fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Sveriges biståndsbudget

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 220619:

Altinget debatt 22-06-08:

Henrik Westander: Regeringen måste återföra 5,6 miljarder kronor till biståndet till sidans topp

I förra veckan sänkte Migrationsverket på nytt sina antaganden om antalet flyktingar från Ukraina från 80 000 till 50 000 personer. Det betyder att regeringen snarast måste återföra sammanlagt minst 5,6 miljarder till biståndet, skriver Henrik Westander, medgrundare av PR-byrån Westander och biståndsengagerad privatperson.

Regeringen beslöt den 7 juni att återföra 1,3 miljarder till biståndet. Det är alldeles för lite. Regeringen har tagit 9,2 extra miljarder från biståndet för att täcka kostnader för flyktingar från Ukraina.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Ekot 22-06-10: Miljöpartiet anmäler biståndsministern till KU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220607:

SvT Nyheter 22-05-27:

Kraftiga nedskärningar när biståndet bantas med 6,9 miljarder till sidans topp

Stödet till arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling och flera andra områden minskar kraftigt när regeringen styr om pengar till kostnader i Sverige för mottagandet av ukrainska flyktingar.

I dagarna lämnar Sida besked om vilka områden och organisationer som får sammanlagt 6,9 miljarder kronor mindre.

Regeringen styr om pengar från internationellt bistånd till att klara kostnader för att ta emot människor på flykt från Ukraina.

- Jag tycker att det är skamligt och oroande för nu ser vi att behoven i världen ökar, vi går mot en global svältkatastrof i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, säger riksdagsledamoten Maria Ferm (MP).

För biståndsorganisationer som är beroende av Sida-stöd arbetas det nu febrilt med att genomföra de nedskärningar regeringen beslutat om. Stödet till bland annat demokratiarbete och mänskliga rättigheter sänks från 981 till 559 miljoner kronor, en minskning med 43 procent.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 22-06-01:

Pinsamt att skära ner inför världens ögon till sidans topp

Regeringen skär ner kraftigt på klimatbiståndet samtidigt som Sverige står värd för den stora miljökonferensen Stockholm +50. Det ser verkligen inte bra ut.

Hur tänkte man egentligen i Rosenbad? Den frågan inställer sig efter att ha sett SVT:s intervju med miljö- och klimatminister Annika Strandhäll (S).

Sverige står denna vecka värd för ett historiskt klimattoppmöte - FN-mötet Stockholm +50. Det är ett unikt tillfälle för Sverige att uppmärksamma den akuta, globala klimatkrisen och att pressa världens länder till handling, här och nu.

Men samtidigt har Sverige skurit ner kraftigt på det egna klimatbiståndet - med hela 27 procent i år. FN:s klimatfonder tappar miljardbelopp och bistånd för hållbar utveckling minskas med nästan hälften. För vissa projekt i exempelvis Afrika innebär det att en stor del av finansieringen har försvunnit över en natt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220518:

Dagens Nyheter debatt 22-04-30:

"Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet" till sidans topp

Nio kyrkoledare: Regeringen skär i vårbudgeten ned det långsiktiga biståndet med drygt 9 miljarder kronor för att bekosta det nödvändiga mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det skulle få förödande följder i andra delar av världen. Detta är både kortsiktigt och osolidariskt. De svenska kristna samfunden står enade för att försvara biståndet.

Kriget i Ukraina har lett till en stor solidaritet med det ukrainska folket. Det är ett engagemang som är helt i linje med det kristna kärleksbudskapet och som vi därför stöder helhjärtat.

Vi är alla del av samma mänsklighet och lever under samma himmel. Ändå vaknar många på vår jord utan att veta om det kommer att finnas mat för dagen. För första gången på mer än 30 år ökar andelen människor som lever i fattigdom i världen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 22-05-12:

Vi kan inte låta de allra fattigaste betala för vårt flyktingmottagande till sidans topp

Behovet av bistånd har aldrig varit större. I detta läge vill Sveriges regering, med stöd från majoriteten av riksdagens partier, kraftigt minska biståndet med nära 20 procent till världens allra fattigaste för att finansiera omhändertagandet av ukrainska flyktingar på hemmaplan, skriver bland andra Anna Mia Ekström, professor Karolinska institutet.

Covid-19 pandemin har resulterat i en ekonomisk och social chock i fattiga länder. Över 150 miljoner människor, de flesta barn och unga, har tvingats in i fattigdom och svält efter pandemin. Över 160 miljoner barn har inte gått i skolan på över 1 år och många kommer aldrig tillbaka på grund av barngifte och barnarbete. Barnadödlighet och mödradödlighet ökar liksom smittsamma sjukdomar när vaccinationsprogram, förlossningsvård, och annan basal hälsovård fått stå tillbaka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220413:

Göteborgs-Posten debatt 22-04-05:

Oacceptabelt att använda biståndet till flyktingmottagandet till sidans topp

Kriget i Ukraina sänder svallvågor långt utanför Europas gränser. Matpriserna har ökat dramatiskt och FN varnar för att upp till 30 miljoner fler människor kommer att lida av akut hungersnöd före sommaren. Samtidigt tar regeringen från det svenska biståndet, som ska gå till världens allra fattigaste, för att finansiera flyktingmottagandet. Det är oacceptabelt, skriver bland andra Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Den socialdemokratiska regeringen måste inse att situationen i världen - skenande matpriser, hungersnöd på Afrikas Horn, förtrycket i Myanmar, katastrofen i Afghanistan, klimatkrisen - gör det omöjligt att låta biståndet betala för det nödvändiga mottagandet av flyktingar från Ukraina. Biståndsministern behöver stå upp för sitt uppdrag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Anders Pedersen, Röda Korset, i Sdysvenska Dagbladet 22-04-05: "Låt inte biståndet utgöra en smidig handkassa för nationella utgifter." (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220404:

Sveriges Radio P1-morgon 22-03-28:

Biståndspengar till flyktingmottagande - fattiga kan drabbas till sidans topp

Flyktingmottagande beräknas kosta mellan 9 och 30 miljarder kronor och en "avsevärd del" av kostnaden ska tas från pengar som skulle gått till bistånd utomlands, enligt migrationsminister Anders Ygeman.

Flera organisationer oroliga för att fattiga drabbas av att Sverige använder pengar från biståndsbudgeten för att ta emot flyktingar från Ukraina.

Hör biståndsminister, Matilda Ernkrans (S), svara på oron och hur biståndsinsatser utomlands påverkas.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 22-03-28: Varningen: Miljoner drabbas om biståndet går till ukrainska flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 22-03-28: Biståndsministern: Klart att höga flyktingsiffror påverkar biståndet (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 22-04-03: Gävle Afrikagrupp: Vi verkar bara klara av en katastrof i taget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.