menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt

Asylnytt är ett nyhetsbrev som innehåller klipp och citat om asylfrågor från media och organisationer, sammanfattningar av asylärenden, tips om kultur och aktiviteter samt bakgrundsartiklar och kommentarer. Redaktör: Sanna Vestin.

Använd den grå meny-rutan för att navigera mellan avdelningarna!

21-02-26

Vad betyder en dom om barnets bästa?

Migrationsöverdomstolen dom om en 14-årig flicka analyseras i en kommentar av Migrationsverket. Asylrättscentrum granskar EU-dom om ensamkommande barn.

Läs veckans brev!