ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - Kalender

Denna sida innehåller tips om namninsamlingar, möten, kurser mm i asyl- och flyktingfrågor. De flesta tipsen är hämtade från arrangörernas hemsidor. Föreslå gärna fler!

Tipsa Asylnytt!

Pågående aktioner:

FARR 17-01-25:

Vad du kan göra i kampen för ungdomarna till sidans topp

Flera kampanjer pågår för att stoppa utvisningar av ensamkommande barn. Öppna brev, namninsamlingar och manifestationer avlöser varandra. Du kan bidra genom ditt namn, genom insamlingar till uppföljningar av utvisningar och till konferenser. Samtidigt behöver varje asylsökande, barn eller vuxen, kämpa i sitt eget ärende för att bli trodd och få skydd. Glöm inte att det är skyddsbehovet som är huvudsaken, uppmanar Charlotta Lagnander, som är asyljurist och även styrelseledamot i FARR.

FARR har nyligen visat att åldersuppskrivningar sker godtyckligt i stor skala. Att ensamkommande barn skrivs upp i ålder har kommit att ses som den stora orsaken till utvisningarna. Åldersuppskrivningarna har verkligen fått stor betydelse - ca 2000 ensamkommande barn från Afghanistan som skrivits upp i ålder fick utvisningsbeslut under hösten. Alternativet att ge ett tillfälligt uppehållstillstånd fram till 18-årsdagen (som också kritiserats) användes i väldigt liten utsträckning. Som siffrorna ser ut är det lätt att glömma att asylproceduren handlar om att bedöma vem som har behov av skydd. Att ålder har fått så stor betydelse för ungdomarna från Afghanistan hänger ihop med att de har svårt att bevisa sitt personliga skyddsbehov.

Häng inte upp er bara på åldern!

- Häng inte upp er bara på åldern! uppmanar FARR:s styrelseledamot, asyljuristen Charlotta Lagnander. - Det är viktigt att komma ihåg att det är skyddsbehovet som avgör. Om du har skyddsbehov så får du stanna oavsett hur gammal du är, och du utvisas inte när du fyller 18. Därför är det viktigt att arbeta med att få fram få fram de uppgifter som visar att det finns en hotbild.

+ Vad är en "hotbild", hur kan man visa det? Många har ju bott i andra länder och vet inte riktigt varför föräldrarna flydde eller om fienderna finns kvar.

- Nej, du kommer inte ihåg vad som hände när du var fyra år. Men det viktiga är ändå riskerna i framtiden, säger Lotta.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skrivunder.com 17-01-16:

Låt Marwa stanna i Sverige! till sidans topp

Marwa är en 9 - årig flicka som kom till Sverige med sin mamma, sin styvpappa och sina syskon för 2 år sedan. Hon går i en svensk skola och älskar att gå där, hon är väldigt intresserad av språket och vill lära sig saker. Hon läser ofta på svenska, hon tycker att det är extremt kul. Hon är som vilken 9 - åring som helst, med drömmar och önskan att utvecklas. Ändå har Migrationsverket bestämt att hon om mindre än två veckor ska utvisas till sitt hemland Marocko, trots att resten av henne familj fått uppehållstillstånd.

Anledningen? Att hennes biologiska pappa, som lämnade familjen när Marwa var bebis och har varit borta sedan dess (de marockanska myndigheterna vet inte ens om han är vid liv), inte har godkänt att hon får stanna i Sverige. Migrationsverket anser alltså att det är etiskt försvarbart att sticka en 9 - årig flicka till ett land som från början jagat iväg hennes mamma för att hon är ensamstående kvinna med barn, bara för att en pappa som aldrig varit en pappa någonstans därute på något mirakulöst sätt skulle vakna upp en dag och inse att han borde ta ansvar för sin familj??

(...)

Läs mer och skriv under (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 17-01-20: Protester mot utvisningen av Marwa (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 17-01-20: De vill att Marwa ska få stanna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 16-12-14:

Idag inleder kyrkorna Juluppropet - för en human migrationspolitik till sidans topp

Idag går startskottet för Juluppropet - för en human migrationspolitik. Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd som tar initiativ till en nationell namninsamling med tre krav till regeringen.

- Genom Juluppropet vill vi förmedla hopp till alla de barn och unga som nu känner rädsla för att de ska utvisas för att det inte finns plats för dem här, säger den katolske biskopen Anders Arborelius.

År 2005 genomförde Sveriges kristna råd Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik som samlade 160 000 namnunderskrifter. Nu går kyrkorna samman i ett nytt upprop för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik. Juluppropets tre krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder mot familjeåterförening ska undanröjas, samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

- I våra församlingar får vi många berättelser och frågor från oroliga och förtvivlade människor. Det finns mycket ovisshet och väntan. Genom försvårad familjeåterförening uppstår onödigt obarmhärtiga situationer, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. I juni röstade riksdagen för en ny och restriktiv asyllagstiftning. Men inte bara lagen, utan också myndigheternas tillämpning har stramats åt.

- I kyrkorna ser vi på nära håll hur den skärpta asyl- och flyktingpolitiken slår mot framför allt barn, unga och familjer som berövas hopp och framtidstro. Det handlar om barn och unga som riskerar att utvisas till krigsdrabbade länder och familjer som riskerar att hållas splittrade, säger kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan.

Beslutet att genomföra Juluppropet togs i förra veckan av en enig styrelse för Sveriges kristna råd. Uppropet är undertecknat av 13 kyrkoledare.

(...)

Pressmeddelandet med hela uppropstexten (Extern länk)

Stockholms Stift 16-12-14: #Juluppropet för en human migrationspolitik (Extern länk)

Skriv på här (Extern länk)

Erikshjälpen 16-12-14: Erikshjälpens generalsekreterare välkomnar Juluppropet för en human migrationspolitik (Extern länk)

FARR 16-12-24: God jul med juluppropet! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skrivunder.com 16-12-16:

Vi kräver rättssäkerhet för våra asylsökande barn! till sidans topp

Götenes gode män vill uppmana alla till ett upprop - vi kräver rättssäkerhet för våra asylsökande barn!

Vi vill uppmana gode män och alla andra i Sverige att skriva under vårt upprop mot Migrationsverkets uppskrivning av ålder på barn som aldrig har haft någon giltig ID-handling. Vi anser att processen inte är rättssäker och vi krä ver en förändring. Alla ni som vill stödja vårt upprop är välkomna att skriva på.

Migrationsverket skriver upp unga barns ålder utan tillförlitlig metod

Just nu håller Migrationsverket på att skriva upp asylsökande barns ålder så att de blir myndiga på pappret. Migrationsverket kräver en medicinsk åldersbedömning och Medicinalrättsväsendet testar nu, på uppdrag av regeringen, åldersbestämning genom att röntga knäleder och visdomständer. Metoden kommer börja tillämpas under 2017. Men varken Barnläkarföreningen, Barntandläkarföreningen, Advokatsamfundet eller Socialstyrelsen anser att medicinska åldersbedömningar är tillförlitliga. Trots detta och trots att metoden inte har börjat användas än har Migrationsverket redan nu börjat skriva upp barns ålder.

(...)

Hela artikeln och namninsamlingen (Extern länk)

Läs fler debattinlägg om barnen och utvisningarna, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Skrivunder 16-10-12:

Vi Står Inte Ut - Men vi slutar aldrig kämpa! till sidans topp

Vi möter ensamkommande unga i vårt arbete eller i våra uppdrag.

Vi står inte ut med att Sverige bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter i asylprocessen!

Vi är socionomer, pedagoger, verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB-hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller som familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med ensamkommande unga.

Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Vår bild av hösten 2015 och våren 2016 stämmer inte med det som beskrivs som "systemkollaps". Ja, världen hade och har en flyktingkris. Men i oss fanns en känsla av "yes, we can!"; en känsla som gav kraft till oss alla. Volontärer och ideella organiserade sig snabbt och effektivt för att kunna ta emot människor på flykt. Kommunerna anställde pedagoger, socionomer, boendehandledare. Medborgare öppnade sina hem. Familjehem rekryterades, rutiner upparbetades och strukturer skapades. Vi gjorde inte skillnad mellan människor. Tvärtom använde vi vår professionalitet och vår kärlek till vår nästa i arbetet med att ta emot våra nyanlända barn och ungdomar på bästa sätt. Landet Sverige var på väg, framåt, uppåt!

Men på bara några månader har detta arbete raserats i och med de nya människofientliga paragraferna i asyllagen (vilka går att läsa om här och här). Våra politiker har plötsligt slutat tala om barnkonventionen - skulle inte den bli lag? Decenniers forskning om ensamkommande barns och ungdomars behov är som bortblåst.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Namninsamling.com 2016:

stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Afghanistan är inte berett att ta emot utvisade flyktingar från Europa. Staden Kunduz i norra Afghanistan togs över av talibanerna den 6 oktober i år. Den 23 juli i år dödades runt hundra personer i en självmordsattack mot en fredlig demonstration i huvudstaden Kabul och flera hundra skadades. Det kommer ständigt rapporter om attacker även inne i huvudstaden. Även många statsanställda utsätts

Trots det osäkra läget i Afghanistan har svenska regeringen bestämt att tusentals afghaner ska tvångsutvisas. Även afghaner som aldrig bott i Afghanistan utan är födda och uppvuxna utanför landet i Iran och Pakistan ska skickas tillbaka.

"I Afghanistan dödade de oss med vapen, i Europa dödade de oss med pennan", skrev Daniel Moradi, som är ensamkommande. Så känner sig många som riskerar att hamna i det vålds- och krigsdrabbade landet - ett land dit svenska utrikesdepartementet definitivt avråder svenska medborgare att resa. Migrationsverket och UD har uppenbarligen kommit fram till helt olika slutsatser och denna dubbelmoral men visar bara en sak - migrationsverket anser att svenska liv är mycket mer värda en afghanska liv.

Många, som tidigare utvisats till Afghanistan, har flytt på nytt och återigen sökt asyl i Sverige. Konvertiter, barn och minoritetsfolkgrupper drabbas särskilt hårt.

Vi kräver därför att den nya asyllagen som trädde i kraft 1 juli rivs upp.

Vi vill att kategorin "övrigt skyddsbehövande återinförs och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande skäl åter ska beviljas.

Vi vill att jakten på papperslösa stoppas.

Vi vill att migrationsverket ser över situation i Afghanistan och noga studerar de händelser som gör att UD inte anser det tillrådligt för svenska medborgare att resa till landet.

Vi vill att det utreds hur det gått för dem som tvångsutvisats till Afghanistan. Övriga statliga myndigheter får sina verksamheter utvärderade med jämna mellanrum. Det är dags att titta närmare på vad migrationsverket gjort.

Läs mer och skriv under (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Böcker, filmer och utställningar:

TT / Norrbottens-Kuriren 17-01-26:

De osynliga och gömda barnen till sidans topp

Hur är det att som barn leva gömd och ständigt vara rädd för att familjen ska utvisas?

I barn - och ungdomsboken "Om jag får stanna" skildrar Kajsa Gordan hur två på många sätt mycket lika kompisar, i samma skolklass, lever under så diametralt olika villkor.

Ilona och Stella är båda 12 år. De går i samma klass och är bästa vänner. Men en sak skiljer dem åt. Ilona lever gömd med sin familj på ett kloster, de sover alla i ett enda rum, och hon vet inte om hon kommer att få stanna i Sverige. Hon har varit i Sverige i sex år och är ständigt orolig för att de ska utvisas.

Byter perspektiv

Ilona brottas också med känslan av att vara osynlig - hennes namn finns inte på någon klasslista och när det är dags för fotografering till skolkatalogen kan hon inte vara med. Stella kan inte förstå varför hennes vän, som är precis som hon, tvingas leva ett så annorlunda liv. Hon oroar sig för Ilona och skäms över att hon själv har det så bra.

- Jag var från början klar över att jag skulle varva Ilonas perspektiv med Stellas. Dels för identifikationsmöjligheten hos båda, dels för att visa att de båda är bra och har jättemycket gemensamt, men stora viktiga bitar i livet som är så olika. Ilona kunde lika väl vara Stella och tvärtom, säger Kajsa Gordan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-09-12:

Barnböcker: Pudlar och pommes, Vi och dom andra till sidans topp

Två nya bilderböcker skildrar flyktingfrågan. Hundarna i "Pudlar och pommes" söker asyl hos sura pudlar, medan mätta fåglar diskuterar vem som ska släppas in i "Vi och dom andra".

Dessvärre har varken Pija Lindenbaum eller Lasse Anrell något större inflytande över vår asylpolitik. Däremot ger båda, var och en på sitt vis och i var sin berättelse, röst åt många barns tankar om rättvisa och beredvillighet att hjälpa. Men det är alls inte någon den öppna famnens politik författarna beskriver. Här, liksom utanför bokpärmarna, uppenbarar sig de tveksamma, för att inte säga ovilliga, stoppklossarna i grinden. "Det blir för trångt och vi kan inte ta hand om alla fåglar i hela världen som fryser", säger fågeln Jim i Anrells "Vi och dom andra".

Och "Va!, ska ni ge bort vår mat nu också! Ska vi inte ha nånting!" fräser surpudeln när snällpudlarna vill bjuda frusna ragghundar på värme och middag i Pija Lindenbaums "Pudlar och pommes". De hungriga får nöja sig med att dela en enda potatis, medan pudlarna fylkas kring ett fat krispigt doftande frites.

Måhända finner någon denna bild övertydlig, men hur vi än vänder saken ser flyktingverkligheten ut så här. "Ska vi inte ha NÅNTING?"-argumentationen känns igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-08-19:

GÅ BARA! Abdis berättelse om flykten till sidans topp

Abdi Elmi växer upp i ett Somalia där våldet är vardag. När han är liten leker han och kompisarna med pinnar. Några år senare dör hans vänner som soldater. Abdi är bara fjorton år när familjen inte ser någon annan utväg än att skicka honom ensam till Europa.

(från baksidestexten till boken Gå bara, Ordfront 2016)

Lågmält och vardagligt, men med en närvaro och autencitet som är svår att värja sig från, berättar Abdi Elmi och Linn Bursell om Abdis upplevelser från barndomen till idag. Det är en tröstlös berättelse om hur fjortonåringen vandrar iväg, för att mötas av omänskliga val och livsfarliga situationer. Han är ovälkommen vart han kommer, fängslas och skickas vidare eller tillbaka. Sökandet efter ett värdigt liv övergår till en kamp för att få finnas, få ha en säng, undvika misshandeln, förstå vad som händer. Öar av vänskap och solidaritet hjälper honom att överleva, men det pågår i flera år.

Abdi skriver: - Jag tror ni tänker att vi har ett val. Det är inte så. Jag vill lika lite sätta mig i den där rangliga båten som du skulle vilja. Jag förstår också att den antagligen inte kommer att hålla. Att smugglarna pressar i för mycket folk. När vågorna går höga har de små båtarna ingen chans. Jag vet det. Men det finns inga alternativ. Det finns faktiskt inga alternativ.

Abdis resa är inte över idag. Han har jobb och familj i Sverige, men de nya båtolyckorna på Medelhavet får allt att komma tillbaka igen. I slutet av boken vänder han sig till nyanlända flyktingar:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dokument Utifrån 16-08-26:

Exodus - Brittisk dokumentärserie från 2016 till sidans topp

Hur känns det att vara på flykt? För ett år sedan var hundratusentals människor på väg genom Europa - bort från krig, fattigdom och förföljelse.

SvT Play, serien i tre delar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mars 2017:

University of Oxford 2017:

10-11 Mars, Amman, Jordan: Course: Palestine Refugees and International Law till sidans topp

This two-day short course places the Palestinian refugee case study within the broader context of the international human rights regime. It examines, within a human rights framework, the policies and practices of Middle Eastern states as they impinge upon Palestinian refugees. Through a mix of lectures, working group exercises and interactive sessions, participants engage actively and critically with the contemporary debates in international law and analyse the specific context of Palestinian refugees in the Middle East (Lebanon, Syria, Jordan, the West Bank, Gaza and Israel).

The short course commences with the background of the Palestinian refugee crisis, with special attention to the socio- political historical context and legal status of Palestinian refugees in the region. This is followed by a careful examination of the Universal Declaration of Human Rights including its philosophical underpinnings and ensuing human rights instruments in international law. The key themes, which have taken centre stage in the debate on the Palestinian refugee crisis, are statelessness, right of return, repatriation, self-determination, restitution compensation and protection. These themes are critically examined along with current discussions about the respective roles of UNRWA, UNHCR and the UNCCP in the Palestinian refugee case.

This course is suitable for: experienced practitioners; graduate researchers; parliamentarians and staff; members of the legal profession; government officials; and personnel of inter-governmental and nongovernmental organisations.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa 2017:

11 mars, Stockholm: Röda Tråden-marschen till sidans topp

VÄLKOMMEN TILL RÖDA TRÅDEN-MARSCHEN I STOCKHOLM!

Röda Tråden - Ensamkommande barn och ungas rätt till ett liv,

Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än bara det.

Den 4 mars inleddes Röda Tråden-marschen runt om i Sverige. Från olika delar av landet "vandrar" nu små ryggsäckar, innehållande barnkonventionen och symboler för barns liv på flykt. Den 11 mars når ryggsäckarna Stockholm, och kommer att överlämnas till våra ansvariga politiker vid en demonstration på Södermalm.

Kl. 12: TYST MARSCH FRÅN OLIKA STARTPUNKTER PÅ SÖDERMALM * * *

Välj själv varifrån du vill starta:

1. T-bana HORNSTULL Långholmsgatan, via Hornsgatan - Götgatan - Medborgarplatsen. 2,9 km, 37 minuter

2. T-bana SLUSSEN Södermalmstorg, via Katarinavägen - Chokladfabriken - Folkungagatan - Meborgarplatsen. 1,5 km, 19 minuter

3. T-bana GULLMARSPLAN Torget, via Skanstull - Götgatan - Medborgarplatsen . 1,9 km, 25 minuter

Under ledning av våra kontaktpersoner promenerar vi i tysta rader, en och en, i solidaritet med barn på flykt. Kom gärna rödklädda!

OBS! Marschen får INTE innehålla plakat, högtalare eller slagord! Detta har vi inte tillstånd för. Allt sådant material kan lämnas på Medborgarplatsen från kl. 11.

* * * KL 13.00 - 15.00: MANIFESTATION PÅ MEDBORGARPLATSEN * * *

Här kommer vi att framföra vårt budskap: Amnesti för våra ensamkommande nu!

Det blir tal, musik och överlämning av ryggsäckarna till inbjudna politiker.

På Medborgarplatsen är banderoller och plakat välkomna, och kan lämnas i förväg till arrangörer på plats från kl. 11.

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om rörelsen, namninsamling, öppna brev mm (Extern länk)

Göteborgs Fria 17-03-02: Marsch för ensamkommande (Extern länk)

Sydsvenskan 17-03-04: Manifestation för ensamkommande startade i Hyllie (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 17-03-04: Manifestation idag för unga som ska utvisas till Afghanistan (Extern länk)

Dala-Demokraten 17-03-03: Marsch för ensamkommandes rätt till ett liv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

14 mars, Göteborg: Kafé Illegal & årsmöte IMÄI Gbg till sidans topp

Välkommen till Kafé illegal och årsmöte för Ingen människa är illegal Göteborg!

Kafé Illegal är en introduktionsträff för de nyfikna och intresserade, som anordnas en gång i månaden av nätverket Ingen Människa är Illegal-Göteborg. Träffarna är öppna för alla som vill engagera sig i nätverket eller bara veta mer om asylpolitik.

På introduktionsträffarna går vi kort igenom det svenska asylsystemet, berättar om vårt vardagliga arbete med papperslösa och om de olika arbetsgrupperna en kan engagera sig i.

Träffarna börjar 17.30 och vi lånar kafélokal i Hjällbo Kyrka som ligger på Hjällbo torg (hit kommer du med spårvagn 4, 8 och 9 och du ser kyrkan i från hållplatsen).

Efter introduktionsmötet följer ett årsmöte med nätverket Ingen Människa är Illegal (ca 18.30) som också är öppet för alla. Observera dock att för rösträtt på årsmötet behöver du ha betalt medlemsavgiften på 50 kronor till vårt plusgirokonto: 27 63 64-7

Fika finns såklart!

Väl mött!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Boodla 2017:

14-15 mars, Norsborg, Stockholm: Välkommen till odlingsträffar - svenska genom att odla till sidans topp

Gula Villan, Albyvägen 37, Norsborg, kl 18

Vill du lära dig odla egna grönsaker?

Vill du öva din svenska?

Då är du välkommen till våra roliga odlingsträffar nu i vår som Boodla håller i samarbete med Röda Korset.

Du kan välja att komma tisdagar kl 18 eller onsdagar kl 10.30.

Trädgårdsmästaren Carina går igenom ett aktuellt tema och gruppen arbetar sedan tillsammans i huset och här i trädgården.

Det är gratis att vara med. Du behöver inte vara bra på svenska!

Kursen hålls i samarbete med Röda Korset. Anmälan carina @ boodla.se

Läs mer (Extern länk)

Facebookgrupp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2017:

25 mars, Stockholm: Kursdag: Asylrätt med förhinder - Omvägar och utvägar till sidans topp

Den 25 mars arrangerar FARR en kursdag i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola och Sensus. Dagen efter hålls FARR:s årsmöte på samma plats. Välkommen att anmäla dig! Kursen är kostnadsfri.

Plats: Röda Korsets Folkhögskola, Bredholmstorget 14 i Skärholmen, 5 min från T-banan. Tid 10-18.

Kursdagen handlar om vad asylsökande, papperslösa, frivilliga och ombud kan göra när rättigheterna hotas.

Programmet i korthet

Förmiddag, 10-12

+ Inledning om förändringarna i Sverige för asylsökande och papperslösa

+ Panel om EU:s utveckling och motstånd i EU-länderna

Eftermiddag, 13-18: (det går bra att ansluta efter lunch om du har långt att resa)

+ Tre parallella fördjupningspass: om asylrätt på internationell nivå, om juristens och de frivilligas roller, om identitet och trovärdighet i asylärenden.

+ Inspel med kortfilm och tips från lokalgrupper

+ Tre parallella pass: om rättigheter för dem med korta tillstånd, för papperslösa, för förvarstagna...

+ Panel om vad asylpolitiken gör med oss och samhället.

Program och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Juli 2017:

University of Oxford 2017:

2-14 juli, Oxford, UK: International Summer School in Forced Migration till sidans topp

The Summer School offers an intensive, interdisciplinary and participative approach to the study of forced migration. It aims to enable people working with refugees and other forced migrants to reflect critically on the forces and institutions that dominate the world of the displaced. Now in its 28th year, the two-week intensive course combines the very best of Oxford University's academic excellence with a stimulating and participatory method of critical learning and reflection.

The Summer School is principally designed for policymakers and practitioners working on refugee protection and related issues, normally with several (usually at least five) years of work experience. Participants typically include staff of the main refugee, migration and humanitarian international organisations; staff from refugee, human rights and humanitarian NGOs; and government officials working on refugee protection and related issues. We are particularly keen to include those from a refugee background who work for refugee advocacy and community groups.

Participants also include scholars and researchers working directly on refugee and forced migration issues; practicing lawyers and advocates working on refugee and human rights law pertaining to forced migrants; journalists, commentators and activists working on refugee protection and the human rights of forced migrants

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll