fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Flykt på grund av krig

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 210808:

Folkbladet ledarkrönika 21-08-06:

Ynkligt att försöka vinna högerpopulistpoäng till sidans topp

Susanne Sjöstedt

När krigskorrespondenten Magda Gad som enda svenska journalist rapporterar på plats från en av världens värsta krigshärdar i Afghanistan är det helt ofattbara vidrigheter som beskrivs i spåren av det amerikanska tillbakadragandet i landet.

Och det sker bara ett par månader före 20-årsdagen för terrordåden i USA som förvisso inte på något sätt inledde striderna i Afghanistan - de har rasat längre än så - men som i alla fall fick dem att blossa upp igen.

För det var för att jaga al-Qaida-ledaren bin Ladin i de afghanska bergen och för att avsätta talibanregimen som USA begav sig dit. Nu har de amerikanska trupperna lämnat landet efter 20 år utan att uppdraget är i närheten av utfört. Visst "störtades" talibanregimen 2001, men är nu tillbaka igen kanske starkare än nånsin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.