fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Sverige och EU:s flyktingpolitik

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200410:

Riksdagen 20-03-25:

Svar på skriftlig fråga: EU och asylrätten till sidans topp

Fråga 2019/20:1103 EU och asylrätten av Yasmine Posio (V)

För snart fyra år sedan slöt EU och Turkiet en överenskommelse som, i stora drag, innebar att Turkiet skulle ta ansvar för att hålla gränsen mot EU stängd för flyktingar, från först och främst det krigsdrabbade Syrien, i utbyte mot pengar.

Vänsterpartiet har sedan överenskommelsen slöts kritiserat Turkiet som har som enskilt land fått ansvaret att härbärgera över 3 miljoner flyktingar som EU:s då 28 länder inte ansåg sig kunna ta emot. Vänsterpartiet hävdade också att överenskommelsen skulle ge Erdo?an legitimitet att gå i än mer auktoritär riktning. Att detta har skett är tydligt om man tittar på hur den turkiska regeringen behandlar den politiska oppositionen samt Turkiets invasion i Syrien.

För en tid sedan beslutade den turkiska regeringen att den inte längre skulle följa sin del av överenskommelsen, och i början av mars meddelade den grekiska regeringen att den som svar inte kommer att ta emot några asylansökningar under den kommande månaden i avskräckande syfte.

Förhållandena vid den turkiska gränsen har därmed blivit ohållbara. Sverige måste agera när människor på flykt bemöts med våld och tårgas vid EU:s yttersta gräns och unionens lösning på situationen är att böja sig för Erdo?ans utpressning och ge Turkiet ytterligare flera miljarder kronor. Pengar som medlemsländerna hade kunnat använda till flyktingmottagande och på så sätt börjat arbeta för en lösning på den kris som många människor befinner sig i.

Vad som händer vid EU:s yttre gräns är hela unionens ansvar. Sverige måste verka för att EU står upp för asylrätten och dess andemening. I stället för avtal med auktoritära regimer som Turkiets krävs verkligt ansvarstagande från samtliga EU:s medlemsländer i mottagande och omfördelning av människor på flykt.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vad avser ministern att göra för att EU ska följa asylrätten i stället för att skjuta över hela ansvaret för de människor som är på flykt på Turkiet?

Frågan med svar av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

Se även:

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1101 av Christina Höj Larsen V: Asylrätten (Extern länk)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1069 av Christina Höj Larsen V: Sveriges ansvar för människor på flykt (Extern länk)

Svar på skriftlig fråga av Christina Höj Larsen V: EU:s respekt för asylrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 20-03-27:

Regeringen måste omgående ta emot barnen till sidans topp

Rädda Barnen om ett eventuellt virusutbrott i grekiska flyktingläger

Det finns nu en stor risk att den redan mycket allvarliga situationen för barnen i de grekiska lägren förvärras på grund av Covid-19. Rädda Barnen uppmanar därför Sveriges regering att ansluta sig till de länder som nu söker en lösning för att ta emot ensamkommande barn och familjer. En lösning måste ske omgående innan viruset sprids.

Omkring 40 900 asylsökande lever på de grekiska öarna. Av dem är 34 % barn, och hälften av dem är under 12 år gamla. Lägren är just nu i lock down, och i takt med att fler anländer är osäkerheten stor kring hur en eventuell ökning av människornas behov kommer tillgodoses.

Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell kommenterar:

"Situationen på de grekiska öarna är fullkomligt ohållbar, med stora hälso- och säkerhetsrisker som särskilt påverkar barn. Det finns i princip ingen tillgång till vatten eller hälso- och sjukvård i lägren. På Lesbos finns bara ett sjukhus med ett fåtal sängar tillgängliga. Social distansering är omöjligt när tusentals människor lever tätt inpå varandra."

Endast en global respons kommer att kunna stoppa virusets spridning och de stora påfrestningar som Covid-19 innebär för Europas länder. Akuta insatser för att skydda barn och familjer bör vidtas, på ett sätt som tar hänsyn till hälsorisker kopplade till Covid-19.

Vi välkomnar att flera EU-länder nu visat tecken på att vilja ta emot barn från Grekland. I brev till Morgan Johansson och Mikael Damberg har Rädda Barnen tryckt på för att även Sverige ska delta i omfördelningen av både ensamkommande barn och barnfamiljer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

FARR 20-03-05:

Stå upp för asylrätten! till sidans topp

"Asylrätten är en mänsklig rättighet och inte förhandlingsbar. Ingen människa som tvingas lämna sitt hem och fly undan krig, våld och förtryck ska nekas skydd. Det har Sverige och andra EU-länder lovat genom att underteckna flera internationella konventioner. Men det är också vår moraliska skyldighet, att vara solidariska med medmänniskor i kris."

Så börjar inbjudan till en manifestation för asylrätten fredag eftermiddag i Stockholm - redan en av flera manifestationer mot de attacker mot asylrätten och övergrepp mot asylsökande som nu pågår vid EU:s gränser.

FARR håller med om detta och uppmanar alla att protestera!

Experter har länge varnat för att EU:s migrationspolitik riskerar att helt urholka asylrätten. Nu ser vi det hända. Sedan flera år har EU ingått avtal med länder som gränsar till EU, så som Turkiet, som syftat till att förhindra att flyktingar och skyddsbehövande tar sig in i EU. Turkiet har nu meddelat att det inte längre hindrar skyddsbehövande från att nå Europa. Samtidigt har EU genom Dublinförordningen i praktiken placerat ansvar för skyddsbehövande på medlemsstater vid EU:s yttre gräns, så som Grekland. Detta trots att Grekland saknar kapacitet att ensamt axla ansvaret. Till följd av Turkiets beslut har Grekland nu meddelat att rätten att söka asyl i Grekland kommer att suspenderas.

Det är inte första gången vi ser sådana scener som under de senaste dagarna har utspelat sig i Grekland. Om EU:s medlemsstater inte axlar ansvaret för människor som söker skydd i Europa, kommer det inte heller vara sista gången.

Vi kräver att Sverige omedelbart verkar för en ansvarsfull europeisk migrationspolitik som respekterar asylrätten. Vi uppmanar Ylva Johansson, för närvarande EU:s kommissionär med ansvar för migration och säkerhet, att göra sitt yttersta för att EU:s medlemsstater gemensamt skall erbjuda skydd till flyktingar och skyddsbehövande.

Manifestationen i Stockholm hålls på Medborgarplatsen kl 16.30, fredag 6 mars

Uttalandet samt länk till facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

Riksdagen 20-01-29:

Svar på skriftlig fråga: Slavliknande förhållanden i Libyen till sidans topp

Fråga 2019/20:783 av Anders Österberg (S)

Ett förstärkt vapenembargo, vapenvila och ett slut på utländsk inblandning i Libyen. Det enades Ryssland, Turkiet, USA och andra världsmakter om på det toppmöte i Berlin som nyligen genomfördes.

Tanken är att slutdeklarationen från mötet ska var ett första steg på vägen mot en fredlig lösning av inbördeskriget i landet. Men de två sidor som strider mot varandra i Libyen var inte med vid förhandlingsbordet. Libyens folk är hårt prövat av de stridigheter som pågår i landet. Men det är inte bara landets invånare som far illa av den instabila situationen.

Ett av mina starkaste politiska minnen som har etsat sig fast är en bild på ett antal etiopier och eritreaner sitter på knä i orange dräkter på stranden i Libyen. Bakom dem står uniformerade Daishterrorister. De lades sedan ned på mage och fick sina halsar avskurna. De mördades enbart för att de var kristna. Även kristna kopter har brutalt kidnappats och halshuggits av Daish. Etiopier, eritreaner, somalier och andra afrikaner har det mycket svårt i Libyen.

En del av dem som migrerar eller färdas genom Libyen rånas, hotas, våldtas och/eller mördas. Det är fruktansvärt. Både de som fallit offer för terrorister och de som fallit offer för andra mördare förtjänar upprättelse.

Som om detta inte vore nog förekommer det människohandel i Libyen. "Totalt helvete" och "inget jag ens skulle vilja att min värsta fiende ska gå igenom" - så beskriver en man som sålts som slav och blivit räddad i ett vittnesmål. För ett par år sedan vittnade bland annat Amnesty om motsvarande uppgifter: De som var satta i läger fick arbeta hårt och blev slagna tills de blödde, och de såldes.

(...)

Hela frågan med svar av Utrikesminister Ann Linde (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.