ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - Kalender

Denna sida innehåller tips om namninsamlingar, möten, kurser mm i asyl- och flyktingfrågor. De flesta tipsen är hämtade från arrangörernas hemsidor. Föreslå gärna fler!

Tipsa Asylnytt!

Pågående aktioner:

FARR 17-01-25:

Vad du kan göra i kampen för ungdomarna till sidans topp

Flera kampanjer pågår för att stoppa utvisningar av ensamkommande barn. Öppna brev, namninsamlingar och manifestationer avlöser varandra. Du kan bidra genom ditt namn, genom insamlingar till uppföljningar av utvisningar och till konferenser. Samtidigt behöver varje asylsökande, barn eller vuxen, kämpa i sitt eget ärende för att bli trodd och få skydd. Glöm inte att det är skyddsbehovet som är huvudsaken, uppmanar Charlotta Lagnander, som är asyljurist och även styrelseledamot i FARR.

FARR har nyligen visat att åldersuppskrivningar sker godtyckligt i stor skala. Att ensamkommande barn skrivs upp i ålder har kommit att ses som den stora orsaken till utvisningarna. Åldersuppskrivningarna har verkligen fått stor betydelse - ca 2000 ensamkommande barn från Afghanistan som skrivits upp i ålder fick utvisningsbeslut under hösten. Alternativet att ge ett tillfälligt uppehållstillstånd fram till 18-årsdagen (som också kritiserats) användes i väldigt liten utsträckning. Som siffrorna ser ut är det lätt att glömma att asylproceduren handlar om att bedöma vem som har behov av skydd. Att ålder har fått så stor betydelse för ungdomarna från Afghanistan hänger ihop med att de har svårt att bevisa sitt personliga skyddsbehov.

Häng inte upp er bara på åldern!

- Häng inte upp er bara på åldern! uppmanar FARR:s styrelseledamot, asyljuristen Charlotta Lagnander. - Det är viktigt att komma ihåg att det är skyddsbehovet som avgör. Om du har skyddsbehov så får du stanna oavsett hur gammal du är, och du utvisas inte när du fyller 18. Därför är det viktigt att arbeta med att få fram få fram de uppgifter som visar att det finns en hotbild.

+ Vad är en "hotbild", hur kan man visa det? Många har ju bott i andra länder och vet inte riktigt varför föräldrarna flydde eller om fienderna finns kvar.

- Nej, du kommer inte ihåg vad som hände när du var fyra år. Men det viktiga är ändå riskerna i framtiden, säger Lotta.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skrivunder.com 17-01-16:

Låt Marwa stanna i Sverige! till sidans topp

Marwa är en 9 - årig flicka som kom till Sverige med sin mamma, sin styvpappa och sina syskon för 2 år sedan. Hon går i en svensk skola och älskar att gå där, hon är väldigt intresserad av språket och vill lära sig saker. Hon läser ofta på svenska, hon tycker att det är extremt kul. Hon är som vilken 9 - åring som helst, med drömmar och önskan att utvecklas. Ändå har Migrationsverket bestämt att hon om mindre än två veckor ska utvisas till sitt hemland Marocko, trots att resten av henne familj fått uppehållstillstånd.

Anledningen? Att hennes biologiska pappa, som lämnade familjen när Marwa var bebis och har varit borta sedan dess (de marockanska myndigheterna vet inte ens om han är vid liv), inte har godkänt att hon får stanna i Sverige. Migrationsverket anser alltså att det är etiskt försvarbart att sticka en 9 - årig flicka till ett land som från början jagat iväg hennes mamma för att hon är ensamstående kvinna med barn, bara för att en pappa som aldrig varit en pappa någonstans därute på något mirakulöst sätt skulle vakna upp en dag och inse att han borde ta ansvar för sin familj??

(...)

Läs mer och skriv under (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 17-01-20: Protester mot utvisningen av Marwa (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 17-01-20: De vill att Marwa ska få stanna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 16-12-14:

Idag inleder kyrkorna Juluppropet - för en human migrationspolitik till sidans topp

Idag går startskottet för Juluppropet - för en human migrationspolitik. Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd som tar initiativ till en nationell namninsamling med tre krav till regeringen.

- Genom Juluppropet vill vi förmedla hopp till alla de barn och unga som nu känner rädsla för att de ska utvisas för att det inte finns plats för dem här, säger den katolske biskopen Anders Arborelius.

År 2005 genomförde Sveriges kristna råd Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik som samlade 160 000 namnunderskrifter. Nu går kyrkorna samman i ett nytt upprop för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik. Juluppropets tre krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder mot familjeåterförening ska undanröjas, samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

- I våra församlingar får vi många berättelser och frågor från oroliga och förtvivlade människor. Det finns mycket ovisshet och väntan. Genom försvårad familjeåterförening uppstår onödigt obarmhärtiga situationer, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. I juni röstade riksdagen för en ny och restriktiv asyllagstiftning. Men inte bara lagen, utan också myndigheternas tillämpning har stramats åt.

- I kyrkorna ser vi på nära håll hur den skärpta asyl- och flyktingpolitiken slår mot framför allt barn, unga och familjer som berövas hopp och framtidstro. Det handlar om barn och unga som riskerar att utvisas till krigsdrabbade länder och familjer som riskerar att hållas splittrade, säger kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan.

Beslutet att genomföra Juluppropet togs i förra veckan av en enig styrelse för Sveriges kristna råd. Uppropet är undertecknat av 13 kyrkoledare.

(...)

Pressmeddelandet med hela uppropstexten (Extern länk)

Stockholms Stift 16-12-14: #Juluppropet för en human migrationspolitik (Extern länk)

Skriv på här (Extern länk)

Erikshjälpen 16-12-14: Erikshjälpens generalsekreterare välkomnar Juluppropet för en human migrationspolitik (Extern länk)

FARR 16-12-24: God jul med juluppropet! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skrivunder.com 16-12-16:

Vi kräver rättssäkerhet för våra asylsökande barn! till sidans topp

Götenes gode män vill uppmana alla till ett upprop - vi kräver rättssäkerhet för våra asylsökande barn!

Vi vill uppmana gode män och alla andra i Sverige att skriva under vårt upprop mot Migrationsverkets uppskrivning av ålder på barn som aldrig har haft någon giltig ID-handling. Vi anser att processen inte är rättssäker och vi krä ver en förändring. Alla ni som vill stödja vårt upprop är välkomna att skriva på.

Migrationsverket skriver upp unga barns ålder utan tillförlitlig metod

Just nu håller Migrationsverket på att skriva upp asylsökande barns ålder så att de blir myndiga på pappret. Migrationsverket kräver en medicinsk åldersbedömning och Medicinalrättsväsendet testar nu, på uppdrag av regeringen, åldersbestämning genom att röntga knäleder och visdomständer. Metoden kommer börja tillämpas under 2017. Men varken Barnläkarföreningen, Barntandläkarföreningen, Advokatsamfundet eller Socialstyrelsen anser att medicinska åldersbedömningar är tillförlitliga. Trots detta och trots att metoden inte har börjat användas än har Migrationsverket redan nu börjat skriva upp barns ålder.

(...)

Hela artikeln och namninsamlingen (Extern länk)

Läs fler debattinlägg om barnen och utvisningarna, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Skrivunder 16-10-12:

Vi Står Inte Ut - Men vi slutar aldrig kämpa! till sidans topp

Vi möter ensamkommande unga i vårt arbete eller i våra uppdrag.

Vi står inte ut med att Sverige bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter i asylprocessen!

Vi är socionomer, pedagoger, verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB-hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller som familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med ensamkommande unga.

Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Vår bild av hösten 2015 och våren 2016 stämmer inte med det som beskrivs som "systemkollaps". Ja, världen hade och har en flyktingkris. Men i oss fanns en känsla av "yes, we can!"; en känsla som gav kraft till oss alla. Volontärer och ideella organiserade sig snabbt och effektivt för att kunna ta emot människor på flykt. Kommunerna anställde pedagoger, socionomer, boendehandledare. Medborgare öppnade sina hem. Familjehem rekryterades, rutiner upparbetades och strukturer skapades. Vi gjorde inte skillnad mellan människor. Tvärtom använde vi vår professionalitet och vår kärlek till vår nästa i arbetet med att ta emot våra nyanlända barn och ungdomar på bästa sätt. Landet Sverige var på väg, framåt, uppåt!

Men på bara några månader har detta arbete raserats i och med de nya människofientliga paragraferna i asyllagen (vilka går att läsa om här och här). Våra politiker har plötsligt slutat tala om barnkonventionen - skulle inte den bli lag? Decenniers forskning om ensamkommande barns och ungdomars behov är som bortblåst.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Namninsamling.com 2016:

stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Afghanistan är inte berett att ta emot utvisade flyktingar från Europa. Staden Kunduz i norra Afghanistan togs över av talibanerna den 6 oktober i år. Den 23 juli i år dödades runt hundra personer i en självmordsattack mot en fredlig demonstration i huvudstaden Kabul och flera hundra skadades. Det kommer ständigt rapporter om attacker även inne i huvudstaden. Även många statsanställda utsätts

Trots det osäkra läget i Afghanistan har svenska regeringen bestämt att tusentals afghaner ska tvångsutvisas. Även afghaner som aldrig bott i Afghanistan utan är födda och uppvuxna utanför landet i Iran och Pakistan ska skickas tillbaka.

"I Afghanistan dödade de oss med vapen, i Europa dödade de oss med pennan", skrev Daniel Moradi, som är ensamkommande. Så känner sig många som riskerar att hamna i det vålds- och krigsdrabbade landet - ett land dit svenska utrikesdepartementet definitivt avråder svenska medborgare att resa. Migrationsverket och UD har uppenbarligen kommit fram till helt olika slutsatser och denna dubbelmoral men visar bara en sak - migrationsverket anser att svenska liv är mycket mer värda en afghanska liv.

Många, som tidigare utvisats till Afghanistan, har flytt på nytt och återigen sökt asyl i Sverige. Konvertiter, barn och minoritetsfolkgrupper drabbas särskilt hårt.

Vi kräver därför att den nya asyllagen som trädde i kraft 1 juli rivs upp.

Vi vill att kategorin "övrigt skyddsbehövande återinförs och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande skäl åter ska beviljas.

Vi vill att jakten på papperslösa stoppas.

Vi vill att migrationsverket ser över situation i Afghanistan och noga studerar de händelser som gör att UD inte anser det tillrådligt för svenska medborgare att resa till landet.

Vi vill att det utreds hur det gått för dem som tvångsutvisats till Afghanistan. Övriga statliga myndigheter får sina verksamheter utvärderade med jämna mellanrum. Det är dags att titta närmare på vad migrationsverket gjort.

Läs mer och skriv under (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Böcker, filmer och utställningar:

TT / Norrbottens-Kuriren 17-01-26:

De osynliga och gömda barnen till sidans topp

Hur är det att som barn leva gömd och ständigt vara rädd för att familjen ska utvisas?

I barn - och ungdomsboken "Om jag får stanna" skildrar Kajsa Gordan hur två på många sätt mycket lika kompisar, i samma skolklass, lever under så diametralt olika villkor.

Ilona och Stella är båda 12 år. De går i samma klass och är bästa vänner. Men en sak skiljer dem åt. Ilona lever gömd med sin familj på ett kloster, de sover alla i ett enda rum, och hon vet inte om hon kommer att få stanna i Sverige. Hon har varit i Sverige i sex år och är ständigt orolig för att de ska utvisas.

Byter perspektiv

Ilona brottas också med känslan av att vara osynlig - hennes namn finns inte på någon klasslista och när det är dags för fotografering till skolkatalogen kan hon inte vara med. Stella kan inte förstå varför hennes vän, som är precis som hon, tvingas leva ett så annorlunda liv. Hon oroar sig för Ilona och skäms över att hon själv har det så bra.

- Jag var från början klar över att jag skulle varva Ilonas perspektiv med Stellas. Dels för identifikationsmöjligheten hos båda, dels för att visa att de båda är bra och har jättemycket gemensamt, men stora viktiga bitar i livet som är så olika. Ilona kunde lika väl vara Stella och tvärtom, säger Kajsa Gordan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-09-12:

Barnböcker: Pudlar och pommes, Vi och dom andra till sidans topp

Två nya bilderböcker skildrar flyktingfrågan. Hundarna i "Pudlar och pommes" söker asyl hos sura pudlar, medan mätta fåglar diskuterar vem som ska släppas in i "Vi och dom andra".

Dessvärre har varken Pija Lindenbaum eller Lasse Anrell något större inflytande över vår asylpolitik. Däremot ger båda, var och en på sitt vis och i var sin berättelse, röst åt många barns tankar om rättvisa och beredvillighet att hjälpa. Men det är alls inte någon den öppna famnens politik författarna beskriver. Här, liksom utanför bokpärmarna, uppenbarar sig de tveksamma, för att inte säga ovilliga, stoppklossarna i grinden. "Det blir för trångt och vi kan inte ta hand om alla fåglar i hela världen som fryser", säger fågeln Jim i Anrells "Vi och dom andra".

Och "Va!, ska ni ge bort vår mat nu också! Ska vi inte ha nånting!" fräser surpudeln när snällpudlarna vill bjuda frusna ragghundar på värme och middag i Pija Lindenbaums "Pudlar och pommes". De hungriga får nöja sig med att dela en enda potatis, medan pudlarna fylkas kring ett fat krispigt doftande frites.

Måhända finner någon denna bild övertydlig, men hur vi än vänder saken ser flyktingverkligheten ut så här. "Ska vi inte ha NÅNTING?"-argumentationen känns igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-08-19:

GÅ BARA! Abdis berättelse om flykten till sidans topp

Abdi Elmi växer upp i ett Somalia där våldet är vardag. När han är liten leker han och kompisarna med pinnar. Några år senare dör hans vänner som soldater. Abdi är bara fjorton år när familjen inte ser någon annan utväg än att skicka honom ensam till Europa.

(från baksidestexten till boken Gå bara, Ordfront 2016)

Lågmält och vardagligt, men med en närvaro och autencitet som är svår att värja sig från, berättar Abdi Elmi och Linn Bursell om Abdis upplevelser från barndomen till idag. Det är en tröstlös berättelse om hur fjortonåringen vandrar iväg, för att mötas av omänskliga val och livsfarliga situationer. Han är ovälkommen vart han kommer, fängslas och skickas vidare eller tillbaka. Sökandet efter ett värdigt liv övergår till en kamp för att få finnas, få ha en säng, undvika misshandeln, förstå vad som händer. Öar av vänskap och solidaritet hjälper honom att överleva, men det pågår i flera år.

Abdi skriver: - Jag tror ni tänker att vi har ett val. Det är inte så. Jag vill lika lite sätta mig i den där rangliga båten som du skulle vilja. Jag förstår också att den antagligen inte kommer att hålla. Att smugglarna pressar i för mycket folk. När vågorna går höga har de små båtarna ingen chans. Jag vet det. Men det finns inga alternativ. Det finns faktiskt inga alternativ.

Abdis resa är inte över idag. Han har jobb och familj i Sverige, men de nya båtolyckorna på Medelhavet får allt att komma tillbaka igen. I slutet av boken vänder han sig till nyanlända flyktingar:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dokument Utifrån 16-08-26:

Exodus - Brittisk dokumentärserie från 2016 till sidans topp

Hur känns det att vara på flykt? För ett år sedan var hundratusentals människor på väg genom Europa - bort från krig, fattigdom och förföljelse.

SvT Play, serien i tre delar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Januari 2017:

Ingen Människa är Illegal 2017:

27 januari, Göteborg: Klubb Illegal till sidans topp

Efter ett fantastiskt fjolår med Klubb Illegal - artister som Silversystrar, BIM, Psykofant och Shitkid - är det dags inviga 2017 med nätverket Ingen Människa är Illegals kanske största bokning någonsin (?): KITOK!

Kitok är rapparen från Jokkmokk med miljontals spelningar på Spotify ("Paradise Jokkmokk", "Hallelulja (krossa eller krossas"), ny hyllad skiva i bagaget (Fredrik Strage i DN: "Hans rim landar som glödande kol på ett neonblinkande dansgolv och självutlämnande realism blandas med brutala fantasier") och aktuell vinterturné som spänner över hela landet. Premiären och enda stoppet i Västsverige blir Klubb Illegal den 27:e januari. Många anser nog Kitok vara en artist att antingen älska eller hata, live är dock frågan om någon kan stå oberörd inför den självutlämnande, maniska frenesin som spottas fram över publiken.. Prognosen är att hela Göteborg kommer sluta upp som die hard-fans efter den här kvällen på liten, privat scen i Gårda!

Två saker är särskilt viktiga för oss den här gången:

1. KOM DIT! Den här festen kommer vara en "stödfest för stödfesterna", ett arrangemang vi gör för att kunna fortsätta med Klubb Illegal även i framtiden. Vi har fått en del tunga "administrativa merkostnader" som vi inte hade räknat med och ber om er hjälp att klara av. Det här rör vårt första arrangemang 2015, där ett par organisatoriska missar innebar polisrazzia och nu en saftig böter utdömd av Tingsrätten i Göteborg. Totalt 30.000 kronor måste vi nu betala för slarvet med medlemslistan... Så: stödfest för stödfesterna!! Efter detta återgår vi till ordinarie upplägg = allt överskott direkt och oavkortat till Ingen Människa är Illegals arbete med papperslösa flyktingar.

2. MEDLEMSFEST. Du måste se till vara medlem i god tid innan festen. Vi kommer inte ha förköp och är du medlem sedan tidigare behöver du inte göra något, utan kan bara komma dit!

Fler artister samt DJ:s kommer presenteras inom kort, entren kommer vara 100:- och som sagt inget förköp utan komma tidigt för att rymmas är vad som gäller. Vi ses den 27:e kära publik och hjälps åt ta det här vidare. . ! ?

Läs mer på hemsidan, även länk till att bli medlem i klubb Illegal (Extern länk)

Läs mer på Facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Filmfestival 2017:

29 - 30 januari, 5 februari, Göteborg: Dokumentärfilm: On Call till sidans topp

På en drop in-klinik utanför Paris erbjuder en läkare asylsökande gratis vård. Alice Diops kamera registrerar noggrant händelserna, som ett objektivt vittne till deras trauman.

En efter en visas patienterna in i mottagningsrummet där de redogör för sina besvär, alltmedan doktorn och kollegorna gör sitt bästa för att lindra deras plågor. Majoriteten är män och de lider av svår mental påfrestning. De känner en extrem oro - gällande sina familjer där hemma och gällande sin egen situation i Frankrike - med en mångfald av psykosomatiska störningar som följd. Även om de inte talar franska förmedlar deras blickar förtvivlan på ett väldigt tydligt sätt.

- Asha Richards

Se trailer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Februari 2017:

Röda Sten Konsthall 2017:

3 februari, Göteborg: Två utställningar om migration och identitet till sidans topp

Julian Rosefeldt - Asylum /// Hanne Nielsen och Birgit Johnsen - Protect / Release

3 februari - 9 april 2017, Vernissage fredag 3 februari kl 18-21

Röda Sten Konsthall startar året med två parallella utställningar. Asylum av den tyske konstnären Julian Rosefeldt och Protect / Release av den danska duon Hanne Nielsen & Birgit Johnsen. Utställningarna ger olika perspektiv på sambandet mellan migration och identitet. Konstverken berör hur fördomar och sociala stereotyper skapas. Förhoppningen är att utställningarna blir en utgångspunkt för samtal om, och förståelse för, människors olika bakgrunder.

För första gången kommer den internationellt uppmärksammade konstnären och filmaren Julian Rosefeldt att presenteras med en separatutställning i Sverige. I Katedralen på Röda Sten Konsthall kommer han visa ett av sina mest uppmärksammade verk - Asylum. Verket består av nio filmer som tillsammans utgör en storskalig och visuell videoinstallation. Konstverket undersöker stereotyper som förknippas med olika migrantgrupper, identitet och arbete.

Konstnärsduon Hanne Nielsen & Birgit Johnsen ses som pionjärer för den feministiska videokonsten i Danmark. Utställningen Protect / Release tar upp ämnen som asylpolitik och aktivism och visar två av deras senaste verk - Drifting och Camp Kitchen. Drifting tar utgångspunkt i en händelse från 2006, där en man hittades ensam på en flotte i Skagerak, och berättar om hur svenska myndigheter och medier spekulerade kring mannens identitet. Camp Kitchen utspelas i ett fiktivt kök, där spår av krig, matlagning och medier blandas. Allt till ljudet av Brenda Lees låt You Can Depend on Me.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättstudenterna Göteborg 2017:

8 februari, Göteborg: Föreläsningsserie i asyl- & migrationsrätt till sidans topp

Vi är peppade över att kunna presentera att Asylrättstudenterna Göteborg tillsammans med Rättspraktiken anordnar en 8 veckor lång föreläsningsserie i asyl- och migrationsrätt.

Föreläsningarna kommer bland annat handla om grundläggande migrationsrätt, Dublinregleringen, ensamkommande flyktingbarn, familjeåterförening, m.m. och kommer att hållas av advokater och andra verksamma jurister. Första föreläsningstillfället är den 8 februari och kommer att handla om grundläggande migrationsrätt. Därefter fortsätter föreläsningarna varje tisdag 17:00-19:00. Föreläsningsserien kommer att avslutas med ett mingel tillsammans med Rättspraktiken och deltagarna, där bland annat intyg på att en har deltagit i föreläsningsserien kommer att delas ut till deltagarna.

Praktisk information:

Föreläsningsserien är kostnadsfri och öppen för alla. För att få delta i föreläsningsserien så behöver du klicka i "kommer" i facebook-evenemanget samt anmäla dig via länken längst ner. För att kunna anmäla dig så måste du vara medlem eller stödmedlem i Asylrättstudenterna Göteborg (vilket också är kostnadsfritt). Anmälan är bindande och det är därför viktigt att ni kontaktar oss om ni får förhinder och inte längre kan närvara. Detta så att de som hamnar på reservlistan kan få en plats istället. Det går bra att anmäla sig även om man riskerar missa något föreläsningstillfälle.

Information om vilken sal de olika föreläsningarna kommer hållas i kommer snart. I den mån hinder uppstår så kan föreläsningsdatum komma att ändras.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus 2017:

10 februari, Bryssel: Beyond 'crisis'? The State of Immigration and Asylum Law till sidans topp

Odysseus Annual Conference 2017

After the success of the 2016 Odysseus Conference on solidarity in asylum and borders policies, the 2017 Odysseus Annual Conference organised in cooperation with the European Commission's Representation in Belgium will critically assess the developments in European Immigration and Asylum Law and Policy during the year 2016, as well as casting a look into 2017. In doing so, the event is organised along three different content streams - Cooperation between Member States, Protection of Persons, Management of Migration Flows. The conference gives participants the opportunity to focus on one specific area of migration law and policy within one particular stream or branch out to get a more comprehensive overview on different developments and mix workshops from the three streams.

After a plenary session devoted to the kind of crisis we are experiencing and an analysis of the importance of European values for the migration and asylum policies from a legal point of view, nine interactive workshops organised in three streams will cover topics which are at the core of the current legal and policy debates.

Each workshop is organised by a team of leading experts coming from various universities and research centres in different EU Member States who will present cutting-edge research. Workshops will be introduced by three to four rapporteurs and commentators coming from academia, EU institutions and agencies, Member States' administrations, international organisations and NGOs. Substantial time will be allowed for discussions with the audience. High-level representatives from EU institutions and Member States will take part in the opening and closing plenary sessions.

Participation will be free of charge but preliminary online registration is required. Simultaneous translation between French, Dutch and English will be provided.

Full programme and registration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

inEUmanity Malmö 2017:

11 februari, Malmö: EU stryper asylrätten - föreläsning om de förödande lagförslagen till sidans topp

kl. 14:00 - 16:00 Kvarnby Folkhögskola - Röda HusetIndustrigatan 4

Välkommen till en föreläsning om förändringarna i EU:s gemensamma asylpolitik.

Just nu jobbar EU med att skapa en gemensam och strängare asyllagstiftning för medlemsländerna. Om den nya lagstiftningen drivs igenom kommer det bli betydligt svårare för människor på flykt. Det kommer också bli svårare att föra kampen för asylrätt lokalt, då regelverket hamnar på EU-nivå.

Nazanin Sepehri, politiskt sakkunnig i migrationsfrågor och politisk rådgivare i migrationsfrågor på Europaparlamentet, ger en överblick över vad som är på gång, och redogör för de lagförslag som förhandlas i Bryssel just nu.

Hittills har medias belysning av planerna på ny lagstiftning varit väldigt knapphändig, och förhandlingarna har kunnat ske i skymundan. Detta vill vi ändra på!

Hjärtligt välkommen att lära dig mer, och organisera dig tillsammans med oss!

InEUmanity är ett internationell kampanj som samlar alla som vill protestera mot EU:s ödeläggande av en värdig flyktingpolitik. Vi arbetar med informationsspridning och oppinionsbildning.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

14 februari, Göteborg: Kick-off 2017 till sidans topp

2017 är här och nu river vi igång Ingen Illegal-året med ett kick off möte. 14 februari är datumet du ska skriva in i kalendern och sprida vidare till alla som redan är, eller vill bli, aktiva i nätverket. Vi behöver bli flera! Vi behöver alla som redan är aktiva och vi behöver påfyllning i alla våra arbetsgrupper! Vårt arbete med papperslösa och för att förändra den svenska flyktingpolitiken har aldrig varit viktigare!

Kom på möte i Hjällbo kyrka tisdagen den 14 februari klockan 17.30. Kom och träffa aktiva som berättar mer om nätverket, om att sprida information om hur svensk asylpolitik egentligen ser ut, om att anordna aktiviteter för papperslösa barn, om att planera och genomföra festivaler och spelningar, om att vara kontaktperson till människor som lever utan papper i Sverige, om att skapa en fristad i Göteborg, om att samla in datorer och dela ut dem till de som inga har, om att hålla i svenska-undervisning, om att påverka politiker för att Sverige ska bli ett land som följer internationella lagar och förordningar och om grupper som träffar människor på förvaret när Sverige misslyckas med att följa just dessa.

Och du som redan är med i en av dessa grupper, eller är intresserad av att skapa en grupp som inte finns, KOM! Kom och planera vad nätverket ska göra under 2017. Vi kickar igång året rejält!

Välkomna den 14/2!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Extencia 2017:

14 februari, Malmö: Håll era löften! Fackeltåg för en mänsklig asylpolitik till sidans topp

STÅR DU INTE HELLER UT MED ATT SKICKA MÄNNISKOR I DÖDEN?

I Malmö samlas vi utanför Stadshuset kl. 16.00 och följer sedan denna rutt fram till Gustav Adolfs torg:

Stadshuset- Torpgatan- Spångatan- Södra Förstadsgatan- Triangeltorget- Södra Förstadsgatan- Södra Tullgatan- Gustav Adolfs torg. Vi får lyssna till tal av bland andra Omid Mahmoudi från Ensamkommandes förbund.

VÅRT BUDSKAP

Budskapet till våra svenska politiker är lika enkelt som viktigt: Håll era löften!

Under de senaste veckorna har tre utvisningshotade ungdomar i Sverige tagit sina liv. Uppenbarligen framstår det som ett bättre alternativ än att tvångsdeporteras till Afghanistan - ett av världens farligaste länder. Svenska UD avråder svenskar från att resa dit, Röda Korset lämnar landet och i Tyskland vägrar fem delstater att utvisa människor till Afghanistan.

I Sverige uppdagas samtdigt stora brister i Migrationsverkets asylhandläggning. Problemen rör bland annat bedömningen av säkerhetsriskerna i de länder man utvisar barn och unga till. Barnen kan utvisas genom vad som visat sig vara godtyckliga och systematiska åldersuppskrivningar.

Trots att bristerna hos Migrationsverket - och konsekvenserna av dem - nu är uppenbara, fortsätter Sveriges regering att utvisa ensamma barn och ungdomar till Afghanistan. Det rimmar illa med de vallöften som gavs inför valet 2014!

"Sverige ska vara en fristad från förföljelse, tortyr och krig." (Mijöpartiet)

"Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly från förföljelse och våld." (Socialdemokraterna)

Bästa regering! Håll era löften!

(...)

Facebook-event (Extern länk)

Se även

14 februari, Örnsköldsvik: Stå upp för Asylrätten - stoppa utvisningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världskulturmuseet 2017:

22 februari, Göteborg: Föreläsning: Hur kan vi stödja nyanlända barns hälsa? till sidans topp

Mellan det förflutna och framtiden

Idag är det fler barn i världen som befinner sig på flykt än kanske någonsin. De flesta har tvingats fly från krig, våld och övergrepp. En liten del av dem kommer till Europa och Sverige. Vad vet vi om hur vi kan underlätta rehabilitering, läkning och integration? Vad visar forskningen och hur arbetar vi i praktiken?

Medverkande:

Henry Ascher, barnläkare, professor i folkhälsovetenskap och medicinskt ansvarig läkare för Rosengrenska Stiftelsen

Anna Olsson, psykolog och styrelseledamot i Rosengrenska Stiftelsen

I samarbete med Rosengrenska Stiftelsen

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mars 2017:

Sveriges Ensamkommandes Förening Malmö 2017:

3 mars, Malmö: Seminarium: Flyktingar i Sverige till sidans topp

Välkommen till seminarium flyktingar i Sverige som anordnas av SEF Malmö.

SEF bildades år 2012 i Stockholm och idag det finns i elva orter med mer än 1500 medlemmar i hela landet. SEFs mål är att hjälpa ensamkommande ungdomar att integreras i det svenska samhället.

För dig som möter människor som har flytt!

Konflikter i Afghanistan och kulturkrock i Sverige.

Kvinnors rättigheter i Afghanistan och hur reagerar människor som har flytt från Afghanistan till Sverige.

Ensamkommandes situation i Sverige.

Föreläsare

Ali Farhad Salehi: Bachelor Political Science, International Relations, Kabul, Student Master program i Indiana, Leadermöte Lyssnare utan gränser. Har arbetat med kvinnor- och ungdomsprojekt för FN, USAs ambassad och afghanska armén i Afghanistan. Arbetar nu med arbetsmarknad och Integration i HVB HEM.

Mujtaba Attai: kom som ensamkommande till Sverige för fyra år sedan och är ordförande för SEF Malmö samt kassör för SEF riksförbund. Jobbar med flyktingar i olika organisationer runt om i landed och brukar föreläsa om ensamkommandes situation på olika skolor och föreningar.

Se facebook-event för avgift och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford 2017:

10-11 Mars, Amman, Jordan: Course: Palestine Refugees and International Law till sidans topp

This two-day short course places the Palestinian refugee case study within the broader context of the international human rights regime. It examines, within a human rights framework, the policies and practices of Middle Eastern states as they impinge upon Palestinian refugees. Through a mix of lectures, working group exercises and interactive sessions, participants engage actively and critically with the contemporary debates in international law and analyse the specific context of Palestinian refugees in the Middle East (Lebanon, Syria, Jordan, the West Bank, Gaza and Israel).

The short course commences with the background of the Palestinian refugee crisis, with special attention to the socio- political historical context and legal status of Palestinian refugees in the region. This is followed by a careful examination of the Universal Declaration of Human Rights including its philosophical underpinnings and ensuing human rights instruments in international law. The key themes, which have taken centre stage in the debate on the Palestinian refugee crisis, are statelessness, right of return, repatriation, self-determination, restitution compensation and protection. These themes are critically examined along with current discussions about the respective roles of UNRWA, UNHCR and the UNCCP in the Palestinian refugee case.

This course is suitable for: experienced practitioners; graduate researchers; parliamentarians and staff; members of the legal profession; government officials; and personnel of inter-governmental and nongovernmental organisations.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 2017:

11 mars, Stockholm: Röda tråden-Marschen till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut arrangerar en nationell marsch med budkavle till politiker och myndigheter lördagen den 11 mars.

Vi kommer att vandra, rödklädda, från olika håll för att slutligen samlas på Sergels torg (eller annan plats) i Stockholm. Den röda färgen är en symbol för kärlek och liv. Vi visar att vi är tusentals människor i Sverige som tycker att det är dags att ensamkommande barn och unga får ett andrum!

1. Marschen handlar om mänskliga rättigheter, barns oavvisliga rätt till ett liv i trygghet, moratorium när det gäller åldersuppskrivningar och utvisningar av ensamkommande barn och unga.

2. Marschen ska bli en tusenhövdad livsvandring, en förflyttning, en migration.

3. Marschen görs i solidaritet, arm i arm, hand i hand, skuldra vid skuldra.

Vi har skapat ett evenemang på vår sida där vi planerar öppet och transparent. Vi bjuder härmed in alla journalister som är nyfikna på mobilisering på sociala medier och som vill följa vårt arbete. Vi vill att den här marschen ska bli stor och fantastisk och vi vill ha maximal mediabevakning.

Vi syr ihop Röda Tråden - marschen med vår kampanj "Röda Tråden - Rätten till ett liv" och vår konferens den 18-19 februari.

VAD ÄR "RÖDA TRÅDEN"?

Röda Tråden - Rätten till ett liv.

Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än det.

Sverige utvisar idag ensamkommande barn och ungdomar till länder där inget värdigt liv är möjligt. Det är inte ens säkert att barnen överlever - så farligt är det i en del länder.

Vi kommer aldrig att sluta kämpa för barns överlevnad och rätten till ett värdigt liv, inte bara i ursprungslandet utan även här i Sverige. Vi vill ge ungdomar och barn som är på flykt ensamma ett sammanhang, en trygghet och en framtid.

Läs mer (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

Konferens 18-19 februari (Extern länk)

Röda Tråden-kampanjen (Extern länk)

Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa - på Facebook (Extern länk)

Hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Juli 2017:

University of Oxford 2017:

2-14 juli, Oxford, UK: International Summer School in Forced Migration till sidans topp

The Summer School offers an intensive, interdisciplinary and participative approach to the study of forced migration. It aims to enable people working with refugees and other forced migrants to reflect critically on the forces and institutions that dominate the world of the displaced. Now in its 28th year, the two-week intensive course combines the very best of Oxford University's academic excellence with a stimulating and participatory method of critical learning and reflection.

The Summer School is principally designed for policymakers and practitioners working on refugee protection and related issues, normally with several (usually at least five) years of work experience. Participants typically include staff of the main refugee, migration and humanitarian international organisations; staff from refugee, human rights and humanitarian NGOs; and government officials working on refugee protection and related issues. We are particularly keen to include those from a refugee background who work for refugee advocacy and community groups.

Participants also include scholars and researchers working directly on refugee and forced migration issues; practicing lawyers and advocates working on refugee and human rights law pertaining to forced migrants; journalists, commentators and activists working on refugee protection and the human rights of forced migrants

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll