fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Dublinförordningen

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 190609:

La Cimade 19-05-29:

Dublin regulation: Into the infernal machine of the European asylum system till sidans topp

For many people in exile who seek asylum when they come to Europe, the word "Dublin" brings to mind thoughts of a constant threat which might knock them down at any moment. Far from evoking thoughts of the Irish capital, "Dublin" puts them back into endless procedures, continual suspicion and fear of being sent back to a country where they don't want to live. La Cimade publishes an Observation Report about the impact of the Dublin Regulation.

A strategy of dehumanisation

Dublinised: a new term applied to refugees who will be subject to the Dublin Regulation, yet another linguistic trick creating an impersonal category for those suffering under the sadly all too well known Dublin III Regulation. The term allows those using it to distance themselves from the individual situations of those confronting the infernal Dublin machine, to blind themselves to what an individual woman, child or man is living through, a cold and ridiculous public policy. Using dehumanisation to make a policy acceptable is not new and still works very well, so well that even organisations fighting to oppose the Dublin Regulation are using the term dublinised

(...)

Hela uttalandet med diagram över Dublinproceduren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.