugees fleeing the crisis in Ukraine. The speed and unanimity with which the Temporary Protection Directive (TPD) was adopted shows that when there is political will, the European Union can come together to uphold its values of respect for human rights and protecting those fleeing persecution, war and violence. Now it is time for the EU institutions and Member States to coordinate and facilitate putting these commitments into practice.

More than 3.7 million people have fled Ukraine, the overwhelming majority first arriving and seeking support in neighbouring states. One month into the crisis, states such as Poland and Moldova are reaching the limits of their reception capacity. Many of those fleeing found shelter informally in the homes of relatives and friends, but as the number of displaced people continues to increase, the capacity for these informal arrangements and people's access to them will decrease. All persons fleeing Ukraine, including third country nationals, stateless persons and those who cannot enter the EU visa-free, who wish to seek protection in the EU must be granted access to EU territory and to temporary protection or asylum procedures. Further, Member States must now rapidly increase their capacity to provide sufficient and dignified reception including access to accommodation that is gender sensitive and child appropriate, as well as basic services.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220316:

FARR 22-03-07:

FARR: Välkomna flyende från Ukraina - liksom andra människor på flykt! till sidans topp

FARR ser med bestörtning på det eskalerande våldet i Ukraina. Vi utgår från att Sverige, tillsammans med andra länder, tar ansvar för ett värdigt och humant mottagande av de många flyende från Ukraina som nu söker skydd. Liksom vid tidigare flyktingmottagande kommer civilsamhället, inklusive FARR, stå redo att stötta de som flyr från Ukraina till Sverige och arbeta för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Vi välkomnar att massflyktsdirektivet nu för första gången aktiveras, så att de som flytt Ukraina sedan den 24 februari snabbt kan få skydd, om än tillfälligt. Vi gör detta särskilt i ljuset av Sveriges alltmer restriktiva migrationslagar med tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsad rätt till familjeåterförening. Att prövas i enlighet med den stränga praxis för asylskäl som gäller i Sverige skulle i vissa fall kunna vara ett sämre alternativ för de skyddssökande från Ukraina, då de dessutom skulle behöva bevisa att de antingen är personligen förföljda eller att konflikten är sådan att människor urskillningslöst kommer att utsättas för våld i hela landet under lång tid framöver.

Det är bra att alla som är bosatta i Ukraina, inklusive flyktingar, och kanske även asylsökande, omfattas av massflyktsdirektivet. FARR vill också understryka att Sverige och EU även måste vara beredda på att ge skydd åt ryssar och belarusier som har flytt från det ökande förtrycket i sina hemländer. Vi vill också framhålla vikten av att de ukrainare och andra med uppehållstillstånd i Ukraina som befinner sig i Sverige och avvaktat att söka asyl, men nu vill ansöka, inte på något sätt straffas för att de har väntat.

FARR ser positivt på att många nu talar i termer av solidaritet när det kommer till personer på flykt. Vi är glada att många vill hjälpa till med att ta emot flyende från Ukraina och hoppas att de senaste veckornas växande förståelse för flyktingskapets svåra villkor även leder till en ökad förståelse för flyende från andra länder som bär med sig år av krig och förföljelse. Denna solidaritet liksom asylrättens principer måste gälla alla människor som är i behov av skydd.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Se också exempel på internationell debatt om direktivet:

Dr Meltem Ineli Ciger i EU Migration Law Blog 22-03-07: 5 Reasons Why: Understanding the reasons behind the activation of the Temporary Protection Directive in 2022 (Extern länk)

Daniel thym i EU Migration Law Blog 22-03-07: Temporary Protection for Ukrainians: the Unexpected Renaissance of 'Free Choice' (Extern länk)

Jessica Schultz, Kari Anne Drangsland, Marry-Anne Karlsen, Julia Kienast, Nikolas Feith Tan and Jens Vedsted-Hansen i EU Migr Law Blog 22-03-08: Collective protection as a short-term solution (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.