fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Krav på amnesti

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200208:

Riksdagen 20-02-06:

Interpellationsdebatt: Amnesti till sidans topp

Interpellation 2019/20:236 av Arin Karapet (M)

Moderaterna anser att gymnasielagen urholkar Sveriges migrationssystem, med den här lagen är ett nej inte längre ett nej. De som har fått avslag men inte lämnat landet fick en andra chans, medan de som självmant återvände inte fick det.

Nu höjs röster från Vänsterpartiet om en allmän amnesti. Även Miljöpartiet vill se en översyn av gymnasielagen. Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, sa följande till SvD: Om vi får en situation där många har bott länge i Sverige och har fullgjort en gymnasieutbildning vill vi se en lösning så att de ska kunna stanna. Det kan röra sig om en ny lagstiftning.

I en motion från i år lyfter Miljöpartiets före detta språkrör Gustav Fridolin tillsammans med två andra miljöpartister också ett förslag om permanenta uppehållstillstånd för ensamkommande som rotat sig i Sverige.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

1. Var står ministern och regeringen i frågan om amnesti för den berörda gruppen?

2. Vill ministern också, som hans regeringspartner, genomföra en översyn av gymnasielagen för att förenkla ytterligare för denna grupp att få permanent uppehållstillstånd?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagsdebatt samma dag: Interpellation 2019/20:235 av Arin Karapet (M): Återvändande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

#vistårinteut 18-10-29:

Vi går in i fas 3.0 till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut kämpar för att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vi har lyckats med mycket men vi har mycket kvar att göra. Därför går vi nu in i fas 3.0.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut grundades september 2016 och består av 11000 personer som kämpar för att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Bland annat har nätverket genom ett samordnat, envist och kreativt opinionsarbete bidragit till att riksdagen klubbat igenom ett beslut om nya möjligheter till uppehållstillstånd för unga ensamkommande.

Omflyttningar, hemlöshet och svält inom gruppen ensamkommande

Nätverket kräver bland annat att Sverige stoppar omflyttningar av barn och unga i asylprocess. Detta krav tillgodosågs delvis av politikerna för drygt ett år sedan i och med det statsbidrag man betalade ut till kommunerna. Tanken med bidraget var att stoppa omflyttningarna och därmed möjliggöra att artikel 25 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna uppfylldes. Men eftersom pengarna inte var öronmärkta fungerade bidraget inte särskilt bra, menar Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson för nätverket:

- Många kommuner bryter mot de mänskliga rättigheterna genom att man struntat i att säkerställa att unga ensamkommande får mat, sjukvård och tak över huvudet. Så många unga ensamkommande som fortfarande är hemlösa och lever under extremt otrygga förhållanden. Hur tänker kommunpolitikerna? Kan de verkligen stå för att unga bor på bussar eller under broar? Eller svälter?!

Permanent uppehållstillstånd för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.