fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om situationen i andra länder i Europa

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200831:

UNHCR 20-08-13:

UNHCR, IOM: Interception at sea is not the solution to channel crossings till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and the International Organization for Migration (IOM) are troubled by the proposal to intercept boats and return those attempting to cross the English Channel irregularly. The foreseen deployment of large naval vessels to deter such crossings and block small, flimsy dinghies may result in harmful and fatal incidents.

Although increasing numbers of people have been crossing the Channel by boat this summer, the numbers remain low and manageable. People forced by wars and persecution to flee their homes and people on the move frequently embark on risky journeys in many parts of the world. Saving lives should be the first priority - both on land and at sea. UNHCR and IOM reiterate their call to governments in Europe and elsewhere to increase search and rescue efforts and combat human smuggling and trafficking rings.

"Irregular movements in the Channel represent a challenge for all states concerned as do similar situations in other regions of Europe. These multi-faceted challenges require practical solutions and cooperation," said Pascale Moreau, UNHCR Director for Europe. "Our collective response should be comprehensive and complementary - from saving lives to combating smuggling rings, expanding legal options, and ensuring that all those who are in need of protection can effectively access it."

Solutions can be achieved for those in need of protection through the asylum system and complementary mechanisms for those in need of other forms of protection such as victims of trafficking and unaccompanied children. At the same time, impediments to return to countries of origin for those who wish to return and/or found not to be in need of international protection have to be consistently addressed, including through cooperation with these countries supported by the EU.

Effectively ensuring that asylum seekers and migrants are aware of their legal options and adequately supported in pursuing them needs to be a priority. Efforts should also be increased to identify and protect the most vulnerable, especially unaccompanied children.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.