fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Ensamkommande barn och ungdomar

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 191214:

Europarådet 19-12-11:

Recommendation to make guardianship for unaccompanied children more effective till sidans topp

The Committee of Ministers has adopted a Recommendation to member States on effective guardianship for unaccompanied and separated children in the context of migration.

Migration puts children, especially unaccompanied or separated from their parents, in a very vulnerable position. Children are forced to flee or migrate from their homes for various reasons: to escape from conflict, violence, for the purpose of family reunification, as a result of changes in the environment that affect their lives, or the search for better economic, social or cultural conditions. Such a journey increases the risk of violating their fundamental rights and freedoms.

This Recommendation seeks to ensure that unaccompanied and separated children's rights and their best interests are respected in line with international and European standards. It also seeks to ensure that guardianship is effectively provided and is appropriate to the rights and specific needs of the children concerned.

Fullständigt pressmeddelande med länk till rekommendationstexten (Extern länk)

Se även:

Europarådets parlament 19-12-02: Taking action to prevent the disappearance of thousands of refugee and migrant children (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

#vistårinteut 19-10-15:

Deportation 1/10 av "vuxna män" till sidans topp

Tisdagen 1 oktober 2019 lyfte ett chartrat plan med 25 personer från Arlanda med destination Kabul.

Av passagerarna ombord var de allra flesta ungdomar som kom hit till Sverige när de var minderåriga för fyra år sedan.

De här tvångsutvisningarna är tänkta att ske under radarn och transparensen är i stort sett obefintlig. Gränspolisen valde att för första gången använda orden "vuxna män" i pressmeddelandet som gick ut efter den här deportationen. Orden spelar roll.

Det här är ungdomar som har fått betala ett orimligt högt pris som slagpåsar i de senaste årens migrationsdebatt.

Det behövs en lösning för de unga som varit i Sverige i många år och som hellre går under jord än låter sig utvisas. Politiker på alla nivåer behöver lyssna på och lära av de goda krafter som trots ett otroligt svårt läge har kämpat varje dag, varje timme och varje minut för att hålla humanismen och de mänskliga rättigheterna högt.

Precis som vi skrev i pressmeddelandet http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/politiker-vi-ber-er-om-att-skyndsamt-utreda-fraagan-om-amnesti-1904754 inför Socialdemokraternas kongress 2017 kräver vi fortfarande att våra politiker hittar en hållbar lösning - vilket innebär att de utreder, analyserar och tar beslut om hur en amnesti skulle kunna gå till.

Vi har ett förslag: Låt alla ensamkommande som har varit här sedan 2015 få permanent uppehållstillstånd, PUT!.

Amin är 19 år och han har bott i en svensk familj sedan han kom till Sverige för fyra år sedan. I familjen finns det två yngre svenska syskon.

Han är kristen.

När han deporterades gick han på gymnasiet, vård och omsorg, och var på väg att ta studenten. Han skulle bli barnskötare.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

FARR 19-06-06:

Debatt - Migrationsverket ändrar lagens innehåll till sidans topp

Anna Lundberg och Sofi Jansson Keshavarz beskriver i en debattartikel i Juridisk tidskrift den ohållbara situationen för de ensamkommande barn som kläms mellan å ena sidan lagstiftarens intentioner med undantagen i den tillfälliga begränsningslagen och å andra sidan Migrationsverkets tendentiösa sätt att förhålla sig till desamma.

Genom att Migrationsverket gjort diverse praxisändringar och avstått från att utreda det ordnade mottagande man påstår finns, har barn, som skulle undantas från skrivningarna i begränsningslagen och som inte omfattas av vare sig "gamla" eller "nya" gymnasielagen, gjorts utvisningsbara.

Hämta artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.